Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке признания в Украине видов спорта

Министерство по делам молодежи и спорта
Положение, Приказ от 28.04.2005 № 76
Утратил силу

Про порядок визнання в Україні видів спорту

Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту
від 28 квітня 2005 року N 76

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 червня 2005 р. за N 602/10882

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
 від 13 червня 2006 року N 1961
,
 від 10 жовтня 2007 року N 3609
,
 від 1 квітня 2008 року N 1315
,
 від 16 березня 2009 року N 802

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 25 листопада 2011 року N 1371)

Додатково див. наказ
 Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
від 22 листопада 2010 року N 4163

З метою реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту, сприяння розвитку видів спорту в Україні, відповідно до статей 4, 17, 34 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", статей 3, 20 Закону України "Про об'єднання громадян", на виконання пункту 18 Заходів з реалізації Національної доктрини розвитку фізичної культури і спорту у 2005 році, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004 року N 1641, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок визнання в Україні видів спорту (додається).

2. Утворити Комісію з визнання в Україні видів спорту (далі - Комісія) у складі згідно з додатком.

Призначити головою Комісії Дутчака Мирослава Васильовича - заступника Міністра.

(абзац другий пункту 2 у редакції наказів Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 13.06.2006 р. N 1961
,
 від 10.10.2007 р. N 3609
,
 від 01.04.2008 р. N 1315)

Дозволити голові Комісії в разі потреби вносити зміни до її складу.

3. Доручити юридичному управлінню провести державну реєстрацію цього наказу у Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр 

Ю. О. Павленко 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок визнання в Україні видів спорту

1. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

Вид спорту - історично сформований у ході його розвитку вид змагальної діяльності, який відрізняється умовами тренування та змагання, складом сформованих дій і способів спортивного протиборства (спортивною технікою, тактикою), правилами (регламентом) змагань.

Вид спорту може мати одну або декілька версій, спортивних дисциплін та видів програми.

Версія виду спорту - організаційна побудова виду спорту, яка характеризується відповідною структурною належністю до певної міжнародної спортивної організації (федерації, асоціації, спілки тощо).

Види програми змагань - чітко виражені спортивні змагання, які проводяться за встановленими правилами (регламентом) змагань і відрізняються складом сформованих дій та способів спортивного протиборства.

(пункт 1 у редакції наказу Міністерства України у
 справах сім'ї, молоді та спорту від 10.10.2007 р. N 3609)

2. Вид спорту вважається визнаним в Україні після внесення в установленому порядку його назви до Переліку видів спорту, що визнані в Україні, затвердженого наказом Держкоммолодьспорттуризму України від 07.02.2001 N 261, зареєстрованого Мін'юстом України 22.02.2001 за N 155/5346.

3. В Україні не допускається визнання та розвиток видів спорту, пов'язаних з антигуманними проявами.

4. З видів спорту, що визнані в Україні:

заклади освіти I - IV рівнів акредитації можуть готувати фахівців;

дитячо-юнацькі спортивні школи та спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю можуть відкривати відділення в установленому порядку;

можуть проводитись змагання різноманітного рангу, у тому числі чемпіонати України, інші всеукраїнські та міжнародні змагання на території України;

(абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 10.10.2007 р. N 3609)

в установленому порядку присвоюються спортивні звання та розряди, виплачуються винагороди спортсменам України - чемпіонам і призерам спортивних змагань міжнародного рівня та їх тренерам.

Вид спорту повинен включатися до державної статистичної звітності з фізичної культури і спорту. Діяльність з підготовки спортсменів до змагань з виду спорту підлягає ліцензуванню центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту.

5. Порядок визнання видів спорту в Україні передбачає:

5.1. Подання всеукраїнським громадським об'єднанням з цього виду спортивної діяльності, яке зареєстровано в Україні згідно з чинним законодавством, до центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту клопотання про тимчасове визнання відповідного виду спорту, до якого додаються такі матеріали:

копія Свідоцтва Міністерства юстиції України про реєстрацію всеукраїнського громадського об'єднання з цього виду спортивної діяльності;

міжнародні правила змагань з виду спорту з перекладом на українську мову;

довідка про розвиток цього виду спортивної діяльності у світі та Україні (дата утворення міжнародного громадського об'єднання з цього виду спортивної діяльності, у разі наявності, та його поширення у світі; кількість регіонів України, де є фахівці з цього виду спортивної діяльності; чисельність осіб, які займаються в Україні цим видом спортивної діяльності; перспективи його розвитку в регіонах, наявність спортивної бази, матеріально-технічне забезпечення тощо);

відомості щодо проведення спортивних заходів з цього виду спортивної діяльності та календарний план змагань на поточний рік;

інформація про відповідну міжнародну спортивну організацію (федерацію, асоціацію, спілку, об'єднання тощо) за наявності;

(пункт 5.1 доповнено абзацом згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 10.10.2007 р. N 3609)

відомості про кількість в Україні тренерів та суддів з цього виду спортивної діяльності (за наявності).

(пункт 5.1 доповнено абзацом згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 10.10.2007 р. N 3609)

5.2. Розгляд наданих матеріалів відповідним структурним підрозділом центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту.

5.3. У разі позитивного рішення центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту видається наказ про тимчасове визнання в Україні виду спорту терміном на два роки. За цей період всеукраїнське громадське об'єднання має проводити всеукраїнські змагання, здійснювати заходи щодо подальшого розвитку виду спорту в Україні, додаткового залучення фахівців та осіб, які займаються цим видом спортивної діяльності.

(пункт 5.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 10.10.2007 р. N 3609)

5.4. У разі відмови у тимчасовому визнанні виду спорту центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту повідомляє відповідне всеукраїнське громадське об'єднання з виду спорту про причини, після усунення яких протягом трьох місяців це всеукраїнське громадське об'єднання має право знов звернутися до центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту з клопотанням про тимчасове визнання виду спорту.

6. Після закінчення терміну тимчасового визнання всеукраїнське громадське об'єднання з виду спорту подає до Комісії з визнання в Україні видів спорту (далі - Комісія), що утворюється наказом центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту, клопотання про визнання виду спорту, до якого додаються такі матеріали:

протоколи змагань, що проводились за час тимчасового визнання виду спорту;

програма розвитку виду спорту в Україні на 4 роки;

відповідні пропозиції до спортивної класифікації;

правила проведення та суддівства змагань з виду спорту;

методичні рекомендації щодо проведення навчально-тренувального процесу з виду спорту;

відомості про місцезнаходження всеукраїнської громадської організації з цього виду спортивної діяльності та його структурну побудову;

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 10.10.2007 р. N 3609)

інформація щодо проведення соціально значущих заходів, спрямованих на популяризацію цього виду спортивної діяльності;

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 10.10.2007 р. N 3609)

здійснення заходів щодо дотримання антидопінгового законодавства та взаємодія з фізкультурно-оздоровчими закладами охорони здоров'я.

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 10.10.2007 р. N 3609)

7. У разі дострокової підготовки матеріалів, передбачених пунктом 6 цього Положення, всеукраїнське громадське об'єднання з цього виду спорту може в період тимчасового визнання подати на розгляд Комісії клопотання для дочасного визнання виду спорту.

(Положення доповнено новим пунктом 7 згідно з наказом
 Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
 від 16.03.2009 р. N 802,
у зв'язку з цим пункти 7 - 9 вважати відповідно пунктами 8 - 10)

8. У разі позитивного рішення Комісії один із структурних підрозділів центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту, до повноважень якого належить відповідно координація розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту або видів спорту інвалідів, разом з структурним підрозділом центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту, до повноважень якого належить організаційне забезпечення його діяльності, подають відповідні матеріали на розгляд Колегії центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту. У разі позитивного рішення Колегії центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту видає наказ про внесення в установленому порядку доповнень до Переліку видів спорту, що визнані в Україні, затвердженого наказом Держкоммолодьспорттуризму від 07.02.2001 N 261, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.02.2001 за N 155/5346 (із змінами).

(пункт 8 у редакції наказу Міністерства України у
 справах сім'ї, молоді та спорту від 10.10.2007 р. N 3609)

9. У разі відмови у визнанні виду спорту центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту повідомляє відповідне всеукраїнське громадське об'єднання з виду спорту про причини відмови. Після усунення причин відмови, але не раніше ніж через шість місяців, всеукраїнське громадське об'єднання має право знову звернутися з клопотанням про визнання виду спорту до центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту.

10. У разі неподання всеукраїнським громадським об'єднанням з виду спорту клопотання про визнання виду спорту після завершення терміну тимчасового його визнання, це об'єднання має право не раніше ніж через рік знову звернутися з клопотанням до центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту про тимчасове визнання виду спорту.

 

Заступник Міністра 

В. М. Бринзак 

 

СКЛАД
Комісії з визнання в Україні видів спорту

Прізвище, ім'я та по батькові 

Посада 

Дутчак
Мирослав Васильович 

заступник Міністра, голова Комісії 

Амірханов
Даніль Асхатович 

начальник відділу зимових видів спорту департаменту олімпійського спорту, член Комісії 

Артем'єв
Олександр Костянтинович 

директор департаменту фізичного виховання та неолімпійських видів спорту, член Комісії 

Бринзак
Володимир Михайлович 

перший віце-президент Національного олімпійського комітету України, член Комісії (за згодою) 

Верзун
Григорій Васильович 

заступник Голови ЦР ФСТ "Спартак", член Комісії (за згодою) 

Воронцов
Юрій Олексійович 

начальник відділу розвитку неолімпійських видів спорту департаменту фізичного виховання та неолімпійських видів спорту, член Комісії 

Донцов
Ігор Петрович 

перший заступник голови ЦР ФСТ "Україна", член Комісії (за згодою) 

Дрюков
Володимир Олексійович 

директор Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту, член Комісії 

Золотаревський
Микола Федорович 

перший заступник Голови Комітету з фізичного виховання та спорту МОН, член Комісії (за згодою) 

10 

Кононенко
Володимир Іванович 

начальник юридичного управління, член Комісії 

11 

Мирський
Леонід Михайлович 

начальник відділу циклічних та швидкісно-силових літніх олімпійських видів спорту департаменту олімпійського спорту, член Комісії 

12 

Нікогда
Наталія Олександрівна 

заступник Голови ЦР ФСТ "Колос", член Комісії (за згодою) 

13 

Скугарева
Оксана Анатоліївна 

начальник Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", член Комісії (за згодою) 

14 

Уманець
Ніна Дмитрівна 

заступник директора департаменту олімпійського спорту - начальник відділу єдиноборств та складно-координаційних літніх олімпійських видів спорту департаменту олімпійського спорту, член Комісії 

15 

Чорноіван
Андрій Іванович 

заступник Голови ЦР ФСТ "Динамо", член Комісії (за згодою) 

16 

Швачко
Віктор Михайлович 

завідувач сектору олімпійських ігрових видів спорту департаменту олімпійського спорту, член Комісії 

17 

Шкребтій
Юрій Матвійович 

проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України, член Комісії 

 

Заступник Міністра 

М. В. Дутчак 

(склад із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 13.06.2006 р. N 1961
,
 у редакції
наказів Міністерства України у
 справах сім'ї, молоді та спорту від 10.10.2007 р. N 3609
,
 від 01.04.2008 р. N 1315)

Опрос