Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке санаторно-курортного обеспечения личного состава Госспецтрансслужбы

Министерство транспорта и связи
Приказ, Инструкция от 15.06.2005 № 306
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок санаторно-курортного забезпечення особового складу Держспецтрансслужби

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 15 червня 2005 року N 306

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 червня 2005 р. за N 689/10969

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
від 30 січня 2012 року N 41)

Відповідно до пункту 21 Положення про Державну спеціальну службу транспорту, затвердженого Указом Президента України від 06.08.2004 N 873, та з метою вдосконалення санаторно-курортного забезпечення особового складу Держспецтрансслужби НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок санаторно-курортного забезпечення особового складу Держспецтрансслужби, що додається.

2. Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту (Мальков М. І.):

2.1. У встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести цей наказ до підрозділів Державної спеціальної служби транспорту та забезпечити його неухильне виконання.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України Афтаназіва З. С.

 

Міністр 

Є. Червоненко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Міністр охорони здоров'я
України
 

 
М. Поліщук
 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок санаторно-курортного забезпечення особового складу Держспецтрансслужби

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція встановлює порядок направлення військовослужбовців Держспецтрансслужби та членів їх сімей, працівників Держспецтрансслужби на санаторно-курортне лікування та визначає медичні протипоказання для їх направлення на лікування.

1.2. Оздоровлення військовослужбовців Держспецтрансслужби та членів їх сімей проводиться згідно із Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, пунктом 21 Положення про Держспецтрансслужбу, затвердженого Указом Президента України від 06.08.2004 N 873.

1.3. На санаторно-курортне лікування відповідно до статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" на підставі медичних показань та за відсутності протипоказань направляються:

- особи офіцерського складу, прапорщики Держспецтрансслужби;

- особи рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом у Держспецтрансслужбі;

- військовослужбовці Держспецтрансслужби, які проходять строкову військову службу, курсанти військових навчальних закладів для продовження лікування в спеціалізованих санаторіях відповідно до висновку госпітальних військово-лікарських комісій;

- члени сімей офіцерів, прапорщиків та військовослужбовців за контрактом;

- працівники Держспецтрансслужби.

1.4. Путівки отримуються у структурних підрозділах центральних органів виконавчої влади, у віданні яких перебувають санаторії (за їх згодою) згідно із заявкою або закуповуються безпосередньо в санаторно-курортних закладах (далі - СКЗ).

2. Порядок відбору на санаторно-курортне лікування та отримання путівок

2.1. Відбір військовослужбовців та членів їх сімей, працівників Держспецтрансслужби, яким необхідне санаторно-курортне лікування, здійснюється санаторно-відбірковими комісіями Адміністрації Держспецтрансслужби, об'єднаних загонів, навчального центру (далі - СВК).

2.2. СВК призначаються наказом керівника підрозділу Держспецтрансслужби кожного року за поданням відповідного начальника медичної служби та узгодженням з начальником медичного відділу Адміністрації Держспецтрансслужби. До складу СВК входять не менше двох медичних працівників, представників відділу кадрів та профспілкової організації. Голова СВК призначається з числа лікарів - членів СВК.

2.3. СВК у своїй діяльності керуються цією Інструкцією, а також показаннями і протипоказаннями для направлення хворих до СКЗ.

2.4. У СВК відповідно до законодавства ведеться така документація:

- книга обліку та видачі путівок;

- книга протоколів засідань СВК;

- справа прибуткових та витратних документів (накладні, заявки тощо).

2.5. Відбір військовослужбовців Держспецтрансслужби на лікування до СКЗ здійснюється за результатами щорічної диспансеризації та даних динамічного лікарського спостереження і лікування.

Для членів сімей військовослужбовців та працівників Держспецтрансслужби обстеження для направлення на санаторно-курортне лікування здійснюється за місцем проживання останніх у відповідних поліклініках, диспансерах та інших лікувально-профілактичних закладах.

Забороняється направлення військовослужбовців Держспецтрансслужби та членів їх сімей, працівників Держспецтрансслужби до СКЗ без висновку СВК.

2.6. Військовослужбовці, віднесені до III або II групи здоров'я, та працівники Держспецтрансслужби, якщо їх робота пов'язана із систематичним впливом несприятливих факторів та особливими умовами військової праці, направляються до СКЗ у першу чергу.

2.7. З метою ефективного використання термінів лікування та виключення повторного обстеження до СКЗ разом з пацієнтом направляється медична книжка (для військовослужбовців Держспецтрансслужби) або санаторно-курортна картка (для працівників та членів сімей військовослужбовців Держспецтрансслужби) з даними обстеження і лікарського спостереження.

Перед направленням до СКЗ у медичній книжці (санаторно-курортній картці) обов'язково записуються результати проведених додаткових діагностичних досліджень та консультацій лікарів-спеціалістів:

загального аналізу крові і сечі не більш як місячної давнини;

електрокардіографічного обстеження (в оригіналі) не більш як місячної давнини;

рентгенологічного обстеження (флюорографія або рентгеноскопія) органів грудної клітки не більш як річної давнини;

для жінок - висновок гінеколога незалежно від основного діагнозу не більш як піврічної давнини.

У необхідних випадках, у тому числі й при супутній патології, з метою унеможливлення протипоказань проводяться відповідні додаткові обстеження.

Оформлення медичних документів і видача путівок здійснюються не менш як за 10 днів до початку терміну санаторно-курортного лікування.

3. Порядок розрахунків за санаторні путівки

3.1. Оплата путівок здійснюється безпосередньо СКЗ кожним підрозділом Держспецтрансслужби окремо або централізовано через Адміністрацію Держспецтрансслужби з подальшою розсилкою путівок до структурних підрозділів.

3.2. Путівки до СКЗ з оплатою 25 % їхньої вартості видаються:

- особам офіцерського складу, прапорщикам, а також особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом;

- членам сімей осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а саме: дружині (чоловікові); дітям до 18 років.

3.3. З оплатою 50 % вартості путівки видаються:

- членам сімей військовослужбовців Держспецтрансслужби, у тому числі дітям віком від 5 до 18 років - до санаторіїв для дорослих.

До членів сімей, які мають право на отримання такої путівки, належать дружина (чоловік); неповнолітні діти; повнолітні діти, якщо вони є учнями та студентами з денною формою навчання середніх і вищих навчальних закладів та перебувають на утриманні військовослужбовця.

Належність до членів сім'ї та вік підтверджуються довідкою керівника підрозділу Держспецтрансслужби, а факт навчання - довідкою навчального закладу.

3.4. Путівки до СКЗ видаються безоплатно:

3.4.1. Військовослужбовцям строкової служби, курсантам військових навчальних закладів за висновками госпітальної військово-лікарської комісії.

3.4.2. Особам офіцерського складу, прапорщикам, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, працівникам Держспецтрансслужби та є:

- учасниками бойових дій;

- учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильський АЕС 1 - 2 категорій;

- особами, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - 1 раз на 2 роки;

- особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

3.4.3. Хворим на туберкульоз військовослужбовцям - у спеціалізовані СКЗ туберкульозного профілю.

3.5. Працівникам Держспецтрансслужби путівки видаються на умовах, визначених угодою між профспілковим комітетом та Адміністрацією Держспецтрансслужби.

3.6. Доплата за проживання в номерах підвищеної комфортності здійснюється за рахунок власних коштів особи, яка перебуває на лікуванні в санаторії, та не компенсується надалі.

3.7. Військовослужбовці та члени їх сімей, працівники Держспецтрансслужби можуть скористатися санаторно-курортним лікуванням з оплатою путівок на пільгових умовах не більше двох разів протягом року загальним терміном до 24 днів відповідно до законодавства.

3.8. Військовослужбовці та члени їх сімей, працівники Держспецтрансслужби, які використали протягом року своє право на санаторно-курортне лікування на пільгових умовах, можуть бути за медичними показниками направлені на повторне санаторне лікування у поточному році з дозволу начальника медичного відділу Адміністрації Держспецтрансслужби на підставі висновку госпітальних військово-лікарських комісій з оплатою цими особами повної вартості (собівартості) путівки за власний рахунок.

4. Оформлення документації при направленні до санаторно-курортних закладів

4.1. Документом, що дає право на перебування військовослужбовців і членів їх сімей у СКЗ, є путівка, заповнена і завірена печаткою СВК.

4.2. Для отримання путівки на санаторно-курортне лікування необхідно подати до СВК такі документи:

- рапорт на ім'я голови СВК про надання санаторно-курортного лікування (у межах визначеної відпустки) з визначенням дати (число, місяць) та терміну (кількість діб) лікування, профілю санаторно-курортного закладу (його назва) та кількісного складу членів сім'ї, що потребують санаторно-курортного лікування;

- копію рапорту військовослужбовця або працівника Держспецтрансслужби про надання відпустки, завізованого керівником підрозділу Держспецтрансслужби;

- ксерокопію (завірену виписку) з медичної книжки військовослужбовця з висновками лікувально-профілактичного закладу про необхідність санаторно-курортного лікування (для членів сім'ї військовослужбовців та працівників Держспецтрансслужби довідку з поліклініки за місцем проживання Ф-070-у);

- довідку, що підтверджує родинний зв'язок з військовослужбовцем, видану керівником підрозділу Держспецтрансслужби;

- для дітей старших 16 років - довідку навчального закладу.

4.3. Узагальнення та вивчення поданих документів проводиться на засіданні СВК, яка визначає черговість, доцільність санаторно-курортного лікування та СКЗ, про що складається протокол.

Після визначення СКЗ голова СВК за своїм підписом направляє заявку до медичного відділу Адміністрації Держспецтрансслужби на виділення путівок.

Заявки до медичного відділу Адміністрації Держспецтрансслужби подаються 2 рази на рік: у жовтні на перше півріччя наступного року та у квітні на друге півріччя поточного року.

4.4. Отримавши путівки, голова СВК подає службову записку до керівництва підрозділу Держспецтрансслужби з метою надання розпорядження про оплату вартості путівок, при цьому додається весь пакет документів, визначений у пункті 4.2 цієї Інструкції.

Після оплати вартості путівки відповідно до чинного законодавства України військовослужбовець, член його сім'ї або працівник Держспецтрансслужби уносить до каси часткову плату за путівку (25 % військовослужбовець та 50 % член його сім'ї) і отримує копію платіжного доручення на оплату путівки та прибутковий ордер за часткову оплату путівки.

4.5. Отримавши копії платіжного доручення на оплату путівки та прибуткового ордеру за часткову оплату путівки, голова СВК заповнює і видає путівку (путівки).

Висновок СВК уноситься до медичної книжки військовослужбовця і завіряється мастиковою печаткою.

Військовослужбовці, члени їх сімей, працівники Держспецтрансслужби, які мають право на безоплатне санаторно-курортне лікування, відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закону України "Про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", зобов'язані при отриманні путівки надавати завірені ксерокопії посвідчень особи, які мають пільги (учасника бойових дій тощо).

4.6. У разі тимчасової відсутності на рахунку підрозділу Держспецтрансслужби коштів для оплати путівок можлива видача їх військовослужбовцям, членам їх сімей, працівникам Держспецтрансслужби без попередньої оплати вартості путівки СКЗ.

У цьому разі оплата путівки здійснюється в СКЗ безпосередньо особою, яка прибула на лікування. Повернення пільгової частини вартості путівки здійснюється за місцем проходження служби (роботи) після закінчення санаторно-курортного лікування (військовослужбовцям повертається 75 %, а членам їх сімей 50 % вартості путівки).

Для цього необхідно подати разом з рапортом ксерокопію оформленої путівки та квитанцію про сплату, засвідчену гербовою печаткою СКЗ.

4.7. Окрім путівки, особи, які прибули на лікування до СКЗ, пред'являють:

- військовослужбовці Держспецтрансслужби - посвідчення особи та паспорт, копію платіжного доручення за оплату путівки, медичну книжку з висновком СВК;

- військовослужбовці строкової служби та курсанти військових навчальних закладів - військовий квиток, копію платіжного доручення за оплату путівки, медичну книжку з висновком СВК;

- члени сім'ї військовослужбовця та працівники Держспецтрансслужби - паспорт, копію платіжного доручення за оплату путівки та санаторно-курортну картку з висновком СВК;

- для дітей віком від 5 до 16 років, окрім путівки з позначенням "Для дітей військовослужбовців", надається копія свідоцтва про народження, довідка про відсутність у дитини протипоказань для направлення до санаторію, довідка про відсутність контакту з хворим на інфекційне захворювання за останній 21 день, давністю не більше 3 днів, яка видається органом охорони здоров'я за місцем проживання, та довідка про щеплення.

4.8. Путівка дійсна лише за умови, що вона розбірливо заповнена, підписана головою СВК і завірена печаткою санаторно-відбіркової комісії. Всі виправлення у путівці мають бути завірені підписом голови та печаткою СВК.

4.9. Загальні медичні протипоказання, що унеможливлюють направлення на лікування до СКЗ:

- усі захворювання в гострій стадії, хронічні захворювання у стадії загострення;

- гострі інфекційні хвороби до закінчення терміну ізоляції;

- усі шкірні та венеричні захворювання у заразній формі;

- психічні захворювання, у тому числі всі форми наркоманії, хронічний алкоголізм, епілепсія;

- злоякісні новоутворення;

- кахексія будь-якого походження;

- сильні кровотечі різноманітного походження, що часто повторюються;

- усі хворі, які потребують стаціонарного лікування або хірургічного втручання, а також особи, які не здатні до самостійного пересування або такі, що потребують постійного спеціального піклування;

- акушерська патологія під час усіх строків вагітності;

- нормальна вагітність під час усіх термінів - до бальнеологічних курортів;

- стан після пологів та період лактації;

- усі форми туберкульозу в активній стадії - для усіх санаторіїв нетуберкульозного профілю.

 

Начальник медичного відділу
Адміністрації Держспецтрансслужби
полковник медичної служби

 
 
С. К. Єрмолаєв
 

Опрос