Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины

Национальный банк
Постановление от 27.05.2005 № 194
Утратил силу

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 27 травня 2005 року N 194

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 червня 2005 р. за N 653/10933

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 1 березня 2016 року N 129)

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 43, 9 листопада 2005 р.
,
"Офіційний вісник України", N 47, 7 грудня 2005 р.)
,
ухвалу Вищого адміністративного суду України
 від 11 березня 2008 року

Для забезпечення виконання регулятивних та наглядових функцій, складання грошової і банківської статистики згідно із статтею 67 Закону України "Про Національний банк України" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту статистики та звітності (В. М. Галь) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України, банків України для використання в роботі.

3. Департаменту інформатизації (А. С. Савченко) унести потрібні зміни до програмного забезпечення.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з економічних питань І. А. Шумила.

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

В. о. Голови 

А. В. Шаповалов 

 

Зміни до Правил організації статистичної звітності,
що подається до Національного банку України

1. У розділі 2 "Форми статистичної звітності банків та підприємств" додатка "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України":

1.1. Форму N 538 "Інформація про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Інформація про купівлю та продаж безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку та уповноваженими банками
за ____________ 200_ року

________________________
   (код та назва банку) 

___________________________
(місцезнаходження банку) 

Дата купівлі/
продажу валюти
 

Код регіону 

Код операції
(купівля - 1; 
продаж
- 2) 

Код валюти 

Сума купленої
(проданої) 
валюти
(в одиницях валюти) 

Код за ЄДРПОУ юридичної
особи /ідентифікаційний номер за ДРФО - 
платників податків/,
код банку
 

Назва клієнта
/прізвище, ім'я, по батькові/,
назва банку
 

Місцезнаходження
юридичної особи або місце проживання фізичної особи (адреса) 

Мета купівлі/
продажу валюти
 

Код за видом
економічної 
діяльності 

Номер контракту 

Дата контракту 

Код країни,
до якої перека-
зується валюта
 

Дата ВМД*, дата акта про надання послуг, виконання робіт тощо 

Підстави для купівлі валюти 

Код країни бенефі-
ціара
 

Код іноземного
банку
 

Назва іноземного
 банку
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

___________
(підпис)

_____________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер

___________
(підпис) 

______________
(прізвище, ініціали) 

____________
* ВМД - вантажна митна декларація.

Пояснення щодо заповнення форми N 538
Інформація про купівлю та продаж безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку та уповноваженими банками

Інформація за формою надається банком у разі здійснення ним за дорученням клієнтів (резидентів і нерезидентів, юридичних та фізичних осіб) та безпосередньо банком (за дорученням інших банків) протягом дня операцій з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за безготівкову національну валюту, якщо сума купленої або проданої валюти дорівнює або перевищує 50000 доларів США або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на дату здійснення операції з купівлі або продажу.

Звіт складається на дату здійснення операцій з купівлі та (або) продажу іноземної валюти згідно з балансом банку (дата першої бухгалтерської проводки, що свідчить про виникнення відповідного зобов'язання банку перед клієнтом в іноземній валюті).

У звіті не відображаються суми купленої іноземної валюти з метою сплати комісійної винагороди, відсотків за користування кредитом, неустойки тощо.

У разі здійснення банком операцій з купівлі іноземної валюти протягом дня для клієнта за одним контрактом (за однією заявкою), частина якої використовуватиметься для здійснення авансового платежу, а інша частина - для оплати поставленого товару (виконаних робіт, наданих послуг тощо) за наявності в банку підтвердних документів (ВМД, акта про отримання послуг, виконання робіт тощо), у звіті зазначені суми мають відображатися окремими записами (рядками).

У разі здійснення банком операцій з купівлі іноземної валюти протягом дня для одного клієнта за різними контрактами (але за однією заявкою) сума купленої для клієнта валюти відображається у звіті окремими записами (рядками) за кожним контрактом.

У разі здійснення банком операцій з купівлі іноземної валюти протягом дня для одного клієнта за одним контрактом, згідно з яким сума купленої валюти підлягає перерахуванню частками до кількох країн, сума купленої для клієнта валюти відображається у звіті відповідно до сум за кожною країною перерахування окремими записами (рядками).

З метою достовірного відображення інформації щодо купівлі-продажу іноземної валюти у відповідних колонках звіту пропонуємо керуватися таким:

у разі купівлі іноземної валюти клієнтом банку заповнюються всі колонки звіту;

у разі купівлі іноземної валюти банком заповнюються колонки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 16, 17, 18 звіту;

у разі продажу іноземної валюти клієнтом банку заповнюються колонки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 звіту;

у разі продажу іноземної валюти банком заповнюються колонки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 звіту.

Опис параметрів заповнення форми

Колонка 1 - дата здійснення операції з купівлі та продажу валюти - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 2 - код регіону згідно з Довідником регіонів України (kodobl.dbf) - 2 знаки.

Колонка 3 - код операції: 1 - купівля, 2 - продаж - 1 знак.

Колонка 4 - цифровий код валюти, що куплена або продана банком за дорученням клієнта або іншого банку чи безпосередньо банком згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73 (kl_r030.dbf), - 3 знаки.

Колонка 5 - суми іноземної валюти, купленої або проданої банком за дорученням клієнта або іншого банку чи безпосередньо банком в одиницях валюти - до 16 знаків.

Колонка 6 - код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) клієнта - юридичної особи або ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів фізичної особи або тризначний код банку - юридичної особи згідно з Довідником банків України rcukru.dbf (колонка GLB), за дорученням яких куплено або продано іноземну валюту, - до 10 знаків. Для нерезидентів (юридичних і фізичних осіб) зазначається "0" (нуль).

Колонка 7 - повна назва юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, або повна назва уповноваженого банку, за дорученням яких куплено або продано іноземну валюту, - до 135 знаків.

Колонка 8 - місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, за дорученням яких куплено або продано іноземну валюту, - до 135 знаків.

Колонка 9 - цифровий код мети купівлі або продажу іноземної валюти - 2 знаки.

Код мети купівлі (інтервал 1 - 10) може мати такі значення:

1 - куплено для імпорту товарів з увезенням їх на митну територію України;

2 - куплено для імпорту послуг, робіт;

3 - куплено для погашення кредиту, отриманого в уповноваженому банку;

4 - куплено з іншою метою;

5 - куплено для імпорту товарів без увезення їх на митну територію України;

6 - куплено для погашення кредиту, отриманого від нерезидента;

7 - куплено з метою збільшення довгої відкритої валютної позиції банку;

Код мети продажу (інтервал 11 - 20) може мати такі значення:

11 - продано виручку в іноземній валюті, що надійшла з-за кордону на рахунок резидента-експортера;

12 - продано кредитні кошти в іноземній валюті з рахунку клієнта;

13 - продано інвестиційні кошти в іноземній валюті, що надійшла з-за кордону на рахунок клієнта;

14 - продано валюту, яка була повернута нерезидентом у зв'язку з невиконанням останнім своїх зобов'язань і яка була куплена раніше на міжбанківському валютному ринку України;

15 - продано з метою зменшення довгої відкритої валютної позиції банку;

16 - продано з іншою метою.

Колонка 10 - код основного виду економічної діяльності, присвоєний клієнту банку (фізичній або юридичній особі, за дорученням яких була куплена іноземна валюта), згідно з Державним класифікатором України ДК 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Держстандарту України від 22.10.96 N 441 (далі - КВЕД) (Довідник Національного банку України - KL_K110.dbf), - 5 знаків.

Для юридичних осіб-резидентів, яким присвоєно кілька кодів КВЕД, уноситься код основного виду економічної діяльності, що зазначений першим у списку кодів довідки з ЄДРПОУ. Якщо клієнту, який купує валюту, не присвоєно код КВЕД, то в колонці зазначається "00000" (п'ять нулів).

Колонка 11 - номер зовнішньоекономічного контракту (кредитного договору тощо) клієнта, на підставі якого виникли зобов'язання в іноземній валюті, для виконання яких купується валюта, - до 25 знаків. Якщо немає номера, то в колонці слід писати "б/н".

Колонка 12 - дата укладення зовнішньоекономічного контракту (кредитного договору тощо) клієнта, на підставі якого виникли зобов'язання в іноземній валюті, для виконання яких купується валюта, - 8 знаків (ДДММРРРР).

У разі відображення операцій з купівлі іноземної валюти за дорученням клієнтів банку на підставі інших документів (крім зовнішньоекономічного контракту, кредитного договору) згідно з Правилами здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 18.03.99 N 127 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 18.03.99 за N 171/3464 (із змінами), у колонці 11 слід зазначати номер заявки, у колонці 12 - дату заявки, на підставі якої була придбана іноземна валюта.

Колонка 13 - код країни банку, до якого клієнтом або банком для бенефіціара переказана на підставі платіжних документів на переказ куплена іноземна валюта згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73 (kl_к040.dbf), - 3 знаки.

У разі перерахування придбаної іноземної валюти до філії уповноваженого банку, яка розташована за межами України, у колонці слід зазначати код країни, у якій розташована ця філія, згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73 (kl_к040.dbf).

Колонка 14 - дата отримання імпортером продукції відповідно до ВМД або дата акта про отримання послуг, виконання робіт згідно із зовнішньоекономічним контрактом - 8 знаків (ДДММРРРР).

У разі здійснення банком операцій з купівлі іноземної валюти протягом дня для клієнта за одним контрактом (за однією заявкою) за наявності кількох ВМД або актів про виконання робіт потрібно в основному полі (дата ВМД, дата акта про надання послуг, виконання робіт тощо) у форматі дати відображати дату останньої ВМД. Дати інших ВМД, які належать до цього контракту, слід відображати в додатковому полі в символьному форматі з відокремленням комами. Наприклад: ДДММРРРР, ДДММРРРР.

Якщо іноземна валюта придбана для здійснення авансового платежу (у разі імпорту товарів, послуг, робіт), то колонка не заповнюється.

Колонка 15 - конкретний пункт і підпункти Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18.03.99 N 127 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18.03.99 за N 171/3464 (із змінами), на підставі яких банком здійснено операцію з купівлі іноземної валюти, - до 11 знаків. Підпункти вищезазначеної постанови, які позначені рискою (наприклад "- для сплати митних платежів"), кодуються цифрами в порядку зростання номерів (наприклад, 2.5.а.1). Виключені з тексту постанови підпункти не нумеруються. Українська літера "Ґ" зазначається як "Г1".

Колонка 16 - код країни бенефіціара (резидентність отримувача коштів), на користь якого клієнт або банк переказує куплену іноземну валюту на підставі платіжних документів на переказ (кредитного договору тощо), згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73 (kl_к040.dbf), - 3 знаки.

У разі купівлі іноземної валюти клієнтом-резидентом з метою, яка передбачає зняття її готівкою в касі банку або перерахування на рахунки резидентів, відкриті в уповноважених банках, у колонках 13 та 16 форми слід зазначати код "804" (Україна).

У разі купівлі іноземної валюти клієнтом-нерезидентом з метою, яка передбачає зняття її готівкою в касі банку або перерахування на рахунки нерезидентів, відкриті в уповноважених банках, у колонці 13 форми слід зазначати код "804" (Україна), а в колонці 16 - код країни, у якій клієнт-бенефіціар є резидентом.

Колонка 17 - код іноземного банку, до якого клієнт або банк переказує куплену іноземну валюту на підставі платіжних документів на переказ (кредитного договору тощо), згідно з Довідником іноземних банків Rc_bnk.dbf - 10 знаків.

Колонка 18 - назва іноземного банку, до якого клієнт або банк переказує куплену іноземну валюту на переказ (кредитного договору тощо), згідно з Довідником іноземних банків Rc_bnk.dbf - 100 знаків.

Якщо в цьому довіднику немає іноземного банку, у колонці 18 назва банку зазначається на підставі платіжних документів, а в колонці 17 - "0" (нуль)".

1.2. Доповнити формою N 552 "Інформація про надходження від нерезидентів безготівкової іноземної валюти на користь клієнтів банку" та поясненням щодо її заповнення:

Інформація про надходження від нерезидентів безготівкової іноземної валюти на користь клієнтів банку
за ____________ 200_ року

__________________________
 (код та назва банку) 

______________________________
(місцезнаходження банку) 

Дата зарахування валюти 

Код регіону 

Код валюти 

Сума валюти
 (в одиницях валюти)
 

Код за
ЄДРПОУ юридичної
особи
/ідентифікаційний номер за ДРФО - платників податків/, код банку 

Назва клієнта
/прізвище, ім'я, по батькові/,
назва банку
 

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи (адреса) 

Мета надходження валюти 

Код країни, з якої була переказана валюта 

Код іноземного банку 

Назва іноземного банку 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

___________
(підпис)

_____________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер

___________
(підпис) 

______________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 552
Інформація про надходження від нерезидентів безготівкової іноземної валюти на користь клієнтів банку

Інформація за формою надається банком у разі надходження протягом дня на його кореспондентські рахунки від нерезидентів коштів в іноземній валюті на користь клієнтів банку (резидентів і нерезидентів, юридичних та фізичних осіб) або інших банків (які відкрили рахунки в цьому банку), якщо сума надходжень для одного клієнта за день дорівнює або перевищує 100000 доларів США або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України.

Звіт складається на дату зарахування на рахунок клієнта іноземної валюти, що надійшла від нерезидентів, за даними балансу та первинного бухгалтерського обліку банку (повідомлення за системою SWIFT, інші телекомунікаційні повідомлення тощо).

Усі надходження для одного клієнта за день у звіті відображаються окремими записами. Разом з тим допускається відображення одним записом з однією сумою в одній валюті на користь одного клієнта кількох надходжень, які мають однакову мету.

Опис параметрів заповнення форми

Колонка 1 - дата зарахування на рахунок клієнта коштів в іноземній валюті, що надійшли від нерезидентів, - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 2 - код регіону згідно з Довідником регіонів України (kodobl.dbf) - 2 знаки.

Колонка 3 - цифровий код валюти, що надійшла на кореспондентські рахунки уповноважених банків від нерезидентів, згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73 (kl_r030.dbf), - 3 знаки.

Колонка 4 - сума іноземної валюти, що надійшла на кореспондентський рахунок уповноваженого банку від нерезидента, в одиницях валюти - до 16 знаків.

Колонка 5 - код за ЄДРПОУ клієнта - юридичної особи або ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів фізичної особи або тризначний код банку - юридичної особи згідно з Довідником банків України rcukru.dbf (колонка GLB), на користь яких надійшла іноземна валюта, - до 10 знаків. Для нерезидентів - клієнтів банку (юридичних і фізичних осіб) зазначається "0" (нуль).

Колонка 6 - повна назва юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, або скорочена назва уповноваженого банку, на користь яких надійшла іноземна валюта, - до 135 знаків.

Колонка 7 - місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, на користь яких надійшла іноземна валюта, - до 135 знаків.

Колонка 8 - цифровий код мети надходження іноземної валюти - 1 знак. Код мети надходження валюти може мати такі значення (1 - 9):

1 - надходження на користь резидента-експортера (виручка, авансовий платіж);

2 - надходження з метою здійснення інвестиції;

3 - надходження як кредит;

4 - надходження з метою розміщення на депозит;

5 - надходження як фінансова допомога;

9 - надходження з іншою метою.

Колонка 9 - код країни, з якої була переказана іноземна валюта на користь клієнтів уповноваженого банку або банку, згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73 (kl_к040.dbf), - 3 знаки.

Колонка 10 - код іноземного банку, який здійснив переказ іноземної валюти на користь клієнтів уповноваженого банку або банку, згідно з Довідником іноземних банків Rc_bnk.dbf - 10 знаків.

Колонка 11 - назва іноземного банку, який здійснив переказ іноземної валюти на користь клієнтів уповноваженого банку або банку, згідно з Довідником іноземних банків Rc_bnk.dbf - 135 знаків.

Якщо в цьому довіднику немає коду іноземного банку, у колонці 11 зазначається лише назва банку, у колонці 10 - "0" (нуль)".

 

Директор Департаменту
статистики та звітності
 

 
В. М. Галь
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
статистики України
 

 
О. Г. Осауленко
 

Опрос