Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке предоставления финансовых услуг ломбардами

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение, Положение от 26.04.2005 № 3981
редакция действует с 10.02.2017

Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 26 квітня 2005 року N 3981

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 травня 2005 р. за N 565/10845

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 2 лютого 2006 року N 5319
,
 від 10 квітня 2008 року N 499
,
 
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27 листопада 2012 року N 2421
,
 від 14 квітня 2016 року N 793
,
 від 15 грудня 2016 року N 3120

Відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та з метою запровадження єдиних умов та правил здійснення діяльності з надання фінансових послуг ломбардами, запровадження вимог до ломбарду як фінансової установи, установлення критеріїв облікової та реєструючої системи ломбарду Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами (додається).

2. Ломбардам до 1 липня 2006 року привести своє повне найменування та діяльність у відповідність до вимог підпункту 2.1.6 пункту 2.1 розділу 2 Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами.

(розпорядження доповнено новим пунктом 2 згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 02.02.2006 р. N 5319,
 у зв'язку з цим пункти 2 - 5 вважати відповідно пунктами 3 - 6)

3. Юридичному управлінню (Ткаченко Д. В.) разом з департаментом нагляду за кредитними установами (Оленчик А. Я.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника (Шевченко Т. М.) забезпечити публікацію цього розпорядження у засобах масової інформації після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Комісії - директора департаменту нагляду за кредитними установами Оленчика А. Я.

6. Зазначене Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами є чинним до дня набуття чинності спеціальним законом, що регулюватиме діяльність ломбардів.

 

Голова Комісії 

В. Суслов 

 

 

Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами

(У тексті Положення слово "Держфінпослуг" замінено словом "Нацкомфінпослуг" згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 листопада 2012 року N 2421)

Це Положення розроблене відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року N 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за N 797/8118 (зі змінами) (далі - Положення про Державний реєстр фінансових установ), та інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері надання фінансових послуг.

(преамбула у редакції розпорядження Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27.11.2012 р. N 2421)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає перелік видів діяльності ломбарду, вимоги до ломбарду для надання фінансових послуг, вимоги до облікової та реєструючої системи ломбарду.

1.2. У цьому Положенні поняття вживаються у такому значенні:

ломбард - фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент та надання супутніх послуг ломбарду;

абзац третій пункту 1.2 виключено

(абзац третій пункту 1.2 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 10.04.2008 р. N 499
,
виключено згідно з розпорядженням Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 15.12.2016 р. N 3120
,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий
 вважати відповідно абзацами третім - восьмим
)

супутні послуги ломбарду - послуги, які є передумовою надання фінансового кредиту або випливають з його надання;

страхування предмета застави - укладення договору між ломбардом та страховою компанією або між позичальником та страховою компанією про страхування предмета застави, наданого як забезпечення фінансового кредиту ломбарду, за рахунок та в інтересах власника предмета застави на строк дії договору фінансового кредиту;

відокремлені підрозділи ломбарду - філії та відділення, що розташовані поза місцезнаходженням ломбарду та здійснюють усі або частину його функцій з надання фінансових та супутніх послуг ломбарду;

(абзац п'ятий пункту 1.2 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 10.04.2008 р. N 499)

фінансовий кредит ломбарду - надання ломбардом коштів у позику, забезпечених заставою, на визначений строк та під процент;

облікова система ломбарду - автоматизований реєстр даних про споживачів послуг ломбарду;

реєструюча система ломбарду - автоматизований реєстр даних про операції споживачів послуг ломбарду;

приміщення - частина нежитлового внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка використовується ломбардом чи його відокремленим підрозділом при наданні фінансових та супутніх послуг ломбарду та для зберігання заставленого майна.

(пункт 1.2 доповнено абзацом дев'ятим згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
 ринків фінансових послуг, від 15.12.2016 р. N 3120)

1.3. Інші поняття у цьому Положенні застосовуються відповідно до вимог Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Положення про Державний реєстр фінансових установ.

2. ВИМОГИ ДО ЛОМБАРДУ ДЛЯ НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

2.1. Для надання фінансових послуг ломбард повинен відповідати таким вимогам:

2.1.1. Діяльність ломбарду повинна відповідати вимогам законодавства про фінансові послуги.

2.1.2. Повинен бути внесений до Державного реєстру фінансових установ.

2.1.3. У разі необхідності, мати ліцензію на надання певних видів фінансових послуг.

2.1.4. Мати внутрішні правила або положення, що регламентують надання ломбардом фінансових та супутніх послуг, затверджених у встановленому порядку.

2.1.5. Установчі документи ломбарду повинні відповідати вимогам законодавства та містити вичерпний перелік видів фінансових послуг та супутніх послуг, які надає ломбард.

2.1.6. У повному найменуванні ломбарду має міститись слово "ломбард".

Забороняється використовувати найменування, тотожні існуючим найменуванням ломбардів, як повні, так і скорочені, та торгові марки інших ломбардів, зареєстровані в установленому законодавством порядку, за відсутності на це законних підстав, а також похідні від найменувань, торгових марок, якщо таке використання вводить в оману споживачів фінансових послуг та інших осіб.

(підпункт 2.1.6 пункту 2.1 у редакції розпорядження Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 15.12.2016 р. N 3120)

2.1.7. Не здійснювати будь-якої іншої підприємницької діяльності, крім підприємницької діяльності, передбаченої законодавством для ломбардів.

2.1.8. Мати власну облікову та реєстраційну системи, що відповідають вимогам цього Положення.

Дані облікової та реєстраційної систем ломбарду на будь-яку дату повинні відповідати даним бухгалтерського обліку.

(підпункт 2.1.8 пункту 2.1 у редакції розпорядження Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 15.12.2016 р. N 3120)

2.1.9. У своїй діяльності дотримуватися вимог чинного законодавства, зокрема про захист прав споживачів.

2.1.10. Ломбард зобов'язаний формувати резервний фонд відповідно до статті 14 Закону України "Про господарські товариства" та формувати через знецінення (зменшення корисності) активів відповідний резерв згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням вимог Податкового кодексу України.

(пункт 2.1 доповнено підпунктом 2.1.10 згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 10.04.2008 р. N 499
,
підпункт 2.1.10 пункту 2.1 у редакції розпорядження Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 15.12.2016 р. N 3120)

2.1.11. Мати власний капітал у розмірі не менше ніж 500 тисяч гривень, а у разі наявності у ломбарду відокремлених підрозділів - не менше ніж 1 мільйон гривень.

(пункт 2.1 доповнено підпунктом 2.1.11 згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 10.04.2008 р. N 499
,
підпункт 2.1.11 пункту 2.1 у редакції розпорядження Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 15.12.2016 р. N 3120)

2.2. Під час провадження діяльності з надання фінансових кредитів ломбарду забороняється залучати кошти фізичних осіб, за винятком коштів, отриманих на зворотній основі від фізичних осіб - учасників ломбарду.

(розділ 2 доповнено новим пунктом 2.2 згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 15.12.2016 р. N 3120)

2.3. Забороняється розташування приміщення ломбарду в малих архітектурних формах, тимчасових або некапітальних спорудах.

(розділ 2 доповнено новим пунктом 2.3 згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 15.12.2016 р. N 3120
,
 у зв'язку з цим пункти 2.2, 2.3 вважати відповідно пунктами 2.4, 2.5
)

2.4. Надання фінансових послуг може здійснюватися за місцезнаходженням ломбарду та/або його відокремлених підрозділів.

(розділ 2 доповнено пунктом 2.4 згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 10.04.2008 р. N 499)

2.5. Відокремлені підрозділи ломбарду для надання фінансових послуг повинні відповідати таким вимогам:

2.5.1. Інформація про відокремлені підрозділи ломбарду повинна бути внесена до Державного реєстру фінансових установ.

2.5.2. Наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу ломбарду.

(пункт 2.5 розділу 2 доповнено новим підпунктом 2.5.2 згідно з
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 14.04.2016 р. N 793
,
 у зв'язку з цим підпункти
2.5.2 - 2.5.5
 вважати відповідно підпунктами 2.5.3 - 2.5.6)

2.5.3. Діяльність відокремлених підрозділів повинна відповідати вимогам законодавства про фінансові послуги.

2.5.4. Мати облікову та реєстраційну систему, що відповідає вимогам, установленим цим Положенням.

2.5.5. Положення про відокремлені підрозділи повинні містити вичерпний перелік видів фінансових послуг та супутніх послуг, які можуть надавати ці підрозділи.

2.5.6. У своїй діяльності дотримуватися вимог законодавства, зокрема про захист прав споживачів.

(розділ 2 доповнено пунктом 2.5 згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 10.04.2008 р. N 499)

3. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ ЛОМБАРДУ. СУПУТНІ ПОСЛУГИ ЛОМБАРДУ

3.1. До фінансових послуг ломбарду належать:

- надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;

- надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.

3.2. До супутніх послуг ломбарду, якщо інше не встановлено законом, належать:

- оцінка заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору;

- надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави на підставі агентського договору зі страховою компанією;

- реалізація заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору.

Діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів підлягає ліцензуванню згідно із законодавством.

3.3. Договір про надання фінансового кредиту ломбардом повинен відповідати вимогам, установленим законодавством, та відповідно до статті 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" має містити:

(абзац перший пункту 3.3 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 10.04.2008 р. N 499)

- найменування, місцезнаходження та реквізити - для ломбарду, прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, дані паспорта (номер, серія, дата видачі, орган, що видав) або іншого документа, що посвідчує особу, та дані про місце проживання - для фізичних осіб;

- предмет договору;

- права та обов'язки сторін;

- суму фінансового кредиту;

- дату надання фінансового кредиту;

- строк користування фінансовим кредитом;

- дату повернення фінансового кредиту;

- відповідальність сторін;

- підстави для пролонгації, припинення дії та розірвання договору;

- підписи сторін.

3.3.1. Крім цього, у договорі повинно бути зазначено:

- процент за користування фінансовим кредитом;

- посилання на договір застави, що забезпечує зобов'язання за договором фінансового кредиту;

- посилання на договір страхування предмета застави в разі наявності;

- відмітка про ознайомлення позичальника з внутрішніми правилами чи положенням про надання фінансових послуг ломбардом.

3.3.2. Договори про надання фінансових кредитів ломбарду можуть містити й інші умови, за згодою сторін.

Договір про надання фінансового кредиту та договір застави, що забезпечує зобов'язання за договором фінансового кредиту, можуть бути оформлені як один документ. Цей документ за формою і змістом повинен відповідати вимогам, установленим у цьому розділі.

(підпункт 3.3.2 пункту 3.3 доповнено абзацом другим згідно з
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
 послуг України від 10.04.2008 р. N 499)

3.4. Ломбард визначає процентні ставки за кредитами та плату за супутні послуги, що надаються ломбардом.

3.5. Особа, яка є членом органу управління або службовцем ломбарду, може укладати договори з цим ломбардом щодо надання такій особі фінансового кредиту на умовах, що не відрізняються від звичайних.

3.6. Пункт 3.6 розділу 3 виключено 

(згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання
 ринків фінансових послуг України від 02.02.2006 р. N 5319,
 у зв'язку з цим пункти 3.7, 3.8 вважати відповідно пунктами 3.6, 3.7)

3.6. Позичальник має право достроково погасити суму наданого кредиту, при цьому проценти за користування фінансовим кредитом нараховуються відповідно до строку фактичного користування фінансовим кредитом.

3.7. Страхування предмета застави здійснюється за взаємною згодою сторін. Відмова від страхування предмета застави позичальником не може бути підставою для відмови в наданні фінансового кредиту.

4. ВИМОГИ ДО ОБЛІКОВОЇ ТА РЕЄСТРУЮЧОЇ СИСТЕМИ ЛОМБАРДУ

4.1. Облікова та реєструюча система ломбарду ведеться в електронному вигляді шляхом використання відповідного програмного забезпечення, що забезпечує облік споживачів послуг ломбарду та здійснює реєстрацію їх операцій.

4.2. Технічне забезпечення ломбарду повинно забезпечувати функціонування облікової та реєструючої систем ломбарду та створюватись на основі комп'ютерних систем, які можуть забезпечити виконання технологічних операцій з ведення обліку в цих системах.

Склад та структура технічного забезпечення визначаються ломбардом самостійно, виходячи з його можливості постійно дотримуватись вимог до облікової та реєструючої систем, установлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, захисту від несанкціонованого доступу.

(абзац другий пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

Ломбард повинен забезпечити захист інформації в обліковій та реєструючій системах з метою унеможливлення будь-яких змін щодо даних, зафіксованих після здійснення операцій засобами програмного забезпечення.

Щоденно повинна виконуватись процедура резервного копіювання бази даних. Резервні копії повинні зберігатись на окремому носії інформації або на окремому спеціалізованому сітьовому апаратному засобі.

Доступ до програмного забезпечення даних облікової та реєструючої систем ломбарду повинен бути обмеженим та дозволятися лише визначеному на це персоналу.

Для захисту від несанкціонованого доступу до баз даних облікової та реєструючої систем ломбард повинен розробити порядок установлення відповідних паролів.

4.3. Дані облікової системи ломбарду повинні містити таку інформацію про фізичну особу - споживача послуг:

- прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи;

- дані паспорта (номер, серія, дата видачі, орган, що видав) або іншого документа, що посвідчує особу;

- місце проживання фізичної особи.

4.4. Дані реєструючої системи ломбарду повинні містити інформацію про:

- дату та номер договору;

- строк дії договору;

- дату закінчення дії договору;

- короткий опис предмета застави;

- дату надання послуги;

- вид послуги;

- суму послуги;

- дату звернення стягнення на предмет застави;

- суму до повернення заставодавцю;

- заборгованість за договором.

4.5. Програмне забезпечення облікової та реєструючої систем ломбарду повинно здійснювати обробку даних та узагальнювати щоквартальну статистичну інформацію щодо:

- загальної суми наданих фінансових кредитів у розрізі предметів застави, що їх забезпечують (виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, побутової техніки, іншого майна);

- загальної суми погашених фінансових кредитів у розрізі способів погашення (погашено грошовими коштами, за рахунок предмета застави);

- загальної суми отриманих процентів за користування фінансовим кредитом у розрізі способів погашення (погашено грошовими коштами, за рахунок предмета застави);

- загальної суми сплачених неустойок у розрізі способів погашення (погашено грошовими коштами, за рахунок предмета застави);

- доходу, отриманого за надання послуг зі зберігання майна;

- доходу, отриманого за надання послуг з оцінки заставленого майна;

- доходу за агентськими договорами із страховими компаніями;

- доходу з реалізації заставленого майна;

- загальної кількості наданих фінансових кредитів у розрізі предметів застави, що їх забезпечують (виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, побутової техніки, іншого майна).

4.6. Дані облікової та реєструючої систем надаються:

1) фізичній особі - споживачу послуг щодо послуг, які вона отримувала, на підставі письмового запиту або іншій особі за письмовим дозволом фізичної особи - споживача послуг;

2) за рішенням, ухвалою або постановою суду;

3) органам державної влади та місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

4.7. Інформація щодо діяльності ломбарду надається ломбардом згідно із законодавством.

4.8. Програмне забезпечення облікової та реєструючої систем ломбарду повинно забезпечувати експорт інформації у форматі, визначеному Нацкомфінпослуг, при формуванні інформації, яка подається до Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства.

5. ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ВИМОГ ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Контроль за додержанням вимог цього Положення здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства України.

5.2. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за додержанням вимог цього Положення до ломбардів застосовуються заходи впливу, передбачені законодавством України.

(Положення доповнено розділом 5 згідно з розпорядженням Державної
 комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 02.02.2006 р. N 5319)

 

Член Комісії - директор
департаменту нагляду
за кредитними установами
 

 
 
А. Оленчик
 

Опрос