Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Государственного казначейства Украины от 09.08.2004 N 136

Государственное казначейство Украины
Приказ от 21.03.2005 № 50
Утратил силу

Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 09.08.2004 N 136

Наказ Державного казначейства України
від 21 березня 2005 року N 50

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 березня 2005 р. за N 350/10630

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного казначейства України
від 9 серпня 2004 року N 136

згідно з наказом Міністерства фінансів України 
від 2 березня 2012 року N 309)

Відповідно до статей 48, 51, 112 Бюджетного кодексу України та з метою забезпечення здійснення контролю органами Державного казначейства України при прийнятті зобов'язань розпорядниками і одержувачами коштів державного та місцевих бюджетів, які перебувають на казначейському обслуговуванні, НАКАЗУЮ:

1. Доповнити наказ Державного казначейства України від 09.08.2004 N 136 "Про затвердження Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.08.2004 за N 1068/9667, пунктом 6 такого змісту:

"6. Зазначений Порядок та пункт 5 цього наказу на період проведення експерименту відповідно до наказу Державного казначейства України від 21.03.2005 N 48 поширюються виключно на учасників цього експерименту".

У зв'язку з цим пункти 6 та 7 вважати пунктами 7 та 8.

2. Затвердити Зміни до Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України, затвердженого наказом Державного казначейства України від 09.08.2004 N 136 "Про затвердження Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України" та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.08.2004 за N 1068/9667, що додаються.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Пашину Н. П. та заступника Голови Даневича О. С.

 

Голова 

П. Г. Петрашко 

 

ЗМІНИ
до Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України

1. У третьому абзаці підпункту 1.3 слова "юридичними та фізичними особами" замінити словами "розпорядниками або одержувачами бюджетних коштів".

2. У назві пунктів 2, 3 та 4 слова "обліку бюджетних зобов'язань" замінити словами "обліку зобов'язань".

3. Пункт 2 доповнити таким підпунктом:

"2.1. При запровадженні цього Порядку розпорядники бюджетних коштів подають до відповідних органів Державного казначейства інформацію щодо бюджетних і небюджетних фінансових зобов'язань, що виникли за станом на початок року, за формою Реєстру фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів (далі - Реєстр фінансових зобов'язань) (додаток 1) (на паперових у двох примірниках та електронних носіях), а також оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття зобов'язання та фінансового зобов'язання. Суми фінансових зобов'язань, зазначені в Реєстрах фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів, мають відповідати даним річної форми N 7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ" у частині кредиторської заборгованості. За бюджетним фінансовим зобов'язанням попередніх періодів, що було оплачено до запровадження Порядку в межах бюджетних асигнувань поточного року, у графі "Примітка" Реєстру фінансових зобов'язань зазначаються дата та номер платіжного доручення, яким було погашено фінансове зобов'язання.

Органи Державного казначейства на підставі поданих реєстрів про бюджетні попередніх періодів і небюджетні зобов'язання та фінансові зобов'язання фіксують інформацію у базі даних органів Державного казначейства. При цьому суми бюджетних зобов'язань попередніх періодів можуть змінюватися в бік зменшення за умови прийняття рішення про їх оплату. Небюджетні зобов'язання зменшуються тільки за умови їх списання як таких, за якими минув строк позовної давності, або в інших випадках, передбачених законодавством. У разі зменшення небюджетного зобов'язання розпорядники бюджетних коштів повинні проінформувати листом довільної форми органи Державного казначейства".

У зв'язку з цим підпункти 2.1 - 2.16 вважати відповідно підпунктами 2.2 - 2.17.

4. У підпункті 2.3:

перший абзац викласти в такій редакції:

"2.3. Розпорядники бюджетних коштів за умови взяття зобов'язання протягом 3 робочих днів з дати його виникнення подають до відповідного органу Державного казначейства України Реєстр зобов'язань розпорядників бюджетних коштів (далі - Реєстр) (додаток 2) (на паперових у двох примірниках та електронних носіях) та оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття зобов'язання";

у другому абзаці вилучити слово "бюджетного";

у третьому абзаці вилучити слово "бюджетними".

5. У підпункті 2.4 після слів "та умови" вилучити слово "бюджетного", після слова "Реєстром" вилучити слова "бюджетних зобов'язань".

6. У підпунктах 2.6, 2.9 та 3.1 слова "узято на облік" замінити словами "зареєстровано та взято на облік".

7. Підпункт 2.7 вилучити. У зв'язку з цим підпункти 2.8 - 2.17 вважати відповідно підпунктами 2.7 - 2.16.

8. Підпункт 2.7 викласти в такій редакції:

"2.7. За фінансовими зобов'язаннями, які виникають у процесі виконання кошторису, розпорядники бюджетних коштів протягом 3 робочих днів з дати виникнення фінансового зобов'язання, але не пізніше останнього робочого дня місяця, подають до відповідного органу Державного казначейства України Реєстр фінансових зобов'язань (на паперових у двох примірниках та електронних носіях) разом з платіжними дорученнями на погашення бюджетних фінансових зобов'язань (зразок заповнення наведено в додатку 3), а також оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття фінансового зобов'язання (наприклад, платіжні вимоги, акти виконаних робіт тощо). У разі необхідності здійснення реєстрації одного фінансового зобов'язання розпорядник бюджетних коштів не подає до органу Державного казначейства України Реєстр фінансових зобов'язань, а підставою для реєстрації фінансового зобов'язання є платіжне доручення на погашення фінансового зобов'язання (у разі здійснення розрахунків у готівковій формі підставою для реєстрації фінансового зобов'язання є заявка на видачу готівки).

За фінансовими зобов'язаннями, які на момент набрання чинності цим Порядком зареєстровані в обліку органів Державного казначейства України й не сплачені, розпорядники бюджетних коштів подають до органів Державного казначейства України платіжні доручення на погашення таких зобов'язань.

Якщо розпорядник бюджетних коштів приймає рішення щодо погашення бюджетного фінансового зобов'язання минулих періодів, то в графі реєстрів "Примітка" зазначаються дата та номер Реєстру фінансового зобов'язання, що був поданий до органу Державного казначейства при запровадженні цього Порядку, а також порядковий номер запису у Реєстрі фінансового зобов'язання за даним фінансовим зобов'язанням. Органи Державного казначейства коригують бюджетні зобов'язання та фінансові зобов'язання минулих періодів у базі даних у бік зменшення".

9. Підпункт 2.8 викласти в такій редакції:

"2.8. Дані бухгалтерського обліку з виконання кошторису на звітну дату мають відповідати даним бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів і даним, сформованим органами Державного казначейства про небюджетні та бюджетні, не забезпечені асигнуваннями у попередніх періодах, зобов'язання та фінансові зобов'язання".

10. У підпункті 2.9 вилучити за текстом слово "бюджетного".

11. Другий абзац підпункту 2.10 після слів "У разі" доповнити словом "необхідності".

12. У підпункті 2.11 після слова "одного" вилучити слово "бюджетного", після слова "декілька" вилучити слово "бюджетних".

13. У підпункті 2.12:

у першому абзаці після слова "умов" вилучити слово "бюджетних";

у другому абзаці замінити слово "Реєстру" словом "реєстрів";

третій абзац викласти в такій редакції:

"При знятті з обліку зобов'язань суми зобов'язання та фінансового зобов'язання у реєстрах проставляються з мінусом".

14. У підпункті 2.13 слова "оформлення Реєстру" замінити словами "оформлення реєстрів", слова "бюджетного зобов'язання та/або бюджетного фінансового зобов'язання" замінити словами "зобов'язання та/або фінансового зобов'язання", слова "на другому примірнику Реєстру" замінити словами "на другому примірнику відповідного документа", слова "подати Реєстри" замінити словами "подати виправлені документи".

15. У підпункті 2.14 слово "Реєстру" замінити словом "реєстрів".

16. Вилучити підпункт 2.16.

17. У підпункті 3.1:

додати абзац перший такого змісту:

"3.1. Інформація про бюджетні і небюджетні зобов'язання та фінансові зобов'язання, що виникли за станом на початок року, подається відповідно до пункту 2.1".

У зв'язку з цим абзаци перший та другий вважати відповідно абзацами другим та третім;

другий абзац викласти в такій редакції:

"З метою реєстрації в органах Державного казначейства України зобов'язань та фінансових зобов'язань у розрізі складових спеціального фонду відповідно до зведення показників спеціального фонду кошторису, які виникли з початку року в розпорядника бюджетних коштів та на момент набрання чинності цим Порядком не зареєстровані в бухгалтерському обліку виконання бюджетів, розпорядники бюджетних коштів на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях подають до органів Державного казначейства України дані про зобов'язання та фінансові зобов'язання за формами реєстрів, які підтверджуються даними бухгалтерського обліку розпорядників бюджетних коштів (баланс, меморіальний ордер N 6), і платіжні доручення на погашення бюджетних фінансових зобов'язань. В обов'язковому порядку до реєстрів додаються первинні документи або їх копії, засвідчені в установленому порядку. Первинні документи, що надаються до реєстрів, повертаються розпоряднику з відміткою "зареєстровано та взято на облік";

в абзаці третьому слова "Реєстр, на одному примірнику якого" замінити словами "реєстри, на одному примірнику яких".

18. Підпункт 4.1 після слів "за іншими кодами економічної класифікації видатків" доповнити словами "та класифікації кредитування".

19. У підпункті 4.2 після слів "(додаток 4)" текст у дужках викласти в такій редакції: "(на паперових у двох примірниках та електронних носіях)".

20. Пункт 5 викласти в новій редакції:

"5. Небюджетні зобов'язання розпорядників бюджетних коштів

5.1. По закінченні бюджетного періоду (31 грудня або інший останній день бюджетного періоду, якщо Міністром фінансів України визначено інший термін закриття рахунків) органи Державного казначейства за місцем обслуговування розпорядників бюджетних коштів на підставі інформації, отриманої від розпорядників бюджетних коштів, проводять інвентаризацію зобов'язань розпорядників бюджетних коштів, за результатами якої визначаються суми небюджетних фінансових зобов'язань.

5.2. Погашення небюджетних фінансових зобов'язань не проводиться, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством".

21. У підпункті 6.1 вилучити слово "Усі".

22. У підпункті 6.2 слова "дані з Реєстру" замінити словами "дані з Реєстру, Реєстру фінансового зобов'язання", слова "(додаток 5)" замінити словами "(форма якої встановлюється Державним казначейством України)", після слів "та економічної класифікації видатків" додати слова "і класифікації кредитування бюджетів".

23. У підпункті 6.3 вилучити слова "(додаток 6)".

24. У підпункті 8.2:

у першому абзаці слова "Державне казначейство України застосовує до такого розпорядника бюджетних коштів" замінити словами "до такого розпорядника бюджетних коштів застосовуються";

у другому абзаці вилучити слова "та застосованих заходів".

25. Додатки 1 та 2 викласти в новій редакції.

26. У додатку 3 рядок "Призначення платежу" викласти в такій редакції:

"#1131#, #N бюджетного зобов'язання#, #у т. ч. сума попередньої оплати = 100,00#".

27. У додатку 4:

графу п'яту вилучити. У зв'язку з цим графи 6 - 19 вважати відповідно графами 5 - 18;

вилучити рядок примітки "* Реєстраційний номер присвоюється засобами програмного забезпечення".

28. Додатки 5 та 6 вилучити.

 

Начальник управління методології
по виконанню бюджету, бухгалтерського
обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

 

Реєстр фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів

від ____________ N ___

Дані бюджетної установи (розпорядника коштів)  

 

Дані фінансових зобов'язань

 

Головний бухгалтер (керівник фінансової служби) 

_______________
підпис 

________________________
прізвище 

Виконавець 

_______________
підпис 

________________________
прізвище 

____________
* Заповнюється органом Державного казначейства України (при реєстрації у канцелярії).

** Заповнюється органом Державного казначейства України (при взятті на облік).

 

Реєстр зобов'язань розпорядників бюджетних коштів

від ____________ N ___

Дані бюджетної установи (розпорядника коштів) 

 

Дані зобов'язань

 

Головний бухгалтер (керівник фінансової служби) 

_______________
підпис 

________________________
прізвище 

Виконавець 

_______________
підпис 

________________________
прізвище 

____________
* Заповнюється органом Державного казначейства України (при реєстрації у канцелярії).

** Заповнюється органом Державного казначейства України (при взятті на облік).

*** Заповнюється розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, якщо сума проставлена в договорі, за відсутності - сума проставляється розрахункова.

____________

Опрос