Идет загрузка документа (653 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О введении идентификации и регистрации лошадей

Министерство аграрной политики
Положение, Приказ от 31.12.2004 № 496
редакция действует с 25.03.2016

Про запровадження ідентифікації і реєстрації коней

Наказ Міністерства аграрної політики України
від 31 грудня 2004 року N 496

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 квітня 2005 р. за N 362/10642

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства аграрної політики України
 від 27 лютого 2006 року N 83
,
 від 25 лютого 2008 року N 85
,
 від 23 липня 2008 року N 453
,
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 18 грудня 2015 року N 484

(Зміни до цього наказу, передбачені абзацом третім пункту 8 наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 18 грудня 2015 року N 484, внесені частково у зв'язку з некоректністю змін)

На виконання Законів України "Про племінну справу у тваринництві", "Про ветеринарну медицину", розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року N 111-р "Про заходи щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу в 2004 році" НАКАЗУЮ:

1. Запровадити ідентифікацію та реєстрацію коней.

2. Затвердити такі, що додаються:

Положення про ідентифікацію та реєстрацію коней;

Інструкцію з опису відмітин і прикмет коней.

3. Організацію та виконання робіт щодо запровадження і забезпечення функціонування системи ідентифікації і реєстрації коней покласти на центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства та який реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин, ідентифікації та реєстрації тварин, санітарного законодавства, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення, метрологічного нагляду, ринкового нагляду в межах сфери своєї відповідальності, насінництва та розсадництва (в частині сертифікації насіння і садивного матеріалу), державного нагляду (контролю) у сферах охорони прав на сорти рослин, насінництва та розсадництва, державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і рекламу в цій сфері.

(пункт 3 у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 18.12.2015 р. N 484)

4. Визначити, що, починаючи:

з 1 липня 2006 року, продаж племінних коней на внутрішньому ринку та їх експорт здійснюються за наявності паспортів коней;

з 1 січня 2007 року, переміщення коней з господарства в господарство, реалізація та забій тварин на м'ясо здійснюються за умови, що тварина ідентифікована та зареєстрована в установленому порядку, та за наявності паспорта коня.

(пункт 4 у редакції наказу Міністерства
 аграрної політики України від 27.02.2006 р. N 83)

5. Установити, що центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства та який реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин, ідентифікації та реєстрації тварин, санітарного законодавства, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення, метрологічного нагляду, ринкового нагляду в межах сфери своєї відповідальності, насінництва та розсадництва (в частині сертифікації насіння і садивного матеріалу), державного нагляду (контролю) у сферах охорони прав на сорти рослин, насінництва та розсадництва, державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і рекламу в цій сфері, відповідно до покладених на нього завдань:

проводить в установленому порядку ідентифікацію та реєстрацію коней, здійснює оформлення та видачу ідентифікаційних документів;

організовує, здійснює у межах повноважень, передбачених законодавством, державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог щодо ідентифікації та реєстрації коней;

визначає суб'єкта, що здійснює замовлення у виробника бланків паспортів коней, бланків реєстраційних карток, формулярів про електронне маркування коней, книг обліку ідентифікованих коней, засобів електронного маркування коней та забезпечує їх постачання Адміністратору Єдиного державного реєстру тварин.

(пункт 5 у редакції наказу Міністерства
 аграрної політики України від 27.02.2006 р. N 83
,
наказу Міністерства аграрної політики та
 продовольства України від 18.12.2015 р. N 484)

6. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією (Микитюк Д. М.), Державному департаменту ветеринарної медицини (Вербицький П. І.):

6.1. Довести наказ до відома Міністерства агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, Головного управління промисловості і сільського господарства Севастопольської міської державної адміністрації, головних управлінь сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій, управлінь ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим та областях.

6.2. До 1 червня 2005 року забезпечити приведення у відповідність нормативно-правових актів Міністерства аграрної політики та Державного департаменту ветеринарної медицини до вимог ідентифікації та реєстрації коней.

7. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією, Державному департаменту ветеринарної медицини, Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, Головному управлінню промисловості і сільського господарства Севастопольської міської державної адміністрації, головним управлінням сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій, управлінням ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим та областях спільно з державним підприємством "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" ужити заходів з інформування населення, власників тварин та інших суб'єктів господарювання щодо запровадження системи ідентифікації та реєстрації коней.

8. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

9. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики (Зуб Г. І.), починаючи з 2005 року, передбачати кошти на проведення ідентифікації і реєстрації коней в межах загального обсягу видатків, визначених Міністерству.

10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Мельника Ю. Ф.

 

В. о. Міністра 

Ю. Я. Лузан 

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ІДЕНТИФІКАЦІЮ ТА РЕЄСТРАЦІЮ КОНЕЙ

(У тексті Положення: слово "Агентство" у всіх відмінках замінено словами "Адміністратор Реєстру тварин" у відповідному відмінку; слова "агент", "через агента" в усіх відмінках виключено згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 18 грудня 2015 року N 484)

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення ідентифікації і реєстрації коней.

1.2. Положення є обов'язковим для виконання всіма юридичними та фізичними особами, що є власниками коней, займаються їх розведенням, вирощуванням, утриманням, випробуваннями, торгівлею, транспортуванням, проводять забій, утилізацію, здійснюють ветеринарно-санітарний контроль, ведуть централізований племінний облік, надають сервісні послуги у сфері тваринництва та проводять виставки за участю коней.

1.3. Ідентифікації і реєстрації підлягають усі коні, які перебувають, розводяться або утримуються на території України.

1.4. Ідентифікація і реєстрація коней запроваджується з метою:

підтвердження права власності на коней;

охорони території України від епізоотичних захворювань;

контролю за санітарним станом виробництва, якістю і походженням продукції конярства;

оптимізації запровадження планів ветеринарної медицини щодо ветеринарно-санітарного контролю, попередження (профілактики), лікування та ліквідації інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб;

одержання оперативної і надійної інформації про поголів'я коней щодо статі, віку, породи та місцезнаходження для поліпшення системи управління і прогнозування розвитку галузі конярства;

контролю за переміщенням коней у середині країни, при їх експорті та імпорті;

оптимізації розробки і виконання селекційних програм, організації технологічних систем у конярстві, підвищення достовірності інформації при сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;

забезпечення індивідуальної ідентифікації кожної тварини.

1.5. Поняття, що вживаються у цьому Положенні, мають такі значення:

UELN (Universal Equine Life Number) - міжнародна база даних ідентифікованих коней, що забезпечує обмін даними між уповноваженими організаціями країн-учасниць, які, маючи відмінні системи ідентифікації, здійснюють реєстрацію ідентифікованих коней шляхом присвоєння UELN-коду;

UELN-код - 6-значний універсальний пожиттєвий код коня, що присвоєний базою даних UELN, приєднаний до оригінального (ідентифікаційного) номера коня і складається з двох тризначних частин: коду країни, де зареєстровано коня після народження відповідно до ISO-3166, та коду організації, де зареєстровано коня;

агент з ідентифікації - особа, уповноважена Адміністратором Єдиного державного реєстру тварин на проведення ідентифікації тварин;

Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин (далі - Адміністратор Реєстру тварин) - суб'єкт, уповноважений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, проводити в установленому Законом України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" порядку реєстрацію тварин, здійснювати оформлення, видачу ідентифікаційних документів та виконувати інші функції, передбачені законодавством;

витяг - документ, форма якого встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, та який видається на безоплатній основі за письмовим зверненням власника тварини або уповноважених органів державної влади (посадових осіб) на офіційному бланку із зазначенням законних підстав для отримання такого запиту;

відповідальна особа - працівник господарства, на якого керівником покладено обов'язки із здійснення комплексу робіт з ідентифікації й обліку коней у господарстві;

власник - фізична чи юридична особа, яка володіє, користується та розпоряджається тваринами;

господарство - будівлі, споруди, ферми, будь-яке інше місце на території України, де перебувають, розводяться та утримуються тварини, проводиться їх продаж, забій, утилізація, штучне осіменіння, організовуються виставки тварин та власником яких може бути будь-яка юридична або фізична особа;

електронне маркування (чипування) - уведення тварині електромагнітного транспондера - мікрочипа;

Єдиний державний реєстр тварин (далі - Реєстр тварин) - електронна база даних про ідентифікованих тварин, їх власників/утримувачів, господарства, переміщення, забій, утилізацію, загибель, падіж таких тварин;

замовлення - документ установленої форми, складений власником коня або уповноваженою ним особою, для проведення ідентифікації та реєстрації коней, унесення змін до Реєстру тварин;

ідентифікація - процес ототожнення тварини шляхом присвоєння їй ідентифікаційного номера з використанням візуальних, електронних та змішаних засобів залежно від виду тварини з наступним внесенням ідентифікаційного номера до Реєстру тварин. Для коней включає в себе графічний та письмовий описи відмітин і прикмет, присвоєння клички та ідентифікаційного номера, унесення інформації до книг обліку коней господарства або відповідних форм племінного обліку (для племінних господарств), видачу паспорта коня;

ідентифікаційний номер - індивідуальний номер, який присвоюється тварині, є унікальним і не змінюється протягом її життя;

ін'єктор - троакарна голка, призначена для імплантації капсули за допомогою ін'єкції;

інформаційна довідка - документ, який надається за офіційним запитом органів державної влади із зазначенням підстав для такого запиту;

капсула - матеріал у біологічно адаптованій оболонці, що містить мікрочип, призначений для імплантації шляхом ін'єкції;

кінь з відомим походженням - кінь, щодо якого є дані про походження відповідно до вимог племінного обліку;

книга обліку ідентифікованих коней - документ установленої форми, до якого вноситься інформація про тварину, її походження, переміщення, забій, утилізацію, падіж (загибель) тощо в порядку, установленому цим Положенням;

коні - домашні тварини роду коней (Equus) - коні, віслюки та тварини, одержані в результаті їх схрещування;

лікар ветеринарної медицини - державний або ліцензований лікар ветеринарної медицини;

мікрочип, чип, транспондер - приймально-передавальна схема, яка при активізації пристроєм, що зчитує, передає код з номером електронного маркування тварини;

номер електронного маркування - код чипа, що використовується в разі електронного маркування. Номер електронного маркування коня заноситься до Реєстру тварин;

паспорт віслюка / мула / лошака - документ установленої форми, що містить ідентифікаційні та інші дані стосовно тварини, відомості про власника, реєстрацію в Реєстрі тварин, ветеринарно-санітарні заходи та є обов'язковим супровідним документом при будь-якому переміщенні тварини;

паспорт коня - документ установленої форми, що містить ідентифікаційні та інші дані стосовно коня, відомості про власника, реєстрацію в Реєстрі тварин, ветеринарно-санітарні заходи та є обов'язковим супровідним документом при будь-якому переміщенні тварини;

переміщення - процес, результатом якого є зміна господарства, в якому перебуває тварина, або зміна її власника/утримувача;

племінна тварина - чистопородна або одержана за затвердженою програмою породного вдосконалення тварина (кінь), яка має племінну (генетичну) цінність;

пристрій, що зчитує (сканер), - електронний приймально-передавальний апарат, стаціонарний або переносний, який дає змогу звірити номер електронного маркування, що міститься в мікрочипі, і прочитати цей номер на відстані;

реєстрація - внесення до Реєстру тварин даних про ідентифіковану тварину, її власника/утримувача, господарство, переміщення, забій, утилізацію, загибель, падіж;

утримувач - юридична або фізична особа, яка здійснює діяльність з утримання, розведення, продажу, переміщення, забою, утилізації, надання послуг зі штучного осіменіння тварин, організації виставок тварин на підставі повноважень, наданих їй власником тварин;

формуляр про електронне маркування коня - документ установленої форми, який містить номер електронного маркування коня, основні відомості щодо коня, його власника, утримувача, особи, що проводила електронне маркування, місця введення капсули та марки мікрочипа, засвідчений агентом та власником/утримувачем коня.

(пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85
,
 у редакції наказу Міністерства аграрної політики
 та продовольства України від 18.12.2015 р. N 484)

1.6. Ідентифікація та реєстрація коней включає:

оформлення замовлення;

графічний та письмовий опис відмітин і прикмет, присвоєння ідентифікаційного номера і клички;

генетичну експертизу походження (для коней з відомим походженням);

(абзац четвертий пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 18.12.2015 р. N 484)

електронне маркування коня мікрочипом (за бажанням власника);

облік ідентифікованих коней у господарстві;

реєстрацію ідентифікованих коней (для племінних тварин) у державній книзі племінних коней (далі - ДКПК) відповідної породи;

реєстрацію коней у Реєстрі тварин;

оформлення і видачу паспортів коней, паспортів віслюків/мулів/лошаків;

(абзац дев'ятий пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

реєстрацію в Реєстрі тварин і паспорті коня, паспорті віслюка/мула/лошака інформації про зміну власника, господарства, ідентифікаційних даних коня, падіж (загибель), забій та утилізацію тварин.

(абзац десятий пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

1.7. Адміністратор Реєстру тварин здійснює реєстрацію господарств у Реєстрі тварин, присвоєння реєстраційних номерів господарствам, замовлення у виробника та видачу власникам бланків замовлень, книг обліку коней, реєстраційних карток, мікрочипів, оформлення та видачу паспортів коней, паспортів віслюків/мулів/лошаків, формування і ведення Реєстру тварин.

(пункт 1.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85
,
 наказом Міністерства аграрної політики та
 продовольства України від 18.12.2015 р. N 484)

1.8. Реєстраційна картка господарства, реєстраційна картка коня, реєстраційна картка віслюка / мула / лошака, родовід, заява про внесення змін до Реєстру тварин, замовлення на проведення ідентифікації та реєстрації коней надсилаються (подаються) до Адміністратора Реєстру тварин в паперовому або електронному вигляді з накладеним електронним цифровим підписом.

Інша інформація (висновки генетичної експертизи походження, паспорти, видані іншими організаціями, сертифікати племінних (генетичних) ресурсів) може подаватись у вигляді копій.

(главу 1 доповнено пунктом 1.8 згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 18.12.2015 р. N 484)

2. Реєстрація господарства

2.1. Власники чи утримувачі коней зобов'язані зареєструвати свої господарства в Реєстрі тварин перед початком проведення ідентифікації та реєстрації тварин.

2.2. Для реєстрації господарства суб'єкт господарювання подає Адміністратору Реєстру тварин заповнену реєстраційну картку господарства (додаток 1) та ветеринарну довідку щодо його ветеринарно-санітарного стану, видану територіальним органом Державного департаменту ветеринарної медицини.

Реєстрація господарства несуб'єкта господарювання здійснюється на підставі даних реєстраційної картки коня (додаток 2), реєстраційної картки віслюка/мула/лошака (додаток 3).

(абзац другий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

2.3. Суб'єкти господарювання, які займаються випробуванням коней, проведенням кінноспортивних змагань, виставок за участю коней, торгівлею тваринами та проводять забій, утилізацію, зобов'язані здійснити дії щодо реєстрації місць випробувань, змагань, виставок, торгівлі, забою, утилізації та інших місць зосередження тварин у Реєстрі тварин з моменту надходження до них першої ідентифікованої та зареєстрованої в установленому порядку тварини. Указані місця підлягають реєстрації як господарства відповідно до вимог цього Положення.

2.4. У разі, якщо суб'єкт господарювання є власником/утримувачем кількох господарств, дані подаються окремо про кожне господарство.

2.5. Адміністратор Реєстру тварин вносить дані реєстраційної картки господарства до Реєстру тварин і надсилає власникам чи утримувачам тварин та суб'єктам господарювання, зазначеним у пункті 2.3 цього Положення, повідомлення про реєстрацію господарства в Реєстрі тварин та присвоєння господарству реєстраційного номера в Реєстрі тварин.

2.6. У разі зміни даних про господарство, занесених до реєстраційної картки, власник чи утримувач у 3-денний термін подає Адміністратору Реєстру тварин заяву про внесення змін до Реєстру тварин (додаток 4) та документи, що підтверджують ці зміни.

(пункт 2.6 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 18.12.2015 р. N 484)

3. Ідентифікація та реєстрація коней

3.1. Для проведення ідентифікації та реєстрації коней власник чи утримувач подає до Адміністратора Реєстру тварин письмове замовлення на проведення ідентифікації та реєстрації коней (додаток 5). Бланк замовлення видає агент.

(пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

3.2. У замовленні зазначаються:

дані про власника - реєстраційний номер господарства в Реєстрі тварин (за наявності), найменування та місцезнаходження, код ЄДРПОУ для юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) для фізичної особи;

дані про утримувача - реєстраційний номер господарства в Реєстрі тварин (за наявності), найменування та місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) для фізичної особи;

обсяг робіт з ідентифікації та реєстрації коней, які необхідно провести.

(пункт 3.2 у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 18.12.2015 р. N 484)

3.3. Пункт 3.3 виключено

(згідно з наказом Міністерства аграрної політики
 та продовольства України від 18.12.2015 р. N 484
,
 у зв'язку з цим пункти 3.4 - 3.19
 вважати відповідно пунктами 3.3 - 3.18
)

3.3. При поданні замовлення власник або вповноважена ним особа пред'являє паспорт або інший документ, що посвідчує його особу, а в разі, коли особа діє від їх імені, - відповідне доручення.

3.4. Замовлення засвідчується підписом та печаткою (за наявності) власника або уповноваженої ним особи.

(пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85
,
у редакції наказу Міністерства аграрної політики та
 продовольства України від 18.12.2015 р. N 484)

3.5. Усі коні, що утримуються в господарстві, повинні бути ідентифіковані за одним з таких варіантів:

А. Присвоєння клички, графічний та письмовий опис відмітин і прикмет, присвоєння ідентифікаційного номера, оформлення та видача паспорта коня (паспорта віслюка/мула/лошака).

(абзац другий пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

Б. Присвоєння клички, графічний та письмовий опис відмітин і прикмет, генетична експертиза походження, оформлення родоводу, присвоєння ідентифікаційного номера, оформлення та видача паспорта коня.

3.6. Власник чи утримувач указує варіант ідентифікації коней свого господарства при оформленні замовлення.

3.8. Пункт 3.8 виключено

(згідно з наказом Міністерства аграрної
 політики України від 25.02.2008 р. N 85,
у зв'язку з цим пункти 3.9 - 3.20
 уважати відповідно пунктами 3.8 - 3.19)

3.7. На бажання, власник чи утримувач може замовити додатковий елемент ідентифікації - установлення електронного мікрочипа.

3.8. Агент або відповідальна особа, які проводять ідентифікацію коней, повинні пройти спеціальне навчання, а ті, що проводять ідентифікацію племінних коней, - атестацію.

3.9. Ідентифікацію коней у господарстві розпочинають з відтворного складу: жеребців-плідників та конематок; далі ідентифікують коней, призначених для випробування на іподромах, участі у змаганнях, продажу.

Лошата ідентифікуються перед відлученням від матері, але не пізніше одного року після народження.

Відповідно до цього Положення тварина повинна бути ідентифікована та зареєстрована раніше, ніж вона буде продана або залишить господарство.

3.10. Кличка тварині присвоюється власником. Племінним коням кличка присвоюється згідно з установленими правилами. Наступний власник може змінити кличку коня, про що повідомляє Адміністратора Реєстру тварин. Зміна клички реєструється в Реєстрі тварин і паспорті коня (паспорті віслюка/мула/лошака).

(пункт 3.10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

Кінь з ідентифікаційним номером, присвоєним іншою країною, може бути зареєстрований у Реєстрі тварин без клички.

(пункт 3.10 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 18.12.2015 р. N 484)

3.11. Агент або відповідальна особа заповнюють реєстраційну картку коня (додаток 4), яка містить відомості про коня, власника і господарство, графічний та письмовий опис відмітин і прикмет.

Графічний опис відмітин і прикмет проводиться згідно з Інструкцією з опису відмітин і прикмет коней, затвердженою наказом Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 року N 496, зареєстрованою в Мін'юсті 6 квітня 2005 року за N 362/10642.

Усі записи в картці завіряються підписом та печаткою (за наявності) власника чи утримувача. Картка засвідчується підписом агента.

(абзац третій пункту 3.11 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

До реєстраційної картки коня додається копія документа, що підтверджує право власності на коня (договір купівлі-продажу, довідка про підтвердження наявності на відповідну дату у власника коня, який утримується в його господарстві, видана сільською, селищною чи міською радою, договір оренди, акт на приплід тощо).

(пункт 3.11 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 18.12.2015 р. N 484)

3.12. Пункт 3.12 виключено

(згідно з наказом Міністерства аграрної політики
 та продовольства України від 18.12.2015 р. N 484
,
 у зв'язку з цим пункти 3.13 - 3.18
 вважати відповідно пунктами 3.12 - 3.17
)

3.12. Для племінних коней обов'язковим елементом ідентифікації є генетична експертиза походження.

Генетична експертиза походження проводиться згідно з Положенням про порядок проведення генетичної експертизи походження та аномалій племінних тварин, затвердженим наказом Мінагрополітики України від 1 червня 2004 року N 197, зареєстрованим у Мін'юсті 16 червня 2004 року за N 738/9337.

Генетична експертиза походження проводиться один раз за життя коня: лошат - при відлученні, дорослих коней - якщо раніше не проводилася.

З цією метою беруться проби біоматеріалу (кров, шерсть тощо) для тестування, про що робиться відповідна відмітка в обох примірниках реєстраційної картки коня.

Власник чи утримувач повинен забезпечити відбір проб біоматеріалу. У разі, якщо генетична експертиза походження батька чи матері тварини не проведена, проба береться і в них.

3.13. Для коней з відомим підтвердженим походженням до реєстраційної картки коня, що надсилається до Адміністратора Реєстру тварин, додаються родовід коня (додаток 6) і ксерокопія протоколу генетичних досліджень з висновком щодо достовірності його походження.

(абзац перший пункту 3.13 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 18.12.2015 р. N 484)

Родовід коня заповнюється відповідальною особою господарства і засвідчується її підписом та печаткою господарства.

У родоводі зазначають ідентифікаційний номер коня, кличку, чотири ряди предків. Щодо кожного предка наводять: номер за ДКПК, кличку, породу і масть (скорочено) та рік народження.

Якщо на коня видано в установленому порядку племінне свідоцтво (сертифікат), родовід коня і ксерокопію генетичних досліджень можна замінити ксерокопією племінного свідоцтва (сертифіката).

(абзац четвертий пункту 3.13 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

3.14. Щодо імпортованого коня, то власник зобов'язаний ідентифікувати та зареєструвати його протягом 30 днів від дати проведення ветеринарно-санітарного контролю на державному кордоні, але раніше, ніж кінь залишить господарство, у порядку, визначеному в пункті 3.12 цього Положення.

(абзац перший пункту 3.14 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

Якщо імпортований кінь супроводжується паспортом, що містить ідентифікаційний номер, наданий у країні походження, та заповнене графічне зображення відмітин і прикмет, його початковий опис та паспорт зберігаються і є дійсними. Адміністратором Реєстру тварин видається вкладиш до паспорта коня (віслюка/мула/лошака) (додатки 7, 8).

(абзац другий пункту 3.14 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85
,
 наказом Міністерства аграрної політики та
 продовольства України від 18.12.2015 р. N 484)

Разом з реєстраційною карткою коня власник подає до Адміністратора Реєстру тварин копії сторінок паспорта коня, які містять дані щодо ідентифікаційного номера коня, його клички, масті, дати і місця народження, ідентифікаційного опису та родоводу.

(пункт 3.14 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 18.12.2015 р. N 484)

3.15. Протягом 25 робочих днів з дня надходження реєстраційної картки коня (реєстраційної картки віслюка / мула / лошака), родоводу коня і ксерокопії протоколу генетичних досліджень (для коней з відомим походженням) Адміністратор Реєстру тварин здійснює реєстрацію коня в Реєстрі тварин, присвоює йому ідентифікаційний номер та протягом п'яти робочих днів з дня отримання даних щодо реєстрації тварини оформлює на неї паспорт коня (паспорт віслюка / мула / лошака).

(пункт 3.16 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85
,
 у редакції наказу Міністерства аграрної політики
 та продовольства України від 18.12.2015 р. N 484)

3.16. Ідентифікаційний номер складається з 15 символів і має таку структуру:

позиції 1 - 6 - UELN-код;

позиції 7, 8 - цифровий код області, де проводилась ідентифікація тварини;

позиції 9 - 15 - індивідуальний номер тварини.

(пункт 3.16 у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 18.12.2015 р. N 484)

3.17. Датою реєстрації коня вважається дата внесення інформації в Реєстр тварин та присвоєння ідентифікаційного номера.

4. Паспорт коня (паспорт віслюка/мула/лошака), порядок його оформлення, видачі та обігу

(назва глави 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

4.1. Паспорт коня (паспорт віслюка/мула/лошака) видається на кожну тварину, ідентифіковану і зареєстровану в установленому цим Положенням порядку, є супровідним документом на коня при будь-якому його переміщенні і зберігається за місцеперебуванням коня.

(пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

4.2. Наявність паспорта є обов'язковою при участі коня у виставках, виводках, іподромних випробуваннях, спортивних змаганнях, ветеринарно-санітарних обробках та оглядах, продажу коня та його забою.

4.3. Бланки паспорта коня (додаток 9), паспорта віслюка/мула/лошака (додаток 10) виготовляються згідно з технічним описом бланка "Паспорт коня" (додаток 11) та технічним описом бланка "Паспорт віслюка/мула/лошака" (додаток 12) відповідно та на замовлення Адміністратора Реєстру тварин.

(пункт 4.3 у редакції наказу Міністерства
 аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

4.4. Записи в паспорті здійснюються державною мовою.

Записи щодо клички, абревіатури порід, літерного коду країни походження коня та його предків, місця народження коня зазначаються відповідно мовою країни походження коня або його предків. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) або найменування власника зазначаються мовою країни проживання власника.

Цифрова інформація вноситься до паспорта арабськими і римськими цифрами.

(пункт 4.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85
,
 у редакції наказу Міністерства аграрної політики
 та продовольства України від 18.12.2015 р. N 484)

4.5. На внутрішньому боці титульної сторінки паспорта надруковано витяг з цього Положення.

4.6. Паспорт містить такі розділи:

4.6.1. Відомості про коня та його власника. Відомості про коня містять: ідентифікаційний номер, код мікрочипа (за наявності), дату народження, кличку, стать, масть, породну належність, реєстрацію в ДКПК (за наявності), походження (номер за ДКПК (для племінних коней), кличка, рік народження і порода батька, матері і батька матері), місце народження; відомості про власника, які містять назву господарства, прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, поштову адресу.

4.6.2. Реєстрація зміни власника.

4.6.3. Родовід коня (крім паспорта віслюка/мула/лошака).

(підпункт 4.6.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

4.6.4. Ідентифікаційний опис коня (віслюка/мула/лошака). Розділ містить кличку коня, графічний і письмовий опис відмітин і прикмет коня, реєстрацію зміни клички коня, відмітку про кастрацію.

(підпункт 4.6.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

4.6.5. Перевірка ідентифікаційних даних коня. Проводиться шляхом порівняння відмітин і прикмет коня з відмітинами і прикметами, що описані в його паспорті. Перевірка ідентифікаційних даних проводиться уповноваженою особою або ветеринарним лікарем у разі прибуття коня на змагання, випробування тощо і у всіх випадках застосування щодо коня ветеринарних лікарських препаратів або проведення ветеринарних досліджень.

4.6.6. Відмітки про проведені вакцинації проти грипу коней.

4.6.7. Відмітки про інші вакцинації (крім грипу).

4.6.8. Лабораторні дослідження. До цього розділу заносяться результати проведених лабораторних досліджень щодо наявності в організмі коня збудників інфекційних захворювань або заборонених речовин.

4.6.9. Облік застосування ветеринарних лікарських засобів. У цьому розділі лікар ветеринарної медицини, що проводить лікування коня, зазначає інформацію щодо дати, місця лікування і назви кожного ветеринарного лікарського препарату, що застосовувався для лікування коня, і засвідчує її своїм підписом і печаткою.

(пункт 4.6 доповнено підпунктом 4.6.9 згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 18.12.2015 р. N 484)

4.7. Адміністратор Реєстру тварин здійснює оформлення паспорта коня, паспорта віслюка / мула / лошака протягом 30 робочих днів з дня надходження реєстраційної картки коня (реєстраційної картки віслюка / мула / лошака), родоводу коня і ксерокопії протоколу генетичних досліджень (для коней з відомим походженням).

(пункт 4.7 у редакції наказу Міністерства
 аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85
,
 наказу Міністерства аграрної політики та
 продовольства України від 18.12.2015 р. N 484)

4.8. Паспорт на ідентифікованого коня видається один раз. Термін дії паспорта є безстроковим.

4.9. Якщо на коня з відомим походженням видано паспорт:

організацією, що веде племінну книгу коней, форма якого відповідає вимогам цього Положення, - власник або уповноважена ним особа подає до Адміністратора Реєстру тварин разом з реєстраційною карткою коня копії сторінок паспорта коня, які містять дані щодо ідентифікаційного номера коня, його клички, масті, дати і місця народження, ідентифікаційного опису та родоводу;

федерацією кінного спорту України або Міжнародною федерацією кінного спорту - власник або уповноважена ним особа подає до Адміністратора Реєстру тварин разом з реєстраційною карткою коня копії сторінок паспорта коня, які містять дані щодо ідентифікаційного номера коня, його клички, масті, дати і місця народження, ідентифікаційного опису, родоводу, та копію документа щодо проведеної генетичної експертизи, що підтверджує походження коня.

На підставі документів, поданих власником або уповноваженою ним особою, кінь реєструється в Реєстрі тварин і на нього видається вкладиш до паспорта коня.

(пункт 4.9 у редакції наказу Міністерства
 аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85
,
 наказу Міністерства аграрної політики та
 продовольства України від 18.12.2015 р. N 484)

4.10. Обмін паспорта або видача нового здійснюється у разі, якщо:

власником були встановлені розбіжності в записах паспорта із записами книги обліку ідентифікованих коней;

паспорт став непридатним для користування;

паспорт утрачено.

4.11. У разі виявлення помилок у паспорті, його пошкодження або втрати власник/утримувач повинен протягом 7 днів після виявлення розбіжностей, установлення факту пошкодження або втрати звернутися до Адміністратора Реєстру тварин із заявою про внесення змін у Реєстр тварин та/або видачу нового паспорта і додати до заяви паспорт, який потрібно замінити.

Адміністратор Реєстру тварин перевіряє відповідну інформацію в Реєстрі тварин і в разі підтвердження помилок уносить зміни в Реєстр тварин відповідно до цього Положення.

4.12. Оформлення та видача нового паспорта замість зіпсованого, пошкодженого або втраченого проводиться Адміністратором Реєстру тварин у місячний термін з моменту отримання від власника заяви та паспорта (у разі його пошкодження), який підлягає обміну.

(пункт 4.12 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

4.13. Паспорт, що видається замість утраченого або пошкодженого, містить відмітку "Виданий повторно".

(пункт 4.13 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

4.14. Після повторної видачі паспорта знайдений утрачений паспорт є недійсним і власник/утримувач зобов'язаний повернути його Адміністратору Реєстру тварин для знищення.

4.15. Власник/утримувач повинен подавати паспорт для внесення відповідних відміток у разі:

купівлі коня;

зміни клички коня або інших ідентифікаційних даних;

кастрації коня.

Після внесення необхідних відміток агент повертає паспорт власнику/утримувачу.

4.16. У разі появи в коня протягом життя додаткових набутих прикмет (тавра, електронного мікрочипа тощо) власник/утримувач подає до Адміністратора Реєстру тварин заяву про внесення змін до Реєстру тварин і реєстраційну картку коня (реєстраційну картку віслюка/мула/лошака) із зазначенням цих змін.

(абзац перший пункту 4.16 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

Адміністратор Реєстру тварин додає опис набутих прикмет до початкового ідентифікаційного опису коня в Реєстрі тварин.

Унесення додаткових набутих прикмет коня в паспорт робить агент після відправлення до Адміністратора Реєстру тварин заяви про внесення змін до Реєстру тварин і реєстраційної картки коня (реєстраційної картки віслюка/мула/лошака).

(абзац третій пункту 4.16 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

4.17. Паспорт коня (паспорт віслюка/мула/лошака), що пав, повертається до Адміністратора Реєстру тварин для знищення.

(пункт 4.17 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

5. Електронне маркування коней

5.1. Електронне маркування коней включає:

імплантацію капсули з номером електронного маркування;

заповнення формуляра про електронне маркування коня (додаток 13) - у двох примірниках - для власника коня і внесення даних у Реєстр тварин;

(абзац третій пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

унесення номера електронного маркування в паспорт коня (віслюка/мула/лошака);

(абзац четвертий пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

реєстрацію даних, пов'язаних з електронним маркуванням, у Реєстрі тварин.

5.2. Засоби електронного маркування

5.2.1. Засоби електронного маркування повинні відповідати нормам, розробленим Міжнародною Організацією Стандартизації (International Organization for Standartisation):

нормі 11784, яка описує кодову структуру мікрочипа, що базується на використанні 64-бітного коду з 15 знаками. Код містить номер країни реєстрації та номер коня і не повинен дублюватися в жодній країні протягом принаймні 100 років;

нормі 11785, яка визначає технологію взаємодії чипа і пристрою, що зчитує. Передбачає можливість зчитування чипів, виготовлених за старою технологією, щоб мати змогу ідентифікувати тварин, маркованих раніше.

5.2.2. Комплект "капсула-ін'єктор" є стерильним, упакованим в індивідуальний пакет для одноразового використання.

Упаковка комплекту має містити дату закінчення терміну використання.

5.2.3. Для електронного маркування коней застосовуються транспондери (чипи) розміром 2 х 12 мм, які містяться в спеціальній капсулі з біосумісного матеріалу.

Після імплантації капсули навкруг утворюється волокниста оболонка - захисна реакція організму, що перешкоджає мимовільному переміщенню капсули.

5.2.4. Чип не має власної енергії й активується тільки при наближенні до нього пристрою, що зчитує (приблизно на відстань 15 см, використовуючи при цьому випромінювану ним енергію), відсилає йому, в свою чергу, одну радіохвилю. Чип відповідає виключно на низькочастотні радіохвилі (134,2 KHz) і не є постійним джерелом хвиль.

5.2.5. Пристрій, що зчитує, переводить отриманий двійковий сигнал у десяткову систему і виводить на екран (свій або будь-якого іншого комп'ютера) у вигляді 15-значного коду.

Розпізнавання коду відбувається шляхом проведення сканером вздовж шиї коня, внаслідок чого на дисплеї висвітлюється номер, який потім порівнюється з номером електронного маркування, внесеним у паспорт коня (паспорт віслюка/мула/лошака).

(абзац другий підпункту 5.2.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

5.2.6. Код чипа, який містить номер електронного маркування коня, є унікальним і незмінним.

Код чипа відображено на комплекті стрічок з магнітним штрих-кодом, які входять до комплекту "капсула-ін'єктор" і вклеюються в усі необхідні документи тварини (паспорт коня, паспорт віслюка/мула/лошака, формуляр про електронне маркування).

(абзац другий підпункту 5.2.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

5.2.7. Код мікрочипа складається з 15 знаків і має таку структуру:

1 - 3 - міжнародний код країни, де проведено електронне маркування;

4 - 6 - міжнародний код виробника чипа;

7 - 15 - номер коня.

Код мікрочипа може не співпадати з ідентифікаційним номером коня.

5.2.8. Адміністратор Реєстру тварин вносить до Реєстру тварин дані щодо всіх коней - носіїв чипів.

5.3. Порядок проведення електронного маркування

5.3.1. Власник зазначає у замовленні на проведення ідентифікації та реєстрації коней кількість коней, яким необхідно провести електронне маркування.

5.3.2. Агент передає замовлення до Адміністратора Реєстру тварин протягом 2 днів.

5.3.3. Засоби електронного маркування надаються власнику/утримувачу протягом 14 днів після надходження замовлення до Адміністратора Реєстру тварин.

(підпункт 5.3.3 у редакції наказу Міністерства
 аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

5.3.4. Комплектами для електронного маркування і формулярами про електронне маркування забезпечує Адміністратор Реєстру тварин.

5.3.5. Адміністратор Реєстру тварин замовляє у виробника виготовлення мікрочипів.

5.3.6. Власник (за потребою) може замовити у виробника або його представника пристрій, що зчитує.

5.3.7. Адміністратор Реєстру тварин видає власнику/утримувачу необхідну кількість засобів електронного маркування і формулярів про електронне маркування.

(підпункт 5.3.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

5.3.8. Підпункт 5.3.8 виключено

(згідно з наказом Міністерства аграрної
 політики України від 25.02.2008 р. N 85,
у зв'язку з цим підпункти 5.3.9 - 5.3.11
 вважати відповідно підпунктами 5.3.8 - 5.3.10)

5.3.8. Відповідальна особа (лікар ветеринарної медицини) проводить електронне маркування коня:

(абзац перший підпункту 5.3.8 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

звіряє або встановлює прикмети коня;

пересвідчується в нормальному фізичному стані тварини;

обирає найбільш зручне місце для імплантації мікрочипа. Місце введення розраховується таким чином, щоб виключити можливість випадкового виведення і щонайменше травмувати коня. Рекомендується вводити чип у м'язову тканину середньої третини лівого боку шиї під кутом 45° або у жирову тканину гребеня шиї під кутом 90°, відступивши 2 - 3 см від лінії росту гриви;

пересвідчується, що коню раніше не було імплантовано мікрочип. При будь-якому виявленні мікрочипа (крім випадків перемаркування на замовлення власника) маркування тварини припиняється;

попередньо зчитує номер електронного маркування, що міститься в капсулі для імплантації, з метою його контролю. Будь-яка дефектна капсула має бути повернена Адміністратору Реєстру тварин разом з відповідним формуляром про електронне маркування;

обробляє місце введення капсули антисептиком (якщо у тварини довга шерсть, необхідно спочатку вистригти або поголити місце введення капсули);

(абзац сьомий підпункту 5.3.8 пункту 5.3 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 18.12.2015 р. N 484)

імплантує капсулу з мікрочипом за допомогою ін'єктора, уводячи його на повну довжину голки. Чип виштовхується з голки повністю до клацання. Місце ін'єкції притискається і масажується, щоб запобігти утворенню повітряного каналу. З цією ж самою метою рекомендується надати коню спокій протягом доби після чипування;

контролює після ін'єкції зчитування номера електронного маркування тварини, що міститься в капсулі;

заповнює у двох примірниках формуляр про електронне маркування коня, один з яких залишається власнику коня, а другий - надсилається Адміністратору Реєстру тварин для реєстрації в Реєстрі тварин;

(абзац десятий підпункту 5.3.8 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

уклеює в паспорт коня (паспорт віслюка/мула/лошака) стрічку з номером електронного маркування;

(абзац одинадцятий підпункту 5.3.8 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

уносить запис про електронну ідентифікацію коня до книги обліку ідентифікованих коней господарства або відповідних форм племінного обліку.

Якщо в штаті господарства відсутній лікар ветеринарної медицини, для проведення електронного маркування власник коней звертається до лікаря ветеринарної медицини, що здійснює свою діяльність на території, де перебувають тварини.

(підпункт 5.3.8 доповнено абзацом тринадцятим згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

5.3.9. Формуляр про електронне маркування коня містить такі відомості:

номер мікрочипа;

дату чипування;

ідентифікаційний номер коня;

стать;

породу;

кличку коня;

дату народження коня;

ім'я, адресу і номер телефону власника/утримувача коня;

відомості про відповідальну особу (лікаря ветеринарної медицини), яка проводила електронне маркування;

(абзац десятий підпункт 5.3.9 у редакції наказу
 Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

місцезнаходження імплантованого мікрочипа.

Формуляр засвідчується підписами і печатками (штампами) відповідальної особи (лікаря ветеринарної медицини) і власника/утримувача.

(абзац дванадцятий підпункту 5.3.9 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

5.3.10. Дані про електронне маркування коня вносяться до Реєстру тварин.

5.4. Електронне маркування коней, раніше маркованих мікрочипами

5.4.1. Власник коня, якому було імплантовано мікрочип до вступу в дію цього Положення, повинен повідомити про проведене маркування Адміністратора Реєстру тварин (у полі "Прикмети" реєстраційної картки коня, реєстраційної картки віслюка/мула/лошака) і заявити про бажання його зберегти або змінити (у заяві про внесення змін до Реєстру тварин).

(підпункт 5.4.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

5.4.2. Після надходження до Адміністратора Реєстру тварин заявки власника про наявність та збереження маркування проводиться перевірка цього маркування.

5.4.3. Маркування вважається дійсним за умов:

засвідчення уповноваженою особою, що імплантована капсула зчитується пристроєм, який відповідає нормі ISO 11785;

реєстрації електронного маркування в Реєстрі тварин;

ідентифікації і реєстрації коня в установленому порядку.

5.4.4. Перевстановлення мікрочипа передбачає попередню перевірку відповідальною особою (лікарем ветеринарної медицини):

(абзац перший підпункту 5.4.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

відповідності тварини її опису в ідентифікаційному документі;

неможливості нормального зчитування.

5.4.5. Відповідальна особа (лікар ветеринарної медицини) маркує тварину шляхом імплантації нового мікрочипа.

(абзац перший підпункту 5.4.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

Новий мікрочип бажано встановлювати вище за попередній.

5.4.6. Відповідальна особа (лікар ветеринарної медицини) заповнює два примірники формуляра про електронне маркування коня, один з яких передає власнику, а другий - надсилає Адміністратору Реєстру тварин для внесення даних до Реєстру тварин.

(підпункт 5.4.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

5.5. Наявність у коня мікрочипа не виключає необхідності наявності паспорта коня (паспорта віслюка/мула/лошака).

(пункт 5.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

6. Облік ідентифікованих коней у господарстві

6.1. Власник чи утримувач, у господарстві якого утримуються коні, а також суб'єкти господарювання, зазначені в пункті 2.3 цього Положення, де коні можуть тимчасово перебувати, зобов'язані вести своєчасний та вірогідний облік усіх тварин.

Облік у неплемінних господарствах ведеться шляхом занесення інформації до книги обліку ідентифікованих коней (додаток 14), у племінних - до відповідних форм племінного обліку (N 10-к, N 10-а, N 14-к, N 15-к), затверджених наказом Мінагрополітики України від 15.10.2003 N 364 "Про затвердження нормативно-правових актів щодо бонітування племінних коней і племінного обліку в конярстві", який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.10.2003 за N 992/8313.

(абзац другий пункту 6.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

6.2. Облік ідентифікованих коней у господарствах юридичних осіб ведеться відповідальною особою господарства, у господарствах фізичних осіб - агентом, що здійснює свою діяльність на території, де розташоване господарство.

Агент веде окрему книгу обліку ідентифікованих коней у кожному населеному пункті.

6.3. Книга обліку ідентифікованих коней ведеться на паперових носіях і зберігається 3 роки від дня вибуття останнього коня з господарства.

6.4. Книга обліку ідентифікованих коней містить зведену картку характеристик господарства та 2 розділи:

розділ 1 - дані про ідентифікованих коней та їх власників;

розділ 2 - дані про переміщення коней.

6.5. Записи до книги обліку ідентифікованих коней заносяться протягом 3 днів після переміщення, народження, остаточного вибуття коня з господарства українською мовою і розбірливим почерком. Необхідні виправлення здійснюють чітким закресленням попередньої інформації. Не допускаються замальовування та підтирання даних. Будь-які зміни записів у книзі обліку ідентифікованих коней виконуються в спосіб, придатний для читання.

6.6. До розділу 1 книги обліку ідентифікованих коней заносять:

для юридичних осіб - номер запису за порядком, ідентифікаційний номер коня, його кличка, дата та місце народження, стать, масть, порода, походження (клички батька і матері), серія та номер паспорта, дані про остаточне вибуття коня з господарства - дата й причина вибуття (продаж, загибель, падіж тощо);

для фізичних осіб - номер запису за порядком, дані про власника (прізвище, ім'я та по батькові в називному відмінку, назва вулиці, номер будинку, номер квартири, ідентифікаційний номер), ідентифікаційний номер коня, його кличка, дата та місце народження, стать, масть, порода, походження (клички батька й матері), серія та номер паспорта, дані про остаточне вибуття коня з господарства (продаж, загибель тощо).

До розділу 2 книги обліку ідентифікованих коней вносять такі дані про прибуття та вибуття коней: дата прибуття чи вибуття, ідентифікаційний номер коня, кличка коня, дані про господарство, з якого прибув чи вибув кінь, причина прибуття чи вибуття.

У разі народження лошати в цьому самому господарстві в графі "Прибуття" зазначають: дату його народження, стать, масть, кличку, ідентифікаційні номери та клички батька й матері.

Дані про народження заносяться в книгу обліку ідентифікованих коней протягом 3 днів.

6.7. Лікар ветеринарної медицини, під контролем якого перебуває господарство, веде амбулаторний журнал, до якого заносить усі діагностичні дослідження, профілактичні заходи, виявлені захворювання, призначене і проведене лікування щодо кожної тварини.

6.8. Усі записи з книги обліку коней мають подаватися для перевірки на вимогу працівників Адміністратора Реєстру тварин, Державного департаменту ветеринарної медицини та його територіальних органів.

6.9. Власник чи утримувач зобов'язаний здійснювати періодичну інвентаризацію поголів'я коней в господарстві у розрізі статево-вікових і господарських груп та подавати Адміністратору Реєстру тварин звіт-реєстр про наявність ідентифікованого та зареєстрованого поголів'я коней у господарстві за встановленою формою (додаток 15).

(абзац перший пункту 6.9 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

Звіт-реєстр подається щорічно за станом на 1 січня за минулий рік до 20 січня поточного року.

(абзац другий пункту 6.9 у редакції наказу
 Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

У разі ліквідації, створення нового або реорганізації господарства звіт-реєстр подається за даними останньої інвентаризації протягом 10 днів після її проведення.

Разом зі звітом-реєстром подається ветеринарна довідка державної установи ветеринарної медицини про ветеринарно-санітарний стан господарства.

7. Переміщення тварин

7.1. Власник/утримувач має право на переміщення коня лише в тому разі, якщо він ідентифікований, на нього видані паспорт і ветеринарний документ відповідно до чинного законодавства з питань ветеринарної медицини.

7.2. У разі продажу коня, передання його для користування іншій фізичній або юридичній особі власник зобов'язаний:

заповнити два примірники відомості переміщення тварин (додаток 16);

(абзац другий пункту 7.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 18.12.2015 р. N 484)

передати паспорт коня (паспорт віслюка/мула/лошака), другий примірник відомості переміщення тварин та ветеринарний документ новому власнику або особі, яка супроводжує коня;

(абзац третій пункту 7.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

унести відповідні записи до книги обліку ідентифікованих коней;

не пізніше 3-денного терміну після вибуття коня з господарства надіслати Адміністратору Реєстру тварин перший примірник відомості переміщення тварин.

Бланки відомості переміщення тварин видає Адміністратор Реєстру тварин.

7.3. Фізична чи юридична особа, яка придбала коня або отримала його в тимчасове користування, зобов'язана:

отримати паспорт коня (паспорт віслюка/мула/лошака), другий примірник відомості переміщення тварин та ветеринарний документ;

(абзац другий пункту 7.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

звірити тотожність коня з описом у його паспорті;

у встановленому цим Положенням порядку зареєструвати господарство, якщо воно не зареєстроване;

не пізніше 3-денного терміну після прибуття коня в господарство надіслати Адміністратору Реєстру тварин заповнений другий примірник відомості переміщення тварин;

подати паспорт коня (паспорт віслюка/мула/лошака) за новим місцезнаходженням коня для реєстрації зміни власника (у разі купівлі коня);

(абзац шостий пункту 7.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

унести відповідні записи до книги обліку ідентифікованих коней.

7.4. Після закінчення терміну користування твариною утримувач/власник зобов'язаний діяти згідно з пунктами 7.2 і 7.3 цього Положення.

7.5. До відомості переміщення тварин вносяться такі дані:

у разі вибуття тварини з господарства - ідентифікаційний номер тварини, реєстраційний номер (або ідентифікаційний номер власника/утримувача), назва та адреса господарства, з якого вибуває тварина, дата та причина вибуття, дата заповнення відомості переміщення тварин та код агента, що здійснює свою діяльність на території, де розміщене господарство. У разі експорту тварини - код та назва країни, у яку експортується тварина, дата експорту, дата заповнення відомості переміщення тварини та дані про агента, що здійснює свою діяльність на території, де розміщене господарство, з якого тварина експортується;

у разі прибуття тварини до господарства - реєстраційний номер господарства, назва та адреса господарства, до якого прибуває тварина, дата та причина прибуття, дата заповнення та дані про агента, що здійснює свою діяльність на території, де розміщене господарство.

Дані, унесені до відомості переміщення тварин, засвідчуються підписами попереднього власника/утримувача при вибутті та нового власника/утримувача при прибутті тварини з/до господарства та печаткою у разі, якщо власником/утримувачем тварини є суб'єкт підприємницької діяльності, та підписом агента.

8. Забій, падіж (загибель) та утилізація ідентифікованих коней

8.1. Якщо кінь направляється на м'ясокомбінат, бійню, ветсанзавод, власник зобов'язаний здійснити дії відповідно до пункту 7.2 цього Положення.

У разі забою, загибелі коня через хворобу власник чи утримувач зазначає у відомості переміщення тварин причину забою, загибелі.

8.2. При прибутті коня на м'ясокомбінат, бійню чи ветсанзавод відповідальна особа останнього зобов'язана:

унести записи про прибуття тварини на м'ясокомбінат, її забій або утилізацію та їх причину до книги обліку ідентифікованих коней;

у 3-денний термін від дати забою або утилізації тварини надіслати Адміністратору Реєстру тварин заповнену відомість переміщення тварин та паспорт коня (паспорт віслюка/мула/лошака) для знищення.

(абзац третій пункту 8.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

8.3. У разі забою тварини в господарстві власника останній зобов'язаний внести до книги обліку ідентифікованих коней дату та причину забою і в 3-денний термін після забою подати Адміністратору Реєстру тварин паспорт коня (паспорт віслюка/мула/лошака) для знищення та відомість переміщення тварин для внесення до Реєстру тварин інформації про забій коня.

(пункт 8.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

8.4. У разі забою на м'ясо коня з імплантованим мікрочипом відповідальна особа господарства забою повинна:

установити за допомогою сканера місце трансплантації мікрочипа;

видалити знайдений мікрочип;

вивести мікрочип з ладу, щоб унеможливити його повторне використання.

Якщо видалити виявлений мікрочип неможливо, то частину туші, де він знаходиться, не дозволяється використовувати для харчових або кормових цілей.

(главу 8 доповнено новим пунктом 8.4 згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 18.12.2015 р. N 484
,
 у зв'язку з цим пункт 8.4 вважати пунктом 8.5
)

8.5. Якщо тварина, що загинула, на ветсанзавод не відправляється, власник зобов'язаний внести до книги обліку ідентифікованих коней дату та причину загибелі, дату, спосіб і місце утилізації та в 3-денний термін подати Адміністратору Реєстру тварин відомість переміщення тварин і паспорт коня (паспорт віслюка/мула/лошака) для знищення.

(пункт 8.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

9. Ведення Реєстру тварин

9.1. Формування і ведення Реєстру тварин здійснюється відповідно до Положення про Реєстр тварин, затвердженого наказом Мінагрополітики України від 17.09.2003 N 342, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.10.2003 за N 912/8233.

9.2. Для отримання інформації з Реєстру тварин подається запит, форма якого встановлюється держателем Реєстру тварин. Інформація з Реєстру надається Адміністратором Реєстру тварин шляхом надання витягу з Реєстру тварин або інформаційної довідки.

Рівень доступу до даних Реєстру тварин установлюється держателем Реєстру тварин.

9.3. Суд, органи внутрішніх справ, прокуратури, державної податкової служби, Служби безпеки України та інші органи державної влади отримують інформаційну довідку з Реєстру тварин на бланку адміністратора Реєстру тварин, якщо запит зроблено у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених чинним законодавством України.

9.4. Фізична або юридична особа може користуватися інформацією установленого рівня доступу з Реєстру тварин шляхом підключення до нього через комп'ютерну мережу. Підключення здійснюється адміністратором Реєстру тварин на основі договору, що укладається між адміністратором Реєстру тварин та користувачем.

 

Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією
 

 
 
 
Д. М. Микитюк
 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ГОСПОДАРСТВА

1. Дані про суб'єкта господарювання

Код за ЄДРПОУ                              Дата державної реєстрації суб'єкта господарювання
                                                                                 (для юридичних осіб)   

Реєстраційний номер облікової картки платника податків*  
(для фізичних осіб - суб'єктів господарювання)

Найменування _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові)

Скорочене найменування _____________________________________________________________
                                                                                                                     (для юридичних осіб)

Код КОПФГ

Племінний статус                              Код породи              Дата присвоєння статусу   

 - ПЗ,      - ПР,      - КР,      - ГГ,      - ЗК,      - ППТ,      - КВС,      - І,      - Т,      - ПТЕ
  - так

Місцезнаходження / місце проживання

Код КОАТУУ 

Поштовий індекс 

Область _____________________________________________________________________________,
район _______________________________________________________________________________,
населений пункт ______________________________________________________________________,
вулиця ______________________________________________, буд. _________, кв. _______________,
тел./факс _____________________________, e-mail __________________________________________

Банк обслуговування ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Розрахунковий рахунок ____________________________________, МФО банку 

Індивідуальний податковий номер _______________________________________________________

Номер свідоцтва платника податку на додану вартість _______________________________________

Номер свідоцтва платника єдиного податку ________________________________________________

Банк обслуговування ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Поточний рахунок _________________________________________, МФО банку 

Індивідуальний податковий номер _______________________________________________________

Керівник (для юридичних осіб)

Прізвище _____________________________________________________________________________

Ім'я __________________________________________________________________________________

По батькові ___________________________________________________________________________

2. Дані про господарство

Реєстраційний номер господарства _______________________________________________________

Найменування господарства / ____________________________________________________________
структурного підрозділу                                                                 (за наявності)

Вид тварин __________________________________

Вид діяльності _________________________________________________________________________

Місцезнаходження

Код КОАТУУ 

Поштовий індекс 

Область _____________________________________________________________________________,
район _______________________________________________________________________________,
населений пункт ______________________________________________________________________,
вулиця _________________________________________, буд. ________________________________,
тел./факс ___________________________, e-mail ____________________________________________

Відповідальна особа

Прізвище _____________________________________________________________________________

Ім'я __________________________________________________________________________________

По батькові ___________________________________________________________________________

Дата заповнення   

Власник

____________________________
(прізвище, ініціали)

________________________
(підпис)

 

 

 

М. П. (за наявності)

Службові відмітки Реєстру тварин _________________________________________________________

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85
,
 у редакції наказу Міністерства аграрної політики
 та продовольства України від 18.12.2015 р. N 484)

 

ЗАМОВЛЕННЯ НА ПРОВЕДЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА РЕЄСТРАЦІЇ КОНЕЙ

Додаток 2 виключено
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики України
 від 25 лютого 2008 року N 85)

 

ЗАЯВА
про внесення змін до Реєстру тварин

Додаток 3 виключено
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики України
 від 25 лютого 2008 року N 85)

 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА КОНЯ

Додаток 4 виключено
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики України
 від 25 лютого 2008 року N 85)

РОДОВІД КОНЯ

Додаток 5 виключено
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики України
 від 25 лютого 2008 року N 85)

ВКЛАДИШ
до паспорта імпортованого коня

Додаток 6 виключено
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики України
 від 25 лютого 2008 року N 85)

 

Титульна сторінка

ПАСПОРТ КОНЯ

Додаток 7 виключено
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики України
 від 25 лютого 2008 року N 85)

 

Технічний опис бланка "Паспорт коня"

Додаток 8 виключено
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики України
 від 25 лютого 2008 року N 85)

 

Формуляр про електронне маркування коня

Додаток 9 виключено
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики України
 від 25 лютого 2008 року N 85)

 

КНИГА ОБЛІКУ ІДЕНТИФІКОВАНИХ КОНЕЙ N

Додаток 10 виключено
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики України
 від 25 лютого 2008 року N 85)

 

ВІДОМІСТЬ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТВАРИН  

(1)  

Додаток 11 виключено
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики України
 від 25 лютого 2008 року N 85)

 

ЗВІТ-РЕЄСТР
про наявність ідентифікованого та зареєстрованого поголів'я коней у господарстві за станом на 01.01.20__

Додаток 12 виключено
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики України
 від 25 лютого 2008 року N 85)

(Положення у редакції наказу Міністерства
 аграрної політики України від 27.02.2006 р. N 83)
 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА КОНЯ

1. Дані про власника

Зареєструвати господарство         - так

Реєстраційний номер господарства
в Реєстрі тварин
  

Реєстраційний номер облікової картки
платника податків*
або код за ЄДРПОУ

_____________________________________________________________________________________
(найменування - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)

Місцезнаходження / місце проживання

Код КОАТУУ 

Поштовий індекс 

Область __________________________, район _____________________________________________,
населений пункт _________________________, вул. ___________________, буд. ________________,
тел./факс ____________________________, e-mail ___________________________________________.

 

Замовлення N
(для фізичної особи)

2. Дані про господарство перебування коня

Зареєструвати господарство         - так

Реєстраційний номер господарства
в Реєстрі тварин
  

Реєстраційний номер облікової картки
платника податків*
або код за ЄДРПОУ

_____________________________________________________________________________________
(найменування - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)

Місцезнаходження

Код КОАТУУ 

Поштовий індекс

Область ___________________________, район ____________________________________________,
населений пункт _________________________, вул. ___________________, буд. ________________,
тел./факс ____________________________, e-mail ___________________________________________.

3. Дані про коня

Ідентифікаційний номер _______________. Номер за ДКПК ____________. Кличка ______________.

Стать ______________. Масть ____________. Порода _______________________________________.

Дата народження   

Видати паспорт       - так

Місце народження

Найменування господарства ____________________________________________________________

Для імпортованого коня: код країни походження  ______________________________________
                                                                                                                                                                        (назва)

Походження:

Батько:

     Ідентифікаційний номер _____________________. Номер за ДКПК і кличка __________________.

     Порода _________________. Масть ________________. Рік народження _____________________.

Мати:

     Ідентифікаційний номер _____________________. Номер за ДКПК і кличка __________________.

     Порода _________________. Масть ________________. Рік народження _____________________.

     Батько матері:

     Ідентифікаційний номер _____________________. Номер за ДКПК і кличка __________________.

Опис відмітин і прикмет
(включає не менше 5 ідентифікаційних характеристик, у тому числі 3 завитки)

Графічний опис

Письмовий опис

Голова _______________________________________________________________________________

Шия _________________________________________________________________________________

Передні кінцівки _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Задні кінцівки _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Тулуб ________________________________________________________________________________

Прикмети ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Код мікрочипа ________________________________________________________________________

Дата заповнення   

Власник _____________________________
                              (підпис, печатка (за наявності))

Агент з ідентифікації  
                                               (код агента)

_______________________________________________________
(підпис)

                  Службові відмітки Реєстру тварин ___________________________________

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

(Положення доповнено додатком 2 згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85
,
додаток 2 у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 18.12.2015 р. N 484)

 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

ВІСЛЮКА

 - так

МУЛА  

 

ЛОШАКА  

 

1. Дані про власника

Зареєструвати господарство   - так

Реєстраційний номер господарства
в Реєстрі тварин
 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків*
або код за ЄДРПОУ
 


_____________________________________________________________________________________
                         (найменування - для юридичних осіб - повна назва; для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження/місце проживання

Код КОАТУУ 

Поштовий індекс


Область _________________________________, район ______________________________________
Нас. пункт __________________________, вул. ______________________________, буд.  _________
Тел./факс ______________________________, e-mail  ________________________________________

2. Дані про господарство перебування тварини

Реєстраційний номер господарства
в Реєстрі тварин

Реєстраційний номер облікової картки платника податків* або
код за ЄДРПОУ


_____________________________________________________________________________________
                     (найменування - для юридичних осіб - повна назва; для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові) 
_____________________________________________________________________________________

3. Дані про тварину
Ідентифікаційний N __________________________, кличка __________________________________
Стать _______________
Масть (основна та відтінки) _____________________________________________________________

Дата народження 

Видати паспорт   - так


Місце народження 
Назва господарства ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Для імпортованої тварини: код країни походження  ____________________________________
                                                                                                                                                                         (назва)

      Походження:  
Батько:
         Ідентифікаційний N ______________________________, кличка __________________________
         Рік народження __________________
Мати:
         Ідентифікаційний N ______________________________, кличка __________________________
         Рік народження __________________
Батько матері:
         Ідентифікаційний N _____________________________, кличка ___________________________

Опис відмітин і прикмет
(включає не менше 5 ідентифікаційних характеристик, у т. ч. 2 завитків)

Графічний опис

Письмовий опис

Голова ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Шия ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Передні кінцівки   _____________________________________________________________________
Задні кінцівки  ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Тулуб  _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Прикмети ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Код мікрочипа ________________________________________________________________________

Дата заповнення 

Власник __________________   
                                 (підпис, печатка) 


Агент з ідентифікації  _________________________________________________________
                                                (код агента)                                                                                     (підпис)

Службові відмітки Реєстру тварин _________________________________________________ 

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

 

Директор Департаменту
ринків тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією
 

 
 
Д. М. Микитюк
 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 18.12.2015 р. N 484)

 

 

Адміністратору Єдиного державного реєстру тварин
____________________________________________________
  (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) власника/утримувача тварин,
____________________________________________________
   реєстраційний номер господарства у Реєстрі тварин, код ЄДРПОУ / або
                реєстраційний номер облікової картки платника податків*)
____________________________________________________
      (місцезнаходження господарства (область, район, населений пункт))

ЗАЯВА
про внесення змін до Реєстру тварин

Відповідно до Положення про ідентифікацію та реєстрацію коней, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 року N 496, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2005 року за N 362/10642 (у редакції наказу Міністерства аграрної політики України від 27 лютого 2006 року N 83), у зв'язку з ___________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (підстави внесення змін)
прошу внести такі зміни до Реєстру тварин:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                  (зміст змін)

До заяви додаються: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (перелік документів, які додаються до заяви)

"___" ____________ 20__ р.

Заявник

___________________
(підпис)

Заяву прийняв _______________________________________________
                                                                                         (П. І. Б.)

___________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ р.

 

 

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

(Положення доповнено додатком 4 згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85
,
додаток 4 у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 18.12.2015 р. N 484)

 

ЗАМОВЛЕННЯ НА ПРОВЕДЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
ТА РЕЄСТРАЦІЇ КОНЕЙ N         

ДАНІ ПРО ВЛАСНИКА

Зареєструвати господарство         - так

Реєстраційний номер господарства
в Реєстрі тварин
  

Реєстраційний номер облікової картки
платника податків*
або код за ЄДРПОУ

_____________________________________________________________________________________
(найменування - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)

Область ____________________, район _________________, населений пункт __________________,
тел./факс ______________________________, e-mail _________________________________________.

ДАНІ ПРО УТРИМУВАЧА (якщо коні утримуються не в господарстві власника)

Реєстраційний номер господарства
в Реєстрі тварин
  

Реєстраційний номер облікової картки
платника податків*
або код за ЄДРПОУ

_____________________________________________________________________________________
(найменування - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)

Область ____________________, район _________________, населений пункт __________________,
тел./факс ______________________________, e-mail _________________________________________.

Дата        

Підпис власника ________________

Агент з ідентифікації  _______________________
                                               (код агента)                        (підпис)

М. П. (за наявності)

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

(Положення доповнено додатком 5 згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85
,
додаток 5 у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 18.12.2015 р. N 484)

 

РОДОВІД КОНЯ _______________________________________
                                                                                         (N за ДКПК, кличка)

Кінь зареєстрований у державній книзі племінних коней ___________________ породи 

Відповідальна особа _________________________
                                               (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

Том _________, стор. _____________ 

Печатка
господарства 

 

Директор Департаменту
ринків тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією
 

 
 
Д. М. Микитюк
 

(Положення доповнено додатком 6 згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

 

ВКЛАДИШ
до паспорта коня

Ідентифікаційний номер коня __________________________. Кличка _________________________.

Код мікрочипа ______________________________________.

Дата народження __________________. Стать ____________________. Масть __________________.

Порода _________________________________. Посилання на ДКПК __________________________.

Батько _______________________________________________________________________________.

Мати ________________________________________________________________________________.

Батько матері _________________________________________________________________________.

Місце народження ____________________________________________________________________.

Власник _____________________________________________________________________________.

Адреса / місцезнаходження власника _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Дата видачі   

____________________________
(підпис)

 

М. П. (за наявності)

(Положення доповнено додатком 7 згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85
,
додаток 7 у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 18.12.2015 р. N 484)

 

ВКЛАДИШ
до паспорта віслюка/мула/лошака

Ідентифікаційний номер тварини _________________________ Кличка ________________________

Дата народження __________________________ Стать ______________________________________

Масть (основна та відтінки) _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Батько  ______________________________________________________________________________

Мати ________________________________________________________________________________

Батько матері  ________________________________________________________________________

Країна народження  ___________________________________________________________________

Власник _____________________________________________________________________________

Адреса власника ______________________________________________________________________

Назва і графічний
знак
Адміністратора Реєстру тварин 

 
Дата видачі ________________ 

 
Підпис _________________
                                  М. П. 


 

Директор Департаменту
ринків тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією
 

 
 
Д. М. Микитюк
 

(Положення доповнено додатком 8 згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85
,
 додаток 8 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 18.12.2015 р. N 484)

 

(титульна сторінка)

ПАСПОРТ КОНЯ

Identification document of the horse

Серія ________ Номер ____________

Ідентифікаційний номер коня
Identification number of the horse

 

Кличка коня ___________________________
                  Name of the horse

Порода __________________________________
          Breed

Витяг з Положення про ідентифікацію та реєстрацію коней

4.1. Паспорт коня (паспорт віслюка / мула / лошака) видається на кожну тварину, ідентифіковану і зареєстровану в установленому цим Положенням порядку, є супровідним документом на коня при будь-якому його переміщенні і зберігається за місцеперебуванням коня.

4.2. Наявність паспорта є обов'язковою при участі коня у виставках, виводках, іподромних випробуваннях, спортивних змаганнях, ветеринарно-санітарних обробках та оглядах, продажу коня та його забою.

4.6.1. Відомості про коня містять: ідентифікаційний номер, код мікрочипа (за наявності), дату народження, кличку, стать, масть, породну належність, реєстрацію в ДКПК (за наявності), походження (номер за ДКПК (для племінних коней), кличку, рік народження і породу батька, матері і батька матері), місце народження; відомості про власника, які містять назву господарства, прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, поштову адресу.

4.10. Обмін паспорта або видача нового здійснюється у разі, якщо:

власником були встановлені розбіжності в записах паспорта із записами книги обліку ідентифікованих коней;

паспорт став непридатним для користування;

паспорт утрачено.

4.11. У разі виявлення помилок у паспорті, його пошкодження або втрати власник/утримувач повинен протягом 7 днів після виявлення розбіжностей, установлення факту пошкодження або втрати звернутися до Адміністратора Реєстру тварин із заявою про внесення змін у Реєстр тварин та/або видачу нового паспорта і додати до заяви паспорт, який потрібно замінити.

4.12. Оформлення та видача нового паспорта замість зіпсованого, пошкодженого або втраченого проводиться Адміністратором Реєстру тварин у місячний термін з моменту отримання від власника заяви та паспорта (у разі його пошкодження), який підлягає обміну.

4.13. Паспорт, що видається замість утраченого або пошкодженого, містить відмітку "Виданий повторно".

4.14. Після повторної видачі паспорта знайдений утрачений паспорт є недійсним і власник/утримувач зобов'язаний повернути його Адміністратору Реєстру тварин для знищення.

4.15. Власник/утримувач повинен подавати паспорт Адміністратору Реєстру тварин для внесення відповідних відміток у разі:

купівлі коня;

зміни клички коня або інших ідентифікаційних даних;

кастрації коня.

Після внесення необхідних відміток Адміністратор Реєстру тварин повертає паспорт власнику/утримувачу.

4.16. У разі появи в коня протягом життя додаткових набутих прикмет (тавра, електронного мікрочипа тощо) власник/утримувач подає до Адміністратора Реєстру тварин заяву про внесення змін до Реєстру тварин і реєстраційну картку коня (реєстраційну картку віслюка / мула / лошака) із зазначенням цих змін.

4.17. Паспорт коня (паспорт віслюка / мула / лошака), що пав, повертається Адміністратору Реєстру тварин для знищення.

Ідентифікаційний номер коня _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Identification number of the horse

Серія ............. Номер ..................

          1. ВІДОМОСТІ ПРО КОНЯ ТА ЙОГО ВЛАСНИКА
                 Information about the horse and its owner

Код мікрочипа _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Microchip

Кличка .................................... Стать ......................... Масть .........................................................................
Name                                                            Sex                                        Colour

Порода ......................................................... Дата народження ......................................................................
Breed                                                                                     Date of birth

Місце народження / Place of birth ......................................................................................................................

Посилання на ДКПК / Stud Book Reference ........................................................................................................

Батько/Sire ..........................................................................................................................................................

Мати/Dam ...........................................................................................................................................................

Батько матері / Maternal grandsire .......................................................................................................................

Власник/Owner ...................................................................................................................................................

Адреса/Address ....................................................................................................................................................

 

Дата видачі .............................
Date of issuing

     Печатка і підпис
Stamp and signature

          2. РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІНИ ВЛАСНИКА
          
Registration changes of ownership

          3. РОДОВІД КОНЯ
          
    Pedigree

Номер за ДКПК ........................................ Кличка ...........................................................................
Stud Book number                                                           Name

4. ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ ОПИС КОНЯ

Графічний опис відмітин та прикмет
Outline diagram

Письмовий опис відмітин та прикмет
Description of the markings

Голова/Head __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Шия/Neck ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Передні кінцівки / Fore legs

ліва/left ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

права/right ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Задні кінцівки / Hind legs

ліва/left ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

права/right ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Тулуб/Body ___________________________________________________________________________

Прикмети/Marks ______________________________________________________________________

Місце і дата опису _____________________________________________________________________
Date and place of description _____________________________________________________________

Ідентифікаційний номер коня _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Identification number of the horse

Серія ............. Номер ..................

          5. ПЕРЕВІРКА ДАНИХ, ЩО МІСТЯТЬ ОПИС ВІДМІТИН ТА ПРИКМЕТ КОНЯ
          
Check of the data which contain the description of marks and signs

          Відповідність із графічним і письмовим описом перевіряється завжди, коли цього вимагають
          правила.

     6. ВІДМІТКИ ПРО ПРОВЕДЕНІ ВАКЦИНАЦІЇ ПРОТИ ГРИПУ КОНЕЙ
     
Vaccination records equine influenza only

     Детальні дані про кожне щеплення, яке проводилося коню, записуються чітко та засвідчуються
     підписом і печаткою (за наявності) ветеринарного лікаря із зазначенням імені та прізвища.

Ідентифікаційний номер коня _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Identification number of the horse

 

          7. ВІДМІТКИ ПРО ІНШІ ВАКЦИНАЦІЇ (крім грипу)
          
Vaccination records diseases other than equine influenza

Ідентифікаційний номер коня _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   Identification number of the horse

 

          8. ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
              
Laboratory health tests

     Результат кожного проведеного уповноваженою лабораторією дослідження з урахуванням інфекційних хвороб записується лікарем ветеринарної медицини.

          9. ОБЛІК ЗАСТОСУВАННЯ ВЕТЕРИНАРНИХ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ
              
The account of application of veterinary medical products

          У цьому розділі лікар ветеринарної медицини, що проводить лікування коня, зазначає дату, місце лікування і назву кожного ветеринарного лікарського препарату, що застосовувався для лікування коня, та засвідчує це своїм підписом і печаткою (за наявності).

(Положення доповнено додатком 9 згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85
,
додаток 9 у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 18.12.2015 р. N 484)

 

Зразок

ПАСПОРТ ВІСЛЮКА/МУЛА/ЛОШАКА

Identification document of the donkey/the mule

Серія ________ Номер _________________

Ідентифікаційний номер віслюка/мула/лошака _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Identification number of the donkey/the mule

Кличка ___________________________
Name

Витяг
з Положення про ідентифікацію та реєстрацію коней, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 року N 496, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 квітня 2005 року за N 362/10642 (із змінами)

4.1. Паспорт коня (паспорт віслюка/мула/лошака) видається на кожну тварину, ідентифіковану і зареєстровану в установленому цим Положенням порядку, є супровідним документом на коня при будь-якому його переміщенні і зберігається за місцеперебуванням коня.

4.2. Наявність паспорта є обов'язковою при участі коня у виставках, виводках, іподромних випробуваннях, спортивних змаганнях, ветеринарно-санітарних обробках та оглядах, продажу коня та його забою.

4.6.1. Відомості про коня містять: ідентифікаційний номер, код мікрочипа (за наявності), дату народження, кличку, стать, масть, породну належність, реєстрацію в ДКПК (за наявності), походження - номер за ДКПК, кличка, рік народження і порода батька, матері і батька матері, місце народження; відомості про власника, які містять назву господарства, прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, поштову адресу.

4.10. Обмін паспорта або видача нового проводиться у разі, якщо:

власником були встановлені розбіжності в записах паспорта із записами книги обліку ідентифікованих коней;

паспорт став не придатним для користування;

паспорт утрачено.

4.11. У разі виявлення помилок у паспорті, його пошкодження або втрати власник або вповноважена особа повинні протягом 7 днів після виявлення розбіжностей, установлення факту пошкодження або втрати звернутися до Адміністратора Реєстру тварин із заявою про внесення змін у Реєстр тварин та/або видачу нового паспорта і додати до заяви паспорт, який потрібно замінити.

4.12. Оформлення та видача нового паспорта замість зіпсованого, пошкодженого або втраченого проводиться Адміністратором Реєстру тварин у місячний термін з моменту отримання від власника заяви та паспорта (у разі його пошкодження), який підлягає обміну.

4.13. Паспорт, що видається замість утраченого або пошкодженого, містить відмітку "Виданий повторно".

4.14. Після повторної видачі паспорта знайдений утрачений паспорт є недійсним і власник зобов'язаний повернути його Адміністратору Реєстру тварин для знищення.

4.15. Власник/утримувач повинен подавати паспорт для внесення відповідних відміток у разі:

купівлі коня;

зміни клички коня або інших ідентифікаційних даних;

кастрації коня.

Після внесення необхідних відміток агент повертає паспорт власнику/утримувачу.

4.16. У разі появи в коня протягом життя додаткових набутих прикмет (тавра, електронного мікрочипа тощо) власник чи утримувач подає до Адміністратора Реєстру тварин заяву про внесення змін до Реєстру тварин і реєстраційну картку коня (реєстраційну картку віслюка/мула/лошака) із зазначенням цих змін.

4.17. Паспорт коня (паспорт віслюка/мула/лошака), що пав, повертається до Адміністратора Реєстру тварин для знищення.

Ідентифікаційний номер віслюка/мула/лошака _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Серія…….…. Номер….…………
Identification number of the donkey/the mule

1. ВІДОМОСТІ ПРО ВІСЛЮКА/ МУЛА/ ЛОШАКА ТА ЙОГО ВЛАСНИКА
Information about the donkey/the mule and its owner

Код мікрочипа/Microchip_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Кличка/Name ………………………………Стать/Sex …………………….

Масть/Colour …………………………………………………………………….………………………

Дата народження/Date of birth...................................................................................................................

Місце народження/Place of birth................................................................................................................

Батько/Sire……………………………………………………………………………..................……….

Мати/Dam…………………………………………………………………………………………………

Батько матері/Maternal grandsire……………………………………………………………………….....

Власник/Owner………………………………………………………………..…………………….….…

Адреса/Address ……………………….....……………………………………………………………..… 

 

 
Дата видачі………………………..
Date of issuing 

 
Печатка і підпис
Stamp and signature 

2. ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ ОПИС ВІСЛЮКА/МУЛА/ЛОШАКА
Identification description of the donkey/the mule

Графічний опис відмітин та прикмет
Outline diagram

Письмовий опис відмітин та прикмет
Description of the markings

Голова _____________________________________________________________________________
Head ______________________________________________________________________________

Шия _______________________________________________________________________________
Neck _______________________________________________________________________________

Передні кінцівки/Fore legs
ліва (left) ____________________________________________________________________________
права (right) _________________________________________________________________________

Задні кінцівки/Hind legs
ліва (left) ____________________________________________________________________________
права (right) _________________________________________________________________________

Тулуб ______________________________________________________________________________
Body _______________________________________________________________________________

Прикмети ___________________________________________________________________________
Marks ______________________________________________________________________________

Місце і дата опису ___________________________________________________________________
Date and place of description 

3. РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІНИ ВЛАСНИКА
Registration changes of ownership

Ідентифікаційний номер віслюка/мула/лошака _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Серія…..…. Номер….…………...
Identification number of the donkey/the mule

4. ПЕРЕВІРКА ДАНИХ, ЩО МІСТЯТЬ ОПИС ВІДМІТИН ТА ПРИКМЕТ ВІСЛЮКА/МУЛА/ЛОШАКА
Check of the data which contain the description of marks and signs of the donkey/ the mule

Відповідність із графічним і письмовим описом перевіряється завжди, коли цього вимагають правила.

5. ВІДМІТКИ ПРО ПРОВЕДЕНІ ВАКЦИНАЦІЇ ПРОТИ ГРИПУ КОНЕЙ
Vaccination records equine influenza only

Дані про кожне щеплення, яке проводилося, записуються детально і розбірливо, засвідчуються підписом і печаткою ветеринарного лікаря із зазначенням прізвища та ініціалів. 

Ідентифікаційний номер віслюка/мула/лошака _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Identification number of the donkey/the mule

6. ВІДМІТКИ ПРО ІНШІ ВАКЦИНАЦІЇ (крім грипу)
Vaccination records diseases other than equine influenza

Ідентифікаційний номер віслюка/мула/лошака _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Identification number of the donkey/the mule

7. ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Laboratory health tests

Результат кожного проведеного дослідження з урахуванням інфекційних хвороб уповноваженою лабораторією записується ветеринарним лікарем.

 

Директор Департаменту ринків
тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією
 

 
 
Д. М. Микитюк
 

(Положення доповнено додатком 10 згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85
,
 додаток 10 у редакції наказу Міністерства
 аграрної політики України від 23.07.2008 р. N 453
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 18.12.2015 р. N 484)

 

Технічний опис бланка "Паспорт коня"

1. Бланк документа "Паспорт коня" складається з комплекту дванадцяти текстових паперових аркушів, укладених у обкладинку і скріплених двома металевими блочками.

Документ "Паспорт коня" скріплюється блочками після внесення необхідної інформації до текстових паперових сторінок.

2. Обкладинка паспорта розміром 150 х 214 мм складається з двох видів полівінілхлоридної плівки:

лицьовий бік - з прозорої плівки ПВХ товщиною не менше 250 мк;

зворотний бік - з непрозорої плівки ПВХ товщиною не менше 300 мк.

Зворотний бік обкладинки на 17 мм заходить на лицьовий.

Розмір прозорої частини лицьового боку - 133 х 214 мм.

Товщина корінця обкладинки - 1,5 мм.

Допуски за лінійними розмірами та координатами розміщення елементів обкладинки - ± 0,5 мм.

3. Блочки для скріплення бланка мають:

зовнішній діаметр - 7 мм;

внутрішній діаметр - 5,5 мм.

Блочки запресовуються в зібраний документ на відстані 40 мм від середини сторінки і мають координати: 10 мм від корінця обкладинки та 67 мм і 147 мм від правого краю обкладинки.

Відстань між вісями блочків - 80 мм.

4. Абзац виключено

Кожний комплект аркушів має єдиний номер, який не повторюється в серії.

Формат аркушів - 148 х 210 мм, де 148 мм - вертикальний розмір аркуша.

Основні технічні характеристики паперу для виготовлення комплекту паперових аркушів:

маса 1 м2 - не менше 80 г;

власна флюоресценція - не більше 3 %;

наявність хімічного захисту;

наявність двоступеневого (двотонового) водяного знака;

білість - не менше 80 %;

наявність захисних волокон.

На папері присутній двоступеневий (двотоновий) водяний знак.

Друковані елементи захисту паперових аркушів:

лицьовий та зворотний боки аркушів (крім сторінки 6) задруковані двома гільйошними антисканерними сітками перемінної геометрії з товщиною ліній не більше 50 мкм;

у дизайні лицьового та зворотного боків аркушів при друкуванні використані видимі та не видимі при денному світлі фарби, що візуалізуються при дії випромінювання в зонах спеціальних частот, та мікрошрифт.

Кількість фарб офсетного друку - 4 + 4 (крім сторінки 6, де кількість фарб - 2).

Кожний паперовий аркуш комплекту має номер з шести цифр і серію з двох літер, які нанесені на лицьовий бік.

Кожна сторінка має колонцифру в нижньому правому куті.

Кольори сторінок 1 - 5, 7 - 9 - світло-зелено-охристий, 10 - 24 - рожево-охристий.

Комплект текстових паперових аркушів обандеролюється паперовою стрічкою.

Допуски за всіма розмірами і координатами розміщення (крім товщини ліній дизайну та мікрошрифту) ± 0,5 мм.

 

Директор Департаменту
ринків тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією
 

 
 
Д. М. Микитюк
 

(Положення доповнено додатком 11 згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85
,
додаток 11 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 18.12.2015 р. N 484)

 

Технічний опис бланка "Паспорт віслюка/мула/лошака"

1. Бланк документа "Паспорт віслюка/мула/лошака" складається з комплекту восьми текстових паперових аркушів, укладених у обкладинку і скріплених двома металевими блочками.

Документ "Паспорт віслюка/мула/лошака" скріплюється блочками після внесення необхідної інформації до текстових паперових сторінок.

2. Обкладинка паспорта розміром 150 х 214 мм складається з двох видів полівінілхлоридної плівки:

лицьовий бік - з прозорої плівки ПВХ товщиною не менше 250 мк;

зворотний бік - з непрозорої плівки ПВХ товщиною не менше 300 мк.

Зворотний бік обкладинки на 17 мм заходить на лицьовий.

Розмір прозорої частини лицьового боку - 133 х 214 мм.

Товщина корінця обкладинки - 1,5 мм.

Допуски за лінійними розмірами та координатами розміщення елементів обкладинки - ± 0,5 мм.

3. Блочки для скріплення бланка мають:

зовнішній діаметр - 7 мм;

внутрішній діаметр - 5,5 мм.

Блочки запресовуються в зібраний документ на відстані 40 мм від середини сторінки і мають координати: 10 мм від корінця обкладинки та 67 мм і 147 мм від правого краю обкладинки.

Відстань між вісями блочків - 80 мм.

4. Абзац виключено

Кожний комплект аркушів має єдиний номер, який не повторюється в серії.

Формат аркушів - 148 х 210 мм, де 148 мм - вертикальний розмір аркуша.

Основні технічні характеристики паперу для виготовлення комплекту паперових аркушів:

маса 1 м2 - не менше 80 г;

власна флюоресценція - не більше 3 %;

наявність хімічного захисту;

наявність двоступеневого (двотонового) водяного знака;

білість - не менше 80 %;

наявність захисних волокон.

На папері присутній двоступеневий (двотоновий) водяний знак.

Друковані елементи захисту паперових аркушів:

лицьовий та зворотний боки аркушів (крім сторінки 4) задруковані двома гільйошними антисканерними сітками перемінної геометрії з товщиною ліній не більше 50 мкм;

у дизайні лицьового та зворотного боків аркушів при друкуванні використані видимі та не видимі при денному світлі фарби, що візуалізуються при дії випромінювання в зонах спеціальних частот, та мікрошрифт.

Кількість фарб офсетного друку - 4 + 4 (крім сторінки 4, де кількість фарб - 2).

Кожний паперовий аркуш комплекту має номер з шести цифр і серію з двох літер, які нанесені на лицьовий бік.

Кожна сторінка має колонцифру в нижньому правому куті.

Кольори сторінок 1 - 3, 5 - 7 - бузково-охристий, 8 - 16 - рожево-охристий.

Комплект текстових паперових аркушів обандеролюється паперовою стрічкою.

Допуски за всіма розмірами і координатами розміщення (крім товщини ліній дизайну та мікрошрифту) ± 0,5 мм.

 

Директор Департаменту
ринків тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією
 

 
 
Д. М. Микитюк
 

(Положення доповнено додатком 12 згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85
,
 додаток 12 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 23.07.2008 р. N 453
,
 наказом Міністерства аграрної політики та
 продовольства України від 18.12.2015 р. N 484)

 

Формуляр про електронне маркування

коня

віслюка

 - так

мула

лошака

  

Номер електронного маркування _________________________________________________________
                                                                                              (вклеюється стрічка з номером електронного маркування)

Дата чипування  
                                    число  місяць    рік

Ідентифікаційний номер

         1. Дані про тварину

Стать 

жеребець 

кобила

мерин  

- так


Кличка ______________________________________________________________________________
Дата народження ________________________________ Порода ______________________________
Масть (основна) ______________________________________________________________________

         2. Дані про власника тварини

Реєстраційний номер господарства в Реєстрі тварин  

Назва господарства (для юридичних осіб)/П. І. Б. (для фізичних осіб) _________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
  


         3. Електронне маркування

Електронне маркування проведено: 

             Уповноважена особа/лікар ветеринарної медицини

Прізвище, ім'я, по батькові  ___________________________________________________________ 

Імплантовано _____________________________________________________________________
                                                   (назва мікрочипа) 
Місце імплантації _________________________________________________________________ 

Агент   ___________________
                       (код)                           (підпис)

Уповноважена особа/лікар ветеринарної медицини _________________________
                                                  (підпис) 
                                                      М. П. 


 

Директор Департаменту
ринків тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією
 

 
 
Д. М. Микитюк
 

(Положення доповнено додатком 13 згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85
,
додаток 13 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 18.12.2015 р. N 484)

 

КНИГА ОБЛІКУ ІДЕНТИФІКОВАНИХ КОНЕЙ N _____

(для неплемінних господарств)

Вид діяльності _______________________________________________________________________
                                             (розведення, утримання, виставки, торгівля, забій (бійня, м'ясокомбінат), утилізація тощо) 

Населений пункт ______________________________ 

Розділ 1 

Розділ 2

 

Директор Департаменту
ринків тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією
 

 
 
Д. М. Микитюк
 

(Положення доповнено додатком 14 згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

 

                                                              ЗВІТ-РЕЄСТР
                 про наявність ідентифікованого та зареєстрованого поголів'я
                                      коней/віслюків/мулів/лошаків у господарстві 

                                                                                      (потрібне підкреслити)

за станом на 01.01.20__

Реєстраційний N господарства в Реєстрі тварин
 

Ідентифікаційний N за ДРФО або код за ЄДРПОУ
 

__________________________________________________________________________________________________________________________
     (назва суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - власника (утримувача), назва господарства)

Місцезнаходження/ ,  
                                  __________________________________________________________________________________________________________

місце проживання (код КОАТУУ, поштовий індекс, область, район, населений пункт, вул., буд., тел./факс)

Статево-вікові та господарські групи коней 

Наявність на початок року 

З них ідентифі-
ковано 

Прибуття 

Вибуття 

Спаровано кобил 

Наявність на кінець року 

З них ідентифі-
ковано 

приплід, надійшло з молодняку 

надійшло з інших господарств 

переведено в інші групи 

продано 

забито 

загинуло 

Жеребці-плідники 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Конематки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жеребці 4 років і старше 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кобили 4 років і старше 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жеребці 3 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кобили 3 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жеребці 2 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кобили 2 років 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жеребці 1 року 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кобили 1 року 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жеребці до 1 року 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кобили до 1 року 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Власник (утримувач) ______________________
                                                                  (підпис, печатка) 

Дата


 

Директор Департаменту
ринків тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією
 

 
 
Д. М. Микитюк
 

(Положення доповнено додатком 15 згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

 

ВІДОМІСТЬ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТВАРИН

(1)

Вид тварин:   - так          - ВРХ          - свині          - вівці          - кози          - коні

1. Дані про господарство, з якого вибувають тварини

Реєстраційний номер господарства
в Реєстрі тварин

Реєстраційний номер облікової картки
платника податків*
або код за ЄДРПОУ

_____________________________________________________________________________________
(найменування - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)

Код КОАТУУ 

Поштовий індекс 

Місцезнаходження / адреса господарства __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                (область, район, населений пункт, вулиця, будинок)

2. Дані про тварин

Дата вибуття 

Причина вибуття 

3. Дані про перевізника _______________________________________________________________
                                                                (найменування - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб,
_____________________________________________________________________________________
                                                                 вид, марка та реєстраційний номер транспортного засобу)

4. Дані про господарство, до якого вибувають тварини

Реєстраційний номер господарства
в Реєстрі тварин
  

Реєстраційний номер облікової картки
платника податків*
або код за ЄДРПОУ

_____________________________________________________________________________________
(найменування - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)

Код КОАТУУ 

Поштовий індекс 

Місцезнаходження / адреса господарства __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                (область, район, населений пункт, вулиця, будинок)

Власник/утримувач господарства, з якого вибули тварини

ВІДОМІСТЬ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТВАРИН

(2)

Вид тварин:   - так          - ВРХ          - свині          - вівці          - кози          - коні

1. Дані про господарство, з якого вибули тварини

Реєстраційний номер господарства
в Реєстрі тварин

Реєстраційний номер облікової картки
платника податків*
або код за ЄДРПОУ

_____________________________________________________________________________________
(найменування - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)

Код КОАТУУ 

Поштовий індекс 

Місцезнаходження / адреса господарства __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                (область, район, населений пункт, вулиця, будинок)

2. Дані про тварин

Дата вибуття  

Причина вибуття 

3. Дані про перевізника _______________________________________________________________
                                                               (найменування - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб,
_____________________________________________________________________________________
                                                                 вид, марка та реєстраційний номер транспортного засобу)

4. Дані про господарство, до якого прибули тварини

Реєстраційний номер господарства
в Реєстрі тварин

Реєстраційний номер облікової картки
платника податків*
або код за ЄДРПОУ

_____________________________________________________________________________________
(найменування - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)

Код КОАТУУ 

Поштовий індекс 

Місцезнаходження / адреса господарства __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                (область, район, населений пункт, вулиця, будинок)

Дата прибуття   

Причина прибуття 

Власник/утримувач господарства, з якого вибули тварини

Власник/утримувач господарства, до якого прибули тварини

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

(Положення доповнено додатком 16 згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85
,
додаток 16 у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 18.12.2015 р. N 484)

 

ІНСТРУКЦІЯ З ОПИСУ ВІДМІТИН І ПРИКМЕТ КОНЕЙ

Масті, відмітини та прикмети є об'єктивними зовнішніми ознаками при індивідуальному обліку коней. Вони дають змогу ідентифікувати окремих коней, установити їх відповідність виданим на них документам. Описувати масть і відмітини слід точно і однаково, щоб надалі полегшити установлення відповідності коней зоотехнічним, ветеринарним та інвентаризаційним документам. Масть до того ж може бути ознакою походження і породи.

Мастю називають окрас коня, що включає колір шкіри, очей і шерсті: захисного волосся (гриви, хвоста і щіток на ногах) та покривного волосся. Існує декілька класифікацій мастей: основні і похідні, прості (однокольорові) і комбіновані (складні, із зональністю забарвлення, з малюнком - плямами і смугами різної форми та розміру). В межах кожної масті існують різні варіанти - відмастки.

Відмітини - вроджені плями і смуги різного розміру і форми на голові, корпусі і кінцівках, що відрізняються від основної окраски тварини. Відмітини на покритих шерстю ділянках бувають білими, білими з домішкою основної окраски, темними, тільного (рожевого) кольору (на шкірі).

Відмітини описують у такій послідовності: на голові, тулубі, кінцівках - лівій передній, лівій задній, правій передній, правій задній.

Під прикметами розуміють індивідуальні ознаки тварини: розмір та розташування завитків - ділянок волосся, де воно утворює пучок, хвилю, круговорот тощо, розмір і форму каштанів на кінцівках, депігментацію райдужної оболонки - "сороче око", депігментацію копитного рогу - повну (білий копитний ріг) або часткову (смугастий копитний ріг), неправильне змикання зубних аркад, закоротку нижню щелепу, наявність іклів у кобил, наявність, місцеположення і спосіб накладання (холодний чи гарячий) тавра тощо.

При описі зазначають не менше трьох завитків, а якщо кінь не має відмітин та особливих прикмет, описують не менше п'яти завитків.

Характеристика мастей коней

Ворона масть - найбільш темний варіант забарвлення коня. Захисне (грива, хвіст, щітки) і покривне (все інше) волосся мають чорний колір з більше або менше виразним блиском. Шкіра, як і копитний ріг, забарвлена в темно-сірий колір. Зустрічаються білі відмітини на голові і ногах, зазвичай невеликого розміру. Під волоссям білого кольору може бути рожева, непігментована шкіра. Світлі непігментовані вертикальні смуги можуть бути і на копитах.

Особливий варіант цієї масті - ворона у загарі. Він відрізняється висвітленими (жовто-коричневими) кінчиками волосся на тулубі коня. При цьому спостерігається значне розмаїття: від дещо буруватого відтінку до рівномірно розподіленого по всьому корпусу побуріння. Але, на відміну від темно-гнідих, голова у вороних у загарі залишається незмінно чорного кольору. Чорні кінцівки властиві для обох варіантів масті.

Каракова масть - жовтий пігмент спостерігається тільки на морді і в паховій області. Все інше волосся - як захисне, так і покривне - чорне.

Гніда масть - грива, хвіст і кінцівки до зап'ястного або до скакального суглоба забарвлені завжди у чорний колір.

Покривне волосся містить нарівні з чорним пігментом жовтувато-червоний.

Існує багато варіантів гнідої масті, що розрізняються за співвідношенням пігментів, через що відтінки тулуба можуть варіювати від жовто-коричневого до темно-коричневого, включаючи мідний і каштановий.

Темно-гніда масть характеризується одночасною наявністю на корпусі чорного і коричневого волосся. Існує декілька відтінків цього відмастка. Найтемніший варіант уособлюють коні, у яких голова, пахвини і живіт, сідничні горби і потилиця виглядають більш світлими через домішки коричневого волосся.

Чіткий розподіл темно-гнідих і гнідих ускладнений через суб'єктивність розрізнення цих відмастків. Тому у сумнівних випадках краще описувати коня як гнідого.

Світло-гніді коні мають жовтуватий або червонуватий відтінок. Все покривне волосся (крім кінцівок) не має чорного пігменту. Часто живіт, пахвини і морда освітлені, мають жовтуватий колір. У дуже світлих коней світле жовтувате волосся зустрічається навіть на задній і внутрішній поверхні кінцівок, забарвлених на інших ділянках у чорний колір. Це явище називають підласістю. Найчастіше підласі коні зустрічаються серед ваговозних порід.

Копита і шкіра у всіх коней гнідої масті темно-сірого кольору. Можлива наявність білих відмітин на голові і ногах.

Руда масть - характерна відсутність чорного волосся на всьому тілі. Зустрічається тільки волосся від жовтувато-червонуватого до коричневого кольору, при цьому можливі численні варіанти забарвлення покривного і захисного волосся, а також їх комбінації.

Колір покривного волосся варіює від темно-коричневого до світло-жовтувато-коричневого, грива і хвіст можуть бути льняного і навіть білого кольору. Грива і хвіст можуть бути світліші за тулуб, одного з ним кольору або темніші. Розподіл масті на темно-руду, руду і світло-руду здійснюється відповідно до забарвлення покривного волосся.

Рудими описують коней, покривне волосся яких забарвлене у достатньо яскраво-жовтий, червонуватий або світло-коричневий колір. Зазвичай тулуб забарвлений рівномірно. Грива і хвіст можуть бути темніші, того ж відтінку або світліші, аж до білого. Руді коні з відносно світлим покривним волоссям і темно-коричневими гривою і хвостом зустрічаються в деяких породах, але доволі рідко. Як і серед гнідих, серед рудих коней спостерігається велика варіація відтінків, тому більш детальна диференціація недоцільна.

Особливий відмасток у межах рудої масті - бура масть. Тулуб бурих коней має колір темної глини. Якщо при цьому грива і хвіст дуже світлого кольору, масть описується як ігренева.

Булана масть - коні цієї масті мають жовтуватий відтінок шерсті на корпусі, чорні захисне волосся і кінцівки. Часто спостерігається чіткий малюнок "яблук".

Солова масть - покривне волосся таких коней жовтувате, а захисне варіює від темно-жовтого до майже чисто білого. Часто в гриві і хвості зустрічається волосся різного кольору, тобто одночасно спостерігаються коричнюваті, жовті і білі, а також сиві волоски. Коні з блискучою золотисто-жовтою шерстю і білими гривою та хвостом уособлюють класичний тип солової масті. Шкіра і копита у коней солової масті сірі. Відмітини спостерігаються з тією ж частотою, що й у коней інших мастей. Шерсть світло-солових коней забарвлена у жовтуватий колір, іноді з сіруватим відтінком. Часто зустрічаються "яблука". Захисне волосся має той же колір або світліший. Білі відмітини на таких конях помітні достатньо чітко.

Ізабеллова масть - покривне волосся кремового кольору. Захисне волосся має зазвичай той же відтінок. Зустрічаються і коні з чисто білими гривою і хвостом.

Усі коні ізабеллової масті мають непігментовану (рожеву) шкіру і світлий копитний ріг. Очі також забарвлені світліше і мають колір від бурштинового до світло-блакитного. Білі відмітини на голові і ногах, незважаючи на світлий загальний тон тварин, помітні добре. Це іще раз підкреслює, що ізабеллові коні не білі, хоча й мають дуже світлу шерсть.

Мишаста (вороно-савраса) масть - покривне волосся забарвлене у різні відтінки сірого кольору (від світло-сірого до попелястого), голова і ноги можуть бути значно темніші, а в ділянці пахвин шерсть, навпаки, освітлена. Грива і хвіст переважно чорні, але можуть мати сірі або навіть білі пасма. Характерна особливість цієї масті у наявності темного "ременя" на спині. Розподіл коней цієї масті за насиченістю забарвлення недоцільний. Шкіра і копита коней вороно-саврасої масті пігментовані, білі відмітини зустрічаються дуже рідко. Іноді спостерігається освітлене волосся на кінці морди ("у борошні").

Гнідо-савраса масть - у коней цієї масті спостерігається помітне освітлення червонувато-коричневого пігменту шерсті, так що виникає охристо-бежевий тон. Голова, особливо на морді, і шия мають більш темний відтінок, практично такий самий, як у гнідих коней. Ноги, як і у гнідих, до зап'ястного (скакального) суглоба забарвлені у чорний колір, але це забарвлення нерівномірне: на внутрішній поверхні кінцівок спостерігаються великі ділянки сірого і коричневого волосся. Грива і хвіст також чорні, але в них можуть зустрічатися пасма світлого, аж до білого, кольору. Як і для інших варіантів саврасої масті, для гнідо-саврасих типова наявність "ременя" на спині, а також зеброїдність і - рідше - "крила" на лопатках. Але часто "ремінь", волосся гриви і хвоста є не чорними, а освітленими, фактично темно-коричневими.

Розподіл гнідо-саврасої масті за відтінками (світлим, темним) не доцільний. Але зустрічаються значно більш темні особини, які наближаються за інтенсивністю і відтінком забарвлення до коней світло-гнідої масті. Освітлення забарвлення тулуба незначне, але завжди спостерігається "ремінь".

Караково-саврасі коні називаються мухортими.

Копита і шкіра у гнідо-саврасих коней пігментовані нормально. Білі відмітини зустрічаються дуже рідко.

Рудо-савраса (каура) масть - покривне волосся таких коней, як і гнідо-саврасих, забарвлене у бежевий тон. Грива, хвіст, ноги і обов'язковий для саврасих коней "ремінь" на спині коричнюваті. Як і в інших варіантах саврасої масті, голова у рудо-саврасого коня забарвлена темніше, ніж тулуб. У темно-каурих коней тулуб має колір від світло-рудого до рудого, при цьому грива і хвіст насиченого коричневого кольору. "Ремінь" на спині виділяється за рахунок більш темного відтінку. Це ж стосується й кінцівок, які до зап'ястного (скакального) суглоба забарвлені у коричневий колір.

Білі відмітини, а також освітлення на кінці морди зустрічаються у рудо-саврасих коней дуже рідко.

Сіра масть - утворюється волоссям білого кольору та основної масті, яка була при народженні. Коні сивіють з віком, причому посивіння починається з голови. У старих коней по корпусу часто проступає "гречка" - невеличкі плями чорного, коричневого або жовтого кольору (залежно від того, яка масть була при народженні). Деякі варіанти сірої масті - сірий тулуб, чорні грива, хвіст і кінцівки; сірий "у яблуках" корпус, білі хвіст і грива; червоно-сіра (коли кінь при народженні був гнідої масті).

Посивіння може початися вже у лошати, але основний процес заміни кольорового волосся сивим починається у повновікових тварин. Через різний час початку посивіння, а також через різноманітність вихідних мастей спостерігається велика кількість варіантів сірої масті.

Процес починається з появи домішки білого волосся (ділянок чалості), причому такі ділянки мають форму "яблук". Тварини, у яких процес посивіння завершився, виглядають майже білими. Визначення вихідної масті у дорослих сірих коней практично неможливе. За винятком ділянок, на яких є білі відмітини, шкіра і копита сірих коней забарвлені, тобто мають нормальний сірий колір. Очі сірих коней також темнозабарвлені.

Чала масть - характеризується рівномірною домішкою білого волосся до основної масті (вороної, гнідої, рудої), причому голова і кінцівки зберігають основну масть. З віком забарвлення чалих коней не змінюється.

Домішка білого волосся в основній масті називається чалістю. На відміну від вікового посивіння, спричиненого геном сірої масті, кількість білого волосся в шерсті чалих коней з віком не збільшується, а основна масть ніколи не перекривається повністю.

Чалі тварини виглядають світліше, але більш світлий відтінок виникає за рахунок змішування пігментованого і білого волосся. Чалість розподілена по тулубу нерівномірно. На тулубі біле волосся зустрічається часто і рівномірно, в гриві, хвості і на кінцівках переважає пігментована шерсть, тому ці ділянки здаються темнішими. Чалість виникає зазвичай на тлі основних мастей. Тому чалих коней описують як вороно-чалих, гнідо-чалих та рудо-чалих. Білі відмітини у чалих коней зустрічаються, але вони, як правило, невеликого розміру. Шкіра і копита пігментовані. У деяких коней в шерсті спостерігаються невеликі ділянки чалості, але враження освітленості всього тулуба не виникає. В цьому разі опис масті дається за основною.

Ряба масть - по всій основній масті коня, у гриві і хвості - великі білі плями. З віком конфігурація плям не змінюється.

Шкіра під пігментованим волоссям сірого кольору, під білим - рожевого, хоча часто біле волосся є також на сірій шкірі.

Очі мають нормальне темне забарвлення. Також можуть бути звичайні білі відмітини на голові.

При описі рябих коней залежно від основної масті користуються термінами: рудо-ряба, гнідо-ряба, вороно-ряба. Рябість може проявлятися і на тлі інших мастей, але такі коні зустрічаються дуже рідко.

Чубара масть - для чубарих коней є характерною наявність дрібних овальних або круглих кольорових плям на білому тлі. Цих плям може бути небагато, так що кінь виглядає майже білим. При більш інтенсивному малюнку темні ділянки концентруються в області голови і ніг, при цьому плями часто зливаються одна з другою. В іншому разі, коли плям дуже багато, ділянки білого кольору залишаються переважно в області крупа, на якому залишаються плями і основної масті. Розмір і розташування плям може змінюватися протягом життя коня.

Під темним волоссям шкіра пігментована, під білим, як правило, рожева, але спостерігаються і темно-сірі ділянки у вигляді краплин, які можна бачити крізь білу шерсть. Копита, залежно від пігментації вінчика, темно-сірі або незабарвлені. Очі чубарих коней, як правило, пігментовані. Однак, якщо білі ділянки захоплюють голову, очі коня мають світле забарвлення. Чубарість може проявлятися на тлі будь-якої масті, проте диференціація назв за базовою мастю не робиться і всі коні описуються як чубарі.

Зведена характеристика мастей (за М. Політовою та М. Райсманн)

Назва 

Забарвлення 

Особливості 

корпус і голова 

кінцівки 

захисне волосся 

очі і шкіра 

Руда 

Руді (від абрикосового до каштанового) 

Як і корпус 

Руде від каштанового до майже білого  

Пігментовані 

Захисне волосся може бути значно світліше за основну масть, чорний пігмент відсутній 

Бура 

Темно-коричневі (від каштанового до шоколадного) 

Як і корпус 

Як корпус  

Пігментовані  

Граничне потемніння рудої масті, чорний пігмент відсутній 

Ігренева 

Темно-коричневі (від каштанового до шоколадного) 

Як і корпус 

Значно світліше, ніж корпус, майже білого кольору 

Пігментовані 

Чорний пігмент відсутній 

Гніда 

Червоно-коричневі різних відтінків (від світло-шоколадного, вишневого до кофейного) 

Чорні до передпліччя і гомілки 

Чорне 

Пігментовані  

Кінцівки, грива і хвіст обов'язково містять чорний пігмент. Відмастки: світло-гніда, темно-гніда, підласа (з білястими посвітліннями на кінці морди, в пахах, на животі)  

Каракова 

Чорні 

Чорні 

Чорне 

Пігментовані 

Жовті посвітління на кінці морди, в пахах, на животі, виробляється жовтий пігмент 

Ворона  

Чорні 

Чорні 

Чорне 

Пігментовані  

Жовтий пігмент відсутній 

Ворона в загарі 

Чорні (на корпусі відтінок виглядає бруднувато-чорним) 

Чорні 

Чорне 

Пігментовані 

Кінчики волосся рудуваті, як правило, внаслідок вигоряння на сонці  

Солова  

Жовтувато-пісочні (до кольору топленого молока) 

Як і корпус  

Як і корпус або дещо світліше 

Пігментовані 

Часто з характерним золотистим блиском 

Булана  

Від жовтувато-золотистих до майже кофейних 

Чорні  

Чорне 

Пігментовані 

Без "ременя" по спині і зеброїдності, нерідко з золотистим блиском 

Ізабеллова 

Дуже світлі кремові, іноді майже білі 

Як і корпус 

Як і корпус або дещо світліше 

Депігментовані (очі блакитні, шкіра рожева) 

Не альбінос (райдужна оболонка ока блакитна), на відміну від світло-солової, має рожеву шкіру 

Каура (рудо-савраса) 

Світло-руді (тьмяне забарвлення з посвітліннями навколо очей, на животі, в пахах, з червоно-рудим "ременем" по спині) 

Рудуваті, дещо темніші ніж корпус, часто із зеброїдністю 

Червоно-руде з домішкою бурого і білого волосся 

Пігментовані 

На відміну від солової, наявність "дикого" малюнка ("ременя", зеброїдності на ногах), волосся має рихлу структуру, характерний блиск відсутній 

Мухорта (гнідо-савраса) 

Тьмяно-коричневі або жовтуваті (з посвітліннями, по спині "ремінь") 

Коричневі, дещо темніші за корпус, часто із зеброїдністю 

Бурувато-коричневе з домішкою бурого і білого волосся  

Пігментовані 

На відміну від буланої, наявність "дикого" малюнка ("ременя", плям на лопатках), шерсть не має блиску 

Мишаста (вороно-савраса) 

Попелясті або зольні (нерівномірне забарвлення, по спині "ремінь") 

Темніші за корпус, часто із зеброїдністю 

Темно-попелясте, чорне 

Пігментовані 

Обов'язкова наявність "ременя" по спині, часто зустрічаються темні плями різної форми на лопатках 

Сіра 

Суміш білого і основного волосся, значно світлішає з віком 

Суміш світлого і основного волосся 

Світле 

Пігментовані 

На тлі рудої масті у молодняку солово-сіра, гнідої - червоно-сіра, вороної - темно-сіра, з віком білішає майже повністю  

Чала 

Домішка волосся білого кольору від народження 

Основної масті з меншою кількістю білого волосся 

Основної масті 

Пігментовані 

На тлі базових мастей: рудо-чала, гнідо-чала, вороно-чала. Голова і ноги найчастіше основної масті 

Ряба 

З великими білими плямами нерівної форми  

Залежно від основної масті та наявності плям 

Пігментовані, під білими плямами шкіра рожева 

На тлі базових мастей: рудо-ряба, гнідо-ряба, вороно-ряба 

Характеристика мастей віслюків

Масті віслюків значною мірою відрізняються від кінських, тому пропонується назви мастей співвіднести із загальновживаними визначеннями кольорів, а не кінських мастей. Найбільш поширені масті віслюків: сіра, бура і чорна. При цьому для віслюків всіх мастей є характерними зональні посвітління - всі разом або окремо - основної масті внизу корпуса, на кінцівках (всередині або повністю), кінці морди, навколо очей, а також наявність темніших за основну масть смуг - "ременів" - повздовжнього по хребту, поперечного на лопатках або/та на спині та зеброїдних смуг на кінцівках.

Сіра масть - основне забарвлення шерсті тварини - сіре різних відтінків: світло-сіре, темно-сіре, сріблясто-сіре, рудувато-сіре. При опису масті можливо зазначати 2 відтінки, наприклад, світло-рудувато-сіра. При цьому сіре забарвлення є рівномірним, майже завжди спостерігаються зональні посвітління шерсті знизу корпуса, на кінцівках, кінці морди, навколо очей та темні "ремені": повздовжній на спині та поперечний на лопатках або/та спині.

Варіант сірої масті - більш або менш нерівномірне сіре забарвлення всього корпуса, голови і кінцівок (подібно до сірої масті у коней), що може містити малюнок з "яблук", мармуровість, крапчастість. У цьому разі масть описується як сіра в яблуках, мармурово-сіра або крапчасто-сіра.

Бура масть - забарвлення шерсті коричневого кольору різних відтінків: від темно-коричневого до рудувато-коричневого. Описується відповідно як бура та світло-бура.

Чорна масть - основне забарвлення шерсті чорне.

Біла масть - забарвлення шерсті біле, шкіра і копитний ріг сірі.

Характеристика мастей мулів та лошаків

Мули наслідують основну масть матері-кобили, додаючи до неї характерні особливості забарвлення віслюка: зональні посвітління внизу корпуса, на голові та кінцівках, "ремені" на спині та лопатках. Тому основна масть описується відповідно до визначення аналогічної кінської масті, включаючи відмітини і прикмети. До неї додається опис особливостей (за наявності), притаманних мастям віслюків.

Лошаки, навпаки, наслідують масть матері-віслючки і описуються відповідно до опису мастей віслюків.

Умовні позначення відмітин та прикмет на схемі

Білі відмітини обводяться червоним контуром і злегка заштриховуються. Білі відмітини на конях сірої масті позначаються, якщо шкіра під ними рожевого кольору, відмінного від інших ділянок. Білі відмітини на ногах позначаються в трьох відображеннях (ліворуч, праворуч і ззаду). Якщо вони не помітні з усіх трьох боків, про це зазначають у письмовому описі.

Сивина позначається короткими червоними штрихами без контуру.

Тільні плями замальовуються суцільним червоним кольором.

Білий копитний ріг замальовується суцільним червоним кольором, смугастий копитний ріг позначається вертикальними суцільними червоними смужками.

Мастні плями на білих відмітинах позначаються суцільним чорним кольором.

Шрами, рубці, що не проходять, позначаються стрілкою "¬" чорного кольору, яка вказує на їх місцезнаходження.

Завитки волосся позначають хрестиком "х" чорного кольору. Завитки краще помітні на вологій шерсті. Якщо на коні довга зимова шерсть, слід розділити волосся, щоб краще бачити його основу. Якщо завиток має подовжену форму (лінія зміни напрямку росту волосся), він позначається прямою лінією і хрестиком "ѕх".

Оглядають голову (лоб, ніс), звертають увагу на губи та під чубком. Оглядають гребінь шиї ліворуч і праворуч. Оглядають під щелепами, горло, груди, передпліччя. Перевіряють інші частини тіла і ніг на наявність завитків.

Маленькі заглиблення ("мітки великого пальця Пророка"), що зустрічаються звичайно на шиї, позначаються чорним трикутником.

Тавро і татуювання позначаються схематичним малюнком чорного кольору.

Умовні позначення при опису віслюків:

зональні посвітління на графічному зображенні віслюка позначаються червоними пунктирними лініями відповідно до їх розташування: за, вище або нижче позначених пунктирних ліній;

темні "ремені" та зеброїдні смуги на кінцівках позначаються лінією темного кольору (чорного або синього) в місцях їх розташування.

Для нанесення на контур коня відмітин і прикмет необхідно знати назви і розташування частин тіла, голови і кінцівок коня.

СТАТІ КОНЯ

СТАТЬ, ВІДМІТИНИ І ПРИКМЕТИ

СТАТЬ 

КІНЦІВКИ 

Жеребець 

Білий вінчик 

Біла пляма на вінчику 

Кобила 

Біла в півбабки (півпута) 

- спереду 

Мерин 

Біла бабка (путо) 

- зовні 

  

Біла до половини путового суглоба 

- зсередини 

  

Біла з путовим суглобом 

- в п'ятці 

  

Біла вище путового суглоба 

Мастні плями на вінчику 

  

Біла в півп'ястки, плесна 

- несиметричні 

  

Біла п'ястка, плесно 

- зубчасті 

  

Біла до половини зап'ястного, скакального суглоба 

облямівка 

  

Біла з зап'ястним, скакальним суглобом 

сиве волосся 

ГОЛОВА 

Завиток 

Подовжена зірка 

Вузька проточина 

Звивиста проточина 

Сивина 

Несиметрична зірка 

Широка проточина 

Облямівка 

Зірочка 

Серпоподібна зірка 

Проточина зі змішаним волоссям 

Біла смужка 

Мала зірка 

- правовідкрита 

Несиметрична проточина 

Тільна пляма 

Зірка 

- лівовідкрита 

Проточина, що розширюється 

Більмо 

Велика зірка 

Зірка зі змішаним волоссям 

Переривиста проточина 

  

Велика зірка з широкою проточиною, на кінці якої тільна пляма із захватом лівої ніздрі та верхньої губи. У середині зірки - завиток на верхньому рівні очей 

Несиметрична зірка з проточиною по переніссю. У середині зірки - завиток на верхньому рівні очей 

Довга зірка, направлена гострим кінцем угору і вліво, з проточиною по переніссю. У середині зірки - завиток на верхньому рівні очей. Між ніздрів сиве волосся 

Несиметрична зірка з вістрям угору і праворуч, у центрі - завиток на верхньому рівні очей. По переніссю - переривчаста проточина 

Зліва на лобі вище рівня очей - завиток. По переніссю проточина, на кінці якої тільна пляма із захватом правої ніздрі 

По середній лінії - завиток на верхньому рівні очей. По переніссю - вузька V-подібна проточина, яка закінчується над лівою ніздрею. Між ніздрів - мала тільна пляма в сивині 

Несиметрична зірка вістрям у бік правого ока, з короткою проточиною. У середині зірки - завиток на рівні очей 

Несиметрична зірка вістрям донизу, усередині - завиток на верхньому рівні очей. По переніссю - сиве волосся 

Заходи безпеки при проведенні ідентифікаційного опису коней

У конюшні та на відкритому майданчику біля коней слід поводитися спокійно, тихо, уникати різких рухів.

Кінь для опису має бути зафіксованим на недоуздку або вуздечці. Фіксацію коня забезпечує коневласник. Місце для опису коня має бути світлим, рівним і достатньо просторим, щоб при огляді коня агент не опинявся впритул між конем і стіною.

Обходити коня при ідентифікаційному описі слід повільно, спокійно. При цьому не слід наближатися до коня ззаду ближче ніж на два метри.

Якщо кінь норовливий і б'є передом, треба попросити власника (особу, яка виводить коня для опису) зафіксувати його додатково за допомогою закрутки на верхню губу. Тривалість такої фіксації не повинна перевищувати 10 - 15 хвилин.

При пошуку і огляді завитків слід спочатку обережно, але упевнено огладити коня по шиї, повільно переходячи до грудей, тулуба і крупа.

 

Директор Департаменту
ринків тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією
 

 
 
Д. М. Микитюк
 

(Інструкція у редакції наказу Міністерства
 аграрної політики України від 25.02.2008 р. N 85)

Опрос