Идет загрузка документа (62 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке выдачи удостоверений пригодности к эксплуатации и разрешений на право эксплуатации наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи гражданской авиации Украины

Государственная служба по надзору за обеспечением безопасности авиации
Приказ, Инструкция от 15.03.2005 № 186
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок видачі посвідчень придатності до експлуатації та дозволів на право експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку цивільної авіації України

Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації
від 15 березня 2005 року N 186

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 березня 2005 р. за N 349/10629

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
 від 11 травня 2010 року N 280
,
 наказом Міністерства інфраструктури України
від 5 вересня 2011 року N 343

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
 від 25 травня 2011 року N 121)

Відповідно до статей 7 та 55 Повітряного кодексу України, з метою приведення нормативно-правових актів цивільної авіації у відповідність до чинного законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію з 00.00 годин UTC 01.06.2005 Інструкцію про порядок видачі посвідчень придатності до експлуатації та дозволів на право експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку цивільної авіації України (далі - Інструкція), що додається.

2. Управлінню технічного забезпечення аеронавігації (Бондаренко М. В.):

2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

2.2. Довести Інструкцію до відома керівників структурних підрозділів Державіаслужби, підприємств, організацій і установ цивільної авіації, що входять до сфери управління Державіаслужби, та прийняти її до неухильного виконання.

3. Після введення в дію цієї Інструкції скасувати Інструкцію з державної реєстрації і допуску до експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів та авіаційного електрозв'язку цивільної авіації України, затверджену наказом Державного департаменту авіаційного транспорту від 06.07.2001 N 297.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державіаслужби Настасієнка В. М.

 

Голова 

М. О. Марченко 

 

ІНСТРУКЦІЯ
 ПРО ПОРЯДОК ВИДАЧІ ПОСВІДЧЕНЬ ПРИДАТНОСТІ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ДОЗВОЛІВ НА ПРАВО ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАЗЕМНИХ ЗАСОБІВ РАДІОТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛЬОТІВ І АВІАЦІЙНОГО ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ

(У тексті Інструкції та додатках до неї слова "Державіаслужба" та "Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Державіаадміністрація" та "Державна авіаційна адміністрація" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 11 травня 2010 року N 280)

(У тексті Інструкції слова "Державна авіаційна адміністрація України" та "Державіаадміністрація" у всіх відмінках замінено словами "Державна авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 5 вересня 2011 року N 343)

1. Загальні положення

1.1. Інструкція про порядок видачі посвідчень придатності до експлуатації та дозволів на право експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку цивільної авіації України (далі - Інструкція) розроблена відповідно до статей 7 та 55 Повітряного кодексу України, з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства України.

1.2. Інструкція встановлює вимоги щодо організації порядку видачі посвідчень придатності до експлуатації та дозволів на право експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку (далі - наземні засоби РТЗ), а також продовження, анулювання, припинення, поновлення, обмеження їх дії та видачу нових документів у разі втрати або пошкодження.

1.3. Ця Інструкція є обов'язковою до виконання підрозділами Державіаслужби України, підприємствами, організаціями та установами цивільної авіації (далі - підприємства ЦА), а також фізичними особами, які забезпечують технічну експлуатацію наземних засобів РТЗ та/або їх використовують.

(пункт 1.3 у редакції наказу Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 11.05.2010 р. N 280)

1.4. Нормативні посилання

Під час розроблення цієї Інструкції використовувалися такі нормативно-правові акти:

Повітряний кодекс України;

Закон України "Про радіочастотний ресурс України";

Закон України "Про телекомунікації";

Закон України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності";

постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 N 401 "Про затвердження Положення про використання повітряного простору України";

абзац восьмий пункту 1.4 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 05.09.2011 р. N 343)

абзац дев'ятий пункту 1.4 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 05.09.2011 р. N 343,
у зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом восьмим)

Правила технічної експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 08.05.2007 N 381, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 21.06.2007 за N 705/13972.

(пункт 1.4 у редакції наказу Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 11.05.2010 р. N 280)

1.5. Визначення

У цій Інструкції терміни мають такі значення:

Авіаційне радіомовлення - передавання інформації стосовно аеронавігації, яка не адресується конкретній станції або станціям.

Авіаційний електрозв'язок - електрозв'язок, призначений для будь-яких авіаційних потреб.

Авіаційний повітряний електрозв'язок - авіаційний електрозв'язок, що використовує засоби проводового електрозв'язку та авіаційного радіозв'язку з екіпажами повітряних суден у процесі усього польоту.

Внутрішньоаеропортовий електрозв'язок - авіаційний електрозв'язок, що використовує засоби авіаційного наземного електрозв'язку для забезпечення оперативного керівництва діяльністю підприємств ЦА та взаємодії органів обслуговування повітряного руху.

Встановлені вимоги - вимоги, встановлені в технічних регламентах, стандартах, кодексах усталеної практики та технічних умовах.

Дозвіл на право експлуатації - документ, що засвідчує право підприємства ЦА на експлуатацію радіовипромінювального наземного засобу РТЗ відповідно до чинних норм щодо радіовипромінювання.

Електрозв'язок - будь-яке передавання, випромінювання або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по проводовій, радіо-, оптичній або інших електромагнітних системах.

Наземні засоби радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку (наземні засоби РТЗ) - це радіоелектронні та технічні засоби (засоби електрозв'язку, радіонавігації та радіолокації; автоматизовані системи та їх робочі місця; апаратура відображення; антенно-фідерні пристрої; лінії управління та електрозв'язку; автономні джерела електроживлення, електроустановки та електрообладнання; інше обладнання), які призначені для забезпечення польотів повітряних суден, виконання певних функцій обслуговування повітряного руху та забезпечення виробничої діяльності підприємств ЦА.

Обслуговування повітряного руху - загальний термін, що означає у відповідних випадках польотно-інформаційне обслуговування, аварійне обслуговування, консультативне обслуговування, диспетчерське обслуговування повітряного руху (районне диспетчерське обслуговування, диспетчерське обслуговування підходу або аеродромне диспетчерське обслуговування).

Посвідчення придатності до експлуатації - документ, що засвідчує допуск наземного засобу РТЗ до експлуатації та підтверджує відповідність його вимогам нормативної й експлуатаційної документації на цей засіб.

Ресурс (технічний ресурс) - сумарне напрацювання (наробіток) засобу від початку його експлуатації чи поновлення після ремонту до переходу в граничний стан.

Термін служби - календарна тривалість експлуатації засобу від початку експлуатації чи її поновлення після ремонту до переходу у граничний стан.

(пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 11.05.2010 р. N 280)

1.6. Скорочення

АРП 

- автоматичний радіопеленгатор; 

БПРМ 

- ближня приводна радіостанція з маркером; 

ВОРЛ 

- вторинний оглядовий радіолокатор; 

ВЧ 

- високі частоти; 

ГРМ 

- глісадний радіомаяк; 

ДВЧ 

- дуже високі частоти; 

ДПРМ 

- дальня приводна радіостанція з маркером; 

ЕТД 

- експлуатаційно-технічна документація; 

КРМ 

- курсовий радіомаяк; 

МРМ 

- маркерний радіомаяк; 

ОПР 

- обслуговування повітряного руху; 

ОПРС 

- окрема приводна радіостанція; 

ПОРЛ 

- первинний оглядовий радіолокатор; 

ПОРЛ/ВОРЛ 

- оглядовий радіолокатор із наявністю первинного та вторинного каналів; 

ПРЛ 

- посадковий радіолокатор; 

ПРС 

- приводна радіостанція; 

РЛС 

- радіолокаційна станція; 

РЛС ОЛП 

- радіолокаційна станція огляду льотного поля; 

РМС 

- радіомаячна система посадки; 

РСБН 

- радіотехнічна система ближньої навігації; 

РТЗ 

- радіотехнічне забезпечення; 

УВЧ 

- ультрависокі частоти; 

ЦА 

- цивільна авіація; 

DME 

- всебічно направлений далекомірний радіомаяк діапазону УВЧ; 

DVOR 

- доплерівський всебічно направлений азимутальний радіомаяк діапазону ДВЧ; 

VOR 

- всебічно направлений азимутальний радіомаяк діапазону ДВЧ.

2. Допуск наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку до експлуатації

2.1. Повноважним органом, який видає документи на допуск наземних засобів РТЗ до експлуатації, є Державна авіаційна служба України (далі - Державіаслужба України).

2.2. Документами, що засвідчують допуск наземного засобу РТЗ до експлуатації, є посвідчення придатності до експлуатації (далі - Посвідчення) та/або дозвіл на право експлуатації (далі - Дозвіл).

Форма Посвідчення наведена в додатку 1, форма Дозволу наведена в додатку 2.

2.3. Державіаслужба України здійснює:

видачу Посвідчень і Дозволів;

продовження строку дії Посвідчень;

анулювання або припинення, поновлення дії Посвідчень і Дозволів;

обмеження дії Посвідчень;

видачу нових Посвідчень і Дозволів у разі втрати або пошкодження Посвідчень і Дозволів.

2.4. У разі видачі Посвідчень і Дозволів, оформлених на нових бланках та/або згідно з новою встановленою формою, номери Посвідчень і Дозволів не змінюються.

(пункт 2.4 у редакції наказу Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 11.05.2010 р. N 280)

2.5. Забороняється експлуатація (використання) наземного засобу РТЗ:

який не має Посвідчення та/або Дозволу;

у якого закінчився встановлений або продовжений термін служби (ресурс) у роках (годинах).

3. Наземні засоби радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку, на які видаються Посвідчення та/або Дозволи

3.1. Перелік наземних засобів РТЗ, на які видаються Посвідчення та Дозвіл:

РМС (у складі КРМ та ГРМ); ПРС (об'єктів ДПРМ, БПРМ, ОПРС); МРМ; VOR; DVOR; DME; РСБН; ПОРЛ; ВОРЛ; ПОРЛ/ВОРЛ; ПРЛ; РЛС ОЛП; наземні засоби авіаційного повітряного електрозв'язку (радіопередавачі та радіостанції діапазону ДВЧ).

3.2. Перелік наземних засобів РТЗ, на які видаються тільки Посвідчення:

АРП;

окремі системи відображення радіолокаційної інформації, обладнані апаратурою обробки інформації (які не входять до складу автоматизованих систем керування повітряним рухом).

3.3. Перелік наземних засобів РТЗ, на які видаються тільки Дозволи:

радіопередавачі та радіостанції діапазону ВЧ;

радіостанції внутрішньоаеропортового та технологічного електрозв'язку;

радіорелейні станції;

радіопередавальні пристрої систем супутникового електрозв'язку.

4. Видача Посвідчень і Дозволів

4.1. Видача Посвідчення та/або Дозволу здійснюється на підставі рішення Державіаслужби України після подання заяви про видачу Посвідчення та/або Дозволу від підприємства ЦА за формою, наведеною у додатку 3.

4.1.1. Заява про видачу Посвідчення та/або Дозволу розглядається протягом двадцяти робочих днів з дня її одержання Державіаслужбою України.

4.1.2. Заява про видачу Посвідчення та/або Дозволу та додатки до неї, які мають підчистки та виправлення, до розгляду не приймаються, про що Державіаслужба України протягом трьох днів з дня розгляду цієї заяви повідомляє підприємство ЦА.

Керівники підприємств ЦА відповідають за достовірність інформації, наведеної у наданих до оформлення документах.

4.1.3. Користувачі повітряного простору мають подавати заяви про видачу Посвідчення та/або Дозволу після отримання права на здійснення авіаційної діяльності згідно з чинним законодавством.

(пункт 4.1 доповнено підпунктом 4.1.3 згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 11.05.2010 р. N 280)

4.2. До заяви про видачу Посвідчення та/або Дозволу додаються:

4.2.1. Для засобів радіолокації та радіонавігації:

а) акт приймання в експлуатацію, до якого додаються:

акт льотної перевірки (крім РЛС ОЛП) і відповідні додатки до нього згідно з діючими програмами та методиками;

протокол наземної перевірки та настроювання;

б) підпункт "б" підпункту 4.2.1 пункту 4.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства транспорту
 та зв'язку України від 11.05.2010 р. N 280,
у зв'язку з цим підпункти "в" і "г"
 уважати відповідно підпунктами "б" і "в")

б) схема електроживлення засобу РТЗ на об'єкті (в однолінійному виконанні із зазначенням резервних джерел електроживлення);

в) план розташування засобу РТЗ щодо злітно-посадкової смуги, який розміщений на аеродромі. Для інших засобів РТЗ - місце встановлення.

4.2.2. Для окремих систем відображення радіолокаційної інформації, обладнаних апаратурою обробки інформації (які не входять до складу автоматизованих систем керування повітряним рухом):

акт приймання в експлуатацію;

акт льотної перевірки і відповідні додатки до нього згідно з діючими програмами та методиками;

протокол наземної перевірки та настроювання.

4.2.3. Для наземних засобів авіаційного повітряного електрозв'язку діапазону ДВЧ:

акт льотної перевірки і відповідні додатки до нього згідно з діючими програмами та методиками (крім засобів спеціального призначення). В акті льотної перевірки аварійного каналу 121,5 МГц зазначати частоту, на яку перестроювався наземний засіб АПЕЗ;

(абзац другий підпункту 4.2.3 пункту 4.2 у редакції наказу
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 11.05.2010 р. N 280)

протокол наземної перевірки та настроювання.

4.2.4. Для радіостанцій авіаційного радіомовлення діапазону ВЧ/ДВЧ, радіопередавачів та радіостанцій діапазону ВЧ, радіорелейних станцій та радіопередавальних пристроїв супутникового електрозв'язку:

(абзац перший підпункту 4.2.4 пункту 4.2 у редакції наказу
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 11.05.2010 р. N 280)

протокол наземної перевірки та настроювання.

4.2.5. Для радіостанцій мереж внутрішньоаеропортового та технологічного електрозв'язку:

протокол наземної перевірки та настроювання;

схема організації відповідної мережі (для головної радіостанції).

4.2.6. Для наземних засобів РТЗ, які перебували на зберіганні понад термін, передбачений експлуатаційною документацією, або яким змінено місце встановлення, додатково додається акт технічного стану.

5. Продовження строку дії Посвідчень

5.1. Для продовження строку дії Посвідчення підприємство ЦА за один місяць до закінчення строку дії Посвідчення повинно надати до Державіаслужби України заяву про продовження строку дії Посвідчення за формою, наведеною у додатку 3, а також:

акт технічного стану;

діюче Посвідчення;

акт льотної перевірки (для наземних засобів радіолокації, радіонавігації, систем відображення радіолокаційної інформації, оснащеної обладнанням обробки інформації, та авіаційного повітряного електрозв'язку діапазону ДВЧ) і відповідні додатки до нього згідно з діючими програмами та методиками;

протокол наземної перевірки і настроювання.

6. Дія Посвідчень та/або Дозволів

6.1. Посвідчення видається на весь період експлуатації наземного засобу РТЗ до виведення його з експлуатації. У разі продовження терміну служби (ресурсу) наземного засобу РТЗ строк дії Посвідчення продовжується на новий встановлений термін служби (ресурс), про що робиться запис на зворотному боці Посвідчення.

(абзац перший пункту 6.1 у редакції наказу
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 11.05.2010 р. N 280)

Дозвіл на наземний засіб РТЗ видається підприємству ЦА на весь період експлуатації до виведення його з експлуатації.

6.2. Анулювання або припинення дії Посвідчення та/або Дозволу

6.2.1. Посвідчення та/або Дозвіл на наземні засоби РТЗ анулюються або припиняється їх дія у таких випадках:

впливу надзвичайної ситуації, унаслідок якого подальша експлуатація наземного засобу РТЗ визнається неможливою;

демонтажу або зміни місця встановлення, заміни антенних систем засобів радіолокації та радіонавігації, зміни умов експлуатації;

виявлення даних, що не відповідають зазначеним у документах, які подаються разом із заявою про видачу Посвідчення та/або Дозволу;

припинення експлуатації наземного засобу РТЗ та його списання.

(підпункт 6.2.1 пункту 6.2 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 11.05.2010 р. N 280)

6.2.2. Посвідчення та/або Дозвіл підлягають поверненню в місячний термін до Державіаслужби України у разі пошкодження, анулювання або припинення їх дії.

6.3. Обмеження дії Посвідчення

6.3.1. У разі виявлення невідповідності наземних засобів РТЗ вимогам експлуатаційно-технічної документації Державіаслужба України має право внести обмеження на експлуатацію або припинити дію Посвідчення.

6.4. Поновлення дії Посвідчення та/або Дозволу після припинення їх дії

6.4.1. Поновлення дії Посвідчення та/або Дозволу здійснюється Державіаслужбою України після усунення причин, що викликали припинення їх дії. Поновлення дії Посвідчення та/або Дозволу здійснюється у порядку, визначеному у главі 4 цієї Інструкції. На всі наземні засоби РТЗ надається акт технічного стану з додатками. Для засобів радіолокації та радіонавігації акт технічного стану надається замість акта приймання в експлуатацію.

(підпункт 6.4.1 пункту 6.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 11.05.2010 р. N 280)

6.5. Підприємство ЦА у разі передачі наземного засобу РТЗ іншому підприємству ЦА без зміни місця встановлення та умов експлуатації цього засобу інформує Державіаслужбу України про його передачу та надає копію акта передачі.

При зміні юридичної назви (місцезнаходження) підприємства ЦА останнє в місячний строк інформує про це Державіаслужбу України.

6.6. Видача нових Посвідчень та/або Дозволів у разі втрати або пошкодження діючих документів.

6.6.1. У разі втрати або пошкодження документа власник наземного засобу РТЗ зобов'язаний у 5-денний термін звернутися до Державіаслужби України із заявою про видачу нового Посвідчення та/або Дозволу замість втраченого або пошкодженого за формою, наведеною у додатку 4.

До заяви про видачу нового Посвідчення та/або Дозволу замість втраченого або пошкодженого додається акт розслідування випадку втрати або пошкодження документів, а також, на вимогу Державіаслужби України, додаткові документи, що пов'язані з конкретним випадком втрати або пошкодження Посвідчення та/або Дозволу.

Рішення про видачу нового Посвідчення та/або Дозволу замість втраченого або пошкодженого приймається Державіаслужбою України у кожному випадку окремо.

6.6.2. Видача нових Посвідчень та/або Дозволів замість утрачених або пошкоджених здійснюється згідно з главою 4 цієї Інструкції. На всі наземні засоби РТЗ надається акт технічного стану з додатками. Для засобів радіолокації та радіонавігації акт технічного стану надається замість акта приймання в експлуатацію.

(підпункт 6.6.2 пункту 6.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 11.05.2010 р. N 280)

7. Облік видачі/повернення Посвідчень і Дозволів

7.1. Видані або повернуті Посвідчення та/або Дозвіл реєструються у журналі реєстрації видачі Посвідчень та/або Дозволів (далі - Журнал) за формою, наведеною у додатку 5.

7.2. Журнал повинен бути прошнурований, його аркуші - пронумеровані. На останньому аркуші Журналу робиться відмітка про загальну кількість аркушів у ньому, що засвідчується підписом керівника структурного підрозділу Державіаслужби України та скріплюється печаткою.

7.3. Журнал ведеться у відповідному структурному підрозділі Державіаслужби України.

7.4. Підставою для видачі оформлених документів (Посвідчення та/або Дозволу) є наявність в одержувача повноважень від підприємства ЦА на отримання цих документів.

(глава 7 у редакції наказу Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 11.05.2010 р. N 280)

 

Начальник управління
технічного забезпечення
аеронавігації
 

 
 
М. В. Бондаренко
 

 

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

  

STATE AVIATION ADMINISTRATION OF UKRAINE

ПОСВІДЧЕННЯ N _______
ПРИДАТНОСТІ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Найменування наземного засобу РТЗ, тип _________________________________________________ 

Місце встановлення 

_______________________________________________________________ 

Заводський номер 

_______________________________________________________________ 

Виготовлювач 

_______________________________________________________________ 

Номер і дата видачі Дозволу на право експлуатації ____________.

   Це Посвідчення підтверджує відповідність наземного засобу РТЗ вимогам нормативної й експлуатаційної документації.

Строк дії Посвідчення до "___" ____________ 20__ року

Підстава на видачу Посвідчення: _________________________________________________________
 

  

  

___________________________________
                  (посада, ініціали, прізвище)
М. П. ______________________________
                                      (підпис) 

  

Дата видачі "___" ____________ 20__ р. 

 

Строк дії Посвідчення N ______ продовжений до "___" ____________ 20__ р.

Підстава: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 

  

  

______________________________
                (посада, ініціали, прізвище) 

  

М. П. 

______________________________
                                 (підпис)
"___" ____________ 20__ р. 

Строк дії Посвідчення N ______ продовжений до "___" ____________ 20__ р.

Підстава: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 

  

  

______________________________
                 (посада, ініціали, прізвище) 

  

М. П. 

______________________________
                                 (підпис)
"___" ____________ 20__ р. 

Строк дії Посвідчення N ______ продовжений до "___" ____________ 20__ р.

Підстава: _____________________________________________________________________________
 

  

  

______________________________
                 (посада, ініціали, прізвище) 

  

М. П. 

______________________________
                                 (підпис)
"___" ____________ 20__ р. 

Посвідчення анульовано

Підстава: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 

  

  

______________________________
                (посада, ініціали, прізвище) 

  

М. П. 

______________________________
                                 (підпис)
"___" ____________ 20__ р. 

 

Начальник управління
технічного забезпечення
аеронавігації
 

 
 
М. В. Бондаренко
 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 11.05.2010 р. N 280
,
 наказом Міністерства
 інфраструктури України від 05.09.2011 р. N 343)

 

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

  

STATE AVIATION ADMINISTRATION OF UKRAINE

ДОЗВІЛ N __________
НА ПРАВО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Найменування наземного засобу РТЗ, тип 

______________________________________________ 

Місце встановлення 

_________________________________________________________________ 

Заводський номер 

_________________________________________________________________ 

Рік виготовлення 

_________________________________________________________________ 

На частотах 

_________________________________________________________________ 

Призначення 

_________________________________________________________________
 

  

  

___________________________________
                  (посада, ініціали, прізвище)
М. П. ______________________________
                                      (підпис) 

  

Дата видачі "___" ____________ 20__ р. 

 

Текст, розміщений на зворотному боці Дозволу виключено

 

Начальник управління
технічного забезпечення
аеронавігації
 

 
 
М. В. Бондаренко
 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 11.05.2010 р. N 280
,
 наказом Міністерства
інфраструктури України від 05.09.2011 р. N 343)

 

ЗАЯВА
про видачу Посвідчення та/або Дозволу
(продовження строку дії Посвідчення)

Прошу розглянути документи на _________________________________________________________,
                                                                                                   (найменування наземного засобу РТЗ)
установленого(ої) ______________________________________________________________________,
                                                                      (назва підприємства ЦА, структурного підрозділу підприємства ЦА) 

та видати Посвідчення придатності до експлуатації, Дозвіл на право експлуатації, продовжити строк дії Посвідчення придатності до експлуатації (зазначити необхідне).

     Склад, технічний стан, умови розміщення, технічні характеристики, енергоживлення відповідають вимогам нормативної і експлуатаційної документації, правил охорони праці та пожежної безпеки, санітарних норм і правил. 

        Основні відомості: 

        1. Місце (об'єкт) установлення, тип, заводський номер, рік випуску, виготовлювач ___________
_____________________________________________________________________________________

        2. Клас випромінювання, потужність випромінювання, тип антени ________________________
_____________________________________________________________________________________

        3. Робочі частоти, призначення ______________________________________________________

      4. Термін служби (ресурс) наземного засобу РТЗ, установлений підприємством-виробником, становить ________ років до __________ годин напрацювання.

        Додатки на ______ аркушах.

 

Керівник підприємства ЦА 

________________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище) 

Керівник підрозділу (служби)
з експлуатації наземних засобів РТЗ 

________________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище) 

"___" ____________ 20__ р. 

 

 

Начальник управління
технічного забезпечення
аеронавігації
 

 
 
М. В. Бондаренко
 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 11.05.2010 р. N 280)

 

ЗАЯВА
про видачу нового Посвідчення та/або Дозволу замість втраченого або пошкодженого

Прошу розглянути документи на _________________________________________________________,
                                                                                                           (найменування наземного засобу РТЗ)
установленого(ої) ______________________________________________________________________,
                                                                  (назва підприємства ЦА, структурного підрозділу підприємства ЦА)
та видати нове Посвідчення придатності до експлуатації та/або Дозвіл на право експлуатації замість втраченого або пошкодженого (зазначити необхідне).

        Основні відомості: 

        1. Місце (об'єкт) установлення, тип, заводський номер, рік випуску, виготовлювач __________
_____________________________________________________________________________________

        2. Клас випромінювання, потужність випромінювання, тип антени _______________________
_____________________________________________________________________________________

        3. Робочі частоти, призначення ______________________________________________________

        Додатки на ______ аркушах.

 

Керівник підприємства ЦА 

________________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище) 

Керівник підрозділу (служби)
з експлуатації наземних засобів РТЗ 

________________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище) 

"___" ____________ 20__ р. 

 

 

Начальник управління
технічного забезпечення
аеронавігації
 

 
 
М. В. Бондаренко
 

 

Журнал реєстрації видачі Посвідчень та/або Дозволів

N
з/п

Номер Посвідчення та/або Дозволу

Дата реєстрації

Підприємство ЦА, якому належить наземний засіб РТЗ 

Тип наземного засобу РТЗ 

Заводський номер 

Рік виготовлення

Строк дії Посвідчення або строк його продовження до 

Дата видачі документа, підпис одержувача 

Підпис особи, що видала документ 

Дата повернення документа, підпис одержувача 

Примітка

10 

11 

12 

 

Начальник управління
технічного забезпечення
аеронавігації
 

 
 
М. В. Бондаренко
 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 11.05.2010 р. N 280)

Опрос