Идет загрузка документа (49 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об обеспечении охраны государственной тайны и Инструкции по заполнению формы отчета о состоянии обеспечения охраны государственной тайны и порядку его представления

СБУ
Форма, Приказ, Инструкция от 18.02.2005 № 96
Утратил силу

Про забезпечення охорони державної таємниці та Інструкції щодо заповнення форми звіту про стан забезпечення охорони державної таємниці та порядку його подання

Наказ Служби безпеки України
від 18 лютого 2005 року N 96

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 березня 2005 р. за N 289/10569

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Служби безпеки України
 від 14 листопада 2008 року N 842)

Відповідно до Закону України "Про державну таємницю", пункту 4 Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року N 1561-12, та розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 року N 625-р "Про заходи щодо вдосконалення системи охорони державної таємниці" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити і ввести в дію з 15 березня 2005 року:

форму звіту про стан забезпечення охорони державної таємниці (додається);

Інструкцію щодо заповнення форми звіту про стан забезпечення охорони державної таємниці та порядку його подання (додається).

2. Державним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, об'єднанням громадян, що провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею (далі - установи), щорічно подавати звіти про стан забезпечення охорони державної таємниці протягом терміну дії спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею (далі - дозвіл), починаючи зі звіту за 2004 рік.

3. Установити, що установа до 1 березня після звітного періоду подає звіт до органу Служби безпеки України, який надав їй дозвіл, для узагальнення і подання до Управління охорони і контррозвідувального захисту державної таємниці Служби безпеки України та до установи вищого рівня.

4. Збір, аналіз та узагальнення звітної інформації щодо стану охорони державної таємниці покласти на Управління охорони і контррозвідувального захисту державної таємниці, відповідні підрозділи регіональних органів та органів військової контррозвідки Служби безпеки України.

5. Начальнику Управління охорони і контррозвідувального захисту державної таємниці Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

Голова Служби 

О. Турчинов 

 

гриф обмеження доступу

Звіт про стан забезпечення охорони державної таємниці

за ______ рік

(форма звіту затверджена наказом СБУ від 18.02.2005 N 96)

Надають 

Звіт надається до 

Термін надання 

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації 

органу СБУ, який надав установі дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, установі вищого рівня 

до 1 березня після звітного періоду 

Регіональні органи та органи військової контррозвідки СБУ, які надають дозволи 

УОДТ СБУ 

до 15 березня 

Назва установи - складача звіту: 

Назва установи вищого рівня: 

Орган СБУ, що надав дозвіл: 

Місцезнаходження: 

Місцезнаходження: 

Коди організації - складача звіту 

Код за ЄДРПОУ 

N дозволу 

Дата надання дозволу 

Термін дії дозволу до 

за ЄДРПОУ 

за видом економічної діяльності (КВЕД

за формою власності (КФВ) 

за організаційно-
правовою формою господарювання (КОПФГ) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Розділ 1

Відомості про форму власності установи, РСО та фінансування витрат на заходи з ОДТ

Дані за 

Форма власності установи 

Наявність іноземного капіталу в статутному фонді установи (у %) 

Кількість РСО 

Фінансування заходів з ОДТ (у тис. грн.) 

усього 

у звітному році 

усього 

у тому числі на утри-
мання співробіт-
ників РСО 

у тому числі розмір виплаченої компенсації громадянам у зв'язку з виконанням секретних робіт 

у тому числі на матеріально-
технічне забезпе-
чення 

у тому числі на наукові роботи з питань ОДТ 

у тому числі на технічний захист інформації 

державна 

колективна 

приватна 

створено 

реорга-
нізовано 

ліквідо-
вано 

загально-
державна 

комунальна 

з часткою державної власності 

без частки державної власності 

50 % та більше 

25 % та більше 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

установу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Розділ 2

Відомості про надання, переоформлення та скасування допуску громадян до державної таємниці, доступ до державної таємниці

Дані за 

Форми допуску 

Підлягають оформленню згідно з номенклатурою 

Фактично мають допуск 

У звітному році 

надано допуск 

фактично мали доступ до державної таємниці 

знижено форму допуску 

скасовано допуск до державної таємниці 

згідно з номенклатурою 

без урахування номенклатури 

установу 

Ф.1 

  

  

  

  

  

  

  

Ф.2 

  

  

  

  

  

  

  

Ф.3 

  

  

  

  

  

  

  

Розділ 3

Відомості про обсяги МНСІ в установі

Дані за 

Гриф секретності 

Кількість МНСІ, які зареєстровані в установі 

Кількість МНСІ, що перебувають на спецобліку: 

Кількість МНСІ, у звітному періоді 

усього 

засекречених до 1992 року 

засекречених з 1992 року 

на інвентар-
ному обліку 

на архівному обліку 

які зареєстровані 

гриф секретності яких 

кількість засобів криптогра-
фічного захисту інформації 

кількість технічної докумен-
тації 

кількість ключової докумен-
тації 

документів 

виробів 

магнітних, цифрових та інших видів носіїв інформації 

інших категорій 

документів 

виробів 

магнітних, цифрових та інших видів носіїв інформації 

інших категорій 

усього 

у тому числі на інвен-
тарному обліку 

у тому числі вхідних 

пере-
глянуто 

змінено 

скасо-
вано 

усього 

у тому числі з літерою "М" 

усього 

у тому числі з літерою "М" 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

установу 

"ОВ"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"ЦТ"  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"Т"  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Розділ 4

Відомості про стан забезпечення режиму секретності у зв'язку з виїздом в іноземні країни громадян, яким надано чи було надано допуск до державної таємниці, та у зв'язку з прийманням громадян іноземних держав 

Дані за 

Кількість прийнятих громадян іноземних держав 

Кількість громадян, яким надано допуск до державної таємниці, виїздило за кордон 

Кількість підготовлених висновків про фактичну обізнаність у відомостях, що становлять державну таємницю 

усього 

у тому числі у службові відрядження 

у тому числі у приватних справах 

у тому числі на постійне місце проживання 

усього 

у тому числі з обгрунту-
ванням необхідності в обмеженні права виїзду на постійне місце проживання 

установу 

  

  

  

  

  

  

  

Розділ 5

Відомості про виявлені факти втрати МНСІ, розголошення відомостей, що становлять державну таємницю

Дані за 

Реєстраційний номер МНСІ 

Вид, назва МНСІ 

Гриф секретності / стаття ЗВДТ 

Установа, яка прийняла рішення про засекречування інформації 

Дата виявлення втрати, розголошення 

N, дата інформування органу СБУ 

N, дата інформування установи, яка прийняла рішення про засекречування інформації 

установу 

  

  

  

  

  

  

  

Розділ 6

Наявність об'єктів електронно-обчислювальної техніки, які призначені для обробки інформації, що становить державну таємницю

N з/п 

Категорія об'єктів електронно-обчислювальної техніки 

Загальна кількість електронно-обчислювальної техніки 

Отримано атестатів захищеності на електронно-
обчислювальну техніку 

Примітка 

усього персональних електронно-обчислювальних машин 

кількість локальних обчислювальних мереж / кількість персональних електронно-обчислювальних машин у них 

усього 

у тому числі на локальні обчислювальні мережі 

1 категорія 

  

  

  

  

  

2 категорія 

  

  

  

  

  

3 категорія 

  

  

  

  

  

Керівник РСО

____________
підпис 

______________
(П. І. Б.) 

Керівник установи

____________
підпис 

______________
(П. І. Б.) 

  

"___" ____________ 200_ року 

  

"___" ____________ 200_ року 

 

Начальник Управління охорони
і контррозвідувального захисту
державної таємниці
Служби безпеки України
 

 
 
 
І. Божков
 

 

Інструкція
щодо заповнення форми звіту про стан забезпечення охорони державної таємниці та порядку його подання

1. Загальні положення

1.1. У звіті про стан забезпечення охорони державної таємниці (далі - Звіт) поняття та скорочення вжито в такому значенні:

АС - автоматизована система;

АС класу 1 - одномашинний, однокористувачевий комплекс, який обробляє інформацію однієї або кількох категорій конфіденційності;

АС класу 2 - локалізований багатомашинний, багатокористувачевий комплекс, який обробляє інформацію різних категорій конфіденційності;

атестат відповідності - атестат відповідності комплексної системи захисту інформації в АС вимогам нормативних документів у сфері технічного захисту інформації (видається Департаментом спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації за результатами проведення державної експертизи);

установи - визначені в статті 3 Закону України "Про державну таємницю" органи законодавчої, виконавчої та судової влади, органи прокуратури України, інші органи державної влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації усіх форм власності, об'єднання громадян (далі - органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації), що провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею, громадяни України, іноземці та особи без громадянства, яким у встановленому порядку наданий доступ до державної таємниці;

установи вищого рівня - державні органи, підприємства, установи та організації, які провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею, у межах своїх повноважень реалізують державну політику у відповідній сфері діяльності та координують діяльність установ, що перебувають у сфері їх управління або підпорядковані за галузевим чи територіальним підпорядкуванням. У разі відсутності галузевого або територіального підпорядкування установою вищого рівня вважається установа, яка замовляє установі - складачу Звіту здійснення робіт, пов'язаних з державною таємницею;

дозвіл - спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, який надається установам органами Служби безпеки України (СБУ);

звітний період - період з 1 січня до 31 грудня звітного року або, у разі прийняття органом СБУ рішення про скасування установі дозволу або зупинення дії дозволу на термін, завершення якого перевищує кінець звітного року, - період з 1 січня звітного року до дати прийняття такого рішення;

КСЗІ - комплексна система захисту інформації;

МНСІ - матеріальні носії секретної інформації - матеріальні об'єкти, у тому числі фізичні поля, у яких відомості, що становлять державну таємницю, відображені у вигляді текстів, знаків, символів, образів, сигналів, технічних рішень, процесів тощо;

ОДТ - охорона державної таємниці;

Порядок-1561 - Порядок організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року N 1561-12.

1.2. Звіт складається режимно-секретним органом установи щороку на підставі відомостей за станом на кінець звітного періоду.

До складання Звіту за рішенням керівника установи можуть залучатися інші її працівники.

1.3. Звіт складається шляхом заповнення бланків установленої форми, відповідно до найменування розділів, у текстовому та в електронному вигляді (з використанням редактора електронних таблиць Microsoft Excel, за наявності в установі засобів електронно-обчислювальної техніки, призначених для обробки інформації з обмеженим доступом), а також складання пояснювальної записки у текстовому вигляді. У разі неможливості складання Звіту в електронному вигляді про причини цього установа вказує в пояснювальній записці.

У пояснювальній записці викладається інформація щодо окремих показників Звіту, які стосуються стану ОДТ в установі, зазначаються проблемні питання забезпечення стану охорони державної таємниці та пропозиції щодо їх вирішення.

1.4. Заповнені Звіт (у письмовому вигляді) та пояснювальна записка підписуються (на останньому аркуші) керівником установи і начальником режимно-секретного органу (РСО), які несуть відповідальність за повноту і достовірність даних та своєчасне подання Звіту.

Реєстраційний номер Звіту проставляється на останньому аркуші в лівому нижньому кутку. Номер примірника Звіту та гриф обмеження доступу ставляться у правому верхньому кутку титульного аркуша. Гриф обмеження доступу Звіту повинен відповідати ступеню секретності відомостей, що містяться у ньому, відповідно до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Голови Служби безпеки України від 1 березня 2001 року N 52, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.03.2001 за N 264/5455 (із змінами та доповненнями) (ЗВДТ). У разі відсутності у ЗВДТ відомостей, що становлять державну таємницю, Звіту надається гриф обмеження доступу "Для службового користування".

Пояснювальна записка та магнітний носій, на який записується електронний вигляд Звіту, оформляються як додатки до Звіту, з нанесенням відповідних реквізитів відповідно до Порядку-1561 або Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року N 1893 (із змінами та доповненнями).

2. Порядок складання Звіту

2.1. Оформлення титульного аркуша

У колонках 1 - 5 титульного аркуша зазначаються коди, отримані установою, відповідно до:

Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ). Код за ЄДРПОУ зазначається відповідно до форми Довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 23 травня 2003 року N 156;

Класифікації видів економічної діяльності, затвердженої наказом Державного комітету по стандартизації, метрології та сертифікації України від 22 жовтня 1996 року N 441;

Класифікації форм власності, Класифікації організаційно-правових форм господарювання, затверджених наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 травня 2004 року N 97.

2.2. Заповнення розділу 1 "Відомості про форму власності установи, РСО та фінансування витрат на заходи з ОДТ" здійснюється відповідно до вимог розділу III Порядку-1561 на підставі даних, викладених у засновницьких, статутних, керівних та розпорядчих документах (з питань кадрової роботи, здійснення основних видів діяльності, заходів з ОДТ) установи - складача Звіту, даних, викладених у заявці установи - складача Звіту, для отримання дозволу, а також в акті перевірки стану режиму секретності або в акті спеціальної експертизи наявності умов, необхідних для провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

Заповнення колонок 2 - 7 здійснюється проставлянням цифри "1" у тій колонці, яка відповідає формі власності даної установи. У разі, якщо установа колективної форми власності, то в колонці 4 або 5 зазначається частка державної власності (за наявності).

У разі наявності іноземного капіталу в статутному фонді установи у колонці 8 зазначається його обсяг (у відсотках від статутного фонду).

Заповнення колонок 10 - 12 здійснюється, якщо у звітному періоді створювалися, реорганізовувалися, ліквідовувалися режимно-секретні органи. РСО вважається створеним, якщо раніше в цій установі він не існував.

Колонки 13 - 18 заповнюються на підставі бухгалтерської звітності.

2.3. Заповнення розділу 2 "Відомості про надання, переоформлення та скасування допуску громадян до державної таємниці, доступ до державної таємниці" здійснюється відповідно до вимог розділу IV Порядку-1561.

У колонці 3 зазначається кількість осіб в установі, яким передбачено оформлення допуску до державної таємниці, згідно з номенклатурою за кожною формою допуску окремо.

У колонці 4 зазначається кількість осіб в установі, які фактично мають допуск до державної таємниці, за кожною формою окремо згідно з номенклатурою.

У колонці 5 зазначається кількість осіб, яким оформлювався допуск у зв'язку з ротацією кадрів, службовою необхідністю, а також у разі залучення співробітника(-ів) іншої установи, організації або іншого структурного підрозділу цієї установи для виконання певних завдань, робіт, які пов'язані з державною таємницею. Щоб уникнути дублювання включення до номенклатури вищих навчальних закладів осіб, які вже мають оформлений допуск до державної таємниці за місцем роботи, при розробленні номенклатури та оформленні допусків слухачам заочної форми навчання вищих навчальних закладів слід ураховувати наявність оформленого допуску відповідної форми за місцем роботи.

У колонці 6 зазначається кількість осіб в установі, яким у звітному періоді надано допуск до державної таємниці, згідно з номенклатурою за кожною формою окремо.

У колонці 7 зазначається кількість осіб, які фактично ознайомлені з державною таємницею. Для колонки 7 рядок "Ф.1" слід розуміти як МНСІ зі ступенем секретності "Особливої важливості", рядок "Ф.2" відповідно - "Цілком таємно", рядок "Ф.3" - "Таємно".

У колонці 8 зазначається кількість осіб в установі, яким у звітному періоді знижено форму допуску до державної таємниці.

У колонці 9 зазначається кількість осіб, яким скасовано форму допуску відповідно до пункту 80 Порядку-1561.

2.4. Заповнення розділу 3 "Відомості про обсяги МНСІ в установі" здійснюється відповідно до вимог розділу VII Порядку-1561.

У колонці 3 зазначається сума показників колонок 4, 6 - 9, 11 - 15, 19.

У колонках 3 - 13 зазначається загальна кількість зареєстрованих в установі МНСІ за попередні роки та звітний період разом за станом на кінець звітного періоду відповідно до всіх облікових форм, передбачених Порядком-1561, за кожним ступенем секретності окремо. При цьому кожний примірник МНСІ рахується як окремий носій.

У колонках 6 та 11 зазначається кількість комплексів, систем і виробів озброєння та військової техніки, а також апаратури, обладнання, окремих установок, агрегатів, блоків, вузлів, приладів, матеріалів, хімічних продуктів, макетів виробів, що містять секретну інформацію.

У колонках 7, 12 зазначається кількість магнітних, цифрових та інших видів носіїв інформації (гнучкі магнітні диски (дискети), накопичувачі на жорстких магнітних дисках, компакт-диски, фото-, відео-, аудіоматеріали, мікрофільми, плівки тощо). У пояснювальній записці зазначаються кількість та види носіїв інформації.

У колонках 8 та 13 зазначається кількість робочих зошитів, спецблокнотів, нормативно-правових та розпорядчих актів, друкованих видань, карт тощо.

У колонках 16 - 18 зазначається кількість МНСІ, що перебувають на спеціальному обліку згідно з чинними нормативними документами Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України з питань технічного захисту інформації.

Колонки 19 - 21 заповнюються за результатами всіх видів та форм обліку МНСІ за станом на 31 грудня звітного періоду.

Колонки 22 - 24 заповнюються за результатами перегляду та приведення грифів секретності матеріальних носіїв інформації, що зберігаються в установах, у відповідності до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, відповідно до пункту 156 Порядку-1561.

2.5. Заповнення розділу 4 "Відомості про стан забезпечення режиму секретності у зв'язку з виїздом в іноземні країни громадян, яким надано чи було надано допуск до державної таємниці, та у зв'язку з прийманням громадян іноземних держав" здійснюється відповідно до вимог розділів XIX та XX Порядку-1561.

Колонка 2 заповнюється на підставі даних журналу обліку ділових зустрічей з іноземними делегаціями, групами, іноземними громадянами за формою згідно з додатком 77 до Порядку-1561.

Колонки 3 - 5 заповнюються на підставі даних журналу обліку виїздів за кордон працівників, яким надано допуск до державної таємниці, за формою згідно з додатком 76 до Порядку-1561.

Колонки 7 - 8 заповнюються за результатами виконання вимог пунктів 658 - 662 Порядку-1561.

2.6. Заповнення розділу 5 "Відомості про виявлені факти втрати МНСІ, розголошення відомостей, що становлять державну таємницю" здійснюється за наявності у звітному періоді фактів розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, або втрати її матеріальних носіїв. Інформація, що викладена в розділі 5, конкретизується в пояснювальній записці.

2.7. Заповнення розділу 6 "Наявність об'єктів електронно-обчислювальної техніки (ЕОТ), які призначені для обробки інформації, що становить державну таємницю".

У колонці 3 зазначається загальна кількість АС класу 1, створених на базі персональних електронно-обчислювальних машин (ПЕОМ), відповідно до категорії.

У колонці 4 зазначається загальна кількість АС класу 2 з позначенням кількості ПЕОМ у них відповідно до категорії. Наприклад: "2/4", де "2" - кількість АС класу 2, а "4" - кількість ПЕОМ у зазначених АС.

У колонці 5 зазначається загальна кількість атестатів захищеності АС класу 1 та АС класу 2 відповідно до категорії.

У колонці 6 зазначається кількість атестатів захищеності АС класу 2 відповідно до категорії.

 

Начальник Управління охорони
і контррозвідувального захисту
державної таємниці
Служби безпеки України
 

 
 
 
І. Божков
 

Опрос