Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы решения и Порядка перечисления штрафов за неполный или несвоевременный возврат суммы излишне уплаченного налога с доходов физических лиц

Государственное казначейство Украины
Порядок, Форма, Приказ от 04.05.2005 № 82
Утратил силу

Про затвердження форми рішення та Порядку перерахування штрафів за неповне або несвоєчасне повернення суми надміру сплаченого податку з доходів фізичних осіб

Наказ Державного казначейства України
від 4 травня 2005 року N 82

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 червня 2005 р. за N 614/10894

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 17 липня 2012 року N 848)

Додатково див. лист
 Державного казначейства України
 від 12 липня 2005 року N 07-06/1360-5899

Відповідно до підпунктів 20.4.1 - 20.4.3 пункту 20.4 статті 20 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" та постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.2004 N 127 "Про затвердження Порядку нарахування штрафів за неповне або несвоєчасне повернення суми надміру сплаченого податку з доходів фізичних осіб" наказую:

1. Затвердити форму рішення про нарахування штрафу за неповне або несвоєчасне повернення суми надміру сплаченого податку з доходів фізичних осіб та Порядок перерахування штрафів за неповне або несвоєчасне повернення суми надміру сплаченого податку з доходів фізичних осіб (додаються).

2. Начальнику Управління методології з виконання бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства України Сушко Н. І. забезпечити державну реєстрацію зазначеного наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Начальникам управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити нарахування та перерахування штрафів за неповне або несвоєчасне повернення суми надміру сплаченого податку з доходів фізичних осіб відповідно до затвердженого Порядку.

4. Начальнику Управління організації діловодства та контролю виконавської дисципліни Ливун С. В. забезпечити доведення цього наказу до відома управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі у триденний строк після його реєстрації у Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного казначейства України Зоца Ю. В. та заступника Голови Державного казначейства України Чечуліну О. О.

 

Голова 

П. Г. Петрашко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Голови
ДПА України
 

 
В. І. Ревун
 

 

Рішення
про нарахування штрафу за неповне або несвоєчасне повернення суми надміру сплаченого податку з доходів фізичних осіб

від "___" ____________ 200_ р. N ______

__________________________________________________________________________________
                                                               (назва органу Державного казначейства України)
на користь ________________________________________________________________________
                                                  (прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер за ДРФО*,
__________________________________________________________________________________
                                                       банківський рахунок (за наявності) або адреса платника) 

        Сума штрафу, нарахована на підставі підпункту 20.4.2 пункту 20.4 статті 20 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" за порушення граничного строку повернення податку з доходів фізичних осіб в сумі ________________________________________________________________,
                                                                                                (сума цифрами)
згідно із декларацією, зареєстрованою _________________________________________________,
                                                                                           (назва податкового органу та дата реєстрації)
становить ______________________________________________________________________ грн.
                                                                                               (сума цифрами та літерами) 

Граничний строк повернення податку ____________________________
                                                                                                                           (дата) 

Граничний строк надходження висновку __________________________
                                                                                                                          (дата) 

Висновок _______________________ від ________ N ________ отримано ___________________
                            (назва податкового органу)                                                                                                           (дата) 

        Сума штрафу підлягає перерахуванню платнику шляхом:

а) перерахування з рахунку для обліку доходів _______________________________ бюджету,
                                                                                                                       (державного або місцевого)
відкритого в ______________________________________________________________________;
                                                           (назва органу Державного казначейства та реквізити рахунку)

б) безспірного стягнення з рахунку ___________________________________________________
                                                                                                (назва податкового органу та реквізити рахунку) 

Платник отримує суму штрафу:
1. На поточний (вкладний) рахунок платника в банку.
2. Готівкою через банк на підставі чека або за реєстром одержувачів коштів.
3. Готівкою через підприємство поштового зв'язку. 

____________
* заповнюється у разі наявності.

Керівник (заступник керівника) 

 

 

____________________________________
(назва органу Державного казначейства) 

____________
(підпис) 

____________
(ініціали, прізвище) 

М. П.

 

Начальник управління
методології по виконанню бюджетів,
 бухгалтерського обліку та звітності
Державного казначейства України 

 
 
 
Н. І. Сушко
 

 

1. Орган Державного казначейства приймає рішення про нарахування штрафу на користь платника податку за неповне або несвоєчасне повернення йому суми надміру сплаченого податку на підставі інформації, що міститься у висновку органу державної податкової служби про повернення суми надміру сплаченого податку, з урахуванням дати надходження до органу Державного казначейства такого висновку та даних про його виконання.

2. Рішення про нарахування штрафів готується у трьох примірниках, кожен з яких підписується керівником органу Державного казначейства або його заступником і скріплюється печаткою.

3. Перший примірник рішення про нарахування штрафу разом з повідомленням про зарахування належних для перерахування сум штрафу на рахунок платника податку або підприємства поштового зв'язку надсилається органу державної податкової служби для ведення обліку надходження податку з доходів фізичних осіб.

Другий примірник рішення про нарахування штрафу разом з повідомленням про зарахування сум штрафу на рахунок платника податку або підприємства поштового зв'язку надсилається платнику податку.

Третій примірник рішення залишається у справах органу Державного казначейства.

4. До рішення про нарахування штрафу додається розрахунок суми штрафу.

Розрахунок
суми штрафу за неповне або несвоєчасне повернення суми надміру сплаченого податку з доходів фізичних осіб

на користь __________________________________________________________
                           (прізвище, ім'я, по батькові платника податку, ідентифікаційний номер за ДРФО*)
до рішення _____________________________ від _________ N _________
                           (назва органу Державного казначейства) 

Сума штрафу нараховується за затримку повернення податку на суму ________________ грн.
за висновком ______________________________, що надійшов до ____________________________
                              (назва податкового органу, дата і N висновку)                                    (назва органу Державного казначейства,
                                                                                                                                                                           дата надходження)
Декларація зареєстрована в ________________________________________________________
                                                                         (назва податкового органу, дата і N реєстрації декларації)
Граничний строк повернення податку _______________________________________________ 

N з/п 

N та дата платіжного доручення на повернення суми надміру сплаченого податку 

Сума надміру сплаченого податку (частин), грн. 

Дата повернення 

Кількість днів затримки повернення 

Нарахована сума штрафу всього, грн. 

в тому числі 

при затримці до 30 днів (гр. 3 х 10:100) 

при затримці від 31 до 90 днів (гр. 3 х 50 : 100) 

при затримці від 91 дня (гр. 3 х 100 : 100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

х 

 

 

 

 

 

____________
* заповнюється у разі наявності.

Відповідальна особа 

____________
(підпис) 

____________
(ініціали, прізвище) 

Керівник (заступник керівника)

___________________________
       (назва структурного підрозділу) 

____________
(підпис) 

____________
(ініціали, прізвище) 

5. Нарахування суми штрафу здійснюється, виходячи із строків затримки повернення податку та його розміру, а саме:

S = P х H : 100

У разі, коли повернення суми податку здійснюється окремими частинами, штраф нараховується одночасно або після перерахування останньої її частини, виходячи із строків затримки повернення таких частин та їх розміру, а саме:

S = (p1 х 10 : 100) + (p2 х 50 : 100) + (p3 х 100 : 100),

де:

S - сума нарахованого штрафу;

P - сума податку, отримана платником із порушенням граничного терміну повернення;

H - розмір штрафу у відсотках (10 %, 50 %, 100 %);

p1, p2, p3 - частини суми податку, отримані платником із порушенням граничного строку повернення.

Розрахунок підписується відповідальною особою структурного підрозділу органу Державного казначейства, на яку покладено обов'язки з нарахування штрафів за несвоєчасне повернення податку, та керівником (заступником керівника) цього підрозділу.

 

ПОРЯДОК
перерахування штрафів за неповне або несвоєчасне повернення суми надміру сплаченого податку з доходів фізичних осіб

Цей Порядок визначає механізм перерахування штрафів за неповне або несвоєчасне повернення суми надміру сплаченого податку з доходів фізичних осіб, у тому числі внаслідок застосування права на податковий кредит (далі - відповідно штрафи та податок), відповідно до підпунктів 20.4.1 - 20.4.3 пункту 20.4 статті 20 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" та Порядку нарахування штрафів за неповне або несвоєчасне повернення суми надміру сплаченого податку з доходів фізичних осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004 року N 127.

1. Відповідно до рішення про нарахування штрафу органи Державного казначейства здійснюють перерахування сум штрафів на користь платників податку.

Рішення про нарахування штрафів реєструються органами Державного казначейства в Журналі обліку рішень про нарахування штрафів (додаток).

Перерахування сум штрафів здійснюється органами Державного казначейства за рахунок зменшення доходів бюджету, до якого зараховується такий податок.

У разі, коли порушення граничного строку повернення податку (60 календарних днів від дня отримання податковим органом податкової декларації) відбулось з вини податкового органу у зв'язку з наданням податковим органом відповідному органу Державного казначейства висновку про повернення податку пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення шістдесятиденного строку від дня отримання податковим органом податкової декларації, сума штрафу стягується у безспірному порядку з бюджетного рахунку, призначеного для утримання відповідного податкового органу, за КЕКВ 1139 "Оплата інших послуг та інші видатки".

Якщо порушення граничного строку подання податковим органом висновку органу Державного казначейства пов'язане з недотриманням відповідними фінансовими органами строку погодження таких висновків (два робочих дні), перерахування сум штрафів здійснюється за рахунок зменшення доходів відповідних місцевих бюджетів.

2. Після прийняття рішення про нарахування штрафу відповідний орган Державного казначейства здійснює перерахування сум штрафів за реквізитами, указаними у висновку податкового органу про повернення податку, на рахунок платника, відкритий у банку, або зазначена виплата проводиться готівкою, а саме:

- з відповідних рахунків, відкритих органами Державного казначейства України в банках, уповноважених згідно з укладеними договорами здійснювати виплату готівки на підставі чека, виписаного на ім'я фізичної особи;

- з рахунків банків, уповноважених згідно з укладеними договорами здійснювати виплату готівки за реєстром одержувачів;

- поштовим переказом через підприємства поштового зв'язку на адресу платника.

Для перерахування сум штрафів орган Державного казначейства готує платіжний документ, у полі "Призначення платежу" якого зазначаються номер та дата рішення про нарахування сум штрафів (або номер та дата реєстру при виплаті одержувачам коштів готівкою за реєстром).

Реєстри одержувачів коштів складаються у трьох примірниках, у яких зазначаються прізвище, ім'я та по батькові одержувача, його ідентифікаційний номер за ДРФО (у разі наявності), сума штрафу, номер та дата рішення про нарахування штрафу (при поверненні суми штрафів через підприємства поштового зв'язку додатково зазначається адреса одержувача коштів).

Реєстри одержувачів коштів підписуються начальником органу Державного казначейства або його заступником і головним бухгалтером та скріплюються печаткою.

Один примірник одночасно з перерахуванням коштів передається до банку або підприємства поштового зв'язку, які вповноважені згідно з укладеними договорами здійснювати виплату готівки за реєстром одержувачів.

Другий примірник реєстру надсилається відповідному органу державної податкової служби.

Третій примірник залишається у справах відповідного органу Державного казначейства.

3. Оплата послуг банку та підприємств поштового зв'язку при перерахуванні сум штрафів здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань, виділених органам Державного казначейства для проведення відповідних видатків.

4. Сума штрафу, не отримана платником податку протягом одного місяця після її надходження на рахунок підприємства поштового зв'язку, підлягає згідно з Правилами надання послуг поштового зв'язку, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року N 1155, поверненню відділенням поштового зв'язку на рахунок, з якого вона перераховувалась.

 

Начальник управління
методології по виконанню бюджетів,
 бухгалтерського обліку та звітності 
Державного казначейства України 

 
 
 
Н. І. Сушко
 

 

Журнал обліку рішень про нарахування штрафів за неповне або несвоєчасне повернення суми надміру сплаченого податку з доходів фізичних осіб

N з/п 

N рішення 

Дата рішення 

Платник податку 

Сума штрафу, грн. 

Підлягає перерахуванню 

N, дата платіжного доручення 

Відмітка про виконання 

прізвище, ім'я, по батькові 

ідентифікаційний номер за ДРФО (у разі наявності) 

з рахунку (реквізити) 

на рахунок (реквізити) 

10 

____________

Опрос