Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений и дополнений к Инструкции по учету средств, расчетов и других активов бюджетных учреждений

Государственное казначейство Украины
Приказ от 27.05.2005 № 97
Утратил силу

Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ

Наказ Державного казначейства України
від 27 травня 2005 року N 97

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 червня 2005 р. за N 650/10930

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного казначейства України
 від 26 грудня 2003 року N 242
згідно з
 наказом Міністерства фінансів України 
від 2 квітня 2014 року N 372)

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік", Указу Президента України від 27.04.95 N 335 "Про Державне казначейство України" (із змінами) та Положення про Державне казначейство, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.07.95 N 590 (із змінами), з метою забезпечення єдності відображення обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ, згідно з вимогами Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 N 114 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.99 за N 890/4183 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни та доповнення до Інструкції з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 26.12.2003 N 242 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23.01.2004 за N 106/8705 (додаються).

2. Органам Державного казначейства України та місцевим фінансовим органам Зміни та доповнення до Інструкції з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ довести до відома підвідомчих установ та організацій.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, бюджетним установам, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, дотримуватись вимог Інструкції з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ з урахуванням унесених змін та доповнень.

 

В. о. Голови 

О. С. Даневич 

 

Зміни та доповнення до Інструкції з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ

1. У розділі 2:

1.1. Абзаци другий - п'ятий пункту 2.3 викласти у такій редакції:

"При прийманні готівки до каси необхідно керуватись Правилами визначення платіжності та обміну банкнот і монет Національного банку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 17.11.2004 N 547 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 06.12.2004 за N 1549/10148.

Для установ і організацій, які обслуговуються органами Державного казначейства України, порядок установлення ліміту каси визначено у Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства, затвердженому наказом Державного казначейства України від 02.12.2002 N 221 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17.12.2002 за N 976/7264 (із змінами).

Розрахунок і установлення ліміту каси проводяться установами (організаціями), які обслуговуються в органах Державного казначейства, самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі, що підписується головним (старшим) бухгалтером, а якщо немає такої посади, - особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку і звітності, та керівником установи (організації) або уповноваженою ним особою відповідно до вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 N 637 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за N 40/10320.

У розрахунку зазначається визначений у договорі про здійснення розрахунково-касового обслуговування між органом Державного казначейства та клієнтом строк здавання установою/організацією готівкової виручки (готівки) в банк для зарахування її на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства".

1.2. Абзац сьомий пункту 2.3 "Для встановлення ліміту, термінів і порядку здавання готівкової виручки клієнту при укладанні відповідного договору необхідно подати заявку-розрахунок, яка є невід'ємною частиною договору і оформляється як додаток до нього. Така заявка складається з урахуванням потреб відокремлених підрозділів. Клієнти, яким установлюється ліміт, розпорядчими документами повідомляють розмір установленого ліміту каси, порядок і строки здавання готівкової виручки своїм відокремленим підрозділам" - вилучити.

1.3. Пункт 2.4 викласти у такій редакції:

"2.4. Порядок оформлення та ведення касових операцій в установі здійснюється відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 N 637 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за N 40/10320".

2. У розділі 3:

2.1. У пункті 3.5 абзаци другий "310 "Рахунки в установах банків сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів для обліку коштів загального фонду" та дев'ятий "317 "Рахунки в установах банків сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів для обліку коштів спеціального фонду" - вилучити.

2.2. У пункті 3.6 абзаци перший "На субрахунку 310 "Рахунки в установах банків сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів для обліку коштів загального фонду" обліковуються кошти сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів, що перебувають на рахунках в установах банків за загальним фондом" та восьмий "На субрахунку 317 "Рахунки в установах банків сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів для обліку коштів спеціального фонду" обліковуються кошти сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів, що перебувають на рахунках в установах банків за спеціальним фондом" - вилучити.

У зв'язку з цим абзаци третій - одинадцятий уважати відповідно абзацами другим - дев'ятим.

2.3. Абзац десятий пункту 3.6 викласти у такій редакції:

"На субрахунку 319 "Інші поточні рахунки" обліковуються інші кошти, що перебувають в установах банків на поточних рахунках, відкритих на ім'я установи і не зазначених в субрахунках 311 - 318".

2.4. У пункті 3.7 абзаци другий "320 "Рахунки в казначействі сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів для обліку коштів загального фонду" та дев'ятий: "327 "Рахунки в казначействі сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів для обліку коштів спеціального фонду" - вилучити.

У зв'язку з цим абзаци третій - десятий уважати відповідно абзацами другим - восьмим.

2.5. У пункті 3.8 абзаци перший "На субрахунку 320 "Рахунки в казначействі сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів для обліку коштів загального фонду" обліковуються кошти сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів, що перебувають на казначейському обслуговуванні за загальним фондом" та восьмий "На субрахунку 327 "Рахунки в казначействі сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів для обліку коштів спеціального фонду" обліковуються кошти сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів, що перебувають на казначейському обслуговуванні за спеціальним фондом" - вилучити.

У зв'язку з цим абзаци другий - дев'ятий уважати відповідно абзацами першим - сьомим.

2.6. Абзац дев'ятий пункту 3.8 викласти у такій редакції:

"На субрахунку 328 "Інші рахунки в казначействі" обліковуються кошти, що надходять на ім'я установи і не зазначені в субрахунках 321 - 326".

3. У розділі 6:

3.1. Абзац другий пункту 6.13 викласти у такій редакції:

"Умови видачі коштів під звіт та порядок здачі підзвітними особами авансових звітів визначені Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 N 637 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за N 40/10320".

 

Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

Опрос