Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в приказ МВД Украины от 25.03.2003 N 287 "Об утверждении Правил принятия в магистратуры высших учебных заведений МВД Украины"

МВД
Приказ от 24.02.2005 № 124
Утратил силу

Про внесення змін та доповнень до наказу МВС України від 25.03.2003 N 287 "Про затвердження Правил прийняття до магістратур вищих навчальних закладів МВС України"

Наказ Міністерства внутрішніх справ України
від 24 лютого 2005 року N 124

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 березня 2005 р. за N 295/10575

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 25 березня 2003 року N 287
згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України 
від 21 грудня 2011 року N 938)

Відповідно до Законів України "Про освіту", "Про міліцію", "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України" та постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 року N 65 "Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)" НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу МВС України від 25.03.2003 N 287 "Про затвердження Правил прийняття до магістратур вищих навчальних закладів МВС України" (далі - наказ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2003 за N 265/7586, такі зміни та доповнення:

1.1. У пункті 2.4 наказу слова "до 1 грудня" замінити словами "до 1 жовтня".

2. Унести до Правил прийняття до магістратур вищих навчальних закладів МВС України (далі - Правила), затверджених наказом МВС України від 25.03.2003 N 287 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.04.2003 за N 265/7586, такі зміни та доповнення:

2.1. У пункті 2.1.2 Правил слова "не менше 5 років" замінити словами "не менше 1 року".

2.2. У пункті 2.1.3 Правил слова "не менше 5 років" замінити словами "не менше 1 року".

2.3. Пункт 2.1.4 Правил після слів "Правоохоронна діяльність" доповнити словом "Психологія".

2.4. Розділ 4 Правил доповнити пунктом 4.1.1 такого змісту:

"4.1.1. Вступні іспити до магістратур проводити разом із вступними іспитами абітурієнтів на перші курси вищих навчальних закладів МВС України".

2.5. Додаток до пункту 3.4 Правил викласти в новій редакції (додається).

3. Заступнику начальника Департаменту роботи з персоналом - начальникові управління освіти та науки ДРП МВС України генерал-майору міліції Підюкову П. П. забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України Фокіна О. О. та ДРП (Курко М. Н.) МВС України.

5. Наказ оголосити особовому складу органів та підрозділів внутрішніх справ України.

 

Міністр 

Ю. В. Луценко 

 

Рекомендація

_____________________________________________________________________________________
                                           (назва органу внутрішніх справ, вищого навчального закладу МВС України) 

Для вступу до магістратури _____________________________________________________________
                                                                                                         (назва вищого навчального закладу) 

Навчання за ________________________ формою (денною, заочною)

Спеціальністю ___________________________________ і спеціалізацією ________________________
_____________________________________________________________________________________

Спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                          (дата народження) 

який (яка) обіймає посаду
__________________________________________________________________________________________________________________
Місце роботи
__________________________________________________________________________________________________________________
Характеристика (може бути викладена на окремому аркуші)
__________________________________________________________________________________________________________________
                 (відображення службової діяльності та фактичних результатів роботи, наявність заохочень, стягнень тощо) 

_____________________________________________________________________________________

Освіта _______________________________________________________________________________
(назва навчального закладу, у якому році закінчив, за денною чи заочною формою, чи має диплом з відзнакою, N диплома)

_____________________________________________________________________________________

Стаж роботи в ОВС ___________________________________________________________________

Стаж практичної роботи ________________________________________________________________

Стаж роботи на посаді _________________________________________________________________

і зарахований (-на) до кадрового резерву для прийняття на посаду _____________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                              (указати N наказу, дату зарахування до резерву) 

Після успішного закінчення магістратури __________________________________________________
                                                                                                                                     (назва навчального закладу)

________________________________ випускник (-ниця) буде призначений (-на) на посаду _____________________________________________________________________________________
                                                     (указати, на яку конкретну посаду буде призначено працівника)

Рекомендація є підставою для персонального розподілу випускника (-ниці) на зазначену в ній посаду. 

Керівник структурного підрозділу МВС,
ГУМВС, УМВС, УМВСТ, ректор вищого
навчального закладу МВС України,
що надає рекомендацію
 

 
 
 
Погоджено*
 

_______________________________________
(посада, звання, прізвище, ім'я та по батькові) 

_______________________________________
(керівник органу (підрозділу) за місцем персонального розподілу 

_______________________________________ 

_______________________________________
випускника) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

М. П. 

Підпис _____________________ 

М. П. 

Підпис _____________________ 

  

Дата ___________________ 

  

Дата ___________________ 

____________
* Погоджується тільки стосовно випускників вищих навчальних закладів МВС України (далі - ВНЗ), які навчаються на "відмінно" та рекомендовані вченими радами ВНЗ на навчання в магістратурі.

 

Начальник ДРП МВС України
генерал-майор міліції
 

 
М. Н. Курко
 

Опрос