Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет о лицах с состояниями и болезнями, обусловленными вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Инструкция по заполнению формы отчетности N 1-ВІЛ/СНІД "Отчет о лицах с состояниями и болезнями, обусловленными вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)" (квартальная)

Госкомстат, Министерство здравоохранения
Форма, Приказ, Инструкция от 24.12.2004 № 640/663
Утратил силу

Форма та Інструкція втратили чинність
(згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України,
Державної служби статистики України
від 5 березня 2013 року N 181/77)

ЗВІТНІСТЬ

Звіт про осіб із станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ),
за ____________ квартал 20__ року

Подають 

Терміни подання 

Форма N 1-ВІЛ/СНІД
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України та Держкомстату України
від 24.12.2004 р. N 640/663
 
 
Квартальна
Поштова
 

1. Міські (крім Київського та Севастопольського) центри профілактики і боротьби зі СНІД, що перебувають у сфері управління МОЗ України, та їх відділення, де діє комп'ютерна програма обліку ВІЛ-інфікованих осіб, - Кримському Республіканському, обласним центрам профілактики і боротьби зі СНІД.
2. Кримський Республіканський, обласні, Київський, Севастопольський міські центри профілактики і боротьби зі СНІД, що перебувають у сфері управління МОЗ України, та їх відділення, де діє комп'ютерна програма обліку ВІЛ-інфікованих осіб, зведені звіти - Українському центру профілактики і боротьби зі СНІД, Кримській Республіканській, обласним, Київській та Севастопольській міським санепідстанціям, органу управління охорони здоров'я території та головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті Севастополі.
3. Український Центр профілактики і боротьби зі СНІД зведений звіт по Україні та регіонах - Міністерству охорони здоров'я України, Центральній санепідстанції МОЗ України, Держкомстату України. 

5 квітня,
5 липня,
5 жовтня
 
 
10 квітня,
10 липня,
10 жовтня
 
 
 
15 квітня,
15 липня,
15 жовтня 

Найменування організації - складача інформації  

Місцезнаходження (поштова адреса, зазначена в установчих документах) 

Коди організації-складача 

за ЄДРПОУ 

території (КОАТУУ) 

виду економічної діяльності (КВЕД) 

форми власності (КФВ) 

організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Розділ 1. Результати сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ-інфекції в Україні

Таблиця 1000

Контингенти, що обстежені на ВІЛ 

Коди обстежених контингентів 

Кількість скринінгових обстежень на ВІЛ 

З них обстеження, що ними було підтверджено ВІЛ 

А 

Б 

Усього,  

000 

  

  

у тому числі:

громадяни України, усього 

 
100 

  

  

          з них:
особи, які мали гетеросексуальні контакти з ВІЛ-інфікованими 

 
101 

  

  

споживачі наркотичних речовин ін'єкційним шляхом  

102 

  

  

особи, які мали гомосексуальні контакти з ВІЛ-інфікованими 

103 

  

  

особи, у яких виявлені хвороби, що передаються статевим шляхом 

104 

  

  

особи, які мають численні незахищені сексуальні контакти 

105 

  

  

призовники 

106 

  

  

особи, обстежені з метою одержання довідки про свій ВІЛ-статус 

107 

  

  

донори, усього 

108 

  

  

         з них:
первинний (разовий) донор крові  

 
108.1 

  

  

постійний (кадровий) донор крові  

108.2 

  

  

донор органів, тканин, клітин, біологічних рідин 

108.3 

  

  

вагітні, усього 

109 

  

  

         з них:
обстежені первинно 

 
109.1 

  

  

обстежені повторно  

109.2 

  

  

діти, народжені ВІЛ-інфікованими жінками, усього  

110 

  

  

         з них:
обстежені первинно 

 
110.1 

  

  

обстежені повторно  

110.2 

  

  

діти, обстежені за епідеміологічними показаннями 

111 

  

  

особи, які перебувають в місцях позбавлення волі 

112 

  

  

особи, обстежені за клінічними показаннями, усього 

113 

  

  

        з них:
діти віком до 17 років включно 

 
113.1 

  

  

дорослі віком 18 років і старші 

113.2 

  

  

особи, обстежені анонімно 

114 

  

  

особи, які мають ризик інфікування ВІЛ унаслідок медичних маніпуляцій за епідеміологічними показаннями, усього 

115 

  

  

         з них:
медичні працівники із професійним ризиком зараження  

 
115.1 

  

  

реципієнти компонентів та препаратів крові, органів тканин, клітин, біологічних рідин  

115.2 

  

  

пацієнти, яким проводилися інші медичні маніпуляції 

115.3 

  

  

особи, обстежені з профілактичною метою 

116 

  

  

померлі 

119 

  

  

інші особи, що не належать до контингентів, перелічених вище 

120 

  

  

іноземні громадяни  

200 

  

  

Розділ 2. Шляхи інфікування ВІЛ серед громадян України

Таблиця 2000

Назва шляху інфікування 

Номер рядка 

Узято під нагляд протягом звітного року осіб з уперше в житті встановленим діагнозом 

Перебуває під наглядом на кінець звітного року осіб з діагнозом 

ВІЛ-інфекція (незалежно від стадії захворювання; шифри за МКХ-10: B20 - B24, Z21) 

СНІД (шифри за МКХ-10: B20.0 - 20.9, B21.0 - 21.2, B21.8 - 21.9, B22.0 - 22.2, B23.2) 

ВІЛ-інфекція (шифри за МКХ-10: B20 - B24, Z21) 

у тому числі СНІД (шифри за МКХ-10: B20.0 - 20.9, B21.0 - 21.2, B21.8 - 21.9, B22.0 - 22.2, B23.2) 

А 

Б 

Усього інфікованих, осіб 

1.0 

  

  

  

  

у тому числі:

статевим шляхом 

 
1.1 

 

 

 

 

         з них:
гомосексуальним 

 
1.1.1 

 

 

 

 

гетеросексуальним 

1.1.2 

 

 

 

 

парентеральним шляхом 

1.2 

  

  

  

  

         з них унаслідок:
уведення наркотичних речовин ін'єкційним шляхом  

 
1.2.1 

  

  

  

  

переливання препаратів або компонентів крові

1.2.2 

  

  

  

  

трансплантації донорських органів, клітин тканин, біологічних рідин 

1.2.3 

  

  

  

  

інших медичних маніпуляцій  

1.2.4 

  

  

  

  

професійного інфікування  

1.2.5 

  

  

  

  

інших не медичних втручань 

1.2.6 

  

  

  

  

від ВІЛ-інфікованої матері до дитини 

1.3 

  

  

  

  

         з них:
діагноз ВІЛ-інфекції підтверджено 

 
1.3.1 

  

  

  

  

діагноз ВІЛ-інфекції в стадії підтвердження 

1.3.2 

  

  

  

  

шлях інфікування не визначено 

1.4 

  

  

  

  

Дата ______ _______________ 20__              Керівник ___________________________________________________________________
                    (цифровим способом)                                                                                                                 (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) 

                                                                                                           М. П. 

Виконавець ______________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                 (прізвище, номер телефону) 

 

Начальник Центру медичної
статистики МОЗ України
 

 
М. В. Голубчиков
 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 1-ВІЛ/СНІД "Звіт про осіб із станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ),
за ___ квартал 20__ року" (квартальна)

Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності N 1-ВІЛ/СНІД "Звіт про осіб із станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за __ квартал 20__ року" (квартальна) (далі - звіт).

1. Звіт заповнюють відповідальні особи Українського, Кримського республіканського, обласних, Київського, Севастопольського та інших міських центрів профілактики і боротьби зі СНІД, їх відділення (далі - центри СНІД), які перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров'я України і де діє комп'ютерна програма обліку ВІЛ-інфікованих осіб (далі - ВІЛ-інфіковані).

Відповідальні особи лікувально-профілактичних закладів, санітарно-епідеміологічних станцій, міських центрів СНІД, де не діє комп'ютерна програма обліку ВІЛ-інфікованих осіб, звіт не заповнюють і не подають. З метою підвищення достовірності даних звіту за рішенням територіальних органів управління охорони здоров'я звіт може бути заповнено на рівні міст та районів.

2. Заповнення розділу 1 "Результати сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ-інфекції в Україні".

2.1. Розділ 1 заповнюють на підставі документації, що ведеться в лабораторіях у складі закладів охорони здоров'я, які здійснюють дослідження крові на антитіла до ВІЛ.

2.2. У графі 1 указується кількість скринінгових (первинних) обстежень на ВІЛ, проведених протягом звітного періоду.

2.3. У графі 2 із загальної кількості проведених скринінгових обстежень на ВІЛ (графа 1) указується кількість обстежень, якими було підтверджено ВІЛ.

2.4. У рядках із кодами 000 - 200 кількість скринінгових обстежень розподіляється за контингентами осіб, серед яких вони були проведені.

2.5. Арифметичний та логічний контроль розділу 1.

2.5.1. Дані рядка з кодом 000 мають збігатися з підсумком даних рядків із кодами 100 та 200 за кожною з граф.

2.5.2. Дані рядка з кодом 100 мають збігатися з підсумком даних рядків із кодами 101 - 108, 109, 110, 111 - 113, 114, 115, 116 - 120 за кожною з граф.

2.5.3. Дані рядка з кодом 108 мають збігатися з підсумком даних рядків із кодами 108.1 - 108.3 за кожною з граф.

2.5.4. Дані рядка з кодом 109 мають збігатися з підсумком даних рядків із кодами 109.1 та 109.2 за кожною з граф.

2.5.5. Дані рядка з кодом 110 мають збігатися з підсумком даних рядків із кодами 110.1 та 110.2 за кожною з граф.

2.5.6. Дані рядка з кодом 113 мають збігатися з підсумком даних рядків із кодами 113.1 та 113.2 за кожною з граф.

2.5.7. Дані рядка з кодом 115 мають збігатися з підсумком даних рядків із кодами 115.1 - 115.3 за кожною з граф.

2.5.8. Дані графи 1 мають бути більшими за дані графи 2 або збігатися з ними.

3. Заповнення розділу 2 "Шляхи інфікування ВІЛ серед громадян України".

3.1. Розділ 2 заповнюють на підставі форм первинної облікової документації N 502-1/о "Реєстраційна карта ВІЛ-інфікованої особи" та N 502-2/о "Повідомлення про зміни у Реєстраційній карті ВІЛ-інфікованої особи".

3.2. У розділі 2 відображається інформація щодо всіх ВІЛ-інфікованих, які проживають на території України, включно з дітьми, народженими ВІЛ-інфікованими жінками.

Згідно з Методичними рекомендаціями з удосконалення надання медичної допомоги дорослим, хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 15.12.2000 N 344, ВІЛ-інфікованими вважаються особи, у яких незалежно від клінічних проявів хвороби під час лабораторного дослідження виявлено ознаки ВІЛ.

Згідно з Правилами медичного огляду з метою виявлення ВІЛ-інфекції, обліку ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД та медичного нагляду за ними, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.98 N 2026, наявність антитіл до ВІЛ протягом перших 18 місяців життя дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, є підставою для встановлення в дітей діагнозу ВІЛ-інфекції.

Інформація наводиться щодо всіх ВІЛ-інфікованих осіб, незалежно від стадії захворювання, що вони її мали на момент установлення діагнозу (шифри B20 - B24, Z21 відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я десятого перегляду, прийнятої 43-ю Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я 1 січня 1993 року (далі - МКХ-10), відповідно до Статуту Всесвітньої Організації охорони здоров'я, прийнятого Міжнародною конференцією охорони здоров'я 19.06.46, підписаного Українською РСР 03.04.48).

3.3. У графі 1 указується кількість осіб, яким протягом звітного періоду вперше в житті встановлено діагноз ВІЛ-інфекції.

3.4. У графі 2 указується кількість осіб, яким протягом звітного періоду вперше в житті встановлено діагноз СНІД, незалежно від часу встановлення їм діагнозу ВІЛ-інфекції, а саме: до звітного періоду чи упродовж нього. У зв'язку з цим дані графи 2 в окремих випадках можуть перевищувати дані графи 1.

Якщо впродовж звітного періоду діагноз СНІД установлено вперше в житті особі, яка раніше не перебувала під диспансерним наглядом у закладах охорони здоров'я як ВІЛ-інфікована, то інформація щодо неї має бути відображена також і в графі 1 (шифри відповідно до МКХ-10 B20.0 - 20.9, B21.0 - 21.2, B21.8 - 21.9, B22.0 - 22.2, B23.2).

3.5. У графі 3 указується кількість ВІЛ-інфікованих, які перебували під диспансерним наглядом у закладах охорони здоров'я на кінець звітного періоду. Інформація наводиться щодо всіх ВІЛ-інфікованих, незалежно від стадії захворювання, що вони її мали на момент заповнення звіту (шифр відповідно до МКХ-10 B20 - B24, Z21).

3.6. У графі 4 із загальної кількості ВІЛ-інфікованих незалежно від стадії захворювання, що вони її мали, перебуваючи під диспансерним наглядом у закладах охорони здоров'я, на кінець року (графа 3), указується кількість хворих на СНІД (шифри відповідно до МКХ-10 B20.0 - 20.9, B21.0 - 21.2, B21.8 - 21.9, B22.0 - 22.2, B23.2).

3.7. У рядках 1.0 - 1.4 ВІЛ-інфіковані розподіляються за шляхами інфікування ВІЛ.

3.8. Арифметичний та логічний контроль розділу 2.

3.8.1. Дані рядка 1.0 мають збігатися з підсумком даних рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 за кожною з граф.

3.8.2. Дані рядка 1.1 мають збігатися з підсумком даних рядків 1.1.1 та 1.1.2 за кожною з граф.

3.8.3. Дані рядка 1.2 мають збігатися з підсумком даних рядків 1.2.1 - 1.2.6 за кожною з граф.

3.8.4. Дані рядка 1.3 мають збігатися з підсумком даних рядків 1.3.1 та 1.3.2 за кожною з граф.

3.8.5. Дані графи 1 мають бути більшими за дані графи 2 за кожним із рядків. В окремих випадках вони можуть бути меншими за дані графи 2 або збігатися з ними.

3.8.6. Дані графи 2 мають бути меншими за дані графи 1 за кожним із рядків. В окремих випадках вони можуть бути більшими за дані графи 1 або збігатися з ними.

3.8.7. Дані графи 3 мають бути більшими за дані графи 1 за кожним із рядків. В окремих випадках вони можуть бути меншими за дані графи 1 або збігатися з ними.

3.8.8. Дані графи 3 мають бути більшими за дані графи 4 за кожним із рядків. В окремих випадках вони можуть збігатися з даними графи 4.

3.8.9. Дані графи 4 мають бути меншими за дані графи 3 за кожним із рядків. В окремих випадках вони можуть збігатися з даними графи 3.

4. Звіт заповнюють наростаючим підсумком за відповідний звітний період (перший квартал, перше півріччя, дев'ять місяців).

5. У звіті має бути заповнено всі графи та рядки. Якщо які-небудь дані відсутні, то ставиться риска. Звіт має бути заповнено чітко й розбірливо. Виправлення помилок підтверджується підписом особи, яка заповнила звіт, із зазначенням дати внесення змін.

Відповідальною за інформацію, що надана в даному звіті, є особа, яка його заповнила.

У кінці звіту обов'язково має бути вказано дату його заповнення; прізвище, ім'я, по батькові керівника, стояти його підпис, прізвище, ім'я, по батькові та контактний телефон лікаря, який заповнив звіт. Підпис керівника має бути завірений печаткою організації.

 

Начальник Центру медичної
статистики Міністерства
охорони здоров'я України 

 
 
М. В. Голубчиков
 

Заступник директора
департаменту статистики послуг
Держкомстату України 

 
 
І. М. Самченко
 

Опрос