Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в приказ Министра обороны Украины от 14.04.98 N 152

Минобороны
Приказ от 13.04.2005 № 222
Утратил силу

Про внесення змін та доповнень до наказу Міністра оборони України від 14.04.98 N 152

Наказ Міністра оборони України
від 13 квітня 2005 року N 222

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2005 р. за N 447/10727

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністра оборони України
 від 14 квітня 1998 року N 152
 згідно з
 наказом Міністерства оборони України
 від 5 червня 2014 року N 360)

Відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", положень про Міністерство оборони України та Генеральний штаб Збройних Сил України, затверджених Указом Президента України від 21 серпня 1997 року N 888 (зі змінами), та з метою подальшого вдосконалення роботи щодо організації прийому до вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністра оборони України від 14 квітня 1998 року N 152 "Про затвердження Інструкції про проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 1998 року за N 398/2838 (зі змінами), такі зміни:

абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

"2. Начальнику Генерального штабу Збройних Сил України, командувачам видів Збройних Сил України, командувачам військ оперативних командувань, керівникам структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командувачам корпусів, командирам військових частин, начальникам вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України, керівникам установ, організацій та підприємств Міністерства оборони України, військовим комісарам";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України".

2. Затвердити Зміни та доповнення до Інструкції про проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 14 квітня 1998 року N 152, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 червня 1998 року за N 398/2838 (зі змінами), що додаються.

3. Наказ розіслати до з'єднань та їм рівних і військових комісаріатів.

 

Міністр оборони України 

А. С. Гриценко 

 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Інструкції про проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України

1. У тексті Інструкції слова:

"Головне управління кадрової політики Міністерства оборони України" у будь-яких відмінках замінити словами "Департамент військової освіти та науки Міністерства оборони України" у відповідних відмінках;

"управління центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України" у будь-яких відповідних відмінках замінити словами "структурні підрозділи центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України" у відповідних відмінках.

2. Підпункт 3.1.1 викласти в такій редакції:

"3.1.1. Щорічно до 15 серпня року, що передує року вступу на навчання слухачів, курсантів (студентів), Головне управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України визначає потреби Збройних Сил України в особовому складі за категоріями військовослужбовців (особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани), особи рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом) з вищою освітою усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів та за рівнями військової освіти на підставі заявок на замовлення щодо прийому слухачів, курсантів (студентів) до ВВНЗ (додаток 2 до Інструкції), які подаються замовниками.

Узагальнені дані щодо потреб у військових фахівцях за всім переліком військово-облікових спеціальностей подаються Головним управлінням особового складу Генерального штабу Збройних Сил України до Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України до 1 вересня року, що передує року вступу на навчання слухачів, курсантів (студентів).

На підставі узагальнених даних щодо потреб у військових фахівцях Збройних Сил України, з урахуванням потреб інших центральних органів виконавчої влади України, Департамент військової освіти та науки Міністерства оборони України здійснює розподіл замовлення на підготовку військових фахівців між ВВНЗ та розробляє проект наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України з цих питань.

Перелік замовників розробляється Департаментом військової освіти та науки Міністерства оборони України та до 1 лютого року, що передує року вступу на навчання слухачів, курсантів (студентів), подається на затвердження Міністру оборони України.

Замовлення на підготовку фахівців для комплектування Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України, розробляється Департаментом військової освіти та науки Міністерства оборони України на підставі договорів, укладених між Міністерством оборони України та іншими міністерствами і центральними органами виконавчої влади".

3. Підпункт 3.1.3 викласти в такій редакції:

"3.1.3. Плани відбору кандидатів на навчання у ВВНЗ за всіма рівнями військової освіти розробляються Головним управлінням особового складу Генерального штабу Збройних Сил України. При цьому плани відбору кандидатів на навчання для підготовки військових фахівців тактичного рівня розробляються, виходячи з рівномірного розподілу чисельності кандидатів до вступу між усіма регіонами України, а плани відбору кандидатів на навчання для підготовки військових фахівців оперативно-тактичного рівня - за конкурсним розрахунком (3 особи на 2 місця) і доводяться до командувачів видів Збройних Сил України, командувачів військ оперативних командувань, керівників структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командувачів корпусів, командирів військових частин, начальників ВВНЗ, військових комісарів до 1 грудня року, що передує року вступу на навчання".

4. Підпункт 3.1.4 викласти в такій редакції:

"3.1.4. На підставі наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України про оголошення замовлення на підготовку військових фахівців Департамент військової освіти та науки Міністерства оборони України разом з Головним управлінням особового складу Генерального штабу Збройних Сил України, Головним управлінням оборонного планування Генерального штабу Збройних Сил України та Департаментом гуманітарної та інформаційної політики Міністерства оборони України до 1 жовтня року, що передує року вступу на навчання, готує директиву Міністра оборони України про підсумки роботи з військово-професійної орієнтації молоді та прийому до ВВНЗ у поточному році, завдання з прийому на наступний рік та заходи щодо військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до вступу до ВВНЗ, яка доводиться до корпусів, з'єднань, військових частин, військових комісаріатів та ВВНЗ".

5. Підпункт 3.2.5 викласти в такій редакції:

"3.2.5. Офіцери, які бажають вступити до ВВНЗ, подають до 1 січня року вступу рапорти по команді на ім'я командира військової частини. У рапорті вказуються: військове звання, прізвище, ім'я та по батькові, посада, рік та місяць народження, загальна та військова освіта і найменування ВВНЗ, до якого бажає вступити офіцер. До рапорту додаються: копія документа про освіту, службова характеристика, витяг із затвердженого рішення атестаційної комісії про зарахування офіцера кандидатом на вищу посаду або рекомендацію про направлення на навчання; витяг з резерву кандидатів для просування по службі та направлення на навчання; три фотокартки (без головного убору) розміром 4,5 х 6 см. Оригінал документа про освіту подається в приймальну комісію із прибуттям до ВВНЗ".

6. Підпункт 3.2.8 викласти в такій редакції:

"3.2.8. Особові справи офіцерів, які затверджені кандидатами на навчання, їх службові картки та картки медичного огляду, документи відповідно до підпункту 3.2.5 Інструкції начальники кадрових органів з'єднань (військових частин безпосереднього підпорядкування) подають за підпорядкованістю через кадрові органи до військових рад (атестаційних комісій) видів Збройних Сил України, структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України до 15 березня року вступу на навчання".

7. Підпункт 3.2.9 викласти в такій редакції:

"3.2.9. Військові ради (атестаційні комісії) видів Збройних Сил України, управлінь Генерального штабу Збройних Сил України, структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України розглядають документи кандидатів на навчання та приймають рішення про зарахування офіцерів кандидатами на навчання. Затверджені відповідними начальниками рішення доводяться через кадрові органи до кожного офіцера не пізніше 30 березня року вступу".

8. У підпункті 3.2.10 останнє речення вилучити.

9. Абзац перший підпункту 3.2.11 викласти в такій редакції:

"3.2.11. Начальники ВВНЗ щорічно до 1 січня року вступу на навчання надсилають до кадрових органів видів Збройних Сил України, оперативних командувань, керівників структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, військових комісарів "Правила прийому до вищого військового навчального закладу Міністерства оборони України" (далі - "Правила прийому до ВВНЗ") та перелік питань вступних випробувань, затверджених у порядку, установленому Міністерством освіти і науки України".

10. Абзац перший підпункту 3.4.3 викласти в такій редакції:

"3.4.3. Про хід роботи з відбору кандидатів до ВВНЗ із числа цивільної молоді районні (міські) військові комісаріати доповідають начальнику Головного управління особового складу - заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України в установленому порядку".

11. Додаток 2 до підпункту 3.1.1 Інструкції викласти в такій редакції:

ЗАЯВКА
на замовлення щодо прийому слухачів, курсантів (студентів) до вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України у 20__ році

Найменування спеціальності та спеціалізації підготовки 

Номери ВОС, які відповідають спеціалізаціям підготовки 

Штатна чисельність посад, які заміщуються офіцерами з відповідним рівнем освіти (за станом на 1 липня року прийому) 

Прогнозована укомплектованість посад (за станом на 1 липня року прийому) 

Загальна кількість слухачів, курсантів (студентів), які навчаються у ВВНЗ за даною спеціальністю (спеціалізацією)

Показник відтоку офіцерів (коефіцієнт ротації) 

Штатна чисельність посад, що прогнозується на рік випуску

Укомплектованість посад, що прогнозується на рік випуску 

Чисельність замовлення, що пропонується замовником на очну форму навчання 

Чисельність замовлення, що пропонується замовником на заочну форму навчання 

10 

Оперативно-стратегічний рівень 

0.000000 Управління діями з'єднань та об'єднань збройних сил 

000000 

500 

450 

30 

6 % 

480 

460 

20 

Оперативно-тактичний рівень 

0.000000 Бойове застосування та управління діями підрозділів (частин, з'єднань) сухопутних військ, у тому числі за спеціалізацією:

 

1300 

230 

40 

 

1150 

1125 

25 

22 

бойове застосування та управління діями механізованих (танкових) частин (з'єднань) 

000000, 000000 

1000 

950 

30 

6 % 

900 

885 

15 

12 

бойове застосування та управління діями частин військової розвідки 

000000, 000000, 000000 

300 

280 

10 

6 % 

250 

240 

10 

10 

Разом за оперативно- тактичний рівень 

 

1300 

1230 

40 

 

1150 

1125 

25 

22 

Тактичний рівень 

0.000000 

000000, 000000, 000000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за тактичний рівень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за Сухопутні війська Збройних Сил України 

 

1800 

1680 

70 

 

1630 

1585 

45 

22 

Начальник управління особового складу командування
Сухопутних військ Збройних Сил України
_______________________________________________
                   (військове звання, підпис, ініціали, прізвище) 

Примітки:

1. Перелік спеціальностей підготовки військових фахівців відпрацьовується на підставі Переліку напрямів, спеціальностей та спеціалізацій підготовки військових фахівців у ВВНЗ за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, який затверджується наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України.

2. Заявки на замовлення погоджуються з керівниками відповідних структурних підрозділів, затверджуються замовником та подаються до 1 серпня року, що передує року вступу на навчання до ВВНЗ, до Головного управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України.

3. Заявки на замовлення складаються за повним переліком спеціальностей, які необхідні для комплектування підпорядкованих військ (сил), окремо для оперативно-стратегічного, оперативно-тактичного та тактичного рівнів підготовки.

4. Прогнозована укомплектованість посад розраховується на підставі відомостей про укомплектованість посад особами офіцерського складу за формою, визначеною директивою начальника Генерального штабу Збройних Сил України, з урахуванням організаційних заходів, розподілу випускників ВВНЗ, ротації та відтоку кадрів".

 

Тимчасово виконуючий
посаду директора Департаменту
кадрової політики Міністерства
оборони України

 
 
 
Ю. О. Черних
 

Опрос