Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке представления административных данных лицом, осуществляющим управление активами негосударственного пенсионного фонда (открытого, корпоративного, профессионального)

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 11.08.2004 № 340
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок подання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)

(заголовок із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.07.2011 р. N 955)

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 11 серпня 2004 року N 340

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 січня 2005 р. за N 117/10397

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 3 червня 2008 року N 609
,
 від 15 липня 2011 року N 955

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 2 жовтня 2012 року N 1343)

Відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та з метою контролю за діяльністю особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок подання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного) (додається).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.07.2011 р. N 955)

2. Т. в. о. Виконавчого секретаря В. Прядку забезпечити:

державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України;

опублікування рішення відповідно до чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на т. в. о. Виконавчого секретаря В. Прядка.

 

Голова Комісії 

А. Балюк 

 

 

Положення
про порядок подання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)

(У тексті Положення слово "надання" у всіх відмінках замінено словом "подання" у відповідному відмінку згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 липня 2011 року N 955)

Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

(преамбула у редакції рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 15.07.2011 р. N 955)

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок, склад та терміни подання особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного) (далі - Особа), до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) адміністративних даних про управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного) (далі - пенсійний фонд).

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.07.2011 р. N 955)

1.2. Адміністративні дані про управління активами пенсійних фондів (далі - Дані) подають до Комісії особи, які здійснюють управління активами пенсійного фонду та мають ліцензії Комісії на провадження професійної діяльності з управління активами, отримані відповідно до чинного законодавства. Якщо управління активами одного пенсійного фонду здійснюють декілька осіб, то Дані до Комісії подає кожна Особа окремо.

1.3. Дані в електронній формі складаються шляхом заповнення державною мовою таблиць та форм, передбачених цим Положенням, за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів у форматі, визначеному Комісією.

Електронна форма Даних складається відповідно до Порядку заповнення особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), електронних форм даних, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.07.2011 N 955.

(пункт 1.3 у редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 15.07.2011 р. N 955)

2. Порядок і терміни подання Даних

2.1. Особа подає до центрального апарату Комісії Дані щодо управління активами пенсійних фондів:

щомісячні;

щоквартальні;

щорічні.

2.2. Особа подає Дані до Комісії в терміни:

2.2.1. Щомісячні - до 13 години другого робочого дня місяця, наступного за звітним. Дані за останній місяць кварталу подаються у складі квартальних;

2.2.2. Щоквартальні - до останнього числа першого місяця кварталу, наступного за звітним;

2.2.3. Щорічні - до 30 квітня року, наступного за звітним.

2.3. Дані подаються до Комісії одним із таких способів:

2.3.1 шляхом подання (надсилання) до загального відділу центрального апарату Комісії Даних в паперовій формі та/або в електронній формі;

2.3.2 шляхом подання до центрального апарату Комісії Даних в електронній формі у вигляді електронних документів з використанням системи електронного документообігу.

2.4. Спосіб подачі Даних до Комісії обирає Особа.

2.5. Дані відповідно до способу, визначеного підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 цього розділу, подаються (надсилаються) таким чином:

2.5.1. Щомісячні Дані надсилаються до Комісії в електронній формі на електронну адресу.

2.5.2. Щоквартальні та щорічні Дані подаються до Комісії в паперовій формі та в електронній формі на електронну адресу.

2.5.3. Електронна форма Даних за змістом має відповідати паперовій формі Даних, склад якої установлено цим Положенням.

2.5.4. У разі якщо паперова форма Даних нараховує більше одного аркуша, така паперова форма Даних має бути прошнурована, аркуші пронумеровані та скріплені відбитком печатки Особи та підписом керівника. На зворотному боці останнього аркуша робиться такий напис: "Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки Особи та підписом керівника (кількість)".

2.5.5. Паперова форма Даних при поданні до Комісії супроводжується листом на бланку Особи.

2.5.6. Дані подаються до Комісії у формах, строки та в обсязі, що встановлені цим Положенням. Дані повинні містити всі визначені цим Положенням довідки. Усі довідки Даних мають бути заповнені, містити достовірну та повну інформацію.

2.5.7. Дані у паперовій формі подаються до загального відділу центрального апарату Комісії або надсилаються поштою.

2.5.8. Електронна форма Даних складається та подається по кожному фонду окремо і не архівується.

2.5.9. Після прийняття Даних Комісія надсилає відправнику електронною поштою реєстраційний номер, за яким Дані зареєстровані в електронному журналі. У разі відсутності реєстраційного номера Даних в електронному журналі такі Дані вважаються не прийнятими.

2.5.10. У разі подання виправлених щоквартальних Даних Особа зобов'язана подати їх до Комісії не пізніше дати закінчення строків, зазначених у підпункті 2.2.2 пункту 2.2 цього розділу.

2.5.11. У разі подання виправлених щорічних Даних Особа зобов'язана подати їх до Комісії не пізніше дати закінчення строків, зазначених у підпункті 2.2.3 пункту 2.2 цього розділу.

2.5.12. Виправлені Дані подаються до Комісії в паперовій та електронній формах (диск 3,5 або лазерний диск) та супроводжуються листом Особи, в якому зазначаються причини заміни.

2.6. Дані відповідно до способу, визначеного підпунктом 2.3.2 пункту 2.3 цього розділу, подаються у порядку, встановленому Положенням про подання адміністративних даних та інформації професійними учасниками фондового ринку у вигляді електронних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 N 492, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.06.2011 за N 789/19527.

2.7. У разі якщо останній день подання Даних припадає на неробочий день, термін подання Даних переноситься на перший після неробочого робочий день.

2.8. Термін подання Даних Особою продовжується у разі надходження до Комісії письмового повідомлення про неможливість подання інформації у встановлений термін у зв'язку з:

а) вилученням документів Особи у паперовій та електронній формах правоохоронними органами (з наданням копій документів, які підтверджують вилучення зазначеної документації);

б) настанням форс-мажорних обставин (з наданням копій документів, які підтверджують зазначені обставини).

2.9. Особа зобов'язана подати Дані до Комісії протягом 15 календарних днів з дати відновлення та/або повернення вилученого програмного забезпечення та/або документації.

(розділ 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.06.2008 р. N 609
,
 у редакції рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 15.07.2011 р. N 955)

3. Склад Даних

3.1. Щомісячні Дані - це довідка про склад, структуру та вартість активів недержавного пенсійного фонду (додаток 1 до Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), затвердженого рішенням Комісії від 11.08.2004 N 339, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2005 за N 96/10376).

(пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.07.2011 р. N 955)

3.2. Квартальні Дані:

3.2.1. Супровідний лист, із зазначенням періоду подання Даних та переліку пенсійних фондів;

3.2.2. Титульний аркуш (додаток 1);

3.2.3. Інформація про недержавний пенсійний фонд за станом на останнє число звітного періоду (додаток 2);

3.2.4. Довідка про склад, структуру та вартість активів недержавного пенсійного фонду (додаток 1 до Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), затвердженого рішенням Комісії від 11.08.2004 N 339, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2005 за N 96/10376) за станом на останню дату кожного місяця окремо.

3.2.5. Підпункт 3.2.5 пункту 3.2 виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 15.07.2011 р. N 955)

3.3. Річні Дані:

3.3.1. Супровідний лист, із зазначенням періоду подання Даних та переліку пенсійних фондів;

3.3.2. Титульний аркуш (додаток 1);

3.3.3. Довідка щодо подання електронної форми Даних до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про склад, структуру та вартість активів недержавного пенсійного фонду (додаток 3);

3.3.4. Довідка про нарахування винагороди особі, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (додаток 4).

3.3.5. Підпункт 3.3.5 пункту 3.3 виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 15.07.2011 р. N 955)

3.3.6. Підпункт 3.3.6 пункту 3.3 виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 15.07.2011 р. N 955)

3.3.7. Підпункт 3.3.7 пункту 3.3 виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 15.07.2011 р. N 955)

4. Контроль за поданням Даних Особою

4.1. Державний контроль за дотриманням Особами вимог щодо подання Даних здійснює Комісія відповідно до закону.

4.2. За неподання, подання не в повному обсязі інформації та/або подання недостовірної інформації до Комісії Особа несе відповідальність відповідно до закону.

(розділ 4 у редакції рішень Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 03.06.2008 р. N 609
,
 від 15.07.2011 р. N 955)

 

Начальник управління звітності
учасників ринку цінних паперів
 

 
О. Величко
 

 

Титульний аркуш

Інформацію підтверджую, відомості, зазначені в електронній формі, що додається, збігаються з даними паперової форми: 
 
 

_____________________________
_____________________________
____________________________________________
Код за ЄДРПОУ та повне найменування особи, що
здійснює управління активами недержавного
пенсійного фонду 

________________
(Керівник) 

_________________
(підпис) 

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

М. П. 

 

 

Дата 

 


Контактна особа з питань складених Даних:

Посада, підрозділ 

 

Прізвище, ім'я, по батькові 

 

Код міжміського телефонного зв'язку, телефон, факс 

 

E-mail 

 

 

Звітний період: 

 

квартал 

 

рік 

Повне найменування недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного) 

 

Дані прийнято: 

 

 

 

 

(посада) 

(підпис) 

(прізвище, ім'я, по батькові працівника Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку) 

 

 

Інформація про недержавний пенсійний фонд

за станом на            200_ року

Повне найменування  

  

Вид недержавного пенсійного фонду 

  

Код за ЄДРПОУ 

  

Номер свідоцтва про державну реєстрацію  

  

Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію 

  

Код території за КОАТУУ 

  

Територія (область) 

  

Місцезнаходження  

  

Код міжміського телефонного зв'язку  

  

Телефон 

  

E-mail 

  

Факс 

  

www-адреса 

  

(код за КВЕД) 

(найменування виду діяльності) 

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд

Код за ЄДРПОУ 

Юридична особа відповідно до переліку* 

Найменування 

Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи 

Місцезнаходження 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація: адміністратор, особи, що здійснюють управління активами, зберігач цінних паперів, торговець цінними паперами, аудиторська фірма.

 

Довідка щодо подання електронної форми Даних до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про склад, структуру та вартість активів недержавного пенсійного фонду

за ________________ рік

_______________________________________________________________
(код за ЄДРПОУ та повне найменування недержавного пенсійного фонду)

Керівник особи, що здійснює управління
активами недержавного пенсійного фонду 

  

  

  

  

___________
(підпис) 

  

(П. І. Б.) 

  

  

М. П. 

  

Керівник зберігача недержавного
пенсійного фонду 

  

  

  

  

___________
(підпис) 

  

(П. І. Б.) 

  

  

М. П. 

  

(додаток 3 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.06.2008 р. N 609)

 

Довідка про нарахування винагороди особі, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду,

за              200_ року

________________________________________________________________
(код за ЄДРПОУ та повне найменування недержавного пенсійного фонду)

N
з/п 

Період нарахування винагороди (щомісячно) 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду (грн.) 

Відсоток від чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду для нарахування винагороди, % 

Сума винагороди (стовп. 3 х стовп. 4 / 100 %) (грн.) 

 

січень 

 

 

 

 

лютий 

 

 

 

 

березень 

 

 

 

 

квітень 

 

 

 

 

травень 

 

 

 

 

червень 

 

 

 

 

липень 

 

 

 

 

серпень 

 

 

 

 

вересень 

 

 

 

 

жовтень 

 

 

 

 

листопад 

 

 

 

 

грудень 

 

 

 

 

РАЗОМ 

 

Х 

 

Керівник особи,
що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду  

 
 
 
_______________
(підпис) 

 
 
 
(П. І. Б.) 

  

М. П. 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.07.2011 р. N 955)

____________

Опрос