Идет загрузка документа (189 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил бухгалтерского учета операций с использованием платежных карточек в банках Украины

Национальный банк
Постановление, Правила от 08.04.2005 № 123
редакция действует с 01.03.2020

Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України

Постанова Правління Національного банку України
від 8 квітня 2005 року N 123

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2005 р. за N 441/10721

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 30 вересня 2008 року N 297
,
 від 17 листопада 2010 року N 496
,
від 14 січня 2020 року N 4

Відповідно до статей 7, 41 Закону України "Про Національний банк України", статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України (додаються).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Правління Національного банку України від 17.12.2001 N 524 "Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 10.01.2002 за N 15/6303;

постанову Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 123 "Про затвердження Змін до Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 08.04.2003 за N 274/7595.

3. Департаменту бухгалтерського обліку (В. І. Ричаківська) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків для керівництва та використання в роботі.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на територіальні управління Національного банку України.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

 

Правила бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України

I. Загальні положення

1. Ці Правила визначають порядок обліку банками України операцій з використанням платіжних карток внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем під час здійснення оплати вартості товарів і послуг, проведення операцій через банківські автомати (далі - банкомати) через операційну касу банку під час розрахунків між членами міжнародних платіжних систем.

2. Ці Правила розроблені відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", інших законів України та нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк) і ґрунтуються на міжнародних стандартах фінансової звітності.

3. Ці Правила регулюють бухгалтерський облік операцій з використанням платіжних карток, що здійснюються як у національній, так і в іноземній валюті. Порядок здійснення операцій в іноземній валюті визначається нормативно- правовими актами Національного банку з питань валютного регулювання.

4. Банки самостійно розробляють порядок бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток з урахуванням особливостей внутрішньобанківської платіжної системи, дотримуючись основних принципів бухгалтерського обліку, визначених цими Правилами та положеннями внутрішньої платіжної системи.

5. Бухгалтерський облік операцій з використанням платіжних карток здійснюється на підставі первинних документів, визначених нормативно- правовими актами Національного банку, що регулюють порядок здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів.

6. Терміни та визначення, що використовуються в цих Правилах, уживаються в значеннях, наведених у Законі України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", інших законодавчих та нормативно-правових актах Національного банку з питань здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів.

7. Бухгалтерський облік операцій з використанням платіжних карток здійснюється за відповідними балансовими та позабалансовими рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку від 11 вересня 2017 року N 89 (зі змінами) (далі - План рахунків).

8. Банк - член платіжної системи, розрахунковим банком якої є Національний банк, здійснює облік операцій з використанням платіжних карток з кореспондентського рахунку, відкритого в Національному банку.

9. Банк відображає видачу готівки з поточних рахунків клієнтів з використанням платіжних карток через операційну касу банку відповідно до пункту 2.3 глави 2 Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 20 жовтня 2004 року N 495, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08 листопада 2004 року за N 1425/10024 (зі змінами). Банк має право використовувати, як транзитний, балансовий рахунок 2924 Плану рахунків.

10. Банк відображає в бухгалтерському обліку кредитні операції з використанням платіжних карток відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 лютого 2018 року N 14.

11. Банк-емітент здійснює облік коштів клієнтів за операціями з використанням платіжних карток за їх поточними рахунками з використанням балансових рахунків 2600, 2620, 2650 Плану рахунків.

12. Банк-емітент здійснює облік коштів банків за операціями з використанням платіжних карток за балансовим рахунком 1600 Плану рахунків.

13. Банк-емітент здійснює облік коштів за операціями з використанням корпоративних платіжних карток бюджетних установ за відповідними балансовими рахунками розділу 25 "Кошти бюджету та позабюджетних фондів України" Плану рахунків.

14. Банк - учасник платіжної системи відображає кошти, що переказані ним для формування страхового фонду в розрахунковий банк та використовує під час проведення розрахунків і повертає банку в разі припинення його членства в платіжній системі залежно від умов договору, за балансовим рахунком 1832 Плану рахунків. Розрахунковий банк здійснює облік цих коштів за балансовим рахунком 1932 Плану рахунків.

15. Банк обліковує суми ідентифікованих помилкових і неналежних переказів, суми опротестованих користувачем, емітентом чи платіжною організацією платіжних операцій за балансовими рахунками 3710 та 3720 Плану рахунків.

II. Облік заготовок платіжних карток, персоніфікованих платіжних карток та конвертів з ПІН-кодами

16. Банк відображає в бухгалтерському обліку операції з придбання заготовок платіжних карток такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця

.

17. Банк відображає в бухгалтерському обліку витрати на придбання заготовок платіжних карток та їх оприбуткування такими бухгалтерськими проводками:

Таблиця

.

18. Банк відображає в бухгалтерському обліку видані в підзвіт заготовки платіжних карток з метою персоніфікації такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця

.

19. Банк відображає в бухгалтерському обліку персоніфіковані платіжні картки такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця

.

Банк здійснює облік конвертів з ПІН-кодами відповідно до його облікової політики.

20. Банк відображає в бухгалтерському обліку видані в підзвіт персоніфіковані платіжні картки та конверти з ПІН-кодами такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця

.

21. Банк має право здійснювати бухгалтерський облік операцій, визначених пунктами 18 - 20 розділу II цих Правил, з використанням контррахунків групи 991 Плану рахунків, якщо це передбачено його обліковою політикою.

22. Банк відображає в бухгалтерському обліку видачу держателям персоніфікованих платіжних карток та конвертів з ПІН-кодами такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця

.

III. Бухгалтерський облік операцій з переказу (зарахування) коштів на поточні рахунки фізичних осіб

23. Банк-емітент відображає в бухгалтерському обліку переказ (зарахування) коштів на поточні рахунки фізичних осіб такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця

.

Банк має право використовувати транзитний рахунок 2924 Плану рахунків, якщо це передбачено його обліковою політикою.

24. Банк - учасник платіжної системи у разі переказу коштів фізичних осіб на їх поточні рахунки, відкриті в банку-емітенті, здійснює такі бухгалтерські проводки:

Таблиця 1

.

Банк-емітент відображає переказ (зарахування) коштів на поточні рахунки фізичних осіб, здійснений через банк - учасник платіжної системи, такими бухгалтерськими проводками:

Таблиця 2

.

25. Банк, який не є учасником платіжної системи, відображає переказ коштів на поточні рахунки фізичних осіб, відкриті в банку-емітенті, такими бухгалтерськими проводками:

Таблиця 1

.

Банк-емітент під час зарахування коштів на поточні рахунки фізичних осіб здійснює таку бухгалтерську проводку:

Таблиця 2

.

IV. Бухгалтерський облік операцій з переказу (зарахування) коштів на поточні рахунки суб'єктів господарювання

26. Банк-емітент відображає в обліку операції із зарахування коштів на поточні рахунки суб'єктів господарювання такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця

.

27. Банк - учасник платіжної системи під час переказу коштів на поточні рахунки суб'єктів господарювання, відкриті в банку-емітенті, здійснює такі бухгалтерські проводки:

Таблиця 1

.

Банк-емітент під час зарахування суми переказу на поточні рахунки суб'єктів господарювання здійснює такі бухгалтерські проводки:

Таблиця 2

.

28. Банк, який не є учасником платіжної системи, у разі переказу коштів з поточних рахунків суб'єктів господарювання на їх поточні рахунки, відкриті в банку-емітенті, здійснює таку бухгалтерську проводку:

Таблиця 1

.

Банк-емітент відображає зарахування суми переказу на поточні рахунки суб'єктів господарювання такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця 2

.

V. Бухгалтерський облік операцій з використанням корпоративних карток банку

29. Банк-емітент під час застосування в розрахунках корпоративної платіжної картки для власних потреб використовує такі балансові рахунки Плану рахунків:

1) 3550 - під час використання корпоративної платіжної картки для оплати витрат на відрядження;

2) 3551 - під час використання корпоративної платіжної картки для здійснення розрахунків, пов'язаних із господарськими витратами;

3) 3559 - під час використання корпоративної платіжної картки для здійснення інших операцій.

30. Банк відображає операції з використання коштів підзвітною особою - працівником банку такими бухгалтерськими проводками:

Таблиця

.

VI. Бухгалтерський облік операцій еквайрингу під час розрахунків платіжними картками за товари (послуги)

31. Банк-еквайр відображає в бухгалтерському обліку розрахунки за придбані держателем платіжної картки товари та отримані послуги такими бухгалтерськими проводками:

Таблиця

.

32. Банк-еквайр, який одночасно є банком-емітентом, відображає в бухгалтерському обліку переказ коштів на поточні рахунки суб'єктів господарювання - торговців такими бухгалтерськими проводками:

Таблиця

.

33. Банк-емітент відображає в бухгалтерському обліку переказ коштів з поточних рахунків держателів платіжних карток за отримані товари (послуги) банку-еквайру такими бухгалтерськими проводками:

Таблиця

.

VII. Бухгалтерський облік операцій із завантаження та розвантаження банкоматів

34. Банк відображає в бухгалтерському обліку операції із завантаження банкоматів готівкою такими бухгалтерськими проводками:

Таблиця 1

або без використання балансового рахунку 1007 Плану рахунків, якщо це передбачено обліковою політикою банку:

Таблиця 2

.

35. Банк відображає оприбуткування в операційну касу банку/відділення банку залишку готівки в касетах такими бухгалтерськими проводками:

Таблиця 1

або без використання балансового рахунку 1007 Плану рахунків, якщо це передбачено обліковою політикою банку:

Таблиця 2

.

36. Банк обліковує суму надлишку готівки в разі неможливості видачі держателю платіжної картки протягом строку, установленого відповідною платіжною системою для опротестування операцій, після закінчення якого визнає доходами банку. Банк здійснює таку бухгалтерську проводку:

Таблиця

.

37. Банк відображає недостачу готівки під час перерахування вилученої готівки з касет такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця

.

38. Банк обліковує суми недостач готівки протягом строку, установленого відповідною платіжною системою для опротестування операцій, після закінчення якого визнає суми недостач витратами банку. Банк здійснює таку бухгалтерську проводку:

Таблиця 1

.

Банк одночасно обліковує суми недостач до встановлення осіб, які мають відшкодувати зазначені недостачі, за позабалансовим рахунком 9618 Плану рахунків і здійснює таку бухгалтерську проводку:

Таблиця 2

.

39. Банк після встановлення осіб, які мають відшкодувати збитки, визнає суму збитків дебіторською заборгованістю і здійснює такі бухгалтерські проводки:

Таблиця

.

40. Банк відображає відшкодування недостачі готівки винними особами такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця

.

VIII. Бухгалтерський облік операцій з використанням платіжних карток через банкомат

41. Банк емітент/еквайр відображає видачу готівки через банкомати держателю платіжної картки такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця

.

42. Банк-емітент відображає закриття транзитного рахунку 2920 Плану рахунків за операціями з видачі готівки через банкомати такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця

.

43. Банк-емітент відображає переказ коштів з поточних рахунків клієнтів щодо готівки, яка видана держателю платіжної картки через банкомати інших банків, такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця

.

44. Банк-еквайр відображає закриття транзитного рахунку 2920 Плану рахунків після отримання коштів від банку-емітента та здійснює таку бухгалтерську проводку:

Таблиця

.

45. Банк-еквайр відображає видачу готівкових коштів у національній валюті через банкомати держателю платіжної картки, поточний рахунок якого відкрито в іноземній валюті, такими бухгалтерськими проводками:

Таблиця

.

Банк обліковує курсові різниці, що виникають під час здійснення зазначених операцій за рахунком 6214 Плану рахунку.

46. Банк-еквайр відображає операції з внесення готівкових коштів через банкомат для зарахування на поточні рахунки клієнтів такими бухгалтерськими проводками:

Таблиця

.

Банк має право використовувати балансовий рахунок 2902 Плану рахунків, якщо це передбачено його обліковою політикою.

47. Банк-емітент / інший банк відображає зарахування коштів на поточні рахунки їх одержувачів такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця

.

IX. Бухгалтерський облік міжбанківських переказів за операціями з використанням платіжних карток, що здійснюються на підставі клірингових вимог

48. Розрахунковий банк для зведення результатів клірингу відкриває кліринговий рахунок на балансовому рахунку 3705 Плану рахунків.

49. Розрахунковий банк відображає списання коштів з кореспондентського рахунку банку, що за результатами клірингу перебуває в дебетовій позиції, на кліринговий рахунок такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця

.

50. Банк - учасник платіжної системи на підставі платіжного повідомлення з розрахункового банку здійснює такі бухгалтерські проводки:

Таблиця

.

51. Розрахунковий банк відображає зарахування коштів на кореспондентський рахунок банк - учасник платіжної системи, що за результатами клірингу перебуває в кредитовій кліринговій позиції, такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця

.

52. Банк - учасник платіжної системи на підставі платіжного повідомлення з розрахункового банку здійснює такі бухгалтерські проводки:

Таблиця

.

X. Бухгалтерський облік операцій з використанням платіжних карток під час розрахунків між членами міжнародних платіжних систем

53. Банк - член платіжної системи здійснює розрахунки з платіжною системою після надходження платіжного повідомлення з розрахункового банку і здійснює такі бухгалтерські проводки:

Таблиця

.

54. Банк відображає в бухгалтерському обліку сплату комісійної винагороди міжнародним платіжним системам за обслуговування операцій з платіжними картками такими бухгалтерськими проводками:

Таблиця

.

55. Банк - член платіжної системи відображає в бухгалтерському обліку комісійну винагороду, отриману від міжнародної платіжної системи за проведення операцій з платіжними картками цих платіжних систем, такими бухгалтерськими проводками:

Таблиця

.

56. Банк відображає в бухгалтерському обліку розрахунки в іноземній валюті з використанням платіжних карток, якщо поточні рахунки клієнтів відкриті в національній валюті, такими бухгалтерськими проводками:

1) списання коштів з поточних рахунків:

Таблиця 1

;

2) зарахування коштів на поточні рахунки клієнтів:

Таблиця 2

.

Банк обліковує курсові різниці, що виникають під час здійснення зазначених операцій, за рахунком 6214 Плану рахунків.

XI. Бухгалтерський облік операцій з нарахування доходів та витрат за операціями з використанням платіжних карток

57. Банк відображає в бухгалтерському обліку сплату/отримання комісійної винагороди за послуги за розрахунковими операціями з використанням платіжних карток такими бухгалтерськими проводками:

Таблиця

.

58. Банк відображає нарахування комісійних доходів за надані послуги за розрахунковими операціями з використанням платіжних карток такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця

.

59. Банк відображає операцію з отримання комісійних доходів такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця

.

60. Банк відображає нарахування комісійних витрат за послуги щодо розрахункових операцій з використанням платіжних карток такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця

.

61. Банк відображає сплату нарахованих комісійних витрат такою бухгалтерською проводкою:

Таблиця

 

Головний бухгалтер - директор
Департаменту бухгалтерського обліку

Б. Лукасевич

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Р. Борисенко

(Правила із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 30.09.2008 р. N 297
,
від 17.11.2010 р. N 496
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 14.01.2020 р. N 4)

Опрос