Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок определения размеров нормативных потерь и производственно-технологических расходов нефти, природного газа и газового конденсата при добыче, подготовке к транспортировке и транспортировке

Министерство топлива и энергетики
Порядок, Приказ от 30.09.2004 № 604
действует с 17.01.2005

ПОРЯДОК
визначення розмірів нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час видобування, підготовки до транспортування та транспортування

1. Величини нормативних втрат та виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування (далі - нормативні втрати і витрати) розраховуються суб'єктами господарювання з кожного родовища за видами нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат, наведеними в додатках 2 і 3 до Переліку нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування, затвердженого цим наказом. Нормативні втрати і витрати розраховуються суб'єктами господарювання самостійно або за їхнім дорученням спеціалізованими установами, які наведені в Переліку спеціалізованих установ, які виконують розрахунки або експертизу розрахунків нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування (додаток 1).

2. Величини нормативних втрат і витрат обчислюються на наступний рік у цілому для суб'єкта господарювання та з кожного родовища, на якому він здійснює видобуток нафти, природного газу та газового конденсату, та затверджуються Міністерством палива та енергетики України за погодженням із Державним комітетом України з нагляду за охороною праці в межах його компетенції.

3. Розміри нормативних втрат і витрат встановлюються у відсотках від обсягів видобутої нафти, природного газу та газового конденсату з точністю до другого знака після коми. Величина фактичних нормативних втрат та витрат в натуральному значенні округляється до цілого числа одиниць обліку.

4. Не пізніше ніж за 3 місяці до початку наступного року суб'єкт господарювання подає на затвердження до Міністерства палива та енергетики України Звіт про розміри нормативних втрат та виробничо-технологічних витрат на родовищах нафти, природного газу та газового конденсату (далі - Звіт) у порядку та за формою, що затверджуються Міністерством палива та енергетики України.

5. Для нововведених родовищ суб'єкт господарювання подає Звіт не пізніше ніж за 3 місяці до початку робіт з видобування.

6. У разі зміни під час календарного року технологічної схеми та/або технологічного обладнання на нафтогазопромисловому об'єкті суб'єкт господарювання подає скоригований Звіт не пізніше ніж за 3 місяці до початку введення в дію технологічної схеми та/або обладнання.

7. У Звіті має бути зазначено:

загальна технологічна характеристика кожного родовища;

планові обсяги видобутку поточного року, фактичні за 6 місяців, що передують даті подання звіту (крім новостворюваних об'єктів), та планові показники нормативних втрат і витрат поточного року;

розрахунок нормативних втрат і витрат на наступний рік з кожного родовища за видами нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат та в цілому для суб'єкта господарювання;

перелік застосованих нормативних документів, на підставі яких було виконано розрахунки нормативних втрат і витрат.

8. Міністерство палива та енергетики України у місячний термін розглядає поданий Звіт і направляє його на експертизу. Експертиза Звіту виконується за рахунок суб'єкта господарювання зазначеними в додатку 1 спеціалізованими установами.

У разі визначення розміру нормативних втрат та витрат вищезазначеними спеціалізованими установами експертиза Звіту не виконується.

9. У разі схвалення Міністерством палива та енергетики України Звіту та позитивних експертних висновків стосовно розміру нормативних втрат та витрат, Міністерство палива та енергетики України направляє на погодження визначені для кожного суб'єкта господарювання з кожного родовища нормативні втрати та витрати та копії Звітів до Державного комітету України з нагляду за охороною праці.

10. Державний комітет України з нагляду за охороною праці у двотижневий термін розглядає подані матеріали та/або погоджує їх, або направляє до Міністерства палива та енергетики України вмотивовану відповідь відносно неможливості їх погодження (зауваження до розрахованих нормативних втрат і витрат).

11. Міністерство палива та енергетики України затверджує погоджені Державним комітетом України з нагляду за охороною праці величини нормативних втрат та витрат для кожного суб'єкта господарювання з кожного родовища своїм наказом та не пізніше ніж за 10 днів до початку наступного року направляє затверджені нормативи втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування (додаток 2) суб'єктам господарювання та Державній податковій адміністрації України.

Нормативи втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування дійсні впродовж календарного року.

12. У разі непогодження розрахованих суб'єктом господарювання нормативних втрат та виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування, Міністерство палива та енергетики України направляє йому вмотивовану відмову. У цьому випадку, а також у разі неподання суб'єктом господарювання Звіту в термін, визначений в пункті 4 цього Порядку, всі фактичні втрати і витрати нафти, природного газу та газового конденсату відносяться до понаднормованих втрат і витрат.

13. Міністерство палива та енергетики України складає та направляє до ДПА України окремий перелік родовищ із зазначенням суб'єктів господарювання, які здійснюють щодо них свої права власності, а також величин нормативних втрат та витрат.

 

Директор Департаменту
нафтогазової та нафтопереробної
промисловості
 

 
 
М. І. Євдощук
 

 

Перелік спеціалізованих установ, які виконують розрахунки або експертизу розрахунків нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування

1. Державне підприємство "Науково-технологічний центр паливно-енергетичних ресурсів Національної академії наук України",

2. ДП "Державна нафтогазова інспекція",

3. Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу.

 

Директор Департаменту
нафтогазової та нафтопереробної
промисловості
 

 
 
М. І. Євдощук
 

 

Нормативи втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування на _______ рік

Назва суб'єкта господа-
рювання (структур-
ного підрозділу) 

Назва родо-
вища 

Номер спеціаль-
ного дозволу на родовище 

Норматив технологічних втрат, % 

Норматив виробничо-технологічних витрат, % 

Примітка 

нафта 

природний газ 

газовий конденсат 

нафта 

природний газ 

газовий конденсат 

по-
точ-
ний рік 

нас-
туп-
ний рік 

по-
точ-
ний рік 

нас-
туп-
ний рік 

по-
точ-
ний рік 

нас-
туп-
ний рік 

по-
точ-
ний рік 

нас-
туп-
ний рік 

по-
точ-
ний рік 

нас-
туп-
ний рік 

по-
точ-
ний рік 

нас-
туп-
ний рік 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Директор Департаменту
нафтогазової та нафтопереробної
промисловості
 

 
 
М. Євдощук
 

Опрос