Идет загрузка документа (80 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины

Национальный банк
Постановление от 31.03.2005 № 99
Утратил силу

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 31 березня 2005 року N 99

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 квітня 2005 р. за N 423/10703

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 1 березня 2016 року N 129)

Для забезпечення виконання регулятивних та наглядових функцій, складання грошової і банківської статистики згідно із статтею 67 Закону України "Про Національний банк України" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту статистики та звітності (В. М. Галь) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України, банків України для використання в роботі.

3. Департаменту інформатизації (А. С. Савченко) унести потрібні зміни до програмного забезпечення.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з економічних питань І. А. Шумила.

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова  

В. С. Стельмах 

 

Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

1. У Правилах організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України:

у главі 1 "Загальні положення":

у пункті 1.8 слова "Економічного департаменту" замінити словами "Департаменту статистики та звітності";

у пункті 1.9 слова "Економічний департамент" замінити словами "Департамент платіжного балансу";

у пункті 1.10 слова "Економічний департамент" замінити словами "Департамент статистики та звітності";

у пункті 2.8 глави 2 "Складання і подання форм статистичної звітності" слова "Економічного департаменту" замінити словами "Департаменту платіжного балансу".

2. У розділі 1 "Форми статистичної звітності територіальних управлінь і установ Національного банку України" додатка "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України":

2.1. Пояснення щодо заповнення форми N 682 "Звіт про застосування Національним банком України до банків заходів впливу":

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Звіт подає територіальне управління, яке прийняло рішення про застосування заходу впливу. Якщо рішення про застосування заходу впливу до банку прийнято на рівні центрального апарату Національного банку України, то інформація про застосований захід впливу надається територіальним управлінням за місцезнаходженням банку - юридичної особи".

У зв'язку з цим абзаци третій - стоп'ятдесятий уважати відповідно абзацами четвертим - сто п'ятдесят першим;

після абзацу дев'яносто восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

"91 - порушення банком Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб".

У зв'язку з цим абзаци дев'яносто дев'ятий - сто п'ятдесят перший уважати відповідно абзацами сотим - сто п'ятдесят другим.

3. У розділі 2 "Форми статистичної звітності банків та підприємств" додатка "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України":

3.1. У формі N 302 "Звіт про класифіковані кредитні операції за формами власності" та поясненні щодо її заповнення:

у формі рядок 5 викласти в такій редакції:

"5. Позабалансові зобов'язання з кредитування, що надаються";

у поясненні щодо заповнення форми:

абзац другий після слів та цифр "зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.08.2000 за N 474/4695" доповнити словами "із змінами (далі - Положення)";

абзац четвертий розділу I "Операції на міжбанківському ринку" викласти в такій редакції:

"сумнівна заборгованість інших банків за строковими депозитами, кредитами та виплаченими гарантіями, що обліковується на балансових рахунках розділу 15 групи 158 "Сумнівна заборгованість інших банків" Плану рахунків, а саме: 1581, 1582, 1589".

3.2. У формі N 310Д "Звіт про суми і процентні ставки за кредитами" та поясненні щодо її заповнення:

у розділі I "Операції на міжбанківському ринку" форми:

після рядка 1 доповнити рядком такого змісту:

1.0 

овердрафт 


 "; 

після рядка 3 доповнити рядком такого змісту:

3.0 

овердрафт 


 "; 

у поясненні щодо заповнення форми:

в абзаці десятому слова "прирівняні до нього комісійні доходи" замінити словами "комісії у складі фінансового інструменту";

у розділі I "Операції на міжбанківському ринку":

абзац другий викласти в такій редакції:

"1 (Кредити, що надані іншим банкам) - зазначаються суми, що надані або пролонговані іншим банкам за день і обліковуються на рахунках 1521, 1523, 1524, 1525, 1600А (надані кредити овердрафт). Інформація про обсяги кредиту овердрафт, наданого за день іншим банкам, розраховується за кожним банком як позитивна різниця між дебетовим сальдо на кінець операційного дня та дебетовим сальдо на початок операційного дня. Процентна ставка надається як середньозважена (розрахована на позитивну різницю дебетового сальдо). Якщо різниця дебетового сальдо за рахунками банків, яка склалась між кінцем і початком операційного дня, дорівнює нулю або від'ємна, то інформація за операціями овердрафт за цей день не надається";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"3 (Кредити, що отримані від інших банків) - зазначаються суми, що отримані або пролонговані банками від інших банків за день і обліковуються на рахунках 1621, 1623, 1624, 1500П (отримані кредити овердрафт). Інформація про обсяги кредиту овердрафт, отриманого за день від інших банків, розраховується за кожним банком як позитивна різниця між кредитовим сальдо на кінець операційного дня та кредитовим сальдо на початок операційного дня. Процентна ставка надається як середньозважена (розрахована на позитивну різницю кредитового сальдо). Якщо різниця кредитового сальдо за рахунками банків, яка склалась між кінцем і початком операційного дня, дорівнює нулю або від'ємна, то інформація за операціями овердрафт за цей день не надається";

абзаци восьмий - двадцятий викласти в такій редакції:

"резидентам:

Е1 = Е1.0 + Е1.1 + Е1.2 + Е1.3 + Е1.4 + Е1.5 + Е1.6;

Є1 = (Е1.0 · Є1.0 + Е1.1 · Є1.1 + Е1.2 · Є1.2 + Е1.3 · Є1.3 + Е1.4 · Є1.4 + Е1.5 · Є1.5 + Е1.6 · Є1.6) / Е1;

нерезидентам:

Ж1 = Ж1.0 + Ж1.1 + Ж1.2 + Ж1.3 + Ж1.4 + Ж1.5 + Ж1.6;

З1 = (Ж1.0 · З1.0 + Ж1.1 · З1.1 + Ж1.2 · З1.2 + Ж1.3 · З1.3 + Ж1.4 · З1.4 + ЕЖ1.5 · З1.5 + Ж1.6 · З1.6) / Ж1;

усього:

Б1 = Е1 + Ж1;

контрольна перевірка:

Б1 = Б1.0 + Б1.1 + Б1.2 + Б1.3 + Б1.4 + Б1.5 + Б1.6;

В1 = (Е1 · Є1 + Ж1 · З1) / Б1;

контрольна перевірка:

В1 = (Б1.0 · В1.0 + Б1.1 · В1.1 + Б1.2 · В1.2 + Б1.3 · В1.3 + Б1.4 · В1.4 + Б1.5 · В1.5 + Б1.6 · В1.6) / Б1";

у розділі II "Операції з клієнтами":

абзац третій доповнити реченням такого змісту: "Операції з акредитивами, що обліковуються на рахунках 2062, 2063, до форми звітності не включаються, а облік оборотів за ними має відображатись за параметром Д020 у частині "інші обороти за рахунком";

абзац восьмий доповнити реченням такого змісту: "Операції з акредитивами, що обліковуються на рахунках 2202, 2203, до форми звітності не включаються, а облік оборотів за ними має відображатись за параметром Д020 у частині "інші обороти за рахунком".

3.3. У поясненні щодо заповнення форми N 310 "Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами (за видами економічної діяльності)":

в абзаці дванадцятому слова "прирівняні до нього комісійні доходи" замінити словами "комісії у складі фінансового інструменту";

у розділі "Операції з клієнтами":

абзац третій доповнити реченням такого змісту: "Операції з акредитивами, що обліковуються на рахунках 2062, 2063, до форми звітності не включаються, а облік оборотів за ними має відображатись за параметром Д020 у частині "інші обороти за рахунком";

абзац десятий доповнити реченням такого змісту: "Операції з акредитивами, що обліковуються на рахунках 2202, 2203, до форми звітності не включаються, а облік оборотів за ними має відображатись за параметром Д020 у частині "інші обороти за рахунком".

3.4. У формі N 350Д "Звіт про суми і процентні ставки за депозитами" та поясненні щодо заповнення:

у формі рядок 5 розділу II "Операції з клієнтами" викласти в такій редакції:

"5. (Кошти на вимогу (вклади) фізичних осіб)";

у поясненні щодо заповнення форми:

у розділі I "Операції на міжбанківському ринку":

абзац другий викласти в такій редакції:

"1 (Депозити, що розміщені в інших банках) - зазначаються суми депозитів, що розміщені та пролонговані в інших банках за день і обліковуються на рахунках 1510, 1512, 1515, 1502 (грошове покриття в інших банках). Операції з акредитивами, що обліковуються на рахунку 1502, до форми звітності не включаються, а облік оборотів за ним має відображатись за параметром Д020 у частині "інші обороти за рахунком";

абзац третій викласти в такій редакції:

"2 (Депозити, що залучені від інших банків) - зазначаються суми депозитів, що залучені та пролонговані від інших банків за день і обліковуються на рахунках 1610, 1612, 1615, 1602 (грошове покриття інших банків). Операції з акредитивами, що обліковуються на рахунку 1602, до форми звітності не включаються, а облік оборотів за ним має відображатись за параметром Д020 у частині "інші обороти за рахунком";

у розділі II "Операції з клієнтами":

в абзаці сьомому слова "(Кошти до запитання (вклади) фізичних осіб)" замінити словами "(Кошти на вимогу (вклади) фізичних осіб)";

абзац дванадцятий доповнити реченням такого змісту: "Інформація за операціями з акредитивами, що обліковуються на рахунку 2620, до форми звітності не надається, а облік оборотів за ними має відображатись за аналітичним рахунком 2620/2 (поточні рахунки фізичних осіб)";

абзац тридцять п'ятий викласти в такій редакції:

"За підрозділом 5 "(Кошти на вимогу (вклади) фізичних осіб)".

3.5. Абзац тринадцятий частини 1 "Загальні положення щодо складання звіту за формою N 381" пояснення щодо заповнення форм N 381, N 381А "Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку банку або на окремому рахунку в Національному банку України" викласти в такій редакції:

"1600 (пасивне сальдо) мінус 1500 (активне сальдо) - (пасивне сальдо), 1602 мінус 1502 - (пасивне сальдо), 1610 мінус 1510 - (пасивне сальдо), 1612 мінус 1512 - (пасивне сальдо), 1615 мінус 1515 - (пасивне сальдо), 1617 мінус 1517 - (пасивне сальдо), 1919 мінус 1819 - (пасивне сальдо), 2512, 2513, 2520, 2523, 2525, 2526, 2530, 2531, 2541, 2542, 2544, 2545, 2546, 2552, 2553, 2554, 2555, 2560, 2561, 2562, 2565, 2570, 2571, 2572, 2600 (пасивний залишок), 2601, 2602, 2603, 2604, 2605 (пасивний залишок), 2606, 2610, 2611, 2615, 2620 (пасивний залишок), 2622, 2625 (пасивний залишок), 2630, 2635, 2640, 2641, 2642, 2643, 2650 (пасивний залишок), 2651, 2652, 2655 (пасивний залишок), (2900 плюс 2901 плюс 2902 плюс 2909) мінус (2800 плюс 2801 плюс 2809 плюс 2889) - (пасивне сальдо), 2903, 2920 (пасивне сальдо), 2924 (пасивне сальдо), 3300 плюс 3301 плюс 3305 плюс 3307 мінус 3306 - (пасивне сальдо), 3310 плюс 3311 плюс 3315 плюс 3317 мінус 3316 - (пасивне сальдо), 3320 плюс 3327 мінус 3326 - (пасивне сальдо), 3330 плюс 3337 мінус 3336 - (пасивне сальдо), 3340 плюс 3347 мінус 3346 - (пасивне сальдо), 3630, 3631, 3705 (пасивне сальдо), 3720 мінус 3710 - (пасивне сальдо), 3739 (пасивне сальдо)".

3.6. У поясненні щодо заповнення форми N 536 "Звіт про операції з банківськими металами у зливках, монетами та порошками банківських металів":

абзац перший після слів "купували і продавали" доповнити словами "(з фізичною поставкою та без фізичної поставки)";

абзац четвертий доповнити реченням такого змісту: "Платіжні монети (гривні), вироблені з дорогоцінних (банківських) металів, у звіті не відображаються".

3.7. У поясненні щодо заповнення форми N 538 "Інформація про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку":

у абзаці дванадцятому друге речення викласти в такій редакції: "Для нерезидентів (юридичних і фізичних осіб) у колонці зазначається "0" (нуль)";

після абзацу двадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Для юридичних осіб - резидентів, яким присвоєно кілька кодів КВЕД, вноситься код основного виду економічної діяльності, що зазначений першим у списку кодів довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ). Якщо клієнту, який купує валюту, не присвоєно коду КВЕД, то в колонці зазначається "00000" (п'ять нулів)".

У зв'язку з цим абзаци двадцять перший - двадцять дев'ятий уважати відповідно абзацами двадцять другим - тридцятим;

після абзацу двадцять п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі перерахування придбаної іноземної валюти клієнтом на підставі платіжного доручення до філії уповноваженого банку, яка розташована за межами України, у колонці слід зазначати код країни, у якій розташована ця філія".

У зв'язку з цим абзаци двадцять шостий - тридцятий уважати відповідно абзацами двадцять сьомим - тридцять першим;

доповнити пояснення абзацом такого змісту:

"У разі купівлі іноземної валюти клієнтом-резидентом для відрядження за кордон або з метою погашення кредиту (відсотків) в уповноваженому банку в колонках 13 та 16 форми слід зазначати код "804" (Україна)".

3.8. У поясненні щодо заповнення форми N 604 "Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями":

абзац третій викласти в такій редакції:

"Інформація про розрахунок резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями розглядається за такими додатковими параметрами: "резидентність", "код валюти" у гривневому еквіваленті з урахуванням офіційного валютного курсу Національного банку України за кожним кодом валют на звітну дату";

у розділі I "Категорії кредитних операцій за ступенем ризику":

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Колонка 14 - відображаються: сума кредитних ресурсів, що залучені провідним банком від банків - учасників банківського консорціуму; сума заборгованості за кредитними операціями з материнською компанією, якщо ця компанія має кредитний рейтинг не нижче ніж "інвестиційний клас"; сума заборгованості за фінансовим лізингом, об'єктом якого є нерухоме майно; сума бюджетних коштів, які розміщені банком у формі кредитів на підставі договору з розпорядником цих коштів; довгострокові депозити, розміщені на умовах субординованого боргу (рахунок 1516), та довгострокові кредити, розміщені на умовах субординованого боргу (рахунок 1524/2 береться за даними аналітичного обліку відповідно до файла 42), що зменшують регулятивний капітал; сума зобов'язань з фінансування клієнтів, за якими банк не бере на себе ризик (рахунок 9129/9, за яким обліковуються інші зобов'язання, за якими банк ризику не несе, - береться за даними аналітичного обліку); суми в розмірі 50 % від зобов'язань, що обліковуються на рахунках 9100 та 9129/1; сума покриття за відповідним акредитивом, розміщеним в інших банках, за умови, що заявник акредитива бере на себе ризики, пов'язані з відбором банків, які беруть участь у розрахунках за акредитивом, і гарантійні депозити відповідають за строками та сумами відповідному акредитиву й обліковуються на окремих аналітичних рахунках балансового рахунку 2602; сума коштів в іноземній валюті, що перерахована Національному банку за операціями прямого репо та обліковується за аналітичним рахунком 1502/3; сума коштів за кредитними операціями, що здійснені з інсайдерами (пов'язаними особами) на сприятливіших за звичайні умовах (береться за даними аналітичного обліку відповідно до файла 42)";

абзаци одинадцятий - чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"Колонка 18 - зазначаються суми фактично сформованого за звітний місяць резерву, що обліковуються за балансовими рахунками 1590, 1591, 2400, 2401, 3690 (сума фактично сформованого резерву для відшкодування можливих втрат за виданими гарантіями, поручительствами та іншими зобов'язаннями береться з аналітичних даних: резерв під стандартну заборгованість обліковується за аналітичним рахунком 3690/1, резерв під нестандартну заборгованість обліковується за аналітичним рахунком 3690/2):

рядок "Стандартні" - зазначаються суми фактично сформованого резерву, що обліковуються за рахунками 1591, 2401, 3690/1;

рядки "Під контролем", "Субстандартні", "Сумнівні", "Безнадійні" - зазначаються суми фактично сформованого резерву, що обліковуються за рахунками 1590, 2400, 3690/2;

рядок "Усього" - зазначається загальна сума фактично сформованого резерву, що обліковується за рахунками 1590, 1591, 2400, 2401, 3690/1, 3690/2";

у розділі II "Кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках":

абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

"Колонка 18 - зазначаються суми фактично сформованого за звітний місяць резерву, що обліковуються за балансовими рахунками 1592 "Резерви під нестандартну заборгованість за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках" та 1593 "Резерви під стандартну заборгованість за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках".

3.9. У поясненні щодо заповнення форми N 605 "Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості":

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"Колонка 4 - зазначається сума дебіторської заборгованості з придбання нематеріальних активів та основних засобів згідно з класифікацією за групами ризику, що обліковується за аналітичним рахунком 3510/1";

абзац п'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"Колонка 6 - зазначається сума іншої дебіторської заборгованості (такі балансові рахунки: 1811, 1819, 1880, 2800, 2801, 2809, 2889, 3510/9 "Дебіторська заборгованість з придбання інших активів", 3519, 3540, 3541, 3548, 3550, 3551, 3552, 3559, 3580, 3710)".

3.10. Форму N 606 "Звіт про формування банками резерву за простроченими та сумнівними до отримання нарахованими доходами" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про формування банками резерву за простроченими та сумнівними до отримання нарахованими доходами за станом на ______________ 200_ року

_________________________
(назва банку) 

_____________________________________
(місцезнаходження банку) 

(копійки)

N
з/п 

Прострочені нараховані доходи 

Сума заборгованості за простроченими та сумнівними до отримання нарахованими доходами 

Розрахункова сума резерву 

Фактично сформований резерв 

Відхилення (+), (-) 

усього 

у тому числі 

прострочені до 31 дня 

прострочені понад 31 день 

сумнівні 

За операціями на міжбанківському ринку  

 

 

 

 

 

 

 

За кредитними операціями з клієнтами 

 

 

 

 

 

 

 

За операціями з цінними паперами 

 

 

 

 

 

 

 

За іншими операціями 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 200_ р.

Керівник 

________
(підпис) 

________________
(прізвище, ініціали) 

____________________
      (прізвище виконавця, 
            номер телефону) 

Головний бухгалтер

________
(підпис) 

________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 606
Звіт про формування банками резерву за простроченими та сумнівними до отримання нарахованими доходами

Форма впроваджена для здійснення контролю за формуванням банками спеціального резерву під прострочені та сумнівні до отримання нараховані доходи за активними операціями та розроблена відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України.

Банки зобов'язані формувати резерв незалежно від їх фінансового стану на всю суму прострочених понад 31 день і сумнівних щодо отримання нарахованих доходів, що обліковуються за відповідними балансовими рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517 (із змінами), зазначеними в цій формі.

Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 3 - зазначається загальна сума заборгованості за простроченими та сумнівними до отримання нарахованими доходами, що береться за такими рахунками:

рядок 1 - 1509, 1519, 1529, 1780;

рядок 2 - 2029, 2039, 2069, 2079, 2109, 2119, 2209, 2219, 2229, 2480;

рядок 3 - 1419, 1429, 3119, 3219;

рядок 4 - 3579, 3589.

Колонка 4 - зазначається сума заборгованості за простроченими до 31 дня нарахованими доходами, що береться з аналітичних даних за такими рахунками:

рядок 1 - 1509/1, 1519/1, 1529/1;

рядок 2 - 2029/1, 2039/1, 2069/1, 2079/1, 2109/1, 2119/1, 2209/1, 2219/1, 2229/1;

рядок 3 - 1419/1, 1429/1, 3119/1, 3219/1;

рядок 4 - 3579/1.

Колонка 5 - зазначається сума заборгованості за простроченими понад 31 день нарахованими доходами, що береться з аналітичних даних за такими рахунками:

рядок 1 - 1509/2, 1519/2, 1529/2;

рядок 2 - 2029/2, 2039/2, 2069/2, 2079/2, 2109/2, 2119/2, 2209/2, 2219/2, 2229/2;

рядок 3 - 1419/2, 1429/2, 3119/2, 3219/2;

рядок 4 - 3579/2.

Колонка 6 - зазначається сума заборгованості за сумнівними до отримання нарахованими доходами, що обліковуються за такими балансовими рахунками:

рядок 1 - 1780;

рядок 2 - 2480;

рядок 3 - 1419/3, 1429/3, 3119/3, 3219/3;

рядок 4 - 3589.

Колонка 7 - зазначається розрахункова сума резерву, яка дорівнює сумі даних колонок 5 і 6.

Колонка 8 - зазначається сума фактично сформованого резерву, що обліковується за такими балансовими рахунками:

рядок 1 - 1790;

рядок 2 - 2490;

рядок 3 - 3191, 3291, 1492, 1493;

рядок 4 - 3599.

Колонка 9 - зазначається відхилення суми фактично сформованого резерву від розрахункової суми шляхом порівняння даних колонок 7 та 8.

Під час розрахунку регулятивного капіталу (Н1) недосформована сума резерву, що зазначається зі знаком мінус у колонці 9 (рядок 5 мінус рядок 3), вираховується з основного капіталу банку. У разі перевищення суми фактично сформованого резерву над його розрахунковою сумою до розрахунку береться нуль".

3.11. У першому реченні абзацу третього пояснення щодо заповнення форми N 627 "Звіт про двадцять найбільших кредиторів банку":

цифри та літеру "16П" замінити цифрами та літерами "16(П-КП)";

після рахунка 3338 доповнити рахунком 3348.

3.12. У рядках 11 і 19 форми N 631 "Звіт про структуру активів та пасивів за строками" та поясненні щодо її заповнення слова "у тому числі" виключити.

3.13. Порядок подання форми N 645 "Інформація про суб'єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків" викласти в такій редакції:

3.14. Форму N 691 "Звіт про формування резерву під активи у вигляді цінних паперів" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про формування резерву під активи у вигляді цінних паперів за станом на ______________ 200_ року

__________________________
(назва банку)

__________________________
(місцезнаходження банку)

(копійки)

Назва показника 

Балан- сова вартість на початок місяця 

Прид- бано за місяць (+) 

Пога- шено за місяць (-) 

Про- дано за місяць (-) 

Списа- но за раху-
нок резерву (-) 

Переве- дено до іншого портфеля (-) 

Отримано в результаті переведен- ня з іншого портфеля (+) 

Зміни у балансовій вартості за звітний місяць 

Балансова вартість на звітну дату 

Сума очікува- ного відшкоду- вання на кінець місяця 

Розра- хункова сума змен- шення корис- ності 

Сума фактич- но визна- ного змен- шення корис- ності (резерв) 

Відхи- лення (+/-) 

зміна курсу (+/-) 

переоцінка 

амор-
тизація премії або дис-
конту (+/-) 

нарахо-
вані проценти, дивіденди (+/-) 

погашені проценти за купон-
ними цінними паперами, сплачені дивіденди (-) 

усьо- го (+/-) 

у т. ч. цінних паперів, справедлива вартість яких менше балансової (+/-) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

1. Торговий портфель - усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. У тому числі вкладення в капітал установ у розмірі 10 % і більше їх статутних капіталів 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

2. Портфель на продаж - усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. У тому числі вкладення в капітал установ у розмірі 10 % і більше їх статутних капіталів 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

2.2. Акції та інші цінні папери 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. У тому числі вкладення в капітал установ у розмірі 10 % і більше їх статутних капіталів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. У тому числі вкладення в капітал банків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Боргові цінні папери 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Негативно класифіковані активи* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Портфель до погашення - усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. У тому числі негативно класифіковані активи 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

5. Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* У тому числі зазначаються негативно класифіковані цінні папери, що є в портфелі на продаж, - усього (рядок 2).

"___" ____________ 200_ р.

Керівник 

________
(підпис) 

________________
(прізвище, ініціали) 

____________________
      (прізвище виконавця, 
            номер телефону) 

Головний бухгалтер

________
(підпис) 

________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 691
Звіт про формування резерву під активи у вигляді цінних паперів

Форму розроблено відповідно до Положення про порядок визначення справедливої вартості та зменшення корисності цінних паперів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.12.2003 N 561 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.01.2004 за N 5/8604 (далі - Положення).

Банки здійснюють перегляд на зменшення корисності всіх цінних паперів, крім цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю, та інвестицій у дочірні компанії. Корисність цінних паперів зменшується, якщо їх балансова вартість перевищує суму очікуваного відшкодування. Зменшення корисності цінних паперів відображається шляхом формування резервів.

Банки відображають суму фактично визнаного зменшення корисності (суму фактично сформованих резервів) за відповідними балансовими рахунками з обліку резервів, визначеними Планом рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517 (із змінами).

Банки заповнюють форму окремо за кожним портфелем цінних паперів.

Опис параметрів заповнення форми.

У рядках 1 - 5 за колонками 2 - 19 зазначаються балансова вартість цінних паперів, які обліковуються у зазначених портфелях на початок місяця; зміни їх балансової вартості протягом місяця; сума очікуваного відшкодування та сума сформованих резервів під зменшення їх корисності.

Рядок 1 - (Торговий портфель - усього) - зазначається загальна сума балансової вартості цінних паперів, що обліковується за справедливою вартістю у торговому портфелі, за такими рахунками: 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 3002, 3003, 3005, 3007, 3008, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018;

рядок 1.1 - зазначається балансова сума вкладень у капітал установ у розмірі 10% і більше їх статутних капіталів, що обліковується за справедливою вартістю, за такими рахунками: 3002, 3003, 3005, 3007, 3008 (за аналітичним обліком).

Рядок 2 (Портфель на продаж - усього) - зазначається загальна сума балансової вартості цінних паперів, що обліковується в портфелі на продаж за справедливою вартістю, а також за собівартістю та амортизованою собівартістю, за такими рахунками: 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1430, 1435, 1436, 1437, 1438, 3102, 3103, 3105, 3107, 3108, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119.

Рядок 2 = рядок 2.1 + рядок 2.2 + рядок 2.3;

рядок 2.1 - зазначається балансова вартість фінансових інвестицій, що обліковується за справедливою вартістю за такими рахунками: 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1430, 1435, 1436, 1437, 1438, 3102, 3103, 3105, 3107, 3108, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118 (за аналітичним обліком);

рядок 2.1.1 - зазначається балансова сума вкладень у капітал установ у розмірі 10 % і більше їх статутних капіталів, що обліковується за справедливою вартістю, за такими рахунками: 3102, 3103, 3105, 3107, 3108 (за аналітичним обліком);

рядок 2.2 - зазначається балансова сума вкладень в акції та інші цінні папери, що обліковується за собівартістю, за такими рахунками: 3102, 3103, 3105, 3108 (за аналітичним обліком);

рядок 2.2.1 - зазначається балансова сума вкладень у капітал установ (крім банків) у розмірі 10 % і більше їх статутних капіталів, що обліковується за собівартістю, за такими рахунками: 3103, 3105, 3108 (за аналітичним обліком);

рядок 2.2.2 - зазначається балансова сума вкладень у капітал банків, що обліковується за рахунком 3102 (за аналітичним обліком);

рядок 2.3 - зазначається балансова сума вкладень в боргові цінні папери, що обліковується в портфелі на продаж за амортизованою собівартістю, за такими рахунками: 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1416, 1417, 1418, 1419, 1430, 1436, 1437, 1438, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3116, 3117, 3118, 3119 (за аналітичним обліком);

рядок 2.4 - зазначається загальна сума балансової вартості негативно класифікованих активів у вигляді цінних паперів, що обліковується у портфелі банку на продаж та під які сформовано резерв у розмірі 50  % від перевищення собівартості на дату придбання над сумою очікуваного відшкодування.

Рядок 3 (Портфель до погашення - усього) - зазначається загальна сума балансової вартості цінних паперів, що обліковується в портфелі до погашення, за такими рахунками: 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1426, 1427, 1428, 1429, 1440, 1446, 1447, 1448, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3216, 3217, 3218, 3219;

рядок 3.1 - у тому числі зазначається загальна сума балансової вартості негативно класифікованих активів у вигляді цінних паперів, що обліковується в портфелі до погашення та під які сформовано резерв у розмірі 50 % від перевищення собівартості на дату придбання над сумою очікуваного відшкодування.

Рядок 4 (Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії) - зазначається за відповідними колонками загальна сума балансової вартості інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, що обліковується за такими рахунками: 4102, 4103, 4109, 4202, 4203, 4209, та загальна сума отриманих за ними дивідендів. Збільшення/зменшення фінансових інвестицій відображається за рахунком 5103 "Результат переоцінки".

Рядок 5 - зазначається загальна сума фінансових інвестицій, що обліковуються у всіх портфелях банку.

Дані рядка 5 колонок 2 - 19 дорівнюють даним рядків 1 - 4 колонок 2 - 19 відповідно.

Колонка 2 (рядок 5) - зазначається загальна сума балансової вартості цінних паперів, що банк обліковує у відповідних портфелях (рядки 1 - 4) на початок (перше число) звітного місяця. Дані цієї колонки мають збігатися з даними колонки 15 (рядку 5) звіту за попередній звітний місяць.

Колонка 3 (рядок 5) - зазначається загальна сума балансової вартості придбаних за місяць цінних паперів.

Колонка 4 (рядок 5) - зазначається загальна сума балансової вартості погашених за місяць цінних паперів, що обліковувалися в портфелі до погашення у звітний період.

Колонка 5 (рядок 5) - зазначається загальна сума балансової вартості проданих за місяць цінних паперів.

Колонка 6 (рядок 5) - зазначається загальна сума балансової вартості цінних паперів (у тому числі нарахованих за ними доходів), списаних за рахунок сформованих резервів за звітний місяць.

Колонка 7 (рядок 5) - зазначається загальна сума балансової вартості цінних паперів, що вибули в результаті переводу з одного портфеля до іншого за звітний місяць. Сума в цій колонці відображається у відповідному рядку залежно від того, з якого портфеля переводяться цінні папери.

Колонка 8 (рядок 5) - зазначається загальна балансова вартість цінних паперів, що надійшли в результаті переведення з одного портфеля до іншого за звітний місяць, у відповідному рядку залежно від того, до якого портфеля переводяться цінні папери.

Колонка 9 (рядок 5) - зазначаються зміни в балансовій вартості цінних паперів у зв'язку зі зміною валютного курсу тих цінних паперів, номінал яких виражено в іноземній валюті (різниця між балансовою вартістю та вартістю після зміни курсу) за звітний місяць.

Колонка 10 (рядок 5) - зазначається загальна сума переоцінки цінних паперів за звітний місяць, що обліковується за такими рахунками: 1405, 1415, 1435, 3007, 3015, 3107, 3115.

Колонка 11 (рядок 5) - зазначається загальна сума переоцінки цінних паперів за звітний місяць, справедлива вартість яких менше балансової.

Колонка 12 (рядок 5) - зазначається сума амортизації дисконту або премії за цінними паперами за звітний місяць, що обліковується за такими рахунками: 1406, 1407, 1416, 1417, 1426, 1427, 1436, 1437, 1446, 1447, 3016, 3017, 3116, 3117, 3216, 3217.

Колонка 13 (рядок 5) - зазначаються загальні суми нарахованих процентів, прострочених нарахованих процентів, нарахованих дивідендів за звітний місяць, що обліковуються за такими рахунками: 1408, 1418, 1419, 1428, 1429, 1438, 1448, 3008, 3018, 3108, 3118, 3119, 3218, 3219.

Колонка 14 (рядок 5) - зазначається загальна сума погашених за місяць нарахованих процентів за купонними цінними паперами та/або загальна сума сплачених дивідендів (один раз на рік).

Колонка 15 (рядок 5) - зазначається балансова вартість цінних паперів на кінець звітного місяця (за станом на перше число місяця, наступного за звітним).

Дані колонки 15 = дані колонки 2 + дані колонки 3 - дані колонки 4 - дані колонки 5 - дані колонки 6 - дані колонки 7 + дані колонки 8 +/- дані колонки 9 +/- дані колонки 10 +/- дані колонки 12 +/- дані колонки 13 - дані колонки 14.

Колонка 16 (рядок 5) - зазначається сума очікуваного відшкодування за цінними паперами, що обліковуються в портфелі на продаж та в портфелі до погашення і не мають активного ринку. Зазначена сума розраховується на основі методики визначення суми очікуваного відшкодування за вкладеннями в цінні папери, що віднесені до портфеля на продаж (глава 5 Положення) та для цінних паперів, що утримуються до погашення (глава 6 Положення), з урахуванням методики визначення класу емітента (глава 7 Положення).

Колонка 17 (рядок 5) - зазначається сума зменшення корисності цінних паперів (розрахункова сума резерву), яка дорівнює сумі перевищення балансової вартості цінних паперів над сумою очікуваного відшкодування.

У зв'язку з тим, що відповідно до пункту 3.7 Положення інвестиції в дочірні компанії не підлягають перегляду на зменшення корисності, а інвестиції в асоційовані компанії підлягають перегляду на зменшення корисності один раз на рік, колонки 16 та 17 за рядком 4 заповнюються банками в частині вкладень в асоційовані компанії раз на рік.

Колонка 18 (рядок 5) - зазначається сума зменшення корисності цінних паперів (фактично сформованого резерву під цінні папери та нараховані за ними прострочені та сумнівні до отримання доходи), що обліковуються в портфелях банку на продаж та до погашення, а саме:

у рядку 2 зазначається загальна сума сформованих резервів під зменшення корисності цінних паперів у портфелі банку на продаж, що обліковується за такими рахунками: 1490, 1492, 3190, 3191;

у рядках 2.2, 2.2.1 та 2.2.2 зазначається сума сформованих резервів під зменшення корисності цінних паперів (акцій та інших цінних паперів) у портфелі банку на продаж, що обліковується за такими рахунками: 3190, 3191 (за аналітичним обліком);

у рядку 2.3 зазначається сума сформованих резервів під зменшення корисності боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж, що обліковується за такими рахунками: 1490, 1492 та 3190, 3191 (за аналітичним обліком);

у рядку 2.4 зазначається загальна сума сформованих резервів під зменшення корисності за негативно класифікованими цінними паперами та під які сформовано резерв у розмірі 50 % від перевищення собівартості на дату придбання над сумою очікуваного відшкодування у портфелі банку на продаж, що обліковується за такими рахунками: 1491, 1493, 3290, 3291 (за аналітичним обліком);

у рядку 3 зазначається загальна сума сформованих резервів під зменшення корисності цінних паперів у портфелі банку до погашення, що обліковується за такими рахунками: 1491, 1493, 3290, 3291;

у рядку 3.1 зазначається сума сформованих резервів під зменшення корисності негативно класифікованих цінних паперів та під які сформовано резерв у розмірі 50 % від перевищення собівартості на дату придбання над сумою очікуваного відшкодування у портфелі банку до погашення, що обліковується за такими рахунками: 1490, 1492, 3190, 3191 (за аналітичним обліком).

Колонка 19 (рядок 5) - зазначається загальна сума відхилення розрахункової суми зменшення корисності цінних паперів від фактично сформованих резервів (різниця сум колонки 18 і колонки 17).

Під час розрахунку регулятивного капіталу (Н1) сума фактично невизнаного зменшення корисності (тобто сума недосформованого резерву), що зазначається зі знаком мінус у колонці 19 (рядок 5), вираховується з основного капіталу банку. У разі перевищення суми фактично визнаного зменшення корисності (суми сформованого резерву) над його розрахунковою сумою до розрахунку береться нуль.

Для визначення розміру регулятивного капіталу відповідно до пункту 1.7 глави 1 розділу II Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032, із змінами, балансова вартість акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком (емітованих іншими банками) та вкладень у капітал інших установ (у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу) в портфелі банку на продаж коригується (зменшується) на суму фактично визнаного зменшення корисності за цими паперами (тобто на суму фактично сформованого резерву, що зазначається в рядках 2.2.1 та 2.2.2 колонки 18 цієї форми)".

 

Директор Департаменту
статистики та звітності
 

 
 В. М. Галь
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
статистики України
 

 
О. Г. Осауленко
 

  

Опрос