Идет загрузка документа (121 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства охраны окружающей природной среды Украины от 17.05.2004 N 198

Министерство охраны окружающей природной среды Украины (2)
Приказ от 26.05.2005 № 186
Утратил силу

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 17.05.2004 N 198

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
від 26 травня 2005 року N 186

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 травня 2005 р. за N 599/10879

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства охорони навколишнього
 природного середовища України від 17 травня 2004 року N 198
згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 
 від 26 жовтня 2005 року N 385)

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 N 86 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" та від 09.04.2005 N 267 "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 17.05.2004 N 198 "Про впорядкування умов оплати праці працівників організацій та установ природно-заповідного фонду, гідрометеорологічної служби, наукових та науково-дослідних установ, навчальних закладів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02.06.2004 за N 689/9288 (із змінами), такі зміни:

1.1. У пункті 2.1:

підпункт 3б виключити;

підпункт 5 доповнити підпунктами "в" і "г" такого змісту:

"в) за вчене звання:

професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу

(ставки заробітної плати);

доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

г) за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються, якщо діяльність працівників за профілем відповідає вченому званню або науковому ступеню".

1.2. Додатки 1 - 11 викласти в новій редакції, що додається.

1.3. Пункт 4 наказу викласти в такій редакції:

"4. Керівникам організацій, установ та закладів Мінприроди України установити працівникам посадові оклади (ставки заробітної плати), виходячи з розмірів та у терміни, що визначені додатками 1 - 11, та вжити дієвих заходів щодо недопущення поточної заборгованості із заробітної плати.

Скласти штатні розписи з уведенням у дію з 1 квітня 2005 року та з 1 липня 2005 року і подати їх в установленому порядку до Мінприроди України на затвердження.

У разі, якщо встановлені для працівників посадові оклади (ставки заробітної плати) нижчі, ніж діючі посадові оклади (ставки заробітної плати), таким працівникам на період роботи в установі, закладі та організації на цій посаді зберігається діючий розмір посадового окладу (ставки заробітної плати)".

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Луцька В. С.

 

Міністр 

П. Ігнатенко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра праці та
соціальної політики України
 

 
В. Тьоткін
 

Заступник Міністра фінансів України 

В. М. Матвійчук 

 

СХЕМА
посадових окладів керівників і наукових працівників наукових та науково-дослідних установ Мінприроди України

Посади, професії 

Місячні посадові оклади (ставки),
гривень 

з 01.04.2005 

з 01.07.2005 

1. Керівні працівники 

Керівник установи 

643 - 797 

687 - 852 

Директор філіалу 

620 - 787 

663 - 841 

Головний інженер установи 

582 - 714 

622 - 763 

Завідувач (начальник) науково-дослідного відділу (лабораторії, відділення) 

607 - 764 

649 - 817 

Учений секретар 

607 - 764 

649 - 817 

Завідувач (начальник) науково-дослідного сектору (лабораторії, групи), що входить до складу науково-дослідного відділу (відділення, лабораторії) 

549 - 741 

587 - 792 

Головні спеціалісти в основних відділах 

549 - 680 

587 - 727 

2. Наукові працівники 

Головний науковий співробітник 

692 - 741 

740 - 792 

Провідний науковий співробітник 

643 - 714 

687 - 763 

Старший науковий співробітник 

620 - 680 

663 - 727 

Науковий співробітник 

499 - 620 

533 - 663 

Молодший науковий співробітник 

477 - 570 

510 - 609 

3. Інші працівники, які проводять наукові та науково-технічні розробки 

Провідні фахівці 

381 - 549 

407 - 587 

Фахівці: 

  

  

I категорії  

464 - 524 

496 - 560 

II категорії  

417 - 464 

446 - 496 

без категорії  

369 - 417 

394 - 446 

Техніки: 

  

  

I категорії  

360 - 381 

385 - 407 

II категорії  

346 - 360 

370 - 385 

без категорії  

334 - 346 

357 - 370 

Примітка. Посада головного наукового співробітника заміщується особами, які мають науковий ступінь доктора, провідного наукового співробітника - особами, які мають науковий ступінь доктора або кандидата наук, посада старшого наукового співробітника - особами, які мають науковий ступінь кандидата наук, і особами, які не мають наукового ступеня, але які були призначені на посаду старшого наукового співробітника до видання цього наказу.

 

Директор Департаменту економіки
природокористування та фінансів
 

 
М. Сасюк
 

 

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників, фахівців та окремих професій робітників функціональних підрозділів наукових та науково-дослідних установ Мінприроди України

Посади, професії 

Місячні посадові оклади (ставки),
гривень 

з 01.04.2005 

з 01.07.2005 

1. Керівні працівники 

Завідувач (начальник) відділу: планово-економічного, обліку та фінансової звітності, науково-технічної інформації, програмного забезпечення, інших  

369 - 393 

394 - 420 

Завідувач (начальник) обчислювального центру, експериментального відділу, відділу науково-технічного співробітництва, координації науково-дослідних робіт, кадрів, матеріально-технічного забезпечення, інших 

360 - 393 

385 - 420 

Начальник: сектору (бюро) планово-економічного, науково-технічної інформації, програмного забезпечення, кадрів; науково-технічної бібліотеки  

346 - 381 

370 - 407 

Завідувач групи: математичного забезпечення та довідково-інформаційного фонду, матеріально-технічного забезпечення, інших 

346 - 360 

370 - 385 

2. Фахівці і службовці 

Капітан-механік 

360 - 369 

385 - 394 

Механік - змінний капітан, змінний капітан - змінний механік, механік 

351 - 364 

375 - 389 

Провідні фахівці всіх спеціальностей 

346 - 360 

370 - 385 

Фахівці I категорії всіх спеціальностей 

321 - 346 

343 - 370 

Фахівці II категорії всіх спеціальностей 

310 - 321 

331 - 343 

Фахівці всіх спеціальностей, лаборант з вищою освітою 

300 - 310 

321 - 331 

Техніки всіх спеціальностей I категорії 

310 - 321 

331 - 343 

Техніки всіх спеціальностей II категорії 

300 - 310 

321 - 331 

Техніки всіх спеціальностей 

288 - 300 

308 - 321 

Завідувач: канцелярії, машинописного, копіювально-розмножувального бюро, архіву, господарства, складу технічної документації 

288 - 334 

308 - 357 

Старші: касир, архіваріус, інспектор; стенографістка I категорії 

300 - 310 

321 - 331 

Касир, інспектор, стенографістка II категорії, друкарка I категорії, секретар-стенографістка, інші 

288 - 300 

308 - 321 

Секретар-друкарка, діловод, архіваріус 

288 

308 

3. Робітники загальних, наскрізних професій 

Старший моторист, моторист, моторист-рульовий 

338 - 350 

361 - 374 

Вахтер, прибиральник службових приміщень, вантажник, спостерігач поста, підсобний (транспортний) робітник, робітник з благоустрою території, прибиральник території, двірник, сторож 

280 - 288 

299 - 308 

Слюсар, слюсар-сантехнік, слюсар-електрик та інші робітники: 

  

  

I розряду 

288 

308 

II розряду 

290 

310 

III розряду 

296 

316 

IV розряду 

301 

322 

V розряду 

304 

325 

VI розряду 

310 

331 

Водій: 

  

  

автомобіля загального призначення 

  

  

вантажопідйомністю: 

  

  

понад 0,5 до 1,5 т 

280 

299 

понад 1,5 до 3,0 т 

288 

308 

понад 3,0 до 5,0 т 

289 

309 

понад 5,0 до 7,0 т 

291 

311 

понад 7,0 до 10,0 т 

300 

321 

спеціального автомобіля вантажопідйомністю: 

  

  

до 0,5 т 

280 

299 

понад 0,5 до 3,0 т 

288 

308 

понад 3,0 до 5,0 т 

289 

309 

понад 5,0 до 7,0 т 

291 

311 

понад 7,0 до 10,0 т 

300 

321 

легкового автомобіля з робочим об'ємом двигуна: 

  

  

до 1,8 л 

280 

299 

понад 1,8 до 3,5 л 

288 

308 

автобуса довжиною: 

  

  

до 5 м 

288 

308 

понад 5 до 6,5 м 

289 

309 

понад 6,5 до 7,5 м 

291 

311 

понад 7,5 до 9,5 м 

300 

321 

 

Директор Департаменту економіки
природокористування та фінансів
 

 
М. Сасюк
 

 

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників, фахівців, окремих професій робітників функціональних підрозділів та членів екіпажів суден Українського наукового центру екології моря Мінприроди України

Посади, професії 

Місячні посадові оклади (ставки),
гривень 

з 01.04.2005 

з 01.07.2005 

1. Керівні працівники 

Завідувач (начальник) відділу: планово-економічного, обліку та фінансової звітності науково-технічної інформації та міжнародних зв'язків, інших 

369 - 393 

394 - 420 

Завідувач (начальник) відділу: науково-виробничого, формування банку даних, експлуатації причально-складського комплексу, охорони праці та техніки безпеки, адміністративно-господарського, зв'язку, кадрів, матеріально-технічного забезпечення, інших 

360 - 393 

385 - 420 

Начальник: сектору (бюро) експлуатаційних оперативних робіт, інших 

346 - 381 

370 - 407 

2. Керівні працівники, фахівці та службовці берегової служби 

Начальник: відділу безпеки мореплавання, відділу технічної експлуатації флоту 

393 

420 

Головний штурман 

381 

407 

Інженер-механік з флоту груповий 

369 

394 

Морський інспектор 

360 - 369 

385 - 394 

Старший інспектор з кадрів, старший інспектор 

360 - 369 

385 - 394 

3. Фахівці і службовці 

Провідні фахівці всіх спеціальностей 

346 - 360 

370 - 385 

Фахівці I категорії всіх спеціальностей 

321 - 346 

343 - 370 

Фахівці II категорії всіх спеціальностей 

310 - 321 

331 - 343 

Фахівці всіх спеціальностей, лаборант з вищою освітою 

300 - 310 

321 - 331 

Техніки всіх спеціальностей I категорії 

310 - 321 

331 - 343 

Техніки всіх спеціальностей II категорії 

300 - 310 

321 - 331 

Техніки всіх спеціальностей 

288 - 300 

308 - 321 

Завідувач: канцелярії, складу, машинописного, копіювально-розмножувального бюро, архіву, господарства, складу технічної документації 

288 - 334 

308 - 357 

Касир, експедитор 

288 - 300 

308 - 321 

4. Члени екіпажів суден  

Морські судна необмеженого району плавання водотоннажністю 4400 т БРТ (IV група) 

Капітан 

381 

407 

Головний механік 

369 

394 

Помічник капітана з наукової частини 

360 

385 

Старший помічник капітана, старший електромеханік, 2-й механік, начальник загону експедиції 

360 

385 

2-й помічник капітана, 3-й механік, 2-й електромеханік, інженер I категорії 

351 

375 

3-й помічник капітана, 3-й електромеханік, 4-й механік, начальник радіостанції, механік суднових систем, інженер електрорадіонавігатор 

348 

372 

4-й помічник капітана, помічник капітана з пожежно-технічної частини, помічник капітана з адміністративно-господарської частини 

346 

370 

Боцман 

346 

370 

Старший матрос-тесляр, кухар I категорії, електрогазозварник-моторист, токар, моторист I класу, моторист-електрик, електрик I класу, радіооператор I класу, технік 

345 

369 

Матрос I класу, моторист II класу, радіооператор II класу, буфетник 

337 

360 

Матрос II класу, кухар II категорії, матрос-днювальний, матрос камбуза 

334 

357 

Судновий лікар  

381 - 406 

407 - 434 

Морські судна з необмеженим районом плавання водотоннажністю до 1200 т БРТ (II група) 

Капітан 

360 

385 

Головний механік 

351 

375 

Помічник капітана з наукової частини 

348 

372 

Старший помічник капітана, 2-й механік, 1-й електромеханік 

348 

372 

2-й помічник капітана, 3-й механік 

346 

370 

3-й помічник капітана, 4-й механік 

338 

361 

Начальник радіостанції (з обслуговуванням радіонавігаційного обладнання) 

338 

361 

Боцман 

338 

361 

Радіооператор I класу, старший матрос-тесляр, старший моторист-електрик, кухар I категорії 

337 

360 

Матрос I класу, кухар II категорії, буфетник 

334 

357 

Морські судна прибережного (20-мильного) плавання проекту 376 У, РМ-376 (I група) 

Капітан 

351 

375 

Старший помічник капітана, старший механік 

348 

372 

2-й помічник капітана, 2-й механік 

346 

370 

3-й механік 

338 

361 

Старший матрос, боцман 

337 

360 

Матрос I класу, кухар I категорії, радіооператор I класу, матрос-моторист I класу 

334 

357 

5. Робітники загальних, наскрізних професій 

Вахтер, прибиральник службових приміщень, вантажник, ліфтер, робітник з благоустрою території, прибиральник території, двірник, сторож 

280 - 288 

299 - 308 

Радіооператор: 

  

  

I класу 

304 - 310 

325 - 331 

II класу 

296 - 302 

316 - 323 

III класу 

288 - 291 

308 - 311 

Старший електромеханік зв'язку 

300 - 310 

321 - 331 

Електромеханік зв'язку 

288 - 300 

308 - 321 

Моторист 

288 

308 

Слюсар, слюсар-сантехнік, слюсар-електрик, столяр, будівельні та інші робітники:  

  

  

I розряду 

288 

308 

II розряду 

290 

310 

III розряду 

296 

316 

IV розряду 

301 

322 

V розряду 

304 

325 

VI розряду 

310 

331 

Токар, електрозварник, газозварник, фрезерувальник: 

  

  

I розряду 

288 

308 

II розряду 

290 

310 

III розряду 

296 

316 

IV розряду 

301 

322 

V розряду 

304 

325 

VI розряду 

310 

331 

Водій: 

  

  

автомобіля загального призначення 

  

  

вантажопідйомністю: 

  

  

понад 0,5 до 1,5 т 

280 

299 

понад 1,5 до 3,0 т 

288 

308 

понад 3,0 до 5,0 т 

289 

309 

понад 5,0 до 7,0 т 

291 

311 

понад 7,0 до 10,0 т 

300 

321 

спеціального автомобіля вантажопідйомністю: 

  

  

до 0,5 т 

280 

299 

понад 0,5 до 3,0 т 

288 

308 

понад 3,0 до 5,0 т 

289 

309 

понад 5,0 до 7,0 т 

291 

311 

понад 7,0 до 10,0 т 

300 

321 

автонавантажувача 

291 

311 

легкового автомобіля з робочим об'ємом двигуна: 

  

  

до 1,8 л 

280 

299 

понад 1,8 до 3,5 л 

288 

308 

автобуса довжиною: 

  

  

до 5 м 

288 

308 

понад 5 до 6,5 м 

289 

309 

понад 6,5 до 7,5 м 

291 

311 

понад 7,5 до 9,5 м 

300 

321 

 

Директор Департаменту економіки
природокористування та фінансів
 

 
М. Сасюк
 

 

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і фахівців організацій гідрометеослужби Мінприроди України

Посади, професії 

Місячні посадові оклади за групами оплати праці, гривень 

з 01.04.2005 

з 01.07.2005 

II 

III 

II 

III 

1. Керівні працівники 

  

  

  

  

  

  

Начальник: Українського гідрометеорологічного центру, Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів; директор Центральної геофізичної обсерваторії 

417 - 441 

Х 

Х 

446 - 471 

Х 

Х 

Начальник: центру з гідрометеорології в Автономній Республіці Крим, регіонального центру з гідрометеорології, Головного центру забезпечення та обслуговування 

417 - 430 

Х 

Х 

446 - 460 

Х 

Х 

Начальник: Державного галузевого архіву, центру технічного обслуговування 

393 - 417 

369 - 393 

346 - 369 

420 - 446 

394 - 420 

370 - 394 

Начальник: обласного центру з гідрометеорології, Головного інформаційно-обчислювального центру, Головного центру системи телезв'язку 

393 - 417 

381 - 406 

369 - 393 

420 - 446 

407 - 434 

394 - 420 

Директор (начальник): гідрометеорологічної обсерваторії, гідрометеорологічного бюро  

381 - 417 

369 - 393 

360 - 381 

407 - 446 

394 - 420 

385 - 407 

Начальник авіаметеорологічної станції  

381 - 417 

369 - 393 

334 - 360 

407 - 446 

394 - 420 

357 - 385 

Начальник: гідрологічної, аерологічної, морської, об'єднаної, спеціалізованої гідрометеорологічної станції, комплексної гідрографічної партії, автогосподарства, ремонтно-відбудовчої партії 

360 - 381 

346 - 369 

334 - 360 

385 - 407 

370 - 394 

357 - 385 

Начальник метеорологічної станції 

321 - 346 

310 - 334 

300 - 321 

343 - 370 

331 - 357 

321 - 343 

Начальник: зміни, вузла зв'язку, апаратної зв'язку 

346 - 369 

346 - 360 

334 - 360 

370 - 394 

370 - 385 

357 - 385 

Начальник відділу, служби: Українського гідрометеорологічного центру, Центральної геофізичної обсерваторії, авіаметеорологічної станції, Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, Головного центру забезпечення та обслуговування 

381 - 406 

369 - 393 

360 - 381 

407 - 434 

394 - 420 

385 - 407 

Начальник лабораторії, сектору: Українського гідрометеорологічного центру, Центральної геофізичної обсерваторії, Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, центру з гідрометеорології в Автономній Республіці Крим, обласного центру з гідрометеорології, Головного центру забезпечення та обслуговування, гідрометеорологічної обсерваторії, гідрометеорологічного бюро 

360 - 393 

346 - 369 

334 - 360 

385 - 420 

370 - 394 

357 - 385 

Начальник відділу: центру з гідрометеорології в Автономній Республіці Крим, обласного центру з гідрометеорології, гідрометеорологічної обсерваторії, гідрометеорологічного бюро 

360 - 393 

346 - 369 

334 - 360 

385 - 420 

370 - 394 

357 - 385 

Керівник групи 

351 - 381 

334 - 365 

324 - 351 

375 - 407 

357 - 391 

346 - 375 

2. Фахівці  

Провідні фахівці 

360 - 381 

 -

 -

385 - 407 

Фахівці: 

I категорії 

334 - 360 

 -

 -

357 - 385 

II категорії 

321 - 346 

 -

 -

343 - 370 

без категорії 

310 - 334 

 -

 -

331 - 357 

Техніки: 

I категорії 

300 - 310 

321 - 331 

II категорії 

300 

321 

без категорії 

290 

310 

Гідрометеоспостерігач, спостерігач за забрудненням природного середовища 

290 

288 

280 

310 

308 

299 

 

Директор Департаменту економіки
природокористування та фінансів
 

 
М. Сасюк
 

 

СХЕМА
посадових окладів керівників інших підрозділів, фахівців, службовців і робітників наскрізних професій організацій гідрометеослужби Мінприроди України

Посади, професії 

Місячні посадові оклади (місячні ставки), 
гривень 

з 01.04.2005 

з 01.07.2005 

1. Керівні працівники 

Начальник гаража з рухомим складом у кількості: 

  

  

від 15 до 25 одиниць 

310 

331 

від 25 до 50 одиниць 

317 

339 

від 50 до 100 одиниць 

321 

343 

Завідувач: господарства, канцелярії, центрального складу, машинописного бюро, інших підрозділів 

300 - 334 

321 - 357 

2. Фахівці; службовці; робітники 

Провідні фахівці: електронник, інженер з радіонавігації та радіолокації, програміст, будівельник, економіст, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, юрисконсульт та інші 

334 - 360 

357 - 385 

Фахівці: електронник, інженер з радіонавігації та радіолокації, програміст, будівельник, економіст, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, юрисконсульт та інші: 

  

  

I категорії 

321 - 346 

343 - 370 

II категорії 

310 - 321 

331 - 343 

без категорії 

300 - 310 

321 - 331 

Старший лаборант, який має вищу освіту, майстер 

300 - 310 

321 - 331 

Технік: 

  

  

I категорії 

310 - 321 

331 - 343 

II категорії 

300 - 310 

321 - 331 

без категорії  

288 - 300 

308 - 321 

Старші: касир, інспектор, диспетчер  

288 - 310 

308 - 331 

Друкарка: 

  

  

I категорії 

290 - 300 

310 - 321 

II категорії 

288 - 290 

308 - 310 

Експедитор, касир, інспектор, комендант 

288 - 300 

308 - 321 

Секретар-друкарка, архіваріус, інші 

288 - 300 

308 - 321 

Вахтер, кур'єр, прибиральник службових приміщень, опалювач, підсобний (транспортний) робітник, двірник, прибиральник виробничих приміщень, брошурувальник, сторож, охоронник та інші 

280 - 288 

299 - 308 

Водій: електро- й автовізка, транспортно-приймальних і самохідних механізмів, комірник 

280 - 300 

299 - 321 

Комірник на складах кислот і хімікатів, комплектувальник товарів 

288 - 300 

308 - 321 

Старший приймальник-здавальник, приймальник-здавальник 

288 - 300 

308 - 321 

Старший оператор електронно-обчислювальних машин 

300 - 310 

321 - 331 

Оператор електронно-обчислювальних машин 

288 - 300 

308 - 321 

Оператор копіювальних і розмножувальних машин 

288 - 300 

308 - 321 

Радіооператор: 

 

 

I класу 

304 - 310 

325 - 331 

II класу 

296 - 302 

316 - 323 

III класу 

288 - 291 

308 - 311 

Старший електромеханік зв'язку, ліфтів 

300 - 310 

321 - 331 

Електромеханік зв'язку, ліфтів 

288 - 300 

308 - 321 

Вантажник 

280 - 288 

299 - 308 

Слюсар, слюсар-сантехнік, слюсар-електрик, електромеханік, механік, монтер, столяр, газогенераторник, машиніст різальної машини: 

  

  

I розряду 

288 

308 

II розряду 

290 

310 

III розряду 

296 

316 

IV розряду 

301 

322 

V розряду 

304 

325 

VI розряду 

310 

331 

Токар, верстатник-деревообробник, автослюсар, слюсар-моторист, електрозварник, газозварник, бетонник, муляр, маляр, штукатур, тесляр: 

  

  

I розряду 

288 

308 

II розряду 

290 

310 

III розряду 

296 

316 

IV розряду 

301 

322 

V розряду 

304 

325 

VI розряду 

310 

331 

Налагоджувальник електронного, поліграфічного обладнання: 

  

  

I розряду 

310 

331 

II розряду 

314 

336 

III розряду 

315 

337 

IV розряду 

317 

338 

V розряду 

319 

341 

VI розряду 

321 

343 

Водій: 

автомобіля загального призначення вантажопідйомністю: 

  

  

до 1,5 т 

280 

299 

понад 1,5 до 3,0 т 

288 

308 

понад 3,0 до 5,0 т 

289 

309 

понад 5,0 до 7,0 т 

291 

311 

спеціального автомобіля вантажопідйомністю: 

  

  

до 0,5 т 

280 

299 

понад 0,5 до 1,5 т 

288 

308 

понад 1,5 до 3,0 т 

289 

309 

понад 3,0 до 5,0 т 

291 

311 

понад 5,0 до 7,0 т 

296 

316 

понад 7,0 до 10,0 т 

300 

321 

легкового автомобіля з робочим об'ємом двигуна: 

  

  

до 1,8 л 

280 

299 

понад 1,8 до 3,5 л 

288 

308 

понад 3,5 л 

300 

321 

автобуса довжиною: 

  

  

до 5,0 м 

288 

308 

понад 5,0 до 6,5 м 

289 

309 

понад 6,5 до 7,5 м 

291 

311 

автонавантажувача 

291 

311 

 

Директор Департаменту економіки
природокористування та фінансів
 

 
М. Сасюк
 

 

СХЕМА
посадових окладів членів екіпажів самохідних суден організацій гідрометеослужби Мінприроди України

N
з/п 

Найменування категорій суден, посад (професій) членів екіпажів 

Місячні посадові оклади (ставки),
гривень 

Примітка 

з 01.04.2005 

з 01.07.2005 

Морські судна необмеженого плавання типу РС-300, ПТР-50 (II група) 

  

  

Судна без суміщення професій 

  

Капітан 

364 - 393 

389 - 420 

  

  

Старший помічник капітана, старший механік 

360 - 372 

385 - 398 

  

  

2-й помічник капітана, 2-й механік, електромеханік 

351 - 364 

375 - 389 

  

  

3-й помічник капітана, начальник радіостанції, 3-й механік, боцман 

346 - 353 

370 - 377 

  

  

Старший матрос, кухар I категорії, старший моторист 

338 - 350 

361 - 374 

  

  

Матрос I класу, моторист I класу, матрос II класу, моторист II класу 

334 - 345 

357 - 369 

  

Морські судна малого каботажного плавання типу СЧС-225, СЧС-150 (I група) 

  

  

Судна без суміщення професій

  

Капітан 

360 - 369 

385 - 394 

  

  

Старший помічник капітана, старший механік 

351 - 364 

375 - 389 

  

  

2-й помічник капітана, 2-й механік, 3-й механік 

346 - 353 

370 - 377 

  

  

Радіооператор, боцман, кухар I категорії 

338 - 350 

361 - 374 

  

  

Старший матрос, матрос I класу, матрос II класу 

334 - 345 

357 - 369 

  

Морські судна прибережного (20-мильного) плавання проекту 376у, РМ-376 (I група) 

  

  

Судна без суміщення професій

  

Капітан 

346 - 360 

370 - 385 

  

  

Змінний помічник капітана, старший механік 

338 - 350 

361 - 374 

  

  

Радіооператор, змінний механік 

334 - 345 

357 - 369 

  

  

Матрос I класу, матрос II класу, кухар III категорії 

334 - 335 

357 - 358 

  

Теплохід типу СМБ-20 

  

  

Судна без суміщення професій 

  

Капітан 

338 - 350 

361 - 374 

  

  

Механік 

334 - 345 

357 - 369 

  

  

Матрос I класу 

334 - 335 

357 - 358 

  

Теплохід проекту 371у 

  

  

Суміщення професій 

  

Капітан-механік 

351 - 364 

375 - 389 

  

  

Моторист-рульовий 

338 - 350 

361 - 374 

  

Прибереговий катер портового плавання проектів 111-МСП та 102-А 

  

  

Суміщення професій 

  

Старшина-моторист 

334 - 345 

357 - 369 

  

  

Помічник старшини-моториста 

334 - 335 

357 - 358 

  

Судна режиму плавання "річка - море" проекту 1430 

  

  

Суміщення професій 

  

Капітан-механік 

360 - 369 

385 - 394 

  

  

Механік - змінний капітан, змінний капітан - змінний механік 

351 - 364 

375 - 389 

  

  

Моторист-матрос, моторист-рульовий 

338 - 350 

361 - 374 

  

Судна озерного та річкового плавання проекту 14701, 376у, РМ-376, 1601 

  

  

Суміщення професій 

  

Капітан-механік, капітан - 1-й помічник механіка 

360 - 369 

385 - 394 

  

  

Змінний капітан - змінний механік, механік - 1-й штурман  

351 - 364 

375 - 389 

  

  

Моторист-рульовий, моторист-матрос 

338 - 350 

361 - 374 

  

Судна типу КС-100А 

  

  

Суміщення професій 

  

Капітан-механік 

346 - 360 

370 - 385 

  

  

Моторист-рульовий 

338 - 350 

361 - 374 

  

10 

Маломірні річкові судна (мотошлюпка типу баркас та моточовен типу 568-А) 

  

  

Суміщення професій  

  

Старшина-моторист 

334 - 335 

357 - 358 

  

 

Директор Департаменту економіки
природокористування та фінансів
 

 
М. Сасюк
 

 

СХЕМА
посадових окладів членів екіпажів суден морського флоту, Державної екологічної інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря, Державної екологічної інспекції Азовського моря, Державної Азово-Чорноморської екологічної інспекції Мінприроди України

Посади, професії 

Місячні посадові оклади
(місячні оклади),
гривень 

з 01.04.2005 

з 01.07.2005 

II група плавскладу 

IV група плавскладу 

V група плавскладу 

II група плавскладу 

IV група плавскладу 

V група плавскладу 

Капітан - змінний механік 

360 

381 

393 

385 

407 

420 

Ст. механік - ст. помічник капітана 

346 

369 

381 

370 

394 

407 

Боцман - моторист II класу 

 

351 

351 

 

375 

375 

Матрос - моторист I класу 

 

348 

348 

 

372 

372 

Матрос - моторист II класу 

334 

345 

345 

357 

369 

369 

Матрос I класу 

 

337 

337 

 

360 

360 

Матрос II класу 

 

334 

334 

 

357 

357 

 

Директор Департаменту економіки
природокористування та фінансів
 

 
М. Сасюк
 

 

СХЕМА
посадових окладів членів екіпажів катерів територіальних органів Мінприроди України

Посади, професії 

Місячні посадові оклади (місячні оклади),
гривень 

з 01.04.2005 

з 01.07.2005 

Капітан-механік 

369 

394 

Капітан 

360 

385 

Механік 

346 

370 

Матрос-моторист 

334 

357 

 

Директор Департаменту економіки
природокористування та фінансів
 

 
М. Сасюк
 

 

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників, наукових працівників та інших фахівців, які проводять наукові та науково-технічні розробки, установ природно-заповідного фонду Мінприроди України

Посади, професії 

Місячні посадові оклади (місячні оклади),
гривень 

з 01.04.2005 

з 01.07.2005 

1. Керівні працівники 

Директор 

582 - 787 

622 - 841 

Головний природознавець 

549 - 680 

587 - 727 

Завідувач наукового відділу, лабораторії 

524 - 714 

560 - 763 

Завідувач наукового сектору, групи 

455 - 680 

486 - 727 

Керівники основних відділів 

524 - 714 

560 - 763 

Керівники інших підрозділів, начальник відділення природоохоронного науково-дослідного, начальник станції пожежної (природоохоронної) 

360 - 393 

385 - 420 

Майстер з охорони природи 

346 - 360 

370 - 385 

2. Наукові працівники (природно-заповідна справа) 

Головний науковий співробітник 

620 - 680 

663 - 727 

Провідний науковий співробітник 

524 - 570 

560 - 609 

Старший науковий співробітник 

453 - 524 

484 - 560 

Науковий співробітник 

441 - 510 

471 - 546 

Молодший науковий співробітник 

406 - 464 

434 - 496 

3. Інші працівники, які проводять наукові та науково-технічні розробки 

Провідні фахівці всіх спеціальностей 

406 - 499 

434 - 533 

Фахівці всіх спеціальностей: 

  

  

I категорії  

393 - 406 

420 - 434 

II категорії  

381 - 393 

407 - 420 

без категорії  

369 - 381 

394 - 407 

Техніки-лаборанти: 

  

  

I категорії  

358 - 369 

382 - 394 

II категорії  

345 - 358 

369 - 383 

без категорії  

334 - 345 

357 - 369 

 

Директор Департаменту економіки
природокористування та фінансів
 

 
М. Сасюк
 

 

СХЕМА
посадових окладів фахівців, керівників інших структурних підрозділів і технічних службовців установ природно-заповідного фонду Мінприроди України

Посади, професії 

Місячні посадові оклади (місячні оклади),
гривень 

з 01.04.2005 

з 01.07.2005 

1. Керівні працівники 

  

  

Завідувачі: канцелярії, складу, господарства, машинописного бюро, копіювально-розмножувального бюро, інших підрозділів 

288 - 334 

308 - 357 

2. Фахівці та службовці 

  

  

Провідні фахівці: гід-перекладач, програміст, інженер з рекреаційного благоустрою, інженер з відтворення природних екосистем, інженер з охорони природних екосистем, інженер з охорони тваринного світу, інженер з природокористування, фахівець з екологічної освіти, фахівець з рекреації, економіст, юрисконсульт, бухгалтер (з дипломом спеціаліста), зоотехнік, мисливствознавець та інші 

310 - 360 

331 - 385 

Фахівці: програміст, інженер з рекреаційного благоустрою, інженер з відтворення природних екосистем, інженер з охорони природних екосистем, інженер з охорони тваринного світу, інженер з природокористування, фахівець з екологічної освіти, фахівець з рекреації, економіст, юрисконсульт, бухгалтер, зоотехнік, мисливствознавець та інші 

  

  

I категорії  

329 - 346 

352 - 370 

II категорії  

314 - 329 

336 - 352 

без категорії  

300 - 314 

321 - 336 

Дільничний інспектор з охорони природно-заповідного фонду  

300 - 346 

321 - 370 

Техніки: інспектор з охорони природно-заповідного фонду, пожежник (респіраторник) та інші 

  

  

I категорії  

308 - 321 

329 - 343 

II категорії  

296 - 308 

316 - 329 

без категорії  

288 - 296 

308 - 316 

Старші: товарознавець, касир, інспектор та інші 

288 - 310 

308 - 331 

Інші фахівці та технічні службовці: касир (касир квитковий), інспектор, діловод, друкарка, секретар-друкарка, секретар, архіваріус та інші 

288 - 300 

308 - 321 

 

Директор Департаменту економіки
природокористування та фінансів
 

 
М. Сасюк
 

 

СХЕМА
місячних окладів робітників установ природно-заповідного фонду Мінприроди України

Професії 

Місячні оклади (ставки), гривень 

з 01.04.2005 

з 01.07.2005 

Робітники, які виконують просту некваліфіковану або допоміжну роботу: сторож, прибиральник виробничих (службових) приміщень та території, вантажник, підсобний робітник, робітник з благоустрою території, конюх, опалювач та інші 

280 - 288 

299 - 308 

Робітники, які виконують малокваліфіковану роботу: робітник розсадника, оранжереї, машиніст котельні, контролер та інші 

280 - 300 

299 - 321 

Водій: 

  

  

автомобіля загального призначення вантажопідйомністю: 

  

  

понад 0,5 до 1,5 т 

280 

299 

понад 1,5 до 3,0 т 

288 

308 

понад 3,0 до 5,0 т 

289 

309 

понад 5,0 до 7,0 т 

291 

311 

понад 7,0 до 10,0 т 

300 

321 

спеціального автомобіля вантажопідйомністю: 

  

  

до 0,5 т 

280 

299 

понад 0,5 до 3,0 т 

288 

308 

понад 3,0 до 5,0 т 

289 

309 

понад 5,0 до 7,0 

291 

311 

понад 7,0 до 10,0 т 

300 

321 

автонавантажувача 

291 

311 

легкового автомобіля з робочим об'ємом двигуна: 

  

  

до 1,8 л 

280 

299 

понад 1,8 до 3,5 л 

288 

308 

автобуса довжиною: 

  

  

до 5 м 

288 

308 

понад 5 до 6,5 м 

289 

309 

понад 6,5 до 7,5 м 

291 

311 

понад 7,5 до 9,5 м 

300 

321 

Робітники, які виконують кваліфіковану (складну) роботу: столяр, будівельний робітник, гідрометеоспостерігач, спостерігач-пожежник, лісоруб, рибовод, тракторист та інші 

288 - 310 

308 - 331 

Природоохоронник:  

  

  

II розряду 

288 

308 

III розряду 

292 

312 

IV розряду 

299 

320 

V розряду 

304 

325 

VI розряду 

310 

331 

 

Директор Департаменту економіки
природокористування та фінансів
 

 
М. Сасюк
 

Опрос