Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в нормативно-правовые акты по бонитировке племенных лошадей и племенному учету

Министерство аграрной политики
Приказ от 22.03.2005 № 106
редакция действует с 30.12.2011

Про внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів щодо бонітування племінних коней і племінного обліку

Наказ Міністерства аграрної політики України
від 22 березня 2005 року N 106

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 квітня 2005 р. за N 363/10643

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 16 березня 2011 року N 77
,
 від 17 листопада 2011 року N 629

З метою приведення у відповідність до вимог наказу Міністерства аграрної політики України від 31.12.2004 N 496 "Про запровадження ідентифікації і реєстрації коней" нормативно-правових актів щодо бонітування племінних коней і племінного обліку, уникнення дублювання між цими актами НАКАЗУЮ:

1. Унести Зміни та доповнення до нормативно-правових актів щодо бонітування племінних коней і племінного обліку, що додаються.

2. Скасувати наказ від 1 лютого 2005 року N 49 "Про поновлення дії наказу від 31 грудня 2004 року N 496 "Про запровадження ідентифікації і реєстрації коней".

3. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією (Микитюк Д. М.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Мельника Ю. Ф.

 

В. о. Міністра 

І. М. Демчак 

 

Зміни та доповнення,
що вносяться до нормативно-правових актів щодо бонітування племінних коней і племінного обліку

1. Пункт 1 втратив чинність

2. Пункт 2 втратив чинність

3. У наказі Мінагрополітики України від 15 жовтня 2003 року N 364 "Про затвердження нормативно-правових актів щодо бонітування племінних коней і племінного обліку в конярстві", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2003 року за N 992/8313:

у пункті 4 слова "форма N 3-к "Ідентифікаційна картка лошати для реєстрації в ДКПК" та "форма N 24-к "Паспорт племінного коня" виключити;

до форм племінного обліку в конярстві, затверджених цим наказом, N 10-к "Відомість результатів бонітування племінних коней" та N 10-а "Поіменний список коней, які проходять випробування на іподромі" після графи "N з/п" додати графу "ідентифікаційний номер"; N 14-к "Звіт про рух племінних коней" та N 15-к "Звіт про рух племінних коней" після графи "число, місяць" додати графу "ідентифікаційний номер коня".

4. В Інструкцію з ведення племінного обліку в конярстві, затверджену наказом Мінагрополітики України від 15 жовтня 2003 року N 364, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2003 року за N 993/8314:

у пункті 1.4 слова "Форма N 3-к "Ідентифікаційна картка лошати для реєстрації в ДКПК" та "Форма N 24-к "Паспорт племінного коня" виключити;

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. У господарстві лошатам поточного року народження присвоюють інвентарні номери - непарні жеребчикам, парні кобилкам - у міру їх народження";

в абзаці другому пункту 2.2 слова "ідентифікаційний номер" замінити словами "інвентарний номер";

розділ 2 доповнити пунктом 2.3 такого змісту:

"2.3. Ідентифікаційний номер коню присвоюється організацією (установою), визначеною Міністерством аграрної політики України";

пункти 5.3 і 5.20 виключити, у зв'язку з цим пункти 5.4 - 5.19 вважати відповідно пунктами 5.3 - 5.18;

абзац другий пункту 5.9 після слів "порядковий номер" доповнити словами "ідентифікаційний номер";

абзац другий підпункту 1) пункту 5.18 викласти в такій редакції:

"Заповнюються графи: ідентифікаційний номер, кличка, номер тавра, стать, масть, рік народження, рекорд, порода, походження (батько-мати), проміри".

5. У Положенні про централізований племінний облік у конярстві, затвердженому наказом Мінагрополітики України від 15 жовтня 2003 року N 364, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2003 року за N 994/8315, у пункті п'ятому:

абзац третій підпункту 5.1 виключити;

підпункт 5.3 викласти в такій редакції:

"5.3. Лоша підлягає реєстрації в ДКПК, якщо воно:

- уважається чистопородним відповідно до умов Інструкції з бонітування племінних коней;

- походить від записаних до ДКПК або зареєстрованих у приплоді батьків;

- має достовірне походження, підтверджене генетичною експертизою;

- ідентифіковане і зареєстроване в Реєстрі тварин";

підпункт 5.4 виключити, у зв'язку з цим підпункти 5.5 - 5.7 вважати відповідно підпунктами 5.4 - 5.6;

підпункт 5.4 викласти в такій редакції:

"5.4. На зареєстрованого в ДКПК коня на замовлення власника видається племінне свідоцтво (сертифікат)".

 

Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією
 

 
 
Д. М. Микитюк
 

Опрос