Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Государственном агентстве Украины по вопросам кино

Министерство культуры и туризма
Положение, Приказ от 13.06.2005 № 390
редакция действует с 26.08.2014

Про Експертну комісію з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Державному агентстві України з питань кіно

(заголовок із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства культури України від 16.07.2014 р. N 556)

Наказ Міністерства культури і туризму України
від 13 червня 2005 року N 390

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 липня 2005 р. за N 712/10992

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства культури і туризму України
 від 3 жовтня 2007 року N 65
,
 від 16 липня 2014 року N 556

Відповідно до пункту 9 Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.98 N 1315, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Експертну комісію з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Державному агентстві України з питань кіно (додається).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства культури України від 16.07.2014 р. N 556)

2. Пункт 2 вилучено

(згідно з наказом Міністерства культури
 і туризму України від 03.10.2007 р. N 65)

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра В. В. Корнієнка.

 

Міністр 

О. В. Білозір 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Експертну комісію з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Державному агентстві України з питань кіно

(У заголовку та тексті Положення слова "Міністерство культури і туризму України" у всіх відмінках замінено словами "Державне агентство України з питань кіно" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства культури України від 16 липня 2014 року N 556)

1. Загальні положення

1.1 Ця Експертна комісія з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Державному агентстві України з питань кіно (далі - Експертна комісія) створена і діє на підставі Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року N 1315 (із змінами).

1.2 У своїй діяльності Експертна комісія керується Законами України "Про кінематографію", "Про захист суспільної моралі", постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року N 1315 "Про затвердження Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів" (із змінами), іншими законами і нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.3 Положення про Експертну комісію затверджується наказом Міністерства культури України, склад Експертної комісії затверджується наказом Державного агентства України з питань кіно (далі - Держкіно України). До складу Експертної комісії входять незалежні експерти - кінознавці, кінокритики, мистецтвознавці, психологи, а також представники заінтересованих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (за згодою).

Очолює Експертну комісію за посадою Голова Держкіно України.

(пункт 1.3 у редакції наказу Міністерства
 культури України від 16.07.2014 р. N 556)

2. Повноваження Експертної комісії. Порядок визначення умов розповсюдження і демонстрування фільмів

2.1 Експертна комісія скликається у разі виникнення розбіжностей щодо визначення індексу фільму, при поданні заявником документів для одержання державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, за згодою власника відповідних прав на фільм, а також при поданні клопотання власника відповідних прав на фільм щодо визначення глядацької аудиторії.

(пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства культури України від 16.07.2014 р. N 556)

2.2 Здійснюючи свої повноваження, Експертна комісія має право встановлювати індекс фільму, який визначає глядацьку аудиторію, надавати висновки, а в разі потреби - акти мистецтвознавської експертизи.

2.3 Проводячи експертизу, Експертна комісія робить висновок, у якому встановлюється, чи є досліджувані фільми такими, що пропагують війну, насильство, жорстокість, фашизм і неофашизм, спрямовані на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповагу до національних і релігійних святинь, приниження особистості, невігластво, неповагу до батьків, а також наркоманію, токсикоманію, алкоголізм та інші шкідливі звички; є фільмами порнографічного характеру.

У висновку може також встановлюватись індекс фільму, що визначає глядацьку аудиторію та відповідно до неї умови розповсюдження і демонстрування фільму.

На підставі висновку Експертної комісії Держкіно України відмовляє у державній реєстрації фільмів та видачі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів або встановлює один з індексів, що визначає глядацьку аудиторію та відповідно до неї умови розповсюдження і демонстрування фільму.

(пункт 2.3 у редакції наказу Міністерства
 культури України від 16.07.2014 р. N 556)

2.4 Організаційне забезпечення роботи Експертної комісії здійснює Державне агентство України з питань кіно.

Робота Експертної комісії може здійснюватись у таких формах:

- у формі індивідуального перегляду фільмів;

- у формі засідання.

2.4.1 При роботі Експертної комісії у формі індивідуального перегляду фільмів кожний член експертної комісії:

- за повідомленням технічного секретаря отримує носій із записом фільму;

- здійснює перегляд фільму і заповнює картку експерта, у якій обґрунтовує свою оцінку фільму і варіант висновку щодо умов розповсюдження і демонстрування фільму в Україні. Форма картки експерта наведена в додатку до цього Положення.

Фільм має переглянути не менше половини загальної кількості членів Експертної комісії, які повинні заповнити картку експерта. На підставі заповнених членами Експертної комісії карток експерта технічний секретар складає протокол, яким оформлюється висновок, що затверджується головою Експертної комісії.

У разі, якщо голоси членів Експертної комісії розділились порівну, голова Експертної комісії бере участь у голосуванні, заповнюючи картку експерта. У цьому випадку голос голови Експертної комісії є ухвальним.

(абзац п'ятий підпункту 2.4.1 пункту 2.4 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства культури України від 16.07.2014 р. N 556)

2.4.2 При роботі Експертної комісії у формі засідання:

- члени Експертної комісії сповіщаються про засідання не пізніше двох днів до його початку;

- запрошені до участі в роботі члени Експертної комісії реєструються у технічного секретаря Експертної комісії;

- кожний член Експертної комісії отримує і заповнює картку експерта (додаток), у якій визначає та обґрунтовує свою оцінку фільму і варіант висновку щодо розповсюдження і демонстрування фільму в Україні: "так" або "ні", а також умови обмеження розповсюдження і демонстрування відповідно до встановлених індексів фільмів;

- висновок Експертної комісії приймається більшістю голосів членів Експертної комісії; він чинний за умови присутності на засіданні не менше половини загальної кількості членів Експертної комісії. Висновок оформлюється протоколом засідання Експертної комісії, який затверджується головою Експертної комісії.

(абзац п'ятий підпункту 2.4.2 пункту 2.4 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства культури України від 16.07.2014 р. N 556)

У разі, якщо голоси членів Експертної комісії розділились порівну, голова Експертної комісії бере участь у голосуванні, заповнюючи картку експерта. У цьому випадку голос голови Експертної комісії є ухвальним.

(абзац шостий підпункту 2.4.3 пункту 2.4 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства культури України від 16.07.2014 р. N 556)

2.4.3 Затверджений висновок Експертної комісії повідомляється заявнику.

2.5 Носії із записами фільмів, які переглядалися Експертною комісією, реєструються в журналі та залишаються для контролю на відповідальному зберіганні в Державному агентстві України з питань кіно.

2.6 Інформація про роботу Експертної комісії надається юридичним і фізичним особам, державним органам на їх письмові запити, а також висвітлюється у засобах масової інформації.

3. Матеріально-технічне забезпечення Експертної комісії

3.1 Матеріально-технічне та фінансове забезпечення роботи Експертної комісії, її членів здійснюється Державним агентством України з питань кіно.

3.2 Робота членів Експертної комісії оплачується з урахуванням обмежень, визначених чинним законодавством, за рахунок видатків, передбачених у Державному бюджеті України Держкіно України, за відповідною бюджетною програмою за угодами з експертами.

(пункт 3.2 у редакції наказу Міністерства
 культури України від 16.07.2014 р. N 556)

3.3 Пункт 3.3 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 культури України від 16.07.2014 р. N 556
,
 у зв'язку з цим пункт 3.4 вважати пунктом 3.3
)

3.3 Розрахунок за виконану роботу здійснюється на підставі відомості про оплату роботи членів Експертної комісії, виходячи з їхньої фактичної зайнятості.

Відомість про оплату затверджує голова Експертної комісії.

 

Заступник директора Департаменту
з питань кінематографії
 

 
Я. С. Голінський
 

 

СКЛАД
ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ І ДЕМОНСТРУВАННЯ ФІЛЬМІВ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

Склад втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства культури і туризму України
 від 3 жовтня 2007 року N 65)

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО

КАРТКА ЕКСПЕРТА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ І ДЕМОНСТРУВАННЯ ФІЛЬМІВ

"___" ____________ 200_ р.
(дата передання фільму на експертизу) 

Висновки експерта щодо художньої якості фільму з обґрунтуванням тем та ситуацій, що спричинили обмеження умов розповсюдження і демонстрування фільму або заборону його розповсюдження в Україні
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

"___" ____________ 200_ р.
(дата проведення експертизи) 

___________________ (підпис) 

 

Заступник директора Департаменту
з питань кінематографії
 

 
Я. С. Голінський
 

Опрос