Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка компенсации Пенсионному фонду Украины разницы между суммой страховых взносов, уплаченных по специальной ставке плательщиками фиксированного сельскохозяйственного налога и страховыми взносами, которые были бы уплачены при применении ставки, определенной в абзаце втором пункта 1 статьи 4 Закона Украины "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование"

Пенсионный фонд, Министерство аграрной политики
Порядок, Постановление, Приказ от 14.01.2005 № 1-1, 10
Утратил силу

Про затвердження Порядку компенсації Пенсійному фонду України різниці між сумою страхових внесків, сплачених за спеціальною ставкою платниками фіксованого сільськогосподарського податку, та страховими внесками, які були б сплачені при застосуванні ставки, визначеної в абзаці другому пункту 1 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"

Наказ Міністерства аграрної політики України
від 14 січня 2005 року N 10

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 лютого 2005 р. за N 127/10407

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства аграрної політики України
 від 20 січня 2006 року N 11
,
 від 10 січня 2007 року N 4
,
від 14 січня 2008 року N 5,
 від 20 січня 2009 року N 38

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 7 листопада 2011 року N 601)

На виконання Законів України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", "Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування сільськогосподарських підприємств" НАКАЗУЮ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства аграрної політики України від 20.01.2006 р. N 11,
 від 10.01.2007 р. N 4
,
 у редакції наказу Міністерства аграрної політики України
від 14.01.2008 р. N 5)

1. Затвердити Порядок компенсації Пенсійному фонду України різниці між сумою страхових внесків, сплачених за спеціальною ставкою платниками фіксованого сільськогосподарського податку, та страховими внесками, які були б сплачені при застосуванні ставки, визначеної в абзаці другому пункту 1 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", що додається.

2. Департаменту фінансів (Зуб Г. І.) в установленому порядку:

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 10.01.2007 р. N 4)

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2.2. Довести наказ до відома Міністерства аграрної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних і Управління агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій, галузевих формувань та організацій, що входять до сфери управління Міністерства.

(підпункт 2.2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 20.01.2006 р. N 11)

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра аграрної політики України Лузана Ю. Я.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства аграрної політики України від 20.01.2006 р. N 11,
 від 10.01.2007 р. N 4)

 

В. о. Міністра 

Ю. Я. Лузан 

 

Про затвердження Порядку компенсації Пенсійному фонду України різниці між сумою страхових внесків, сплачених за спеціальною ставкою платниками фіксованого сільськогосподарського податку, та страховими внесками, які були б сплачені при застосуванні ставки, визначеної в абзаці другому пункту 1 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"

Постанова правління Пенсійного фонду України
від 14 січня 2005 року N 1-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 лютого 2005 р. за N 127/10407

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами правління Пенсійного фонду України
 від 20 січня 2006 року N 1-2
,
 від 10 січня 2007 року N 1-2
,
 від 14 січня 2008 року N 2-1
,
 від 20 січня 2009 року N 20-1

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою правління Пенсійного фонду України
від 7 листопада 2011 року N 34-1)

На виконання Законів України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", "Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування сільськогосподарських підприємств" та пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з постановами
 правління Пенсійного фонду України від 20.01.2006 р. N 1-2,
 від 10.01.2007 р. N 4
,
 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 14.01.2008 р. N 2-1)

1. Затвердити Порядок компенсації Пенсійному фонду України різниці між сумою страхових внесків, сплачених за спеціальною ставкою платниками фіксованого сільськогосподарського податку, та страховими внесками, які були б сплачені при застосуванні ставки, визначеної в абзаці другому пункту 1 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", що додається.

2. Управлінням надходження доходів (Литвиненко В. В.) та юридичному (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника Голови правління В. М. Короневського.

 

Голова правління 

Б. Зайчук 

 

Порядок
компенсації Пенсійному фонду України різниці між сумою страхових внесків, сплачених за спеціальною ставкою платниками фіксованого сільськогосподарського податку, та страховими внесками, які були б сплачені при застосуванні ставки, визначеної в абзаці другому пункту 1 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"

1. Цей Порядок розроблено на виконання Законів України "Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування сільськогосподарських підприємств", "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 20.01.2006 р. N 11,
 постановою правління Пенсійного фонду України
 від 20.01.2006 р. N 1-2
,
 наказом Міністерства аграрної
 політики України від 10.01.2007 р. N 4,
постановою правління Пенсійного фонду України
 від 10.01.2007 р. N 1-2
,
 постановою правління
 Пенсійного фонду України від 14.01.2008 р. N 2-1,
 наказом Міністерства аграрної політики України
від 14.01.2008 р. N 5)

2. Порядок визначає механізм здійснення компенсації Пенсійному фонду України сум втрат від застосування спеціальної ставки платниками фіксованого сільськогосподарського податку, яка визначена як різниця між сумою страхових внесків, сплачених платниками фіксованого сільськогосподарського податку за спеціальною ставкою, та сумою страхових внесків, які були б сплачені ними за ставкою, визначеною в абзаці другому пункту 1 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування".

3. Компенсація Пенсійному фонду України зазначеної різниці здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, які перераховуються із зазначеною метою Міністерству аграрної політики України як головному розпоряднику коштів.

4. Управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах на підставі розрахунку платника фіксованого сільськогосподарського податку щомісяця визначають різницю між коштами, сплаченими за спеціальною ставкою, та коштами, які були б сплачені ними при застосуванні ставки, визначеної в абзаці другому пункту 1 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", за формою згідно з додатком 1.

Узагальнені дані щодо розміру цих коштів подаються до головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі протягом 3-х робочих днів після закінчення встановленого терміну подання платниками розрахунку за базовий звітний період. Наступного робочого дня ці дані подаються до Пенсійного фонду України.

5. Міністерство аграрної політики України згідно з бюджетним розписом в межах виділених асигнувань щомісяця перераховує Пенсійному фонду України на рахунок, відкритий у Державному казначействі України, авансові суми компенсації на поточний місяць, визначені розрахунково за формою, наведеною у додатку 2. Розрахунок здійснюється Пенсійним фондом України, виходячи з очікуваних витрат на оплату праці на поточний місяць, та подається Міністерству аграрної політики України до 5 числа поточного місяця.

У січні, лютому та грудні кожного року перерахування здійснюється за розрахунком, визначеним тільки з очікуваних витрат на оплату праці, а починаючи з березня - коригується з урахуванням відхилення від потреби за попередні періоди, що підтверджується звітними даними платника та узагальненим розрахунком, за формою, наведеною у додатку 3.

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 20.01.2006 р. N 11,
 постановою правління Пенсійного фонду України
 від 20.01.2006 р. N 1-2)

6. Органи Пенсійного фонду України ведуть бухгалтерський облік компенсації з Державного бюджету України сум втрат від застосування спеціальної ставки платниками фіксованого сільськогосподарського податку в установленому порядку окремо від основної діяльності.

 

Начальник Департаменту
фінансово-кредитної та податкової
політики Міністерства аграрної
політики України
 

 
 
 
Г. І. Зуб
 

Начальник управління
надходження доходів
Пенсійного фонду України 

 
 
В. В. Литвиненко
 

 

Розрахунок
компенсації Пенсійному фонду України різниці між сумою страхових внесків, сплачених за спеціальною ставкою платниками фіксованого сільськогосподарського податку, та страховими внесками, які були б сплачені при застосуванні ставки, визначеної в абзаці другому
пункту 1 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"

за ____________ 200_ року

Начальник управління
Пенсійного фонду України в ___________ районі
 

 
________ (підпис)
 

 
______ (ініціали, прізвище)
 

 

Директор Департаменту
надходження доходів Пенсійного
фонду України
 

 
 
В. В. Литвиненко
 

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства
 аграрної політики України від 20.01.2006 р. N 11,
 постанови правління Пенсійного фонду України
 від 20.01.2006 р. N 1-2
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України
 від 10.01.2007 р. N 4,
постановою правління Пенсійного фонду України
 від 10.01.2007 р. N 1-2
,
 постановою правління Пенсійного фонду України
 від 14.01.2008 р. N 2-1,
 наказом Міністерства аграрної політики України
від 14.01.2008 р. N 5
,
 наказом Міністерства аграрної політики України
 від 20.01.2009 р. N 38,
 постановою правління Пенсійного фонду України
 від 20.01.2009 р. N 20-1)
 

Розрахунок
авансових сум коштів, що підлягають щомісячній компенсації Пенсійному фонду України,

за ____________ 200_ року

грн.

 

Директор Департаменту
надходження доходів Пенсійного
фонду України
 

 
 
В. В. Литвиненко
 

(додаток 2 у редакції наказу Міністерства
 аграрної політики України від 20.01.2006 р. N 11,
 постанови правління Пенсійного фонду України
 від 20.01.2006 р. N 1-2
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України
 від 10.01.2007 р. N 4,
постановою правління Пенсійного фонду України
 від 10.01.2007 р. N 1-2
,
 постановою правління Пенсійного фонду України
 від 14.01.2008 р. N 2-1,
 наказом Міністерства аграрної політики України
 від 14.01.2008 р. N 5
,
 наказом Міністерства аграрної політики України
 від 20.01.2009 р. N 38,
 постановою правління Пенсійного фонду України
 від 20.01.2009 р. N 20-1)

 

Узагальнений розрахунок
компенсації Пенсійному фонду України різниці між сумою страхових внесків, сплачених за спеціальною ставкою платниками фіксованого сільськогосподарського податку, та страховими внесками, які були б сплачені при застосуванні ставки, визначеної в абзаці другому
пункту 1 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"

за ____________ 200_ року

грн.

 

Директор Департаменту
надходження доходів Пенсійного
фонду України
 

 
 
В. В. Литвиненко
 

(додаток 3 у редакції наказу Міністерства
 аграрної політики України від 20.01.2006 р. N 11,
 постанови правління Пенсійного фонду України
 від 20.01.2006 р. N 1-2
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України
 від 10.01.2007 р. N 4,
постановою правління Пенсійного фонду України
 від 10.01.2007 р. N 1-2
,
 постановою правління Пенсійного фонду України
 від 14.01.2008 р. N 2-1,
 наказом Міністерства аграрної політики України
від 14.01.2008 р. N 5
,
 наказом Міністерства аграрної політики України
 від 20.01.2009 р. N 38,
 постановою правління Пенсійного фонду України
 від 20.01.2009 р. N 20-1)

Опрос