Идет загрузка документа (148 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества

Государственный комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
Приказ от 15.06.2005 № 92
действует с 18.07.2005

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства
від 15 червня 2005 року N 92

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 липня 2005 р. за N 725/11005

З метою приведення у відповідність до чинної нормативної бази Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Держбуду України від 24.05.2001 N 127 та зареєстрованої в Мін'юсті України 10.07.2001 за N 582/5773 (із змінами та доповненнями, внесеними наказом Держжитлокомунгоспу України від 26.11.2002 N 73 та зареєстрованими Мін'юстом України 26 грудня 2002 року за N 1009/7297), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Держбуду України від 24.05.2001 N 127 та зареєстрованої в Мін'юсті України 10.07.2001 за N 582/5773 (із змінами).

2. Юридичному відділу (М. Г. Агапова) разом з Управлінням експлуатації житлового фонду (В. М. Кірюшин) подати цей наказ в установленому порядку до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню експлуатації житлового фонду (В. М. Кірюшин) довести цей наказ до відома місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, останнім довести наказ до бюро технічної інвентаризації України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету О. Б. Лотоцького.

 

Голова Комітету 

О. Ю. Кучеренко 

 

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Держбуду України від 24.05.2001 N 127 та зареєстрованої в Мін'юсті України 10.07.2001 за N 582/5773 (із змінами)

1. Розділ 9 викласти в такій редакції:

"Визначення вартості заміщення чи відтворення земельних поліпшень - будинків, будівель та споруд під час оцінки об'єктів малоповерхового житлового будівництва, у тому числі садибного типу, що належать на праві власності фізичним та юридичним особам у міській і сільській місцевостях України, проводиться відповідно до Порядку визначення вартості відтворення чи заміщення земельних поліпшень - будинків, будівель та споруд малоповерхового житлового будівництва, затвердженого наказом Фонду державного майна України та Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.12.2004 N 2929/227 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 січня 2005 року за N 54/10334. Додатком до цього Порядку є Збірник укрупнених показників вартості відтворення функціональних об'єктів-аналогів для оцінки малоповерхових будинків, будівель та споруд (далі - Збірник).

Оцінці підлягають: малоповерхові (до 4 поверхів) житлові, дачні і літні садові будинки з усіма надбудовами і прибудовами; господарсько-побутові будівлі (сараї, гаражі, літні кухні, теплиці, погреби, убиральні та ін.); споруди (огородження, ворота, хвіртки, дворові покриття, підпірні стінки, колодязі, ґанки та ін.), а також окремі елементи будівель.

Вартість заміщення (відтворення) малоповерхових житлових будинків, будівель і споруд на дату оцінки визначається шляхом використання укрупнених показників вартості відтворення відповідних об'єктів-аналогів, наведених у Збірнику.

Обстеження будинків проводиться в такій послідовності:

1) детальний зовнішній та внутрішній огляд будинків, визначення технічного стану і відсоток зносу їх основних конструктивних елементів: фундаментів, стін, покрівель, міжповерхового перекриття, підлоги тощо;

2) встановлення року побудови об'єкта;

3) встановлення дати проведення капітальних і відновлювальних ремонтів (за останні роки);

4) визначення способу будівельних робіт (підрядний, господарський).

Визначення інвентаризаційної вартості малоповерхових житлових будинків, будівель та споруд проводиться з заповненням додатків 1.10, 1.10.1, 1.11 до Інструкції в такій послідовності:

а) розраховується вартість заміщення (відтворення) об'єктів оцінки (земельних поліпшень - будинків, будівель та споруд) на основі показників відповідних об'єктів-аналогів, наведених у Збірнику;

б) коригується вартість заміщення (відтворення) об'єктів оцінки шляхом застосування коефіцієнтів, що враховують їх функціональне й економічне знецінення в залежності від періодів уведення об'єктів в експлуатацію, наведених у таблиці Збірника;

в) розраховується фізичний знос (знецінення) об'єктів оцінки;

г) визначається інвентаризаційна вартість об'єктів оцінки з врахуванням фізичного зносу в скоригованій на дату оцінки згідно з пунктом "б" вартості заміщення (відтворення) цих об'єктів.

Визначення вартості квартир у багатоповерхових будинках проводиться балансоутримувачами, які надають довідки щодо балансової вартості, що відображається в довідках-характеристиках (витягах).

Вартість, за якою була проведена приватизація державного житлового фонду, відображена в свідоцтвах про право власності, в довідках-характеристиках (витягах) не вказується.

У разі, якщо неможливо підібрати об'єкти-аналоги серед наведених у Збірнику, а також при відсутності поправочних коефіцієнтів на окремі конструктивні елементи та види робіт або при відсутності їх вартісних показників у розділі "Усереднені показники вартості відтворення конструктивних елементів і видів робіт за розрахунком на відповідну одиницю виміру" Збірника, вартість об'єкта оцінки чи окремих конструктивних елементів та видів робіт визначається шляхом складання кошторисів". 

2. Додаток 1.3 викласти в такій редакції:

Зведений акт
вартості будинків, господарських будівель та споруд

місто (селище, село) ____________________________________________
вулиця (провулок, площа) __________________ будинок N ___________
власники: _____________________________________________________
                                     /прізвище, ім'я, по батькові, розмір частки/
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

N з/п 

Літ. або N за планом 

Назва об'єктів (будинків, господарських будівель та споруд) 

Вартість за станом на: 

"___" ____________ 200_ р.  

"___" ____________ 200_ р. 

"___" ____________ 200_ р. 

Заміщення (баланс.) 

Інвента-
ризаційна 

Заміщення (баланс.) 

Інвента-
ризаційна 

Заміщення (баланс.) 

Інвента-
ризаційна 

3  

"___" ____________ 200_ р. 

Вартість 

Заміщення
(балансова) 

 

М. П.

Нач. ________________
/підпис/ 

Інвентаризаційна 

 

"___" ____________ 200_ р. 

Вартість 

Заміщення
(балансова) 

 

М. П.

Нач. ________________
/підпис/ 

Інвентаризаційна 

 

"___" ____________ 200_ р. 

Вартість 

Заміщення
(балансова) 

 

М. П.

Нач. ________________
/підпис/ 

Інвентаризаційна 

 

".

3. Додаток 1.8 викласти в такій редакції:

Журнал зовнішніх обмірів
на об'єкт N _______ вулиця (провулок, площа) _________________
місто (селище, село) _________________________________________

Літер за планом 

Назва будинку, господарських будівель та споруд 

Формули для підрахунку площ 

N поверхів 

Площа поверхів (Sпов.) (до сплати) 

Площа основи (Sосн.

Приведена кількість поверхів (n = S Sпов. / Sосн.

Висота (Hобм.) 

Об'єм (V) 

Розрахункова висота будівлі (Hб = V / Sосн.

Розрахункова висота поверху будівлі (H = Hб / n) 

Периметр (P) 

Відношення периметра до площі основи (P / S) 

10 

11 

12 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 200_ р. 

Виконав ____________________
                          /підпис, прізвище/ 

Перевірив ________________________
                                           /підпис, прізвище/". 

4. Додаток 1.10 викласти у такій редакції:

Оцінювальний акт про будинок (спрощений метод)

Область ______________________
Місто (селище, село) ____________
Район ________________________ 

літер "___"
вулиця (провулок, площа) ______________ N ___
призначення будинку _______________________
рік побудови ____ кількість поверхів ___________ 

Інженерне обладнання будинку (так чи ні) 

Дата 

Електро-
освітлення 

Водопостачання 

Каналізація 

Венти-
ляція 

Теле-
бачення 

Телефон 

Радіо 

Газо-
постачання 

Котельні 

Кількість котлів 

Кількість вбиралень 

Кількість ванн 

Кількість ліфтів 

Клас будинку 

холодне 

гаряче 

міська (центр.) 

місцева (автоном.) 

вбудовані 

окремо розташо-
вані 

чавун-
них 

залізних 

з газов. або електричн. водо-
грівами 

з водогр. на тверд.
паливі 

без колонок 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок вартості будинку

Літер 

Об'єкт оцінки (будинок, прибудова, надбудова, підвал, ґанок, сходи, балкон тощо) 

Площа основи S (м2

Висота (Hобм.) (м)  

Об'єм V (м3

Розрахункова висота поверху (H) (м) 

Відношення периметра до площі основи P / S 

Тип  

Вартість 1 м3 даного типу в грн. 

Зведений поправочний коефіцієнт  

Вартість заміщення (відтворення) (грн.) 

% зносу 

Інвентари-
заційна вартість (грн.) 

Примітка 

10 

11 

12 

13 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього: 

 

 

 

 

Найменування ______________ Літер ________ Кількість поверхів _______ Рік побудови ________
Спосіб виконання робіт ________________________

1. Опис конструктивних елементів будинку, визначення питомої ваги, зносу тощо

N з/п 

Найменування конструктивних елементів 

Опис основних конструктивних елементів об'єкта оцінки, передумова щодо поправок відносно аналога та їх визначення 

Опис техніч-
ного стану 

Питома вага за аналогом, % 

Для оцінюваного об'єкта 

% зносу 

Середній % зносу 

поправочний коефіцієнт (K) 

питома вага після введення поправок, % 

скоригована питома вага, % 

10 

Фундаменти та цоколь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стіни 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перегородки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перекриття  

 

 

 

 

 

 

 

 

Підлога 

  

  

  

  

  

  

  

  

Дах і покрівля 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вікна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двері 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опалення:
а) пічне;
б) від місцевого котла 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Електрозабезпечення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Усього: 

100 

  

  

100 

  

  

Узагальнений поправочний коефіцієнт Кзаг. = S (гр. 7) / 100 = 

S (гр. 10) х 100 

  

Гр. 8 заповнюється в разі визначення питомої ваги поелементно 

_______________ 

= % (середній) 

Зведений поправочний коефіцієнт Кзвед. = (Кзаг. х Кгосп. х Кзнец. х Кінфляц.) = 

S (гр. 7) 

  

2. Технічний опис окремих елементів будинку (ґанків, сходів, балконів тощо)

N за планом 

Найменування об'єкта оцінки 

Технічний опис окремих елементів будинку
(ґанків, сходів, балконів тощо) 

Поправки до 1 м3 за типом (К) 

% зносу 

Примітка 

Зведений поправочний коефіцієнт Кзвед. = (К х Кгосп. х Кзнец. х Кінфляц.) =

" ___ " ____________ 200_ р. 

Виконав ___________________________
                                 /підпис, прізвище/ 

Перевірив ________________________
                                   /підпис, прізвище/".  

5. Додатки доповнити додатком 1.10.1 такого змісту:

Оцінювальний акт про будинок (загальний метод)

Область ________________________
Місто (селище, село) ______________
Район __________________________ 

літер "___"
вулиця (провулок, площа) ________________ N ___
призначення будинку _________________________
рік побудови ________ кількість поверхів ________ 

Інженерне обладнання будинку (так чи ні) 

Дата

Електро-
освітлення

Водопостачання 

Каналізація 

Вентиляція

Теле-
бачення

Телефон

Радіо

Газо-
постачання

Котельні 

Кількість котлів 

Кількість вбиралень

Кількість ванн 

Кількість ліфтів 

Клас будинку

холодне

гаряче 

міська (центр.)

місцева (автоном.)

вбудовані

окремо розта-
шовані 

чавун-
них 

залізних

з газов. або електричн. водо-
грівами 

з водогр. на тверд. паливі 

без колонок

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок вартості будинку

Літер

Найменування об'єкта оцінки (будинок з прибудовами, надбудовами, підвалом, терасами, приямками тощо) 

Площа основи (S) в м2 

Висота (Hобм.) в м 

Об'єм (V) в м3 

Розрахункова висота поверху (H) в м 

Відношення периметра до площі основи P/S 

Тип 

Вартість 1 м3 для даного типу в грн. 

Зведений поправочний коефіцієнт 

Вартість 1 м3 з урахуванням поправок 

Вартість заміщення (відтворення) в грн. 

% зносу 

Інвентари-
заційна вартість в грн. 

Примітка

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього по будинку: 

  

  

  

  

Таблиця об'ємів потенційних об'єктів-аналогів

Об'єм оцінюваного об'єкта __________ м3
Величини параметрів: k _______; А ___________

Номери типів - потенційних аналогів 

  

  

  

  

  

Величини об'ємів об'єктів - типорозмірів 

  

  

  

  

  

Відхилення об'єму оцінюваного об'єкта від об'ємів об'єктів типорозмірів (%) 

  

  

  

  

  

Відхилення об'ємів = Vоцінюв. об'єкта х 100 / Vтипорозм. - 100

Спосіб виконання робіт ____________________

1. Опис конструктивних елементів будинку, визначення питомої ваги, зносу тощо

N з/п 

Найменування конструктивних елементів 

Опис конструктивних елементів об'єкта оцінки.
Передумова щодо поправок відносно аналога та їх визначення 

Опис технічного стану 

Питома вага конструкт. елементів за аналогом, % 

Для оцінюваного об'єкта 

% зносу 

Середній % зносу 

попра-
вочний коефіцієнт (К) 

питома вага після введення поправок, % 

скориго-
вана питома вага, % 

10 

Фундаменти та цоколь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стіни 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перегородки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перекриття 

  

  

  

  

  

  

  

  

Підлога 

  

  

  

  

  

  

  

  

Дах і покрівля 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вікна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двері 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сходи 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Опалення:
а) пічне;
б) від місцевого котла 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Електрозабезпечення 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Водопровід 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

Каналізація 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Газопостачання 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Ванни 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Телебачення 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Блискавкозахист 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

Оздоблення внутрішнє 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

Оздоблення зовнішнє 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Веранда 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

Ґанок 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

Сауна 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

Балкони 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

В'їзд в гараж 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

Камін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього: 

100 

 

 

100 

 

 

Узагальнений поправочний коефіцієнт Кзаг. = S (гр. 7) / 100 = 

S (гр. 10) х 100 

  

Гр. 8 заповнюється в разі визначення питомої ваги поелементно 

__________________

= % (середній) 

Зведений поправочний коефіцієнт Кзвед. = (Кзаг. х Кгосп. х Кзнец. х Кінфляц.) = 

S (гр. 7) 

  

2. Технічний опис окремих елементів будинку (терас, приямків тощо)

N за планом 

Найменування об'єкта оцінки 

Технічний опис окремих елементів будинку (терас, приямків тощо) 

Поправки до 1 м3 за типом (К) 

% зносу 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Зведений поправочний коефіцієнт Кзвед. = (К х Кгосп. х Кзнец. х Кінфляц.) =

"___" ____________ 200_ р. 

Виконав ___________________________
                                  /підпис, прізвище/ 

Перевірив __________________
                             /підпис, прізвище/". 

6. Додаток 1.11 викласти в такій редакції:

Оцінювальний акт
про господарські будівлі та споруди

Область _____________________
Місто (селище, село) __________
Район _______________________
вулиця (провулок, площа) _________________ N ___

1. Господарські будівлі

Літер

Найменування об'єкта оцінки

Площа основи (S) в м2 

Висота (Hобм.) в м 

Об'єм (V) в м3 

Тип 

Вартість 1 м3 в грн. 

Зведений поправочний коефіцієнт  

Вартість 1 м3 з урахуванням поправки 

Вартість заміщення в грн. 

% зносу  

Вартість інвентари-
заційна в грн. 

Примітка  

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Господарські споруди

N за планом

Найменування об'єкта оцінки

Технічний опис 

Одиниця виміру 

Кількість одиниць 

Тип

Вартість одиниці виміру 

Поправки до вартості 

Коеф. на госпспосіб, знецінення, інфляцію 

Вартість одиниці виміру з урахуванням поправок 

Вартість заміщення в грн. 

% зносу  

Вартість інвентари-
заційна в грн. 

Примітка  

10 

11 

12 

13 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Літер ___ Найменування _______________ Рік побудови _____ Кількість поверхів ____
Спосіб виконання робіт _________________

N з/п 

Найменування конструктивних елементів 

Опис конструктивних елементів об'єкта оцінки.
Передумова щодо поправок відносно аналога та їх визначення 

Питома вага конструктивних елементів за аналогом, % 

Для оцінювального об'єкта 

Поправочний коефіцієнт (К) 

Питома вага після введення поправочного коефіцієнта, % 

Фундамент 

 

 

 

 

Стіни 

 

 

 

 

Перегородки 

 

 

 

 

Перекриття 

 

 

 

 

Підлога 

 

 

 

 

Дах і покрівля 

 

 

 

 

Вікна 

 

 

 

 

Двері 

 

 

 

 

Електрозабезп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

Усього: 

 

Узагальнений поправочний коефіцієнт К = гр. 6 / 100 =

Зведений поправочний коефіцієнт Кзвед. = (Кзаг. х Кгосп. х Кзнец. х Кінфляц.) =

Літер ___ Найменування _______________ Рік побудови _____ Кількість поверхів ___
Спосіб виконання робіт _____________________

N з/п 

Найменування конструктивних елементів 

Опис конструктивних елементів об'єкта оцінки.
Передумова щодо поправок відносно аналога та їх визначення 

Питома вага конструктивних елементів за аналогом, % 

Для оцінювального об'єкта  

Поправочний коефіцієнт (К) 

Питома вага після введення поправочного коефіцієнта, % 

Фундамент 

  

  

  

  

Стіни 

  

  

  

  

Перегородки 

  

  

  

  

Перекриття 

  

  

  

  

Підлога 

  

  

  

  

Дах і покрівля 

  

  

  

  

Вікна 

  

  

  

  

Двері 

  

  

  

  

Електрозабезп. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

100 

Усього: 

  

Узагальнений поправочний коефіцієнт К = гр. 6 / 100 =

Зведений поправочний коефіцієнт Кзвед. = (Кзаг. х Кгосп. х Кзнец. х Кінфляц.) =

"___" ____________ 200_ р. 

Виконав ___________________
                               /підпис, прізвище/ 

Перевірив ___________________
                             /підпис, прізвище/".  

7. Додаток 2.4 викласти в такій редакції:

Характеристика будинку, господарських будівель та споруд

Літер 

Назва об'єкта 

Рік побу-
дови 

Опис основних конструктивних елементів 

Інженерне обладнання 

Висота (м) 

Площа (кв. м) 

Об'єм (куб. м) 

Вартість заміщення (грн.) 

% зносу 

Інвентари-
заційна вартість (грн.) 

фунда-
мент 

стіни 

покрівля 

пере-
криття 

підлога 

сходи 

елект-
рика 

водо-
провід 

каналі-
зація 

газо-
провід 

вид опа-
лення 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього: 

  

  

  

".

8. Додаток 4.4 викласти в такій редакції:

Характеристика будинку, господарських будівель та споруд

Літер

Назва об'єкта

Рік побу-
дови 

Опис основних конструктивних елементів 

Інженерне обладнання 

Висота (м) 

Площа (кв. м) 

Об'єм (куб. м) 

Вартість заміщення (грн.) 

% зносу 

Інвентари-
заційна вартість (грн.) 

фунда-
мент 

стіни

покрівля

пере-
криття 

підлога

сходи

елект-
рика 

водо-
провід 

каналі-
зація 

газо-
провід 

вид опа-
лення 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього: 

  

  

  

".

9. Додаток 5.2 викласти в такій редакції:

Характеристика гаража

Літер 

Назва об'єкта 

Рік побу-
дови 

Опис основних конструктивних елементів 

Інженерне обладнання 

Висота (м) 

Площа (кв. м) 

Об'єм (куб. м) 

Вартість заміщення (грн.) 

% зносу 

Інвентари-
заційна вартість (грн.) 

фунда-
мент 

стіни 

покрівля 

пере-
криття 

підлога 

сходи 

елект-
рика 

водо-
провід 

каналі-
зація 

вид опа-
лення 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього: 

  

  

  

".

Начальник Управління
експлуатації житлового фонду
 

 
В. М. Кірюшин
 

Опрос