Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил выдачи разрешений на бортовые радиостанции гражданских воздушных судов Украины

Государственная служба по надзору за обеспечением безопасности авиации
Приказ, Правила от 20.01.2005 № 35
редакция действует с 07.10.2011

Про затвердження Правил видачі дозволів на бортові радіостанції цивільних повітряних суден України

Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації
від 20 січня 2005 року N 35

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 лютого 2005 р. за N 186/10466

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
 від 17 листопада 2010 року N 832
,
 наказом Міністерства інфраструктури України
від 5 вересня 2011 року N 343

На виконання статті 30 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, пункту 6 статті 30 Повітряного кодексу України та з метою встановлення процедури видачі дозволів на бортові радіостанції цивільних повітряних суден України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила видачі дозволів на бортові радіостанції цивільних повітряних суден України (далі - Правила), що додаються.

2. Начальнику управління підтримання льотної придатності повітряних суден:

2.1. У встановленому порядку забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України Правил.

2.2. Довести Правила до відома керівників структурних підрозділів Державіаслужби та юридичних і фізичних осіб, що експлуатують повітряні судна.

2.3. Заміну дозволів на бортові радіостанції цивільних повітряних суден України, які були видані Заявнику повітряного судна згідно з Правилами видачі дозволів на бортові радіостанції цивільних повітряних суден України, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 21.09.99 N 461 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 1999 року за N 700/3993, провести при черговій видачі сертифіката льотної придатності на повітряне судно.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Губаня С. Г.

 

Голова 

В. О. Максимов 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Голови
Державної служби України
з нагляду за забезпеченням
безпеки авіації
 

 
 
 
С. Г. Губань 

Заступник Голови Державного комітету України
з питань технічного регулювання
та споживчої політики
 

 
 
С. Т. Черепков
 

 

ПРАВИЛА
ВИДАЧІ ДОЗВОЛІВ НА БОРТОВІ РАДІОСТАНЦІЇ ЦИВІЛЬНИХ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН УКРАЇНИ

(У тексті Правил слова "Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" та "Державіаслужба" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Державна авіаційна адміністрація" та "Державіаадміністрація" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 17 листопада 2010 року N 832)

(У тексті Правил слова "Державна авіаційна адміністрація України" та "Державіаадміністрація" у всіх відмінках замінено словами "Державна авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 5 вересня 2011 року N 343)

1. Загальні положення

1.1. Правила видачі дозволів на бортові радіостанції цивільних повітряних суден України (далі - Правила) розроблені відповідно до положень статті 30 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, пункту 6 статті 30 Повітряного кодексу України і є обов'язковими для експлуатантів цивільних повітряних суден (далі - ПС) України незалежно від форм власності та відомчої належності.

1.2. Правила визначають порядок видачі, припинення чинності дозволів на бортові радіостанції цивільних ПС та присвоєння радіотелефонних позивних цивільним ПС.

1.3. Правила використовуються спеціалістами Державної авіаційної служби України (далі - Державіаслужба України) та експлуатантами під час видачі або отримання дозволів на цивільне ПС України.

1.4. Під час розроблення Правил використовувалися такі нормативно-правові акти та рекомендації Міжнародної організації цивільної авіації:

Конвенція про міжнародну цивільну авіацію (Чикаго, 1944 рік);

Додаток 7 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію - Національні і реєстраційні знаки повітряних суден;

Додаток 10 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію - Радіозв'язок;

Повітряний кодекс України;

абзац шостий пункту 1.4 виключено

(абзац шостий пункту 1.4 у редакції наказу Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 17.11.2010 р. N 832
,
 виключено згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 05.09.2011 р. N 343,
 у зв'язку з цим абзаци сьомий, восьмий
 вважати відповідно абзацами шостим, сьомим)

абзац сьомий пункту 1.4 виключено

(згідно з наказом Міністерства транспорту
 та зв'язку України від 17.11.2010 р. N 832,
у зв'язку з цим абзаци восьмий і дев'ятий
 уважати відповідно абзацами сьомим і восьмим)

постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 року N 889 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 р. N 819";

Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні, затверджені наказом Мінтрансу України від 7 вересня 1999 року N 434 і зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22.09.99 за N 637/3930.

1.5. У Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Аварійна радіостанція - обладнання радіозв'язку, яке працює в радіотелефонному режимі та призначене тільки для передавання сигналів лиха та забезпечення зв'язку членів екіпажу ПС, що зазнало аварії, з пошуково-рятувальними службами.

Дозвіл на бортові радіостанції цивільного ПС - документ, що дозволяє використовувати бортове радіоприймальне та радіопередавальне обладнання, передбачене конструкцією ПС, в якому зазначено індивідуальні бортові радіопозивні цивільного ПС.

Заявка - офіційне звернення Заявника до Державіаслужби України на отримання або продовження терміну дії дозволу на бортові радіостанції цивільного ПС.

Заявник - юридична або фізична особа, яка подала на адресу Державіаслужби України Заявку на отримання або продовження терміну дії дозволу на бортові радіостанції цивільного ПС.

Призупинення дії дозволу на бортові радіостанції цивільного ПС - офіційна процедура Державіаслужби України, що фіксує тимчасове припинення дії дозволу на бортові радіостанції цивільного ПС з правом відновлення його дії після усунення недоліків, що призвели до призупинення.

Радіотелефонне обладнання - обладнання, що призначене для забезпечення мовного радіозв'язку в діапазоні частот (хвиль), наданих для авіаційного рухомого зв'язку.

Радіопозивний - кодовий набір літер і цифр або тільки літер, які використовуються для ідентифікації цивільного ПС в процесі радіообміну екіпажу цивільного ПС з наземними диспетчерськими службами та екіпажами ПС.

Типова конструкція - опис конструкції виробу авіаційної техніки, що включає його льотні характеристики та експлуатаційні обмеження і визначає відповідність типу діючим нормам льотної придатності.

2. Загальні вимоги

2.1. Бортові радіопозивні надаються ПС для здійснення радіозв'язку екіпажів цивільних ПС з наземною диспетчерською службою аеропортів та з екіпажами інших ПС.

2.2. Дозвіл на бортові радіостанції цивільного повітряного судна (додаток 1) видається Державіаслужбою України Заявнику за таких умов:

ПС внесене до Державного реєстру цивільних ПС України;

якщо до складу цивільних ПС входять радіоприймальне та радіопередавальне обладнання, яке передбачене типовою конструкцією ПС.

2.3. У дозволі на бортові радіостанції цивільного ПС зазначається індивідуальний радіопозивний для кожного з них.

2.4. Радіопозивний складається з двох великих літер латинського алфавіту "UR" і п'яти арабських цифр або з п'яти великих літер латинського алфавіту, наприклад: "UR70652", "URARY".

Цей радіопозивний повторює державний та реєстраційний знаки конкретного цивільного ПС.

2.5. Дозвіл на бортові радіостанції цивільного ПС є обов'язковим бортовим документом, який під час виконання польоту повинен перебувати на ПС в оригіналі. Заміна оригіналу на копію є неприпустимою.

2.6. Дозвіл на бортові радіостанції цивільного ПС вважається дійсним, якщо він підписаний посадовою особою Державіаслужби України та скріплений гербовою печаткою.

2.7. Видача Заявнику дозволу на бортові радіостанції цивільного ПС здійснюється після сплати відповідних державних зборів.

2.8. Експлуатувати радіоприймальне та радіопередавальне обладнання на ПС заборонено, якщо це обладнання не внесене до дозволу на бортові радіостанції цивільних ПС України.

3. Порядок видачі дозволу на бортові радіостанції цивільного ПС

3.1. Дозвіл на бортові радіостанції цивільного ПС видається у разі внесення до Державного реєстру цивільних ПС України.

3.2. Для одержання дозволу на бортові радіостанції цивільного ПС Заявник повинен подати офіційне звернення на ім'я Голови Державіаслужби України, а також подати до Державіаслужби України:

Заявку на видачу дозволу на бортові радіостанції цивільного повітряного судна (додаток 2);

раніше виданий дозвіл на бортові радіостанції цивільного ПС (або пояснення - у разі його відсутності);

документ про сплату державних зборів (у разі позитивного рішення про видачу дозволу на бортові радіостанції цивільного ПС).

3.2.1. Державні збори, пов'язані з видачею дозволу на бортові радіостанції цивільного ПС та дубліката, сплачує юридична або фізична особа або за її дорученням інша особа, яка подала відповідну Заявку.

3.2.2. Заявка на одержання дозволу на бортові радіостанції цивільного ПС розглядається протягом десяти робочих днів з дня її одержання Державіаслужбою України. Якщо відомості, зазначені в Заявці, не відповідають вимогам Правил, то Державіаслужба України протягом трьох днів з дня закінчення розгляду Заявки повідомляє про це Заявника.

3.2.3. У разі позитивного результату розгляду Заявки інспектор Державіаслужби України проводить перевірку складу радіообладнання, встановленого на ПС, на відповідність тому, що вказане в Заявці.

3.3. Власник, експлуатант або орендар ПС, якому видано дозвіл на бортові радіостанції цивільного ПС, зобов'язаний повідомляти Державіаслужбу України про всі зміни складу радіоприймального та радіопередавального обладнання ПС.

3.4. У разі псування, зношення або втрати дозволу на бортові радіостанції цивільного ПС видача дубліката здійснюється відповідно до положень, зазначених у пункті 3.2 Правил, з урахуванням висновків службового розслідування, яке проводить його власник або експлуатант.

4. Строк дії та припинення чинності дозволу на бортові радіостанції цивільного ПС

4.1. Строк дії дозволу на бортові радіостанції цивільних ПС є безстроковим у разі відсутності змін у складі радіообладнання, що встановлене на повітряному судні.

(пункт 4.1 у редакції наказу Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 17.11.2010 р. N 832)

4.2. Раніше виданий дозвіл на бортові радіостанції цивільного ПС анулюється у разі виключення ПС з Державного реєстру цивільних ПС України.

5. Вимоги щодо оформлення документації, яка подається Заявником до Державіаслужби України

5.1. Заявка, що подається до Державіаслужби України, за формою, змістом та формулюванням повинна відповідати встановленому зразку (додаток 2).

У Заявці повинне бути перераховане все радіоприймальне та радіопередавальне обладнання, встановлене на ПС.

5.2. Заявка, що подається до Державіаслужби України, повинна бути підписана уповноваженими на це посадовими особами власника або експлуатанта ПС. У всіх випадках зазначається посада та прізвище особи, яка підписує Заявку. Заявка, що не відповідає встановленому зразку (додаток 2), до розгляду не приймається.

5.3. Державіаслужба України приймає до розгляду оригінали документів або документи, які надійшли електронною поштою з адреси E-mail, що зареєстрована в Державіаслужбі України.

Оригінали документів, що мають підчищення, рукописні або машинописні виправлення, не засвідчені підписом та печаткою, до розгляду не приймаються.

 

Начальник управління підтримання
льотної придатності ПС
 

 
С. М. Юцкевич
 

 

УКРАЇНА

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(ДЕРЖАВІАСЛУЖБА УКРАЇНИ) 


  

 

UKRAINE

STATE ADMINISTRATION
OF UKRAINE FOR AVIATION
SAFETY OVERSIGHT

(STATE AVIATION ADMINISTRATION) 


ДОЗВІЛ
НА БОРТОВІ РАДІОСТАНЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ПОВІТРЯНОГО СУДНА

CIVIL AIRCRAFT RADIO STATION LICENSE

N

1. Державний і реєстраційний знаки
Nationality and Registration Marks

  

2. Бортовий радіотелефонний позивний
Board Radio Telephonic Call Signs

  

3. Заводський номер
Serial Number

Тип (модель)
Model

  

4. Цей дозвіл на бортові радіостанції, виданий відповідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію від 7 грудня 1944 року та Повітряного кодексу України, входить до складу бортової документації вищезгаданого повітряного судна. Передання цього дозволу та позивних на інші повітряні судна забороняється.
This Aircraft Radio Station issued in accordance with the Convention on International Civil Aviation dated December 7 1944 and pursuant to Air Code of Ukraine, is a part of on-board documents of the above mentioned aircraft. Rendering of this license as board call signs to another aircrafts is prohibited.  

Виключено

Дата
Date 

Підпис
Signature

Посада
Title
 

Перелік радіообладнання, що встановлене на повітряному судні
List of on board Appliance

  

Радіообладнання
Appliance
 

Тип
Type 

Кількість
Quantity 

Потужність (Ват)
Power (Watt) 

Діапазон хвиль
Frequency Band 

Сітка частот
Frequency Spacing 

Радіостанції
Communication 

УКВ
VHF 

  

  

  

  

  

КВ
HF 

  

  

  

  

  

Навігаційне
Navigation VHF 

Курс
Course 

 

 

 

 

 

Глісада
Glide Slope 

  

  

  

  

  

Маркер
Marker 

  

  

  

  

  

Навігаційне
Navigation 

VLF 

  

  

  

  

  

Радіолокаційна станція
Weather-Radar 

  

  

  

  

  

Радіолокаційний відповідач
ATC Transponder 

"А/С"  

  

  

  

  

  

"S"  

  

  

  

  

  

Радіодалекомір "DME"
Radio DME 

  

  

  

  

  

Радіовисотомір
Radio Altimeter  

  

  

  

  

  

Радіокомпас
Radio Compass  

  

  

  

  

  

Аварійне обладнання
Emergency Equipment  

  

  

  

  

  

10 

Доплерівський вимірювач швидкості та зносу
Doppler Speed and Drift Meter 

  

  

  

  

  

11 

Бортова система попередження зіткнення у повітрі
Traffic Collision Avoidance System 

  

  

  

  

  

  

.....................……………….. 

  

  

  

  

  

 

Начальник управління підтримання
льотної придатності ПС
 

 
С. М. Юцкевич
 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 17.11.2010 р. N 832)

 

Дата
................ 

Реєстр. N
.................. 

РС
................... 

РП 

UR- 

UR 

.................. 

.................... 

................... 

Дата
видачі ....................... 

  

  


Державна авіаційна служба України

----------------------------------------

Україна, 01135, Київ-135
проспект Перемоги, 14. 


ЗАЯВКА НА ВИДАЧУ ДОЗВОЛУ
НА БОРТОВІ РАДІОСТАНЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ПОВІТРЯНОГО СУДНА

APPLICATION FOR AIRCRAFT RADIO STATION LICENSE CIVIL AIRCRAFT

1. 

Державний та реєстраційний знаки ПС
Aircraft national and registration marks 

  

2. 

Позначення ПС виготовлювачем
Aircraft model 

  

3. 

Серійний номер ПС
Aircraft serial number 

  

4. 

Власник ПС та його юридична адреса
Aircraft's Owner & Owner's address 

  

5. 

Експлуатант ПС та його юридична адреса
Aircraft's Operator & Operator's address 

  

6. 

Радіообладнання
Applliance 

Тип
Type 

Кількість
Quantity 

Потужність (Ват)
Power (Watt) 

Діапазон
Frequency Band 

Сітка
частот
Frequency Spacing 

Радіостанції
Communication 

Укв
VHF 

  

  

  

  

  

КВ
HF 

  

  

  

  

  

Навігаційне
Navigation VHF 

Курс
Course 

 

 

 

 

 

Глісада
Glide Slope 

  

  

  

  

  

Маркер
Marker 

  

  

  

  

  

Навігаційне
Navigation 

VLF 

  

  

  

  

  

Радіолокаційна станція
Weather-Radar 

  

  

  

  

  

Радіолокаційний відповідач
Transponder 

"А/С" 

  

  

  

  

  

"S" 

  

  

  

  

  

Радіодалекомір "DME"
Radio DME 

  

  

  

  

  

Радіовисотомір
Radio-Altimeter 

  

  

  

  

  

Радіокомпас
Radio-Compass 

  

  

  

  

  

Аварійне обладнання
Emergency-Equipment 

  

  

  

  

  

Доплерівський вимірювач швидкості та зносу
Doppler Speed and Drift Meter 

  

  

  

  

  

Бортова система попередження зіткнення у повітрі
Traffic Collision Avoidance System 

  

  

  

  

  

  ,      ,      ,      ,      ,      ,      , 

  

  

  

  

  

Я цим документом засвідчую, що вказана вище інформація є точною у всіх відношеннях. З Правилами видачі дозволів на бортові радіостанції цивільних повітряних суден України ознайомлений.
I hereby declare that the above - mentioned particulars are true in all respects.

Прошу виписати оплату за виконану дію.

Підпис заявника __________________      Прізвище ______________________________________
Signature of Applicant                                      Surname

Посада _____________________________________      Дата _______________________________
Title      М. П.                                                                        Date 

Особа, яка прийняла заявку ___________________________________
                                                                                        (прізвище та ініціали) 

Дата _________________      Підпис _____________________ 

 

Начальник управління підтримання
льотної придатності ПС
 

 
С. М. Юцкевич
 

Опрос