Идет загрузка документа (65 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм первичной учетной документации и форм отчетности по вопросам ВИЧ-инфекции/СПИДа и инструкций по их заполнению

Госкомстат, Министерство здравоохранения
Форма, Приказ, Инструкция от 24.12.2004 № 640/663
Утратил силу

Про затвердження форм первинної облікової документації та форм звітності з питань ВІЛ-інфекції/СНІД та інструкцій щодо їх заповнення

Наказ Міністерства охорони здоров'я України,
Державного комітету статистики України
від 24 грудня 2004 року N 640/663

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 січня 2005 р. за N 62/10342

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України,
Державної служби статистики України
від 5 березня 2013 року N 181/77)

Додатково див. наказ
Міністерства охорони здоров'я України
від 25 травня 2010 року N 432

На виконання пункту 32 Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004 - 2008 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року N 264, та з метою удосконалення системи обліку й звітності з питань ВІЛ-інфекції/СНІД і приведення їх у відповідність до міжнародних стандартів НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити:

1.1. Форму первинної облікової документації N 502-1/о "Реєстраційна карта ВІЛ-інфікованої особи" (далі - облікова форма) (додається).

1.2. Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації N 502-1/о "Реєстраційна карта ВІЛ-інфікованої особи" (додається).

1.3. Форму первинної облікової документації N 502-2/о "Повідомлення про зміни в Реєстраційній карті ВІЛ-інфікованої особи" (далі - облікова форма) (додається).

1.4. Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації N 502-2/о "Повідомлення про зміни в Реєстраційній карті ВІЛ-інфікованої особи" (додається).

1.5. Форму звітності N-1ВІЛ/СНІД "Звіт про осіб із станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за _____ квартал 20__ року" (квартальна) (далі - звітна форма) (додається).

1.6. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 1-ВІЛ/СНІД "Звіт про осіб із станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за ____ квартал 20__ року" (квартальна) (додається).

1.7. Форму звітності N 2-ВІЛ/СНІД "Звіт про осіб із станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за 20__ рік" (річна) (далі - звітна форма) (додається).

1.8. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 2-ВІЛ/СНІД "Звіт про осіб із станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за 20__ рік" (річна) (додається).

2. Увести в дію з 1 лютого 2005 року:

2.1. Облікові форми та інструкції, затверджені підпунктами 1.1 - 1.4 пункту 1 цього наказу.

2.2. Звітні форми та інструкції, затверджені підпунктами пункту 1 цього наказу:

1.5 та 1.6 - зі звіту за I квартал 2005 року;

1.7 та 1.8 - зі звіту за 2005 рік.

3. Встановити, що:

облікові форми та інструкції, затверджені підпунктами 1.1 - 1.4 пункту 1 цього наказу, розповсюджуються на заклади охорони здоров'я, що здійснюють диспансерний нагляд за ВІЛ-інфікованими особами, незалежно від форми власності та підпорядкування;

звітні форми та інструкції, затверджені підпунктами 1.5 - 1.8 пункту 1 цього наказу, розповсюджуються на центри профілактики і боротьби зі СНІД та їх відділення, що перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров'я України (далі відповідно - центри СНІД та МОЗ України).

4. Установити, що МОЗ України здійснює контроль за збором облікових і звітних форм, затверджених підпунктами 1.1 - 1.8 пункту 1 цього наказу, їх обробкою та достовірністю.

5. Відділу профілактики інфекційних соціально небезпечних хвороб МОЗ України (Александріна Т. А.) забезпечити в установленому порядку державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України та доведення його до Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державної адміністрації, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації.

6. Українському центру профілактики і боротьби зі СНІД МОЗ України (Щербінська А. М.) організувати:

6.1. Методологічне керівництво та контроль за організацією збирання та обробки інформації щодо ВІЛ-інфікованих осіб в Україні.

6.2. Подання зведеної інформації за звітними формами, затвердженими підпунктами 1.5 та 1.7 пункту 1 цього наказу, у встановлені терміни Державному комітетові статистики України - у цілому щодо стану в Україні, у розрізі територій: Автономній Республіці Крим, областям, містам Києву й Севастополю на паперових носіях, а також в електронному вигляді.

6.3. Упровадження комп'ютерної програми щодо обліку ВІЛ-інфікованих осіб і її супровід у центрах СНІД, Міністерстві оборони України та Державному департаменті України з питань виконання покарань з 1 лютого 2005 року.

6.4. Подання Міністерству оборони України та Державному департаменту України з питань виконання покарань до 10 числа кожного місяця засобами електронного зв'язку комп'ютерної бази кодованих даних інформації щодо ВІЛ-інфікованих осіб, які знаходяться на диспансерному обліку в закладах охорони здоров'я, що перебувають у сфері управління зазначених центральних органів виконавчої влади.

6.5. Облік ВІЛ-інфікованих осіб у комп'ютерній базі кодованих даних, які перебувають або перебували під диспансерним наглядом з 1987 року в закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування.

6.6. Щорічний аналіз даних щодо поширення епідемії ВІЛ-інфекції в Україні та надання відповідної інформації регіонам.

7. Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головному управлінню охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації забезпечити:

7.1. Своєчасне тиражування та доставку бланків облікових, звітних форм та інструкцій, затверджених підпунктами 1.1 - 1.8 пункту 1 цього наказу, відповідним закладам, що перебувають у сфері управління МОЗ України.

7.2. Збирання та оброблення облікових форм, затверджених підпунктами 1.1 та 1.3 пункту 1 цього наказу.

7.3. Організацію впровадження комп'ютерної програми обліку ВІЛ-інфікованих осіб у центрах СНІД.

7.4. Подання Українському центру профілактики і боротьби зі СНІД до 5 числа кожного місяця засобами електронного зв'язку комп'ютерної бази кодованих даних щодо ВІЛ-інфікованих осіб.

7.5. Подання зведеної інформації за формами звітності, затвердженими підпунктами 1.5 та 1.7 пункту 1 цього наказу, у встановлені терміни на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики в місті Севастополі на паперових носіях, а також в електронному вигляді.

8. Скасувати наказ Міністерства статистики України від 10.10.95 N 257 "Про затвердження форм державної статистичної звітності про ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД".

9. Скасувати наказ Національного комітету боротьби із захворюванням на СНІД при Президентові України від 30.01.96 N 55/05 "Про порядок надання інформації та обліку ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД".

10. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства статистики України від 18.11.96 N 340 "Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державної статистичної звітності про ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.11.96 за N 679/1704.

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра охорони здоров'я України Орду О. М. та заступника Голови Державного комітету статистики України Власенко Н. С.

 

Міністр охорони здоров'я
України
 

 
А. В. Підаєв
 

Голова Державного комітету
статистики України
 

 
О. Г. Осауленко
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр оборони України 

О. І. Кузьмук 

Голова Державного
департаменту України з
питань виконання покарань 

 
 
В. А. Льовочкін
 

 

Назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, у сфері управління яких перебуває заклад _____________________________________________
__________________________ 

  

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
N 502-1/о

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України та Держкомстату України
від 24.12.2004 р. N 640/663 

Найменування та повна поштова адреса закладу, відповідальні особи якого заповнили реєстраційну карту _____________________________________________
_____________________________________________ 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  Реєстраційна карта ВІЛ-інфікованої особи*

"___" ____________ 20__ року
(дата заповнення реєстраційної карти)

 

  

  

25. Клінічна стадія ВІЛ-інфекції на момент узяття ВІЛ-інфікованої особи під диспансерний нагляд:

25.1. Доросла особа віком 18 років і старше

Клінічна стадія I 

Асимптоматична 

  

Персистуюча генералізована лімфаденопатія 

  

Клінічна стадія II 

Втрата ваги менша за 10 % від початкової маси тіла 

  

Мінімальні шкірно-слизові прояви (себорейний дерматит, почесуха, грибкові ураження нігтів, повторні виразки порожнини рота, хейліт)  

  

Герпес Зостер протягом останніх 5 років 

  

Повторні інфекції верхніх дихальних шляхів (включаючи бактеріальні синусити) 

  

Клінічна стадія III 

Втрата ваги більша за 10 % від початкової маси тіла 

  

Непояснена хронічна діарея, що триває більше ніж 1 місяць 

  

Непояснена тривала лихоманка (інтермітуюча чи постійна), що триває більше ніж 1 місяць  

  

Кандидоз порожнини рота 

  

Волосата лейкоплакія 

  

Туберкульоз легень протягом останнього року 

  

Важкі бактеріальні інфекції (пневмонії, гнійні міозити) 

  

Клінічна стадія IV  

Синдром виснаження асоційований із ВІЛ (за визначенням CDC) 

  

Пневмоцистна пневмонія (збудник P.Carinii) 

  

Токсоплазмоз мозку 

  

Криптоспоридіоз з діареєю, що триває більше ніж 1 місяць 

  

Позалегеневий криптококоз 

  

CMV-інфекція, крім ураження печінки, селезінки або лімфовузлів 

  

HSV, при ураженні шкірно-слизових оболонок, що триває більше ніж 1 місяць, або вісцеральна будь-якої тривалості 

  

Прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія 

  

Будь-який дисемінований ендемічний мікоз (гістоплазмоз, кокцидіомікоз) 

  

Кандидоз стравоходу, трахеї, бронхів або легень 

  

Атиповий мікобактеріоз розповсюджений 

  

Сальмонельозна септицемія (крім S.typhy murium) 

  

Позалегеневий туберкульоз 

  

Лімфома 

  

Саркома Капоші 

  

ВІЛ-асоційована енцефалопатія (за визначенням CDC) 

  

25.2. Дитина віком до 17 років включно

Клінічна стадія I 

Асимптоматична 

  

Персистуюча генералізована лімфаденопатія 

  

Клінічна стадія II 

Хронічна діарея невстановленої етіології 

  

Важкі персистуючі або рецидивуючі кандидози позанеонатального періоду 

  

Втрата ваги або недостатнє збільшення маси тіла 

  

Персистуюча лихоманка 

  

Важкі повторні бактеріальні інфекції 

  

Клінічна стадія III 

СНІД-індикаторні опортуністичні інфекції 

  

Виражена затримка в збільшенні маси тіла 

  

Прогресуюча енцефалопатія 

  

Злоякісні новоутворення 

  

Повторні септицемії або менінгіти 

  

26. Стани та хвороби, зумовлені ВІЛ, що їх мала ВІЛ-інфікована особа на момент узяття її під диспансерний нагляд:

Назва станів та хвороб, що зумовлені ВІЛ 

Шифр за МКХ-10 

Хвороби, що зумовлені ВІЛ, за МКХ-10 (зазначити одну основну хворобу) 

СНІД-
індикаторні хвороби відповідно до визначення WHO та CDC (зазначити всі наявні хвороби) 

СНІД-
індикаторні хвороби за МКХ-10, які спричинили смерть (вказати одну основну хворобу) 

А 

Гострий ВІЛ-інфекційний синдром 

B23.0 

  

Х 

Х 

Безсимптомна ВІЛ-інфекція 

Z21 

  

Х 

Х 

Персистуюча генералізована лімфаденопатія (ПГЛ) 

B23.1 

  

Х 

Х 

Поширена ВІЛ-інфекція 

B20 - B23 

  

Х 

Х 

СНІД-індикаторні захворювання (СНІД)  

B20.0 - 20.9,
B21.0 - 21.2,
B21.8 - 21.9,
B22.0 - 22.2,
B23.2 

  

  

  

         у тому числі:
туберкульоз легеневий  

 
B20.0 

  

  

  

туберкульоз позалегеневий 

B20.0 

  

  

  

інфекції, викликані M.kansasii, поширені або позалегеневі 

B20.0 

  

  

  

інші захворювання, спричинені мікобактерією, крім M. tuberculosis, поширені або позалегеневі 

B20.0 

  

  

  

бактеріальні інфекції, множинні чи рецидивуючі 

B20.1 

  

  

  

сальмонельозна септицемія, рецидивуюча, крім спричиненої S.typhy murium 

B20.1 

  

  

  

CMV-інфекція з ураженням внутрішніх органів, крім печінки, селезінки чи лімфатичних вузлів 

B20.2 

  

  

  

CMV-реніт з утратою зору 

B20.2 

  

  

  

герпетична інфекція з хронічними виразками, що не виліковуються протягом одного місяця, або з ураженням бронхів, легень, стравоходу 

B20.3 

  

  

  

прогресуюча множинна лейкоенцефалопатія 

B20.3 

  

  

  

кандидоз трахеї, бронхів або легень 

B20.4 

  

  

  

кандидоз стравоходу 

B20.4 

  

  

  

криптококоз, позалегеневий  

B20.5 

  

  

  

гістоплазмоз, поширений або позалегеневий  

B20.5 

  

  

  

кокцидіомікоз, поширений або позалегеневий  

B20.5 

  

  

  

пневмоцистна пневмонія  

B20.6 

  

  

  

криптоспоридіоз з діареєю тривалістю понад один місяць 

B20.8 

  

  

  

токсоплазмоз мозку  

B20.8 

  

  

  

ізоспороз з діареєю понад один місяць 

B20.8 

  

  

  

опортуністичні інфекції невстановленої етіології 

B20.9 

  

  

  

повторні пневмонії 

B20.1, B20.3,
B20.7 - 20.9 

  

  

  

саркома Капоші  

B21.0 

  

  

  

лімфома Беркітта 

B21.1 

  

  

  

лімфома імунобластна 

B21.2 

  

  

  

лімфома мозку (первинна) 

B21.2 

  

  

  

цервікальний інвазивний рак 

B21.8 

  

  

  

лімфома невстановленого походження 

B21.9 

  

  

  

енцефалопатія, пов'язана з ВІЛ 

B22.0 

  

  

  

лімфоїдна інтерстиціальна пневмонія  

B22.1 

  

  

  

синдром виснаження, обумовлений ВІЛ (слім-хвороба, схуднення) 

B22.2 

  

  

  

СД4 < 200/мкл без наявності СНІД-індикаторних хвороб (у дорослих) 

B23.2 

  

  

  

СД4 < 20 % без наявності СНІД-індикаторних хвороб (у дітей < 18 місяців) 

B23.2 

  

  

  

СД4 < 15 % без наявності СНІД-індикаторних хвороб (у дітей > 18 місяців) 

B23.2 

  

  

  

ВІЛ, що призводить до інших уточнених станів 

B23.8 

  

Х 

Х 

Хвороба, спричинена ВІЛ, неуточнена 

B24 

  

Х 

Х 

 

____________
* Інформація наводиться на момент узяття ВІЛ-інфікованої особи під диспансерний нагляд.

 

Начальник Центру медичної
статистики МОЗ України
 

 
М. В. Голубчиков
 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 502-1/о "Реєстраційна карта ВІЛ-інфікованої особи"

Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 502-1/о "Реєстраційна карта ВІЛ-інфікованої особи" (далі - Реєстраційна карта).

1. Реєстраційну карту заповнює відповідальна особа закладу охорони здоров'я незалежно від форм власності та підпорядкування, що здійснює диспансерний нагляд за ВІЛ-інфікованими особами, а саме: Кримського республіканського, обласних, Київського, Севастопольського, інших міських центрів профілактики і боротьби зі СНІД та їхніх відділень (далі - центри СНІД), лікарень, поліклінік, госпіталів, територіальних медичних об'єднань, медико-санітарних частин, клінік науково-дослідних інститутів тощо (далі - заклади).

2. Реєстраційну карту заповнюють на всіх ВІЛ-інфікованих осіб незалежно від стадії захворювання, що її виявлено на момент узяття особи під диспансерний нагляд. Її заповнюють також на дітей, які народжені ВІЛ-інфікованими жінками.

Реєстраційну карту заповнюють на громадян України, що постійно проживають в Україні, змінили місце проживання в межах України, та на осіб, що прибули до України з інших країн з метою проживання.

Згідно з Методичними рекомендаціями з удосконалення надання медичної допомоги дорослим, хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 15.12.2000 N 344 (далі - Наказ від 15.12.2000 N 344), ВІЛ-інфікованими вважаються особи, у яких незалежно від клінічних проявів хвороби під час лабораторного дослідження виявлено ознаки ВІЛ.

Згідно з Правилами медичного огляду з метою виявлення ВІЛ-інфекції, обліку ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД та медичного нагляду за ними, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.98 N 2026, наявність антитіл до ВІЛ протягом перших 18 місяців життя дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, є підставою для встановлення в дітей діагнозу ВІЛ-інфекції.

3. Реєстраційну карту заповнює лікар закладу, у якому ВІЛ-інфікована особа має перебувати під диспансерним наглядом, а саме: лікар-інфекціоніст, лікар-інфекціоніст дитячий, лікар-епідеміолог. Якщо в закладі відсутні лікарі зазначених профілів, то Реєстраційну карту заповнює дільничний лікар-терапевт або педіатр.

4. У верхньому лівому куті Реєстраційної карти вказуються найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, у сфері управління якої перебуває заклад, найменування та повна поштова адреса закладу, відповідальні особи якого заповнили Реєстраційну карту, та ідентифікаційний код відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

5. Після заголовка Реєстраційної карти обов'язково має бути вказана дата її заповнення.

6. Далі наводиться найменування центру СНІД, на адресу якого направляється Реєстраційна карта, та дата відправлення Реєстраційної карти.

7. У пункті 1 указуються прізвище, ім'я, по батькові ВІЛ-інфікованої особи.

8. У пункті 2 указуються цифровим способом число, місяць та рік народження ВІЛ-інфікованої особи.

9. У пункті 3 указується стать ВІЛ-інфікованої особи.

10. У пункті 4 зазначається, чи є ВІЛ-інфікована особа громадянином України. Якщо ні, то вписується назва країни, громадянином (підданим) якої вона є.

11. У пункті 5 указується повна адреса місця фактичного проживання ВІЛ-інфікованої особи.

12. У пункті 6 указується, де фактично мешкає ВІЛ-інфікована особа: у місті чи в селі. Якщо ВІЛ-інфікована особа проживає у селищі міського типу, то зазначається в графі "у місті".

13. У пункті 7 указується повна поштова адреса місця реєстрації (прописки) ВІЛ-інфікованої особи.

Якщо ВІЛ-інфікована особа не має постійного місця проживання або місця реєстрації (прописки), то вказуються найменування і повна поштова адреса закладу, у якому особа має перебувати під диспансерним наглядом.

Вони мають збігатися з відповідними записами у верхньому лівому куті форми.

14. У пункті 8 указується повна поштова адреса закладу, у якому ВІЛ-інфікованій особі вперше в житті встановлений діагноз ВІЛ-інфекції.

15. У пункті 9 указується підпорядкованість закладу, у якому ВІЛ-інфікованій особі вперше в житті встановлений діагноз ВІЛ-інфекції, а саме: Міністерство охорони здоров'я України, Державний департамент України з питань виконання покарань, Міністерство оборони України. Найменування іншого закладу вписується.

16. У пункті 10 указується місцезнаходження закладу, у якому ВІЛ-інфікована особа має перебувати під диспансерним наглядом.

17. У пункті 11 указується цифровим способом дата взяття ВІЛ-інфікованої особи під диспансерний нагляд.

18. У пункті 12 указується причина взяття ВІЛ-інфікованої особи під диспансерний нагляд, а саме: діагноз ВІЛ-інфекції встановлено вперше в житті, прибуття з іншого регіону України чи з іншої країни, звільнення з місць позбавлення волі. Інші обставини вписуються.

19. У пункті 13 указується, до якого з контингентів осіб, що їх обстежено на ВІЛ, належить ВІЛ-інфікована особа, а саме до:

код 101 - осіб, які мали гетеросексуальні контакти з ВІЛ-інфікованими особами;

код 102 - осіб, які вживають або вживали наркотичні речовини ін'єкційним шляхом;

код 103 - осіб, які мали гомосексуальні контакти з ВІЛ-інфікованими особами;

код 104 - осіб, у яких виявлені хвороби, що передаються статевим шляхом;

код 105 - осіб, які мають або мали численні незахищені сексуальні контакти;

код 106 - призовників;

код 107 - осіб, які обстежені з метою одержання довідки про свій ВІЛ-статус для оформлення візи, страховки, громадянства, вступу до шлюбу тощо;

код 108 - донорів,

у тому числі до:

108.1 

- первинних (разових) донорів крові; 

108.2 

- постійних (кадрових) донорів крові; 

108.3 

- донорів органів, тканин, клітин, біологічних рідин; 

108.4 

- донорів, у яких антитіла до ВІЛ було виявлено протягом 1987 - 2004 років; 

код 109 - вагітних,

у тому числі до:

109.1 

- первинно обстежених на ВІЛ незалежно від строку вагітності; 

109.2 

- повторно обстежених на ВІЛ незалежно від строку вагітності; 

109.3 

- вагітних, у яких антитіла до ВІЛ було виявлено протягом 1987 - 2004 років; 

код 110 - дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками,

у тому числі до:

110.1 

- новонароджених, у яких обстежена на ВІЛ пуповинна кров; 

110.2 

- дітей, повторно обстежених на ВІЛ упродовж періоду перебування їх під диспансерним наглядом; 

код 111 - дітей, яких обстежено на ВІЛ за епідеміологічними показаннями, а саме: дітей, народжених жінками, у яких ВІЛ-статус не встановлено, які проживають без батьків, без документів, ведуть асоціальний спосіб життя тощо;

код 112 - осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі, а саме: у слідчих ізоляторах, закладах виконання покарань;

код 113 - осіб, які обстежені на ВІЛ за клінічними показаннями,

у тому числі до:

113.1 

- дітей віком до 17 років включно; 

113.2 

- дорослих віком 18 років і старших; 

код 114 - осіб, яких обстежено на ВІЛ анонімно, а саме: осіб, які відмовилися повідомити паспортні дані незалежно від причин, що спонукали їх дізнатися про свій ВІЛ-статус;

код 115 - осіб, які обстежені на ВІЛ унаслідок медичних маніпуляцій за епідеміологічними показаннями,

у тому числі до:

115.1 

- медичних працівників із професійним ризиком інфікування; 

115.2 

- реципієнтів компонентів та препаратів крові, органів, тканин, клітин, біологічних рідин; 

115.3 

- пацієнтів, яким проводилися інші медичні маніпуляції; 

код 116 - осіб, які обстежені на ВІЛ із профілактичною метою, а саме: осіб, які бажають дізнатися про свій ВІЛ-статус конфіденційно;

код 119 - померлих від захворювання з клінічними ознаками СНІД, але не обстежених на ВІЛ протягом життя;

код 120 - інших осіб, а саме: громадян України, які не належать до контингентів, перелічених під кодами 101 - 119;

код 200 - іноземних громадян.

Пункт 13 заповнюється на підставі документації, що ведеться в лабораторіях у складі закладів, які здійснюють дослідження крові на антитіла до ВІЛ.

20. У пункті 14 цифровим способом наводиться дата первинного лабораторного обстеження на ВІЛ.

21. У пункті 15 наводиться номер лабораторного аналізу, що його проведено під час первинного обстеження на ВІЛ.

22. У пункті 16 зазначається лабораторний метод, що його використано під час первинного обстеження на ВІЛ, а саме: імунний ферментний аналіз (далі - ІФА), імунний блот (далі - ІБ), полімеразна ланцюгова реакція (далі - ПЛР), експрес-тест.

23. У пункті 17 зазначається повна назва закладу, у лабораторії якого було проведене первинне обстеження на ВІЛ.

24. У пункті 18 цифровим способом указується дата проведення лабораторного аналізу, що ним підтверджений діагноз ВІЛ-інфекції.

25. У пункті 19 указується номер лабораторного аналізу, що ним підтверджено діагноз ВІЛ-інфекції.

26. У пункті 20 указується лабораторний метод, що його використано для підтвердження діагнозу ВІЛ-інфекції, а саме: ІФА, ІБ, ПЛР.

27. У пункті 21 указується повна назва закладу, у лабораторії якого підтверджено діагноз ВІЛ-інфекції.

28. У пункті 22 указується тип вірусу, до якого було виявлено антитіла у ВІЛ-інфікованої особи, а саме: ВІЛ-1, ВІЛ-2, ВІЛ-1 + ВІЛ-2. Якщо діагноз ВІЛ-інфекції було підтверджено методом ІФА, то вказується, що тип вірусу не встановлено.

29. У підпунктах 23.1 - 23.4 пункту 23 наводиться інформація щодо вірогідного шляху інфікування ВІЛ, а саме: статевий, парентеральний, від ВІЛ-інфікованої матері до дитини, шлях інфікування не встановлено або уточнюється.

30. У підпункті 23.1 указується тип статевих стосунків, під час яких особа була інфікована ВІЛ, а саме: гомосексуальний чи гетеросексуальний. Крім того, указується вірогідний шлях інфікування статевого партнера ВІЛ-інфікованої особи, а саме: інфікований статевим шляхом, вживає наркотичні речовини ін'єкційним шляхом, є реципієнтом інфікованих ВІЛ препаратів або компонентів крові, органів, тканин, клітин, біологічних рідин, інфікований під час інших медичних маніпуляцій, народжений ВІЛ-інфікованою жінкою, інфікований іншим шляхом, шлях інфікування невідомий.

31. У підпункті 23.2 указується механізм парентерального зараження ВІЛ-інфікованої особи, а саме: внаслідок уведення наркотичних речовин ін'єкційним шляхом, переливання препаратів або компонентів крові, трансплантації донорських органів, тканин, біологічних рідин, інших медичних маніпуляцій, професійного інфікування. Якщо інфікування ВІЛ сталося внаслідок інших не медичних утручань, а саме: контакт з великою кількістю крові, глибоке ушкодження цілісності шкіри предметом, забрудненим кров'ю, попадання крові на ушкоджену шкіру та слизові оболонки тощо, то вписується їхній перелік.

Якщо зазначено, що особа інфікована ВІЛ внаслідок уведення наркотичних речовин ін'єкційним шляхом, то обов'язково треба вказати, чи перебуває вона на диспансерному обліку в наркологічному диспансері, чи ні або про це невідомо.

32. У підпункті 23.3 наводиться інформація, що стосується дитини, народженої ВІЛ-інфікованою жінкою.

У залежності від передбачуваного періоду інфікування відмічається період життя дитини, упродовж якого сталася передача ВІЛ від матері до дитини, а саме: під час вагітності та пологів матері, під час грудного годування дитини або період інфікування встановити неможливо.

Згідно з Наказом від 15.12.2000 N 344 указується, чи діагноз ВІЛ-інфекції у дитини підтверджений, чи він перебуває в стадії підтвердження.

Далі вказується, яке вигодовування дитини застосовується, а саме: грудне, штучне, змішане чи спосіб вигодовування невідомий.

Далі вказується інформація щодо проведення ВІЛ-інфікованій матері та її дитині хіміопрофілактики вертикальної трансмісії ВІЛ антиретровірусними препаратами, а саме: проводилась, не проводилась чи невідомо.

У відомостях про матір ВІЛ-інфікованої дитини вказуються її прізвище, ім'я та по батькові, цифровим способом уписуються число, місяць та рік народження, дата лабораторного аналізу, що ним підтверджений діагноз ВІЛ-інфекції, код контингенту, до якого належить матір (згідно з пунктом 19 даної Інструкції), вірогідний шлях інфікування ВІЛ.

Також зазначається період життя матері, упродовж якого їй установлено діагноз ВІЛ-інфекції, а саме: до вагітності, під час вагітності, під час пологів, після пологів або невідомо.

Далі зазначається термін, упродовж якого пройшли пологи, а саме: в установлений термін або передчасно.

Потім зазначається інформація щодо перебігу пологів, а саме: фізіологічно нормальні пологи, кесарів розтин або інші хірургічні та акушерські втручання впродовж пологів.

Якщо матір дитини обліковується в комп'ютерній базі кодованих даних щодо ВІЛ-інфікованих осіб, то у відповідному центрі СНІД уписується номер, під яким її записано.

Якщо немає відомостей про матір ВІЛ-інфікованої дитини, то відмічається, що особу матері не встановлено.

33. Якщо шлях зараження ВІЛ у інфікованої особи встановити неможливо або необхідний більший термін для його остаточного встановлення, то відмічається підпункт 23.4 "Шлях інфікування ВІЛ не встановлений або він уточнюється".

34. У пункті 24 цифровим способом указуються число, місяць та рік установлення клінічного діагнозу ВІЛ-інфекції. Інформація вказується на момент узяття ВІЛ-інфікованої особи під диспансерний нагляд.

35. У пункті 25 указуються клінічні прояви (стадії) ВІЛ-інфекції у дорослого (підпункт 25.1) або у дитини (підпункт 25.2), які він/вона мали на момент узяття його/її під диспансерний нагляд. Інформація вказується відповідно до клінічної класифікації ВІЛ-інфекції, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 15.04.2003 N 173 "Про удосконалення лікування хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД" (далі - клінічна класифікація ВІЛ-інфекції).

Дітьми в цій Інструкції вважаються особи віком до 17 років включно, дорослими - особи віком 18 років і старші.

36. У пункті 26 указуються стани та хвороби, зумовлені ВІЛ, що їх має ВІЛ-інфікована особа на момент узяття її під диспансерний нагляд, а саме: прояви первинних (стадії гострого захворювання, безсимптомної ВІЛ-інфекції та персистуючої генералізованої лімфаденопатії), вторинних (стадія поширеної ВІЛ-інфекції та СНІД) захворювань або уточнених і неуточнених станів, спричинених ВІЛ.

Стадія поширеної ВІЛ-інфекції у дорослих відповідає II і III клінічним стадіям ВІЛ-інфекції згідно з клінічною класифікацією ВІЛ-інфекції, за винятком туберкульозу легень та важких бактеріальних інфекцій (пневмонії, гнійні міозити), у дітей - II клінічній стадії ВІЛ-інфекції, за винятком кандидозу трахеї, бронхів, легень або стравоходу та важких повторних бактеріальних інфекцій.

37. Таблиця пункту 26 заповнюється відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я десятого перегляду, прийнятої 43-ю Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я 1 січня 1993 року (далі - МКХ-10), відповідно до Статуту Всесвітньої Організації охорони здоров'я, прийнятого Міжнародною конференцією охорони здоров'я 19.06.46, підписаного Українською РСР 03.04.48.

У графі 1 таблиці пункту 26 указується одна основна хвороба, що зумовлена ВІЛ, у ВІЛ-інфікованої особи. Для визначення однієї основної хвороби слід керуватися загальними правилами кодування захворювань згідно з МКХ-10, а саме:

а) за наявності кількох захворювань, що мають між собою причинний зв'язок, основним уважається те, що має більш гострий перебіг;

б) з двох і більше етіологічних захворювань основним уважається більш тяжке й тривале;

в) якщо серед захворювань є інфекційне, то його слід уважати основним, а з двох інфекційних - епідемічне.

38. У графі 2 таблиці пункту 26 указуються всі наявні СНІД-індикаторні хвороби у ВІЛ-інфікованої особи.

Підставою для заповнення граф 1 і 2 пункту 26 є остаточний клінічний діагноз, зазначений у формах первинної медичної документації:

- форма N 025/о "Медична карта амбулаторного хворого", затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.99 N 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)";

- форма N 003/о "Медична карта стаціонарного хворого", затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 26.07.99 N 184 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів".

39. У графі 3 таблиці пункту 26 відповідно до МКХ-10 указується одна основна СНІД-індикаторна хвороба у ВІЛ-інфікованої особи, яка спричинила її смерть. Заповнюється графа на підставі форми лікарського свідоцтва про смерть (форма N 106/о-95), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 03.07.95 N 124 "Про вдосконалення ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.08.95 за N 266/802.

40. У пункті 27 указуються цифровим способом число, місяць та рік зняття ВІЛ-інфікованої особи з диспансерного обліку, якщо зняття з обліку сталося до відправлення Реєстраційної карти в центр СНІД.

41. У пункті 28 зазначається причина зняття ВІЛ-інфікованої особи з диспансерного обліку, а саме: зміна місця проживання (виїзд в інший регіон України, іншу країну, невідома), відсутність антитіл до ВІЛ у крові дитини, лабораторна помилка, перебування в місцях позбавлення волі, смерть. Якщо особа знята з диспансерного обліку внаслідок смерті, то вказуються її дата (цифровим способом), а також її причина, а саме: СНІД, передозування ін'єкційних наркотичних речовин, сепсис, інші захворювання, суїцид, нещасний випадок, інше, не встановлено. Якщо причиною смерті був СНІД, то обов'язково має бути заповнена графа 3 таблиці пункту 26. Інші причини зняття з обліку вписуються.

Порядок заповнення пункту 28 такий самий, як і пункту 27.

42. У пункті 29 указується додаткова інформація щодо ВІЛ-інфікованої особи, а саме: щодо типу статевих стосунків і стажу вживання ін'єкційних наркотиків особою, що була інфікована шляхом ін'єкційного введення наркотичних речовин; кількість статевих партнерів упродовж останніх 6 місяців, що їх мала особа, інфікована статевим шляхом; указуються, хто опікується ВІЛ-інфікованою дитиною та додаткові відомості щодо батьків ВІЛ-інфікованої дитини тощо.

43. У пункті 30 указуються прізвище, ім'я, по батькові та номер контактного телефону лікаря, який заповнив Реєстраційну карту, ставиться його підпис.

44. Пункт 31 заповнюється в центрі СНІД. Цифровим способом вказуються дата внесення даних Реєстраційної карти щодо ВІЛ-інфікованої особи в комп'ютерну базу кодованих даних та номер, під яким ВІЛ-інфікована особа обліковується в комп'ютерній базі кодованих даних.

45. Відповідальні особи закладів, що перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров'я України, у 5-денний термін після заповнення Реєстраційної карти надсилають її оригінал на паперових носіях поштою за місцезнаходженням закладу в центр СНІД, що перебуває у сфері управління Міністерства охорони здоров'я України і де діє комп'ютерна програма обліку ВІЛ-інфікованих осіб.

Відповідальні особи лікувально-профілактичних закладів кримінально-виконавчої системи у 5-денний термін після заповнення Реєстраційної карти надсилають її оригінал на паперових носіях поштою в центр СНІД, що перебуває у сфері управління Міністерства охорони здоров'я України і де діє комп'ютерна програма обліку ВІЛ-інфікованих осіб. Зазначена карта надсилається в центр СНІД за місцезнаходженням лікувально-профілактичного закладу кримінально-виконавчої системи. Крім того, копія Реєстраційної карти надсилається до медичних відділів, відділень, груп територіальних органів управління Державного департаменту України з питань виконання покарань.

Відповідальні особи закладів охорони здоров'я Міністерства оборони України у 5-денний термін після заповнення Реєстраційної карти надсилають її оригінал на паперових носіях поштою в центр СНІД, що перебуває у сфері управління Міністерства охорони здоров'я України і де діє комп'ютерна програма обліку ВІЛ-інфікованих осіб. Зазначена карта надсилається в центр СНІД за місцезнаходженням закладу. Крім того, копія Реєстраційної карти надсилається до закладів державного санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства оборони України за територіальним принципом.

З метою досягнення повноти обліку ВІЛ-інфікованих осіб в Україні відповідальним особам інших закладів пропонується заповнити Реєстраційну карту та у зазначений вище термін надіслати її оригінал на паперових носіях поштою в центр СНІД, що перебуває у сфері управління Міністерства охорони здоров'я України і де діє комп'ютерна програма обліку ВІЛ-інфікованих осіб. Зазначена карта надсилається в центр СНІД за місцезнаходженням закладу.

Під час пересилання Реєстраційної карти має бути збережена її конфіденційність відповідно до чинного законодавства.

Копія надісланої на адресу центру СНІД Реєстраційної карти зберігається в закладі протягом 5 років.

46. Реєстраційна карта є єдиним документом для обліку ВІЛ-інфікованих осіб у комп'ютерній базі кодованих даних, а також для заповнення форм звітності N 1-ВІЛ/СНІД "Звіт про осіб із станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за __ квартал 20__ року" (квартальна) та N 2-ВІЛ/СНІД "Звіт про осіб із станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за 20__ рік" (річна).

47. Реєстраційна карта має бути заповнена чітко й розбірливо. Заповнення пунктів здійснюється шляхом зазначення у чотирикутнику, розміщеному в кінці відповіді, знака "х", закреслювання відповідного цифрового коду в пункті 13 та вписування необхідної інформації.

48. Виправлення помилок підтверджується підписом особи, яка заповнила Реєстраційну карту, із зазначенням дати внесення змін. Відповідальною за інформацію, що надана в Реєстраційній карті, є особа, яка її заповнила.

49. Оригінали реєстраційних карт зберігаються у центрах СНІД постійно.

 

Начальник Центру медичної
статистики Міністерства
охорони здоров'я України 

 
 
М. В. Голубчиков
 

Заступник директора
департаменту статистики послуг
Держкомстату України 

 
 
І. М. Самченко
 

Опрос