Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в приказ Министерства обороны Украины и Министерства образования и науки Украины от 20.08.2001 N 285/602

Минобороны, Министерство образования и науки
Приказ от 24.01.2005 № 58/40
Утратил силу

Про внесення змін та доповнень до наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 20.08.2001 N 285/602

Наказ Міністерства оборони України,
Міністерства освіти і науки України
від 24 січня 2005 року N 58/40

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 лютого 2005 р. за N 170/10450

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства оборони України,
 Міністерства освіти і науки України
 від 20 серпня 2001 року N 285/602
згідно з
 наказом Міністерства оборони України,
Міністерства освіти і науки України
 від 27 січня 2015 року N 37/51)

Відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту" та "Про наукову і науково-технічну діяльність" НАКАЗУЄМО:

1. Унести такі зміни до наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 20 серпня 2001 року N 285/602 "Про затвердження Інструкції про порядок заміщення вакантних посад командування, наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах (військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів) на конкурсній основі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2001 року за N 792/5983:

преамбулу наказу після слів "Закону України "Про освіту" доповнити словами та цифрами "статей 39, 40 та 48 Закону України "Про вищу освіту";

пункт 3 наказу викласти в такій редакції: "3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра оборони України з гуманітарної політики та у зв'язках з Верховною Радою України та заступника Міністра освіти і науки України".

2. Затвердити Зміни та доповнення до Інструкції про порядок заміщення вакантних посад командування, наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах (військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів) на конкурсній основі, затвердженої наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 20 серпня 2001 року N 285/602, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2001 року за N 792/5983, що додаються.

3. Наказ розіслати до з'єднань та їм рівних.

 

Міністр оборони України
генерал армії України
 

 
О. І. Кузьмук
 

Виконуючий обов'язки Міністра
освіти і науки України
 

 
В. Г. Кремень
 

 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Інструкції про порядок заміщення вакантних посад командування, наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах (військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів) на конкурсній основі

1. У тексті Інструкції слова:

"Головне управління кадрової політики" у відповідних відмінках замінити словами "Департамент кадрової політики та військової освіти" у відповідних відмінках;

"начальник Головного управління кадрової політики" у відповідних відмінках замінити словами "директор Департаменту кадрової політики та військової освіти" у відповідних відмінках;

"управління центрального апарату" у відповідних відмінках замінити словами "департаменти та управління центрального апарату" у відповідних відмінках;

"начальник військового навчального підрозділу" у відповідних відмінках замінити словами "керівник військового навчального підрозділу" у відповідних відмінках;

"начальник управління центрального апарату" у відповідних відмінках замінити словами "директор (начальник) департаменту (управління) центрального апарату" у відповідних відмінках;

"посади командування" у відповідних відмінках замінити словами "посади командування (керівного складу)" у відповідних відмінках.

2. У пункті 1.1:

після слів "заклади I - IV рівнів акредитації" додати слова "та військові інститути у складі вищих навчальних закладів";

слова "та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів" замінити словами "а також факультети (кафедри) військової підготовки вищих навчальних закладів".

3. Пункт 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2. Інструкцію розроблено відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову та науково-технічну діяльність", Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2002 року N 744 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2003 року за N 600/7921 (далі - Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів), та Положення про вищі військові навчальні заклади Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 21 червня 2004 року N 221, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 липня 2004 року за N 841/9440 (далі - Положення про вищий військовий навчальний заклад), Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України від 20 червня 2003 року N 400/192, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2003 року за N 978/8299 (далі - Положення про військовий навчальний підрозділ)".

4. В абзаці четвертому пункту 1.3 слова "Тимчасовому положенні про проходження військової служби особами офіцерського складу, затвердженому Указом Президента України від 13 травня 1993 року N 174/93" замінити словами "Положенні про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України, затвердженому Указом Президента України від 7 листопада 2001 року N 1053".

5. Пункт 1.3 доповнити абзацами п'ятим та шостим такого змісту:

"Призначення цивільних осіб на посади командування, наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників можливо за умови, якщо штатом (штатним розписом) передбачені посади, що заміщуються працівниками Збройних Сил України.

Перелік документів, які подаються до конкурсної комісії, особливості проведення конкурсу на заміщення вакантних посад командування, наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників, що заміщуються цивільними особами, та укладання з ними відповідного контракту визначаються Положенням про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів".

6. У пункті 1.4 слова "Інструкції про організацію освітньої діяльності" замінити словами "Положенні про вищі військові навчальні заклади (Положенні про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів)".

7. В абзаці першому пункту 1.7 після слів "крім рапорту, який подається" додати слова "особою офіцерського складу".

8. У пункті 1.9 слова "особами офіцерського складу - жінками" замінити словом "жінками".

9. Пункт 1.8 вилучити, пункти 1.9 та 1.10 уважати відповідно пунктами 1.8 та 1.9.

10. Пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Посаду начальника вищого військового навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації може займати особа офіцерського складу, яка є громадянином України, вільно володіє українською мовою, має вчене звання професора, науковий ступінь доктора або кандидата наук і стаж науково-педагогічної діяльності не менше ніж десять років.

Посаду начальника вищого військового навчального закладу першого або другого рівня акредитації може займати особа офіцерського складу, яка є громадянином України, вільно володіє українською мовою, має повну вищу освіту, відповідну підготовку, а також стаж педагогічної роботи у вищих військових навчальних закладах не менше ніж п'ять років".

11. Пункт 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2. Посади першого заступника начальника вищого військового навчального закладу, заступника начальника вищого військового навчального закладу з навчальної та наукової роботи, заступника начальника вищого військового навчального закладу з навчальної роботи, заступника начальника вищого військового навчального закладу з наукової роботи, начальників навчального та науково-організаційного відділів у вищому військовому навчальному закладі третього або четвертого рівня акредитації можуть займати особи, які мають, як правило, вчене звання (науковий ступінь), стаж науково-педагогічної роботи у вищому військовому навчальному закладі не менше п'яти років та досвід керівництва факультетом (кафедрою, науково-дослідною установою) не менше трьох років або досвід проходження військової служби на посадах не нижче начальника штабу бригади (полку), командира окремого батальйону та їм рівних не менше 4 років.

Посади заступника начальника вищого військового навчального закладу, заступника начальника вищого військового навчального закладу з навчальної роботи, начальника навчального відділу у вищому військовому навчальному закладі першого або другого рівня акредитації можуть займати особи, які, як правило, мають вчене звання (науковий ступінь) та стаж педагогічної роботи у вищому військовому навчальному закладі не менше п'яти років або досвід проходження військової служби на посадах не нижче начальника штабу полку, командира окремого батальйону та їм рівних не менше 4 років".

12. Пункт 2.3 викласти в такій редакції:

"2.3. Посади заступника начальника вищого військового навчального закладу з логістики, заступника начальника вищого військового навчального закладу з гуманітарних питань можуть займати особи, які мають досвід роботи за фахом не менше десяти років та досвід керівництва відповідними підрозділами (службами) не менше трьох років".

13. Пункт 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. Посади начальника (декана) факультету вищого військового навчального закладу можуть займати особи офіцерського складу, які мають вчене звання і науковий ступінь, а також стаж науково-педагогічної роботи у вищому військовому навчальному закладі не менше п'яти років.

Посади заступника начальника (декана) факультету вищого військового навчального закладу можуть займати особи офіцерського складу, які мають, як правило, вчене звання (науковий ступінь), а також стаж науково-педагогічної роботи у вищому військовому навчальному закладі не менше п'яти років.

Посади керівника військового навчального підрозділу та його заступника можуть займати особи, які мають вчене звання (науковий ступінь), а також стаж науково-педагогічної роботи у вищому військовому навчальному закладі або військовому навчальному підрозділі не менше п'яти років".

14. Пункт 2.5 викласти в такій редакції:

"2.5. Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на інші посади науково-педагогічних (педагогічних) та наукових працівників вищого військового навчального закладу (військового навчального підрозділу) визначені в Положенні про вищі військові навчальні заклади (Положенні про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів)".

15. Абзац другий пункту 3.1 вилучити.

16. Абзац другий пункту 3.4 вилучити.

17. Пункт 3.8 викласти в такій редакції:

"3.8. Конкурсна комісія розглядає подані рапорти та відповідні матеріали претендентів на посаду начальника вищого військового навчального закладу і вносить кандидатури претендентів, які відповідають вимогам цієї Інструкції, для розгляду на вченій (педагогічній) раді вищого військового навчального закладу.

3.8.1. Вчена (педагогічна) рада вищого військового навчального закладу розглядає запропоновані кандидатури та рекомендує конкурсній комісії кандидатури претендентів на посаду начальника вищого військового навчального закладу, які набрали не менше ніж 30 відсотків голосів від статутного складу вченої (педагогічної) ради під час голосування.

Кожен член вченої (педагогічної) ради може голосувати лише за одну кандидатуру.

3.8.2. У разі, якщо жоден з претендентів на посаду начальника вищого військового навчального закладу не набрав у першому турі потрібної кількості голосів, проводиться другий тур. До голосування у другому турі допускається не більше двох кандидатів з числа тих, хто набрав у першому турі найбільшу кількість голосів. У разі, якщо в другому турі жоден з кандидатів на посаду начальника вищого військового навчального закладу не набрав 30 відсотків голосів від статутного складу вченої (педагогічної) ради, конкурс оголошується повторно.

У разі, якщо в результаті повторного конкурсу жоден з кандидатів не набрав 30 відсотків голосів від статутного складу вченої (педагогічної) ради під час голосування, Міністр оборони України до проведення нового конкурсу призначає тимчасово виконуючого посаду начальника вищого військового навчального закладу на строк не більше ніж шість місяців.

3.8.3. Конкурсна комісія розглядає рекомендовані вченою (педагогічною) радою кандидатури та надає пропозиції Міністру оборони України щодо призначення на посаду начальника вищого військового навчального закладу однієї з рекомендованих кандидатур.

3.8.4. У разі створення нового вищого військового навчального закладу Міністр оборони України призначає тимчасово виконуючого посаду начальника вищого військового навчального закладу на термін до проведення конкурсу, але не більше ніж на шість місяців".

18. Пункт 3.11 викласти в такій редакції:

"3.11. Після позитивного розгляду рішення конкурсної комісії Вищою атестаційною комісією Міністерства оборони України кандидатура претендента за поданням Міністра оборони України погоджується з Міністерством освіти і науки України. У разі погодження кандидатури видається наказ Міністра оборони України по особовому складу про призначення особи офіцерського складу на посаду".

19. У пункті 3.12 слова "або при вищому навчальному закладі" вилучити.

20. Пункт 3.13 вилучити.

21. Абзац другий пункту 4.1 вилучити.

22. У пунктах 4.3, 4.6, 4.11, 5.3, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.15, 5.17, 5.20 та у додатку 1 слова "офіцерського складу" вилучити.

23. Абзац другий пункту 4.4 вилучити.

24. У пунктах 4.6 та 5.5 слова "підпорядкованого офіцерського складу" замінити словами "підпорядкованого особового складу".

25. У пунктах 4.6, 4.7, 5.5, 5.9 після слова "рапортів" додати слово "(заяв)".

26. Пункт 4.8 викласти в такій редакції:

"4.8. Конкурсна комісія розглядає подані рапорти (заяви) та відповідні матеріали претендентів на посаду керівника військового навчального підрозділу і вносить кандидатури претендентів, які відповідають вимогам цієї Інструкції, для розгляду на засіданні вченої ради факультету військової підготовки (зборах особового складу кафедри військової підготовки).

Вчена рада факультету військової підготовки (збори особового складу кафедри військової підготовки) розглядає запропоновані кандидатури та рекомендує конкурсній комісії кандидатури претендентів на посаду керівника військового навчального підрозділу, які набрали не менше ніж 30 відсотків голосів від складу вченої ради (зборів) під час голосування.

Кожен член вченої ради (зборів) може голосувати лише за одну кандидатуру".

27. Пункт 4.9 викласти в такій редакції:

"4.9. Конкурсна комісія (у складі не менше 2/3 членів комісії) на підставі співбесіди з кандидатами на посаду керівника військового навчального підрозділу, результатів їх праці на попередніх посадах розглядає рекомендовані вченою радою (зборами) кандидатури та надає пропозиції щодо призначення на посаду однієї із кандидатур".

28. У пункті 4.11 слова "першим заступником Міністра оборони України" замінити словами "посадовою особою за номенклатурою призначення".

29. Пункт 4.12 викласти в такій редакції: "4.12. У разі створення нового військового навчального підрозділу вищого навчального закладу посадова особа за номенклатурою призначення призначає виконуючого обов'язки начальника військового навчального підрозділу вищого навчального закладу на термін до проведення конкурсу, але не більше ніж на шість місяців".

30. Пункт 5.3 доповнити абзацом третім такого змісту: "До складу організаційного ядра входять особи, які тимчасово призначені (без проведення конкурсу) на посади командування (керівного складу) наказами по особовому складу відповідних посадових осіб згідно з Номенклатурою посад для призначення осіб офіцерського складу на термін не більше ніж шість місяців".

31. У пункті 5.4:

слова "які комплектуються з числа осіб офіцерського складу" вилучити;

слова "публікуються в інформаційних листках" замінити словами "публікуються в засобах масової інформації та у вигляді інформаційних листків про оголошення конкурсу".

32. У третьому абзаці пункту 5.6 слова "закінченням терміну перебування на посаді, який був визначений попереднім конкурсом" вилучити.

33. Пункт 5.6 доповнити абзацом четвертим такого змісту: "не пізніше двох місяців до закінчення терміну перебування особи на посаді, який був визначений попереднім конкурсом".

34. У пункті 5.8:

після слова "рапорту" додати слово "(заяви)";

після слів "та відповідні матеріали" додати слова "осіб офіцерського складу".

35. У пункті 5.10 слова "три доби" замінити словом "добу".

36. У пункті 5.13 речення "Якщо у бюлетені залишені прізвища декількох кандидатів, то кожний з них отримує позитивний голос" замінити реченням "Кожен член вченої (педагогічної) ради може голосувати лише за одну кандидатуру".

37. Пункти 5.14 та 5.18 доповнити другим абзацом такого змісту: "Цивільні особи, відібрані за конкурсом, приймаються на роботу згідно з Положенням про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації".

38. У пункті 5.20 після слова "рапорти" додати слово "(заяви)".

39. Пункти 5.19 та 5.21 вилучити, пункт 5.20 вважати пунктом 5.19.

40. У додатку 2 примітки вилучити.

 

Директор Департаменту кадрової
політики та військової освіти
Міністерства оборони України
 

 
 
А. С. Кірієня
 

Начальник Департаменту
кадрової роботи Міністерства
освіти і науки
 

 
 
В. Т. Биковський
 

Опрос