Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по организации и несению службы сторожевой охраной на объектах Вооруженных Сил Украины

Минобороны
Приказ, Инструкция от 23.05.2005 № 277
Утратил силу

ІНСТРУКЦІЯ
з організації та несення служби сторожовою охороною на об'єктах Збройних Сил України*

____________
* Далі - Інструкція.

Інструкція втратила чинність
(згідно з наказом Міністерства оборони України
від 12 березня 2012 року N 131)

1. Загальні положення

1.1. Охорона об'єктів Збройних Сил України (далі - об'єкти) сторожовою охороною організовується з метою забезпечення надійного зберігання техніки, пального, продовольчого, речового, інженерного та іншого майна, ремонтних підприємств та інших об'єктів, які не є особливо важливими та режимними, і недопущення проникнення на об'єкти сторонніх осіб. Несення служби з охорони об'єктів вимагає від працівників сторожової охорони знання і точного виконання вимог даної Інструкції.

1.2. Начальники об'єктів і начальницький склад сторожової охорони зобов'язані виявляти турботу про: удосконалення об'єктів, що охороняються, створення необхідних умов для несення служби сторожовою охороною, укріплення морального стану і дисципліни серед працівників сторожової охорони, своєчасне задоволення їх матеріальних та культурно-побутових потреб, утримання в належному стані технічних засобів охорони та пожежної сигналізації.

1.3. Організація та несення служби підрозділами сторожової охорони Збройних Сил України здійснюється відповідно до вимог цієї Інструкції.

1.4. Охорона об'єктів залежно від їх розташування та інших особливостей забезпечується шляхом установлення стаціонарних і рухомих постів у поєднанні з технічними засобами охорони і пожежної сигналізації, а також постами вартових собак.

Постом називається все доручене для охорони сторожу, а також місце або ділянка місцевості, на якій він виконує свої обов'язки.

Стаціонарним постом називається пост, на якому здійснюється охорона одного відокремленого об'єкта або декількох об'єктів на відкритому майданчику чи огородженій території, коли загальна довжина обходу її сторожем не перевищує 150 метрів.

Рухомим постом називається пост, на якому сторожем здійснюється охорона одного або декількох об'єктів шляхом їх обходу, коли довжина обходу складає понад 150 метрів, але не більше 1500 метрів.

1.5. Охорона об'єктів здійснюється сторожовими групами або окремими сторожовими постами, які призначаються на час, установлений для охорони об'єктів.

До складу сторожової групи призначаються:

начальник сторожової групи - з осіб начальницького складу сторожової охорони, а в окремих випадках - з числа добре підготовлених сторожів;

помічник начальника сторожової групи зі служби вартових собак (для об'єктів, які мають службових собак) - з числа вожатих службових собак або інструкторів службового собаківництва;

сторожі - з числа сторожів;

контролери на контрольно-пропускному пункті (за потреби).

1.6. Начальник сторожової групи й окремі сторожові пости підпорядковуються начальнику об'єкта, що охороняється, начальнику охорони та черговому об'єкта.

1.7. Для кожної сторожової групи складаються табель постів, схема розміщення постів, інструкція начальникові сторожової групи, які затверджуються командиром військової частини (начальником об'єкта), що охороняється. Для окремого поста складається інструкція сторожу цього поста, затверджена також начальником об'єкта, що охороняється.

У табелі постів визначається, що підлягає охороні й обороні на кожному посту; обов'язки сторожа з урахуванням особливостей поста та конкретних умов несення на ньому служби; порядок допуску на об'єкт, строки доповіді та порядок подачі сигналу тривоги через засоби зв'язку; час, упродовж якого сторожу дозволяється вести спостереження з вишки; межі поста та відстані, ближче яких сторожу забороняється допускати до поста сторонніх осіб; порядок дії сторожа під час нападу на пост, на сусідні пости, під час пожежі на посту і стихійного лиха; порядок несення служби в разі посилення охорони об'єктів. Для постів, обладнаних технічними засобами охорони, зазначаються найменування і кількість технічних засобів охорони на кожному посту, особливості їх функціонування та порядок перевірки цих постів.

На схемі розміщення постів визначаються: межі постів, межі заборонених зон, вид огорожі й об'єкти, обладнані технічними засобами охорони, маршрути прямування сторожів до постів, маршрути прямування сторожів удень і вночі, маршрути патрулів на транспортних засобах, місця розташування спостережних вишок, засобів зв'язку, сигналізації та пожежогасіння, постів вартових собак, найнебезпечніші підходи до постів.

В інструкції начальнику сторожової групи визначаються: завдання сторожової групи; особливі обов'язки начальника сторожової групи щодо охорони та оборони об'єктів, доручених сторожовій групі; порядок дій службових осіб сторожової групи під час приймання під охорону і здавання об'єктів (у тому числі обладнаних технічними засобами охорони); графік і порядок їх перевірки; порядок посилення охорони на ніч, у негоду і в загрозливий період; дії сторожової групи у разі нападу на об'єкти, що охороняються, на сторожів або сторожове приміщення, у разі спрацювання і виведення з ладу технічних засобів охорони, під час пожежі і стихійного лиха; дії за сигналами в разі приведення у вищі ступені бойової готовності.

2. Змінний жетон, числова перепустка

2.1. Змінний жетон установлюється для зміни сторожів і є свідченням того, що особа, яка прибула на пост для зміни сторожа та пред'явила його, дійсно належить до складу сторожової групи.

2.2. Змінний жетон видається начальником сторожової групи кожному сторожу в разі відправлення чергової зміни на пости і повертається сторожем, який змінився з поста, після повернення до сторожового приміщення.

2.3. Змінні жетони за кількістю постів зберігаються в кімнаті начальника сторожової групи у спеціальному ящику, закритому на замок. Ключі від замка зберігаються в начальника сторожової групи.

2.4. Числовою перепусткою називається число від 8 до 27, яке служить для впізнавання один одного особами сторожової групи або особами, які перевіряють службу (начальник сторожової групи і його помічник).

Числова перепустка призначається начальником сторожової групи і доводиться до сторожів кожного разу перед відправленням на пости.

2.5. У разі наближення до поста будь-яких осіб, крім тих, яким сторож підпорядкований, він за 10 - 15 кроків зупиняє їх і називає непарне число, яке менше призначеної перепустки. Особа, яка прибула на пост, на вимогу сторожа відрекомендовується та називає число, яке в сумі з числом, що назвав сторож, складає числову перепустку. Наприклад, числова перепустка 23. Сторож називає число 11, а особа, яка наближається, повинна назвати число 12 (12 + 11 = 23).

3. Підготовка сторожових груп

3.1. Командири військових частин (начальники об'єктів) і начальники команд, від яких відряджаються сторожові групи, несуть особисту відповідальність за добір і розподіл працівників сторожової групи, його підготовку до несення служби та вчасне прибуття груп для зміни.

3.2. Підготовка працівників сторожових груп організовується начальником команди сторожової охорони та проводиться ним особисто.

Для проведення занять з працівниками сторожової групи за рішенням командира військової частини (начальника об'єкта) залучаються начальники служб, офіцери управління військової частини (об'єкта).

4. Розвід, зміна сторожових груп і сторожів

4.1. Порядок і час зміни сторожових груп (окремих постів) установлюється начальником об'єкта, що охороняється. Загальний розвід сторожової групи не проводиться.

4.2. Після прибуття до сторожового приміщення начальник нової сторожової групи дізнається в начальника попередньої сторожової групи про числову перепустку, видає першій зміні змінні жетони, доводить до них стару і нову числові перепустки, виводить зміну із сторожового приміщення і відправляє її на пости.

4.3. Після приймання документів, обладнання, інвентарю та майна сторожового приміщення і зміни постів начальники сторожових груп підписують постову відомість попередньої сторожової охорони (ставлять підписи в книзі прийняття та здавання охорони), причому начальник нової сторожової групи вносить до неї зауваження про всі виявлені під час зміни недоліки, і доповідають про зміну сторожових груп начальнику команди сторожової охорони. Постові відомості (книга прийняття та здавання охорони) зберігаються у штабі військової частини (об'єкті) протягом року, що настає за поточним роком.

4.4. На пости для зміни сторожі прямують самостійно, кожен на свій пост. Сторож, який прибув на пост для зміни, називає числову перепустку і пред'являє (але не передає) сторожу, який несе службу на посту, змінний жетон.

Сторож, який несе службу на посту, переконавшись у правильності пред'явленого йому жетона, приступає до здавання поста, а сторож, який прибув для зміни, приймає пост. Після прийняття поста новий сторож передає сторожу, який змінився з поста, змінний жетон і доповідає засобами зв'язку про прийняття поста начальнику сторожової групи, а сторож, який змінився з поста, самостійно прямує до сторожового приміщення.

4.5. Тривалість перебування сторожа на посту встановлює командир військової частини (начальник об'єкта) залежно від пори року, стану погоди і температури повітря. Однак безперервне перебування сторожа на посту без зміни не повинно перевищувати 4 годин. Якщо температура повітря -20° C і нижче (під час вітру - і при меншому морозі), а також +30° C і вище (у затінку), то зміна сторожів зовнішніх постів проводиться через 2 години. Указівку про зміну сторожів через 2 години в цих випадках дає черговий військової частини (об'єкта), про що начальником сторожової групи робиться відповідний запис у постовій відомості.

4.6. Сторож, який прибув з поста, доповідає начальнику сторожової групи про здавання поста і здає йому змінний жетон.

5. Внутрішній порядок у сторожових приміщеннях

5.1. Працівники сторожової групи розміщуються у сторожовому приміщенні.

У сторожовому приміщенні обладнуються:

загальна кімната для працівників сторожової групи;

кімната начальника сторожової групи, з'єднана заскленими дверима із загальною кімнатою для складу сторожової групи;

кімнати для відпочинку, загального користування та кімната (місце) для переодягання (окремо для чоловіків і жінок);

кімната технічних засобів охорони (де необхідно).

Крім того, у сторожовому приміщенні повинно бути місце для зберігання посуду і приготування (підігріву) їжі, умивання, куріння, чищення взуття, а також сушіння одягу та взуття, туалет, місце для прибирального інвентарю та приміщення для зберігання палива.

Сторожове приміщення забезпечується засобами пожежогасіння, медичною аптечкою, запасом палива, резервними засобами освітлення (лампи, ліхтарі) та інвентарем для прибирання.

Перед входом до сторожового приміщення має бути обладнання для чищення взуття від бруду. Поблизу сторожового приміщення встановлюють контейнер для сміття.

5.2. У сторожовому приміщенні повинні бути такі службові документи:

опис документів, що їх приймає начальник сторожової групи;

опис обладнання, інвентарю та майна;

інструкція начальнику сторожової групи;

схема розміщення постів, табель постів;

зразки зліпків з печаток (відтисків пломб), завірених печаткою і підписом начальника об'єкта, що охороняється;

зразки допусків за кількістю осіб, які мають право їх підписувати, і за їх підписом;

зразок разового посвідчення на право перевірки сторожової групи;

список посадових осіб, які мають право розпечатувати (запечатувати) об'єкти або можуть бути допущені для прийняття від сторожової групи бойових машин, що перебувають на стоянці (у списку зазначають їх військове звання, посаду, прізвище, ім'я та по батькові, номер посвідчення особи, дані про те, до розпечатування (запечатування) якого об'єкта допущені, якою печаткою запечатують і години розпечатування (запечатування) об'єкта);

змінні жетони (за кількістю постів);

журнал наряду вартових собак (за потреби);

постова відомість або книга прийняття і здавання охорони.

Якщо об'єкт, що охороняється, обладнаний технічними засобами охорони і пожежною сигналізацією, то в сторожовому приміщенні, крім перерахованих документів, повинна бути інструкція щодо правил експлуатації цих засобів і догляду за ними, журнал обліку роботи технічних засобів охорони, а в табелі постам обумовлені особливі обов'язки сторожів, пов'язані з використанням цих засобів.

5.3. Працівники сторожової групи не можуть залишати сторожове приміщення без дозволу начальника сторожової групи.

Начальник сторожової групи має право відпускати сторожів із сторожового приміщення для приймання їжі, якщо на території об'єкта є їдальня громадського харчування, а також у разі захворювання.

5.4. Відпочинок сторожів організовує начальник сторожової групи. Дозволяється відпочивати лежачи (спати), не знімаючи спорядження та не роздягаючись, знявши взуття:

начальнику сторожової групи - не більше 6 годин у визначений інструкцією начальникові сторожової групи час;

помічнику начальника сторожової групи зі служби вартових собак - не більше 6 годин з дозволу начальника сторожової групи;

сторожам - не більше 6 годин при 24-годинному графіку і не більше 4 годин при 12-годинному графіку з дозволу начальника сторожової групи або його помічника.

6. Застосування фізичної сили працівниками сторожової групи

6.1. Застосуванню фізичної сили, якщо дозволяють обставини, мають передувати попередження про намір їх використання. Без попередження фізичну силу можуть застосовувати в разі виникнення загрози життю або здоров'ю працівникам сторожової охорони, нападу на сторожа.

За неможливості уникнення застосування сили це не повинно перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на сторожів обов'язків. У разі заподіяння сторожам шкоди працівники сторожової групи забезпечують у найкоротший строк надання потрібної допомоги потерпілим.

Про застосування фізичної сили сторож доповідає начальникові сторожової групи, а начальник сторожової групи - черговому військової частини (об'єкта).

За перевищення повноважень у разі застосування сили працівник сторожової групи несе відповідальність, установлену чинним законодавством України.

6.2. У невідкладних випадках або за несправності засобів зв'язку й сигналізації сторож може викликати на пост начальника сторожової групи встановленим сигналом тривоги.

6.3. Сторожі інших постів, почувши сигнал тривоги, зобов'язані повідомити про це засобами зв'язку начальника сторожової групи і посилити пильність.

7. Права та обов'язки службових осіб сторожової групи

7.1. Начальник сторожової групи

7.1.1. Начальник сторожової групи відповідає за: охорону доручених сторожовій групі об'єктів, правильне несення служби працівниками сторожової групи; збереження та справність огорожі, засобів зв'язку, сигналізації, транспортних і технічних засобів, засобів пожежогасіння на постах і в сторожовому приміщенні, а також майна, яке є у сторожовому приміщенні, згідно з описом; додержання встановленого порядку в сторожовому приміщенні та правильне ведення встановленої документації.

Начальник сторожової групи зобов'язаний:

знати завдання групи, інструкцію начальника сторожової групи, обов'язки всіх службових осіб сторожової групи, а також порядок використання й правила експлуатації наявних технічних засобів охорони;

вимагати від працівників сторожової групи знання й неухильного виконання ними обов'язків;

прийняти за описом від начальника попередньої сторожової групи службову документацію, а також засоби зв'язку, сигналізації та пожежогасіння;

робити записи в постовій відомості про всі виявлені порушення на постах та доповідати черговому військової частини (об'єкта);

направляти у визначений час зміни на пости, перевіряти знання сторожами обов'язків і нагадувати їм про особливості несення служби на кожному посту;

перевіряти стан технічних засобів охорони, давати вказівки оператору з технічних засобів охорони на вмикання (вимикання) сигналізації на об'єктах, що охороняються;

стежити за справністю транспортних засобів, технічних засобів охорони, засобів зв'язку, а також за тим, щоб усі особи сторожової групи, які прямують на пости, залишали в сторожовому приміщенні курильні та запалювальні речі;

підтримувати встановлений порядок у сторожовому приміщенні;

складати та проводити розподіл працівників сторожової групи на резервні групи й ставити перед ними завдання у разі нападу, пожежі, стихійного лиха відповідно до вказівок, викладених в інструкції начальнику сторожової групи;

перевіряти особисто не менше як чотири рази (з них два рази вночі) несення служби сторожами, стан об'єктів, що охороняються, та огорожі, справність засобів зв'язку, технічних засобів охорони, а також засобів пожежогасіння, робити про це відповідні записи в постовій відомості;

прибути на пост особисто чи негайно направити свого помічника (резервну групу) у разі виклику сторожа або ненадходження від нього у визначений час доповіді (сигналу);

допускати до сторожового приміщення лише осіб, які мають на це право;

проводити через чергового військової частини (об'єкта) заміну хворих у складі сторожової групи;

вести записи в постовій відомості (книзі прийняття і здавання охорони) про зміну сторожової групи, допуски, перевірку, зміну сторожів та всі недоліки, виявлені під час зміни та несення служби сторожової групи;

доповідати черговому військової частини (об'єкта) в разі свого раптового захворювання і діяти за його вказівками;

викликати групу командою "Тривога!" в разі нападу на об'єкт, що охороняється, на сторожа або сторожове приміщення, виникнення пожежі або стихійного лиха, надходження сигналу технічних засобів охорони, а також у разі тривоги у військовій частині (на об'єкті) та за наказом осіб, які перевіряють, і діяти відповідно до розподілу та залежно від обставин уживати відповідних заходів;

доповідати черговому військової частини (об'єкта) про проведення зміни сторожових груп.

7.1.2. Начальнику сторожової групи заборонено:

виходити із сторожового приміщення, крім випадків зміни сторожів, перевірки несення ними служби або за їх викликом, а також у разі якогось порушення чи стихійного лиха в районі об'єкта, що охороняється (доповідається про це черговому військової частини /об'єкта/);

вести не пов'язані зі службою розмови по телефону особисто або дозволяти це іншим особам сторожової групи;

змінювати без дозволу чергового військової частини (об'єкта) порядок зміни сторожів, передбачений табелем постів, та зменшувати кількість постів без поважних на те причин;

використовувати не за призначенням транспортні засоби, виділені для сторожової групи.

7.2. Помічник начальника сторожової групи зі служби вартових собак

7.2.1. Помічник начальника сторожової групи зі служби вартових собак підпорядковується начальнику сторожової групи.

Він зобов'язаний:

точно знати розташування постів вартових собак;

перед розставленням вартових собак на пости одержувати від начальника сторожової групи вказівки про виставлення собак;

перевіряти справність спорядження собак;

перевіряти не менше одного разу поведінку собак на постах;

стежити за справним станом і обладнанням постів вартових собак;

вести журнал наряду вартових собак.

7.3. Сторож

7.3.1. Сторож підпорядковується начальнику сторожової групи. Сторож, який заступає на пост, має в присутності сторожа, якого він змінює, особисто оглянути й перевірити наявність і цілісність усього, що належить узяти під охорону згідно з табелем постів.

Сторож зобов'язаний:

охороняти свій пост, нічим не відволікаючись;

рухаючись визначеним маршрутом, уважно оглядати підступи до поста й огорожу та доповідати через засоби зв'язку про хід несення служби у визначені табелем постів терміни;

не залишати поста, доки його не буде змінено або знято;

не допускати до поста ближче ніж на відстань, визначену в табелі постів і позначками на місцевості, нікого, крім начальника сторожової групи, осіб, яких він супроводжує, та сторожа, який прибув для зміни;

знати маршрут руху транспортних засобів сторожової групи, а також їх розпізнавальні знаки й сигнали;

уміти застосовувати засоби пожежогасіння, що є на посту;

викликати начальника сторожової групи в разі виявлення будь-яких неполадок в огорожі об'єкта (на посту) та за будь-якого порушення поблизу свого чи сусіднього поста;

почувши сигнал технічних засобів охорони або гавкання вартового собаки, негайно доповісти начальнику сторожової групи.

7.3.2. У разі виникнення пожежі на посту сторож негайно доповідає начальнику сторожової групи й, не припиняючи спостереження за об'єктом, що охороняється, уживає заходів щодо гасіння пожежі.

У разі пожежі на технічній території об'єкта, що охороняється, або на об'єкті, що має зовнішню та внутрішню огорожу, а також поблизу поста сторож передає повідомлення про це начальнику сторожової групи й далі несе службу на посту.

У разі раптового захворювання сторож повідомляє про це начальнику сторожової групи й далі несе службу на посту.

7.4. Контролер на контрольно-пропускному пункті

7.4.1. Контролер на контрольно-пропускному пункті об'єкта відповідає за правильність пропуску осіб, які прибувають на територію об'єкта, та порядок винесення (внесення) чи вивезення (ввезення) будь-якого майна.

Він підпорядковується начальнику сторожової групи. Якщо контролер на контрольно-пропускному пункті не входить до складу сторожової групи, то він підпорядковується начальнику команди сторожової охорони, коменданту об'єкта та черговому військової частини (об'єкта) і його помічнику.

7.4.2. Контролер на контрольно-пропускному пункті зобов'язаний:

керуватися інструкцією контролера на контрольно-пропускному пункті, розробленою начальником команди або комендантом об'єкта і затвердженою командиром військової частини (начальником об'єкта);

ретельно перевіряти перепустки в усіх осіб, які проходять через контрольно-пропускний пункт, звіряючи перепустки зі зразками, що є на контрольно-пропускному пункті;

стежити, щоб перепустки не були прострочені, фотокартки постійних перепусток відповідали їх пред'явникам, а на одноразовій перепустці при виході була відмітка особи, для відвідування якої вона видавалася;

перевіряти за перепусткою (дорожнім листом), якщо вивозиться (ввозиться) або виноситься (вноситься) будь-яке майно (що саме і в якій кількості дозволено провезти або пронести);

доповідати начальнику сторожової охорони, коменданту об'єкта, черговому військової частини (об'єкта) про осіб, у яких перепустки з простроченим терміном, і осіб, у правильності оформлення документів яких він не впевнений;

у разі тривоги на об'єкті перекрити прохід і випускання (впускання) з об'єкта (на об'єкт) проводити тільки з дозволу начальника сторожової охорони (групи) та коменданта об'єкта (чергового об'єкта).

 

Начальник Генерального
штабу Збройних Сил України
генерал-полковник
 

 
 
С. О. Кириченко
 

Опрос