Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о сертификации субъектов, осуществляющих подготовку персонала по продаже авиационных перевозок

Государственная служба по надзору за обеспечением безопасности авиации
Положение, Приказ от 12.01.2005 № 10
Утратил силу

Про затвердження Положення про сертифікацію суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з продажу авіаційних перевезень

Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації
від 12 січня 2005 року N 10

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 січня 2005 р. за N 92/10372

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства інфраструктури України
від 5 вересня 2011 року N 343

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної авіаційної служби України
 від 20 січня 2020 року N 99)

На виконання Указу Президента України від 23 листопада 1996 року N 1120 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 листопада 1996 року "Про невідкладні заходи щодо впорядкування державного регулювання діяльності авіації в Україні" та Указу Президента України від 15 липня 2004 року N 803 "Про Державну службу України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" (із змінами), а також з метою вдосконалення системи продажу авіаційних перевезень на території України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про сертифікацію суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з продажу авіаційних перевезень, що додається.

2. Начальнику управління авіаційних перевезень:

2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Довести зазначений наказ до відома суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з продажу авіаційних перевезень.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Павлюка Ю. С.

 

Голова 

В. О. Максимов 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Антимонопольного
комітету України
 

 
О. О. Костусєв
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
Ю. А. Авксентьєв
 

 

Положення
про сертифікацію суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з продажу авіаційних перевезень

(У тексті Положення слова "Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" та "Державіаслужба" у всіх відмінках замінено словами "Державна авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 5 вересня 2011 року N 343)

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене на виконання Указу Президента України від 23 листопада 1996 року N 1120 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 листопада 1996 року "Про невідкладні заходи щодо впорядкування державного регулювання діяльності авіації в Україні" та Положенням про Державну авіаційну службу України, затвердженим Указом Президента України від 06.04.2011 N 398. Дія Положення поширюється на юридичних осіб незалежно від форм власності, які здійснюють підготовку персоналу з продажу авіаційних перевезень.

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства інфраструктури України від 05.09.2011 р. N 343)

1.2. Положення встановлює порядок сертифікації суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з продажу авіаційних перевезень (далі - навчальні центри), обов'язки навчального центру, умови анулювання сертифіката на право підготовки персоналу з продажу авіаційних перевезень.

1.3. Сертифікація навчальних центрів здійснюється Державіаслужбою України.

1.4. Нормативні посилання

У цьому Положенні наведені посилання на такі нормативно-правові акти:

абзац третій пункту 1.4 виключено

(згідно з наказом Міністерства
інфраструктури України від 05.09.2011 р. N 343,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий
вважати відповідно абзацами третім - шостим)

Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 року N 819 (із змінами) (далі - Положення про Державний спеціалізований фонд);

"Политика и инструктивный материал в области экономического регулирования международного воздушного транспорта", ICAO, Doc. 9587;

"Словарь по международной гражданской авиации", ICAO, Doc. 9713;

резолюції IATA N 800, 810-г, 814.

1.5. Визначення

У цьому Положенні терміни мають такі значення:

Навчальні центри - юридичні особи, які здійснюють підготовку персоналу з продажу авіаційних перевезень.

Підготовка персоналу з продажу авіаційних перевезень - діяльність, яка здійснюється за винагороду та за умови забезпечення необхідного рівня кваліфікації персоналу з продажу авіаційних перевезень.

Персонал з продажу авіаційних перевезень - фізичні особи, які мають відповідну підготовку для здійснення продажу авіаційних перевезень.

Сертифікат на право підготовки персоналу з продажу авіаційних перевезень - документ на право здійснювати підготовку персоналу з продажу авіаційних перевезень, який видається навчальному центру Державіаслужбою України згідно з цим Положенням і свідчить про те, що навчальний центр відповідає вимогам цього Положення (далі - Сертифікат).

2. Порядок сертифікації навчальних центрів

2.1. Для сертифікації навчальних центрів наказом Державіаслужби України створюється комісія із сертифікації суб'єктів комерційного обслуговування авіаційних перевезень (далі - Комісія).

2.2. Зі складу Комісії Державіаслужба України призначає голову Комісії, його заступників та відповідального секретаря. У разі відсутності голови Комісії його права передаються одному із заступників.

2.3. Комісія приймає рішення більшістю голосів на закритих засіданнях у присутності не менше двох третин складу Комісії, яке оформлюється у вигляді протоколу та підписується усіма членами Комісії. Окрема думка члена Комісії викладається на окремому аркуші та додається до рішення Комісії. На підставі рішення Комісії Державіаслужба України видає навчальному центру Сертифікат.

2.4. Для отримання Сертифіката заявник подає такі документи:

заяву (на офіційному бланку за підписом керівника) на ім'я Голови Державіаслужби України щодо отримання Сертифіката. У заяві має бути така інформація: місцезнаходження заявника; номери телефонів, телефаксів, телексів; банківські реквізити (поточний рахунок у національній валюті, поточний рахунок в іноземній валюті);

статут, установчий договір, свідоцтво про державну реєстрацію;

документи щодо кількості та кваліфікації персоналу;

програми підготовки персоналу з продажу авіаційних перевезень (за кожним курсом окремо);

документи, які підтверджують право заявника здійснювати підготовку персоналу з продажу авіаційних перевезень за спеціалізованими курсами (в разі наявності);

документи, що підтверджують наявність приміщення та технічного обладнання, потрібного для організації процесу підготовки персоналу з продажу авіаційних перевезень.

2.5. Розгляд документів заявника та прийняття рішення щодо видачі йому Сертифіката здійснюється протягом 20 робочих днів із дати отримання Державіаслужбою України документів від заявника. Зазначені документи розглядаються після сплати державного збору за розгляд заяви щодо видачі Сертифіката згідно з Положенням про Державний спеціалізований фонд.

2.6. Достовірність наданої заявником інформації з'ясовується Комісією шляхом перевірки приміщень та технічного обладнання, потрібного для організації процесу підготовки персоналу з продажу авіаційних перевезень. Виявлення недостовірної інформації може слугувати підставою для відхилення заяви.

2.7. Після усунення недоліків у термін, установлений рішенням Комісії, навчальний центр може подати документи вдруге без сплати державного збору за розгляд заяви агентства щодо видачі Сертифіката. У разі недодержання цього терміну навчальний центр подає заяву на загальних підставах.

2.8. У разі прийняття рішення щодо видачі навчальному центру Сертифіката Комісія оформлює Сертифікат (згідно з додатком), який підписується Головою Державіаслужби України.

2.9. За отримання Сертифіката заявник повинен сплатити державний збір згідно з Положенням про Державний спеціалізований фонд.

2.10. Сертифікат видається строком на п'ять років.

2.11. Видача навчальному центру Сертифіката в разі анулювання Сертифіката або закінчення терміну дії Сертифіката здійснюється на загальних підставах.

2.12. Державіаслужба України веде реєстр даних щодо навчальних центрів, які отримали Сертифікат, присвоює їм реєстраційний код та публікує реєстр через засоби масової інформації один раз на шість місяців.

3.Обов'язки навчального центру. Порядок анулювання Сертифіката

3.1. Навчальний центр зобов'язаний:

мати в своєму штаті не менше трьох фахівців, які закінчили курси Міжнародної асоціації перевізників повітряного транспорту (IATA) або інші сертифіковані курси з підготовки персоналу з продажу авіаційних перевезень;

мати в своєму штаті не менше трьох фахівців, які мають відповідний документ від системи продажу та бронювання авіаційних перевезень на право підготовки з цієї системи;

мати навчальний клас (не менш як на десять місць), який оснащений персональними комп'ютерами, підключеними до автоматизованої системи бронювання та продажу авіаквитків;

мати відповідне технічне та технологічне обладнання для забезпечення підготовки персоналу з продажу авіаційних перевезень;

мати комплекти навчальних матеріалів за кожним курсом;

затвердити в Державіаслужбі України програми підготовки персоналу з продажу авіаційних перевезень за кожним курсом;

затвердити в Державіаслужбі України форму документа, який видається після здачі іспитів;

надавати інформацію в Державіаслужбу України щодо слухачів, які пройшли підготовку та отримали документ, який засвідчує спроможність агента здійснювати продаж авіаційних перевезень.

3.2. Дотримання навчальним центром вимог пункту 3.1 цього Положення визначається Державіаслужбою України шляхом перевірки навчального центру один раз на рік.

3.3. У разі виявлення порушень вимог пункту 3.1 цього Положення Державіаслужба України повідомляє про це навчальний центр та встановлює термін їх усунення. Якщо навчальний центр не усуне порушення у встановлений термін, то Державіаслужба України анулює Сертифікат.

3.4. У разі анулювання Сертифіката Державіаслужба України виключає навчальний центр з реєстру, встановлює термін, із якого документи про підготовку у відповідному навчальному центрі не є дійсними та інформує про це авіаперевізників та агентства.

 

Начальник Управління
міждержавних угод та
авіаційних перевезень
 

 
 
М. В. Кочубей
 

 

УКРАЇНА
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА

(Державний Герб України) 

UKRAINE
STATE AVIATION ADMINISTRATION

Сертифікат
на право підготовки персоналу з продажу авіаційних перевезень

Certificate
of air services sales personnel training
Цим засвідчується, що
This certifies that

__________________________________________________________________________________,
(найменування організації / organization name)
__________________________________________________________________________________, 
(місцезнаходження організації / organization location) 

відповідає вимогам чинного законодавства України про цивільну авіацію та Положення про сертифікацію суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з продажу авіаційних перевезень, і здатна здійснювати підготовку зазначеного персоналу.

Цей Сертифікат не підлягає переданню і буде чинним протягом зазначеного терміну, якщо не буде анульований.

meets the requirements of the Ukrainian civil aviation legislation and requirements and rules of air services sales personnel training organizations, and it is authorized to carry out training of the said personnel.

This Certificate is non-transferable and, unless sooner cancelled, shall continue in effect until otherwise terminated.

Голова ___________________
Chairman

Сертифікат N ________________
Certificate N

Дата введення в дію _________________
Effective day

Сертифікат дійсний до __________________
Certificate is valid till

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства інфраструктури України від 05.09.2011 р. N 343)

___________

Опрос