Идет загрузка документа (78 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Инструкцию о порядке исчисления и уплаты страхователями и застрахованными лицами взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Украины

Пенсионный фонд
Постановление от 31.01.2005 № 3-1
действует с 26.02.2005

Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

Постанова правління Пенсійного фонду України
від 31 січня 2005 року N 3-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 лютого 2005 р. за N 233/10513

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 01.03.2001 N 121, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 N 21-1 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 за N 64/8663 (із змінами), що додаються.

2. Управлінням надходження доходів та юридичному подати зазначені зміни до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління В. М. Короневського.

 

Голова правління 

Б. Зайчук 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник Голови
Федерації роботодавців України
 

 
В. О. Грищенко
 

 

Зміни, що вносяться до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

1. Пункт 2.2 Інструкції доповнити підпунктами 2.2.14 - 2.2.16 такого змісту:

"2.2.14. Особи, які відповідно до законів отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

2.2.15. Один з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства.

2.2.16. Особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а також в органах Міністерства внутрішніх справ України";

2. У пункті 4.1 Інструкції:

абзац перший після цифр "2.1.1" доповнити словами "(крім платників фіксованого сільськогосподарського податку)";

доповнити абзацами такого змісту:

"для платників, зазначених у підпункті 2.1.1 пункту 2.1 цієї Інструкції, які є платниками фіксованого сільськогосподарського податку, у таких розмірах:

у 2005 та 2006 роках - 6,4 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця та допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю; 

у 2007 році - 12,8 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця та допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;

у 2008 році - 19,2 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця та допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;

у 2009 році - 25,6 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця та допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;

з 2010 року - 32 відсотки суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця та допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;

для платників, зазначених у підпункті 2.1.2 пункту 2.1 цієї Інструкції, які виплачують грошове забезпечення, допомоги та компенсації відповідно до законодавства, у таких розмірах:

10 відсотків мінімального страхового внеску у 2005 році;

20 відсотків мінімального страхового внеску у 2006 році;

30 відсотків мінімального страхового внеску у 2007 році;

40 відсотків мінімального страхового внеску у 2008 році;

50 відсотків мінімального страхового внеску у 2009 році;

60 відсотків мінімального страхового внеску у 2010 році;

70 відсотків мінімального страхового внеску у 2011 році;

80 відсотків мінімального страхового внеску у 2012 році;

90 відсотків мінімального страхового внеску у 2013 році;

100 відсотків мінімального страхового внеску з 2014 року";

3. Абзац перший пункту 4.2 Інструкції після слів "підприємств, установ, організацій" доповнити словами "(крім платників фіксованого сільськогосподарського податку)";

4. У пункті 4.8 Інструкції:

абзац другий після цифр "2.2.1" доповнити словами "(крім осіб, які працюють у платників фіксованого сільськогосподарського податку)";

абзац четвертий після слів "на підприємствах, установах, організаціях" доповнити словами "(крім осіб, які працюють у платників фіксованого сільськогосподарського податку)";

абзац п'ятий після цифр "2.2.13" доповнити цифрами "2.2.14, 2.2.15, 2.2.16";

доповнити абзацом шостим такого змісту:

"8,4 відсотка у 2005 та 2006 роках, 14,8 відсотка у 2007 році, 21,2 відсотка у 2008 році, 27,6 відсотка у 2009 році, 34 відсотка з 2010 року - для застрахованих осіб, зазначених підпунктом 2.2.1 пункту 2.2 цієї Інструкції, які працюють у платників фіксованого сільськогосподарського податку";

5. У пункті 5.3 Інструкції:

абзац перший підпункту 5.3.2 після слів "(підпункт 2.1.4 пункту 2.1 цієї Інструкції)" доповнити словами "якщо податковими органами провадиться нарахування авансових сум податку";

абзац другий підпункту 5.3.2 викласти в такій редакції:

"Суми страхових внесків, сплачені у вигляді авансових платежів, ураховуються платником при остаточному розрахунку, який здійснюється ним до 1 квітня наступного року за звітний рік на підставі даних річної податкової декларації. Розмір місячного страхового внеску повинен бути не менше мінімального розміру страхового внеску за кожний місяць, розрахованого шляхом множення розміру мінімальної заробітної плати за відповідний місяць, у якому платник мав чистий дохід, на 32 відсотки";

підпункт 5.3.3 пункту 5.3 Інструкції викласти в такій редакції:

"5.3.3. Страхові внески платниками, визначеними підпунктом 2.1.5 пункту 2.1 цієї Інструкції, сплачуються ними до 1 квітня наступного року за звітним на підставі даних річної податкової декларації. Розмір місячного страхового внеску повинен бути не менше мінімального розміру страхового внеску за кожний місяць, розрахованого шляхом множення розміру мінімальної заробітної плати за відповідний місяць, у якому платник мав загальний місячний оподатковуваний дохід, на 32 відсотки";

6. Розділ 7 Інструкції викласти в такій редакції:

"7. Сплата збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

7.1. Порядок сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, а саме операцій з купівлі-продажу валют, продажу ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння, відчуження легкових автомобілів, купівлі-продажу нерухомого майна, послуг стільникового рухомого зв'язку, здійснюється відповідно до Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 року N 1740 (із змінами)";

7. Абзац шостий пункту 8.2 Інструкції після слів "протягом п'яти" доповнити словом "робочих";

8. У пункті 11.1 Інструкції слова та цифри "та підпунктах 7.1.1, 7.2.1, 7.3.1, 7.4.1, 7.5.1 розділу 7" вилучити;

9. Пункт 11.11 Інструкції доповнити абзацами дев'ятим та десятим такого змісту:

"Звітність може бути надана органу Пенсійного фонду України за добровільним рішенням платника страхових внесків в електронній формі за умови дотримання чинного законодавства, що регулює ці питання.

Підприємства, установи, організації, військові частини та органи, які виплачують заробітну плату (винагороду), грошове забезпечення, допомогу або компенсацію, за базовий звітний період, що дорівнює календарному місяцю, - не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду подають такі звіти:

робочі органи виконавчих дирекцій відділень Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності - звіт про нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за осіб, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за формою згідно з додатком 30 цієї Інструкції;

районні (міські) управління праці та соціального захисту населення - звіт про нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб за формою згідно з додатком 31 цієї Інструкції;

військові частини та інші військові формування - звіт про нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу за формою згідно з додатком 32 цієї Інструкції";

10. У пункті 11.12 Інструкції:

абзац другий викласти в такій редакції:

"За підсумками року платники, зазначені в підпункті 2.1.3 (крім тих, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок)), пункту 2.1 цієї Інструкції, надають органу Пенсійного фонду за місцем проживання розрахунки сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за звітний рік до 1 квітня наступного за звітним роком за формою згідно з додатком 25 цієї Інструкції.";

доповнити абзацом такого змісту:

"За підсумками року платники, зазначені в підпункті 2.1.5 пункту 2.1 цієї Інструкції, надають органу Пенсійного фонду за місцем проживання розрахунки сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за звітний рік до 1 квітня наступного за звітним роком за формою згідно з додатком 33 цієї Інструкції";

11. Пункт 12.5 Інструкції викласти в такій редакції:

"12.5. Контроль на підприємствах, в установах та організаціях проводиться шляхом перевірки бухгалтерських документів про нарахований заробіток та інші виплати, нарахування страхових внесків, платіжних доручень про перерахування сум страхових внесків на рахунок Пенсійного фонду, документів, що пов'язані із сплатою збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, а саме операцій з купівлі-продажу валют, продажу ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння, відчуження легкових автомобілів, купівлі-продажу нерухомого майна, послуг стільникового рухомого зв'язку, інших розрахункових документів.

Перевірці підлягають документи за весь період з моменту проведення попередньої перевірки";

12. Розділ 14 Інструкції вилучити;

13. Рішення про застосування фінансових санкцій та нарахування пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) страхувальниками страхових внесків, у тому числі донарахованих страхувальниками або органом Пенсійного фонду (додаток 14 до підпункту 9.3.2 пункту 9.3 та пункту 10.5 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України), викласти в такій редакції:

Рішення N
про застосування фінансових санкцій та нарахування пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) страхувальниками страхових внесків, у тому числі донарахованих страхувальниками або органом Пенсійного фонду

"___" ____________ 200_ року 

_________________________
(місце прийняття) 

      Я, _______________________________________________________________________________,
                                                            (посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка приймає рішення) 

на підставі пункту 2 частини 9 статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) страхувальниками страхових внесків, у тому числі донарахованих страхувальниками або органом Пенсійного фонду, вирішив(ла) застосувати
до _________________________________________________________________________________
           (назва або прізвище, ім'я, по батькові страхувальника, для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності - 
                                                                                             дата народження) 

____________________________ рахунки в установах банків N _____________________________
                            (адреса) 

МФО ______________ ЄДРПОУ _________________ у вигляді стягнення суми штрафу в розмірі: ___________________________________________________________________________________,
                                                            (10, 20, 50 % у залежності від кількості днів затримки)

та нарахування пені в розмірі _________________________________________________________,
                                                                                                (0,1 відсотка на суми недоїмки і фінансових санкцій)

які протягом десяти робочих днів з дня отримання рішення підлягають перерахуванню (сплаті)
на рахунки _________________________________________________________________________
                                                                                          (назва управління ПФУ) 

у сумі ___________ грн. на рахунок N _____________ МФО __________ ЄДРПОУ ___________,

у сумі ___________ грн. на рахунок N _____________ МФО __________ ЄДРПОУ ___________,

у сумі ___________ грн. на рахунок N _____________ МФО __________ ЄДРПОУ ___________.

У разі несплати сум штрафу та пені у визначений строк до
___________________________________________________________________________________
                                                         (назва або прізвище, ім'я, по батькові страхувальника) 

будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства.

     Оскарження рішення платником страхових внесків може бути здійснене протягом 10 робочих днів з дня отримання цього рішення, у порядку, визначеному частиною 13 статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

       Суми, зазначені у рішенні, підлягають сплаті в 10-денний строк з дня одержання цього рішення.

     У разі несплати суми штрафу в установлений строк, рішення передається до органу державної виконавчої служби для стягнення в примусовому порядку протягом року з дати набрання ним чинності.

       Дата набрання чинності рішенням _________________________________________________
                                                                         (заповнюється при направленні рішення до органу державної виконавчої служби) 

__________________________
(посада особи, яка прийняла рішення) 

______________________
(підпис) 

__________________________
(прізвище, ініціали) 

Перший примірник рішення отримано: 

__________________________
(посада особи, яка отримала рішення) 

______________________
(підпис) 

__________________________
(прізвище, ініціали) 

М. П. 

"___" ____________ 200_ року";
          (дата отримання рішення) 

  

14. Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за ________ місяць 200_ року (додаток 23 до пункту 11.11 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України), викласти в такій редакції:

Міністерство, інший центральний орган
виконавчої влади _____________________ 
Організація ___________________________ 
Адреса ______________ тел. ____________
Форма власності ______________________
Код за ЄДРПОУ ______________________
Обрана система оподаткування _________
N реєстрації платника _________________
N п/рахунку __________________________
Назва банку __________________________
МФО ________________________________
 

Кількість осіб, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку _______________________
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за звітний
період _______________________________
Середня чисельність працівників, які виконували роботи за договорами цивільно-правового характеру __________________
Кількість застрахованих осіб у звітному
періоді ________________________________
 

Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за ____________ місяць 200_ року

Розрахунок подається платником до органів Пенсійного фонду України протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця

(грн.)

N з/п 

Назва показника 

Сума  

1 

2 

3 

  

I Розділ
За період з 01.01.2004  

  

1 

Сума рядків 1.1 та 1.2 

  

1.1 

Загальна сума фактичних витрат на оплату праці та інших виплат, пов'язаних з відносинами трудового найму (Кт 661)

 

 

у тому числі: 

 

1.1.1 

а) сума оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності 

 

1.1.2 

б) сума допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю 

 

1.2 

Суми доходу, що розподіляються між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств 

 

2 

Фактичні витрати на оплату праці, суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та суми допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та суми доходу, що розподіляються між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств, на які нараховуються внески, усього (рядки 2.1 + 2.2 + 2.3) 

 

2.1 

для 32 % 

 

2.1.1 

у т. ч.: для 32 % суми винагород за угодами цивільно-правового характеру платників фіксованого сільськогосподарського податку  

 

2.2 

для 4 % 

 

2.3 

для 42 % 

 

3 

Нараховано, усього (рядки 3.1 + 3.2) 

 

3.1 

Нараховано (крім платників фіксованого сільськогосподарського податку), усього (рядки 3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3)  

 

3.1.1 

32 % 

 

3.1.2 

4 % 

 

3.1.3 

42 %  

 

3.2 

Нараховано платниками фіксованого сільськогосподарського податку, усього (відповідає сумі рядків 3.2.1.1 + 3.2.2)  

 

3.2.1 

32 % 

 

3.2.1.1 

у т. ч.: 32 % від суми винагород за угодами цивільно-правового характеру  

 

3.2.2 

6,4 % ((рядок 2.1 - рядок 2.1.1) х 6,4 %) 

 

4 

Загальний оподатковуваний дохід (заробітна плата), з якого утримуються внески із застрахованих осіб 

 

5 

Утримано 1 - 5 % 

 

6 

Сума, на яку збільшені внески у зв'язку з виправленням помилки у період після 01.01.2004  

 

6.1 

32 %, 4 %, 42 %, 6,4 % 

 

6.2 

1 - 5 % 

 

7 

Сума, на яку зменшені внески у зв'язку з виправленням помилки у період після 01.01.2004  

 

7.1 

32 %, 4 %, 42 %, 6,4 % 

 

7.2 

1 - 5 % 

 

 

Зміст помилки  

 

8 

Сума внесків за осіб, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у розмірі __ % мінімального страхового внеску 

 

9 

Загальна сума страхових внесків за розділом I (рядки 3 + 5 + 6 - 7 + 8)  

 

9.1 

32 %, 4 %, 42 %, 6,4 % (рядки 3 + 6.1 - 7.1 + 8)  

 

9.2 

1 - 5 % (рядки 5 + 6.2 - 7.2) 

 

 

II Розділ*
Розрахунки за внесками (зборами) за період до 01.01.2004  

 

1 

Одержаний фонд оплати праці у звітному місяці 

 

2 

Підлягає сплаті внесків (збору) згідно з графою 4 додатка до Розрахунку, усього 

 

2.1 

32 % 

 

2.2 

4 % 

 

2.3 

42 % 

 

2.4 

1 - 5 % 

 

3 

Сума, на яку збільшено внески (збір) у зв'язку з виправленням помилки за період до 01.01.2004  

 

4 

Сума, на яку зменшені внески у зв'язку з виправленням помилки за період до 01.01.2004  

 

 

Зміст помилки 

 

5 

Загальна сума внесків (збору) за розділом II (рядки 2 + 3 - 4) 

 

III Розділ**
Суми, нараховані у звітному базовому періоді за минулі та майбутні місяці, на які нараховуються страхові внески

Назва місяця 

Сума за минулий період  

Сума за майбутній період 

  

  

  

  

  

  

Операції за додатковими ставками у звітному періоді здійснювалися / не здійснювалися.
                                                                                                                                             (необхідне підкреслити) 

М. П. 

Керівник _____________________
                               (прізвище та ініціали) 

  

  

Головний бухгалтер ___________________
                                                        (прізвище та ініціали) 

 
"___" ____________ 200_ року
 

Відмітка про результати камеральної перевірки працівника органу ПФУ:
__________________________________________________________________________________
 

Підпис ________________ 

"___" ____________ 200_ року 

____________
* Заповнюється платниками, які визначали своє зобов'язання за виплаченою заробітною платою.

** Заповнюється платниками, які включають зазначені суми в розрахунок за звітний базовий період.

Додаток до розрахунку суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за ____________ місяць 200_ року

I. Розділ*

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду ________ грн.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду ________ грн.

Сальдо розрахунків рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" субрахунку 651 "За пенсійним забезпеченням" на початок звітного періоду:

Дт ______ грн.

Кт _______ грн., у тому числі:

відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ____________ грн.;

пеня __________ грн.;

фінансові санкції ________ грн.;

інші ______________ грн.

Сальдо розрахунків рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" субрахунку 651 "За пенсійним забезпеченням" на кінець звітного періоду:

Дт ______ грн.

Кт _______ грн., у тому числі:

відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ____________ грн.;

пеня _____________ грн.;

фінансові санкції ________ грн.;

інші _____________ грн.

Довідково: виплачено заробітної плати та інших виплат та винагород, пов'язаних з відносинами трудового найму, нарахованих до виплати у звітному періоді:

усього ____________ грн.,

у т. ч. в натуральній формі ___________ грн.**

II. Розділ***

Назва місяця, за який виплачується заробітна плата 

Одержаний фонд оплати праці у звітному місяці (чистий) 

Коефі-
цієнт К = НЗП : ВЗП 

Належить до сплати 

Одержаний фонд оплати праці у звітному місяці, приведений до нарахованого  

усього 

у тому числі 

32 %
(гр. 2 х гр. 3 х 32 %) 

4 %
(гр. 2 х гр. 3 х 4 %) 

42 %
(гр. 2 х гр. 3 х 42 %) 

1 - 5 % 

9  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

К - поправний коефіцієнт, який обраховується щомісяця;

НЗП - нарахована заробітна плата за місяць;

ВЗП - заробітна плата до виплати за місяць.

Головний бухгалтер ___________________________
                                                       (підпис, прізвище та ініціали) 

____________
* Заповнюють усі платники.

** Відповідно до статті 23 Закону України "Про оплату праці" із змінами та доповненнями.

*** Заповнюється платниками внесків, які мають заборгованість за розрахунками з Пенсійним фондом на 01.01.2004 (у т. ч. і внаслідок наявності заборгованості з виплати заробітної плати)";

15. Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за 200_ рік (додаток 25 до пункту 11.12 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України) викласти в такій редакції:

Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за 200_ рік

Подається платником до органів Пенсійного фонду України щорічно до 1 квітня року, наступного за звітним роком.

Повідомляю, що я, _________________________________________________,
                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові) 

номер реєстрації платника __________________________________________,

ідентифікаційний номер ___________________________________________,

проживаю за адресою _____________________________________________,

телефон _________________,

кількість членів сім'ї, які беруть участь
у провадженні підприємницької діяльності ________________________,

одержав дохід (прибуток) від підприємницької діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб:

(грн.) 

Назва місяця 

Сума чистого доходу (прибутку), заявлена у податковій декларації 

Сума доходу, на яку нараховуються внески з урахуванням максимальної величини 

Нараховано внесків
(гр. 4 х 32 %)
 

Сплачено авансових сум 

фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності 

членів сім'ї, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності* 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Січень 

  

  

  

  

  

Лютий  

  

  

  

  

  

Березень 

  

  

  

  

  

Квітень 

  

  

  

  

  

Травень 

  

  

  

  

  

Червень 

  

  

  

  

  

Липень 

  

  

  

  

  

Серпень 

  

  

  

  

  

Вересень 

  

  

  

  

  

Жовтень 

  

  

  

  

  

Листопад 

  

  

  

  

  

Грудень 

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

Правильність зазначених відомостей стверджую _______________________
                                                                                                                                 (підпис, дата) 

____________
* У разі, якщо сума чистого доходу хоча б одного члена сім'ї перевищує розмір максимальної величини, з якої справляються внески, то до Розрахунку подається розшифровка сум чистого доходу за кожним членом сім'ї"; 

16. Доповнити Інструкцію додатками 30, 31, 32 та 33 такого змісту:

Звіт
про нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за осіб, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,
за ____________ 200_ року

Розрахунок подається платником до органів Пенсійного фонду України протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця

_________________________________________________________________
(назва робочого органу виконавчої дирекції відділення Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності)

N реєстрації платника ________________

код за ЄДРПОУ _________________

телефон ________________ 

Назва показника 

Кількість осіб, яким нарахована допомога у звітному місяці 

Нараховано внесків, грн. 

за звітний місяць  

з початку року 

1 

2 

3 

4 

Особи, які добровільно беруть участь у загальнообов'язковому соціальному страхуванні у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, та отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

 

 

 

М. П. 

Керівник __________________________
                                     (прізвище та ініціали) 

  

Головний бухгалтер ______________________
                                                          (прізвище та ініціали) 

"___" ____________ 200_ року 

Звіт про нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб

за ____________ 200_ року

Розрахунок подається платником до органів Пенсійного фонду України протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця

_________________________________________________________________
(назва районного /міського/ управління праці та соціального захисту населення)

N реєстрації платника _______________________

код за ЄДРПОУ _________________, телефон ____________________

N
з/п
 

Назва показника 

Кількість осіб, яким нарахована допомога у звітному місяці 

Нараховано внесків, грн. 

за звітний місяць  

з початку року 

1 

2 

3 

4 

5 

Особи, які отримують допомогу на догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку, всього: 

 

 

 

1.1 

Особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, СБУ, інших утворених відповідно до законів військових формуваннях, а також в органах МВС 

 

 

 

1.2 

Особи, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, які фактично здійснюють догляд за дитиною  

 

 

 

Непрацюючі працездатні батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства 

 

 

 

Непрацюючі працездатні особи, що здійснюють догляд за інвалідом І групи та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства 

 

 

 

Непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за престарілим, який згідно з висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства  

 

 

 

Разом (рядки 1 + 2 + 3 + 4) 

Х 

 

 

у 2005 році нараховують 10 % мінімального розміру страхового внеску

у 2006 році нараховують 20 % мінімального розміру страхового внеску

у 2007 році нараховують 30 % мінімального розміру страхового внеску

у 2008 році нараховують 40 % мінімального розміру страхового внеску

у 2009 році нараховують 50 % мінімального розміру страхового внеску

у 2010 році нараховують 60 % мінімального розміру страхового внеску

у 2011 році нараховують 70 % мінімального розміру страхового внеску

у 2012 році нараховують 80 % мінімального розміру страхового внеску

у 2013 році нараховують 90 % мінімального розміру страхового внеску

у 2014 році нараховують 100 % мінімального розміру страхового внеску

М. П. 

Керівник __________________________
                                     (прізвище та ініціали) 

  

Головний бухгалтер ______________________
                                                          (прізвище та ініціали) 

"___" ____________ 200_ року 

 

Звіт
про нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу,

за ____________ 200_ року

Розрахунок подається платником до органів Пенсійного фонду України протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця

_________________________________________________________________
(назва військової частини або іншого військового формування)

N реєстрації платника ________________________________________

код за ЄДРПОУ ___________________________

телефон ____________________________

Назва показника 

Кількість осіб, яким нараховане грошове забезпечення у звітному місяці 

Нараховано внесків, грн. 

за звітний місяць  

з початку року 

1 

2 

3 

4 

Особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, СБУ, інших утворених відповідно до законів військових формуваннях, а також в органах МВС 

 

 

 

М. П. 

Керівник __________________________
                                     (прізвище та ініціали) 

  

Головний бухгалтер ______________________
                                                          (прізвище та ініціали) 

"___" ____________ 200_ року 

 

Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за 200_ рік

Подається платником до органів Пенсійного фонду України щорічно до 1 квітня року, наступного за звітним роком.

Повідомляю, що я,
_________________________________________________________________,
                                                                (прізвище, ім'я, по батькові) 

номер реєстрації платника __________________________________________,

ідентифікаційний номер ___________________________________________, 

проживаю за адресою _____________________________________________, 

телефон _______________, 

одержав дохід від адвокатської, приватної нотаріальної, творчої чи іншої діяльності (необхідне підкреслити), що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб:

(грн.)

Назва місяця 

Сума доходу, заявлена у податковій декларації 

Сума доходу, на яку нараховуються внески з урахуванням максимальної величини 

Нараховано внесків
(гр. 3 х 32 %)
 

1 

2 

3 

4 

січень 

  

  

  

лютий 

  

  

  

березень 

  

  

  

квітень 

  

  

  

травень 

  

  

  

червень 

  

  

  

липень 

  

  

  

серпень 

  

  

  

вересень 

  

  

  

жовтень 

  

  

  

листопад 

  

  

  

грудень 

  

  

  

Усього 

  

  

  

Правильність зазначених відомостей стверджую _______________________".
                                                                                                                                 (підпис, дата) 

 

Начальник управління
надходження доходів
 

 
В. В. Литвиненко
 

Опрос