Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Правилам определения платежности и обмена банкнот и монет Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 14.06.2005 № 211
Утратил силу

Зміни до Правил визначення платіжності та обміну банкнот і монет Національного банку України

Зміни втратили чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 23 жовтня 2013 року N 422)

1. Главу 2 доповнити пунктом такого змісту:

"2.10. Банкноти, пошкоджені вогнем, водою, різними рідинами або хімікатами тощо, площа яких менше ніж 55 % їх початкової площі або може стати такою під час приймання та оброблення, приймає та обстежує в присутності пред'явника комісія територіального управління з трьох осіб.

Групу пошкоджених банкнот, площа кожної з яких не менше ніж 55 % її початкової площі та немає сумніву щодо їх справжності, територіальні управління приймають та обмінюють без оформлення будь-яких документів.

Якщо серед таких банкнот є хоча б одна, площа якої менше ніж 55 % її початкової площі, то територіальне управління на бажання пред'явника обмінює лише платіжні банкноти, а неплатіжні повертає йому або за заявою пред'явника (додаток 2) надсилає ці банкноти до Операційного управління Національного банку для прийняття Департаментом готівково-грошового обігу рішення про їх обмін. У цьому разі результати обстеження групи банкнот оформляються відповідним актом (додаток 3).

На підставі заяви пред'явника та акта про обстеження значно пошкоджених банкнот вони в установленому порядку приймаються на дослідження з урученням пред'явнику відповідної довідки".

2. Правила доповнити додатком 3 такого змісту:

___________________________
(назва територіального управління

___________________________
Національного банку України)

Акт
про обстеження значно пошкоджених банкнот
"___" ____________ 200_ р.

   Цей акт складено про те, що ____________________________________________________________,
                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або назва юридичної особи)
який(а) мешкає (перебуває) за адресою: ____________________________________________________,
пред'явив(ла) до _______________________________________________________________________
                                                                                     (назва територіального управління)
значно пошкоджену банкноту (групу банкнот).

   Характеристика банкноти (групи банкнот) на час пред'явлення:
______________________________________________________________________________________
                                       (наявність відокремлених обвуглених частин банкнот і їх попелу, інші відомості)
______________________________________________________________________________________

   Банкноти в кількості _____ шт. на суму ________ (_________________) грн.,
                                                                                             (цифрами)               (словами)
з яких платіжними є _____ шт. на суму (____________________) грн.
                                            (цифрами)                                             (словами) 

   Банкноти, площа яких менше ніж 55 % їх початкової площі:

Номінал
(грн.) 

Серія, номер 

Площа банкнот, що залишилася (%) 

  

  

  

Додаток: 

1. Заява пред'явника банкнот.

2. Ксерокопія (фотографія) значно пошкодженої банкноти (групи банкнот) у тому вигляді, у якому вони пред'явлені до територіального управління.

3. Пакет із залишками банкнот, які неможливо наклеїти.

4. Опис банкнот. 

____________
(посада) 

____________
(підпис) 

____________
(прізвище, ініціали) 

Касир 

____________
(підпис) 

____________
(прізвище, ініціали) 

Експерт 

____________
(підпис) 

____________
(прізвище, ініціали)". 

 

Директор Департаменту
готівково-грошового обігу
 

 
Н. В. Дорофєєва
 

Опрос