Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений и дополнений к Порядку формирования единого информационного массива данных об эмитентах ценных бумаг, утвержденному решением Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 27.05.2003 N 233

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 13.04.2005 № 180
Утратил силу

Про затвердження Змін та доповнень до Порядку формування єдиного інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2003 N 233

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 13 квітня 2005 року N 180

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 травня 2005 р. за N 593/10873

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 27 травня 2003 року N 233

згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 3 червня 2014 року N 733)

Відповідно до пункту 15 статті 7 та пункту 8 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та з метою удосконалення процесу формування єдиного інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів та контролю за достовірністю інформації, яка оприлюднюється на фондовому ринку, сприяння розкриттю інформації про фінансово-господарську діяльність емітентів цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни та доповнення до Порядку формування єдиного інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2003 N 233, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.06.2003 за N 516/7837 (додаються).

2. Керівнику апарату Комісії М. Непрану забезпечити:

державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України;

опублікування рішення відповідно до чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керівника апарату Комісії М. Непрана.

 

Голова Комісії 

А. Балюк 

 

 

Зміни та доповнення
до Порядку формування єдиного інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2003 N 233, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.06.2003 за N 516/7837

1. Пункт 1.2 розділу 1 викласти в такій редакції:

"1.2. До єдиного інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів включається такий обсяг інформації:

1.2.1. річні звіти та фінансова звітність акціонерних товариств;

1.2.2. інформація про випуски цінних паперів, зареєстровані в Комісії;

1.2.3. інформація про власників акцій емітента в межах вимог до розкриття інформації, встановлених чинним законодавством;

1.2.4. постанови про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів уповноваженими особами Комісії;

1.2.5. інформація емітентів, оприлюднена в офіційних друкованих виданнях Комісії".

2. Пункт 2.1 розділу 2 після підпункту "в" доповнити новим підпунктом "г" такого змісту:

"г) офіційних друкованих видань Комісії, з якими Агентством укладено відповідні договори".

У зв'язку з цим підпункт "г" уважати підпунктом "ґ".

3. Пункт 2.4 розділу 2 викласти в такій редакції:

"2.4. Для формування єдиного інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів Агентство укладає відповідні договори з інформаційними агентствами, які відповідають таким вимогам:

є юридичними особами та зареєстровані в Україні як суб'єкти інформаційної діяльності відповідно до Закону України "Про інформаційні агентства";

володіють доменною назвою, за якою розміщено власний веб-сайт.

Зразок договору між Агентством та інформаційними агентствами встановлюється Комісією".

4. Розділ 2 після пункту 2.5 доповнити новим пунктом 2.6 такого змісту:

"2.6. Для формування єдиного інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів Агентство укладає відповідні договори з офіційними друкованими виданнями Комісії. Зразок договору між Агентством та офіційними друкованими виданнями встановлюється Комісією".

У зв'язку з цим пункти 2.6 - 2.11 уважати відповідно пунктами 2.7 - 2.12.

5. Пункт 2.7 розділу 2 викласти в такій редакції:

"2.7. З метою формування єдиного інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів та контролю за достовірністю інформації інформаційні агентства та офіційні друковані видання Комісії, з якими Агентством укладено відповідні договори, в терміни, визначені договором, надають Агентству отриману та розміщену ними інформацію. Договором можуть визначатися, зокрема, формат та обсяги передачі інформації".

6. Розділ 2 після пункту 2.12 доповнити пунктом 2.13 такого змісту:

"2.13. Датою оприлюднення інформації про емітентів уважається дата внесення до єдиного інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів".

7. Пункт 3.3 розділу 3 викласти в такій редакції:

"3.3. Організаційні, технічні та фінансові умови взаємовідносин щодо утримання єдиного інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів узгоджуються в договорі між Агентством та інформаційними агентствами, визначеними в підпункті "в" пункту 2.1 цього Порядку, і в договорі між Агентством та офіційними друкованими виданнями Комісії, визначеними в підпункті "г" пункту 2.1 цього Порядку".

 

Начальник управління
моніторингу фондового ринку 

 
О. Г. Величко
 

Опрос