Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке обучения и аттестации специалистов по вопросам фондового рынка

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 13.04.2005 № 178
действует с 24.07.2005

Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 13 квітня 2005 року N 178

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 липня 2005 р. за N 748/11028

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Положення про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Указом Президента України від 14.02.97 N 142 (у редакції Указу Президента України від 25.09.2002 N 861 /із змінами та доповненнями/), та з метою вдосконалення організації підготовки фахівців для фондового ринку України Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Унести зміни та доповнення до Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженого наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) від 24.09.96 N 215, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.10.96 за N 584/1609 (зі змінами та доповненнями) (далі - Положення), а саме:

1.1. У розділі 1 пункт 1.4 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"- копію договору про співробітництво з визначеним Комісією з цінних паперів навчально-методичним центром".

У зв'язку з цим абзаци шостий та сьомий вважати відповідно абзацами сьомим та восьмим.

1.2. Абзац перший пункту 2.4 розділу 2 викласти в такій редакції:

"Робота екзаменаційних комісій організовується на базі установ, з якими Комісія з цінних паперів уклала договори про співробітництво з питань атестації фахівців фондового ринку за умови наявності в цих установ відповідної ліцензії Міністерства освіти і науки України на право здійснення освітньої діяльності та відповідного договору про співробітництво з навчально-методичним центром".

1.3. У розділі 2, у пункті 2.14, слово "десяти" замінити словом "чотирьох".

1.4. Положення після розділу 2 доповнити новим розділом такого змісту:

"Розділ 3. Навчально-методичний центр

3.1. Навчально-методичний центр визначається рішенням Комісії з цінних паперів.

3.2. Рішення Комісії з цінних паперів про визначення навчально-методичного центру є підставою для укладання договору з навчально-методичним центром про співробітництво щодо:

- підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань фондового ринку, корпоративного управління, фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів, фахівців - учасників ринку цінних паперів за іншими спеціальностями та спеціалізаціями, які визначаються Комісією з цінних паперів;

- організації стажування викладачів з питань фондового ринку, корпоративного управління, фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів, фахівців - учасників ринку цінних паперів за іншими спеціальностями та спеціалізаціями, які визначаються Комісією з цінних паперів;

- організації та методологічного забезпечення роботи екзаменаційних комісій з проведення кваліфікаційних іспитів фахівців з питань фондового ринку, корпоративного управління та фахівців - учасників ринку цінних паперів за іншими спеціальностями та спеціалізаціями;

- координації роботи регіональних екзаменаційних комісій з атестації фахівців з питань фондового ринку;

- організація здійснення тестування;

- інших завдань з питань підготовки фахівців фондового ринку, визначених законодавством".

У зв'язку з цим розділ 3 вважати розділом 4 з відповідною зміною нумерації пунктів.

2. Підпункт 1.1 пункту 1 цього рішення набирає чинності з 01.01.2006.

3. Підпункт 1.2 пункту 1 цього рішення набирає чинності з 01.09.2005.

4. Керівнику апарату Комісії М. Непрану забезпечити:

державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України;

опублікування відповідно до чинного законодавства.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Комісії Непрана М. І.

 

Голова Комісії 

А. Балюк 

 

Опрос