Идет загрузка документа (61 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил организации охраны воздушных судов и объектов на авиапредприятиях гражданской авиации Украины

Государственная служба по надзору за обеспечением безопасности авиации
Приказ, Правила от 30.03.2005 № 230
действует с 05.07.2005

Про затвердження Правил організації охорони повітряних суден та об'єктів на авіапідприємствах цивільної авіації України

Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації
від 30 березня 2005 року N 230

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 червня 2005 р. за N 680/10960

Відповідно до ст. 55 Закону України "Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації" та Додатка 17 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року "Безпека. Захист міжнародної цивільної авіації від актів незаконного втручання", а також з метою вдосконалення системи організації охорони повітряних суден та об'єктів цивільної авіації України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила організації охорони повітряних суден та об'єктів на авіапідприємствах цивільної авіації України (далі - Правила), що додаються.

2. Начальнику управління авіаційної безпеки (Плавко В. Ф.):

2.1. Забезпечити подання цих Правил на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести ці Правила до відома керівників аеропортів, авіапідприємств, наукових і навчальних закладів цивільної авіації всіх форм власності. Привести власні документи у відповідність до цього наказу.

3. Вважати таким, що не застосовується на території України, "Положение по организации охраны воздушных судов и объектов Министерства гражданской авиации", затверджене наказом Міністерства цивільної авіації СРСР від 21 січня 1977 року N 11.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника управління авіаційної безпеки.

 

Голова 

М. Марченко 

УЗГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра
внутрішніх справ України
 

 
В. М. Рудік
 

 

ПРАВИЛА
організації охорони повітряних суден та об'єктів на авіапідприємствах цивільної авіації України

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблені відповідно до Закону України "Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації" та Додатка 17 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року "Безпека. Захист міжнародної цивільної авіації від актів незаконного втручання" та з урахуванням рекомендацій і стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО Doc. 8973/6 2002 року), Європейської конференції цивільної авіації (ЄКЦА Doc. 30).

1.2. Правила поширюються і є обов'язковими для всіх авіаційних підприємств цивільної авіації України.

1.3. Правила встановлюють вимоги до організації охорони повітряних суден та інших важливих об'єктів авіапідприємств цивільної авіації України.

1.4. Нормативні посилання

При розробленні цих Правил використовувалися такі нормативно-правові акти:

Повітряний кодекс України;

Закон України "Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації";

наказ Міністерства транспорту України від 17.01.2002 N 16 "Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення авіаційної безпеки під час виконання авіаційних перевезень і робіт з аеропортів інших держав", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.04.2002 за N 368/6656;

наказ Укравіатрансу від 16.01.96 N 13 "Про затвердження Положення про пропускний і внутрішній об'єктовий режим в авіапідприємствах та об'єктах цивільної авіації України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.02.96 за N 57/1082;

Керівництво з безпеки для захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання (Doc. 8973/6 від 2002 року IKAO).

1.5. Визначення

У цих Правилах терміни мають такі визначення:

варта - озброєний підрозділ охорони служба авіаційної безпеки авіапідприємства, віднаряджений для виконання завдання з метою охорони повітряних суден, об'єктів та інших матеріальних цінностей авіапідприємств;

вартовий - працівник підрозділу охорони служби авіаційної безпеки авіапідприємства, який входить до складу варти;

внутрішній об'єктовий режим - установлений порядок перебування та пересування осіб і транспорту, а також забезпечення захисту пасажирів, членів екіпажу, повітряних суден, персоналу і об'єктів від актів незаконного втручання в межах контрольованої, стерильної зон та зон обмеженого доступу авіапідприємства (об'єкта аеропорту), що охороняються;

контрольно-пропускний пункт - будинок або приміщення з відповідним інженерно-технічним обладнанням, що призначене для санкціонованого доступу осіб і транспорту в зоні обмеженого доступу авіапідприємства, а також виходу (виїзду) з цих зон;

наряд - один або декілька стрільців (інструкторів) підрозділу охорони служби авіаційної безпеки, які виконують завдання щодо охорони повітряних суден та об'єктів авіапідприємства, а також здійснюють супроводження пасажирів і вантажів у контрольованих зонах аеропортів (аеродромів);

патрульний наряд - один або декілька стрільців (інструкторів) підрозділу охорони служби авіаційної безпеки, які виконують завдання щодо охорони повітряних суден та об'єктів авіапідприємства шляхом патрулювання на транспортних засобах або в пішому порядку;

підрозділ охорони служби авіаційної безпеки аеропорту (експлуатанта) - загін, команда, група, відділення воєнізованої охорони аеропорту (експлуатанта), які відповідно до чинного законодавства мають право надавати послуги охорони і, згідно з договором, укладеним з аеропортом або експлуатантом, призначені для охорони повітряних суден, об'єктів та матеріальних цінностей авіапідприємств, а також для підтримання необхідного пропускного та внутрішнього об'єктового режиму;

пост - усе доручене для охорони чатовому, а також місце або ділянка місцевості, на якій він виконує свої обов'язки.

До постів також належать об'єкти та ділянки місцевості, що їх охороняє варта, на яких установлено технічні засоби охорони або є вартові собаки;

чатовий - озброєний вартовий, який виконує завдання щодо охорони дорученого йому поста.

1.6. У цих Правилах скорочення мають такі значення:

АБ 

авіаційна безпека; 

АНВ 

акти незаконного втручання; 

АТБ 

авіаційно-технічна база; 

БЕРТОЗ 

база експлуатації радіотехнічного обладнання та зв'язку; 

ВОХОР 

воєнізована охорона; 

ЕСТЗП 

електросвітлотехнічне забезпечення польотів; 

ІАС 

інженерно-авіаційна служба; 

КПП 

контрольно-пропускний пункт; 

ПММ 

паливно-мастильні матеріали; 

ПС 

повітряне судно; 

ПЦО (ПЦС)  

пункт централізованої охорони (пункт централізованого спостереження); 

САБ 

служба авіаційної безпеки; 

УАБ 

управління авіаційної безпеки; 

ЦА 

цивільна авіація; 

ЦТО і РАТ 

центр технічного обслуговування і ремонту авіатехніки. 

2. Загальні правила організації охорони повітряних суден та об'єктів на авіапідприємствах цивільної авіації України

2.1. Охорона аеропортів (аеродромів), повітряних суден та інших важливих об'єктів на авіапідприємствах, в установах і організаціях ЦА України здійснюється вартами та нарядами підрозділів охорони САБ.

2.2. Керівник авіапідприємства відповідає за організацію та забезпечення охорони, його заступник з авіаційної безпеки - за підтримку належного рівня охорони.

2.3. На авіапідприємствах цивільної авіації України обов'язковій і цілодобовій охороні підлягають:

ПС на пероні, стоянках, ангарах;

ЦТО і РАТ;

склади ПММ;

вантажні склади та склади матеріально-технічного забезпечення;

вантаж, багаж пасажирів, що пройшов контроль на безпеку та прийнятий під відповідальність служб аеропорту (авіаперевізника);

об'єкти радіотехнічного забезпечення;

інші важливі об'єкти.

2.4. Організація охорони авіапідприємств здійснюється відповідно до плану організації охорони повітряних суден та об'єктів, який розробляється аеропортовим комітетом з авіаційної безпеки (радою безпеки експлуатанта) та затверджується керівником авіапідприємства (додаток 1).

2.5. На підставі плану організації охорони повітряних суден та об'єктів заступник керівника авіапідприємства з авіаційної безпеки спільно з начальником підрозділу охорони САБ розробляють табелі постів варти авіапідприємства та схеми розміщення постів варти авіапідприємства (додаток 2), які затверджує керівник авіапідприємства.

Пости залежно від важливості та тривалості несення служби на них поділяються на постійні (охороняються протягом доби) та тимчасові (охороняються протягом частини доби). Обладнання постів варти визначено в додатку 3.

2.6. У разі відсутності в експлуатанта власної САБ охорона його ПС та об'єктів здійснюється підрозділом охорони САБ аеропорту базування на підставі угоди.

2.7. Експлуатанти, орендарі аеропорту, що користуються послугами підрозділу охорони САБ авіапідприємства, надають начальнику підрозділу охорони САБ авіапідприємства схеми опечатування їх ПС, а також інших об'єктів, які необхідно охороняти, список осіб, яких допускають до здавання (приймання) ПС та об'єктів, зразки печаток (відтиски пломб, маркерів), які завіряються керівником експлуатанта (орендаря) та список контактних телефонів.

2.8. Керівники авіапідприємств, їх заступники з авіаційної безпеки та начальники підрозділів охорони САБ повинні запроваджувати заходи для підвищення рівня забезпечення авіаційної безпеки об'єктів авіапідприємств та охорони ПС. Це досягається:

шляхом облаштування загальної огорожі об'єктів, розташованих на суміжних територіях, ділянках;

шляхом використання технічних засобів, вартових собак, забезпечення надійного зв'язку, прожекторним освітленням та засобами спостереження;

шляхом організації патрульної дозорної служби, піших нарядів підрозділів охорони САБ, а також нарядів на спеціально обладнаних і радіофікованих транспортних засобах, раціонального використання чисельності охорони та маневрування нею у зв'язку з ускладненням обставин, порою року та періодом доби;

шляхом проведення роботи, спрямованої на підтримку пропускного внутрішнього об'єктового режиму, а також запобігання крадіжкам та розкраданню матеріальних цінностей авіаційних суб'єктів;

підвищенням рівня організованості, дисципліни та спеціальної підготовки особового складу підрозділів охорони САБ;

постійним контролем за станом охорони та несенням вартової служби підрозділами охорони САБ.

2.9. Дотримання порядку входу (виходу), в'їзду (виїзду) на територію авіапідприємств, сховищ та інших об'єктів співробітників авіапідприємств та транспортних засобів здійснюється особовим складом підрозділів охорони САБ на КПП згідно з Положенням про пропускний і внутрішній об'єктовий режим в авіапідприємствах та об'єктах цивільної авіації України.

3. Організації охорони повітряних суден та інших важливих об'єктів

3.1. ПС повинні постійно перебувати під охороною:

підрозділів охорони САБ - під час стоянки ПС, коли на них не здійснюються технічне обслуговування або ремонт;

технічного персоналу ЦТО і РАТ (АТБ) авіапідприємства - під час технічного обслуговування або ремонту;

екіпажів (пілотів) - при використанні ПС за призначенням;

служби перевезень - під час виконання на ПС розвантажувальних та завантажувальних робіт.

3.2. Охорона ПС авіапідприємства на аеродромі (у тому числі і на тимчасовому та постійному посадковому майданчику) у кожному конкретному випадку здійснюється відповідно до затвердженої керівником авіапідприємства Інструкції про порядок охорони ПС, що розробляється з урахуванням вимог цих Правил, умов і особливостей роботи авіапідприємства.

В інструкції визначаються:

обов'язки і права усіх посадових осіб авіапідприємства, які мають відношення до забезпечення охорони ПС;

порядок організації та здійснення охорони ПС;

порядок оформлення службової документації.

3.3. Особи, які прийняли під охорону ПС, відповідають за нього до моменту документально оформленого його передання іншим посадовим особам.

3.4. Командир (пілот) відповідає за ПС з моменту прийняття його від технічного персоналу ЦТО і РАТ (АТБ) або підрозділів охорони САБ авіапідприємства для виконання рейсу і до моменту передання його технічному персоналу ЦТО і РАТ (АТБ) або підрозділу охорони САБ у транзитному, кінцевому та базовому аеропортах.

3.5. В аеропортах посадки за ПС відповідають:

екіпаж, якщо в його складі є бортінженер (бортмеханік) і час стоянки не перевищує 2 години;

технічний персонал ЦТО і РАТ (АТБ) або інженерно-технічний персонал у складі екіпажу, якщо тривалість стоянки до чергового вильоту перевищує 2 години.

3.6. В аеропортах посадки, де передбачається нічний відпочинок, або в разі вимушеної затримки ПС більше ніж як на 2 години з метеоумов та з інших причин ПС передаються технічного персоналу ЦТО і РАТ (АТБ) з наступною здачею підрозділу охорони САБ аеропорту (аеродрому).

3.7. На аеродромах повинні бути виділені та відповідно обладнані три види стоянок ПС: перон, стоянки для технічного обслуговування та стоянки довгострокового зберігання. Для ПС кожної авіакомпанії, що базується в аеропорту (аеродромі), виділяються постійні стоянки довгострокового зберігання.

3.8. Охорона ПС на пероні, стоянках технічного обслуговування та на стоянках довготривалого зберігання здійснюється цілодобово шляхом організації постійного поста підрозділу охорони САБ авіапідприємства.

3.9. Охорона ПС на стоянках ЦТО і РАТ (АТБ) поза робочим часом організовується шляхом виставлення поста підрозділу охорони САБ авіапідприємства.

3.10. Охорона ПС та об'єктів чатовими здійснюється шляхом патрулювання (обходу), а також стеженням з вишок (з використанням технічних засобів охорони). Для посилення охорони об'єкта можуть використовуватися вартові собаки. Окремі об'єкти можуть охоронятися нерухомими чатовими.

3.11. У разі організації охорони об'єктів шляхом патрулювання чатовому залежно від огородження об'єкта й особливостей місцевості призначається для охорони ділянка смуги завдовжки: удень - до 2 км, уночі - до 1 км, а для об'єктів, які обладнані технічними засобами охорони: удень - до 3 км, уночі - до 2 км.

3.12. Чатові пересуваються за маршрутами руху пішки із швидкістю, що забезпечує надійну охорону ПС та об'єктів, роблячи короткі зупинки для огляду місцевості, технічних засобів охорони та огорожі, а також для доповіді за допомогою засобів зв'язку начальникові варти про несення служби.

За умови нормальної видимості, якщо умови місцевості дозволяють, чатові можуть вести нагляд за об'єктами, які підлягають охороні, і підступами до них із спостережних вишок цілодобово.

3.13. З числа вартових створюються групи швидкого реагування (резервні групи), які в разі сигналу тривоги за командою начальника варти прибувають на місце події і діють залежно від обставин. Для швидкого прибуття цих груп до місця події варти забезпечуються транспортними засобами.

3.14. Відповідно до Положення про пропускний і внутрішній об'єктовий режим в авіапідприємстві та на об'єктах цивільної авіації керівник авіапідприємства силами особового складу підрозділу охорони САБ організовує піше або моторизоване патрулювання вдовж периметра авіапідприємства та в зонах тривалого зберігання і технічного обслуговування ПС з метою здійснення контролю за виконанням вимог внутрішнього об'єктового режиму, виявлення сторонніх осіб, у тому числі авіаційного персоналу, який не працює у відповідній зміні, а також для своєчасного реагування у разі виникнення кризових ситуацій.

3.15. Охорона ПС авіапідприємств під час виконання авіаційних перевезень і робіт з аеропортів інших держав здійснюється згідно з вимогами Інструкції про порядок забезпечення авіаційної безпеки під час виконання авіаційних перевезень і робіт з аеропортів інших держав.

4. Обов'язки посадових осіб авіапідприємств щодо забезпечення охорони повітряних суден

4.1. Керівник авіапідприємства повинен:

здійснювати через відповідних посадових осіб керівництво і систематичний контроль за охороною ПС на аеродромах та посадкових майданчиках;

розробляти заходи щодо посилення охорони та пропускного режиму, що унеможливлює проникання сторонніх осіб у ПС, на перон та стоянки ПС, підвищення пильності, зміцнення дисципліни персоналу авіапідприємства щодо забезпечення надійної охорони ПС та недопущення АНВ;

контролювати роботу з підбору, виховання та підготовки особового складу підрозділів охорони САБ;

систематично заслуховувати на нарадах керівного та інженерно-технічного складу авіапідприємства питання стосовно стану охорони ПС та особливо важливих об'єктів і вживати заходи щодо її зміцнення;

уживати заходи щодо огородження аеродромів та об'єктів, освітлення стоянок ПС та об'єктів, забезпечення їх засобами зв'язку і сигналізації;

забезпечувати застосування технічних засобів посилення охорони.

4.2. Заступник керівника авіапідприємства з авіаційної безпеки - начальник САБ повинен:

систематично контролювати службову діяльність підрозділів охорони САБ та вживати заходи щодо її поліпшення;

особисто (щомісяця) та в складі комісії авіапідприємства (щокварталу) перевіряти виконання вимог наказів Державіаслужби щодо організації охорони ПС, підтримання встановленого внутрішнього об'єктового режиму на авіапідприємстві та доводити результати перевірки (особливо недоліки й упущення, заходи щодо їх усунення) до відома керівника авіапідприємства, а також до керівників експлуатантів, які діють на території авіапідприємства;

контролювати виконання заходів щодо огородження аеродромів та об'єктів, освітлення стоянок ПС та об'єктів, забезпечення їх засобами зв'язку і сигналізації.

4.3. Заступник керівника з ІАС - головний інженер авіапідприємства повинен:

щокварталу у складі комісії авіапідприємства брати участь у перевірці виконання наказів Державіаслужби, спрямованих на посилення охорони ПС;

контролювати плани впровадження на об'єктах ЦТО і РАТ інженерно-технічних засобів посилення охорони, забезпечуючи обов'язкове їх виконання;

вимагати від керівного складу ЦТО і РАТ виконання інструкцій щодо використання спеціальних замків на системах керування ПС, якщо такі засоби передбачені конструкцією ПС;

контролювати ведення службової документації ЦТО і РАТ, що стосується забезпечення охорони, приймання-передання ПС, ключів від них, а також замків систем керування літаків та вертольотів;

уживати своєчасних заходів для обладнання місць стоянок пристроями заземлення, засобами зв'язку та первинними засобами пожежогасіння;

5. Порядок приймання-передавання повітряних суден та їх охорона

5.1. ПС передаються:

від ЦТО і РАТ - екіпажу (пілоту) для виконання польотів;

від одного екіпажу - іншому в разі виконання рейсу із зміною екіпажу для продовження польотів на цьому ПС, якщо його стоянка в аеропорту зміни екіпажів не перевершує однієї години;

від екіпажу (пілоту) в ЦТО і РАТ на технічне обслуговування після польотів або на збереження, якщо час стоянки ПС до чергового вильоту перевершує 2-х годин, а також якщо у складі екіпажу непередбачені бортінженер (бортмеханік), інженер (авіатехнік);

від ЦТО і РАТ - підрозділу охорони САБ авіапідприємства;

від чергового на стоянці - авіатехніку-бригадиру (авіатехніку) для технічного обслуговування;

від чергового на стоянці одного цеху (сектору) - черговому на стоянці іншого цеху (сектору);

від чергового на стоянці - посадовій особі служби перевезень для виконання завантажувальних та розвантажувальних робіт.

В окремих випадках передавання ПС його екіпажем може здійснюватися безпосередньо підрозділу охорони САБ авіапідприємства.

Усі роботи, що пов'язані з передаванням ПС від однієї особи іншій, проводять тільки на борту (місці стоянки) ПС за наявності в особи, що приймає ПС, документа (завдання на політ, карта-наряд на ТО, журнал чергового на стоянці), що дає змогу приймати дане ПС.

5.2. Під час приймання-передавання ПС необхідно:

перевірити повноваження авіаційного персоналу на прийняття (передання) ПС;

перевірити його стан шляхом зовнішнього огляду, при цьому звертається особлива увага на відсутність зовнішніх пошкоджень;

перевірити опломбування дверей, вантажних та аварійних люків, інших місць, передбачених схемою опечатування для даного типу ПС, відповідність пломб і печаток зразкам, наявність замків на пристроях систем керування, якщо це передбачено для даного типу ПС;

провести передання обладнання ПС, інвентарю та документації.

5.3. Передавання ПС екіпажу (пілоту) або бортінженеру (бортмеханіку) для виконання польоту здійснюється після пред'явлення посадовій особі ЦТО і РАТ, яка здає ПС, свідоцтва пілота (бортмеханіка), який приймає ПС.

Після перевірки документів і звірення їх з випискою з плану польотів посадова особа ЦТО і РАТ передає ПС пілоту (бортмеханіку) під підпис в журналі чергового на стоянці цеху (дільниці) ЦТО і РАТ (додаток 4).

5.4. Після прийняття ПС від посадової особи ЦТО і РАТ за його збереження відповідає пілот (бортмеханік), який прийняв ПС.

5.5. Прийняття ПС від екіпажу (пілота) в ЦТО і РАТ виконує черговий на стоянці. Бортмеханік, а в разі його відсутності у складі екіпажу, другий пілот (пілот) у встановленому порядку здає йому ПС і ключі від вхідних дверей та замків систем керування.

Прийняття-передання оформлюється під підпис у бортовому журналі та журналі чергового на стоянці цеху (дільниці) ЦТО і РАТ.

5.6. Передавання екіпажем (пілотом) ПС виконується після повного розвантаження, якщо час розвантаження не перевершує 1 години. У разі, якщо на розвантаження ПС необхідно більше 1 години, воно передається черговому на стоянці ЦТО і РАТ з наступним переданням цього судна службі перевезень для виконання вантажних робіт або під охорону підрозділу САБ авіапідприємства.

Прийняття та передання ПС оформлюється під підпис у журналі чергового на стоянці цеху (дільниці) ЦТО і РАТ. Перед початком вантажних робіт усі вхідні двері та двері пілотських кабін ПС пломбуються або запечатуються.

5.7. Передавання ПС черговим на стоянці авіатехніку-бригадиру (авіатехніку) на технічне обслуговування виконується під підпис у журналі чергового на стоянці цеху (дільниці) ЦТО і РАТ.

Прийняття ПС від авіатехніка-бригадира (авіатехніка) черговим на стоянці виконується під підпис у журналі чергового на стоянці цеху (дільниці) ЦТО і РАТ.

5.8. Авіатехнік-бригадир (авіатехнік) повинен забезпечити безпеку та охорону ПС, не допускати до нього сторонніх осіб, у тому числі й працівників авіапідприємства, які не мають стосунки до його обслуговування.

5.9. Прийняття-передання ПС від чергового на стоянці одного цеху (дільниці) черговому на стоянці іншого цеху (дільниці) оформлюється записом у журналі чергового на стоянці цеху (дільниці) ЦТО і РАТ відповідного цеху (дільниці) під підпис.

5.10. Усі стоянки ПС, де не виконуються роботи з технічного обслуговування авіаційної техніки, а також усі ПС, що пройшли технічне обслуговування та готові до польотів незалежно від часу доби і терміну розташування на відповідних місцях стоянок, здаються під охорону підрозділу САБ авіапідприємства.

5.11. Під час прийняття-передання ПС під охорону начальник варти (чатові) підрозділу охорони САБ та чергові на стоянках повинні перевірити:

пломбування (опечатування) дверей, вантажних та аварійних люків, справність пломб і печаток при звірянні їх із зразками;

стан ПС, звернувши особливу увагу на відсутність зовнішніх пошкоджень;

наявність замків на запірних приладах систем керування ПС, які обладнані відповідними пристроями;

стан засобів освітлення на місцях стоянок, а також зв'язку та сигналізації;

наявність та справність на місцях стоянок засобів пожежогасіння та заземлення.

5.12. Начальник варти приймає, а черговий на стоянці здає ПС під охорону варти під підпис у журналі приймання-здавання повітряних суден під охорону варти (додаток 5).

5.13. Прийнявши ПС під охорону, начальник варти підрозділу охорони САБ переводить вартового в стан чатового і ставить йому завдання щодо охорони ПС.

5.14. Передавання ПС під охорону підрозділу охорони САБ черговим на стоянці ЦТО і РАТ виконується за допуском (додаток 6), який видається терміном на 6 місяців або за одноразовим допуском.

Призначення чергових на стоянках для прийняття ПС від підрозділів охорони САБ оформлюється наказом керівника підприємства.

5.15. Зразок допуску та переліки чергових на стоянках і інших посадових осіб ЦТО і РАТ, які призначені наказом керівника авіапідприємства для приймання ПС від підрозділів охорони, повинні міститися у вартовому приміщенні підрозділу охорони САБ.

5.16. Черговий на стоянці або посадова особа ЦТО і РАТ, яка призначена для прийняття ПС від підрозділів охорони, викликає телефоном начальника варти і називає йому своє прізвище, ім'я, по батькові та займану посаду.

5.17. Начальник варти, звіривши назване прізвище, ім'я, по батькові та займану посаду з переліком осіб, які призначені для прийняття ПС від охорони, повинен з'явитися в установлене місце для зустрічі з черговим на стоянці (посадовою особою ЦТО і РАТ), перевірити в нього документ, який підтверджує його особу, а також допуск на право прийняття ПС, та у разі відсутності розходжень допустити його на місце стоянки.

5.18. Начальник варти, прибувши на пост, діє відповідно до пункту 5.11 цих Правил, здає, а черговий на стоянці (посадова особа ЦТО і РАТ) приймає ПС від охорони.

5.19. Під час організації охорони ПС способом патрулювання на місцях їх стоянок для кожного патруля відводиться ділянка довжиною: удень - до 1 км, уночі - до 0,5 км при розташуванні повітряних суден в один або два ряди.

5.20. Біля передньої стійки шасі ПС, що здані під охорону підрозділу охорони САБ, встановлюється покажчики з написом "Повітряне судно здано під охорону". Розмір покажчика - 50 х 35 см.

5.21. Якщо під час прийняття-передання ПС виявлені порушення пломб, маркерів або печаток, пошкодження ПС тощо, тоді прийняття його припиняється до прибуття на місце стоянки відповідальних посадових осіб відповідних служб авіапідприємства, які розслідують причини та обставини порушень або ушкоджень і приймають рішення.

5.22. Для посилення охорони ПС у несприятливу погоду (сильний туман, снігопад, злива тощо) розпорядженням керівника авіапідприємства виставляються додаткові пости та направляються патрульні наряди.

6. Охорона об'єктів паливно-мастильних матеріалів та спецавтотранспорту

6.1. Склади (сховища) ПММ та спецавтотранспорт повинні постійно бути під цілодобовою охороною:

підрозділу охорони САБ у всіх авіапідприємствах;

посадових осіб служби ПММ (упродовж робочого часу).

6.2. На складах ПММ установлюється пропускний та внутрішній об'єктовий режим згідно з інструкцією, що затверджена керівником авіапідприємства і розроблена на підставі вимог Положення про пропускний і внутрішній об'єктовий режим в авіапідприємствах та об'єктах цивільної авіації України.

В інструкції визначаються права та обов'язки посадових осіб служби ПММ за стан підтримання режиму та здійснення охорони відповідних споруд, об'єктів та ділянок на території авіапідприємства.

6.3. На складах (сховищах) ПММ двері всіх виробничих службово-побутових приміщень, якщо в них не виконуються роботи, повинні бути зачинені на замки. Сховища для спирту та отруйних речовин, а також приміщення для зберігання матеріальних цінностей після закінчення робіт, крім цього, опечатуються (пломбуються).

6.4. Склади (сховища) ПММ після закінчення робіт зачиняються і в установленому порядку передаються під охорону підрозділам САБ.

6.5. Перед здаванням складів ПММ під охорону посадові особи складу (завідувач, технік складу) разом з начальником варти пильно перевіряють, чи закриті, опечатані (опломбовані) всі споруди складу, службові приміщення, а також їх протипожежний стан, і при відсутності недоліків здають склади під охорону чатовому.

6.6. У разі, якщо на складах (сховищах) ПММ виконуються цілодобові роботи, особливі обов'язки чатових щодо охорони цих складів, а також окремо розташованих на їх території споруд, складів тощо визначені в табелі постів та в спеціальній інструкції, що затверджена керівником авіапідприємства.

6.7. Для забезпечення збереження автотранспорту, а також з метою підтримання порядку на стоянках спецавтотранспорту в кожній зміні призначається черговий на стоянці (у гаражі), який виконує свої службові обов'язки згідно з вимогами інструкції, затвердженої керівництвом авіапідприємства.

Черговий на стоянці (у гаражі) повинен носити на лівому рукаві пов'язку з літерами білого кольору "ЧС" або "ЧГ". Розміри пов'язки: довжина 30 - 40 см, ширина 10 см.

6.8. Після закінчення робіт на стоянках спецавтотранспорту (у гаражі) черговий на стоянці (у гаражі) здає об'єкт у встановленому порядку під охорону підрозділу САБ, а перед початком роботи в змінах приймає його.

6.9. Місця стоянок (гараж) спецавтотранспорту повинні бути обладнані зовнішнім освітленням, засобами зв'язку та сигналізації.

7. Охорона наземних радіосвітлотехнічних засобів забезпечення польотів

7.1. Охорона наземних радіосвітлотехнічних засобів забезпечення польотів повинна здійснюватись підрозділом охорони САБ авіапідприємства.

7.2. З метою підвищення рівня охорони керівники авіапідприємств повинні вживати заходи щодо охорони наземних радіосвітлотехнічних засобів забезпечення польотів шляхом використання інженерно-технічних засобів охорони, вартових собак, а також огородження об'єктів.

7.3. Приймальні прилади автоматичної охоронної сигналізації встановлюються у вартовому приміщенні.

7.4. Об'єкти радіосвітлотехнічних засобів забезпечення польотів, на яких не встановлено цілодобове чергування обслуговуючого персоналу, за рішенням керівників авіапідприємств можуть охоронятися сторожовою охороною.

7.5. Для організації взаємодії підрозділів охорони САБ зі службами БЕРТОЗ, ЕСТЗП у разі спрацювання охоронної сигналізації на об'єктах радіосвітлотехнічних засобів забезпечення польотів на авіапідприємствах розробляються інструкції про взаємодію служб БЕРТОЗ, ЕСТЗП з підрозділами охорони САБ.

В інструкціях повинні бути визначені порядок повідомлення підрозділів охорони САБ, дії особового складу у разі одержання сигналу та затримання порушників, порядок призначення транспортних засобів та виїзду на об'єкти.

До інструкції обов'язково додаються схеми маршрутів руху до кожного об'єкта радіосвітлотехнічних засобів забезпечення польотів.

 

Начальник управління
авіаційної безпеки
 

 
О. М. Сутулинський
 

 

ПЛАН
організації охорони повітряних суден та об'єктів

___________________________________
(назва аеропорту, авіапідприємства)

1. Дислокація постів підрозділу охорони САБ

Номер і назва поста 

Місце (об'єкт) охорони та призначення поста 

Кількість вартових, які здійснюють охорону 

Примітка  

Пост N 1
Стоянка літаків 

Стоянка літаків N 1. Охорона літаків, підтримка внутрішнього об'єктового режиму 

  

Пост N 2
ПММ 

Склад ПММ у південній частині аеропорту. Охорона складу, підтримка пропускного та внутрішнього об'єктового режиму 

  

Пост N 3
КПП-1 

КПП для пропуску автотранспорту. Підтримка пропускного режиму, перевірка вантажу і транспортного засобу на безпеку 

  

2. Стан огорожі

Зазначити наявність, характеристику та стан огорожі периметра аеродрому (загальна довжина, висота, якісний стан, недоліки).

3. Стан охоронного освітлення

Зазначити наявність, характеристику, стан і види охоронного освітлення та відповідність його умовам охорони для кожного поста, недоліки в стані освітлення.

4. Стан постового зв'язку і сигналізації

Зазначити наявність, види, засоби зв'язку, номери телефонів для кожного поста.

5. Наявність і стан технічних засобів охорони

Зазначити об'єкти, які обладнані охоронною сигналізацією, її тип (для захисту периметра, блокування об'єкта, системи відеоспостереження та інше) та місця, куди вона виведена.

6. Стан пропускного режиму

Зазначити кількість КПП, їх призначення та обладнання, а також об'єкти в межах та поза контрольованої зони, де введений пропускний режим.

7. Заходи щодо посилення охорони:

наявність огорожі периметра аеродрому та окремо розташованих об'єктів;

обладнання об'єктів інженерно-технічними засобами охорони та засобами охоронного освітлення;

оснащення підрозділу охорони САБ засобами охоронного зв'язку;

посилення пропускного та внутрішнього об'єктового режиму;

будівництво нових вартових приміщень, приміщень для бюро пропусків та КПП.

Підписи:

До плану додається схема генплану (фотоплан) авіапідприємства, на якій умовними знаками позначені:

а) повітряні судна на пероні, стоянках, ангарах, ЦТО і РАТ, склади ПММ, об'єкти електроенергозабезпечення (головна живильна підстанція, розподільча підстанція, трансформаторні підстанції), магістральні лінії електропостачання високої напруги, системи світлосигнального забезпечення посадки ПС, вантажні склади, склади матеріально-технічного забезпечення, об'єкти радіотехнічного забезпечення, мережі газопостачання, підприємства бортхарчування, об'єкти водозабору та інші важливі об'єкти;

б) види огорожі аеродрому (установи, організації, заводу), окремо розташованих об'єктів та їх довжина в погонних метрах (якщо є неогороджені ділянки, тоді суцільна лінія периметра переривається і вказується розмір прорізі);

в) місця розташування варт (та їх номери), постів ВОХР служби авіаційної безпеки авіапідприємства і сторожової охорони (добові, тимчасові) та їх номери;

г) сигналізація на периметрі з указанням довжини ділянок під охороною (у погонних метрах), об'єкти, які обладнані охоронною сигналізацією (системи і типи периметрової сигналізації вказуються в легенді);

ґ) місця розташування бюро перепусток, прохідних та проїзних пунктів.

Схема складається не в масштабі, розмір А3.

Легенда розміщується в нижньому правому куті схеми.

У ній приводяться короткі пояснювальні дані, що стосуються схеми.

 

Начальник управління 

О. Сутулинський 

 

ТАБЕЛЬ
постів варти авіапідприємства

Склад варти й кількість постів 

Номери постів і об'єктів, що перебувають під охороною 

Особливі обов'язки чатових 

  

  

  

Заступник керівника авіапідприємства з авіаційної безпеки 

 
(підпис, прізвище) 

Начальник підрозділу охорони САБ 

 
(підпис, прізвище) 

Примітки:

1. У графі 1 перелічують увесь склад варти, наприклад: начальник варти - 1, помічник начальника варти - 1, оператор технічних засобів охорони - 1, після чого зазначають кількість постів.

2. У графі 2 перелічують назви всіх об'єктів, що підлягають охороні, і зазначають, якими печатками (пломбами, маркерами) вони запечатані, кількість печаток (пломб, маркерів).

3. У графі 3 зазначають окремі обов'язки чатових щодо умов охорони кожного поста, порядок допуску на об'єкти, дії чатового під час нападу, пожежі, стихійного лиха, особливості несення служби вдень і вночі, порядок зв'язку з вартовим приміщенням і строки доповіді через засоби зв'язку.

4. Для постів, які обладнані технічними засобами охорони, зазначаються найменування і кількість технічних засобів охорони на кожному посту, особливості їх функціонування, порядок перевірки постів резервною групою (групою швидкого реагування).

Схема
розміщення постів варти авіапідприємства

На схемі розміщення постів визначаються:

територія авіапідприємства (види огорожі периметра аеродрому та окремо розташованих об'єктів, їх довжина в погонних метрах);

межі постів;

межі заборонених зон;

вид огорожі і об'єкти, які обладнані технічними засобами охорони;

маршрути прямування змін до постів та маршрути прямування чатових вдень і вночі;

місця розташування захисних стінок, спостережних вишок, засобів зв'язку, сигналізації, охоронного освітлення та пожежогасіння, постів вартових собак;

найнебезпечніші підходи до постів;

місця розташування вартових приміщень (та їх номери), пожежних депо;

місця розташування контрольно-пропускних пунктів.

 

Начальник управління 

О. Сутулинський 

 

ОБЛАДНАННЯ ПОСТІВ ВАРТИ

1. Територія, на якій розташовані об'єкти, що охороняються, як правило, має бути обнесена огорожею.

Території об'єктів, які розташовані поза межами контрольованої зони авіапідприємств (об'єкти радіотехнічного забезпечення, антенні поля, об'єкти енергозабезпечення, водозабору, склади ПММ та інші), обов'язково мають бути обнесені огорожею.

Для спорудження огорожі застосовуються: залізобетонні плити, металева сітка, вертикальні металеві стержні, колючий дріт або комбінована система з вищевказаних елементів.

Висота огорожі повинна бути не менше ніж 2,15 метра, а відстань між стержнями або дротинами - не більше ніж 15 сантиметрів.

Огорожа зверху обладнується козирками з 3 - 5 рядів колючого дроту, які утримуються за допомогою кутових консолей з нахилом у бік можливого проникнення.

Для зручності спостереження за підступами до об'єкта, що охороняється, можуть установлюватися спостережні вишки, обладнані засобами зв'язку, сигналізації та прожекторами.

На підходах до території з об'єктами, що охороняються, у тому числі де немає огорожі, установлюють добре видимі вдень і вночі покажчики з написом, наприклад: "Прохід (проїзд) заборонено (закрито)", "Об'їзд (обхід) праворуч (ліворуч)" і позначають стрілкою.

2. На території поста залежно від місцевих умов чатовому має бути забезпечений якомога більший огляд (не менше ніж 50 метрів), для чого територію навколо поста очищають від кущів, проріджують дерева, нижні сучки та гілки обрізують до висоти 2,5 метра, траву скошують, зайві предмети прибирають. Межа, за яку заборонено наближатися до поста стороннім особам, має бути позначена помітними вдень і вночі покажчиками.

Чатовому мають бути створені всі умови для несення служби на посту безперешкодним обходом території поста або спостереження з місця.

На території об'єктів, що мають кілька постів, межі кожного поста позначають на місцевості покажчиками.

3. У нічний час підступи до поста, повітряні судна й об'єкти, що охороняються, освітлюють.

Освітлення влаштовують так, щоб чатовий, стоячи на посту або рухаючись територією поста, перебував увесь час у затінку.

4. Пост обладнують засобами зв'язку, які забезпечують чатовому (не менше ніж із двох точок, а під час охорони об'єктів шляхом патрулювання - через кожні 250 метрів просування) негайний виклик начальника варти.

 

Начальник управління 

О. Сутулинський 

 

ЖУРНАЛ
чергового на стоянці _______________________ цеху (дільниці) ЦТО і РАТ

Дата, час приймання ПС 

ПС, які перебувають на стоянці (типи та бортові номери) 

З них ПС, які передали на обслуговування 

Приймання ПС черговим на стоянці після обслуговування 

Передання ПС екіпажу (командиру, бортінженеру) 

Дата і час 

Прізвище та підпис особи, яка прийняла ПС для обслуговування 

Дата і час 

Прізвище та підпис особи, яка прийняла ПС для обслуговування 

Дата і час 

Номер польотного завдання, прізвище та підпис особи, яка прийняла ПС 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Приклад заповнення 

12.12.2003
10.30 

Ан-140
б/н UR-ISD 

12.12.2003
11.10 

Петренко
(підпис) 

12.12.2003
16.40 

Федоренко
(підпис) 

12.12.2003
17.40 

N 33/123
Іваненко
(підпис) 

Стоянку і всі повітряні судна, які на ній розміщуються, здав черговий на стоянці ____________ Батенко

прийняв черговий на стоянці ____________ Тисленко

Примітки: 

1. До графи 2 заносяться всі повітряні судна, у тому числі транзитні, які прийняті під охорону черговим на стоянці.

2. Запис у книжці виконується чорнилом, без виправлень. 

 

Начальник управління 

О. Сутулинський 

 

Журнал
приймання-здавання повітряних суден під охорону варти

Приймання
повітряних суден під охорону варти

Здавання
повітряних суден експлуатанту (АТБ) 

N
з/п
 

Дата,
час
 

Тип та б/н ПС 

Номери пломб (печаток) та їх кількість  

Відмітка про стан ПС 

Дата,
час
 

Здав
(начальник варти)
 

Прийняв
(посадова особа експлуатанта)
 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Стоянку ПС N __ прийняв: начальник варти
_________________(підпис) 

Стоянку ПС N __ здав

________________________________
 (посада особи, яка здала ПС, та її підпис) 

Примітка. До журналу заносяться всі повітряні судна, які розміщені на стоянках.

 

Начальник управління 

О. Сутулинський 

 

Постійний
(Разовий)

ДОПУСК N ____

Начальнику варти N __ (підрозділу охорони САБ)

ДОПУСТИТИ до передавання/приймання (перевірки варти)

_________________________________________________
(найменування об'єкта, що охороняється)

з ______ до ______ годин _________2005 року

_______________________________________________________
(посада, ім'я та по батькові)
_______________________________________________________

Заступник керівника авіапідприємства ________________
(підпис) 

Місце для печатки

Примітка. Допуск, що видається для перевірки варти, підписується керівником авіапідприємства.

 

Начальник управління 

О. Сутулинський 

Опрос