Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Всеукраинской научно-практической конференции "Художественное образование в Украине: традиции, современность, перспективы"

Минкультуры
Положение, Приказ от 16.03.2005 № 125
Утратил силу

Про затвердження Положення про Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Мистецька освіта в Україні: традиції, сучасність, перспективи"

Наказ Міністерства культури і мистецтв України
від 16 березня 2005 року N 125

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 березня 2005 р. за N 345/10625

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства культури України
 від 6 травня 2014 року N 270)

Відповідно до Положення про Міністерство культури і мистецтв України, затвердженого Указом Президента України від 31.08.2000 N 1038 (із змінами), з метою проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції "Мистецька освіта в Україні: традиції, сучасність, перспективи" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Мистецька освіта в Україні: традиції, сучасність, перспективи" (додається).

2. Відділу аналізу і прогнозування діяльності навчальних закладів (О. М. Полусмяк) забезпечити державну реєстрацію наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра О. М. Музиченка.

 

Міністр 

О. В. Білозір 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Мистецька освіта в Україні: традиції, сучасність, перспективи"

1. Загальні положення

1.1. Всеукраїнська науково-практична конференція "Мистецька освіта в Україні: традиції, сучасність, перспективи" (далі - Конференція) заснована Міністерством культури і мистецтв України, управлінням культури і мистецтв Луганської обласної державної адміністрації, Луганським державним інститутом культури і мистецтв, Луганським коледжем культури і мистецтв.

1.2. Мета Конференції:

- розробка та впровадження нових сучасних методик в системі мистецької освіти;

- вивчення та розповсюдження передового педагогічного досвіду в навчальних закладах культури і мистецтв.

1.3. Організаторами Конференції є Луганський державний інститут культури і мистецтв, Луганський коледж культури і мистецтв.

2. Порядок та умови проведення Конференції

2.1. Конференція проводиться раз на два роки на базі Луганського державного інституту культури і мистецтв.

2.1.1. Терміни проведення Конференції затверджуються наказом Міністерства культури і мистецтв України про проведення Конференції.

2.2. До участі в організації та проведенні Конференції можуть залучатися представники громадських та інших організацій, підприємств, установ.

2.3. Для підготовки та проведення Конференції утворюється оргкомітет, склад якого затверджується наказом Міністерства культури і мистецтв України за поданням Луганського державного інституту культури і мистецтв.

2.4. До оргкомітету включаються провідні фахівці в галузі мистецької освіти, керівники, педагогічні, науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, культури і мистецтв, науковці.

2.5. Оргкомітет Конференції працює на громадських засадах та самостійно визначає порядок своєї роботи.

2.6. Оргкомітет:

2.6.1. доводить до відома інформацію про терміни та умови проведення Конференції;

2.6.2. розробляє і затверджує план і програму Конференції та розсилає їх потенційним учасникам;

2.6.3. затверджує перелік учасників Конференції за результатами попереднього розгляду поданих заявок, документів;

2.6.4. здійснює поточну взаємодію з організаційних питань з учасниками Конференції;

2.6.5. виконує інші функції, необхідні для організації та проведення Конференції.

2.7. Робота Конференції проводиться у секціях:

- музичного мистецтва;

- образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва;

- хореографії;

- бібліотекознавства та бібліографії;

- театрального мистецтва;

- кіно- і телемистецтва;

- інших.

2.8. Керівників секцій затверджує Міністерство культури і мистецтв України за поданням оргкомітету.

2.9. Тривалість виступів учасників на Конференції - до 15 хвилин. Теми Конференції по кожній секції затверджуються щорічно оргкомітетом.

2.10. Для ухвалення рішення про включення доповіді в програму Конференції тези слід надсилати в друкованому та електронному вигляді на магнітному носії 3,5 дюйма у форматі Word 6.0, обсягом до двох сторінок.

Матеріали, надіслані з недотриманням терміну їх подання, до проекту програми не включаються.

2.11. Тези оформлюються:

а) шрифт Times New Roman, кегль 12, інтервал - одинарний, поля: верхнє - 2,5 см, нижнє - 2,5 см, ліве - 3 см, праве - 1,5 см;

б) на білому папері формату А4, видрукувані на принтері та відповідно до вимог оформлення тез, викладених вище.

Ілюстративні матеріали (схеми, малюнки, таблиці та ін.) повинні бути пронумеровані і розташовані в тексті тільки після посилань на них.

2.11.1. Тези, оформлення яких не відповідає зазначеним вимогам або які надруковані нечітко та неохайно, до друку не прийматимуться. Матеріали, відправлені факсом, також не приймаються.

2.11.2. Тези доповідей учасників Конференції, рекомендовані оргкомітетом, будуть надруковані у вигляді статей у збірнику.

2.11.3. Робочі мови Конференції - українська, російська.

2.11.4. Відповідальність за зміст та орфографію надісланих тез несуть автори доповідей.

2.12. Проживання, харчування, проїзд учасників здійснюється за рахунок учасників Конференції. Учасники Конференції вносять реєстраційний внесок, розмір якого щорічно визначається оргкомітетом.

2.13. Заявки на участь у Конференції та тези надсилаються не пізніше як за 10 днів до проведення Конференції до оргкомітету Конференції.

3. Учасники Конференції

3.1. У роботі Конференції беруть участь викладачі вищих навчальних закладів культури і мистецтв I - IV рівнів акредитації, середніх спеціальних музичних шкіл-інтернатів, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.

3.2. У роботі Конференції можуть брати участь викладачі вищих навчальних закладів культури і мистецтв I - IV рівнів акредитації, середніх спеціальних музичних шкіл-інтернатів, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів як слухачі Конференції.

4. Фінансове забезпечення Конференції

4.1. Фінансування Конференції здійснюється:

- Луганським державним інститутом культури і мистецтв, Луганським державним коледжем культури і мистецтв;

- за рахунок залучення інших джерел та надходжень, не заборонених чинним законодавством.

4.2. Для забезпечення підготовки та проведення Конференції в установленому порядку можуть залучатися благодійні внески, спонсорська допомога та інші надходження, не заборонені законодавством України.

 

Начальник відділу аналізу
та прогнозування діяльності
навчальних закладів
 

 
 
О. М. Полусмяк
 

Опрос