Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об инспекторе Государственной службы Украины по надзору за обеспечением безопасности авиации

Государственная служба по надзору за обеспечением безопасности авиации
Положение, Приказ от 25.03.2005 № 218
Утратил силу

Про затвердження Положення про інспектора Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації

Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації
від 25 березня 2005 року N 218

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 червня 2005 р. за N 615/10895

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
 від 9 лютого 2010 року N 68)

На виконання Указу Президента України від 15.07.2004 N 803 "Про Державну службу України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" (із змінами) та відповідно до вимог Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 19.08.2003 N 650, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2003 за N 754/8075, а також з метою забезпечення дійового контролю за забезпеченням безпеки авіації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про інспектора Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації (додається).

2. Директорам департаментів: інспектування безпеки польотів, підтримання льотної придатності екземпляра повітряного судна, сертифікації авіаційного персоналу та учбових закладів, конструктивної льотної придатності і ресурсів та сертифікації типу авіаційної техніки затвердити в установленому порядку та подати до відділу видачі документів суворої звітності (далі - ВВДСЗ) списки інспекторського складу за штатним та позаштатним розкладами, які здійснюють інспекторські функції.

3. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державіаслужби Колісника А. А.

 

Голова 

М. О. Марченко 

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ІНСПЕКТОРА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ

1. Загальні положення

1.1. Положення про інспектора Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації (далі - Положення) розроблено на виконання Указу Президента України від 15.07.2004 N 803 "Про Державну службу України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" (із змінами) та відповідно до вимог Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 19.08.2003 N 650 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 29.08.2003 за N 754/8075, з метою здійснення дійового контролю за діяльністю суб'єктів цивільної авіації.

1.2. Фахівці Державіаслужби на посаді інспектора здійснюють інспектування та контроль діяльності авіакомпаній (підприємств) цивільної авіації України незалежно від форм власності та відомчої належності щодо виконання останніми авіаційних правил.

1.3. Нормативні посилання

Під час розроблення Положення використовувались такі нормативно-правові акти:

Повітряний кодекс України;

Закон України "Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації";

Указ Президента України від 15.11.2000 N 1239 "Про захист документів і товарів голографічними захисними елементами";

Указ Президента України від 15.07.2004 N 803 "Про Державну службу України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" (із змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.97 N 204 "Про затвердження Порядку здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспорті" (із змінами);

Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті, затверджене наказом Міністерства транспорту України від 19.08.2003 N 650 та зареєстроване в Мін'юсті України 29.08.2003 за N 754/8075;

наказ Міністерства транспорту України та Міністерства оборони України від 27.01.2003 N 50/18 "Про затвердження Інструкції про розслідування порушень порядку використання повітряного простору України", зареєстрований в Мін'юсті України 14.02.2003 за N 116/7437;

Правила сертифікації організацій з технічного обслуговування авіаційної техніки, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 29.05.98 N 205 та зареєстровані в Мін'юсті України 02.09.98 за N 547/2987 (із змінами);

Правила сертифікації авіаційних навчальних закладів цивільної авіації з підготовки льотного складу в Україні, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 29.03.2002 N 215 та зареєстровані в Мін'юсті України 11.04.2002 за N 356/6644 (із змінами);

Правила сертифікації експлуатантів, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 29.05.98 N 204 та зареєстровані в Мін'юсті України 09.09.98 за N 552/2992 (із змінами);

Правила розслідування авіаційних подій з цивільними повітряними суднами в Україні, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 12.12.2001 N 870 та зареєстровані в Мін'юсті України 27.12.2001 за N 1088/6279;

Правила сертифікації виробництва авіаційної техніки, Авіаційні правила України частина 21 Процедури сертифікації авіаційної техніки, розділи F, G, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 14.12.2000 N 703 та зареєстровані в Мін'юсті України 12.01.2001 за N 10/5201;

DOC 8335 - AN/879 "Руководство по процедурам эксплуатационной инспекции, сертификации и постоянного надзора". Издание четвертое - 1995 г., ИКАО;

DOC 9379 - AN/916 "Руководство по созданию государственной системы выдачи свидетельств личному составу и управлению этой системой". Издание первое - 1983 г., ИКАО;

DOC 9734 - AN/959 "Руководство по организации контроля за обеспечением безопасности полетов", часть А. Создание государственной системы контроля по обеспечению безопасности полетов и управление этой системой. Издание первое - 1995 г., ИКАО;

DOC 9760 "Руководство по летной годности". Том 1. Организация и процедуры. Издание первое - 2001 г., ИКАО.

2. Вимоги до інспектора Державіаслужби

2.1. Для ефективного виконання своїх повноважень інспектор повинен мати вищу спеціальну освіту, достатній досвід роботи в авіаційній галузі (не менше 5 років) з питань:

безпеки польотів;

розслідування авіаційних подій та здійснення заходів з метою їх запобігання;

льотної діяльності;

льотної придатності та технічного обслуговування повітряних суден (далі - ПС), що експлуатуються в Україні;

пошукового та аварійно-рятувального забезпечення польотів цивільних ПС;

забезпечення авіаційної безпеки та попередження (запобігання) актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації (далі - ЦА);

організації авіаційних перевезень;

ліцензування авіаційної діяльності;

реєстрації, сертифікації суб'єктів та об'єктів авіаційної (господарської) діяльності;

аеронавігаційного обслуговування польотів та їх технічного забезпечення;

забезпечення пожежної безпеки на об'єктах ЦА;

розробки та виробництва авіаційної техніки;

сертифікації аеродромів та аеропортів;

авіаційної медицини.

2.2. Інспектор повинен відповідати високим моральним якостям, бути принциповим та неупередженим, тактовним та здатним підтримувати нормальні робочі стосунки з людьми, а також володіти однією з робочих мов ІКАО в обсязі, достатньому для виконання своїх обов'язків за кордоном.

2.3. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації інспекторів за напрямами діяльності здійснюється сертифікованими навчальними закладами ЦА України та міжнародними організаціями.

2.4. Інспектор виконує службові обов'язки за наявності посвідчення інспектора та додатка до нього (додаток 1).

2.5. Бланк посвідчення інспектора є бланком документа суворого обліку і виготовляється на спеціалізованих підприємствах України відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.93 N 283 "Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку" (із змінами). Вимоги до посвідчення інспектора Державіаслужби наведені в додатку 2.

3. Класифікація інспекторського складу Державіаслужби

Інспекторський склад Державіаслужби за напрямами діяльності класифікується на:

а) інспекторів з безпеки польотів.

Статус інспектора з безпеки польотів надається фахівцям департаментів: інспектування безпеки польотів, стандартизації та сертифікації аеропортів, аеронавігаційного забезпечення, зовнішньоекономічної діяльності та авіаційних перевезень, а також управління авіаційної безпеки;

б) інспекторів з льотної придатності ПС.

Статус інспектора з льотної придатності ПС надається фахівцям департаментів: підтримання льотної придатності екземпляра повітряного судна, конструктивної льотної придатності і ресурсів та сертифікації типу авіаційної техніки;

в) інспекторів з виконання польотів.

Статус інспектора з виконання польотів надається фахівцям Департаменту сертифікації авіаційного персоналу та учбових закладів.

4. Права інспектора Державіаслужби

Інспектор Державіаслужби, виходячи із завдань, покладених на нього, має право:

4.1. Безперешкодно, згідно із завданням, перевіряти роботу експлуатантів, у тому числі й іноземних, на території України з метою забезпечення ними безпеки польотів, виконання вимог авіаційної безпеки та додержання авіаційних правил за наявності посвідчення інспектора.

4.2. Вимагати від експлуатантів об'єктивної інформації про умови льотної та технічної експлуатації ПС.

4.3. Видавати обов'язкові для посадових осіб експлуатантів відповідні акти за результатами перевірок стану організації роботи з питань безпеки польотів та контролювати їх виконання в зазначений термін.

4.4. Перевіряти знання, рівень підготовки та здійснювати контроль за діями авіаційного персоналу під час виконання ними службових обов'язків.

4.5. У разі, коли вимоги безпеки польотів, авіаційної безпеки потребують ужиття негайних дій, призупиняти виконання польотів, якщо вони суттєво суперечать вимогам безпеки польотів, з наступною доповіддю керівництву Державіаслужби.

4.6. Перевіряти документацію, що стосується авіаційного персоналу, авіаційної техніки, стану авіаційної безпеки, у тому числі й іноземних авіакомпаній на території України, а також експлуатантів, що мають український сертифікат у будь-якій країні світу згідно з чинним законодавством України.

4.7. У разі виявлення з боку експлуатанта порушень, які тягнуть за собою прийняття рішень щодо призупинення дії сертифіката експлуатанта, негайно інформувати керівництво Державіаслужби та за його рішенням уживати невідкладних заходів з усунення виявлених порушень та попередження негативних наслідків.

4.8. Користуватися правом доступу на підприємства, авіакомпанії та в організації для здійснення контролю за виконанням ними відповідних норм і правил, пов'язаних з експлуатацією та підтриманням льотної придатності ПС, технічним обслуговуванням авіаційної техніки, авіаційною безпекою, організацією використання повітряного простору та обслуговування повітряного руху, а також додержанням правил пожежної безпеки.

4.9. Під час здійснення перевірок користуватися всіма засобами зв'язку та службовим транспортом на території базування експлуатантів та авіапідприємств для оперативного виконання функціональних обов'язків.

 

Начальник відділу видачі
документів суворої звітності
 

 
В. К. Міщенко
 

 

Посвідчення інспектора Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації

Лицьовий бік

УКРАЇНА
Державна служба України
з нагляду за забезпеченням
безпеки авіації
 

  

UKRAINE
State Administration of Ukraine
for aviation safety
oversight
 

ПОСВІДЧЕННЯ ІНСПЕКТОРА
 

  

INSPECTOR CERTIFICATE 

 
 
 
30 х 40 мм

 
 
 


 
док/doc N  

Прізвище/Surname 

Ім'я/Given name 

Стать
––––––
Sex 

Громадянство
–––––––––––––
Citizenship 

Дата народження
–––––––––––––––––
Date of birth 

Термін дії
––––––––––––
Date of Expiry 

  

Підпис власника
––––––––––––––
Signature


Зворотний бік 

УКРАЇНА 

  

UKRAINE 

 
Дійсне при виконанні службових обов'язків
 

Valid for discharge of official obligations 

Видано в / Issued at
Україні / UKRAINE
 

  

Державна служба України з
нагляду за забезпеченням
безпеки авіації
State Administration of Ukraine
for aviation safety
oversight
 

 
  

 

Підпис
––––––––
Signature 


 

Начальник відділу видачі
документів суворої звітності
 

 
В. К. Міщенко
 

  

Додаток до посвідчення інспектора Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації

Лицьовий бік

УКРАЇНА
Державна служба України
з нагляду за забезпеченням
безпеки авіації
 

  

UKRAINE
State Administration of  Ukraine
for aviation safety
oversight 

ДОДАТОК ДО ПОСВІДЧЕННЯ ІНСПЕКТОРА 

  

ATTACHMENT TO THE
INSPECTOR CERTIFICATE
 

 
Прізвище/Surname
 

  

 
Ім'я/Given name
 

Стать
–––––––
Sex

Громадянство
–––––––––––––
Cirizenship

Дата народження
––––––––––––––––
Date of birth
  

Місце роботи
––––––––––––
Employede by
 

  

  

Термін дії
–––––––––––––
Date of Expiry 

  

Підпис власника
––––––––––––––
Signature 

док N 

/ doc N 

  


Зворотний бік 

Об'єкт
інспектування
та типи ПС
 

Строк дії
допуску
 

Документ
(підстава)
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Заступник Голови 

 

Начальник відділу видачі
документів суворої звітності
 

 
В. К. Міщенко
 

 

Вимоги
до посвідчення інспектора Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації

1. Посвідчення має форму прямокутника розміром 100 х 70 мм з фотокарткою, заламіноване відповідним чином та має пристрій для розміщення його на видному місці одягу.

2. Оформлення посвідчень здійснюється відділом видачі документів суворої звітності (далі - ВВДСЗ) у спеціально обладнаному для цього приміщенні.

3. Посвідчення заповнюється друкарським способом українською та англійською мовами і має відповідний захист від підробки, у тому числі й голографічний захисний елемент.

4. Посвідчення підписується Головою Державіаслужби (або особою, яка його заміщує), підпис якого засвідчується мастичною печаткою.

5. Опис лицьового боку посвідчення

5.1. У верхній частині посвідчення ліворуч - українською, праворуч - англійською мовами зроблено напис:

УКРАЇНА
Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації
Посвідчення інспектора

Між цими написами зображено малий Державний Герб України.

5.2. У лівій частині посвідчення - місце для фотокартки його власника розміром 30 х 40 мм (кольорова). Під фотокарткою - номер посвідчення з розрахунку трьох цифр.

5.3. У правій частині посвідчення українською та англійською мовами зроблено напис:

прізвище та ім'я власника;

стать;

громадянство;

дата народження;

термін дії;

підпис власника.

6. Опис зворотного боку посвідчення

6.1. На зворотному боці посвідчення українською та англійською мовами зроблено напис:

УКРАЇНА
Дійсне при виконанні службових обов'язків
Видано в Україні
Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації
Підпис посадової особи Державіаслужби

6.2. У лівому нижньому кутку посвідчення нанесено голографічний захисний елемент (далі - ГЗЕ), який має форму кола діаметром 23 мм. Зображення ГЗЕ наноситься в установленому порядку.

7. Опис лицьового боку додатка до посвідчення інспектора (далі - Додаток)

7.1. У верхній частині Додатка зліва українською, справа англійською мовами зроблено напис:

УКРАЇНА
Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації
ДОДАТОК ДО ПОСВІДЧЕННЯ ІНСПЕКТОРА

прізвище та ім'я власника;

стать;

громадянство;

дата народження;

місце роботи;

термін дії;

номер Додатка, що складається з номера посвідчення інспектора та номера Додатка до нього з розрахунку трьох цифр;

підпис власника.

8. Опис зворотного боку Додатка до посвідчення інспектора

8.1. Зворотний бік додатка зображений у вигляді таблиці за змістом:

об'єкт інспектування та типи ПС;

строк дії допуску;

документ (підстава).

8.2. У нижній частині Додатка - підпис заступника Голови Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації за напрямом діяльності.

 

Начальник відділу видачі
документів суворої звітності
 

 
В. К. Міщенко
 

Опрос