Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Перечня нормативных потерь и производственно-технологических расходов нефти, природного газа и газового конденсата при их добыче, подготовке к транспортировке и транспортировке и Порядка определения их размеров

Министерство топлива и энергетики
Перечень, Приказ от 30.09.2004 № 604
действует с 17.01.2005

Про затвердження Переліку нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування та Порядку визначення їх розмірів

Наказ Міністерства палива та енергетики України
від 30 вересня 2004 року N 604

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 січня 2005 р. за N 14/10294

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 року N 572-р "Про уповноваження органів для складення переліку та встановлення порядку визначення розмірів нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування і транспортування, а також визначення середніх ринкових цін на нафту, природний газ та газовий конденсат" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування (далі - Перелік), що додається.

2. Затвердити Порядок визначення розмірів нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування (далі - Порядок), що додається.

3. Поширити дію Переліку та Порядку на всіх суб'єктів господарювання, які здійснюють на території України видобування нафти, природного газу та газового конденсату та є платниками рентних платежів відповідно до статті 3 Закону України "Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат".

4. НАК "Нафтогаз України" у двомісячний термін з дня реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України розробити та подати на затвердження Міністерству палива та енергетики України єдиний порядок ведення обліку нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування.

5. Міністерству палива та енергетики України та Державній податковій адміністрації України щорічно здійснювати аналіз динаміки показників втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування, з метою внесення пропозицій щодо вдосконалення Переліку.

6. Першому заступнику Міністра - голові правління НАК "Нафтогаз України" Бойку Ю. А. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра - голову правління НАК "Нафтогаз України" Бойка Ю. А.

 

Перший заступник Міністра 

О. М. Шеберстов 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. першого заступника
Міністра фінансів України
 

 
А. І. Мярковський
 

Голова Державної податкової
адміністрації України
 

 
Ф. О. Ярошенко
 

Голова Державного комітету
України з нагляду за охороною
праці
 

 
 
С. О. Сторчак
 

 

Перелік
нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування

1. Загальні положення

1.1. Цей Перелік визначає нормативні втрати і виробничо-технологічні витрати нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування, розміри яких обчислюються на підставі затвердженої Міністерством палива та енергетики України нормативної документації.

1.2. Перелік є обов'язковим до застосування суб'єктами господарювання та експертними організаціями при підготовці або проведенні експертизи щорічного звіту про розміри нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат на родовищах нафти, природного газу та газового конденсату (далі - Звіт).

1.3. Зазначені у щорічному Звіті розміри нормативних втрат та виробничо-технологічних витрат на родовищах нафти, природного газу та газового конденсату застосовуються платниками рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат при визначенні об'єкта оподаткування для рентних платежів за нафту, природний газ і газовий конденсат, відповідно до чинного законодавства.

2. Основні поняття та їх визначення

З метою оподаткування рентними платежами, наведені нижче терміни у цьому Переліку вживаються у такому значенні:

Видобування - технологічний процес вилучення з покладу нафти, природного газу та газового конденсату, їх підйому на денну поверхню та подавання до установок підготовки до транспортування.

Виробничо-технологічні витрати - кількість нафти, природного газу, газового конденсату, яка витрачається на здійснення технологічних процесів видобування, підготовки до транспортування та транспортування нафти, природного газу та газового конденсату в межах нафтогазопромислового об'єкта.

Втрати - частина нафти, природного газу і газового конденсату, яка неминуче втрачається під час здійснення технологічних процесів видобування, підготовки до транспортування та транспортування в межах нафтогазопромислового об'єкта у зв'язку з неможливістю реалізації цих процесів без вказаних втрат за сучасного рівня техніки і технології.

Нафтогазопромисловий об'єкт - сукупність різних або однакових за функціональним призначенням споруд і обладнання для здійснення технологічних процесів видобування, підготовки до транспортування та транспортування нафти, природного газу та газового конденсату в його межах.

Нормативні втрати - гранична величина втрат нафти, природного газу і газового конденсату, що визначається за встановлених технологічними регламентами (режимами) параметрів роботи обладнання нафтогазопромислового об'єкта, за умови дотримання у технологічних процесах діючих норм, правил та інструкцій.

Нормативні виробничо-технологічні витрати - гранична величина виробничо-технологічних витрат, що розраховується для суб'єкта господарювання на основі технічної документації на технологічне обладнання, яке використовується на нафтогазопромисловому об'єкті, технологічних регламентів і планових даних проведення необхідних технологічних операцій згідно з чинною нормативною документацією.

Обсяги видобутку - кількість нафти, природного газу та газового конденсату, вилучена з покладу на денну поверхню та приведена до стандартних умов.

Підготовка до транспортування нафти (газового конденсату) - технологічний процес сепарації, стабілізації, зневоднення та знесолювання з метою доведення продукції до товарних кондицій, що визначаються чинними нормативними документами стосовно якості продукції.

Підготовка до транспортування природного (у тому числі нафтового) газу - технологічний процес, який складається з виділення з газу рідких вуглеводнів, сірководню, меркаптанів, механічних домішок, осушення його від вологи з метою доведення продукції до товарних кондицій, що визначаються чинними нормативними документами стосовно якості продукції.

Суб'єкт господарювання - юридична або фізична особа, що має спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами з метою дослідно-промислової або промислової розробки родовищ нафти, природного газу та газового конденсату та є платником рентних платежів.

Транспортування - технологічний процес переміщення нафти, природного газу та газового конденсату мережею промислових трубопроводів, що знаходяться на балансі суб'єкта господарювання.

Нормативні втрати визначаються для технологічних процесів з кожного джерела втрат для кожного родовища, на якому суб'єкт господарювання здійснює видобуток нафти, природного газу та газового конденсату.

Нормативні виробничо-технологічні витрати визначаються на технологічні операції з кожного джерела витрат для кожного родовища, на якому суб'єкт господарювання здійснює видобуток нафти, природного газу та газового конденсату.

3. Перелік нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування

Види технологічного обладнання, при використанні якого під час видобування, підготовки до транспортування та транспортування виникають нормативні втрати нафти, природного газу та газового конденсату, наведено в переліку технологічного обладнання (додаток 1).

Перелік можливих нормативних втрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування наведено в додатку 2.

Перелік можливих виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування наведено в додатку 3.

 

Директор Департаменту
нафтогазової та нафтопереробної
промисловості
 

 
 
М. І. Євдощук
 

 

Перелік
технологічного обладнання

Вид обладнання (джерело втрат) 

Наявність втрат 

нафта 

природний газ 

газовий конденсат 

Гирлове обладнання свердловин;  

засоби вимірювальної техніки; 

сепаратори замірні, першого та наступних ступенів сепарації;  

розділювачі рідини; 

резервуари та ємності для попереднього скиду пластових вод;  

запірна арматура; 

внутрішньо- та міжпромислові газопроводи та конденсатопроводи; 

конденсатозбірники; 

пристрої для введення інгібіторів; 

газорозподільні станції; 

компресорні станції (у т. ч. для здійснення сайклінг-процесу, газліфтної експлуатації свердловин); 

технологічні та сировинні резервуари; 

апарати або резервуари попереднього та остаточного зневоднення; 

відстійники; 

буферні ємності; 

технологічні насоси; 

резервуари або ємності для очистки та підготовки стічної води; 

нафтоуловлювачі; 

установки попередньої, комплексної та поглибленої підготовки газу; 

пункт заміру газу; 

установка осушення газу; 

холодильні установки; 

установка стабілізації конденсату; 

установки регенерації метанолу, гліколю. 

 

Директор Департаменту
нафтогазової та нафтопереробної
промисловості
 

 
 
М. І. Євдощук
 

 

Перелік можливих нормативних втрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування

Вид втрат 

Наявність втрат 

нафта 

природний газ 

газовий конденсат 

Втрати у процесі продувки свердловин і шлейфів 

Втрати у процесі продування та спорожнення сепараторів, конденсатозбірників, ділянок трубопроводів, іншого технологічного обладнання (за рахунок проскакування газу) 

Втрати у процесі монтажу (демонтажу) засобів вимірювальної техніки, датчиків 

Втрати внаслідок розчинення газу у воді попереднього скиду, дренажній воді та робочих рідинах 

Втрати у процесі дегазації газонасиченої нафти, нестабільного конденсату 

Втрати внаслідок витікання через нещільності трубопроводів, технологічного обладнання, комунікацій газліфтної системи 

Втрати у процесі транспортування газопроводами
(за рахунок конденсації важких вуглеводнів) 

Втрати у процесі заправлення метанольних пристроїв 

Втрати у процесі роботи пневматичних циліндрів і пневматичних регуляторів 

Викиди в атмосферу чи на свічку факела аварійного скиду в разі спрацювання, перевірки, профілактичних оглядів і ремонтів запобіжно-регулюючих пристроїв і апаратів 

Втрати у процесі видалення відходів (води, механічних домішок, неутилізованих кислих газів) 

Втрати у процесі переходу із закритої системи підготовки на відкриту 

Втрати у процесі підготовки промислових стічних вод у резервуарах, ємностях (за рахунок випаровування) 

Втрати внаслідок винесення з газом сепарації та газом стабілізації в пароподібному стані 

Втрати внаслідок механічного винесення:  

  

  

  

з газом сепарації та газом стабілізації в рідкому стані; 

промисловими стічними водами; 

за рахунок розчинення у воді та хімічних реагентах 

Втрати у процесі проведення капітального та поточного ремонту: 

  

  

  

у разі зупинки свердловин та інших технологічних об'єктів на ремонт; 

під час очищення трубопроводів, врізання відводів під час капітального ремонту; 

під час здійснення ремонтних робіт, заміни арматури трубопроводів, технологічних установок, ємностей тощо 

 

Директор Департаменту
нафтогазової та нафтопереробної
промисловості
 

 
 
М. Євдощук
 

 

Перелік можливих виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування

Вид витрат 

Наявність витрат 

нафта 

природний газ 

газовий конденсат 

Витрати в процесі видобування та підготовки: 

  

  

  

на освоєння свердловин; 

на дослідження нафтових і газових свердловин; 

на забезпечення роботи головних споруд з підготовки газу та конденсату; 

на забезпечення роботи установок скиду води. 

Витрати у процесі капітального та поточного ремонту свердловин і на інтенсифікацію припливу в них: 

  

  

  

на освоєння свердловин після ремонту; 

на термодепарафінізацію підземного обладнання свердловин, трубопроводів; 

на приготування блокувальних рідин; 

на встановлення нафтових ванн; 

на термохімічну обробку свердловин; 

на обробку привибійної зони поверхнево-активними речовинами; 

на обробку привибійної зони пласта з використанням фізико-хімічної та гідродинамічної дії на пласт; 

Витрати у процесі капітального та поточного ремонту свердловин і на інтенсифікацію припливу в них (продовження): 

  

  

  

на приготування робочого розчину інгібітору корозії та інших робочих розчинів; 

на виведення свердловин на режим;  

на ліквідацію солевідкладень у привибійній зоні пласта та у стовбурі свердловин; 

на промивку піщано-гематитних пробок. 

Витрати на паливні потреби в процесі роботи теплоенергетичних установок: 

  

  

  

на підігрівання нафти, конденсату, газу в шляхових підігрівачах під час їх транспортування до установок підготовки; 

на підігрівання теплоносія (діетиленгліколь, вода тощо) для технологічного обладнання під час видобування; 

на нагрівання нафти під час її підготовки з метою деемульсації, зневоднення та знесолення; 

на виробництво теплової енергії в котельнях, технологічних печах, установках регенерації, вогневих підігрівачах, що забезпечують основне виробництво; 

на утилізацію пластової води на газофакельних установках; 

на забезпечення роботи газотурбінних агрегатів, газомотокомпресорів; 

на забезпечення роботи системи ущільнення "газ-масло". 

 

Директор Департаменту
нафтогазової та нафтопереробної
промисловості
 

 
 
М. І. Євдощук
 

Опрос