Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений и дополнений к Инструкции о порядке составления отчета о вкладах физических лиц в банках - участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц - квартальная форма отчетности N 1 Ф

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Решение от 23.12.2004 № 36
Утратил силу

Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб у банках - учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - квартальна форма звітності N 1 Ф

Рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 23 грудня 2004 року N 36

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 січня 2005 р. за N 36/10316

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням адміністративної ради Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб від 14 жовтня 2002 року N 8

згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
від 9 липня 2012 року N 5)

Відповідно до статті 9 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вирішила:

1. Затвердити Зміни та доповнення до Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб у банках - учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - квартальна форма звітності N 1 Ф, затвердженої рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14.10.2002 N 8, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11.11.2002 за N 885/7173, із змінами та доповненнями, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на виконавчу дирекцію.

3. Це рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства.

 

Голова
адміністративної ради
 

 
В. Кротюк
 

 

Зміни та доповнення до Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб у банках - учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - квартальна форма звітності N 1 Ф

1. Розділ 2 викласти в такій редакції:

"2. Порядок складання звіту про вклади фізичних осіб у банках - учасниках Фонду (форма N 1 Ф).

Звітність складається у грошових одиницях України. До звітності включається інформація за всіма вкладами фізичних осіб як в національній, так і в іноземній валюті. Вклади в іноземній валюті перераховуються в національну валюту України за офіційним курсом Національного банку України на звітну дату.

У разі розміщення одним вкладником у банку кількох вкладів у звітності в відповідній колонці зазначається загальна сума вкладів незалежно від виду валют.

Для банків - учасників Фонду звіт складається щоквартально відповідно до опису параметрів заповнення форми.

Опис параметрів заповнення форми N 1 Ф.

Рядок 1 (вклади - усього) - визначається сума рядків 1.1 та 1.2. Сума вкладів за рядком 1 (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12) дорівнює сумі рядків 2, 3, 4 відповідних колонок. Рядок 1 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12. Сума вкладів за рядком 1.1 дорівнює сумі рядків 2.1, 3.1, 4.1.

Для розрахунку використовуються суми залишків за балансовими рахунками банку, на яких обліковуються кошти фізичних осіб, відповідно до вимог Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 919/9518, із змінами та доповненнями, та що відповідають визначеному у Законі України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад (депозит)".

Сума вкладів за рядком 1.2 дорівнює сумі рядків 2.2, 3.2, 4.2.

Рядок 2 (чисті вклади - усього) - для розрахунку використовуються такі балансові рахунки:

2620 "Кошти на вимогу фізичних осіб", включаючи кошти приватних нотаріусів;

2622 "Кошти в розрахунках фізичних осіб";

2625 "Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток";

2630 "Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб";

2635 "Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб";

2903 "Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками" - тільки в частині вкладів фізичних осіб, крім коштів за закритими анонімними та кодованими рахунками;

2909 "Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку" - тільки в частині вкладів фізичних осіб.

Якщо в аналітиці рахунки 2620 та 2625 мають дебетове сальдо, то в розрахунок суми вкладів ці рахунки включаються із сумою "0" у діапазон до 1 грн.

Рядок 3 (ощадні сертифікати - усього) - для розрахунку використовуються такі балансові рахунки:

3320 "Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком" - тільки в частині іменних ощадних сертифікатів;

3330 "Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком" - тільки в частині іменних ощадних сертифікатів;

3340 "Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком".

Рядок 4 (нараховані витрати - усього) - для розрахунку використовуються такі балансові рахунки:

2628 "Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб";

2638 "Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб";

3328 "Нараховані витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком" - тільки в частині іменних ощадних сертифікатів;

3338 "Нараховані витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком" - тільки в частині іменних ощадних сертифікатів;

3348 "Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком".

У колонках 1, 3, 5, 7, 9, 11 зазначається кількість вкладників. Кількість вкладників указується тільки за рядком 1. При цьому незалежно від того, скільки вкладник має рахунків у банку (депозитних, поточних), його особа зазначається у звіті один раз, а суми вкладів за всіма його рахунками об'єднуються в загальну та відображаються у відповідних колонках звіту.

Кількість вкладників, що вказується у колонці 1, повинна дорівнювати сумі колонок 3, 5, 7, 9, 11.

У колонках 2, 4, 6, 8, 10, 12 зазначаються суми вкладів фізичних осіб, згруповані за їх розмірами. При цьому для колонок 4, 6, 8, 10, 12 визначені такі граничні значення розмірів вкладів:

у колонці 4 - від 0,01 до 0,99;

у колонці 6 - від 1,00 до 3000,00;

у колонці 8 - від 3000,01 до 5000,00;

у колонці 10 - від 5000,01 до 10000,00;

у колонці 12 - від 10000,01 і більше.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" розмір відшкодування коштів за вкладами може збільшуватися, тому граничні значення діапазонів можуть змінюватися, окрім діапазону колонки 4.

Дані формуються щодо кожного вкладника відповідно до загального розміру всіх його вкладів в одному банку.

За статтями, за якими відсутні показники, у відповідних колонках зазначаються нулі.

При виявленні помилок Фонд повертає звіт банку - учаснику Фонду. Протягом двох робочих днів після встановленого терміну подання звітності банк зобов'язаний подати виправлену форму звітності".

2. Розділ 3 виключити.

3. У колонках 5, 6, 7, 8 додатка цифри "1500" замінити цифрами "3000".

4. У колонках 7, 8, 9, 10 додатка цифри "2000" замінити цифрами "5000".

5. У колонках 9, 10, 11, 12 додатка цифри "5000" замінити цифрами "10000".

6. Останнє речення додатка викласти в такій редакції:

"* Відповідно до статті 3 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" розмір відшкодування коштів за вкладами може збільшуватися, тому граничні значення діапазонів можуть змінюватися, окрім діапазону колонки 4".

 

Начальник відділу економічного
аналізу та поточного моніторингу
 

 
Т. О. Раєвська
 

Опрос