Идет загрузка документа (95 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о внесении в Государственный реестр финансовых учреждений информации об администраторах негосударственных пенсионных фондов

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение, Положение от 22.02.2005 № 3617
редакция действует с 04.12.2018

Про затвердження Положення про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 22 лютого 2005 року N 3617

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 березня 2005 р. за N 336/10616

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 5 листопада 2009 року N 806
,
 від 16 грудня 2010 року N 968
,
 від 30 червня 2011 року N 413
,
 
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27 листопада 2012 року N 2421
,
 від 5 березня 2013 року N 712
,
 від 18 липня 2013 року N 2365
,
 від 5 березня 2015 року N 432
,
 від 14 квітня 2016 року N 793
,
від 21 серпня 2018 року N 1455
,
від 15 листопада 2018 року N 1997

Відповідно до вимог Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів, що додається.

2. Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами (Рибальченку А. А.) та Юридичному управлінню (Ткаченку Д. В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника (Шевченко Т. М.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами Рибальченка А. А.

 

Голова Комісії 

В. Суслов 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок унесення до Державного реєстру фінансових установ (далі - Реєстр) інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів, вимоги до документів, які подаються адміністраторами недержавних пенсійних фондів.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

заявник - юридична особа, що подає документи для внесення інформації або змін до неї до Реєстру, видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (далі - Свідоцтво), видачі дубліката Свідоцтва, переоформлення Свідоцтва, виключення інформації про заявника з Реєстру та анулювання Свідоцтва або внесення інформації про відокремлений підрозділ фінансової установи;

представник заявника - особа, яка має право вчиняти правочин від імені заявника відповідно до Цивільного кодексу України.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Положенні про Державний реєстр фінансових установ, затвердженому розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року N 41 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 28 листопада 2013 року N 4368), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за N 797/8118 (далі - Положення про Реєстр).

(абзац четвертий пункту 2 розділу І із змінами, внесеними
 згідно з
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 05.03.2015 р. N 432
,
від 15.11.2018 р. N 1997)

3. Набуття заявником статусу фінансової установи, внесення змін до Реєстру здійснюються відповідно до цього Положення з урахуванням особливостей, установлених Положенням про Реєстр.

(абзац перший пункту 3 розділу І у редакції розпорядження
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері инків фінансових послуг, від 14.04.2016 р. N 793)

Виключення заявника з Реєстру та анулювання Свідоцтва, переоформлення та видача дубліката Свідоцтва здійснюються відповідно до Положення про Реєстр з урахуванням особливостей, установлених цим Положенням.

(пункт 3 розділу І у редакції розпорядження Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 05.03.2015 р. N 432)

Внесення інформації про відокремлені підрозділи юридичної особи до Реєстру, виключення інформації про відокремлені підрозділи юридичної особи з Реєстру, внесення змін до інформації про відокремлені підрозділи юридичної особи, що надавалася для внесення інформації до Реєстру, здійснюються відповідно до Положення про Реєстр, з урахуванням особливостей цього Положення.

(пункт 3 розділу І доповнено абзацом третім згідно з
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 14.04.2016 р. N 793)

4. Свідоцтво оформлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Нацкомфінпослуг), та видається без зазначення в ньому строку дії. Свідоцтво втрачає чинність після виключення інформації про заявника з Реєстру та анулювання Свідоцтва.

II. Документи, що подаються для внесення інформації про заявника до Реєстру

1. Для набуття статусу фінансової установи заявник подає до Нацкомфінпослуг у строк, установлений частиною першою статті 7 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", заяву (реєстраційну картку юридичної особи), складену згідно з додатком 3 до Положення про Реєстр (далі - заява).

(пункт 1 розділу ІІ у редакції розпорядження Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 05.03.2015 р. N 432)

2. До заяви додаються такі документи:

(абзац перший пункту 2 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 05.03.2015 р. N 432)

1) реєстраційна картка відокремленого підрозділу юридичної особи (за наявності) (додаток 5 до Положення про Реєстр), складена відповідно до пункту 2 розділу III цього Положення;

(підпункт 1 пункту 2 розділу ІІ у редакції розпорядження
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 05.03.2015 р. N 432)

2) засвідчені підписом керівника заявника копії установчих документів, які повинні відповідати вимогам пункту 5 розділу III цього Положення;

(підпункт 2 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
 фінансових послуг, від 21.08.2018 р. N 1455)

3) відомості про результати фінансово-господарської діяльності заявника, складені відповідно до пункту 4 розділу III цього Положення;

4) відомості про учасників або акціонерів заявника, керівництво заявника та інших пов'язаних осіб заявника, складені відповідно до пункту 3 розділу III цього Положення;

5) документи по кожному із учасників (засновників) заявника, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника, згідно з переліком:

витяг з торгового (банківського) реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземного учасника в країні, у якій зареєстровано головний офіс іноземного інвестора, легалізований за місцем видачі (якщо учасником є юридична особа - нерезидент). Правильність перекладу такого документа повинна бути нотаріально засвідчена;

засвідчена підписом керівника заявника копія документа, що посвідчує особу учасника (якщо учасником є фізична особа);

(абзац третій підпункту 5 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 21.08.2018 р. N 1455)

відомості про результати фінансово-господарської діяльності учасника, складені відповідно до пункту 4 розділу III цього Положення.

3. Заяву разом з усіма необхідними документами заявник подає до Нацкомфінпослуг через уповноважену особу. При поданні до Нацкомфінпослуг документів уповноважена особа пред'являє паспорт або документ, що його замінює, та документ, що засвідчує її повноваження, завірений у встановленому законодавством порядку.

(пункт 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 05.03.2015 р. N 432)

4. Документи, подані заявником до Нацкомфінпослуг, приймаються за описом. Опис складається заявником у двох примірниках, один з яких повертається йому з відміткою про дату надходження документів.

III. Вимоги до документів, які подаються для внесення інформації про заявника до Реєстру

1. Документи, що подаються заявником до Нацкомфінпослуг відповідно до вимог цього Положення, повинні відповідати таким вимогам:

1) бути викладеними державною мовою. До документів, складених іноземною мовою, мають додаватись їх переклади державною мовою, вірність яких повинна бути засвідчена нотаріально;

2) містити достовірну та повну інформацію на дату подання документів;

3) дані, які містяться в реєстраційних картках, повинні відповідати даним, що містяться в поданих заявником паперових документах, у тому числі дані в електронній формі повинні відповідати даним паперової форми реєстраційних карток.

Дані, які містяться в реєстраційній картці відокремленого підрозділу юридичної особи, повинні відповідати даним Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

(підпункт 3 пункту 1 розділу ІІІ у редакції розпорядження
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 14.04.2016 р. N 793)

4) документи, що складаються юридичною особою, мають бути підписані керівником або особою, що має відповідні повноваження, та можуть бути засвідчені печаткою юридичної особи (за наявності);

5) містити дату їх складання;

6) у разі якщо документи підписані не керівником заявника, заявник повинен надати копію документа, засвідчену належним чином, що підтверджує повноваження цієї особи.

Документи, що подаються до Нацкомфінпослуг відповідно до цього Положення, разом з описом повинні бути наскрізно пронумеровані, прошнуровані, засвідчені підписом керівника заявника із зазначенням посади, а також подаватися у швидкозшивачі та можуть містити відбиток печатки заявника (за наявності). Опис повинен містити посилання на номери сторінок згідно з наскрізною нумерацією.

(пункт 1 розділу ІІІ у редакції розпорядження Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 05.03.2015 р. N 432)

2. Реєстраційна картка юридичної особи і реєстраційна картка відокремленого підрозділу юридичної особи надаються в паперовій та електронній формах. Електронні форми цих документів складаються та подаються через web-інтерфейс на офіційному сайті Нацкомфінпослуг у режимі on-line.

(пункт 2 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 05.03.2015 р. N 432)

3. Відомості про учасників або акціонерів заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу), керівництво заявника та інших пов'язаних осіб заявника мають бути складені згідно з додатком 1 до цього Положення, засвідчені підписом керівника заявника.

(пункт 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
 фінансових послуг, від 21.08.2018 р. N 1455)

4. Відомості про результати фінансово-господарської діяльності заявника включають фінансову звітність, складену станом на останню звітну дату, що передує даті подання документів на реєстрацію заявника як фінансової установи, та підтверджуються звітом суб'єкта аудиторської діяльності.

(абзац перший пункту 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 15.11.2018 р. N 1997)

У разі якщо заявник був створений у період, який не є достатнім для складання фінансової звітності, зазначеної в абзаці першому цього пункту, він зобов'язаний надати аудиторський звіт про фінансово-господарську діяльність за цей період або про відсутність такої діяльності.

(абзац другий пункту 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 15.11.2018 р. N 1997)

Інформація про суб'єкта аудиторської діяльності, який підтверджує фінансову звітність заявника, має бути внесена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до законодавства:

до розділу "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності";

до розділу "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес", якщо заявником є підприємство, що становить суспільний інтерес.

(абзац третій пункту 4 розділу III замінено трьома абзацами згідно з
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 15.11.2018 р. N 1997,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий
 вважати відповідно абзацами шостим - восьмим)

У разі якщо учасником заявника є неприбуткова організація, до Нацкомфінпослуг подається звіт про використання коштів неприбуткових організацій та установ, складений станом на останню звітну дату, що передує даті подання документів на реєстрацію заявника як фінансової установи.

У разі якщо учасником заявника є юридична особа - нерезидент, надається засвідчена в установленому порядку за місцем видачі копія висновку іноземної аудиторської організації про фінансовий стан іноземного інвестора на кінець останнього повного фінансового (звітного) року. Документи, що стосуються такої особи, мають подаватися мовою оригіналу, до якого додається їх переклад державною мовою, засвідчений у нотаріальному порядку. Ці документи мають бути легалізовані в консульських установах України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України.

У разі якщо учасником заявника є фізична особа, яка володіє або контролює 10 і більше відсотків статутного (складеного) капіталу заявника, до Нацкомфінпослуг надається копія податкової декларації про майновий стан і доходи за останній фінансовий рік з відміткою органу державної податкової служби про її одержання.

5. Установчі документи заявника повинні подаватися в редакції, чинній на дату подання документів для внесення його до Реєстру, та відповідати вимогам законодавства з питань регулювання діяльності господарських товариств з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

(абзац перший пункту 5 розділу ІІІ із змінами, внесеними
 згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 05.03.2015 р. N 432)

Статутом заявника - професійного адміністратора або компанії з управління активами може бути передбачено здійснення таких видів господарської діяльності:

діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів;

професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами);

інших видів діяльності, крім визначених Законом "Про недержавне пенсійне забезпечення".

IV. Внесення інформації про заявника до Реєстру

1. Строки розгляду документів для прийняття рішення про внесення заявника до Реєстру та повідомлення про прийняте рішення визначаються Положенням про Реєстр.

2. Заява залишається без розгляду, якщо:

заява підписана особою, яка не має на це повноважень, або особою, посада та/або прізвище та ініціали якої не зазначені;

документи оформлені з порушенням вимог розділу III цього Положення;

документи подано не в повному обсязі.

3. Підставами для прийняття рішення про відмову є:

невідповідність поданих документів, що додаються до заяви, вимогам цього Положення;

наявність розбіжностей в інформації, що міститься в документах, поданих заявником для набуття статусу фінансової установи;

наявність недостовірної інформації в документах, поданих заявником для внесення інформації про нього до Реєстру;

невідповідність заявника згідно з поданими документами вимогам законодавства про регулювання діяльності з надання фінансових послуг та цього Положення.

4. У разі необхідності підтвердження достовірності інформації в документах, поданих для внесення інформації до Реєстру, Нацкомфінпослуг відповідно до своїх повноважень може звертатися із запитом до відповідних державних органів, установ та організацій.

5. Нацкомфінпослуг має право до прийняття нею рішення повернути заявнику на доопрацювання документи, які подавалися ним для внесення інформації до Реєстру (крім заяви та опису документів), на підставі його письмового звернення до Нацкомфінпослуг.

6. У рішенні про залишення заяви без розгляду або про відмову в унесенні інформації про заявника до Реєстру зазначається повний і вичерпний перелік зауважень, що стали підставою для такого рішення.

7. Після усунення причин, що були підставою для прийняття Нацкомфінпослуг рішення про залишення заяви без розгляду або відмову в унесенні інформації фінансової установи до Реєстру, заявник може подати до Нацкомфінпослуг нову заяву та документи, що додаються до неї. Нова заява та документи, що додаються до неї, розглядаються в порядку, установленому цим Положенням.

8. У разі прийняття рішення про залишення заяви без розгляду або відмову Нацкомфінпослуг може повернути заявнику за його письмовим зверненням документи, що подавались ним до Нацкомфінпослуг (крім заяви та опису документів, що додаються до заяви). Зазначені документи повертаються заявнику в разі отримання його письмової згоди з підставами прийняття рішення про залишення заяви без розгляду або відмову.

9. Свідоцтво видається представнику заявника при пред'явленні паспорта або документа, який його замінює, та документа, що засвідчує повноваження особи.

(розділ IV у редакції розпорядження Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 05.03.2015 р. N 432)

V. Розділ V виключено

(розділ V із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 05.03.2015 р. N 432
,
виключено згідно з розпорядженням Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 14.04.2016 р. N 793
,
 у зв'язку з цим розділи VI - VIII вважати відповідно розділами V - VII
)

V. Порядок унесення змін до інформації про заявника до Реєстру

1. У разі виникнення у заявника змін в інформації, що вноситься до Реєстру відповідно до Положення про Реєстр, та документах, поданих ним для внесення цієї інформації до Реєстру, заявник зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів після виникнення таких змін надати до Нацкомфінпослуг Повідомлення про зміни в інформації, яка надавалася для внесення інформації щодо заявника до Державного реєстру фінансових установ (додаток 2), в письмовій формі разом з реєстраційною карткою юридичної особи (у разі виникнення змін у реєстраційній картці) та документами, що підтверджують зазначені зміни, а саме:

(абзац перший пункту 1 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 05.03.2015 р. N 432
,
 від 14.04.2016 р. N 793)

1) засвідчені підписом керівника заявника копії змін та доповнень до установчих документів;

(підпункт 1 пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
 фінансових послуг, від 21.08.2018 р. N 1455)

2) відомостями про учасників або акціонерів заявника, керівництво заявника та інших пов'язаних осіб заявника, складені відповідно до пункту 3 розділу III цього Положення.

З наведеного переліку документів заявник надає до Нацкомфінпослуг тільки ті документи, що підтверджують зміни, зазначені в повідомленні.

2. У разі якщо повідомлення та документи, що додаються до нього, подані в повному обсязі та відповідають вимогам цього розділу, Нацкомфінпослуг не пізніше п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження повідомлення вносить відповідні зміни до Реєстру.

(пункт 2 розділу V у редакції розпорядження Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 05.03.2015 р. N 432)

3. У разі подання заявником неповного пакета документів чи їх невідповідності вимогам цього Положення Нацкомфінпослуг повідомляє про це заявника та має право вимагати від заявника подання ненаданих та/або виправлених документів у строк, визначений Нацкомфінпослуг.

(розділ V доповнено пунктом 3 згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 05.03.2015 р. N 432)

4. У разі виникнення змін до інформації про відокремлений підрозділ юридичної особи, яка міститься у Реєстрі та в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, заявник зобов'язаний подати до Нацкомфінпослуг реєстраційну картку у строк, що не перевищує п'ятнадцяти робочих днів з дня внесення запису про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ фінансової установи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, з дотриманням вимог підпункту 1 пункту 4 розділу XVII та вимог розділу VI Положення про Реєстр.

У разі виникнення змін до інформації про відокремлений підрозділ юридичної особи, що міститься виключно у Реєстрі, заявник зобов'язаний подати до Нацкомфінпослуг реєстраційну картку у строк, що не перевищує п'ятнадцяти робочих днів з дня виникнення відповідних змін, з дотриманням вимог підпункту 1 пункту 4 розділу XVII та вимог розділу VI Положення про Реєстр.

(розділ V доповнено новим пунктом 4 згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 14.04.2016 р. N 793
,
 у зв'язку з цим пункти 4 - 5 вважати відповідно пунктами 5 - 6
)

5. У разі зміни найменування та/або місцезнаходження заявник зобов'язаний подати документи, передбачені розділом XIV Положення про Реєстр.

(розділ V доповнено пунктом 5 згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 05.03.2015 р. N 432
,
пункт 5 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 14.04.2016 р. N 793)

6. У разі виникнення підстав для видачі дубліката Свідоцтва заявник зобов'язаний подати документи, передбачені розділом XV Положення про Реєстр.

(розділ V доповнено пунктом 6 згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг, від 05.03.2015 р. N 432
,
пункт 6 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 14.04.2016 р. N 793)

VI. Виключення інформації про заявника з Реєстру та анулювання Свідоцтва

1. Виключення інформації про заявника з Реєстру та анулювання Свідоцтва здійснюються відповідно до розділу XIX Положення про Реєстр з урахуванням особливостей, визначених цим розділом.

(пункт 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 05.03.2015 р. N 432
,
 від 14.04.2016 р. N 793)

2. Підстави для виключення інформації про заявника з Реєстру та анулювання Свідоцтва визначаються відповідно до пункту 1 розділу XIX Положення про Реєстр. Іншими підставами для виключення інформації про заявника з Реєстру та анулювання Свідоцтва є:

(абзац перший пункту 2 розділу VI із змінами, внесеними
 згідно з
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 05.03.2015 р. N 432
,
 від 14.04.2016 р. N 793)

анулювання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів;

абзац третій пункту 2 розділу VI виключено

(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 05.03.2015 р. N 432
,
 у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім
)

неотримання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів протягом 12 місяців з дати включення інформації про заявника до Реєстру та видачі Свідоцтва.

3. Для виключення інформації про заявника з Реєстру та анулювання Свідоцтва з підстав, визначених пунктом 2 цього розділу, Нацкомфінпослуг призначає позапланову перевірку (інспекцію) заявника. Виключення інформації про заявника з Реєстру та анулювання Свідоцтва здійснюються лише за умови встановлення перевіркою (інспекцією) факту відсутності провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

4. Повідомлення про прийняття рішення про виключення фінансової установи з Реєстру та анулювання Свідоцтва надсилається (видається) заявникові в письмовій формі разом з витягом про виключення юридичної особи з Реєстру протягом п'яти робочих днів з дати прийняття такого рішення.

(пункт 4 розділу VI у редакції розпорядження Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 05.03.2015 р. N 432)

VII. Контроль за додержанням вимог цього Положення

1. Контроль за додержанням вимог цього Положення здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства України.

2. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за додержанням вимог цього Положення до адміністраторів недержавних пенсійних фондів застосовуються заходи впливу, передбачені законодавством України.

 

В. о. директора департаменту
регулювання та нагляду за установами
накопичувального пенсійного забезпечення

Л. Нестер

 

Відомості про учасників або акціонерів заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу), керівництво заявника та інших пов'язаних осіб заявника

_______________________________________________________________________________________
(повне найменування заявника)

1. Відомості про учасників або акціонерів заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу)

2. Відомості про керівництво3 заявника

3. Відомості про членів сім'ї посадових осіб заявника4

4. Відомості про юридичних осіб, у яких пов'язані особи заявника беруть участь

5. Інформація про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами - учасниками або акціонерами заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу)

Достовірність поданих даних про засновників заявника, учасників або акціонерів заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу), керівництво заявника та їх пов'язаних осіб засвідчую.

___________________________
(уповноважена особа заявника, посада)

______________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ ____ року

 

 

1. Для нерезидентів вказати наявні реквізити реєстрації, а також назву та адресу органу, який здійснив таку реєстрацію.

2. Паспортні дані - серія, номер паспорта, ким і коли виданий.

3. Керівництво - посадові особи заявника згідно із законодавчими актами, головний бухгалтер.

4. Перелік членів сім'ї визначається відповідно до вимог статті 1 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

5. П - інший пенсійний фонд, т - торговець цінними паперами, з - зберігач, к - компанія з управління активами, а - суб'єкти аудиторської діяльності, адм - адміністратор, кр - кредитна спілка, с - страхова компанія, б - банківська установа, кіф - корпоративний інвестиційний фонд, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому становить не менш як 10 % статутного капіталу).

6. Юридична особа, що здійснює контроль за відповідною юридичною особою або контролюється відповідною юридичною особою чи перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженнями Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 21.08.2018 р. N 1455
,
від 15.11.2018 р. N 1997)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміни в інформації, яка надавалася для внесення інформації щодо заявника до Державного реєстру фінансових установ

Заявник ______________________________________________________________________________,
                                                                                            (повне найменування)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                (місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                 (код за ЄДРПОУ)
дата прийняття та номер рішення про видачу свідоцтва про реєстрацію фінансової установи:
_____________________________________________________________________________________,
серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи: _______________________________,
повідомляє про зміни в інформації, яка подавалася для внесення інформації щодо заявника до Державного реєстру фінансових установ, а саме:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                (указати перелік змін,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      які відбулися в документах заявника)

При цьому надає:

реєстраційну картку в паперовому та електронному вигляді на ____________________________ арк.
(подається у разі внесення змін до інформації, яка зазначається в реєстраційній картці);

відомості про учасників або акціонерів заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу), керівництво заявника та пов'язаних осіб заявника на _____ арк. (подається у разі внесення змін до інформації, яка зазначається у відомостях);

документи, що підтверджують вищезазначені зміни:

___________________________________________________________________ на ___________ арк.
                                        (зазначити перелік підтверджувальних документів)
___________________________________________________________________ на ___________ арк.
усього ________________________________ арк.
                          (указати загальну кількість аркушів)

У разі виникнення будь-яких питань щодо поданих документів або інших, пов'язаних з унесенням інформації до Державного реєстру фінансових установ, звертатися до:
______________________________________________________________________________________
                                                    (прізвище, ім'я, по батькові, посада, номер телефону, факсу)

__________________________________
       (уповноважена особа заявника, посада)

__________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ ____ року

 

(додаток 2 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 14.04.2016 р. N 793
,
із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 21.08.2018 р. N 1455)

(Положення із змінами, внесеними згідно з розпорядженнями
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 05.11.2009 р. N 806,
 від 16.12.2010 р. N 968,
 від 30.06.2011 р. N 413,
 розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421,
від 05.03.2013 р. N 712,
 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 18.07.2013 р. N 2365)

____________

Опрос