Идет загрузка документа (56 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об аккредитации субъектов, осуществляющих предварительную проверку агентств по продаже авиационных перевозок

Государственная служба по надзору за обеспечением безопасности авиации
Положение, Приказ от 12.01.2005 № 9
Утратил силу

Про затвердження Положення про акредитацію суб'єктів, які здійснюють попередню перевірку агентств з продажу авіаційних перевезень

Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації
від 12 січня 2005 року N 9

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 січня 2005 р. за N 93/10373

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства інфраструктури України
від 5 вересня 2011 року N 343

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної авіаційної служби України
 від 15 березня 2018 року N 231)

На виконання Указу Президента України від 23 листопада 1996 року N 1120 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 листопада 1996 року "Про невідкладні заходи щодо впорядкування державного регулювання діяльності авіації в Україні" та Указу Президента України від 15 липня 2004 року N 803 "Про Державну службу України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" (із змінами), а також з метою вдосконалення системи продажу авіаційних перевезень на території України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про акредитацію суб'єктів, які здійснюють попередню перевірку агентств з продажу авіаційних перевезень, що додається.

2. Начальнику управління авіаційних перевезень:

2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Довести зазначений наказ до відома суб'єктів, які здійснюють попередню перевірку агентств з продажу авіаційних перевезень.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Павлюка Ю. С.

 

Голова 

В. О. Максимов 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Антимонопольного
комітету України 

 
О. О. Костусєв
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
Ю. А. Авксентьєв
 

 

Положення
про акредитацію суб'єктів, які здійснюють попередню перевірку агентств з продажу авіаційних перевезень

(У тексті Положення слова "Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" та "Державіаслужба" у всіх відмінках замінено словами "Державна авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 5 вересня 2011 року N 343)

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 року N 819 "Про створення Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях" (із змінами). Дія Положення поширюється на юридичних осіб незалежно від форм власності, які здійснюють попередню перевірку агентств з продажу авіаційних перевезень (далі - агентства).

1.2. Положення встановлює порядок акредитації суб'єктів, які здійснюють попередню перевірку агентств, порядок здійснення попередньої перевірки агентств, обов'язки суб'єктів, які здійснюють попередню перевірку агентств, умови анулювання сертифіката на право здійснення попередньої перевірки агентств, обов'язки агентства.

1.3. Акредитація суб'єктів, які здійснюють попередню перевірку агентств (далі - сертифікаційні центри), здійснюється Державіаслужбою України. Сертифікаційним центром не може бути агентство, авіапідприємство.

1.4. Нормативні посилання

У цьому Положенні наведені посилання на такі нормативно-правові акти:

абзац третій пункту 1.4 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 05.09.2011 р. N 343,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий
 вважати відповідно абзацами третім - восьмим)

Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 року N 819 (із змінами);

"Политика и инструктивный материал в области экономического регулирования международного воздушного транспорта", ICAO, Doc. 9587;

"Словарь по международной гражданской авиации ICAO", Doc. 9713;

резолюції IATA N 800, 810-г, 814;

Технічні інструкції з безпечного перевезення небезпечних вантажів повітрям ІКАО;

Резолюція ІАТА 801.

1.5. Визначення

У цьому Положенні термін має таке значення:

Попередня перевірка агентств - процедура, яка здійснюється за винагороду при сертифікації агентств згідно з Положенням про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях і повинна забезпечувати об'єктивну та компетентну оцінку спроможності агентств здійснювати продаж авіаційних перевезень.

2. Порядок акредитації сертифікаційних центрів

2.1. Для акредитації сертифікаційних центрів наказом Державіаслужби України створюється комісія із сертифікації суб'єктів комерційного обслуговування авіаційних перевезень (далі - Комісія).

2.2. Зі складу Комісії Державіаслужба України призначає голову Комісії, його заступників та відповідального секретаря. У разі відсутності голови Комісії його права передаються одному із заступників.

2.3. Комісія приймає рішення більшістю голосів на закритих засіданнях у присутності не менше двох третин складу Комісії, яке оформлюється у вигляді протоколу та підписується усіма членами Комісії. Окрема думка члена Комісії викладається на окремому аркуші та додається до рішення Комісії. На підставі рішення Комісії Державіаслужба України видає сертифікаційному центру Сертифікат.

2.4. Для отримання Сертифіката заявник подає такі документи:

заяву (на офіційному бланку за підписом керівника) на ім'я Голови Державіаслужби України щодо отримання Сертифіката. У заяві має бути така інформація: місцезнаходження заявника; номери телефонів, телефаксів, телексів; банківські реквізити (поточний рахунок у національній валюті, поточний рахунок в іноземній валюті);

статут, установчий договір, свідоцтво про державну реєстрацію;

документи щодо кількості та кваліфікації персоналу (до штату сертифікаційного центру не може бути залучений персонал агентств);

документи, що підтверджують наявність приміщення та технічного обладнання, потрібного для здійснення попередньої перевірки агентств.

2.5. Розгляд документів заявника та прийняття рішення щодо видачі йому Сертифіката здійснюється протягом 20 робочих днів з дати отримання Державіаслужбою України документів від заявника.

2.6. Достовірність наданої заявником інформації з'ясовується Комісією шляхом перевірки документів щодо кількості та кваліфікації персоналу, потрібного для організації процедури попередньої перевірки агентств. Виявлення недостовірної інформації може слугувати підставою для відхилення заяви.

2.7. Після усунення недоліків у термін, установлений рішенням Комісії, сертифікаційний центр може подати документи вдруге. У разі недодержання цього терміну сертифікаційний центр подає заяву лише через один рік.

2.8. У разі прийняття рішення щодо видачі Сертифіката Комісія оформлює Сертифікат згідно з цим Положенням (додаток 1), який підписується Головою Державіаслужби України.

2.9. Сертифікат видається строком на п'ять років.

2.10. Видача сертифікаційному центру Сертифіката у разі анулювання Сертифіката або закінчення терміну його дії здійснюється на загальних підставах.

2.11. Державіаслужба України веде реєстр даних щодо сертифікаційних центрів, які отримали Сертифікат, присвоює їм реєстраційний код та публікує реєстр через засоби інформації, якими користуються агентства, один раз на шість місяців.

3. Порядок здійснення попередньої перевірки агентств

3.1. Попередня перевірка - невід'ємна процедура сертифікації агентств.

3.2. Попередня перевірка здійснюється сертифікаційним центром, який має дійсний Сертифікат, за рахунок агентства.

3.3. Для проходження попередньої перевірки агентство подає до сертифікаційного центру такі документи:

заяву (на офіційному бланку за підписом керівника). У заяві має бути така інформація: місцезнаходження заявника; номери телефонів, телефаксів, телексів; банківські реквізити (поточний рахунок у національній валюті, поточний рахунок в іноземній валюті);

довідку щодо кількості та місць розташування офісів агентства, через які здійснюється продаж авіаційних перевезень.

3.4. Після отримання заяви агентства про проведення попередньої перевірки складається кошторис вартості робіт та у разі згоди обох сторін укладається договір.

3.5. Розгляд документів агентства та проведення попередньої перевірки офісів агентства, через які здійснюється продаж авіаційних перевезень, здійснюється протягом 10 робочих днів з дати підписання договору щодо попередньої перевірки.

3.6. Під час проведення попередньої перевірки сертифікаційний центр може запитувати інформацію про діяльність агентства у авіаперевізників або інших організацій.

3.7. Під час проведення попередньої перевірки сертифікаційний центр може надавати агентству рекомендації стосовно його діяльності.

3.8. Після проведення попередньої перевірки агентства складається акт (додатки 2, 3) у трьох примірниках. Акт підписується фахівцями сертифікаційного центру, які здійснювали попередню перевірку, та затверджується керівником сертифікаційного центру, після чого один з примірників надається агентству, другий залишається у сертифікаційному центрі, третій подається до Державіаслужби України разом із заявою агентства щодо отримання Сертифіката на право продажу авіаційних перевезень.

3.9. Під час розгляду документів агентств щодо отримання Сертифіката на право продажу авіаційних перевезень Державіаслужба України може запросити у сертифікаційного центру додаткову інформацію стосовно агентств, які пройшли попередню перевірку.

4. Обов'язки сертифікаційного центру. Порядок анулювання Сертифіката

4.1. Сертифікаційний центр зобов'язаний:

мати у своєму штаті не менше трьох фахівців, які закінчили курси Міжнародної асоціації перевізників повітряного транспорту (ІАТА) або інші сертифіковані курси з підготовки персоналу з продажу авіаційних перевезень;

мати у своєму штаті не менше трьох фахівців, які мають відповідний документ від системи продажу та бронювання авіаційних перевезень на право навчання з цієї системи;

мати відповідне технічне та технологічне обладнання для забезпечення своєї діяльності;

виконувати умови договору з агентством щодо попередньої перевірки;

здійснювати попередню перевірку агентств без упередженості;

надати акт агентству після проведення попередньої перевірки;

зберігати конфіденційність інформації стосовно агентства, яке перевіряється.

4.2. Дотримання сертифікаційним центром вимог пункту 4.1 цього Положення визначається Державіаслужбою України шляхом перевірки сертифікаційного центру один раз на рік.

4.3. У разі виявлення порушень вимог пункту 4.1 цього Положення Державіаслужба України повідомляє про це сертифікаційний центр та встановлює термін їх усунення. Якщо сертифікаційний центр не усуне порушення у встановлений термін, Державіаслужба України анулює Сертифікат.

4.4. У разі анулювання Сертифіката Державіаслужба України виключає сертифікаційний центр з реєстру, встановлює термін, з якого акти з попередньої перевірки агентств не є дійсними, та інформує про це агентства.

4.5. За розголошення конфіденційної інформації стосовно агентств сертифікаційний центр несе відповідальність згідно з законодавством України.

5. Обов'язки агентства

5.1. Агентство зобов'язане:

надавати достовірну інформацію щодо своєї діяльності при здійсненні попередньої перевірки;

допускати для здійснення попередньої перевірки фахівців сертифікаційного центру;

виконувати умови договору із сертифікаційним центром щодо попередньої перевірки.

5.2. Недотримання агентством вимог пункту 5.1 цього Положення може слугувати відмовою у здійсненні попередньої перевірки.

 

Начальник Управління
міждержавних угод та
авіаційних перевезень 

 
 
М. В. Кочубей
 

 

УКРАЇНА
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА

UKRAINE
STATE AVIATION ADMINISTRATION

СЕРТИФІКАТ
НА ПРАВО ЗДІЙСНЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПЕРЕВІРКИ АГЕНТСТВ З ПРОДАЖУ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

CERTIFICATE
OF AIR SERVICES SALES AGENCIES INSPECTION

Цим засвідчується, що
This certifies that

______________________________________________________________________,
(найменування організації / organization name)

______________________________________________________________________,
(місцезнаходження організації / organization location)

відповідає вимогам чинного законодавства України про цивільну авіацію та Положення про акредитацію суб'єктів, які здійснюють попередню перевірку агентств з продажу авіаційних перевезень, і здатна здійснювати попередню перевірку агентств з продажу авіаційних перевезень.

Цей Сертифікат не підлягає передаванню і буде чинним протягом зазначеного терміну, якщо не буде анульований.

meets the requirements of the Ukrainian civil aviation legislation and requirements and rules of accreditation of organizations for air services sales agencies inspection, and it is authorized to carry out an inspection of the agencies.

This Certificate is non-transferable and, unless sooner cancelled, shall continue in effect until otherwise terminated.

Голова ___________________
Chairman

Сертифікат N ________________
Certificate N

Дата введення в дію _________________
Effective day

Сертифікат дійсний до __________________
Certificate is valid till

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства інфраструктури України від 05.09.2011 р. N 343)

 

АКТ
попередньої перевірки агентства з продажу авіаційних перевезень

Повна назва та організаційно-правова форма агентства

  

Юридична та поштова адреса головного офісу агентства (номери телефонів, телефаксів, телексів, адреси AFTN, SITA, адреси в інших мережах передання даних) 

 
Е-mail:
Тел.
Факс:
Банківські рахунки:
(у гривнях) Р/р:
(валютний) Р/р:
МФО
ЗКПО
 

Керівник  

  

Головний бухгалтер  

  

Юридична та поштова адреса підпорядкованих агентству офісів, філій та інших відокремлених підрозділів, що займаються діяльністю з продажу авіаційних перевезень  

  

Виконання агентством фінансових вимог:
• банківська гарантія (розмір та установа банку)
• депозитний внесок на рахунки авіакомпаній (конкретизувати)  

 

Інформація від авіаперевізників щодо діяльності агентства 

  

Наявність (строк дії) ліцензії НБУ на право продажу авіаційних перевезень у ВКВ 

  

Агентські договори (з якими авіаперевізниками)  

  

Дані аудиту або перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства податковими органами (за останній рік)  

  

Інша інформація щодо діяльності агентства  

  

N з/п 

Показники офісу агентства, через який здійснюється продаж авіаційних перевезень 

Відповідність 

Примітки 

Так 

Ні 

  

Приміщення 

  

  

  

1.1 

Є у власності  

  

  

  

1.2 

Орендується  

  

  

  

1.3 

Використовується на інших умовах  

  

  

  

1.4 

Придатність приміщення для розміщення персоналу з продажу авіаційних перевезень та необхідного устаткування відповідно до санітарних норм та вимог охорони праці  

  

  

  

1.5 

Поділ приміщень технологічного персоналу та зон обслуговування пасажирів, вільний доступ громадян, що бажають скористатися послугами агентства 

  

  

  

1.6 

Наявність у приміщення входу (виходу), що дає змогу забезпечити вільний доступ громадян, що бажають скористатися послугами агентства 

  

  

  

1.7 

Наявність вивіски, розташованої на фасаді приміщення, з назвою агентства 

  

  

  

1.8 

Обладнання приміщення, його зовнішніх віконних прорізів та вхідних дверей охоронною та пожежною сигналізаціями відповідно до діючих нормативно-правових актів 

  

  

  

1.9 

Наявність внутрішнього приміщення, обладнаного охоронною, пожежною сигналізаціями з установленим сейфом, що має міцне кріплення до підлоги (стіни), для збереження робочого запасу бланків суворої звітності та наявних коштів 

  

  

  

1.10 

Наявність у касирів (агентів) металевих шаф або сейфів з індивідуальними запірними пристроями, що дають змогу безпечно тимчасово зберігати бланки суворої звітності, валідатори та кошти для розрахунку з пасажирами 

  

  

  

1.11 

Наявність у приміщенні агентства стенда з інформацією про надання послуг пасажирам, а також планом аварійної евакуації відвідувачів та персоналу в разі виникнення надзвичайних ситуацій 

  

  

  

Використання агентством систем бронювання та продажу авіаквитків 

  

  

  

2.1 

"Сирена 2.3" 

  

  

  

2.2 

"Амадеус" 

  

  

  

2.3 

"Галілео" 

  

  

  

2.4 

Інші 

  

  

  

Технічне оснащення агентства 

  

  

  

3.1 

Наявність відеотермінального обладнання на робочому місці касира (агента), що безпосередньо виконує функції продажу та бронювання авіаційних перевезень, що дає змогу здійснювати оформлення авіаквитків, бронювання (повернення) місць через автоматизовану систему бронювання 

  

  

  

3.2 

Підключення відеотермінального обладнання до автоматизованої системи бронювання 

  

  

  

3.3 

Наявність телефонного зв'язку, підключеного до робочого місця касирів (агентів), що безпосередньо виконують функції продажу та бронювання перевезень 

  

  

  

3.4 

Наявність обладнання для продажу авіаперевезень за пластиковими картками 

  

  

  

3.5 

Наявність одного каналу факсимільного зв'язку, зареєстрованого у встановленому порядку 

  

  

  

3.6 

Наявність принтерів для автоматизованого друку авіаквитків та їх підключення до автоматизованої системи бронювання та продажу авіаквитків 

  

  

  

3.7 

Наявність іншого комп'ютерного обладнання 

  

  

  

3.8 

Наявність автоматичних ідентифікаційних валідаторів для карбонованого відбитка 

  

  

  

3.9 

Наявність у кожного касира (агента) ідентифікаційного валідатора 

  

  

  

Наявність нормативно-правових актів та довідкової документації 

  

  

  

4.1 

Наявність нормативних документів, що регламентують діяльність суб'єктів, які надають агентські послуги з продажу авіаційних перевезень 

  

  

  

4.2 

Наявність правил для агентств з продажу пасажирських перевезень 

  

  

  

4.3 

Наявність типових договорів, що укладаються з агентствами з продажу пасажирських перевезень (резолюція ІАТА 824) 

  

  

  

4.4 

Наявність резолюції ІАТА 800 та керівництва з оформлення авіаквитків (документ ІАТА) для агентств, що здійснюють продаж міжнародних авіаційних перевезень 

  

  

  

Кваліфікація персоналу агентства 

  

  

  

5.1 

Наявність посадових інструкцій на кожного співробітника 

  

  

  

5.2 

Наявність журналу щодо порушень персоналу; скарг, претензій та заяв, що надходять від пасажирів, та прийнятих за ними рішень 

  

  

  

5.3 

Керівний склад 

  

  

  

5.3.1 

Наявність вищої освіти та досвіду керівної роботи 

  

  

  

5.3.2 

Знання основних положень нормативних документів, які регламентують діяльність агентств з продажу авіаційних перевезень 

  

  

  

5.4 

Персонал, що здійснює діяльність з продажу та бронювання авіаперевезень 

  

  

  

5.4.1 

Наявність вищої або середньої спеціальної освіти 

  

  

  

5.4.2 

Наявність необхідних кваліфікаційних документів, посвідчень, дипломів, свідоцтв, що дають право здійснювати продаж та бронювання авіаперевезень 

  

  

  

5.4.3 

Знання англійської мови (у рамках спеціалізації) 

  

  

  

 

АКТ
попередньої перевірки агентства з продажу авіавантажних перевезень

Повна назва та організаційно-правова форма агентства

  

Юридична та поштова адреса головного офісу агентства (номери телефонів, телефаксів, телексів, адреси AFTN, SITA, адреси в інших мережах передачі даних)

 
Е-mail:
Тел.
Факс:
Банківські рахунки:
(у гривнях) Р/р:
(валютний) Р/р:
МФО
ЗКПО
 

Керівник

  

Головний бухгалтер

  

Юридична та поштова адреса підпорядкованих агентству офісів, філіалів та інших відокремлених підрозділів, що займаються діяльністю з продажу авіаційних перевезень

  

Виконання агентством фінансових вимог:
• банківська гарантія (розмір та установа банку)
• депозитний внесок на рахунки авіакомпаній (конкретизувати)

  

Інформація від авіаперевізників щодо діяльності агентства 

  

Наявність (строк дії) ліцензії НБУ на право продажу авіаційних перевезень у ВКВ 

  

Агентські договори (з якими авіаперевізниками)

  

Дані аудиту або перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства податковими органами (за останній рік)

 

Інша інформація щодо діяльності агентства

  

N з/п 

Показники офісу агентства, через який здійснюється продаж авіаційних перевезень 

Відповідність 

Примітки 

Так 

Ні 

  

Приміщення  

  

  

  

1.1 

Є у власності  

  

  

  

1.2 

Орендується  

  

  

  

1.3 

Використовується на інших умовах

  

  

  

1.4 

Придатність приміщення для розміщення персоналу з продажу авіаперевезень та необхідного устаткування відповідно до санітарних норм та вимог охорони праці

  

  

  

1.5 

Наявність у приміщення входу (виходу), що дає змогу забезпечити вільний доступ громадян, що бажають скористатися послугами агентства

  

  

  

1.6 

Наявність вивіски з назвою агентства 

  

  

  

1.7 

Обладнання приміщення, його зовнішніх віконних прорізів та вхідних дверей охоронною та пожежною сигналізаціями відповідно до діючих нормативно-правових актів 

  

  

  

1.8 

Наявність внутрішнього приміщення, обладнаного охоронною, пожежною сигналізаціями з установленим сейфом, що має міцне кріплення до підлоги (стіни), для збереження бланків суворої звітності, валідаторів (штампів) та наявних коштів

  

  

  

1.9 

Наявність у приміщенні агентства плану аварійної евакуації відвідувачів та персоналу в разі виникнення надзвичайних ситуацій

  

  

  

Використання агентством систем бронювання та продажу авіаційних перевезень (у разі наявності) 

  

  

  

Технічне оснащення агентства

  

  

  

3.1 

Наявність телефонного зв'язку, підключеного до робочого місця агентів 

  

  

  

3.2 

Наявність обладнання для продажу авіаперевезень за пластиковими картками 

  

  

  

3.3 

Наявність одного каналу факсимільного зв'язку 

  

  

  

3.4 

Наявність принтерів для автоматизованого друку авіавантажних накладних 

  

  

  

3.5 

Наявність іншого комп'ютерного обладнання  

  

  

  

3.6 

Наявність автоматичних ідентифікаційних валідаторів для карбонованого відбитка 

  

  

  

3.7 

Наявність у кожного агента ідентифікаційного валідатора 

  

  

  

Наявність нормативно-правових актів та довідкової документації 

  

  

  

4.1 

Наявність нормативних документів, що регламентують діяльність суб'єктів, які надають агентські послуги з продажу авіаційних перевезень 

  

  

  

4.2 

Наявність Керівництва з оформлення авіавантажних накладних (документ ІАТА), Резолюції ІАТА 801 для агентств, що здійснюють продаж міжнародних авіаційних перевезень 

  

  

  

4.3 

Наявність типових договорів ІАТА, що укладаються з агентствами з продажу авіавантажних перевезень

  

  

  

4.4 

Наявність Технічних інструкцій з безпечного перевезення небезпечних вантажів повітрям ІКАО (для агентств, діяльність яких пов'язана з перевезенням небезпечних вантажів)

  

  

  

Кваліфікація персоналу агентства  

  

  

  

5.1 

Наявність посадових інструкцій на кожного співробітника 

  

  

  

5.2 

Наявність журналу щодо порушень персоналу; скарг, претензій та заяв, що надходять від замовників, та прийнятих за ними рішень

  

  

  

5.3 

Керівний склад

  

  

  

5.3.1 

Наявність вищої освіти та досвіду керівної роботи 

  

  

  

5.3.2 

Знання основних положень нормативних документів, які регламентують діяльність агентств з продажу авіаційних перевезень 

  

  

  

5.4 

Персонал, що здійснює діяльність з продажу авіаційних перевезень 

  

  

  

5.4.1 

Наявність вищої або середньої спеціальної освіти

  

  

  

5.4.2 

Наявність необхідних кваліфікаційних документів, посвідчень, дипломів, свідоцтв, що дають право здійснювати продаж авіаційних перевезень 

  

  

  

5.4.3 

Знання англійської мови (у рамках спеціалізації)

  

  

  

____________

Опрос