Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об условиях и порядке проведения конкурсов по определению уполномоченных бирж по продаже активов, находящихся в налоговом залоге

Государственная налоговая администрация
Положение, Приказ от 24.03.2005 № 120
Утратил силу

Про затвердження Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу активів, що перебувають у податковій заставі

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 24 березня 2005 року N 120

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 травня 2005 р. за N 564/10844

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державної податкової адміністрації України
 від 12 травня 2008 року N 298

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної податкової адміністрації України
від 24 грудня 2010 року N 1033)

З метою удосконалення порядку проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж, яким доручається продаж активів, що перебувають у податковій заставі, відповідно до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", а також з метою забезпечення функціонування Єдиної інформаційної системи з обліку, зберігання та оцінки майна, що реалізується за рішеннями органів виконавчої влади, створеної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2004 року N 154 "Деякі питання організації обліку, зберігання та оцінки майна, що реалізується за рішеннями органів виконавчої влади", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу активів, що перебувають у податковій заставі (додається).

2. Положення про проведення конкурсу з визначення уповноважених товарних і фондових бірж з продажу майна та цінних паперів (активів), які перебувають в податковій заставі в рахунок погашення податкового боргу, затверджене наказом ДПА України від 25.12.2001 N 517, із змінами і доповненнями, унесеними наказами ДПА України від 09.04.2002 N 163 та від 18.03.2003 N 124, скасувати.

3. Департаменту забезпечення податкових зобов'язань (Карпов Ю. С.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Департаменту забезпечення податкових зобов'язань (Карпов Ю. С.), Управлінню інформаційної політики (Майснер А. В.) у десятиденний строк після реєстрації наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його публікацію у журналі "Вісник податкової служби України", інших засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови ДПА України Лекаря С. І.

 

Голова 

О. І. Кірєєв 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Державний комітет України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
 

 
 
Ю. Авксентьєв
 

Перший заступник
Голови Фонду державного
майна України
 

 
 
Є. Григоренко
 

 

Положення
про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу активів, що перебувають у податковій заставі

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає умови і порядок проведення конкурсного відбору товарних бірж, створених відповідно до Закону України "Про товарну біржу", на право організації і проведення біржових торгів та цільових аукціонів з реалізації активів платників податків, що перебувають у податковій заставі, у рахунок погашення їх податкового боргу, та виключення уповноваженої біржі, яка допустила порушення умов реалізації активів, що перебувають у податковій заставі, з переліку уповноважених бірж.

(пункт 1.1 глави 1 у редакції наказу Державної
 податкової адміністрації України від 12.05.2008 р. N 298)

1.2. Метою проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж є забезпечення реалізації описаних податковим керуючим активів, що перебувають у податковій заставі, відповідно до вимог статті 10 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

1.3. Конкурс проводиться комісією за наявності двох або більше допущених до нього претендентів, заяви від яких надійшли в установлений термін після опублікування повідомлення про проведення конкурсу.

1.4. Опублікована інформація про конкурс з визначення уповноважених бірж повинна містити такі відомості:

дата, час і місце проведення конкурсу;

кінцевий термін прийняття документів на конкурс;

обов'язкові вимоги до учасників конкурсу;

адреса, за якою подаються документи;

контактні телефони для довідок з питань конкурсу.

1.5. Зазначена інформація публікується Державною податковою адміністрацією України в одному із засобів масової інформації не пізніше ніж за місяць до дати проведення конкурсу.

2. Комісія з проведення конкурсу

2.1. Для організації і проведення конкурсу ДПА створюється конкурсна комісія (далі - комісія) у складі голови комісії - заступника Голови ДПА, заступника голови комісії - директора Департаменту погашення прострочених податкових зобов'язань ДПА або особи, що виконує його обов'язки, та 9 членів комісії - двох представників Департаменту погашення прострочених податкових зобов'язань ДПА, представника Управління по боротьбі з корупцією та безпеки в органах державної податкової служби ДПА, представника ДПА у м. Києві, двох представників Міністерства економіки України (за згодою), представника Міністерства фінансів України (за згодою), представника Фонду державного майна України (за згодою), керівника Адміністратора Єдиної інформаційної системи з обліку, зберігання та оцінки майна, що реалізується за рішеннями органів виконавчої влади (за згодою).

(пункт 2.1 глави 2 у редакції наказу Державної
 податкової адміністрації України від 12.05.2008 р. N 298)

2.2. Секретарем комісії призначається один з членів комісії - представник Департаменту погашення прострочених податкових зобов'язань.

(пункт 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 12.05.2008 р. N 298)

2.3. Склад комісії затверджується наказом Державної податкової адміністрації України.

Зміни до складу комісії вносяться наказом Державної податкової адміністрації України за поданням голови комісії.

2.4. Комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством, зокрема цим Положенням та рішеннями, які приймаються самою комісією.

2.5. Основними завданнями та функціями комісії є:

визначення умов проведення конкурсу;

визначення терміну проведення конкурсу;

опублікування інформації про проведення конкурсу;

визначення учасників конкурсу;

розгляд конкурсних пропозицій;

визначення переможців конкурсу;

складання та затвердження протоколів про результати проведення конкурсу;

виключення уповноваженої біржі, яка допустила порушення умов реалізації активів, що перебувають у податковій заставі, з переліку уповноважених бірж, з якими органи державної податкової служби можуть укладати договори про реалізацію активів, згідно з главою 6 цього Положення.

(пункт 2.5 глави 2 доповнено абзацом згідно з наказом
  Державної податкової адміністрації України від 12.05.2008 р. N 298)

2.6. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії, який у межах своєї компетенції:

скликає засідання комісії;

головує на засіданнях;

організовує підготовку до розгляду матеріалів, передбачених цим Положенням.

У разі потреби до роботи комісії голова залучає експертів та консультантів.

3. Вимоги до претендентів на участь у конкурсі

3.1. До участі в конкурсі допускаються біржі, створені відповідно до Закону України "Про товарну біржу", які мають право на організацію продажу майна, що перебуває у державній власності, досвід роботи не менше одного року в цій сфері діяльності й подали на розгляд комісії повний пакет документів, зазначених у цьому Положенні.

3.2. Для участі в конкурсі претендент подає до ДПА на розгляд комісії такі документи:

3.2.1 заяву про участь у конкурсі із зазначенням назви претендента, який виявив бажання брати участь у конкурсі, реквізити (місцезнаходження, телефон, телефакс), склад керівництва (прізвище, ініціали, посада), чисельність працівників, спеціалізація біржі;

копії статуту та свідоцтва про реєстрацію засвідчені в нотаріальному порядку;

копії балансу та звіту про фінансові результати за попередній рік;

правила біржової торгівлі та витяг з протоколу загальних зборів про їх затвердження, завірені печаткою біржі та підписом керівника;

3.2.2 обґрунтовану інформацію щодо технічних можливостей для забезпечення організації продажу майна, що перебуває у податковій заставі, та виконання взятих зобов'язань стосовно його реалізації (підтверджується довідкою в довільній формі), у тому числі:

про кількість угод, укладених за результатами біржових торгів та аукціонів протягом останнього року, та про обсяги реалізованого майна, які не повинні бути меншими 2,5 млн гривень;

про наявність відокремленого приміщення для персоналу біржі, який забезпечує її функціонування площею не менше ніж 40 кв. м, та приміщення для проведення торгів площею не менше ніж 100 кв. м, обладнаного електронним табло або іншими засобами оперативного висвітлення біржової інформації;

про наявність не менше 5 ліній міського та міжміського телефонного зв'язку;

про наявність електронної пошти та власної сторінки (веб-сайта) біржі в глобальній мережі Інтернет (із зазначенням адреси веб-сайта);

про наявність у штаті біржі підготовлених фахівців, у тому числі не менше двох експертів-оцінювачів та двох фахівців з відчуження об'єктів державної власності та продажу майна в процесі приватизації (підтверджується ксерокопіями кваліфікаційних сертифікатів, виданих Фондом державного майна України);

про наявність договору про організацію продажу майна, що перебуває у державній власності, укладеного з Фондом державного майна України (підтверджується ксерокопією документа);

про наявність не менше 10 брокерських контор, зареєстрованих на біржі (із зазначенням їх місцезнаходження та спеціалізації біржових операцій);

про розмір плати за користування послугами біржі за останній рік у відсотках до вартості біржового контракту (угоди);

3.2.3 письмове зобов'язання (гарантійний лист) щодо надання біржею Адміністратору Єдиної інформаційної системи з обліку, зберігання та оцінки майна, яке реалізується за рішеннями органів виконавчої влади, створеної відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2004 року N 154 "Деякі питання організації обліку, зберігання та оцінки майна, що реалізується за рішеннями органів виконавчої влади", інформації про майно суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що реалізується як об'єкт податкової застави, а також про відрахування частини комісійної винагороди за реалізацію майна, інформація про яке включена до цієї інформаційної системи, згідно з установленим розміром відповідно до договорів, укладених з органами державної податкової служби.

3.3. Документи з проведення конкурсу реєструються у спеціальному журналі реєстрації секретарем комісії за датою їх реєстрації у загальному відділі ДПА, а в разі подання їх нарочним - за датою їх вручення секретарю комісії, що засвідчується підписом уповноваженої особи претендента в журналі реєстрації.

3.4. У разі подання неповного комплекту документів або подання документів після встановленого кінцевого терміну заяви про участь у конкурсі не розглядаються.

(глава 3 у редакції наказу Державної податкової
 адміністрації України від 12.05.2008 р. N 298)

4. Порядок проведення конкурсу

4.1. Конкурс проводиться один раз на три роки; за його наслідками визначаються переможці, які мають право на організацію і проведення біржових торгів та цільових аукціонів з реалізації активів платників податків, що перебувають у податковій заставі в рахунок погашення їх податкового боргу.

У разі необхідності дозволяється проводити додатковий конкурс у порядку, передбаченому цим Положенням.

4.2. При визначенні переможців комісією вивчаються, оцінюються та беруться до уваги такі показники учасників конкурсу:

зареєстрований і фактично сплачений статутний капітал та наявність прибутку за попередній рік;

кількість брокерських контор, їх розташування та спеціалізація;

кількість угод, укладених за результатами біржових торгів та аукціонів протягом останнього року, а також обсяги реалізованого майна на біржових торгах та аукціонах за цей період;

розмір плати за користування послугами біржі за останній рік;

технічні можливості та досвід роботи з організації продажу майна, що перебуває у державній власності;

кредиторська заборгованість, у тому числі за платежами до державного бюджету.

(пункт 4.2 глави 4 у редакції наказу Державної
 податкової адміністрації України від 12.05.2008 р. N 298)

4.3. У разі необхідності отримання додаткової інформації щодо учасника конкурсу комісія має право заслуховувати його на засіданні комісії.

4.4. Засідання комісії є правочинним за умови участі в ньому не менше 2/3 усіх членів комісії.

4.5. Комісія визначає переможців за результатами розгляду отриманих документів.

4.6. Комісія розглядає подані документи та обговорює їх. Переможцями визначаються учасники конкурсу, які мають найкращі показники, передбачені пунктом 4.2 цього Положення, та запропонували найбільш привабливі умови реалізації майна, що перебуває в податковій заставі.

4.7. Рішення про визначення переможців приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. Голова комісії має ухвальний голос, якщо під час прийняття рішення про визначення переможців конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.

4.8. Після закінчення засідання комісії складається протокол про результати проведення конкурсу, у якому зазначаються:

відомості про учасників конкурсу;

результати голосування;

обґрунтування визначення переможців.

4.9. Протокол про результати проведення конкурсу складається і підписується всіма членами комісії, які брали участь у голосуванні, та затверджується головою комісії.

4.10. Після затвердження протоколу про результати проведення конкурсу Департамент погашення прострочених податкових зобов'язань ДПА України в десятиденний строк з дня його затвердження заносить переможців конкурсу за їх адміністративно-територіальними одиницями до переліку уповноважених бірж, з якими органи державної податкової служби можуть укладати договори про реалізацію активів.

(пункт 4.10 глави 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 12.05.2008 р. N 298)

4.11. Облік протоколів про результати проведення конкурсів, а також матеріалів, які подаються на розгляд до комісії, ведеться Департаментом погашення прострочених податкових зобов'язань ДПА України.

(пункт 4.11 глави 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 12.05.2008 р. N 298)

4.12. Інформація про результати конкурсу у триденний строк надсилається комісією всім учасникам конкурсу, а також органам державної податкової служби.

5. Розгляд спорів

5.1. У разі незгоди з результатами проведення конкурсу учасник у десятиденний строк з моменту отримання інформації щодо переможців конкурсу, занесених у перелік уповноважених бірж, може подати до конкурсної комісії скаргу, яка розглядається на засіданні комісії.

5.2. Засідання комісії проводиться в двадцятиденний строк з моменту закінчення строку оскарження, передбаченого пунктом 5.1 цього Положення, про що повідомляється учасник конкурсу, яким подано скаргу, за три дні до її засідання. У засіданні комісії має право брати участь цей учасник конкурсу.

5.3. У разі незгоди з рішенням комісії, на засіданні якої розглядалась скарга, учасник конкурсу може оскаржити це рішення згідно з чинним законодавством.

6. Виключення біржі з переліку уповноважених бірж, з якими органи державної податкової служби можуть укладати договори про реалізацію активів, що перебувають у податковій заставі

6.1. У разі виявлення фактів недотримання уповноваженою біржею вимог нормативно-правових актів, які регулюють порядок проведення біржових торгів та цільових аукціонів з продажу активів платника податків, що перебувають у податковій заставі, комісія має право розглянути питання щодо виключення такої біржі з переліку уповноважених бірж, з якими органи державної податкової служби можуть укладати договори про реалізацію активів.

Рішення про виключення такої біржі з переліку уповноважених бірж приймається у порядку, визначеному пунктом 4.7 цього Положення.

6.2. Після затвердження протоколу про виключення уповноваженої біржі, яка допустила порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють порядок проведення біржових торгів та цільових аукціонів з продажу активів платника податків, які перебувають у податковій заставі, Департамент погашення прострочених податкових зобов'язань ДПА наступного дня виключає таку біржу з переліку уповноважених бірж, з якими органи державної податкової служби можуть укладати договори про реалізацію активів.

6.3. Інформація про виключення такої біржі з переліку уповноважених бірж, з якими органи державної податкової служби можуть укладати договори про реалізацію активів, у триденний строк надсилається комісією відповідній біржі та органам державної податкової служби.

6.4. З дня виключення біржі з переліку уповноважених бірж, з якими органи державної податкової служби можуть укладати договори про реалізацію активів, на підставі рішення комісії така біржа не є уповноваженою біржею, з якою органи державної податкової служби можуть укладати договори про реалізацію активів.

6.5. У разі незгоди з рішенням комісії біржа може оскаржити відповідне рішення згідно із законодавством.

(Положення доповнено главою 6 згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 12.05.2008 р. N 298)

 

Директор Департаменту
забезпечення податкових зобов'язань
 

 
Ю. С. Карпов
 

Опрос