Идет загрузка документа (372 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по организации проведения обследований электрических, теплопотребляющих установок, тепловых сетей и оформлению их результатов

Министерство топлива и энергетики
Приказ, Инструкция от 24.12.2004 № 817
редакция действует с 03.09.2013

Про затвердження Інструкції з організації проведення обстежень електричних, тепловикористовуючих установок, теплових мереж та оформлення їх результатів

Наказ Міністерства палива та енергетики України
від 24 грудня 2004 року N 817

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 січня 2005 р. за N 71/10351

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства палива та енергетики України
 від 5 жовтня 2005 року N 510
,
 від 25 червня 2008 року N 345
,
 від 15 листопада 2010 року N 473
,
 наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 22 липня 2013 року N 499

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" і Положення про Міністерство палива та енергетики України, затвердженого Указом Президента України від 14.04.2000 N 598, з метою підвищення ефективності роботи державних інспекторів з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії, спрямованої на покращання технічного стану електричних, тепловикористовуючих установок та теплових мереж споживачів, дотримання встановлених режимів виробництва, постачання та споживання енергії, що сприятиме забезпеченню сталого функціонування об'єднаної енергетичної системи України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації проведення обстежень електричних, тепловикористовуючих установок, теплових мереж та оформлення їх результатів (далі - Інструкція), що додається.

2. Департаменту електроенергетики (Улітіч Ю. І.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Головному державному інспектору України з енергетичного нагляду (Арбузов Є. Л.) забезпечити проведення державними інспекторами обстежень електричних, тепловикористовуючих установок, теплових мереж, дотримання встановлених режимів виробництва, постачання та споживання енергії відповідно до вимог цієї Інструкції.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Светеліка О. Д.

 

Міністр 

С. Тулуб 

 

ІНСТРУКЦІЯ
з організації проведення заходів державного енергетичного нагляду за суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії та оформлення їх результатів

(У тексті Інструкції та додатках до неї слово "подання", слова "та подання", "або подання" у всіх відмінках виключено; слово "Мінпаливенерго" замінено словами "Міненерговугілля України" згідно з наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 22 липня 2013 року N 499)

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про електроенергетику", "Про теплопостачання" та "Про звернення громадян", Положення про Міністерство палива та енергетики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1540, Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 N 929 (із змінами) (далі - Положення), Положення про порядок накладення на суб'єктів господарської діяльності штрафів за порушення законодавства про електроенергетику, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.99 N 1312, Порядку постачання електричної енергії споживачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.99 N 441 (із змінами).

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 22.07.2013 р. N 499)

1.2. Ця Інструкція визначає процедуру здійснення заходів державного енергетичного нагляду (обстеження, перевірки, огляди, інспектування тощо) щодо контролю технічного стану та організації експлуатації електричних, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж, а також дотримання режимів виробництва, постачання і споживання електричної та теплової енергії (далі - енергія).

Вимоги цієї Інструкції поширюються на суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання та підприємства, установи і організації - споживачів енергії, незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності, які обстежуються (далі - суб'єкти господарювання), а також побутових споживачів енергії (населення) в частині розгляду їх звернень. Дія цієї Інструкції спрямована на забезпечення сталого функціонування об'єднаної енергетичної системи України, галузі електроенергетики, сфери теплопостачання та належного функціонування електричних, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж.

(абзац другий пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 22.07.2013 р. N 499)

1.3. Ця Інструкція встановлює:

порядок організації, проведення планових та/або позапланових заходів (обстежень, перевірок, оглядів, інспектувань тощо) енергоустановок суб'єктів господарювання та оформлення їх результатів, у тому числі розгляду звернень побутових споживачів енергії (населення);

(абзац другий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 22.07.2013 р. N 499)

види заходів та планові строки їх виконання;

форми документів, які складаються при плануванні та організації проведення заходів з державного енергетичного нагляду, а також порядок їх оформлення;

перелік та форми документів, що складаються за результатами проведення планових та/або позапланових заходів (обстежень, перевірок, оглядів, інспектувань тощо), контролю за їх результатами, а також порядок їх заповнення;

порядок обліку та зберігання документів на робочих місцях державних інспекторів з енергетичного нагляду (далі - інспектори) та в підрозділах Держенергонагляду.

II. Нормативні посилання та визначення

2.1. У цій Інструкції є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи:

Закон України "Про електроенергетику";

Закон України "Про теплопостачання";

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

Закон України "Про звернення громадян";

Положення про порядок накладення на суб'єктів господарської діяльності штрафів за порушення законодавства про електроенергетику, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.99 N 1312;

Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 N 929 (із змінами);

Правила користування тепловою енергією, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 N 1198 (далі - ПКТЕ);

Інструкцію про порядок складання акта екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача, затверджену наказом Міністерства палива та енергетики України від 19.01.2004 N 26, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 04.02.2004 за N 154/8753;

Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.96 N 28, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за N 417/1442 (із змінами) (далі - ПКЕЕ);

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 N 258, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за N 1143/13017 (далі - ПТЕЕС);

нормативний документ "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила", затверджений наказом Міністерства палива та енергетики України від 13.06.2003 N 296 (далі - ПТЕЕСіМ);

Критерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику їх діяльності в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання і визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю), затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 року N 75 (із змінами);

(пункт 2.1 доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з
наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 22.07.2013 р. N 499,
у зв'язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом чотирнадцятим)

Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 N 71, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05.03.2007 за N 197/13464 (далі - ПТЕТУіМ).

2.2. У цій Інструкції терміни та поняття вживаються в такому значенні:

Акт - документ, складений посадовими особами Держенергонагляду, в якому зазначається стан виконання вимог законодавства суб'єктом господарювання, а в разі невиконання - детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавства.

Електропередавальна організація - вживається у значенні, визначеному у ПКЕЕ.

Енергооб'єкт - вживається у значенні, визначеному у ПТЕЕСіМ.

Енергоустановка - вживається у значенні, визначеному у ПТЕЕСіМ.

Інспектування - процес контролю за організацією технічної експлуатації енергетичного устаткування та мереж, дотримання договірних відносин шляхом вивчення організаційно-розпорядчих документів суб'єктів господарської діяльності та аналізу повноти і достатності вжитих заходів відповідно до нормативно-правових актів та нормативних документів.

Мережа (електрична чи теплова) - вживається у значенні, визначеному Законом України "Про електроенергетику".

Обстеження - захід з контролю технічного стану енергетичного устаткування та мереж, що здійснюється переважно з використанням органолептичних методів та технічних засобів з метою визначення відповідності умов їх експлуатації вимогам нормативно-технічних та нормативно-правових актів (стандартів, норм, правил, методик, інструкцій, програм тощо), відповідності проектної, експлуатаційної, технічної, оперативної, договірної документації, режимів виробництва, постачання та споживання енергії вимогам законодавства.

(абзац восьмий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 22.07.2013 р. N 499)

Огляд - це частина процесу обстеження, яка полягає у візуальній оцінці технічного стану енергетичного устаткування та мереж за допомогою органолептичних методів.

Перевірка - вид позапланового заходу про виконання суб'єктом господарювання вимог приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами здійснення планових заходів.

Плановий захід - вид державного енергетичного нагляду, який здійснюється відповідно до затверджених у встановленому порядку квартальних (річних) планів робіт з установленою нормативними документами періодичністю, яка залежить від ступеня прийнятого ризику.

Абзац дванадцятий пункту 2.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України від 22.07.2013 р. N 499,
у зв'язку з цим абзаци тринадцятий - двадцять четвертий
 вважати відповідно дванадцятим - двадцять третім)

Позаплановий захід - це вид здійснення державного енергетичного нагляду, необхідність проведення якого визначається законодавством України.

Припис - вживається у значенні, визначеному Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Розпорядження - вживається у значенні, визначеному Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

(абзац чотирнадцятий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 22.07.2013 р. N 499)

Соціально значимі споживачі - заклади медичного обслуговування населення, підприємства комунальної теплоенергетики, загальноосвітні школи та дошкільні заклади, заклади культури, спортивні заклади, підприємства обслуговування населення, об'єкти електрозв'язку, об'єкти органів державного управління, підприємства водопостачання та водовідведення, торговельні центри, готелі, житлові будинки.

Споживач електричної енергії - вживається у значенні, визначеному в ПКЕЕ.

Споживач теплової енергії - вживається у значенні, визначеному в ПТЕТУіМ.

Суб'єкт господарювання - вживається у значенні, визначеному Господарським кодексом України.

Суб'єкти відносин у сфері теплопостачання - вживається у значенні, визначеному Законом України "Про теплопостачання".

Суб'єкти малого підприємництва - вживається у значенні, визначеному Законом України "Про державну підтримку малого підприємництва".

Суб'єкти електроенергетики - вживається у значенні, визначеному Законом України "Про електроенергетику".

Теплопостачальна організація - вживається у значенні, визначеному Законом України "Про теплопостачання".

Теплова установка - вживається у значенні, визначеному в ПТЕТУіМ.

III. Загальні вимоги до здійснення державного енергетичного нагляду

3.1. Заходи державного енергетичного нагляду здійснюються з неухильним дотриманням вимог з охорони праці, промислової санітарії та пожежної безпеки.

Заходи державного енергетичного нагляду здійснюються в робочий час суб'єктів господарювання, встановлений правилами їх внутрішнього трудового розпорядку.

3.2. Заходи державного енергетичного нагляду поділяються на планові та позапланові.

3.3. Плановими заходами є обстеження:

3.3.1. Споживачів електричної енергії залежно від ступеня ризику за переліком питань з технічного стану, організації експлуатації електроустановок та режимів споживання електричної енергії.

При виконанні планових обстежень споживачів електричної енергії обов'язково проводяться контрольні виміри фактичної електричної потужності в години ранкового або вечірнього максимуму навантаження об'єднаної енергосистеми України у споживачів, яким встановлюються граничні величини споживання електричної потужності.

За результатами вимірів складається акт з контролю електричної потужності, встановлений Методикою проведення контрольних вимірів фактичної електричної потужності в споживачів у години максимуму навантаження об'єднаної енергетичної системи України, затвердженою наказом Міністерства палива та енергетики України від 19 травня 2003 року N 241, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 03 червня 2003 року за N 426/7747.

3.3.2. Електропередавальних організацій:

за комплексом робіт щодо технічного стану об'єктів електричних мереж, організації їх експлуатації, дотримання режимів споживання (постачання) електричної енергії та потужності, енергозбутової роботи;

щодо виконання заходів з підготовки до роботи в грозовий період та під час повені;

з виконання комплексу заходів із забезпечення стійкої роботи розподільних електричних мереж в осінньо-зимовий період та в умовах надзвичайних ситуацій.

3.3.3. Споживачів теплової енергії залежно від ступеня ризику за переліком питань з:

технічного стану та експлуатації тепловикористовувальних установок і мереж, систем опалення, вентиляції, гарячого водопостачання та систем збирання та повернення конденсату, дотримання режимів споживання теплової енергії;

готовності до роботи в опалювальному сезоні.

3.3.4. Теплопостачальних організацій:

з питань технічного стану систем теплопостачання, дотримання режимів постачання теплової енергії, організації експлуатації теплових установок та мереж, систем збирання та повернення конденсату, стану обліку виробництва теплової енергії;

з питань готовності систем теплопостачання до опалювального сезону.

(пункт 3.3 у редакції наказу Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України від 22.07.2013 р. N 499)

3.4. Позапланові заходи поділяються на перевірки, огляди, інспектування тощо та здійснюються:

3.4.1. У разі виявлення недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктами господарювання, у тому числі з питань дотримання суб'єктами господарювання режимів споживання електричної та теплової енергії, а також стану обліку енергії, а саме:

щодо оцінки технічного стану об'єктів розподільчих електричних мереж;

щодо технологічних порушень на об'єктах електричних мереж, які знаходяться в експлуатації;

щодо обсягів капітального ремонту об'єктів розподільчих електричних мереж, які знаходяться в експлуатації;

щодо обсягів технічного обслуговування об'єктів розподільчих електричних мереж, які знаходяться в експлуатації;

щодо виконання обсягів інвестиційних програм з нового будівництва, реконструкції та повної заміни електричних мереж та обладнання;

щодо наявності пошкоджених кабельних ліній електропередачі;

щодо наявності діючих електроустановок та мереж, які не мають власника;

щодо забезпечення нормативного рівня надійності електропостачання споживачів;

розгляду звернень споживачів;

організації систем обліку активної електричної енергії у споживачів та про встановлення в електричних мережах споживачів та електропередавальних організацій систем автоматизованого обліку електричної енергії та локального устаткування збору і обробки даних;

споживання електричної енергії споживачами, які розраховуються за тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу;

щодо загальної характеристики споживачів електричної енергії (за договорами);

споживання електроенергії;

щодо погодинного електронавантаження за режимний день;

введення та демонтаж компенсувальних установок;

введення електронагрівального обладнання;

наявного неврахованого споживання електричної енергії, застосування відповідних санкцій за перевищення договірних величин споживання електричної енергії та потужності, про вжиті заходи до споживачів, що порушують ПКЕЕ;

споживання та оплату реактивної електроенергії споживачами;

погодинного споживання електричної потужності за режимний день;

погодинної генерації реактивної електричної потужності за режимний день;

погодинної увімкненої загальної реактивної потужності батарей статичних конденсаторів споживачів за режимний день;

щодо виконання обсягів інвестиційних програм суб'єктами господарської діяльності у сфері теплопостачання.

3.4.2. З метою перевірки виконання суб'єктами господарювання приписів, розпоряджень щодо усунення порушень вимог законодавства, виявлених за результатами здійснення заходів з державного енергетичного нагляду.

(підпункт 3.4.2 пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 22.07.2013 р. N 499)

3.4.3. У разі неподання у встановлений термін суб'єктами господарювання документів обов'язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів.

3.4.4. За поданням суб'єктом електроенергетики, суб'єктом відносин у сфері теплопостачання та споживачем електричної енергії письмової заяви до відповідного підрозділу Держенергонагляду про здійснення заходу державного енергетичного нагляду щодо:

підтвердження готовності до роботи нових чи реконструйованих енергоустановок (енергетичних об'єктів) суб'єктів господарювання;

участі в роботі комісій з перевірки знань працівників, відповідальних за електричне та (або) теплове господарство, а також працівників енергопостачальних організацій, які оформляють акти допуску на підключення енергоустановок споживачів до мереж, проводять огляд технічного стану енергоустановок побутових споживачів, а також виконують роботи, пов'язані з експлуатацією енергоустановок споживачів;

затвердження величини екологічної броні електропостачання споживача;

участі в комісії з розслідування причин і наслідків технологічних порушень, пожеж, надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на енергоустановках суб'єктів господарювання.

3.4.5. За зверненнями фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства (позаплановий захід здійснюється тільки за наявності згоди Міненерговугілля України на його проведення).

3.4.6. За зверненнями громадян безпосередньо до Держенергонагляду, відповідно до Закону України "Про звернення громадян" із вжиттям відповідних заходів при виявленні порушень.

(підпункт 3.4.6 пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 22.07.2013 р. N 499)

3.5. Періодичність обстежень встановлюється згідно з Критеріями розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику їх діяльності в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання і визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю), затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 N 75 (із змінами). Терміни проведення планових заходів з державного енергетичного нагляду зазначено в додатку 1 до цієї Інструкції. Термін обстежень суб'єктів господарювання встановлюється залежно від складу об'єктів, їх віддаленості тощо відповідним керівником структурного підрозділу Держенергонагляду, який видає направлення на здійснення заходу.

(абзац перший пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 22.07.2013 р. N 499)

Щороку до 1 квітня Держенергонагляд готує звіт про виконання річного плану (квартальних планів) з державного енергетичного нагляду суб'єктів господарювання за попередній рік і оприлюднює його в установленому порядку в мережі Інтернет.

Періодичність заходів з енергетичного нагляду за суб'єктами господарювання, які виробляють та постачають теплову енергію та є одночасно споживачами електричної енергії, встановлюється залежно від технічного стану електроенергетичного та теплоенергетичного обладнання та має відповідати Критеріям розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику їх діяльності в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання і визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 року N 75 (із змінами).

(пункт 3.5 доповнено абзацом третім згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 22.07.2013 р. N 499)

3.6. Облік щоденних робіт, планові та фактичні витрати робочого часу на їх проведення фіксуються інспектором, старшим інспектором, керівником відділення, відділу енергетичного нагляду відповідної інспекції, які планують та здійснюють заходи державного енергетичного нагляду, в Журналі обліку щоденних робіт (додаток 2 до цієї Інструкції).

(абзац перший пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 22.07.2013 р. N 499)

Зміст робіт, який зазначається у колонці 2 цього журналу, має відповідати виду планового (додаток 1 до цієї Інструкції) або позапланового заходу (пункт 3.4 цієї Інструкції). У разі, якщо робота не стосується заходів державного енергетичного нагляду, то у цій колонці журналу стисло визначається її зміст (розгляд технічних умов приєднання з назвою об'єкта, розгляд проектної документації на енергопостачання із зазначенням назви суб'єкта господарювання та його об'єктів, підготовка матеріалів за актом, приписом від "__" ______ N __, участь у технічному навчанні, виконання господарських робіт з їх розшифруванням тощо).

IV. Організація здійснення заходів державного енергетичного нагляду

4.1. Для здійснення планового або позапланового заходу відповідний структурний підрозділ Держенергонагляду видає наказ (додаток 3 до цієї Інструкції):

4.1.1. Наказ щодо здійснення планового заходу в електропередавальній організації видає керівник інспекції Держенергонагляду у відповідному регіоні або особа, яка заміщає керівника і призначена відповідним наказом.

(підпункт 4.1.1 пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 22.07.2013 р. N 499)

4.1.2. Наказ щодо здійснення позапланового заходу в електропередавальній організації видає керівник відповідної інспекції Держенергонагляду у регіоні, Автономній Республіці Крим, області, містах Києві або Севастополі або особа, яка заміщає керівника і призначена відповідним наказом.

(підпункт 4.1.2 пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 22.07.2013 р. N 499)

4.1.3. Наказ щодо здійснення планового або позапланового заходу в суб'єктів відносин у сфері теплопостачання чи споживачів електричної енергії видає керівник відповідної інспекції Держенергонагляду в регіоні, Автономній Республіці Крим, області, містах Києві або Севастополі, відділенні або особа, яка заміщає керівника і призначена відповідним наказом.

(абзац перший підпункту 4.1.3 пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 22.07.2013 р. N 499)

Наказ щодо здійснення планового заходу в теплопостачальних організаціях з тепловим навантаженням 100 Гкал/год та більше видає керівник інспекції Держенергонагляду у відповідному регіоні.

4.2. Планові заходи зі здійснення державного енергетичного нагляду, як правило, проводяться шляхом обстеження.

4.2.1. На підставі наказу на проведення обстеження суб'єкта господарювання готується направлення на проведення заходу, форма якого наведена у додатку 4 до цієї Інструкції (далі - Направлення), яке видається інспектору керівником відповідного структурного підрозділу Держенергонагляду або особою, яка заміщає керівника і призначена відповідним наказом, та засвідчується печаткою.

Під час здійснення державного нагляду за електропередавальними, теплопостачальними та теплотранспортуючими організаціями та споживачами енергії з приєднаною потужністю понад 10 тис. кВА (кВт) або з великою кількістю об'єктів у Направленні може бути вказано групу інспекторів, чисельний склад якої визначається керівником підрозділу, що організовує захід з державного енергетичного нагляду. У разі проведення заходу групою інспекторів у Направленні зазначається керівник обстеження.

(підпункт 4.2.1 пункту 4.2 у редакції наказу Міністерства
енергетики та вугільної промисловості України від 22.07.2013 р. N 499)

4.2.2. Про проведення обстеження (огляду, перевірки інспектування) суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії інформують письмовим повідомленням про проведення заходу (додаток 5 до цієї Інструкції) (далі - Повідомлення) не пізніше ніж за десять днів до дня здійснення заходу із зазначенням дати початку та завершення заходу державного енергетичного нагляду та його виду.

Повідомлення готується інспектором, реєструється в пронумерованому, прошнурованому і опечатаному Журналі обліку виданих Направлень та Повідомлень на проведення заходів державного енергетичного нагляду (розділ XI цієї Інструкції) та надсилається рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) чи телефонограмою або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі суб'єкта господарювання під розписку. При цьому слід враховувати строк поштового обігу: у межах міста - чотири дні, у межах області - п'ять днів.

(абзац другий підпункту 4.2.2 пункту 4.2 у редакції наказу Міністерства 
енергетики та вугільної промисловості України від 22.07.2013 р. N 499)

Строк здійснення планового заходу не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів, якщо інше не передбачено законодавством.

4.2.3. Після прибуття на місце проведення заходу з державного енергетичного нагляду інспектор (інспектори) повинен (повинні):

пред'явити керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі Направлення на проведення заходу та службове посвідчення, що засвідчує особу державного інспектора, і надати суб'єкту господарювання копію направлення;

запропонувати план проведення заходу, визначити з керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою порядок і пріоритетність проведення робіт, у разі потреби повідомити про наміри фіксування процесу здійснення планового чи позапланового заходу чи кожну окрему дію засобами аудіо - та відеотехніки;

вирішити питання щодо уповноваженої особи суб'єкта господарювання, яка залучається до проведення заходу (це повинен бути керівник, його заступник або особа, відповідальна за електро- та/або теплогосподарство, чи інша особа, що має відповідну кваліфікацію і призначена керівником суб'єкта господарювання), та отримати копію наказу про призначення вищезазначеної уповноваженої особи;

унести запис щодо виду та термінів проведення планового заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності).

4.2.4. Планові заходи проводяться інспектором згідно з чинним законодавством відповідно до типових програм (методик), затверджених Держенергонаглядом.

4.2.5. Обстеження, як правило, здійснюється в два етапи - попередній та основний.

4.2.5.1. На попередньому етапі обстеження складається план його проведення. Протягом попереднього етапу інспектор знайомиться з:

(абзац перший підпункту 4.2.5.1 підпункту 4.2.5 пункту 4.2 із змінами,
 внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики України
 від 15.11.2010 р. N 473)

відповідними договорами щодо енергопостачання та додатками до них відповідно до своєї компетенції;

раніше складеними Актами, приписами, розпорядженнями або іншими розпорядчими документами, постановами про накладання штрафів (за наявності) тощо;

схемами енергопостачання та особливостями експлуатації енергоустановок, розміщенням приладів обліку енергії;

режимами енергопостачання (енергоспоживання), режимними заходами з регулювання електро- та теплоспоживання;

особливостями технології виробництва;

доведеними до споживача енергопостачальною організацією повідомленнями про залучення його навантаження до графіків обмежень споживання електричної енергії та потужності, графіків аварійного відключення споживачів електричної енергії та завданнями на підключення навантажень під дію протиаварійної автоматики.

На вимогу інспектора відповідно до абзацу третього частини п'ятої статті 9 Закону України "Про електроенергетику" та абзацу четвертого частини другої статті 14 Закону України "Про теплопостачання" уповноважена особа, яку залучено для проведення заходу, повинна надати йому вказану вище документацію та інші документи, необхідні для проведення заходу, у тому числі копію довідки органу статистики про внесення відповідного суб'єкта господарювання до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Залежно від обсягу робіт та особливостей енергооб'єктів, за узгодженням із уповноваженою особою, інспектор уточнює раніше складений план обстеження, який визначає послідовність, строки проведення та час відвідування енергоустановок.

Під час повторних обстежень суб'єкта господарювання обсяг плану попереднього етапу обстеження може бути змінений інспектором з урахуванням матеріалів за результатами попередніх заходів з державного енергетичного нагляду.

4.2.5.2. На основному етапі обстеження інспектор відповідно до типової програми обстеження повинен:

провести інспектування відповідної технічної і оперативної документації, організаційно-розпорядчих документів щодо експлуатації енергоустановок, оцінити їх стан та відповідність вимогам чинних нормативних документів, проаналізувати повноту і достатність заходів із забезпечення експлуатації енергетичного устаткування, мереж тощо;

провести огляд енергоустановок;

перевірити документацію з дотримання режимів споживання електричної енергії, потужності, теплової енергії та теплового навантаження (у разі потреби провести контрольну перевірку);

розглянути матеріали щодо якості енергії та кількості повернення конденсату водяної пари (за наявності);

перевірити відповідність організації обліку електричної та/або теплової енергії вимогам нормативно-технічної документації;

перевірити відповідність схеми електропостачання вимогам категорійності струмоприймачів;

перевірити документацію, технічний стан і схеми підключення до електричних мереж резервних автономних джерел живлення (за наявності);

перевірити стан системних елементів протиаварійної автоматики, установлених в енергоустановках (за наявності);

перевірити документи щодо організації роботи з персоналом з питань навчання, інструктажів, перевірки знань з технології робіт, протиаварійної роботи тощо.

4.2.6. Обстежуючи енергоустановки, інспектор ознайомлюється з особливостями роботи нових чи реконструйованих енергоустановок, що введені в експлуатацію після попереднього обстеження.

Енергоустановки або їх елементи, які виготовляються суб'єктом електроенергетики, суб'єктом відносин у сфері теплопостачання та споживачем електричної енергії, які обстежуються, для використання у власних виробничих процесах, підлягають обов'язковій сертифікації відповідно до вимог системи державної сертифікації в Україні.

4.2.7. Під час обстеження інспектор перевіряє стан схем розрахункового обліку активної, реактивної електричної енергії та теплової енергії, визначену повноту та достатність обліку енергії. При цьому перевіряється наявність необхідних пломб на елементах та пристроях відповідно до схем розрахункового обліку, дотримання термінів державної повірки.

4.2.8. Якщо енергоустановки, які перебувають на балансі суб'єкта електроенергетики, суб'єкта відносин у сфері теплопостачання та споживача електричної енергії, які обстежуються, повністю або частково передані в обслуговування сторонній організації, обстежуються всі енергоустановки, що перебувають на їх балансі; перевіряється наявність дозволу виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки сторонньої організації.

4.2.9. Обстеженню також підлягають енергоустановки, передані суб'єктом господарювання, що обстежується, в оренду.

4.2.10. Керівник суб'єкта господарювання зобов'язаний повідомити сторонні організації, які обслуговують його енергоустановки, та орендарів про строки та мету обстеження та забезпечити доступ до енергоустановок, переданих в оренду.

4.2.11. За рішенням керівника інспекції Держенергонагляду у відповідному регіоні проведення обстежень енергоємних споживачів електричної енергії з приєднаною потужністю 50000 кВА (кВт) і більше може здійснюватись із залученням персоналу інших обласних інспекцій. У цьому випадку відповідним наказом призначається керівник цього обстеження.

4.3. Позапланові заходи з державного енергетичного нагляду, як правило, проводяться шляхом перевірки, інспектування, огляду.

4.3.1. Позапланові заходи з державного енергетичного нагляду проводяться відповідно до підпунктів 4.2.1, 4.2.3 пункту 4.2 цієї Інструкції.

4.3.2. Під час проведення позапланового заходу з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов'язковим зазначенням цих питань у Направленні на проведення заходу зі здійснення державного енергетичного нагляду.

Суб'єкта господарювання слід ознайомити з підставами проведення позапланового заходу з наданням йому копії відповідного документа.

Строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів.

Продовження строку здійснення позапланового заходу не допускається.

4.3.3. При отриманні структурним підрозділом Держенергонагляду звернень побутових споживачів (населення) у встановленому порядку готується та надсилається енергопостачальнику та/або підприємству, установі, організації, балансоутримувачу будинку (власнику мереж) письмове повідомлення щодо надання інформації, яка необхідна для встановлення причин виникнення проблемного питання, а у разі необхідності - щодо залучення до розгляду звернення уповноважених осіб енергопостачальника та/або підприємства, установи, організації, балансоутримувача будинку (власника мереж).

У Повідомленні робиться посилання на відповідні структурні одиниці Законів України "Про звернення громадян", "Про електроенергетику", "Про теплопостачання" та пункти Положення, а також зазначаються посада та прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Держенергонагляду, якій доручається розгляд звернення, встановлюються дата, час і місце його розгляду.

(пункт 4.3 доповнено підпунктом 4.3.3 згідно з наказом
 Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 22.07.2013 р. N 499)

4.4. У разі виявлення під час проведення заходів державного енергетичного нагляду енергоустановок, технічний стан яких може спричинити пожежу, вибухи, аварії та/або загрожує життю та здоров'ю обслуговувального персоналу і населення, інспектор повинен відповідно до вимог статті 9 Закону України "Про електроенергетику" або статті 14 Закону України "Про теплопостачання" видати суб'єкту господарювання припис (додаток 6 до цієї Інструкції) (далі - Припис) щодо неприпустимості продовження експлуатації такої установки з вимогою негайного (протягом години) її відключення.

(абзац перший пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 22.07.2013 р. N 499)

У разі, коли шляхом припинення енергопостачання неможливо усунути передумови, що можуть спричинити пожежу, вибухи, аварії або які загрожують життю обслуговувального персоналу чи здоров'ю населення, керівник структурного підрозділу Держенергонагляду на підставі Акта, складеного інспектором, має відповідно до статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" видати суб'єкту господарювання розпорядження (додаток 7 до цієї Інструкції) (далі - Розпорядження) щодо зупинення виробництва, виготовлення або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг та застосувати штрафні санкції згідно з чинним законодавством.

(абзац другий пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 22.07.2013 р. N 499)

4.5. У разі виявлення адміністративних правопорушень посадова особа Держенергонагляду оформляє у встановленому порядку протокол про адміністративне правопорушення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

4.6. Якщо під час проведення заходів з державного енергетичного нагляду інспектором установлено, що енергетичне устаткування, яке перебуває в експлуатації, не задовольняє вимоги з надійності експлуатації та безпеки його обслуговування, інспектор зобов'язаний видати Припис щодо приведення цього устаткування до вимог нормативно-технічних документів.

У цьому випадку суб'єкт господарювання самостійно визначає спосіб приведення такого енергетичного обладнання до вимог чинних нормативно-технічних документів шляхом його повної заміни чи модернізації.

4.7. Під час здійснення заходу інспектор має виконувати свої обов'язки в рамках його повноважень, проявляючи при цьому об'єктивність та принциповість, дотримуючись установленого порядку та вимог з охорони праці, промислової санітарії та протипожежної безпеки.

4.8. У разі проведення заходу двома або більше інспекторами керівник відповідного підрозділу Держенергонагляду, який видав Направлення на проведення обстеження, призначає старшим одного з них, про що зазначається у направленні на проведення обстеження (огляду, інспектування, перевірки тощо).

4.9. За участі в заході працівників інших уповноважених органів відповідальним за проведення обстеження є державний інспектор з енергетичного нагляду, якщо керівником відповідного органу Держенергонагляду не буде прийнято інше рішення.

4.10. Проведення обстежень (перевірок, оглядів або інспектувань) енергетичного устаткування та мереж електропередавальних (теплопостачальних) організацій.

4.10.1. Огляд технічного стану енергетичного обладнання та мережі здійснюється вибірково. Результати обстежень підлягають порівнянню з узагальненим технічним станом мереж та обладнання, визначеним електропередавальною (теплопостачальною) організацією.

4.10.2. Пріоритет під час огляду надається енергетичним об'єктам, мережам та допоміжним об'єктам, а також енергоустановкам, розташованим у місцях масового скупчення людей або які відпрацювали нормативний строк експлуатації.

4.10.3. Планові обстеження електропередавальних (теплопостачальних) організацій здійснюються структурними підрозділами Держенергонагляду відповідно до затверджених у встановленому порядку квартальних (річних) планів.

4.10.4. У разі потреби до роботи з обстежень електропередавальних (теплопостачальних) організацій, розташованих у відповідному регіоні України, інспекцією Держенергонагляду в регіоні може залучатися персонал інших обласних (міських) інспекцій Держенергонагляду.

4.10.5. Перед початком обстеження електропередавальної організації за відповідним наказом інспекції Держенергонагляду в регіоні керівником обстеження призначається начальник (заступник начальника) відповідної інспекції Держенергонагляду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на території якої здійснює відповідну ліцензовану діяльність електропередавальна організація, що обстежується. У разі необхідності керівником обстеження може бути призначено відповідного керівника іншої інспекції.

4.10.6. До початку обстеження електропередавальної (теплопостачальної) організації інспекція Держенергонагляду в регіоні разом з відповідними інспекціями Держенергонагляду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі визначають структурні підрозділи електропередавальної (теплопостачальної) організації, у яких буде проводитись обстеження, та призначають відповідальних осіб, які будуть їх організовувати. Після повідомлення електропередавальної (теплопостачальної) організації про проведення заходу керівник обстеження вирішує з уповноваженою особою електропередавальної (теплопостачальної) організації всі питання щодо організації та проведення обстеження, а також визначає черговість надання необхідної документації.

4.10.7. Огляд мереж з питань відповідності їх технічного стану вимогам нормативних документів може здійснюватися під час обстеження електропередавальної (теплопостачальної) організації та її структурних підрозділів.

Територіальні підрозділи електропередавальної (теплопостачальної) організації, у яких буде проводитись огляд, визначаються відповідною інспекцією Держенергонагляду в регіоні.

Для проведення огляду в першу чергу обираються територіальні підрозділи електропередавальних (теплопостачальних) організацій, у яких планувались та (або) виконувались роботи з реалізації інвестиційної програми, капітального ремонту або повної заміни, реконструкції чи модернізації мереж, зареєстровано найбільшу кількість технологічних порушень.

(підпункт 4.10.7 пункту 4.10 у редакції наказу Міністерства
енергетики та вугільної промисловості України від 22.07.2013 р. N 499)

4.10.8. Проведення оглядів об'єктів електричних, теплових мереж здійснюється відповідно до встановленого в електропередавальній (теплопостачальній) організації порядку та вимог з охорони праці, промислової санітарії та протипожежної безпеки. Уповноважена особа електропередавальної (теплопостачальної) організації забезпечує проведення інспектором безпечного огляду обладнання електричних та (або) теплових мереж.

V. Оформлення Акта

5.1. За результатами здійснення планового або позапланового заходу (обстеження, перевірки, огляду або інспектування) державний інспектор залежно від ступеня ризику від здійснення господарської діяльності суб'єкта господарювання та цілей заходу складає акт здійснення заходу з державного енергетичного нагляду (контролю), форма якого затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 15 листопада 2010 року N 473, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 року за N 1374/18669 (далі - Акт).

У разі виявлення порушень законодавства в галузі електроенергетики чи сфері теплопостачання за результатами розгляду звернення побутових споживачів (населення) державний інспектор фіксує їх в акті розгляду звернень побутових споживачів (населення), форма якого наведена у додатку 8 до цієї Інструкції (далі - Акт звернень побутових споживачів (населення)).

(пункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства палива та енергетики України від 15.11.2010 р. N 473
,
 у редакції наказу Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України від 22.07.2013 р. N 499)

5.2. Текст Акта та Акта розгляду звернень побутових споживачів (населення) поділяється на вступну та констатуючу частини. Вступна частина Акта та Акта розгляду звернень побутових споживачів (населення) має містити:

(абзац перший пункту 5.2 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 22.07.2013 р. N 499)

відомості про структурний підрозділ Держенергонагляду, що здійснює заходи з державного енергетичного нагляду, у тому числі щодо розгляду звернень побутових споживачів (населення), його поштову адресу, телефон, факс, адресу електронної пошти;

(абзац другий пункту 5.2 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 22.07.2013 р. N 499)

місце та дату складення Акта та Акта розгляду звернень побутових споживачів (населення);

(абзац третій пункту 5.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 22.07.2013 р. N 499)

тип заходу (плановий або позаплановий);

вид заходу (обстеження, перевірка, огляд, інспектування тощо);

предмет державного енергетичного нагляду відповідно до пунктів 3.3, 3.4 цієї Інструкції; 

посаду, прізвище, ім'я, по батькові інспектора (керівника обстеження, перевірки, огляду або інспектування), який здійснює відповідний захід з державного енергетичного нагляду;

дату початку та закінчення обстеження, перевірки, огляду або інспектування;

найменування юридичної особи (її об'єктів) або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, щодо яких здійснювався захід, їх місцезнаходження;

місцезнаходження суб'єкта господарювання, посаду, прізвище, ім'я, по батькові керівника;

посаду, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи, присутньої під час заходу.

посаду, прізвище, ім'я, по батькові інспектора, який здійснює відповідний захід щодо розгляду звернення побутового споживача (населення);

(пункт 5.2 доповнено абзацом дванадцятим згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 22.07.2013 р. N 499)

дату початку та закінчення розгляду звернення;

(пункт 5.2 доповнено абзацом тринадцятим згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 22.07.2013 р. N 499)

посаду, прізвище, ім'я та по батькові уповноважених представників енергопостачальника, підприємства, установи, організації, балансоутримувача будинку фізичної особи - підприємця, за участю яких здійснювався розгляд звернення;

(пункт 5.2 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 22.07.2013 р. N 499)

прізвище, ім'я та по батькові заявника;

(пункт 5.2 доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 22.07.2013 р. N 499)

питання, з яких проводився розгляд звернення.

(пункт 5.2 доповнено абзацом шістнадцятим згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 22.07.2013 р. N 499)

Вступна частина Акта має містити інформацію, зазначену в абзацах другому - одинадцятому цього пункту.

(пункт 5.2 доповнено абзацом сімнадцятим згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 22.07.2013 р. N 499)

Вступна частина Акта розгляду звернень побутових споживачів (населення) має містити інформацію, зазначену в абзацах другому, третьому та дванадцятому - шістнадцятому цього пункту.

(пункт 5.2 доповнено абзацом вісімнадцятим згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 22.07.2013 р. N 499)

5.3. Констатуюча частина Акта відповідно до затвердженого в установленому порядку переліку питань здійснення заходу державного енергетичного нагляду відображає дані щодо стану виконання вимог законодавства, а в разі невиконання - опис виявленого порушення з посиланням на відповідні вимоги законодавства, а також інші відомості, необхідні для здійснення заходів з державного енергетичного нагляду.

В Акті розгляду звернень побутових споживачів (населення) зазначаються відомості про порушення законодавства з посиланням на відповідні структурні одиниці нормативно-правових актів та нормативних документів, а також інша інформація, необхідна для поновлення прав заявника.

(пункт 5.3 доповнено абзацом другим згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 22.07.2013 р. N 499)

5.4. В Акті зазначаються тільки відомості, підтверджені особистим оглядом енергоустановок та документацією, що розглядалася.

5.5. Акт оформляється у двох примірниках розбірливим почерком або в друкованому вигляді, один залишається у суб'єкта господарювання, другий - в інспектора. Акт підписується в останній день перевірки інспектором(ами), який(і) здійснював(ли) захід, та суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено законом. Підпис керівника суб'єкта господарювання скріплюється печаткою. При цьому узгоджуються строки виконання заходів з усунення виявлених порушень.

5.6. У випадку незгоди керівника суб'єкта господарювання зі змістом Акта він підписує Акт із зауваженнями. За наявності таких зауважень перед підписанням Акта керівником суб'єкта господарювання робиться відмітка "із зауваженнями", а текст його зауважень щодо змісту Акта за його підписом, скріпленим печаткою суб'єкта господарювання, додається до кожного примірника Акта та є його невід'ємною частиною.

У разі відмови суб'єкта господарювання (уповноваженої ним особи) підписати Акт інспектор зазначає про це в Акті.

Один примірник Акта вручається суб'єкту господарювання або вповноваженій ним особі, а другий - зберігається у відповідному структурному підрозділі Держенергонагляду.

5.7. Зауваження суб'єкта господарювання протягом п'яти робочих днів розглядаються керівником структурного підрозділу Держенергонагляду, який видав Направлення на проведення заходу (обстеження, перевірки, огляду, інспектування) суб'єкта господарювання. При цьому приймається рішення - затвердити висновки інспектора або погодитися із зауваженнями суб'єкта господарювання. Письмове рішення Держенергонагляду щодо зауважень до змісту Акта є його додатком. Воно направляється суб'єкту господарювання рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається керівнику (уповноваженій особі) суб'єкта господарювання під розписку.

(пункт 5.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 22.07.2013 р. N 499)

5.8. Залежно від виявлених під час проведення заходу порушень вимог законодавства інспектор, у разі потреби, готує та надає керівнику відповідного структурного підрозділу інспекції Держенергонагляду (в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі, відділення) пропозиції щодо необхідності видачі суб'єкту господарювання Розпорядження про усунення виявлених порушень.

5.9. У разі неусунення під час розгляду звернення виявлених порушень вимог нормативно-правових актів та нормативних документів в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання на підставі Акта розгляду звернень побутових споживачів (населення) енергопостачальнику та/або підприємству, установі, організації, балансоутримувачу будинку (власнику мереж) відповідно до вимог статті 9 Закону України "Про електроенергетику", статті 14 Закону України "Про теплопостачання" та Положення інспектором Держенергонагляду видається припис за формою, наведеною в додатку 6 до цієї Інструкції, щодо необхідності усунення порушень вимог нормативно-правових актів та нормативних документів у галузі електроенергетики (сфері теплопостачання).

(розділ V доповнено пунктом 5.9 згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 22.07.2013 р. N 499)

VI. Розпорядчі документи Держенергонагляду

6.1. На підставі Акта, оформленого за результатами проведеного заходу, при виявленні порушень вимог нормативно-правових актів та нормативних документів видається відповідний розпорядчий документ.

(пункт 6.1 у редакції наказу Міністерства енергетики та
 вугільної промисловості України від 22.07.2013 р. N 499)

6.2. Розпорядчими документами Держенергонагляду є Припис та Розпорядження.

(абзац перший пункту 6.2 у редакції наказу Міністерства
енергетики та вугільної промисловості України від 22.07.2013 р. N 499)

Розпорядчий документ відповідного структурного підрозділу Держенергонагляду щодо усунення порушень, виявлених інспектором під час здійснення заходу, має містити такі відомості:

дату складання;

тип заходу (плановий чи позаплановий);

вид заходу (перевірка, обстеження, інспектування, огляд тощо);

термін усунення порушень;

найменування підрозділу Держенергонагляду, а також посаду, прізвище, ім'я та по батькові інспектора, який здійснив захід;

найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання, а також прізвище, ім'я та по батькові його керівника чи уповноваженої ним особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснювався захід;

прізвище, ім'я та по батькові інших осіб, які взяли участь у заході.

Розпорядження може передбачати застосування до суб'єкта господарювання санкцій, передбачених Законами України "Про електроенергетику" та/або "Про теплопостачання".

VII. Оформлення Припису

7.1. У разі виявлення під час заходу з державного енергетичного нагляду порушень вимог чинного законодавства інспектор на підставі Акта протягом п'яти робочих днів з дня завершення заходу складає та видає суб'єкту господарювання Припис.

Припис складається із приписної та прикінцевої частин та, як правило, оформлюється в друкованому вигляді або розбірливим почерком в двох примірниках. Припис складається та підписується інспектором (керівником проведення заходу), який здійснював захід. Перший примірник видається суб'єкту господарювання чи уповноваженій ним особі для виконання, другий - залишається в інспектора.

У разі виявлення під час заходу з державного енергетичного нагляду в суб'єкта господарювання порушень з боку електропередавальної організації щодо незабезпечення надійності електропостачання електроустановок споживача електричної енергії на підставі Акта видається Припис керівнику електропередавальної організації.

7.2. У разі оформлення Припису безпосередньо в суб'єкта господарювання обидва примірники вручаються його керівнику для підпису, один з яких залишається у суб'єкта господарювання. Підпис керівника суб'єкта господарювання скріплюється печаткою.

7.3. У разі, якщо Припис складається в інспекції Держенергонагляду, він направляється інспектором, який проводив обстеження, керівнику суб'єкта господарювання рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) з повідомленням про отримання через відділення поштового зв'язку, про що інспектором зазначається у Приписі, проставляються вихідний номер та дата супровідного листа. Копія поштової квитанції про відправлення Припису та повідомлення про його отримання суб'єктом господарювання додається до Припису, який залишається в інспектора.

(пункт 7.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
енергетики та вугільної промисловості України від 22.07.2013 р. N 499)

7.4. У Приписі зазначається чітке формулювання заходів, необхідних для усунення виявлених порушень законодавства. При цьому робиться обов'язкове посилання на конкретний пункт нормативно-правового акта та/або нормативно-технічного документа із зазначенням конкретного строку виконання кожного заходу.

7.5. Зміст Припису, формулювання заходів Припису, визначених інспектором для виправлення виявлених під час обстеження порушень вимог законодавства, терміни виконання вказаних у Приписі заходів слід визначити так, щоб кінцевий термін дії Припису, як правило, не перевищував трьох місяців.

У разі, якщо низка заходів потребує термінів виконання понад три місяці, видається два або декілька Приписів залежно від кількості заходів із значними термінами виконання.

7.6. Терміни виконання заходів Припису (із зазначенням числа, місяця та року) мають бути стислими; потрібно врахувати важливість заходу для забезпечення безпеки працівників та обладнання, а також характер порушень. Не слід зазначати в Приписі термін "негайно", оскільки в невідкладних випадках (загроза виникнення аварії, пожежі або загроза життю та здоров'ю працівників чи населення) інспектор повинен вимагати припинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг суб'єктом господарювання.

7.7. У прикінцевій частині Припису наводиться інформація щодо порядку надання інспектору (відповідному структурному підрозділу Держенергонагляду) відомостей про виконання вимог Припису та повідомлення про повне виконання заходів приписної частини, підписи інспекторів, що оформили Припис, та керівника суб'єкта господарювання.

VIII. Оформлення Розпорядження

8.1. У разі виявлення під час здійснення заходу з державного енергетичного нагляду порушень вимог законодавства, які загрожують життю людей чи створюють передумови до виникнення надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру, видається Розпорядження щодо усунення порушень. Розпорядження Держенергонагляду також може видаватися за результатами здійснення позапланового заходу з державного енергетичного нагляду. Розпорядження складається інспектором, підписується керівником відповідного структурного підрозділу інспекції Держенергонагляду, що видав направлення на проведення заходу державного енергетичного нагляду, та видається суб'єкту господарювання. При цьому керівником відповідного структурного підрозділу інспекції Держенергонагляду, що видав направлення на проведення заходу державного енергетичного нагляду, приймається рішення щодо застосування до суб'єкта господарювання санкцій, передбачених законом, та заповнюється відповідна частина розпорядження.

8.2. Приписна частина Розпорядження оформляється відповідно до пункту 7.4 цієї Інструкції.

8.3. Розпорядження відповідного структурного підрозділу Держенергонагляду щодо усунення порушень вимог законодавства складається у двох примірниках. Один примірник не пізніше п'яти робочих днів з дня складання акта надається суб'єкту господарювання чи уповноваженій ним особі для виконання, а другий примірник з підписом суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи залишається у відповідному структурному підрозділі Держенергонагляду.

8.4. У разі відмови суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи від отримання Розпорядження щодо усунення порушень вимог законодавства воно направляється рекомендованим листом (з описом вкладень), а на копії Розпорядження, яка залишається у відповідному структурному підрозділі Держенергонагляду, проставляються відповідний вихідний номер і дата направлення.

IX. Розділ IX виключено

(згідно з наказом Міністерства енергетики та вугільної
 промисловості України від 22.07.2013 р. N 499,
у зв'язку з цим розділи X, XI, XII
вважати відповідно розділами IX, X, XI)

IX. Контроль за виконанням розпорядчих документів Держенергонагляду

9.1. Контроль за виконанням Приписів, Розпоряджень є одним з основних обов'язків інспектора Держенергонагляду. Перевірка виконання Приписів, Розпоряджень є позаплановим заходом і здійснюється інспектором (інспекторами), якому (яким) це доручено.

9.2. Основними формами роботи інспектора з питань контролю за виконанням вимог Приписів, Розпоряджень є:

аналіз ужитих заходів суб'єкта господарювання, їх достатність та об'єктивність;

аналіз письмових повідомлень суб'єкта господарювання на адресу структурного підрозділу Держенергонагляду;

аналіз причин, які спонукали керівника суб'єкта господарювання звернутися до відповідного структурного підрозділу Держенергонагляду з проханням продовжити терміни виконання вимог Приписів, Розпоряджень, оцінка об'єктивності причин їх невиконання в установлені терміни на підставі аналізу вжитих заходів суб'єктом господарювання;

перевірка виконання відповідних вимог Приписів, Розпоряджень безпосередньо в суб'єкта господарювання.

9.3. Перевірка виконання вимог Приписів, Розпоряджень безпосередньо в суб'єкта господарювання повинна проводитись, як правило, не пізніше двох календарних місяців після закінчення встановленого терміну виконання найбільш тривалого заходу. При цьому перевірка виконання здійснюється інспектором шляхом особистого огляду енергоустановок та інспектування технічної або організаційно-розпорядчої документації.

9.4. За наявності повідомлення керівника суб'єкта господарювання про виконання вимог Приписів, Розпоряджень у повному обсязі перевірка може проводитись за рішенням керівника відповідного структурного підрозділу інспекції при здійсненні наступного заходу державного енергетичного нагляду.

9.5. Вимоги повинні бути виконані в повному обсязі після закінчення встановленого терміну виконання Приписів, Розпоряджень.

У разі якщо суб'єкт господарювання не в змозі виконати вимоги, установлені Приписом чи Розпорядженням, з причин, які неможливо передбачити заходами щодо їх виконання, керівник суб'єкта господарювання не пізніше ніж за 10 днів до закінчення встановленого строку виконання відповідного заходу звертається у довільній формі до відповідного структурного підрозділу Держенергонагляду з метою отримання письмового дозволу на продовження строків виконання Припису чи Розпорядження. Звернення розглядається керівником відповідного структурного підрозділу Держенергонагляду, який видав Направлення на проведення заходу з державного енергетичного нагляду. Керівнику суб'єкта господарювання протягом 5 днів з дати отримання такого звернення надсилається обґрунтоване рішення, яке готується інспектором Держенергонагляду, що видав Припис чи Розпорядження.

(абзац другий пункту 9.5 у редакції наказу Міністерства
енергетики та вугільної промисловості України від 22.07.2013 р. N 499)

Облік звернень керівників суб'єктів господарювання про перенесення термінів виконання заходів Припису, Розпорядження та письмових відповідей відповідного структурного підрозділу Держенергонагляду на ці звернення реєструється в Журналі обліку звернень суб'єктів господарювання з питань перенесення термінів виконання Приписів, Розпоряджень та прийнятих за ними рішень (розділ XI цієї Інструкції). Ці звернення після прийняття рішення щодо них та копії письмових відповідей керівника відповідного підрозділу Держенергонагляду на ці звернення перебувають у справах суб'єктів господарювання на робочому місці інспектора.

(абзац третій пункту 9.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 22.07.2013 р. N 499)

9.6. За результатами проведеного позапланового заходу (перевірка виконання вимог Припису, Розпорядження) складаються Акт, акт перевірки (додаток 9 до цієї Інструкції) (далі - Акт перевірки) або Протокол (додаток 10 до цієї Інструкції) (далі - Протокол).

(абзац перший пункту 9.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 22.07.2013 р. N 499)

9.6.1. У разі, якщо вимоги Припису, Розпорядження виконано в повному обсязі, оформляється Акт, у якому робиться запис "Вимоги Припису, Розпорядження від "__" _______ 20__ року N __ виконано в повному обсязі".

9.6.2. У разі невиконання суб'єктом електроенергетики або споживачем електричної енергії у встановлені терміни вимог Припису, Розпорядження оформляється Акт перевірки, у якому робиться запис "Не виконано вимоги Припису, Розпорядження від "__" _______20__ року N __ у частині: ..." і перераховуються вимоги Припису, Розпорядження, які не виконано.

9.6.3. У разі невиконання суб'єктом відносин у сфері теплопостачання у встановлені терміни вимог Припису, Розпорядження оформляється Протокол, у якому робиться запис "Не виконано вимоги Припису, Розпорядження від "__" _______ 20___ року N ___ у частині: ..." і перераховуються вимоги Припису, Розпорядження, які не виконано.

9.6.4. До Акта перевірки (Протоколу) долучаються пояснення керівника, іншої відповідальної посадової особи.

Обидва примірники Акта перевірки (Протоколу) підписуються інспектором та керівником суб'єкта господарювання. Підпис керівника суб'єкта господарювання скріплюється печаткою. Перші примірники Акта перевірки (Протоколу) вручаються керівнику суб'єкта господарювання, другі примірники залишаються в інспектора.

Акт перевірки (Протокол) передається інспектором до структурного підрозділу Держенергонагляду. Керівник структурного підрозділу Держенергонагляду, який видав Направлення на проведення заходу з державного енергетичного нагляду, протягом п'яти робочих днів з дати його підписання керівником суб'єкта господарювання або отримання повідомлення поштового відділення зв'язку про його отримання керівником суб'єкта господарювання видає Розпорядження про усунення порушень законодавства, а за потреби відповідне Подання.

9.7. Керівник структурного підрозділу Держенергонагляду, який видав Направлення на здійснення заходу, протягом 15 днів з дня отримання відповідних документів приймає рішення щодо накладення штрафних санкцій в установленому порядку.

9.8. Рішення про накладення штрафу оформляється постановою про накладення штрафу за порушення законодавства про електроенергетику (далі - Постанова), форма якої встановлена Положенням про порядок накладення на суб'єктів господарської діяльності штрафів за порушення законодавства про електроенергетику, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.99 N 1312 (із змінами), яка виноситься інспекцією Держенергонагляду у регіоні або інспекцією Держенергонагляду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Постанова оформлюється в двох примірниках.

(пункт 9.8 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 22.07.2013 р. N 499)

9.9. Після оформлення Постанови відповідальна особа реєструє Акт перевірки (Протокол) та Постанову в Журналі обліку Актів перевірки, Протоколів та Постанов про накладення штрафів (розділ XI цієї Інструкції) та надсилає один примірник Постанови керівнику суб'єкта господарювання не пізніше трьох робочих днів з дати її винесення рекомендованим листом (з описом вкладень) з повідомленням про отримання. Копія поштової квитанції про відправлення постанови та повідомлення про її отримання суб'єктом господарювання додаються до Постанови, яка залишається в структурному підрозділі Держенергонагляду.

(пункт 9.9 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 22.07.2013 р. N 499)

9.10. Припис, Розпорядження знімаються з контролю у разі:

наявності відповідного Акта щодо повного виконання суб'єктом господарювання вимог Припису, Розпорядження;

письмового повідомлення суб'єкта господарювання щодо повного виконання вимог Припису, Розпорядження та відповідної письмової пропозиції інспектора;

оформлення Розпорядження на заміну попереднього розпорядчого документа;

припинення у встановленому законодавством порядку господарської діяльності на об'єкті, що контролюється.

9.11. Зняття Припису з контролю здійснюється шляхом позначення в графах 14, 15 Журналу обліку Актів, Приписів, Розпоряджень (розділ XI цієї Інструкції) на підставі резолюції керівника відповідного підрозділу Держенергонагляду на бланку цього Припису про зняття його (їх) з контролю.

(пункт 9.11 у редакції наказу Міністерства енергетики та
 вугільної промисловості України від 22.07.2013 р. N 499)

9.12. Зняття Розпорядження з контролю здійснюється за рішенням керівника відповідного структурного підрозділу Держенергонагляду, який видав Розпорядження, шляхом здійснення відповідного запису на бланку Розпорядження та зазначення про це у відповідному журналі обліку (розділ XI цієї Інструкції).

(пункт 9.12 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 22.07.2013 р. N 499)

9.13. Зняті з контролю Приписи та Розпорядження зберігаються у справі суб'єкта господарювання відповідно до вимог розділу XI цієї Інструкції.

(пункт 9.13 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 22.07.2013 р. N 499)

X. Оформлення документів щодо недопуску суб'єктом господарювання інспектора для виконання заходів державного енергетичного нагляду та відмови його від отримання документів, складених за результатами проведеного заходу

10.1. У разі створення суб'єктом господарювання перешкод у здійсненні інспектором заходів державного нагляду (у тому числі недопуск) у констатуючій частині Акта (пункт 4.3 цієї Інструкції) робиться відповідний запис. Цей Акт надається керівнику відповідного структурного підрозділу Держенергонагляду для вжиття заходів згідно з чинним законодавством.

На підставі вищезазначеного Акта керівник відповідного структурного підрозділу інспекції Держенергонагляду (у регіоні, Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі, їх відділеннях) відповідно до розділу VIII цієї Інструкції видає суб'єкту господарювання Розпорядження щодо порушення законодавства із застосуванням санкцій, передбачених законодавством (у тому числі щодо зупинення виробництва, виготовлення або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг).

10.2. У разі відмови керівника суб'єкта господарської діяльності від підпису Акта, Припису, Розпорядження, Акта перевірки, Протоколу інспектор робить про це відповідний запис і реєструє у канцелярії суб'єкта господарювання, що обстежується (перевіряється, оглядається, інспектується тощо).

10.3. Якщо реєстрація зазначених документів у канцелярії суб'єкта господарювання унеможливлена, інспектор надсилає не пізніше п'яти робочих днів з дати відмови керівника суб'єкта господарювання від підписання цих документів керівнику суб'єкта господарювання рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) з повідомленням про його отримання, про що інспектор робить запис в Акті, Приписі, Розпорядженні тощо. Копія поштової квитанції про відправлення Акта, Припису, Розпорядження тощо та повідомлення про їх отримання суб'єктом господарювання додається до цих документів, копії яких залишаються у справі суб'єкта господарювання, яка зберігається у відповідному підрозділі Держенергонагляду.

(пункт 10.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 22.07.2013 р. N 499)

XI. Ведення обліку та зберігання документації

11.1. Акти, Приписи, Розпорядження, Акти перевірки, Протоколи, Постанови про накладення штрафів, листування із суб'єктом господарювання та інші документи і матеріали, що стосуються даного суб'єкта господарювання, зберігаються у справі суб'єкта господарювання на робочому місці інспектора.

Зазначені документи реєструються у відповідних структурних підрозділах Держенергонагляду, керівники яких видали Направлення на проведення заходу державного енергетичного нагляду.

Періодична перевірка цих документів у структурних підрозділах Держенергонагляду стосовно відповідності їх оформлення вимогам цієї Інструкції та іншим нормативним документам здійснюється їх керівниками.

11.2. Розпорядчим документом відповідного підрозділу інспекції Держенергонагляду призначається особа зі складу адміністративного чи інженерно-технічного персоналу, відповідальна за облік направлень (наказів), повідомлень, Актів, Приписів, Розпоряджень, Постанов, Актів перевірки, Протоколів, звернень суб'єктів господарювання та прийнятих за ними рішень.

Облік документації, що стосується здійснення заходів державного енергетичного нагляду, ведеться у вигляді пронумерованих, прошнурованих і опечатаних журналів, а також в електронному вигляді за формами, що додаються:

(абзац другий пункту 11.2 у редакції наказу Міністерства
енергетики та вугільної промисловості України від 22.07.2013 р. N 499)

Журнал обліку щоденних робіт;

Журнал обліку виданих Направлень та Повідомлень на проведення заходів державного енергетичного нагляду (додаток 11 до цієї Інструкції);

(абзац четвертий пункту 11.2 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 22.07.2013 р. N 499)

Журнал обліку Актів, Приписів, Розпоряджень (додаток 12 до цієї Інструкції);

(абзац п'ятий пункту 11.2 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 22.07.2013 р. N 499)

Журнал обліку Актів перевірки, Протоколів та Постанов про накладення штрафів (додаток 13 до цієї Інструкції);

(абзац шостий пункту 11.2 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 22.07.2013 р. N 499)

Журнал обліку звернень суб'єктів господарювання з питань перенесення термінів виконання Приписів, Розпоряджень та прийнятих за ними рішень (додаток 14 до цієї Інструкції);

(абзац сьомий пункту 11.2 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 22.07.2013 р. N 499)

Журнал реєстрації телефонограм (додаток 15 до цієї Інструкції);

(абзац восьмий пункту 11.2 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 22.07.2013 р. N 499)

Журнал реєстрації Протоколів та Постанов у справах про адміністративні правопорушення (додаток 16 до цієї Інструкції).

(абзац дев'ятий пункту 11.2 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 22.07.2013 р. N 499)

11.3. Усі документи, їх копії, журнали обліку, бланки документів, на які поширюються вимоги цієї Інструкції, зберігаються на робочих місцях відповідних працівників у структурних підрозділах Держенергонагляду.

 

Директор Департаменту
з питань електроенергетики
 

 
С. Я. Меженний
 

 

Строки проведення заходів з державного енергетичного нагляду та їх види

Таблиця 1

Строки проведення заходів з державного енергетичного нагляду у суб'єктів електроенергетики високого ступеня ризику

____________
* Заходи з державного енергетичного нагляду здійснюються групою інспекторів, необхідна кількість яких визначається керівником підрозділу.
** У рік проведення ВКОЕ обстеження ВГПЕ слід планувати одночасно з ним.

Таблиця 2

Строки проведення заходів з державного енергетичного нагляду щодо обстеження з питань технічного стану, організації експлуатації електроустановок та режимів споживання електричної енергії до споживачів електричної енергії залежно від ступеня ризику

Ступінь ризику

Категорія споживача

КОД

Періодичність (не частіше)

Плановий строк здійснення заходу

Граничні норми часу залежно від встановленої потужності, кВА (кВт)

людино-дні (до)

робочі дні (до)*

до 15

16 - 50

51 - 149

150 - 749

750 - 2000

2001 - 10000

10001 - 20000

20001 - 30000

30001 - 50000

понад 50000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Високий

Споживачі I категорії з надійності електропостачання у разі, коли перерви в електропостачанні призводять до негативних наслідків техногенного та природного характеру та/або створюють загрозу життю та здоров'ю працівників і населення, а також для яких встановлено екологічну броню електропостачання та у власності або оперативному управлінні яких є виробничі об'єкти підвищеної небезпеки, внесені до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки

ВТЕС-1

1 раз на 3 роки

протягом року

2,0

3,0

4,0

4,0

5,0

6,0

5,0

8,0

12,0

15,0

Середній

Споживачі I категорії з надійності електропостачання у разі, коли перерви в електропостачанні не призводять до негативних наслідків техногенного та природного характеру

СТЕС-2

1 раз на 5 років

протягом року

2,0

2,0

3,0

4,0

5,0

5,0

5,0

8,0

12,0

15,0

Організації з обслуговування та експлуатації житлового фонду незалежно від категорії з надійності електропостачання

СТЕС-3

1 раз на 5 років

протягом року

3,0

4,0

5,0

5,0

6,0

7,0

6,0

8,0

12,0

15,0

Навчальні заклади та заклади охорони здоров'я II та III категорій з надійності електропостачання

СТЕС-4

1 раз на 5 років

протягом року

2,0

2,0

3,0

4,0

5,0

5,0

5,0

8,0

Х

Х

Споживачі, у власності яких є системи автономного електропостачання незалежно від категорії з надійності електропостачання

СТЕС-5

1 раз на 7 років

протягом року

2,0

2,0

3,0

4,0

5,0

5,0

5,0

8,0

12,0

15,0

Споживачі, що мають струмоприймачі II категорії з надійності електропостачання

СТЕС-6

1 раз на 7 років

протягом року

3,0

4,0

5,0

5,0

6,0

7,0

6,0

8,0

12,0

15,0

Незначний

Інші споживачі III категорії з надійності електропостачання, які не віднесені до високого та середнього ступенів ризику

НТЕС-7

1 раз на 10 років

протягом року

2,0

3,0

4,0

4,0

5,0

6,0

5,0

8,0

12,0

15,0

____________
* Заходи з державного енергетичного нагляду здійснюються групою інспекторів, необхідна кількість яких визначається керівником підрозділу.

Таблиця 3

Види та строки проведення заходів з державного енергетичного нагляду у суб'єктів відносин у сфері теплопостачання залежно від ступеня ризику

Ступінь ризику

Суб'єкти господарювання

Вид планового заходу

Код

Періодичність проведення перевірок (не частіше ніж)

Строки проведення заходу

1

2

3

4

5

6

Високий

Підприємства і організації та їх виробничі об'єкти, що провадять господарську діяльність з виробництва теплової енергії

Обстеження з питань технічного стану систем теплопостачання, дотримання режимів постачання теплової енергії, організації експлуатації теплових установок та мереж, систем збирання та повернення конденсату, стану обліку виробництва теплової енергії

ВДТ

2 рази на рік

січень - червень; листопад - грудень

Обстеження з питань готовності систем теплопостачання до опалювального сезону

ВДО

2 рази на рік

липень - жовтень

Підприємства і організації та їх виробничі об'єкти, що провадять господарську діяльність з передачі та постачання теплової енергії магістральними і локальними (місцевими) розподільчими мережами

Обстеження з питань технічного стану систем теплопостачання, дотримання режимів постачання теплової енергії, організації експлуатації теплових установок та мереж, систем збирання та повернення конденсату, стану обліку виробництва теплової енергії

ВМТ

2 рази на рік

січень - червень; листопад - грудень

Обстеження з питань готовності систем теплопостачання до опалювального сезону

ВМО

2 рази на рік

липень - жовтень

Підприємства і організації та їх виробничі об'єкти - споживачі теплової енергії, у власності або в оперативному управлінні яких є об'єкти підвищеної небезпеки, внесені до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки, системи децентралізованого та централізованого теплопостачання, що мають струмоприймачі першої категорії з надійності електропостачання або особливої групи цієї категорії, у разі, коли перерви в електропостачанні призводять до негативних наслідків техногенного чи природного характеру та/або створюють загрозу життю та здоров'ю працівників і населення, для яких встановлено екологічну броню електропостачання

Обстеження з питань технічного стану систем теплоспоживання/теплопостачання, дотримання режимів споживання (постачання) теплової енергії, організації експлуатації теплових установок та мереж, систем збирання та повернення конденсату, стану обліку споживання та/або виробництва теплової енергії

ВСТ

1 раз на 3 роки

січень - червень; листопад - грудень

Обстеження з питань готовності систем теплопостачання та теплоспоживання до опалювального сезону

ВСО

1 раз на 3 роки

липень - жовтень

Середній

Підприємства і організації з обслуговування та експлуатації житлового фонду, навчальні заклади та заклади охорони здоров'я, підприємства і організації та їх виробничі об'єкти - споживачі теплової енергії, що мають струмоприймачі першої категорії з надійності електропостачання або особливої групи цієї категорії, у разі, коли перерви в електропостачанні не призводять до негативних наслідків техногенного чи природного характеру та/або не створюють загрозу життю та здоров'ю працівників і населення

Обстеження з питань технічного стану систем теплоспоживання/теплопостачання, дотримання режимів споживання (постачання) теплової енергії, організації експлуатації теплових установок та мереж, систем збирання та повернення конденсату, стану обліку споживання та/або виробництва теплової енергії

ССТ

1 раз на 5 років

січень - червень; листопад - грудень

Обстеження з питань готовності до роботи в опалювальному сезоні підприємств і організацій та їх виробничих об'єктів - споживачів теплової енергії

ССО

1 раз на 5 років

липень - листопад

Підприємства і організації та їх виробничі об'єкти - споживачі теплової енергії, у власності або в оперативному управлінні яких є системи автономного та помірно-централізованого теплопостачання

Обстеження з питань технічного стану систем теплоспоживання/теплопостачання, дотримання режимів споживання (постачання) теплової енергії, організації експлуатації теплових установок та мереж, систем збирання та повернення конденсату, стану обліку споживання та/або виробництва теплової енергії

ССТ

1 раз на 7 років

січень - червень; листопад - грудень

Обстеження з питань готовності до роботи в опалювальному сезоні підприємств і організацій та їх виробничих об'єктів - споживачів теплової енергії

ССО

1 раз на 7 років

липень - листопад

Незначний

Промислові та непромислові споживачі теплової енергії

Обстеження з питань технічного стану та експлуатації тепловикористовувальних установок і мереж, систем опалення, вентиляції, гарячого водопостачання та систем збору і повернення конденсату, дотримання режимів споживання теплової енергії підприємств і організацій та їх виробничих об'єктів - споживачів теплової енергії

НСТ

1 раз на 10 років

січень - червень; листопад - грудень

Таблиця 4

Граничні норми часу на проведення заходів з державного енергетичного нагляду у суб'єктів відносин у сфері теплопостачання

Ступінь ризику

Суб'єкти господарювання

Вид планового заходу

код

Навантаження об'єкта, Гкал/год

до 3,0

3,1 - 20,0

понад 20,0

1

2

3

4

5

6

7

Високий

Підприємства і організації та їх виробничі об'єкти, що провадять господарську діяльність з виробництва теплової енергії

Обстеження з питань технічного стану систем теплопостачання, дотримання режимів постачання теплової енергії, організації експлуатації теплових установок та мереж, систем збирання та повернення конденсату, стану обліку виробництва теплової енергії

ВДТ

3

4

5

Обстеження з питань готовності систем теплопостачання до опалювального сезону

ВДО

3

4

5

Підприємства і організації та їх виробничі об'єкти, що провадять господарську діяльність з передачі та постачання теплової енергії магістральними і локальними (місцевими) розподільчими мережами

Обстеження з питань технічного стану систем теплопостачання, дотримання режимів постачання теплової енергії, організації експлуатації теплових установок та мереж, систем збирання та повернення конденсату, стану обліку виробництва теплової енергії

ВМТ

3

4

5

Обстеження з питань готовності систем теплопостачання до опалювального сезону

ВМО

3

4

5

Підприємства і організації та їх виробничі об'єкти - споживачі теплової енергії, у власності або в оперативному управлінні яких є об'єкти підвищеної небезпеки, внесені до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки, системи децентралізованого та централізованого теплопостачання, що мають струмоприймачі I категорії з надійності електропостачання або особливої групи цієї категорії, у разі, коли перерви в електропостачанні призводять до негативних наслідків техногенного чи природного характеру та/або створюють загрозу життю та здоров'ю працівників і населення, для яких встановлено екологічну броню електропостачання

Обстеження з питань технічного стану систем теплоспоживання/теплопостачання, дотримання режимів споживання (постачання) теплової енергії, організації експлуатації теплових установок та мереж, систем збирання та повернення конденсату, стану обліку споживання та/або виробництва теплової енергії

ВСТ

3

4

5

Обстеження з питань готовності систем теплопостачання та теплоспоживання до опалювального сезону

ВСО

3

4

5

Середній

Підприємства та організації з обслуговування та експлуатації житлового фонду, навчальні заклади та заклади охорони здоров'я, підприємства і організації та їх виробничі об'єкти - споживачі теплової енергії, у власності або в оперативному управлінні яких є системи автономного та помірно-централізованого теплопостачання, а також такі, що мають струмоприймачі I категорії з надійності електропостачання або особливої групи цієї категорії, у разі, коли перерви в електропостачанні не призводять до негативних наслідків техногенного чи природного характеру та/або не створюють загрозу життю та здоров'ю працівників і населення

Обстеження з питань технічного стану систем теплоспоживання/теплопостачання, дотримання режимів споживання (постачання) теплової енергії, організації експлуатації теплових установок та мереж, систем збирання та повернення конденсату, стану обліку споживання та/або виробництва теплової енергії

ССТ

3

4

5

Обстеження з питань готовності до роботи в опалювальному сезоні підприємств і організацій та їх виробничих об'єктів - споживачів теплової енергії

ССО

3

4

5

Незначний

Промислові та непромислові споживачі теплової енергії

Обстеження з питань технічного стану та експлуатації тепловикористовувальних установок і мереж, систем опалення, вентиляції, гарячого водопостачання та систем збору і повернення конденсату, дотримання режимів споживання теплової енергії підприємств і організацій та їх виробничих об'єктів - споживачів теплової енергії

НСТ

3

4

4

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства енергетики та
 вугільної промисловості України від 22.07.2013 р. N 499)

 

Титульна сторінка

Міністерство палива та енергетики України
Держенергонагляд

____________________________________________________________________________________
(інспекція Держенергонагляду в регіоні)

_____________________________________________________________________________________
(інспекція Держенергонагляду в областях, містах Києві та Севастополі)

_____________________________________________________________________________________
(група, територіально відокремлена група, відділення)

ЖУРНАЛ
ОБЛІКУ ЩОДЕННИХ РОБІТ

_________________________________________
(посада працівника, що здійснює обстеження) 

_________________________________________
(П. І. Б.) 

Розпочато ___________________________________
Закінчено ___________________________________

Робочі сторінки

Журнал слід пронумерувати, прошнурувати і опечатати.

____________
* Витрати робочого часу обліковуються в днях (або його частках).

 

____________________________________
____________________________________
(бланк структурного підрозділу Держенергонагляду)

НАКАЗ

____________

м.

N __________

Про організацію виконання заходу з державного енергетичного нагляду
на енергетичних об'єктах __________________________
                                                              (назва суб'єкта господарювання)

Відповідно до вимог:

статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 9 Закону України "Про електроенергетику", статті 14 Закону України "Про теплопостачання", Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 N 929 (із змінами і доповненнями);

Інструкції з організації проведення заходів державного енергетичного нагляду за суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії та оформлення їх результатів, затвердженої наказом Міненерговугілля України від ___________ N ___________, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України __________ за N ___________,

НАКАЗУЮ:

1. У строк з "___" _________ 20__ р. до "___" _________ 20__ р. провести
_________________________________________________________________ енергетичних об'єктів
                      /назва заходу (обстеження, перевірка, інспектування, огляд тощо)/
____________________________________________________________________________________
                                                                             (назва суб'єкта господарювання)
____________________________________________________________________________________
                                                                              (предмет державного нагляду)

_____________________________________________
(керівник структурного підрозділу Держенергонагляду)

М. П. 

________________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

 

____________________________________
____________________________________
(бланк структурного підрозділу Держенергонагляду)

Направлення на проведення заходу

N _____

"___" ___________ 20__ р.

Видано: ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
         (перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, із зазначенням їх посади, прізвища, ім'я та по батькові)

Згідно зі статтею 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статтею 9 Закону України "Про електроенергетику", статтею 14 Закону України "Про теплопостачання", Положенням про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 N 929 (із змінами і доповненнями), Ви направляєтесь для проведення заходу:
_____________________________________________________________________________________
       (найменування суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові
_____________________________________________________________________________________
                                           фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід)
_____________________________________________________________________________________
    (місцезнаходження суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу, щодо діяльності яких здійснюється
                                                                                                      захід)
на підставі наказу ______________________________________________________________________
                                                                 (номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється захід)
тип заходу ____________________________________________________________________________
                                                                                           (плановий або позаплановий)
вид заходу ____________________________________________________________________________
                                                                        (обстеження, перевірка, огляд, інспектування)
предмет державного нагляду - господарська діяльність з виробництва, транспортування або постачання енергії, або пов'язана зі споживанням електричної енергії для власних потреб з метою виробництва, надання послуг
      (непотрібне закреслити)
вид планових або позапланових робіт з енергетичного нагляду (без скорочень) __________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Захід провести:
з "___" ____________ 20__ р. до "___" ____________ 20__ р.

тип, вид, предмет та строк здійснення попереднього
заходу _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________
(керівник структурного підрозділу Держенергонагляду)

М. П. 

________________
(підпис) 

________________
(прізвище, ініціали) 

 

____________________________________
____________________________________
(бланк структурного підрозділу Держенергонагляду)

 
 
від _____________ N ________ 

Керівнику
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід) 

Повідомлення
про проведення заходу

Повідомляю, що в порядку здійснення державного енергетичного нагляду відповідно до статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 9 Закону України "Про електроенергетику", статті 14 Закону України "Про теплопостачання", Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 N 929 (із змінами і доповненнями), з "___" _____________ 20__ р. до "___" ___________ 20__ р. на енергетичних об'єктах _________________________________________________ здійснюватиметься:
                                                                                        (назва суб'єкта господарювання)
тип заходу ____________________________________________________________________________
                                                                                           (плановий або позаплановий)
вид заходу ____________________________________________________________________________
                                                                          (обстеження, перевірка, огляд, інспектування)
предмет державного нагляду ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                      /вид планових або позапланових робіт з енергетичного нагляду (без скорочень)/

Відповідно до частини одинадцятої статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Вам необхідно розпорядчим документом призначити уповноважену (их) особу (осіб), у присутності якої (их) буде проводитись захід та яка (і) зобов'язана (і) забезпечити підготовку і надання інформації.

Керівник суб'єкта господарювання зобов'язаний повідомити сторонні організації, які обслуговують його енергоустановки, та орендарів про строки та мету проведення обстеження, забезпечити доступ до енергоустановок, переданих в оренду. 

_______________________________________________
(керівник структурного підрозділу Держенергонагляду) 

________________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(лінія відриву)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Повідомлення від ___________ N _____________

надіслано:________________________________________
(факсограмою, телефонограмою, рекомендованим листом)

Повідомлення від ____________N___________ вручено особисто: ____________________________

_________________   ___________________________________________________________________
        (підпис, печатка)                 (прізвище, ім'я та по батькові керівника чи уповноваженої особи суб'єкта господарювання)

Дата отримання повідомлення "___" ____________ 20__ р. 

 

____________________________________
____________________________________
(бланк структурного підрозділу Держенергонагляду)

АКТ N _____

Додаток 6 до Інструкції виключено
(згідно з наказом Міністерства палива та енергетики України
 від 15 листопада 2010 року N 473,
у зв'язку з цим додатки 7 - 17 вважати відповідно додатками 6 - 16)

 

____________________________________
____________________________________
(бланк структурного підрозділу Держенергонагляду)

ПРИПИС N ____

"___" ____________ 20__ р.

На підставі статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 9 Закону України "Про електроенергетику", статті 14 Закону України "Про теплопостачання"
  (непотрібне викреслити)
та Акта від "_______" __________________ 20__ р. N _______________
тип заходу ____________________________________________________________________________
                                                                                                (плановий або позаплановий)
вид заходу ____________________________________________________________________________
                                                                               (обстеження, перевірка, огляд, інспектування)
предмет державного енергетичного нагляду _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                           /вид планових або позапланових робіт з енергетичного нагляду (без скорочень)/
_____________________________________________________________________________________
 (посада керівника, найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо
                                                                                     діяльності яких здійснено захід)
_____________________________________________________________________________________
                                             (прізвище, ім'я, по батькові керівника (власника) суб'єкта господарювання)

приписується: 

План заходів щодо виконання Припису надати до "___" ____________ 20_____ р. за адресою: __________________________________________________________________________

Письмову інформацію про виконання кожного пункту Припису подавати не пізніше трьох робочих днів після закінчення терміну його виконання листом чи за факсом (тел./факс ________________).

Про виконання Припису в цілому повідомити до "___" ____________ 20__ р. за адресою: ___________________________________________________________________________

За ухилення від виконання або несвоєчасне виконання Припису суб'єкти господарювання та його посадові особи несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

Державний інспектор
(старший державний інспектор)
з енергетичного нагляду 

 
 
_____________
(підпис) 

 
 
______________________
(прізвище, ініціали) 

Державний інспектор
(старший державний інспектор)
з енергетичного нагляду 

 
 
_____________
(підпис) 

 
 
______________________
(прізвище, ініціали) 

Державний інспектор
(старший державний інспектор)
з енергетичного нагляду 

 
 
_____________
(підпис) 

 
 
______________________
(прізвище, ініціали)

Припис отримав керівник суб'єкта господарювання 

 
_____________
(підпис) 

 
______________________
(прізвище, ініціали) 

                                 М. П.
"___" ____________ 20__ р. 

 

 

Відмітка про реєстрацію Припису в канцелярії суб'єкта господарювання

Дата _______ вхідний номер реєстрації ______ Підпис працівника, який здійснив реєстрацію ______

Позначка про надсилання Припису суб'єкта господарювання поштою

Припис відправлено із супровідним листом від "___" _______ 20___ р. N _____________

через поштове відділення N _____ _____________________ ________________
                                                                                                        (дата)                          (підпис інспектора)

Поштове повідомлення про отримання суб'єктом господарювання
Припису отримано ____________ _____________
                                                         (дата)          (підпис інспектора) 

 

____________________________________
____________________________________
(бланк структурного підрозділу Держенергонагляду)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ____

"___" ____________ 20__ р.

На підставі статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 9 Закону України "Про електроенергетику", статті 14 Закону України "Про теплопостачання"
   (непотрібне викреслити)
                та Акта від "_______" __________________ 20__ р. N _______________
тип заходу ____________________________________________________________________________
                                                                                     (плановий або позаплановий)
вид заходу ____________________________________________________________________________
                                                                   (обстеження, перевірка, огляд, інспектування)
предмет державного енергетичного нагляду ________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                      /вид планових або позапланових робіт з енергетичного нагляду (без скорочень)/
проведеного державним(и) інспектором(ами) (старшим(и) державним(и) інспектором(ами) з енергетичного нагляду _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                          (посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка здійснила захід)
за участю _____________________________________________________________________________
           (посада, прізвище, ім'я, по батькові працівників інших уповноважених органів, які взяли участь у здійсненні заходу)
_____________________________________________________________________________________
                 (найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання, щодо діяльності якого здійснювався захід)
_____________________________________________________________________________________
                                   (прізвище, ім'я, по батькові керівника (власника) суб'єкта господарювання)

зобов'язую:  

План заходів щодо виконання Розпорядження надати до "___" __________ 20__ р. за адресою: _________________________________________________________________

Письмову інформацію про виконання кожного пункту Розпорядження подавати не пізніше трьох робочих днів після закінчення терміну його виконання листом чи за факсом (тел./факс ________________).

Про виконання Розпорядження в цілому повідомити до "___" _________ 20__ р. за адресою: ________________________________________________________________

Відповідно до статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" невиконання цього Розпорядження тягне за собою застосування штрафних санкцій до суб'єкта господарювання.

Відповідно до частини дев'ятої статті 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Накласти на __________________________________________________________________________
                                   (повне найменування суб'єкта господарської діяльності, його підпорядкованість, місцезнаходження;
______________________________________________________________________________________
                       номер розрахункового рахунку та назва установи банку; посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника)
штраф у розмірі ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ гривень.

Зазначена сума штрафу сплачується протягом 30 днів з дня прийняття постанови до Державного бюджету України. 

_____________________________________
(керівник органу Держенергонагляду) 

________________
(підпис)  

_____________________
(прізвище, ініціали) 

Розпорядження отримав керівник
суб'єкта господарювання 

 
_________________
(підпис) 

 
______________________
(прізвище, ініціали) 

                                          М. П.
"___" ____________ 20__ р. 

 

 

Відмітка про реєстрацію Розпорядження в канцелярії суб'єкта господарювання

Дата _______ вхідний номер реєстрації ______
Підпис працівника, який здійснив реєстрацію ______

Позначка про надсилання Розпорядження суб'єкта господарювання поштою

Розпорядження відправлено із супровідним листом від "___" ____________ 20__ р. N __________

через поштове відділення N _____ _____________________ ________________
                                                                       (дата)                (підпис інспектора)

Поштове повідомлення про отримання суб'єктом господарювання
Розпорядження отримано _____________ _______________
                                                        (дата)             (підпис інспектора) 

 

____________________________________
____________________________________
(бланк структурного підрозділу Держенергонагляду)

АКТ N _____
розгляду звернень побутових споживачів (населення)

Населений пункт

______________________________________________________________________________________
(населений пункт, район, область)

"___" ____________ 20__ р.

Мною, державним інспектором (старшим державним інспектором) з енергетичного нагляду

______________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)

відповідно до статті 19 Закону України "Про звернення громадян" та Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 серпня 1996 року N 929 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2006 року N 131), в період з "___" _____________ 20__ р. до "___" ____________ 20__ р. за участю уповноважених представників енергопостачальника, підприємства, установи, організації, балансоутримувача будинку (власника мереж)

______________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

проведено розгляд звернення побутового споживача (населення)

______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

щодо _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

1. При цьому встановлено:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. Заходи щодо усунення виявлених порушень:

Акт розгляду звернень побутових споживачів (населення) на ______ аркушах склав державний інспектор (старший державний інспектор) з енергетичного нагляду

________________________
(підпис)

___________________________________________
(прізвище, ініціали)

Представник енергопостачальника, підприємства, установи, організації, балансоутримувача будинку (власника мереж)

________________________
(підпис)

__________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

________________________
(підпис)

__________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

________________________
(підпис)

__________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

________________________
(підпис)

__________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

З Актом розгляду звернень побутових споживачів (населення) ознайомлений і отримав керівник

______________________________________________________________________________________
(найменування енергопостачальника, підприємства, установи, організації, балансоутримувача будинку (власника мереж))

________________________
(підпис, печатка)

___________________________________________
(прізвище, ініціали)

Відмітка про реєстрацію Акта розгляду звернень побутових споживачів (населення) в канцелярії

______________________________________________________________________________________
(найменування енергопостачальника, підприємства, установи, організації, балансоутримувача будинку (власника мереж))

Дата ____________________, вхідний номер реєстрації _____________________

Підпис працівника, який здійснив реєстрацію _______________ ______________

Відмітка про надсилання Акта розгляду звернень побутових споживачів (населення) поштою

______________________________________________________________________________________
(найменування енергопостачальника, підприємства, установи, організації, балансоутримувача будинку (власника мереж))

Акт розгляду звернень побутових споживачів (населення) відправлено через поштове відділення N _____ _______

________________ _________________
                (дата)                        (підпис інспектора)

Поштове повідомлення про вручення Акта розгляду звернень побутових споживачів (населення) отримано

______________________________________________________________________________________
(найменування енергопостачальника, підприємства, установи, організації, балансоутримувача будинку (власника мереж))

_________________ _____________ _______________
                    (дата)                            (підпис)

(додаток 8 у редакції наказу Міністерства енергетики та
 вугільної промисловості України від 22.07.2013 р. N 499)

 

__________________________________
__________________________________
(бланк структурного підрозділу Держенергонагляду)

АКТ ПЕРЕВІРКИ N _____

Населений пункт ______________________________________________________________________
                                                                                     (населений пункт, район, область)

"___" ____________ 20__ р.

Мною (нами), державним інспектором (старшим державним інспектором (ами) з енергетичного нагляду _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
відповідно до
статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 9 Закону України "Про електроенергетику", статті 14 Закону України "Про теплопостачання" та Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 N 929 (із змінами і доповненнями), у період з "__" ______ 20__ р. по "__" ________ 20__ р. проведено захід з державного енергетичного нагляду на енергетичних об'єктах _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                      (назва суб'єкта господарювання та/або його підрозділів, їх місцезнаходження)

                                у присутності уповноваженої особи суб'єкта господарювання:
_____________________________________________________________________________________
                                                        (посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
тип заходу позаплановий
вид заходу перевірка
предмет державного нагляду перевірка виконання вимог_____________________________________
                                                                                                                                          (Припису, Розпорядження)

_____________________________________________________________________________________
                                                        (дата та номер видачі Припису, Розпорядження)

Форма власності суб'єкта господарювання ________________________________________________

Керівник _____________________________________________________________________________
                                                                                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

При цьому встановлено:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Акт на ______ аркушах склав (ли) державний інспектор (и) /старший державний інспектор (и)/ з енергетичного нагляду

___________________________
підпис) 

______________________________________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
(підпис) 

_______________________________________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
(підпис) 

_______________________________________________
(прізвище, ініціали) 

Уповноважена особа суб'єкта господарювання

__________________________
(підпис) 

_____________________________________________
(посада, прізвище, ініціали) 

З Актом ознайомлений і отримав керівник суб'єкта господарювання

__________________________
(підпис, печатка) 

_____________________________________________
(прізвище, ініціали) 

Відмітка про реєстрацію Акта в канцелярії суб'єкта господарювання

Дата ______ вхідний номер реєстрації ______

Підпис працівника, який здійснив реєстрацію ______

Позначка про надсилання Акта суб'єкта господарювання поштою

Акт відправлено через поштове відділення N _____ _____________ ________________
                                                                                                                                  (дата)                 (підпис інспектора)

Поштове повідомлення про отримання суб'єктом
господарювання Акта _______ ________________
                                                       (дата)                 (підпис) 

 

__________________________________
__________________________________
(бланк структурного підрозділу Держенергонагляду)

ПРОТОКОЛ N _____

Населений пункт ______________________________________________________________________
                                                                                          (населений пункт, район, область)

"___" ____________ 20__ р.

Мною (нами), державним інспектором (старшим державним інспектором (ами) з енергетичного нагляду ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
відповідно до
статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 14 Закону України "Про теплопостачання", статті 9 Закону України "Про електроенергетику" та Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 N 929 (із змінами і доповненнями), у період з "__" _________ 20__ р. по "__" ________ 20__ р. проведено захід з державного енергетичного нагляду на енергетичних об'єктах _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                        (назва суб'єкта господарювання та/або його підрозділів, їх місцезнаходження)
у присутності уповноваженої особи суб'єкта господарювання:
_____________________________________________________________________________________
                                                         (посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
тип заходу позаплановий
вид заходу перевірка
предмет державного нагляду перевірка виконання вимог_____________________________________
                                                                                                                  (Припису, Розпорядження)
_____________________________________________________________________________________
                                                          (дата та номер видачі Припису, Розпорядження)
Форма власності суб'єкта господарювання _________________________________________________
Керівник _____________________________________________________________________________
                                                                                        (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

При цьому встановлено:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 

Протокол на ______ аркушах склав (ли) державний інспектор(и) /старший державний інспектор(и)/ з енергетичного нагляду

___________________________
(підпис) 

______________________________________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
(підпис) 

_______________________________________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
(підпис) 

_______________________________________________
(прізвище, ініціали) 

Уповноважена особа суб'єкта господарювання

__________________________
(підпис) 

_____________________________________________
(посада, прізвище, ініціали) 

З Протоколом ознайомлений і отримав керівник суб'єкта господарювання

__________________________
(підпис, печатка) 

_____________________________________________
(прізвище, ініціали) 

Позначка про реєстрацію Протоколу в канцелярії суб'єкта господарювання

Дата __________________ вхідний номер реєстрації __________________
Підпис працівника, який здійснив реєстрацію _______________________

Відмітка про надсилання Протоколу суб'єкту господарювання поштою

Протокол відправлено через поштове відділення N _____ _____________ _______________
                                                                                                                                               (дата)               (підпис інспектора)

Поштове повідомлення про отримання суб'єктом
господарювання Протоколу ____________ ___________
                                                                              (дата)                (підпис) 

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ВИДАНИХ НАПРАВЛЕНЬ ТА ПОВІДОМЛЕНЬ НА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ АКТІВ, ПРИПИСІВ, РОЗПОРЯДЖЕНЬ

Примітка: Індексація реєстраційних номерів при веденні записів у журналі: ПР - приписи, РП - розпорядження.

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ АКТІВ ПЕРЕВІРКИ, ПРОТОКОЛІВ ТА ПОСТАНОВ ПРО НАКЛАДЕННЯ ШТРАФІВ

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ЗВЕРНЕНЬ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ З ПИТАНЬ ПЕРЕНЕСЕННЯ ТЕРМІНІВ ВИКОНАННЯ ПРИПИСІВ, РОЗПОРЯДЖЕНЬ ТА ПРИЙНЯТИХ ЗА НИМИ РІШЕНЬ

 

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ТЕЛЕФОНОГРАМ

 

ЖУРНАЛ
РЕЄСТРАЦІЇ ПРОТОКОЛІВ ТА ПОСТАНОВ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Розпочатий "    "______ 200 _ р.

Закінчений "   " _______ 200 _ р.

Зразок журналу

Ліва сторінка журналу

Права сторінка журналу

(Інструкція із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства палива та енергетики України від 05.10.2005 р. N 510,
 у редакції наказу Міністерства
 палива та енергетики України від 25.06.2008 р. N 345)

____________

Опрос