Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке и условиях ведения страховщиками персонифицированного (индивидуального) учета договоров страхования жизни

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение, Положение от 28.12.2004 № 3197
редакция действует с 19.10.2018

Про затвердження Положення про порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 28 грудня 2004 року N 3197

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 лютого 2005 р. за N 194/10474

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 15 вересня 2005 року N 4620
,
 розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27 листопада 2012 року N 2421
,
від 21 серпня 2018 року N 1455

З метою встановлення порядку та умов ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя та відповідно до частини другої статті 16 Закону України "Про страхування" Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя (додається).

2. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг (Угрин І. Б.) та юридичному управлінню (Ткаченко Д. В.) забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника (Шевченко Т. М.) забезпечити опублікування цього розпорядження у засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови Мосійчук Т. К.

 

Голова Комісії  

В. Суслов 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене на виконання вимог частини другої статті 16 Закону України "Про страхування", підпункту 58 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070.

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

1.2. Це Положення регулює порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя.

1.3. Поняття персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя у цьому Положенні вживається у значенні системи заходів, які забезпечують реєстрацію, обробку, накопичення та зберігання відомостей за договорами страхування життя.

2. Порядок та умови ведення персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя

2.1. Страховики, які здійснюють страхування життя, зобов'язані вести персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування життя та в межах договору страхування життя - персоніфікований (індивідуальний) облік за кожною застрахованою особою.

2.2. Персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування життя здійснюється страховиком шляхом ведення реєстру в електронній формі. Разом з веденням реєстру в електронній формі страховик може застосовувати паперову форму ведення реєстру.

(абзац перший пункту 2.2 в редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 15.09.2005 р. N 4620)

2.2.1. Усі записи в реєстрі ведуться українською мовою, а також іншими мовами у випадках, передбачених законодавством, у хронологічному порядку в міру виникнення подій, які в ньому реєструються. Відомості, передбачені цим Положенням, повинні зберігатись у реєстрі протягом усього строку дії договорів страхування. Після закінчення строку дії договору страхування або його припинення відомості виводяться до архівної частини реєстру із забезпеченням можливості їх подальшого використання.

(підпункт 2.2.1 пункту 2.2 в редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 15.09.2005 р. N 4620)

2.2.2. Реєстр, що ведеться у паперовій формі, повинен бути прошитий, аркуші пронумеровані, кількість аркушів у реєстрі повинна бути засвідчена підписом керівника страховика.

(підпункт 2.2.2 пункту 2.2 в редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 15.09.2005 р. N 4620
,
із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 21.08.2018 р. N 1455)

2.2.3. При веденні реєстру в електронній формі програмне забезпечення та спеціальне технічне обладнання страховика повинні відповідати вимогам, установленим Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

(підпункт 2.2.3 пункту 2.2 в редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 15.09.2005 р. N 4620
,
 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 27.11.2012 р. N 2421)

2.2.4. Система реєстру повинна вестись таким чином, щоб була забезпечена можливість відновлення будь-якої втраченої інформації.

2.2.5. Страховик повинен забезпечити облік усіх документів, на підставі яких уносяться зміни, доповнення до реєстрів.

2.3. Реєстр повинен містити:

2.3.1. Відомості про страхувальника:

а) щодо страхувальника - фізичної особи:

прізвище, ім'я, по батькові;

дата народження;

адреса;

ідентифікаційний номер;

б) щодо страхувальника - юридичної особи:

повна назва;

місцезнаходження;

банківські реквізити;

код за ЄДРПОУ.

2.3.2. Відомості про умови договору страхування:

дата укладання та номер договору страхування;

дата набрання чинності договором страхування та строк дії договору страхування;

прізвище, ім'я, по батькові застрахованої особи;

дата народження застрахованої особи та її адреса;

стать застрахованої особи;

перелік страхових випадків;

розмір та періодичність сплати страхових внесків;

розмір страхової суми та/або страхових виплат (порядок та періодичність їх сплати), у тому числі відомості про сплату страхових внесків;

прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та (або) назва вигодонабувача (вигодонабувачів), його (їх) адреса;

валюта страхування;

розмір величини інвестиційного доходу згідно з договором страхування;

страховий тариф;

інформація про зміну та припинення договору страхування.

2.3.3. Відомості про сформовані страхові резерви із страхування життя за кожним договором страхування у розрізі валют.

2.4. Страховики зобов'язані вносити до реєстру інформацію про укладання, зміну або припинення договорів страхування протягом 5 календарних днів з дати їх укладання, зміни або припинення.

(пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 15.09.2005 р. N 4620)

2.5. Відомості за договорами страхування, які втратили чинність або припинили свою дію, зберігаються страховиком протягом строку, передбаченого чинним законодавством України.

3. Прикінцеві положення

Контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, відповідно до чинного законодавства.

(глава 3 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

 

Заступник Голови  

Т. Мосійчук 

Опрос