Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка действий в случае выявления органами (подразделениями) Государственной пограничной службы Украины нарушений законодательства и возбуждния дел, производство по которым отнесено к компетенции таможенных органов

Государственная таможенная служба, Администрация Государственной пограничной службы
Порядок, Приказ от 01.06.2005 № 461/439
Утратил силу

Про затвердження Порядку дій у разі виявлення органами (підрозділами) Державної прикордонної служби України порушень законодавства й порушення справ, провадження в яких віднесено до компетенції митних органів

Наказ Державної митної служби України,
Адміністрації Державної прикордонної служби України
від 1 червня 2005 року N 461/439

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 червня 2005 р. за N 683/10963

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України,
Міністерства доходів і зборів України
 від 3 жовтня 2013 року N 947/525)

Відповідно до Закону України "Про Державну прикордонну службу України", Указу Президента України від 24.08.2000 N 1022 "Питання Державної митної служби України", з метою організації взаємодії органів (підрозділів) Державної прикордонної служби України з митними органами в разі виявлення правопорушень і порушення справ, провадження в яких віднесено до компетенції митних органів, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок дій у разі виявлення органами (підрозділами) Державної прикордонної служби України порушень законодавства й порушення справ, провадження в яких віднесено до компетенції митних органів (далі - Порядок), що додається.

2. Керівникам митних органів і органів (підрозділів) Державної прикордонної служби України довести Порядок до відома особового складу.

3. Департаменту митної варти та боротьби з контрабандою (Небрат Л. М.) і Юридичному департаменту (Боженко І. Ф.) Державної митної служби України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Установити, що цей наказ набирає чинності через 5 днів з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Державної митної служби України Вовка В. В., першого заступника Голови Державної прикордонної служби України Шишоліна П. А.

 

Голова Державної
митної служби України
 

 
В. В. Скомаровський
 

Голова Державної
прикордонної служби України
 

 
М. М. Литвин
 

 

Порядок дій у разі виявлення органами (підрозділами) Державної прикордонної служби України порушень законодавства й порушення справ, провадження в яких віднесено до компетенції митних органів

Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Конституції України, Митного кодексу України (далі - МК України), Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), Закону України "Про Державну прикордонну службу України", з метою організації взаємодії органів (підрозділів) Державної прикордонної служби України з митними органами в разі виявлення правопорушень і порушення справ, провадження в яких віднесено до компетенції митних органів України.

1. Дії посадових осіб прикордонного наряду в разі виявлення ознак правопорушень, провадження у справах про які віднесено до компетенції митних органів

1.1. У разі виявлення ознак порушення митних правил поза пунктом пропуску через державний кордон України (далі - пункт пропуску) старший прикордонного наряду (командир прикордонного підрозділу, старший зміни прикордонних нарядів) зобов'язаний:

1.1.1. З дотриманням вимог КУпАП ужити вичерпних заходів для затримання правопорушників і товарів - предметів правопорушення, транспортних засобів, якими вони переміщувалися, а також товаросупровідних та інших документів на відповідні товари, транспортні засоби.

1.1.2. Невідкладно передати інформацію про час і обставини затримання правопорушників і предметів правопорушення черговому прикордонної застави (відділення прикордонного контролю) для негайного інформування митного органу, у зоні діяльності якого виявлено порушення.

1.2. Посадова особа Державної прикордонної служби України:

1.2.1. Складає процесуальні документи: відповідний протокол про адміністративне правопорушення й протокол про адміністративне затримання.

1.2.2. Одержує письмові пояснення від затриманих осіб щодо обставин учинення адміністративного правопорушення.

1.2.3. Складає схему затримання, на якій повинно бути відображено: місця перетину державного кордону правопорушником і його затримання, відстань від місця затримання до державного кордону, найближчих населених пунктів, доріг, розташування особового складу прикордонного наряду, попереджувальних знаків (щитів) тощо. Схема затримання повинна бути підписана особою, що її склала, затриманими особами.

1.2.4. Забезпечує збереження предметів правопорушення, відповідних тари, упаковки, транспортних засобів і наявних слідів на них.

Уживає заходів до унеможливлення доступу до цих предметів сторонніх осіб, непорушення їх розташування, уникає залишення відбитків пальців рук на виявлених предметах правопорушення й інших предметах, що мають відношення до цього правопорушення.

У виняткових випадках за погодженням з посадовими особами митного органу може бути допущено недотримання вимог другого абзацу цього підпункту.

1.2.5. Складає рапорт на ім'я безпосереднього начальника, у якому повинно бути зазначено обставини вчинення правопорушення, кількість затриманих осіб і їх паспортні дані, кількість предметів правопорушення, відповідних транспортних засобів, їх характеристики (по змозі).

2. Дії посадових осіб митного органу щодо процесуального оформлення митного правопорушення, виявленого органами (підрозділами) Державної прикордонної служби України

2.1. Після отримання від чергового по прикордонній заставі (відділення прикордонного контролю) інформації про виявлення ознак порушення митних правил представник митного органу для процесуального оформлення правопорушення не пізніше ніж за 3 години повинен прибути на місце виявлення правопорушення й:

2.1.1. За наявності достатніх підстав скласти з урахуванням обставин виявленого правопорушення протокол про порушення митних правил.

У разі неможливості складання протоколу на місці виявлення правопорушення він повинен бути складений у приміщенні митного органу або в іншому придатному для цього місці після доставлення туди правопорушника, предметів правопорушення й відповідних транспортних засобів.

2.1.2. Одержати відповідні письмові пояснення в посадових осіб органу (підрозділу) Державної прикордонної служби України, що брали участь у затриманні правопорушників і вилученні предметів правопорушення, а також пояснення в інших учасників затримання або свідків правопорушення. У наданих поясненнях повинні міститись відомості про маршрут руху правопорушників, транспортних засобів з товарами - предметами правопорушення, обставини їх затримання, а також інша інформація, яка може мати суттєве значення під час провадження у відповідній справі.

2.1.3. Провести інші процесуальні дії, передбачені МК України. За наявності ознак злочину вжити заходів, передбачених законодавством.

3. Передача матеріалів, що стосуються виявленого правопорушення

3.1. Матеріали, що стосуються правопорушення (копії протоколів про адміністративне правопорушення, про адміністративне затримання, а також пояснення, рапорти, схема затримання, товаросупровідні й інші документи на товари - предмети правопорушення, транспортні засоби, якими вони переміщувалися, тощо), після реєстрації у відповідних облікових документах передаються органом (підрозділом) Державної прикордонної служби України в митний орган, у зоні діяльності якого виявлено правопорушення.

3.2. Передання документів оформлюється актом про прийняття-передання, складеним у двох примірниках.

3.3. Щомісяця органи (підрозділи) Державної прикордонної служби України й митні органи здійснюють звірення даних щодо переданих матеріалів і складають відповідний акт, який підписується представниками обох сторін.

4. Прийняття-передання товарно-матеріальних цінностей

4.1. Прийняття-передання товарно-матеріальних цінностей (предметів правопорушення й транспортних засобів, якими вони переміщувалися) здійснюється між представниками митного органу й органу (підрозділу) Державної прикордонної служби України на місці скоєння правопорушення відразу ж після складення посадовою особою митного органу відповідних процесуальних документів, а в разі потреби - на складі митного органу або підприємства, що приймає товар на відповідальне зберігання.

4.2. Під час прийняття-передання товарно-матеріальних цінностей складається відповідний акт у двох примірниках, один з яких залишається в справах митного органу, а інший передається представнику органу (підрозділу) Державної прикордонної служби України.

 

Перший заступник Голови
Державної митної служби України
 

 
М. М. Салагор
 

Перший заступник
Голови Державної прикордонної
служби України
 

 
 
П. А. Шишолін
 

Опрос