Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции об учете бланков строгой отчетности и документов строгого учета в таможенных органах, специализированных таможенных учреждениях и организациях Украины

Государственная таможенная служба
Приказ, Инструкция от 12.04.2005 № 281
действует с 31.05.2005

Про затвердження Інструкції про облік бланків суворої звітності та документів суворого обліку в митних органах, спеціалізованих митних установах і організаціях України

Наказ Державної митної служби України
від 12 квітня 2005 року N 281

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2005 р. за N 450/10730

З метою здійснення належного контролю за обліком, зберіганням бланків суворої звітності та документів суворого обліку у митних органах, спеціалізованих митних установах і організаціях України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про облік бланків суворої звітності та документів суворого обліку в митних органах, спеціалізованих митних установах і організаціях України, що додається.

2. Департаменту фінансового забезпечення (Олійник Д. С.) і Департаменту правового забезпечення (Очич Ю. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Салагора М. М.

 

Голова Служби  

В. В. Скомаровський 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про облік бланків суворої звітності та документів суворого обліку в митних органах, спеціалізованих митних установах і організаціях України

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до статті 13 Митного кодексу України та Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених наказами Міністерства фінансів України від 25.11.93 N 98, Служби безпеки України від 15.11.93 N 118, Міністерства внутрішніх справ України від 24.11.93 N 740 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.01.94 за N 8/217 (далі - Правила).

1.2. У митних органах, спеціалізованих митних установах і організаціях до номенклатури бланків суворої звітності і документів суворого обліку, крім визначених Номенклатурою бланків цінних паперів і документів суворого обліку, що виготовляються за ліцензією Мінфіну, наведеною в додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.93 N 283 "Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку", Інструкцією про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 16.05.96 N 99 і зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 12.06.96 за N 293/1318, Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 N 58 і зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 17.08.93 за N 110, Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженим наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 N 114 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.12.99 за N 890/4183, уходять:

бланки уніфікованих митних квитанцій МД-1;

бланки посвідчень про реєстрацію транспортних засобів (номерних агрегатів) в органах ДАІ МВС України.

1.3. Бланки суворої звітності і документів суворого обліку, крім тих, що придбаваються митними органами, спеціалізованими митними установами та організаціями самостійно в межах затверджених кошторисів, замовляються й придбаваються Держмитслужбою України щорічно в централізованому порядку в обсягах, що відповідають їх щорічній потребі, та в межах коштів, передбачених кошторисом на централізовані витрати на кожний рік, з дотриманням процедури закупівлі, установленої законодавством України.

1.4. У разі незабезпечення митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій бланками суворої звітності та документів суворого обліку, які придбаваються у централізованому порядку, вони з письмового дозволу Держмитслужби України можуть самостійно придбавати такі бланки окремих форм у межах затверджених кошторисів з дотриманням установленої законодавством процедури закупівлі.

1.5. Номенклатуру та потребу в бланках суворої звітності і документів суворого обліку, що придбаваються у централізованому порядку, визначає спеціалізована митна установа, на яку покладено функції з матеріально-технічного забезпечення митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій.

1.6. Інвентаризація бланків суворої звітності і документів суворого обліку проводиться не рідше ніж 1 раз у квартал у місцях їх зберігання й застосування відповідно до порядку, установленого нормативно-правовими актами.

1.7. Стягнення з працівників митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій вартості бланків трудових книжок і вкладишів до них при їх виписці здійснюється відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 N 58 і зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 17.08.93 за N 110.

1.8. На суму надходжень від компенсації вартості бланків трудових книжок і вкладишів до них митним органом, спеціалізованою митною установою та організацією здійснюється коригування кошторису згідно із законодавством, а операції з надходження таких коштів відображаються у відповідних формах фінансової звітності.

1.9. Форми бланків суворої звітності і документів суворого обліку та порядок їх заповнення й застосування встановлюються Держмитслужбою України в межах її компетенції.

2. Облік і зберігання бланків суворої звітності та документів суворого обліку

2.1. Отримання, облік і зберігання бланків суворої звітності і документів суворого обліку до видачі їх установам-замовникам (митним органам, спеціалізованим митним установам і організаціям) здійснюються уповноваженою спеціалізованою митною установою, на яку Держмитслужбою України покладено функції з прийняття від постачальників та подальшої видачі установам-замовникам матеріальних цінностей, придбаних у централізованому порядку відповідно до Інструкції про порядок відображення в обліку митних органів операцій з централізованих постачання/закупівлі матеріальних цінностей, затвердженої наказом Держмитслужби України від 16.05.2003 N 322 (далі - Інструкція).

2.2. Отримання бланків суворої звітності та документів суворого обліку установами-замовниками зі складів уповноваженої спеціалізованої митної установи або безпосередньо від постачальників здійснюється відповідно до Інструкції.

2.3. Для отримання бланків суворої звітності та документів суворого обліку установа-замовник надає уповноваженій спеціалізованій митній установі або постачальнику довіреність форми N М-2, оформлену в установленому порядку.

2.4. Бланки суворої звітності та документів суворого обліку зберігаються в митних органах, спеціалізованих митних установах і організаціях до моменту їх видачі в пристосованих для цього приміщеннях, забезпечених сейфами або металевими шафами.

2.5. У неробочий час приміщення або сейфи (металеві шафи), де зберігаються бланки суворої звітності і документів суворого обліку, мають бути опечатані матеріально відповідальною особою, яка їх отримала.

2.6. Оформлення операції з прийняття й видачі бланків суворої звітності і документів суворого обліку здійснюється із застосуванням прибутково-видаткової накладної форми N СЗ-1, затвердженої наказом Міністерства статистики України від 11.03.96 N 67 "Про затвердження типових форм первинного обліку бланків суворої звітності".

2.7. Касир або комірник (посадова особа, яка виконує їх функції) при отриманні на склад (у касу) митного органу, спеціалізованої митної установи або організації бланків суворої звітності та документів суворого обліку зобов'язані перевірити відповідність фактичної кількості таких бланків тій, що зазначена в прибутково-видатковій накладній.

2.8. Строки передання прибутково-видаткових накладних зі складу до відділу фінансів та бухгалтерського обліку встановлюються графіком документообігу митниці, спеціалізованої митної установи або організації, який затверджується відповідним наказом.

2.9. Облік бланків суворої звітності і документів суворого обліку на складі (у касі) відображається в прибутково-видатковій книзі за формою N СЗ-2, затвердженою наказом Міністерства статистики України від 11.03.96 N 67 "Про затвердження типових форм первинного обліку бланків суворої звітності".

Сторінки цієї книги мають бути пронумеровані, прошнуровані й скріплені гербовою печаткою та підписами керівника й головного бухгалтера митного органу, спеціалізованої митної установи або організації.

Для ведення обліку окремих видів бланків суворої звітності і документів суворого обліку в книзі виділяється необхідна кількість сторінок.

2.10. У митних органах, спеціалізованих митних установах і організаціях видаються:

зі складу:

бланки уніфікованих митних квитанцій МД-1 - посадовій особі відділу фінансів та бухгалтерського обліку, яка здійснює їх видачу посадовим особам, уповноваженим керівником митного органу на застосування й списання зазначених бланків;

бланки посвідчень про реєстрацію транспортних засобів (номерних агрегатів) в органах ДАІ МВС України - посадовій особі відділу фінансів та бухгалтерського обліку, яка здійснює їх видачу посадовим особам, уповноваженим керівником митного органу на застосування й списання зазначених бланків;

бланки довіреностей форми N М-2 - посадовій особі відділу фінансів та бухгалтерського обліку, яка відповідно до своїх функціональних обов'язків оформлює зазначені бланки й здійснює їх списання;

з каси:

знаки поштової сплати (поштові марки, конверти з марками, листівки з марками) - посадовим особам інших підрозділів митного органу, спеціалізованої митної установи або організації для використання в роботі й подальшого їх списання цими посадовими особами;

бланки трудових книжок і вкладишів до них - посадовій особі відділу фінансів та бухгалтерського обліку, яка відповідно до функціональних обов'язків зберігає їх у касі митного органу, спеціалізованої митної установи або організації. При потребі бланки трудових книжок і вкладишів до них видаються під звіт посадовій особі відділу з роботи з особовим складом, яка здійснює їх оформлення та списання використаних бланків трудових книжок та вкладишів до них. Посадова особа відділу фінансів та бухгалтерського обліку веде Книгу обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них, форму якої затверджено наказом Міністерства статистики України від 27.10.95 N 277 "Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу";

оплачені талони на бензин, мазут та інше - посадовій особі господарсько-експлуатаційного відділу, відповідальній за їх видачу водіям і списання використаних.

Облік бланків суворої звітності і документів суворого обліку вищезазначеними посадовими особами ведеться за картками-довідками про видані й використані бланки, форми яких затверджені наказом Міністерства статистики України від 11.03.96 N 67 "Про затвердження типових форм первинного обліку бланків суворої звітності", які заводяться на кожну матеріально відповідальну підзвітну особу й на кожний вид бланків окремо.

Для заведення картки-довідки потрібні такі первинні документи: прибутково-видаткові накладні, акти про перевірку наявності бланків і акти про списання використаних бланків суворої звітності.

2.11. Порядок здійснення бухгалтерського обліку бланків суворої звітності та документів суворого обліку визначається нормативно-правовими актами Державного казначейства України.

3. Прикінцеві положення

3.1. Списання використаних бланків суворої звітності та документів суворого обліку за актом затвердженої наказом Міністерства статистики України від 11.03.96 N 67 "Про затвердження типових форм первинного обліку бланків суворої звітності" форми N СЗ-3 здійснюється у міру їх використання, але не рідше ніж 1 раз у місяць, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами.

3.2. Знищення бланків суворої звітності і документів суворого обліку, у тому числі використаних, зіпсованих, застарілих форм тощо, проводиться в установленому порядку за умови завершення ревізій й при неможливості їх подальшого використання у зв'язку із заміною бланками нових форм.

3.3. Порядок визначення розміру збитків від нестачі, розкрадання, псування бланків суворої звітності та документів суворого обліку, а також порядок відшкодування сум цих збитків визначаються відповідно до законодавства.

 

Заступник директора Департаменту
фінансового забезпечення
 

 
С. І. Нагорний
 

Опрос