Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о порядке определения и формирования обязательных резервов для банков Украины

Национальный банк
Постановление от 19.04.2005 № 139
Утратил силу

Про внесення змін до Положення про порядок визначення та формування обов'язкових резервів для банків України

Постанова Правління Національного банку України
від 19 квітня 2005 року N 139

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 травня 2005 р. за N 492/10772

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 16 березня 2006 року N 91)

Відповідно до статей 15, 25 Закону України "Про Національний банк України" та з метою врегулювання вимог щодо виконання банками нормативу обов'язкового резервування Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про порядок визначення та формування обов'язкових резервів для банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.04.2004 N 172 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.05.2004 за N 595/9194 (із змінами), такі зміни:

пункт 1.2 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"залучені кошти - кошти юридичних та фізичних осіб у національній та в іноземній валюті (у тому числі в банківських металах)".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий уважати відповідно абзацами третім - п'ятим;

у пункті 1.5 слова "юридичних та фізичних осіб як у національній, так і в іноземній валюті" виключити;

абзац третій пункту 1.8 доповнити словами "(у тому числі в банківських металах)";

абзац перший пункту 3.8 викласти в такій редакції:

"Довідку про залучені кошти та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку (додаток 2) подають банки, що переведені в режим формування обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку, засобами електронного зв'язку протягом двох робочих днів після закінчення встановленого звітного періоду резервування";

абзац другий пункту 3.11 після слова "Комісії" доповнити словами "та протягом двох робочих днів повертає залишок коштів, сформованих банком на окремому рахунку в Національному банку, на кореспондентський рахунок банку";

пункт 4.4 після слова "півріччя" доповнити словами "календарного року";

у тексті Положення слова "Генеральний департамент банківського нагляду" у всіх відмінках замінити словами "Департамент банківського регулювання і нагляду" у відповідних відмінках;

у таблиці додатка 2:

після рядка 2 доповнити новим рядком такого змісту:

"3. Фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України".

У зв'язку з цим рядки 3 - 6 уважати відповідно рядками 4 - 7;

у рядку 5 цифру "3" замінити цифрою "4";

у рядку 7 слова та цифри "(рядок 4 - рядок 5)" замінити словами та цифрами "(рядок 5 - рядок 6)";

доповнити новим рядком 8 такого змісту:

"8. Відхилення (+, -) для звітного періоду резервування (рядок 3 + рядок 4 + рядок 6 - рядок 2)".

2. Департаменту монетарної політики (Н. І. Гребеник) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі.

3. Департаменту інформатизації (А. С. Савченко) унести відповідні зміни до програмного забезпечення щодо складання банками та територіальними управліннями Національного банку України статистичної звітності за формою N 381-А "Довідка про залучені кошти та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України".

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови С. О. Яременка.

 

В. о. Голови 

А. В. Шаповалов 

Опрос