Идет загрузка документа (59 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке проведения аттестации личного состава органов внутренних дел Украины

МВД
Приказ, Инструкция от 22.03.2005 № 181
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування особового складу органів внутрішніх справ України

Наказ Міністерства внутрішніх справ України
від 22 березня 2005 року N 181

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 травня 2005 р. за N 559/10839

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 22 червня 2012 року N 558

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 17 листопада 2015 року N 1465)

На виконання пунктів 47, 48 Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ Української РСР, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 року N 114 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок проведення атестування особового складу органів внутрішніх справ України (додається).

2. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, ректорам вищих навчальних закладів, начальникам науково-дослідних установ МВС України забезпечити виконання вимог цієї Інструкції.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 22.06.2012 р. N 558)

3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ МВС України від 23.02.2001 N 148 "Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування особового складу органів внутрішніх справ України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.03.2001 за N 225/5416 (зі змінами).

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Фокіна О. О.

Наказ надіслати за належністю.

 

Міністр 

Ю. В. Луценко 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок проведення атестування особового складу органів внутрішніх справ України

(У тексті цієї Інструкції та додатках до неї: слова "головні управління МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управління МВС України в областях, місті Севастополі та на транспорті" в усіх відмінках замінено словами "головні управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті" у відповідних відмінках; слова "підрозділ роботи з персоналом" в усіх відмінках замінено словами "підрозділ кадрового забезпечення" у відповідних відмінках; слова "Департамент роботи з персоналом" в усіх відмінках замінено словами "Департамент кадрового забезпечення" у відповідних відмінках; слова "центральний апарат" в усіх відмінках замінено словом "апарат" у відповідних відмінках; абревіатуру "ДРП" замінено абревіатурою "ДКЗ" згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22 червня 2012 року N 558)

1. Загальні положення

1.1. Атестування проводиться з метою вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ, підвищення ефективності їх роботи та підтвердження професійного рівня працівників відповідно до Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ Української РСР, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 року N 114, із змінами.

1.2. Головним завданням атестування є оцінка ділових, професійних, особистих якостей особового складу органів та підрозділів внутрішніх справ, їх освітнього та кваліфікаційного рівня, фізичної підготовки на підставі глибокого і всебічного вивчення, визначення відповідності посадам, які вони обіймають, стимулювання їх творчої активності та відповідальності за стан боротьби зі злочинністю, зміцнення правопорядку, визначення перспектив їх службової кар'єри, запобігання вчиненню працівниками органів внутрішніх справ України протиправних дій, а також виявлення таких працівників, які не спроможні виконувати покладені на них завдання.

1.3. Начальники всіх рівнів зобов'язані забезпечити атестування на високому організаційному та правовому рівні з додержанням принциповості, гласності та об'єктивності в оцінці оперативно-службової діяльності осіб, які атестуються.

1.4. Атестування осіб середнього, старшого і вищого начальницького складу проводиться:

на кожній із займаних посад - через 4 роки;

при призначенні на вищу посаду, переміщенні на нижчу посаду (крім випадків переміщення за особистим проханням та за станом здоров'я згідно з висновком військово-лікарської комісії) і звільненні з органів внутрішніх справ (крім випадків звільнення за віком, через хворобу, через обмежений стан здоров'я, за власним бажанням та у зв'язку з переходом на роботу до інших органів виконавчої влади).

(абзац третій пункту 1.4 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 22.06.2012 р. N 558)

Строки атестації рядового і начальницького складу визначаються Міністром внутрішніх справ України.

2. Атестаційні комісії

2.1. Створення атестаційних комісій МВС України, їх компетенція та повноваження визначаються цією Інструкцією.

2.2. В апараті Міністерства внутрішніх справ України створюються такі атестаційні комісії:

центральна атестаційна комісія;

комісія з атестування особового складу підрозділів кримінальної міліції, інформаційно-аналітичного забезпечення, транспортної міліції, спеціального зв'язку та Укрбюро Інтерполу;

комісія з атестування особового складу підрозділів міліції громадської безпеки та Департаменту Державної служби охорони при МВС України;

комісія з атестування особового складу підрозділів кадрового, юридичного, документального, фінансового, матеріального та медичного забезпечення, внутрішнього аудиту, міжнародних зв'язків, зв'язків з громадськістю та дотримання режиму секретності.

Склад цих комісій затверджується Міністром внутрішніх справ України.

(пункт 2.2 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 22.06.2012 р. N 558)

2.3. Центральна атестаційна комісія проводить атестування особового складу Служби Міністра, Головного штабу, Головного слідчого управління, Департаменту внутрішньої безпеки, Управління міліції міграційного контролю, керівників інших структурних підрозділів апарату Міністерства, їх перших заступників та заступників, керівників науково-дослідних установ, медико-реабілітаційних центрів, будинку відпочинку "Пуща-Водиця", лікарні відновного лікування МВС України, начальників головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, їх перших заступників та заступників, ректорів вищих навчальних закладів, їх перших проректорів та проректорів та розглядає спірні питання щодо атестування особового складу.

(пункт 2.3 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 22.06.2012 р. N 558)

2.4. Комісії з атестування особового складу, визначені пунктом 2.2 глави 2 цієї Інструкції розглядають атестації на керівників відповідних підрозділів головних управліннь, управліннь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, вищих навчальних закладів МВС України, що входять до номенклатури Міністерства внутрішніх справ України.

(пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 22.06.2012 р. N 558)

2.5. Атестаційні комісії створюються також у головних управліннях, управліннях МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, у Головному управлінні внутрішніх військ МВС України, вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах МВС України наказами відповідних начальників.

Комісії головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті розглядають атестації на начальників районних, районних у містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті.

(пункт 2.5 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 22.06.2012 р. N 558)

2.6. До складу атестаційної комісії входять:

голова комісії - один із заступників Міністра, перших заступників (заступників) начальника органу внутрішніх справ, перший проректор;

члени комісії - начальники структурних підрозділів органів внутрішніх справ, вищих навчальних закладів МВС України, керівники підрозділів кадрового забезпечення, штабів, підрозділів внутрішньої безпеки, керівники центрів практичної психології, а також за згодою представників від громадських організацій та засобів масової інформації;

(абзац третій пункту 2.6 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 22.06.2012 р. N 558)

секретар комісії.

2.7. У складі атестаційної комісії можуть бути передбачені один або два заступники голови цієї комісії.

2.8. Атестування працівників, які відряджені до інших центральних органів виконавчої влади із залишенням у кадрах МВС України, крім обраних на виборні посади, проводиться у відповідних структурних підрозділах МВС України на підставі характеристики, наданої відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.

(пункт 2.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 22.06.2012 р. N 558)

3. Права та обов'язки начальників при атестуванні особового складу

3.1. Атестаційні листи на підлеглих складають безпосередні начальники.

Начальники, які складають атестаційний лист, зобов'язані:

ознайомитись з вимогами цієї Інструкції;

проаналізувати проходження служби, професійну та спеціальну підготовку, а також конкретні показники роботи працівника;

вивчити матеріали (характеристики) на осіб, які відряджені до інших центральних органів виконавчої влади із залишенням у кадрах МВС України;

провести бесіду з працівником, який атестується, з питань проходження ним служби, підвищення рівня професійних та спеціальних знань, дати необхідні поради та рекомендації стосовно поліпшення особистої підготовки і стану справ на дорученій ділянці роботи;

ознайомитися з висновком військово-лікарської комісії на працівника, який атестується;

на підставі всебічного вивчення особистих, професійних та ділових якостей працівника, який атестується, заповнити атестаційний лист за формою, визначеною у додатку 1 до цієї Інструкції;

ознайомити працівника, який атестується, зі змістом атестаційного листа.

3.2. Безпосередній начальник складає атестаційний лист на підлеглого за умови спільної служби з ним не менше 3 місяців. Якщо на час складання атестаційного листа начальник не має тримісячного терміну спільної служби з працівником, який атестується, то такий лист складається заступником начальника або старшим прямим начальником, який має термін спільної служби понад 3 місяці.

3.3. Старші начальники зобов'язані всебічно розглянути зміст атестаційного листа, з'ясувати відповідність викладених у ньому даних дійсному стану справ у службовій діяльності особи, яка атестується, власноручно записати у відповідному розділі атестаційного листа свій висновок, поставити дату та підпис.

3.4. На осіб рядового і начальницького складу, які отримали нове призначення з вибуттям з підлеглості попередньому начальнику або переведені за власним бажанням за три місяці і менше до початку атестування, атестаційні листи складаються за новим місцем служби з урахуванням матеріалів-характеристик, отриманих при прийнятті їх на нову посаду.

4. Порядок організації, підготовки, проведення атестування та затвердження висновку атестаційної комісії

4.1. Підрозділи кадрового забезпечення, а там, де вони не передбачені штатним розписом, - працівники, які за функціональними обов'язками відповідають за роботу з персоналом, щорічно до 15 січня складають плани атестування особового складу органів і підрозділів МВС України за формою, визначеною у додатку 2 до цієї Інструкції, та затверджують їх у відповідних начальників.

4.2. Організаційні заходи з підготовки та проведення атестування оголошуються наказами відповідних начальників і передбачають:

створення атестаційних комісій;

складання списків осіб, які підлягають атестуванню;

інформування місцевих засобів масової інформації про час та місце проведення атестування із зазначенням контактних телефонів довіри органу чи підрозділу внутрішніх справ;

доведення до особового складу планів проведення атестування;

проведення інструктивних нарад з відповідними начальниками, головами та членами атестаційних комісій, а також працівниками підрозділів кадрового забезпечення;

проведення з працівниками, які підлягають атестуванню, індивідуальних бесід;

ретельне опрацювання отриманої інформації щодо працівників та врахування її при складанні атестаційних листів;

складання, у разі необхідності, заліків з бойової та службової підготовки, проходження медичного обстеження.

4.3. До підпорядкованих органів і підрозділів МВС України доводиться схема атестування особового складу органів і підрозділів МВС України, яка складається за формою, визначеною у додатку 3 до цієї Інструкції.

4.4. У разі незгоди з відомостями, відображеними в атестаційному листі, особа, яка атестується, негайно викладає свої мотивовані заперечення в окремому рапорті. У таких випадках керівник безпосереднього начальника протягом 10 днів організовує додаткову перевірку і готує висновок по суті цих заперечень, з яким ознайомлюється працівник, який атестується. При відмові працівника, який атестується, від підпису безпосереднім начальником про це складається акт за підписом не менше як трьох працівників служби.

4.5. Атестаційний лист після розгляду старшими начальниками передається на розгляд до атестаційної комісії.

4.6. В атестаційному листі зазначаються такі відомості про працівника, який атестується:

теоретична та практична підготовленість, компетентність, здатність якісно та ефективно реалізовувати на службі свої потенційні можливості;

результати службової діяльності згідно з функціональними обов'язками;

дисциплінованість, принциповість у вирішенні службових питань, уміння правильно будувати свої стосунки з громадянами та колегами по службі, здатність працювати над усуненням особистих недоліків, авторитет у колективі та серед населення;

прагнення до вдосконалення службової діяльності, почуття особистої відповідальності, стійкість моральних принципів, сміливість, рішучість, організованість, здатність контролювати власні емоції, поведінка поза службою;

володіння іноземними мовами, уміння навчати і виховувати підлеглих, вимогливість до них;

культура в роботі та ставлення до підвищення свого освітнього та культурного рівня;

стан здоров'я та фізична підготовленість, уміння володіти табельною зброєю, прийомами рукопашного бою, спеціальними засобами індивідуального захисту та активної оборони, здатність переносити психофізичні навантаження та труднощі служби;

основні найбільш характерні та істотні недоліки в службовій діяльності та особистій поведінці;

інші дані, які, на думку начальника, заслуговують на увагу для більш повної характеристики підлеглого.

В атестаційних листах випускників (ад'юнктів) зазначається також їх успішність з провідних дисциплін навчального курсу та даються рекомендації щодо призначення їх на ту чи іншу посаду.

4.7. При атестуванні слід дотримуватися такого порядку:

працівник, який атестується, заздалегідь попереджається про час та місце засідання атестаційної комісії;

атестаційний лист розглядається на засіданні атестаційної комісії у присутності працівника. Атестаційна комісія має право робити запити про надання необхідних матеріалів і документів, що стосуються службової діяльності особи, яка атестується;

якщо особа рядового і начальницького складу, яка атестується, не з'явилася на засідання атестаційної комісії без поважних причин, то комісія може провести атестування за її відсутності, про що робиться відповідний запис у протоколі засідання атестаційної комісії та атестаційному листі. Витяг з протоколу разом з атестаційним листом долучається до особової справи.

4.8. Не підлягають атестуванню особи рядового і начальницького складу жіночої статі під час перебування у відпустках у зв'язку з пологами та доглядом за дитиною, а також чоловічої статі, яким надана відпустка у зв'язку з доглядом за дитиною. Такі працівники атестуються не раніше ніж через рік після їх виходу на службу.

4.9. Особи рядового і начальницького складу, які перебувають у тривалих закордонних відрядженнях, атестуються після повернення з відрядження на загальних підставах.

4.10. Позачерговому атестуванню не підлягають працівники органів і підрозділів внутрішніх справ, строк попередньої атестації яких не перевищує одного року, крім випадків, коли працівнику попереднім атестуванням установлено конкретний термін для усунення недоліків.

4.11. На підставі всебічного розгляду показників роботи, професійної компетентності працівника і його ділових та особистих якостей комісія шляхом відкритого голосування приймає один з таких висновків:

займаній посаді відповідає;

займаній посаді не відповідає.

Одночасно комісія може приймати одну з таких рекомендацій:

заслуговує на висунення на вищу посаду (на яку саме);

заслуговує на зарахування до резерву кадрів на висунення;

заслуговує направлення до вищого навчального закладу МВС України для навчання;

підлягає переміщенню на рівнозначну посаду (ротації) (на яку посаду і причини переведення);

підлягає переведенню до іншого підрозділу із зазначенням його мотивів та обґрунтуванням можливої потреби в направленні на перепідготовку;

підлягає переведенню з вищої посади на нижчу з викладенням причин і зазначенням того, на яку саме посаду доцільно призначити;

підлягає звільненню з органів внутрішніх справ (через службову невідповідність та через скорочення штатів).

(абзац одинадцятий пункту 4.11 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22.06.2012 р. N 558)

У висновку атестаційної комісії поряд з визначенням відповідності працівника, який атестується, займаній посаді і викладенням рекомендацій про його подальше службове використання може бути вказано, яких недоліків по службі та в особистій поведінці він повинен позбутися, установлено термін для їх усунення.

При поданні про присвоєння першого спеціального звання начальницького складу випускникам вищих навчальних закладів МВС України в атестаційному листі вказуються їхні оцінки, успішність та виконання навчального плану. У висновку наводяться рекомендації щодо подальшого проходження служби особою, яка атестується, та призначення цієї особи на відповідну посаду.

Такими, що не відповідають займаним посадам, визнаються працівники, які мають хоча б один з таких недоліків: низькі показники оперативно-службової діяльності; не забезпечують належним чином доручену ділянку роботи; не приділяють уваги підвищенню знань та професійної майстерності, бойової і фізичної підготовки; склали заліки зі службової та бойової підготовки на оцінку "незадовільно"; порушують порядок і правила, установлені чинним законодавством України, присягою, статутами, нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України і наказами начальників органів внутрішніх справ, що видаються в межах їх повноважень.

Для керівників усіх рівнів як додаткові критерії їх діяльності враховуються також стан дисципліни і правопорядку в керованих ними органах та підрозділах.

4.12. Висновки атестаційної комісії приймаються простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин від числа членів комісії і підписуються головою та секретарем. Підсумки голосування заносяться до протоколу засідання атестаційної комісії, який підписують голова цієї комісії і секретар. Атестаційні висновки затверджуються начальником, якому надано право приймання та звільнення працівників з органів внутрішніх справ, або особою, що виконує його обов'язки.

4.13. Затверджені атестаційні листи в тижневий термін надсилаються до органів чи підрозділів внутрішніх справ за місцем служби осіб, які атестувалися, для оголошення результатів.

4.14. Безпосередні начальники зобов'язані одразу після отримання атестаційних листів оголосити їх результати за місцем служби особам рядового і начальницького складу, які атестувалися. Працівникам, які були відсутні на службі з поважних причин, результати оголошуються одразу після їх прибуття до місця служби.

4.15. Особа, яка атестувалася, ознайомившись із висновком атестаційної комісії, ставить під ним свій підпис і дату.

4.16. У разі незгоди з висновком атестаційної комісії особа рядового чи начальницького складу після засідання атестаційної комісії протягом 10 днів з часу оголошення цього висновку подає мотивований рапорт на ім'я прямого начальника. Рапорти підлягають розгляду у місячний термін з дня подання.

5. Реалізація висновків атестування

5.1. Начальники всіх рівнів з урахуванням висновків атестаційної комісії та рішення начальника, який їх затвердив, повинні у двомісячний термін забезпечити їх реалізацію.

5.2. Особи, рекомендовані на висунення на вищі посади, зараховуються до резерву кадрів, а особи, яким рекомендовано отримати відповідну освіту, - до списків кандидатів для вступу до вищих навчальних закладів МВС України.

5.3. Щодо осіб, які за висновком атестування підлягають переміщенню на нижчі посади, переведенню по службі або звільненню з органів внутрішніх справ, у двомісячний термін з дня затвердження висновку атестаційної комісії приймається одне з цих рішень. Для контролю за своєчасністю реалізації висновків складаються відповідні списки.

5.4. У рамках реалізації висновків атестаційної комісії начальниками у двомісячний термін можуть також бути прийняті відповідні рішення щодо зміни виплат у межах посадових окладів та розмірів додаткових видів грошового утримання.

5.5. Посадові особи, винні в несвоєчасній реалізації висновків атестаційних комісій, несуть відповідальність згідно з Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ України.

5.6. Після ознайомлення особи, яка атестується, з висновком атестаційної комісії атестаційні листи в десятиденний термін пересилаються в установленому порядку до підрозділів кадрового забезпечення і долучаються до особових справ атестованих працівників.

5.7. Начальниками за відповідними матеріалами працівників підрозділів кадрового забезпечення підбиваються підсумки атестування та реалізації висновків атестування щодо осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України.

(абзац перший пункту 5.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 22.06.2012 р. N 558)

Результати цих підсумків зазначаються у звіті, який надсилається до ДКЗ МВС України за формою, визначеною у додатку 4 до цієї Інструкції.

(абзац другий пункту 5.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 22.06.2012 р. N 558)

 

Начальник ДРП МВС України
полковник міліції
 

 
В. О. Криволапчук
 

 

Атестаційний лист

        За період з ____________ 200  р. до ____________ 200  р.
звання _____________________, П. І. Б. ___________________________________________________,
особистий номер /___________/, посада ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
рік народження ________________, освіта _________________________________________________,
______________________________, спеціальність ___________________________________________,
наукові ступені і вчені звання ____________________________________________________________,
державні нагороди _____________________________________________________________________,
Служба у Збройних Силах України (СРСР), СБУ (КДБ), інших військових формуваннях ___________
_____________________________________________________________________________________
Служба в органах МВС України __________________________________________________________
Стаж у посаді _________________________________________________________________________
Висновок попереднього атестування _____________________________________________________
Рекомендації атестаційної комісії попереднього атестування __________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

I. Зміст атестаційного листа

 

 

 

________________
(згоден, не згоден) 

________________
(дата) 

______________________/_____________/
(підпис та прізвище особи, яка атестується) 

II. Висновок старшого начальника (керівника)

/складається власноручно/

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

посада, звання __________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

 
 
______________________/___________________/
                 (підпис)                                        (прізвище) 

Дата _____________________________________ 

III. Результати атестування

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Голова атестаційної комісії 

  

Секретар атестаційної комісії 

  

  

Дата ______________________ 

IV. Рішення начальника, який затверджує атестаційний лист

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

посада, звання __________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

 
 
______________________/___________________/
                       (підпис)                                         (прізвище) 

Дата _____________________________________ 

Рішення оголошено ______________________
                                                                        (дата) 

__________________________________________
                                          (згоден, не згоден) 

______________________/___________________/
                 (підпис та прізвище особи, яка атестується) 

 

ПЛАН
атестування особового складу органів і підрозділів МВС України

N
з/п 

Спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові, посада особи, яка атестується 

Дата затвердження останньої атестації 

Дата підготовки атестації 

Дата розгляду атестації атестаційною комісією 

Дата затвердження атестації 

Відмітка про затвердження атестації 

Відмітка про оголошення рішення атестації 

Примітка 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Підпис керівника підрозділу кадрового забезпечення

 

СХЕМА
атестування особового складу органів і підрозділів МВС України

Посада атестованого 

Хто складає, підписує атестацію 

Назва атестаційної комісії, що розглядає атестації 

Хто дає висновок на атестування 

Хто візує атестаційний лист та ким він погоджується 

Хто затверджує атестаційний лист 

Начальники департаментів, самостійних управлінь та відділів апарату МВС України 

Заступник Міністра внутрішніх справ України 

Центральна атестаційна комісія 

  

  

Міністр внутрішніх справ України 

Перші заступники і заступники начальників департаментів, самостійних управлінь та відділів апарату МВС України 

Начальник департаменту, самостійного управління МВС України 

Центральна атестаційна комісія 

Заступник Міністра внутрішніх справ України 

  

Міністр внутрішніх справ України 

Начальники ГУМВС, УМВС, УМВСТ, підрозділів, безпосередньо підпорядкованих МВС України, ректори вищих навчальних закладів МВС України  

Заступник Міністра внутрішніх справ України 

Центральна атестаційна комісія 

  

  

Міністр внутрішніх справ України 

Керівний склад ГУМВС, УМВС, УМВСТ, підрозділів, безпосередньо підпорядкованих МВС України, вищих навчальних закладів МВС України, який входить до номенклатури МВС України 

Начальники ГУМВС, УМВС, УМВСТ, підрозділів, безпосередньо підпорядкованих МВС України, ректори вищих навчальних закладів МВС України 

Центральна атестаційна комісія 

  

  

Заступник Міністра внутрішніх справ України 

Атестований склад апарату Міністра, Департамент документального забезпечення та режиму, Головного штабу, Департамент зв'язків з громадськістю 

Начальники структурних підрозділів МВС України 

  

Керівник апарату Міністра 

  

Заступник Міністра внутрішніх справ України 

Керівний склад /від начальника відділу до начальника управління/ кримінальної міліції МВС України 

Начальники департаментів та управлінь, що входять до складу кримінальної міліції 

  

  

  

Заступник Міністра внутрішніх справ України 

Керівний склад /від начальника відділу до начальника управління/ міліції громадської безпеки, ДДАІ, ДДСО при МВС України 

Начальники департаментів та управлінь, що входять до складу міліції громадської безпеки 

  

  

  

Заступник Міністра внутрішніх справ України 

Керівний склад /від начальника відділу до начальника управління/ ДРЗ, УКБІ, ДФРЕ МВС України 

Начальники ДРЗ, ДДАІ, УКБІ, ДФРЕ МВС України 

  

  

  

Заступник Міністра внутрішніх справ України 

Керівний склад /від начальника відділу до начальника управління/ слідчих підрозділів, дізнання, ДНДЕКЦ 

Начальники слідчих підрозділів, дізнання, ДНДЕКЦ 

  

Перший заступник начальника ГСУ, начальник ДНДЕКЦ 

  

Заступник Міністра внутрішніх справ України 

Керівний склад /від начальника відділу до начальника управління/, атестований склад ГУБОЗ, УБОЗ (ВБОЗ) 

Начальники управлінь, відділів 

  

Перший заступник начальника ГУБОЗ 

  

Заступник Міністра внутрішніх справ України 

Атестований склад ДКЗ, а також підрозділів МВС України, у яких атестаційні комісії не створюються 

Начальники управлінь, відділів ДКЗ, підрозділів МВС України, у яких атестаційні комісії не створюються 

  

Перший заступник начальника ДКЗ МВС України 

  

Заступник Міністра внутрішніх справ України 

Командний склад внутрішніх військ МВС України 

Командири частин, підрозділів 

  

  

  

Командувач внутрішніх військ МВС України 

 

Інформація
про хід атестування особового складу органів і підрозділів МВС України
(за _________________ роки)

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 22.06.2012 р. N 558)

____________

Опрос