Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об органе охраны государственной границы Государственной пограничной службы Украины

Администрация Государственной пограничной службы
Положение, Приказ от 15.02.2005 № 116
Утратил силу

Про затвердження Положення про орган охорони державного кордону Державної прикордонної служби України

Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України
від 15 лютого 2005 року N 116

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 березня 2005 р. за N 294/10574

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Адміністрації Державної прикордонної служби України
 від 10 листопада 2010 року N 849
,
 від 9 листопада 2012 року N 920
,
 наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 12 травня 2015 року N 547

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 30 листопада 2018 року N 971)

Відповідно до статті 10 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" та пункту 9 Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України, затвердженого Указом Президента України від 4 серпня 2003 року N 797, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про орган охорони державного кордону Державної прикордонної служби України (додається).

2. Начальникам регіональних управлінь та органів охорони державного кордону з отриманням Положення про орган охорони державного кордону Державної прикордонної служби України організувати його вивчення з офіцерським складом регіонального управління та органів охорони державного кордону і керуватися ним в оперативно-службовій діяльності.

3. Оперативному управлінню Департаменту охорони державного кордону спільно з управлінням правового забезпечення Міжнародно-правового департаменту подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Наказ довести до відома особового складу Державної прикордонної служби України.

 

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал-полковник
 

 
 
М. М. Литвин
 

 

Положення
про орган охорони державного кордону Державної прикордонної служби України

1. Орган охорони державного кордону - це оперативно-службова та адміністративно-господарська ланка Державної прикордонної служби України (далі - ДПСУ), яка безпосередньо виконує поставлені перед ДПСУ завдання у межах визначеної ділянки щодо забезпечення недоторканності державного кордону України.

2. Органом охорони державного кордону є прикордонний загін, окремий контрольно-пропускний пункт та авіаційна частина.

Прикордонний загін є основною оперативно-службовою ланкою ДПСУ, на яку покладаються охорона визначеної ділянки державного кордону самостійно чи у взаємодії з іншими органами охорони державного кордону та Морською охороною, забезпечення дотримання режиму державного кордону та прикордонного режиму, а також здійснення в установленому порядку прикордонного контролю і пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів.

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Адміністрації Державної прикордонної служби України від 10.11.2010 р. N 849)

Окремий контрольно-пропускний пункт є оперативно-службовою ланкою ДПСУ, на яку покладається здійснення в установленому порядку прикордонного контролю і пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів.

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Адміністрації Державної прикордонної служби України від 10.11.2010 р. N 849)

Авіаційна частина є оперативно-службовою ланкою ДПСУ, на яку покладаються охорона державного кордону у взаємодії з іншими органами охорони державного кордону і Морською охороною, забезпечення дотримання режиму державного кордону і прикордонного режиму, а також здійснення охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні.

3. У своїй діяльності орган охорони державного кордону керується Конституцією і Законами України "Про Державну прикордонну службу України", "Про державний кордон України", іншими законами, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами з прикордонних питань, директивами і наказами Адміністрації Держприкордонслужби України, наказами регіонального управління, якому він підпорядкований, а також Положенням про орган охорони державного кордону Державної прикордонної служби України (далі - Положення).

Орган охорони державного кордону організовує безпосереднє застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, узагальнює практику застосування та подає відповідні пропозиції до вищестоящого органу управління.

4. Основними завданнями органу охорони державного кордону є:

охорона визначеної ділянки державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, безпосереднє керівництво підпорядкованими підрозділами;

забезпечення недопущення незаконної зміни проходження лінії державного кордону, дотримання режиму державного кордону та прикордонного режиму на ділянці відповідальності;

здійснення в установленому порядку прикордонного контролю і пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів, виявлення і припинення випадків незаконного їх переміщення, а також дотримання режиму в пунктах пропуску через державний кордон;

(абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Адміністрації Державної прикордонної служби України від 10.11.2010 р. N 849)

здійснення оперативно-розшукової діяльності;

участь у проведенні прикордонних (спільних) операцій, планування та проведення локальних дій, координація дій підпорядкованих сил та засобів під час їх проведення;

протидія незаконній міграції на державному кордоні та в межах контрольованих прикордонних районів, участь у боротьбі з тероризмом і організованою злочинністю у взаємодії з територіальними органами СБУ, МВС України, іншими правоохоронними органами України;

підтримання підпорядкованих підрозділів у постійній готовності до виконання раптово виникаючих завдань у мирний час та бойової готовності при переході з мирного на воєнний стан;

участь у заходах територіальної оборони держави в особливий період;

проведення заходів морально-психологічного забезпечення;

забезпечення правопорядку і дисципліни особового складу органу охорони державного кордону.

5. Орган охорони державного кордону відповідно до покладених основних завдань:

1) здійснює охорону державного кордону на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах;

2) здійснює керівництво оперативно-службовою діяльністю підпорядкованих підрозділів;

3) вивчає та узагальнює передовий досвід підпорядкованих підрозділів і своєчасно запроваджує його в оперативно-службову діяльність;

4) опрацьовує пропозиції щодо запровадження в оперативно-службову діяльність підпорядкованих підрозділів нових способів несення служби з охорони державного кордону та забезпечує їх запровадження в оперативно-службову діяльність підпорядкованих підрозділів;

5) здійснює безперервне добування, збирання, узагальнення та аналіз даних оперативної обстановки, прогнозує тенденції її розвитку;

6) здійснює прикордонно-представницьку роботу, бере участь у роботі українських делегацій та робочих груп на державному кордоні;

7) підтримує взаємодію з територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, прикордонною охороною суміжних держав з питань охорони державного кордону;

8) аналізує діяльність інспекторів прикордонної служби, готує пропозиції про їх використання в охороні державного кордону та узагальнює їх передовий досвід;

9) здійснює керівництво діяльністю підрозділів охорони державного кордону щодо роботи з громадськими формуваннями з охорони державного кордону та місцевим населенням;

10) здійснює координацію діяльності державних органів, що здійснюють різні види контролю під час перетинання державного кордону України або беруть участь у забезпеченні режиму державного кордону, прикордонного режиму та режиму в пунктах пропуску через державний кордон України;

11) вживає заходів, спрямованих на виконання державними органами, громадськими організаціями, посадовими особами і громадянами обов'язків, пов'язаних з дотриманням режиму державного кордону, прикордонного режиму та режиму в пунктах пропуску через державний кордон;

12) організовує та здійснює пропуск через державний кордон осіб, транспорту, вантажів в установлених пунктах і в установленому порядку за наявності належно оформлених документів та реєстрацію іноземців й осіб без громадянства, які тимчасово в'їжджають в Україну в пунктах пропуску через державний кордон України, на ділянці відповідальності;

(підпункт 12 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Адміністрації Державної прикордонної служби України від 10.11.2010 р. N 849)

13) організовує роботу щодо виявлення у пунктах пропуску осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді та суду, ухиляються від відбуття кримінальних покарань та виконання в установленому порядку інших доручень правоохоронних органів;

(підпункт 13 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Адміністрації Державної прикордонної служби України
від 09.11.2012 р. N 920)

14) вирішує питання з місцевими державними адміністраціями для вжиття заходів з метою створення належних умов функціонування пунктів пропуску через державний кордон;

15) здійснює оперативно-розшукову діяльність силами та засобами підпорядкованих оперативних підрозділів;

16) вживає заходів, спрямованих на підтримання підпорядкованих підрозділів у постійній готовності до виконання раптово виникаючих завдань у мирний час та бойової готовності при переході з мирного на воєнний стан;

17) бере участь у взаємодії з з'єднаннями (частинами) і підрозділами оперативних командувань, Військово-Морських Сил Збройних Сил України та інших військових формувань, у відбитті вторгнення або нападу на територію України, виконанні завдань територіальної оборони, а також у межах своїх повноважень у заходах, спрямованих на додержання правового режиму воєнного і надзвичайного стану;

18) бере участь у проведенні заходів з реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

19) здійснює заходи з оперативної підготовки;

20) здійснює участь у заходах щодо організації охорони місць постійного й тимчасового перебування Президента України та інших посадових осіб, визначених у Законі України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб";

21) бере участь у вжитті відповідно до законодавства України особливих заходів державного захисту особового складу органу охорони державного кордону від перешкоджання виконанню покладених на них законом обов'язків і здійсненню наданих прав, а так само від посягань на життя, здоров'я, честь, майно цих осіб та їх близьких родичів у зв'язку зі службовою діяльністю;

22) контролює правомірність використання та застосування зброї, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу під час охорони державного кордону та виключної (морської) економічної зони України особовим складом підпорядкованих підрозділів;

23) організовує і безпосередньо здійснює запобігання кримінальним та адміністративним правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції ДПСУ, їх виявлення, припинення, провадження у справах про адміністративні правопорушення згідно із законами;

(підпункт 23 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Адміністрації Державної прикордонної служби України
від 09.11.2012 р. N 920)

24) здійснює виконання актів чинного законодавства України, визначених пунктом 3 цього Положення;

25) здійснює заходи щодо готовності до переходу з мирного на воєнний стан, вивчення мобілізаційних ресурсів, їх якісний відбір за призначенням, забезпечує виконання заходів щодо матеріально-технічного забезпечення приведення органу охорони державного кордону у вищі ступені бойової готовності під час мобілізації;

26) підпункт 26 пункту 5 виключено

(згідно з наказом Адміністрації Державної
 прикордонної служби України від 10.11.2010 р. N 849
,
 у зв'язку з цим підпункти 27 - 67
 вважати відповідно підпунктами 26 - 66
)

26) відповідно до законодавства України проводить роботу з добору та прийняття громадян на військову службу за контрактом на посади осіб рядового, сержантського і старшинського складу;

(підпункт 26 пункту 5 у редакції наказу Адміністрації Державної
 прикордонної служби України від 10.11.2010 р. N 849)

27) здійснює документальне оформлення проходження служби військовослужбовцями цього органу, контролює виконання у підпорядкованих підрозділах законодавства з питань проходження військової служби;

(підпункт 27 пункту 5 у редакції наказу Адміністрації Державної
 прикордонної служби України від 10.11.2010 р. N 849)

28) узагальнює, опрацьовує й подає пропозиції до вищестоящого органу управління щодо ефективного використання організаційно-штатних структур підпорядкованих підрозділів та їх штатної чисельності;

29) організовує систему зв'язку та автоматизації на ділянці відповідальності, готує пропозиції щодо її удосконалення та функціонування, контролює дотримання вимог безпеки зв'язку, керує оперативно-технічною службою на вузлах зв'язку підрозділів охорони державного кордону та організовує роботу з безпечного використання спеціальних телекомунікаційних систем;

30) здійснює та забезпечує проведення заходів з прихованого управління;

31) здійснює інформаційно-аналітичну роботу та подає до вищестоящого органу управління поточні оперативно-службові (звітно-інформаційні) та звітні (узагальнені) документи;

32) здійснює керівництво науковою діяльністю;

33) організовує повсякденну діяльність та контролює її стан;

34) організовує і керує у взаємодії з органами та підрозділами служби правопорядку Збройних Сил та МВС України пошуком військовослужбовців, які самовільно залишили підрозділ або місце служби підпорядкованого органу (як зі зброєю, так і без зброї);

35) організовує вартову та внутрішню службу;

36) інформує територіальні органи центральних органів виконавчої влади про дані та факти, що свідчать про загрозу безпеці суспільства і держави, а також про порушення законодавства про державний кордон України, пов'язані зі службовою діяльністю посадових осіб;

37) негайно інформує відповідні територіальні органи центральних органів виконавчої влади та місцеві органи про аварії, пожежі, катастрофи, стихійні лиха та інші надзвичайні події на державному кордоні, у прикордонній смузі та контрольованих прикордонних районах;

38) аналізує суспільно-політичну обстановку в регіоні, здійснює правове, військово-патріотичне виховання особового складу, культурно-просвітницьку роботу, вживає заходів щодо зміцнення правопорядку, морально-психологічного стану і дисципліни, веде інформаційно-пропагандистську та роз'яснювальну роботу в інтересах охорони державного кордону через різні засоби розповсюдження інформації;

39) забезпечує правовий і соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей і працівників ДПСУ у підпорядкованих підрозділах;

40) організовує взаємодію з ветеранськими організаціями;

41) забезпечує розгляд звернень і скарг, що надійшли до органу охорони державного кордону від юридичних осіб та громадян, у межах своєї компетенції;

42) запобігає й протидіє корупційним діям та кримінальним правопорушенням військовослужбовців та працівників ДПСУ;

(підпункт 42 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Адміністрації Державної прикордонної служби України
від 09.11.2012 р. N 920)

43) здійснює роботу з особами офіцерського, рядового, сержантського і старшинського складу згідно із законодавством України;

(підпункт 43 пункту 5 у редакції наказу Адміністрації Державної
 прикордонної служби України від 10.11.2010 р. N 849)

44) організовує згідно з програмами навчання підготовку особового складу;

45) здійснює заходи щодо забезпечення радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки на ділянці відповідальності;

46) здійснює інженерне та технічне забезпечення охорони державного кордону;

47) здійснює збирання та доведення до підрозділів даних про гідрометеорологічну (метеорологічну) обстановку;

48) вживає заходів, спрямованих на дотримання підпорядкованими підрозділами та особовим складом вимог законів та інших правових актів стосовно забезпечення безпеки дорожнього руху;

49) здійснює заходи із запобігання травматизму та загибелі особового складу в підпорядкованих підрозділах;

50) планує господарську діяльність і здійснює забезпечення належними матеріально-технічними засобами підпорядкованих підрозділів;

51) здійснює заходи із забезпечення охорони державної таємниці в процесі оперативно-службової діяльності, виявлення й закриття імовірних каналів просочення секретної інформації, а також здійснює контроль за станом режиму секретності та ведення діловодства у підпорядкованих підрозділах;

52) планує та виконує заходи технічного захисту інформації, здійснює контроль за його належним станом та подає пропозиції щодо його поліпшення;

53) здійснює згідно з законодавством розподіл виділеного житла для військовослужбовців, працівників, організовує контроль за станом утримання службового житла;

54) здійснює забезпечення особового складу та підпорядкованих підрозділів фінансовими, матеріальними та іншими ресурсами, вживає заходів щодо забезпечення будівництва, реконструкції, утримання, експлуатації та ремонту житлового фонду, об'єктів військового призначення;

55) здійснює в межах установлених норм своєчасне забезпечення коштами оперативно-службової діяльності та підготовки особового складу, господарських, культурно-побутових і соціальних потреб особового складу, утримання та експлуатації озброєння, техніки та майна;

56) здійснює точне дотримання фінансової та штатної дисципліни, забезпечує законність та господарсько-доцільне витрачання коштів і належне оформлення фінансових операцій;

57) забезпечує збереження грошей під час доставки з установ банку та в інших випадках;

58) забезпечує належну організацію фінансового планування, фінансового обліку, складання та подання встановленої звітності;

59) здійснює своєчасне вжиття заходів щодо відшкодування винними особами завданих збитків у порядку, встановленому законодавством;

60) складає кошторис видатків на утримання органу охорони державного кордону;

61) забезпечує своєчасне подання на затвердження штатних розписів на утримання працівників;

62) здійснює систематичний контроль за раціональним і господарсько-доцільним використанням бюджетних коштів;

63) у встановленому порядку веде правову роботу;

64) здійснює роботу з питань охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів підпорядкованими підрозділами;

65) безпосередньо здійснює організацію прийняття заяв про надання статусу біженця від осіб, затриманих за незаконне перетинання державного кордону, та передає такі заяви до органу міграційної служби;

66) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

6. Орган охорони державного кордону має право:

1) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, громадських організацій, створених відповідно до законодавства (за згодою), для розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) запитувати в установленому чинним законодавством України порядку від органів виконавчої влади, державних підприємств, установ та організацій інформацію про хід виконання завдань і здійснення заходів забезпечення дотримання режиму державного кордону, прикордонного режиму та режиму в пунктах пропуску через державний кордон;

3) скликати в установленому порядку наради за участю представників органів виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції;

4) брати участь у розробленні пропозицій щодо правового оформлення з питань проходження лінії державного кордону України із суміжними державами;

5) установлювати за погодженням з відповідними органами в установленому чинним законодавством України порядку режим в пунктах пропуску через державний кордон України та здійснювати контроль за його додержанням;

6) установлювати додаткові режимні правила у приміщеннях і місцях, де здійснюється прикордонний контроль, а також інші обмеження для запобігання незаконному перетинанню державного кордону в пунктах пропуску через державний кордон України.

7. Орган охорони державного кордону, виконуючи завдання з охорони державного кордону, взаємодіє з територіальними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, з'єднаннями (частинами) та підрозділами оперативних командувань, Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

В охороні державного кордону орган охорони державного кордону може використовувати допомогу органів виконавчої влади, громадських організацій, громадян з числа місцевих жителів на добровільній основі.

8. Керівництво органом охорони державного кордону здійснює начальник органу охорони державного кордону.

Призначення на посаду й звільнення з посади начальника органу охорони державного кордону здійснюється в порядку, встановленому Головою Державної прикордонної служби України.

Начальник органу охорони державного кордону підпорядковується начальнику вищестоящого органу управління. Він затверджує посадові інструкції першого заступника - начальника штабу, заступників, начальників окремих відділів, відділень, груп та начальників підрозділів охорони державного кордону, а також особового складу, який безпосередньо підпорядкований йому.

Начальникові органу охорони державного кордону підпорядковується весь особовий склад органу охорони державного кордону.

Керівництво підпорядкованими підрозділами начальник органу охорони державного кордону здійснює особисто, через своїх заступників та управління органу охорони державного кордону (штаб, відділи, служби, групи).

(абзац п'ятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Адміністрації Державної прикордонної служби України від 10.11.2010 р. N 849)

9. Начальник органу охорони державного кордону відповідає за охорону визначеної ділянки державного кордону, бойову й мобілізаційну готовність, стан охорони державного кордону, оперативно-розшукову діяльність, організацію роботи управління органу охорони державного кордону, законність виконання покладених на нього завдань, укомплектованість, а також за морально-психологічний стан, підготовку підпорядкованих підрозділів охорони державного кордону та підрозділів забезпечення, виховання, стан дисципліни особового складу, здійснює адміністративне провадження у справах, що належать до компетенції ДПСУ.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України
від 09.11.2012 р. N 920)

Начальник органу охорони державного кордону зобов'язаний:

1) знати правову базу діяльності ДПСУ, обстановку, стан охорони державного кордону на ділянці відповідальності;

2) своєчасно приймати рішення, ставити завдання підлеглим та вимагати їх неухильного виконання;

3) організовувати взаємодію згідно з планами взаємодії, всі види забезпечення, планування й підготовку до виконання поставлених ним завдань;

4) чітко здійснювати управління підпорядкованими підрозділами під час виконання поставлених завдань;

5) особисто готувати особовий склад штабу та інших структурних підрозділів до виконання управлінських функцій;

6) інформувати першого заступника - начальника штабу про віддані підлеглим розпорядження;

7) знати можливості та забезпеченість підрозділів, спрямуючи їх зусилля на виконання поставлених завдань.

Начальник органу охорони державного кордону особисто відповідає за рішення, що ним приймаються, за правильне застосування підпорядкованих підрозділів (підлеглих) та успішне виконання ними поставлених завдань.

Начальник органу охорони державного кордону користується дисциплінарними правами командира полку.

10. Начальник органу охорони державного кордону:

1) видає накази й розпорядження з усіх питань оперативно-службової діяльності підпорядкованих підрозділів;

2) видає накази про встановлення режиму в пунктах пропуску через державний кордон України за погодженням з відповідними органами, а в місцевих пунктах пропуску з органами місцевого самоврядування про встановлення додаткових режимних правил у приміщеннях і місцях, де здійснюється прикордонний контроль, а також інших обмежень для запобігання незаконному перетинанню державного кордону в пунктах пропуску через державний кордон України;

(підпункт 2 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 12.05.2015 р. N 547)

3) уводить особистим рішенням (знімає особистим рішенням) посилену охорону державного кордону (із доповіддю начальнику вищестоящого органу управління) на термін залежно від обстановки, що складається на ділянці відповідальності. У разі загострення обстановки на кордоні, виникнення безпорядків у пунктах пропуску через державний кордон уводить додаткові режимні обмеження відповідно до законодавства;

4) підпункт 4 пункту 10 виключено

(згідно з наказом Адміністрації Державної
прикордонної служби України від 09.11.2012 р. N 920,
у зв'язку з цим підпункти 5 - 18
 вважати відповідно підпунктами 4 - 17)

4) виносить постанови щодо обмеження мореплавства та заборони виходу у море українських невійськових суден і плавзасобів незалежно від форми власності, які допустили порушення встановленого порядку плавання і перебування у територіальному морі та внутрішніх водах України;

5) визначає перелік спеціальних заходів державного захисту особового складу, засоби та методи їх застосування, у разі потреби змінює і доповнює ці заходи, вимагає від органів, які здійснюють заходи безпеки, застосування додаткових заходів, а також відміняє здійснювані заходи повністю або частково;

6) подає пропозиції на термінові вильоти повітряних суден авіаційної частини регіонального управління для виконання оперативних завдань з метою захисту державних інтересів України;

7) організовує та особисто здійснює контроль за службовою діяльністю підпорядкованих підрозділів;

8) здійснює самостійно або спільно із взаємодійними та заінтересованими органами виконавчої влади підготовку пропозицій до вищестоящого органу управління з усіх питань оперативно-службової діяльності та всебічного забезпечення;

9) підпункт 9 пункту 10 виключено

(згідно з наказом Адміністрації Державної
прикордонної служби України від 09.11.2012 р. N 920,
у зв'язку з цим підпункти 10 - 17
вважати відповідно підпунктами 9 - 16)

9) здійснює призначення осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу на посади в органі ДПСУ, звільнення їх з посад та зарахування у розпорядження у випадках, передбачених законодавством;

10) присвоює чергові військові звання до старшого прапорщика (старшого мічмана) включно військовослужбовцям, які перебувають у його прямому підпорядкуванні;

11) у визначених законодавством випадках понижує у військовому званні на один ступінь осіб сержантського та старшинського складу, які перебувають у його прямому підпорядкуванні;

12) позбавляє військового звання старший солдат (старший матрос);

13) заохочує військовослужбовців, працівників та службовців взаємодійних органів і структур та цивільних установ відповідно до законодавства;

14) вживає заходів щодо запобігання розкраданню, знищенню чи псуванню військового майна та притягнення винних до відповідальності;

15) здійснює контроль за дотриманням режимно-секретних заходів та веденням секретного діловодства в структурних підрозділах, а в разі виявлення порушень і вимог технічного захисту інформації та режиму секретності забороняє обробку інформації з обмеженим доступом;

16) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

(пункт 10 у редакції наказу Адміністрації Державної
 прикордонної служби України від 10.11.2010 р. N 849)

11. Організаційно-штатну структуру та чисельність військовослужбовців і працівників за трудовим договором органу охорони державного кордону затверджує Голова Державної прикордонної служби України.

Фінансування видатків та забезпечення діяльності органу охорони державного кордону здійснює Адміністрація Держприкордонслужби України.

12. Орган охорони державного кордону є юридичною особою, має печатки із зображенням малого Державного Герба України і дійсним та умовним найменуванням.

 

Перший заступник директора
Департаменту охорони
державного кордону - начальник
оперативного управління
генерал-майор 

 
 
 
 
Ю. В. Потомський
 

Опрос