Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка и условий пользования Единым реестром объектов государственной собственности

Фонд государственного имущества
Порядок, Приказ от 23.03.2005 № 622
редакция действует с 01.10.2013

Про затвердження Порядку та умов користування Єдиним реєстром об'єктів державної власності

Наказ Фонду державного майна України
від 23 березня 2005 року N 622

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 квітня 2005 р. за N 400/10680

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Фонду державного майна України
від 6 серпня 2013 року N 1535

На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 N 467 "Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності" із змінами, НАКАЗУЮ:

Затвердити Порядок та умови користування Єдиним реєстром об'єктів державної власності, що додається.

 

Голова Фонду 

М. Чечетов 

 

Порядок та умови користування Єдиним реєстром об'єктів державної власності

1. Цей Порядок визначає вимоги щодо надання інформації (відомостей та/або витягу) з Єдиного реєстру об'єктів державної власності (далі - Реєстр).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Положенні про Єдиний реєстр об'єктів державної власності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 року N 467 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2005 року N 142).

3. Розпорядником Реєстру є Фонд державного майна України (далі - Розпорядник).

4. Користувачами Реєстру є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни (далі - користувачі).

5. Надання інформації з Реєстру є безоплатним для всіх користувачів у межах їх повноважень, визначених чинним законодавством.

6. Інформація щодо наявності окремих об'єктів у Реєстрі, узагальнені показники по групах об'єктів та в цілому за всіма об'єктами державного сектору економіки надаються через офіційний веб-сайт Розпорядника.

7. З Реєстру за письмовим запитом надаються:

відомості про об'єкти відповідно до структури даних Реєстру, зміст яких визначається Розпорядником;

витяг з Єдиного реєстру об'єктів державної власності щодо державного майна, форма якого наведена у додатку до цього Порядку (далі - витяг).

8. Письмовий запит для отримання відомостей або витягу подається Розпоряднику із зазначенням:

мети запиту;

необхідної інформації (відомостей та/або витягу) з Реєстру та відомостей, які ідентифікують об'єкт (відповідно до структури даних Реєстру);

дати направлення письмового запиту.

9. Витяг по окремому об'єкту надається лише:

суб'єкту, який здійснює функції з управління об'єктом державної власності (далі - суб'єкт управління);

юридичній особі, на балансі якої перебуває об'єкт державної власності;

органам державної влади, їх посадовим особам у разі, якщо запит зроблено у зв'язку із виконанням ними повноважень, передбачених чинним законодавством.

10. Умови надання інформації з Реєстру за письмовим запитом:

1) якщо інформація про юридичну особу та майно, що обліковуються в Реєстрі, відповідає запитуваній інформації та збігається з відомостями Реєстру, інформація надається відповідно до пункту 7 цього Порядку;

2) якщо юридична особа та майно обліковуються в Реєстрі, але інформація про майно, яка зазначена у запиті, не збігається з відомостями Реєстру або якщо майно не обліковується в Реєстрі, але юридична особа, яка є балансоутримувачем цього майна, обліковується в Реєстрі, надсилається лист суб'єкту управління, в якому зазначається про необхідність здійснення заходів з інвентаризації цього майна та надання відомостей щодо нього Розпоряднику з метою внесення змін до Реєстру відповідно до вимог Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 року N 1121, та Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 року N 467 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2005 року N 142). Після надання відомостей для внесення змін до Реєстру запитувачу за окремим запитом надається інформація, передбачена пунктом 7 цього Порядку;

3) якщо майно та юридична особа, яка може бути потенційним балансоутримувачем державного майна, не обліковуються в Реєстрі, надсилається лист до регіонального відділення Фонду з проханням розглянути вказаний запит та надати відповідь запитувачу.

11. Надання інформації на письмовий запит здійснюється шляхом надсилання відповіді на адресу запитувача у строки, визначені законодавством.

 

Директор Департаменту
біржової діяльності та
інформаційних технологій

Ю. Яковлєв

 

ВИТЯГ
з Єдиного реєстру об'єктів державної власності щодо державного майна

                                                                 _____________________________________________________
                                                                                   (суб'єкт управління, який здійснює управління майном)

I. Відомості про юридичну особу (балансоутримувача державного майна)

Код за ЄДРПОУ

________________________________________________________________

Повне найменування

________________________________________________________________

Місцезнаходження

________________________________________________________________

II. Відомості про державне майно

III. Зведені дані щодо державного майна

Усього: структурних компонентів

____________ (кількість)

майна

____________ (кількість)

залишковою вартістю

____________ (тис. грн)

____________
* Номер, який присвоюється кожному окремо визначеному об'єкту державної власності під час первинного внесення його до Єдиного реєстру об'єктів державної власності, залишається незмінним і не повторюється на всій території України.

** Якщо структурна компонента є суб'єктом Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України без статусу юридичної особи (філія, відділення, представництво та інший відокремлений підрозділ), проставляються її код за ЄДРПОУ та повне найменування.

*** Визначається відповідно до Класифікатора державного майна.

**** Відповідно до коду:

1 - майно, що не ввійшло до статутних капіталів (пайових фондів) господарських товариств; 2 - майно передано в оренду в цілому; 2ч - майно передано в оренду частково; 3 - майно передано в концесію; 3ч - майно передано в концесію частково; 4 - майно передано в лізинг; 4ч - майно передано в лізинг частково; 5 - майно передано в заставу; 5ч - майно передано в заставу частково; 6 - майно, виділене для спільної діяльності; 6ч - майно, виділене для спільної діяльності частково.

У графах 10, 11 заповнюються для земельних ділянок - розмір земельної ділянки, кв. м; для будівель, споруд - площа забудови, кв. м.

Якщо об'єкт обліковується як частина майна, у графі 12 проставляється "так".

(Порядок та умови у редакції наказу Фонду
державного майна України від 06.08.2013 р. N 1535)

____________

Опрос