Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы заключения о возможности проведения переговоров, форм отчетов об использовании разрешительных документов и установлении сроков отчетности

Государственная служба экспортного контроля Украины (2)
Форма, Приказ от 21.12.2004 № 375
Утратил силу

Про затвердження форми висновку про можливість проведення переговорів, форм звітів про використання дозвільних документів та встановлення строків звітності

Наказ Державної служби експортного контролю України
від 21 грудня 2004 року N 375

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 січня 2005 р. за N 13/10293

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державної служби експортного контролю України
 від 27 лютого 2006 року N 52
,
 від 11 червня 2007 року N 87

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної служби експортного контролю України
 від 5 жовтня 2009 року N 86)

Відповідно до Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання", Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.98 N 125 (із змінами і доповненнями), Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 N 86 (із змінами і доповненнями), Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 N 1807 (із змінами і доповненнями), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму висновку про можливість проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення експорту товарів (додаток 1 до цього наказу), структуру звіту про підсумки проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення експорту товарів (додаток 2 до цього наказу), форми звітів про використання дозволів чи висновків на право здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (додатки 3, 4, 5 до цього наказу), а також строки подання звітів до Держекспортконтролю України, які визначаються у дозвільних документах Держекспортконтролю України (додаток 6 до цього наказу).

Установити граничний термін подання звіту про фактичне (часткове) здійснення міжнародної передачі товару на підставі отриманого висновку/дозволу (разового/відкритого/генерального) до Держекспортконтролю України три місяці з дати закінчення строку дії відповідного дозвільного документа.

(пункт 1 доповнено новим абзацом другим згідно з наказом
 Державної служби експортного контролю України від 11.06.2007 р. N 87,
 у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Установити, що в окремих обґрунтованих випадках за рішенням Голови Держекспортконтролю України в конкретних дозвільних документах можуть бути встановлені конкретні строки подання звітів.

(абзац третій пункту 1 у редакції наказу Державної
 служби експортного контролю України від 27.02.2006 р. N 52)

2. Начальнику відділу забезпечення діяльності в міжнародних режимах експортного контролю забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Начальникам управлінь державної експертизи, начальнику відділу інформаційних технологій до 30 грудня 2004 року забезпечити заходи щодо ведення автоматизованого контролю інформації про терміни надходження звітів.

4. Установити, що наказ набирає чинності з 12.01.2005.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Служби.

 

Голова Державної служби
експортного контролю України
 

 
О. Легейда
 

 

 

Примітка. У разі відсутності додаткових умов графа 9 "Зміст висновку" не містить пункту 9.1 "Додаткові умови".

 

Начальник відділу 

Т. В. Відзіговська 

 

Структура звіту
про підсумки проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення експорту товарів

Звіт про підсумки проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів), надається у довільній формі на бланку підприємства.

У звіті зазначаються:

- усі сторони, які брали участь у переговорах;

- усі суб'єкти - учасники міжнародних передач товарів; 

- предмет переговорів (найменування міжнародної передачі, найменування товару);

- номери укладених зовнішньоекономічних договорів (контрактів);

- умови постачання товарів;

- інформація про узгодження вимог щодо надання документів про гарантії та документів про підтвердження доставки товарів залежно від їх категорії;

- інша інформація, яка має суттєве значення для прийняття рішення щодо предмета переговорів, та інформація щодо виконання пункту 9.1 "Додаткові умови" графи 9 "Зміст висновку" відповідного висновку про можливість проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення експорту товарів.

Звіт підписується керівником підприємства або його заступником і засвідчується печаткою підприємства.

 

Начальник відділу 

Т. В. Відзіговська 

 

ЗВІТ

від ____________ 200_ р.

про використання разового ___________________________ 
                                                                    (найменування дозвільного документа)
Держекспортконтролю від ____________ N ______
на право здійснення _____________________________ 
                                                  (найменування міжнародної передачі)
 товарів, що підлягають державному експортному контролю

Найменування товару
(у повній відповідності з найменуванням товару в дозвільному документі) 

Кількість товаруабо (наданих/отриманих послуг), одиниці виміру 

Вартість у валюті, визначеній у графі 9 дозволу

Дата митного оформлення, номер митної деклараціїабо (дата акта про надання/отримання послуг, виконання робіт) 

Перевезення здійснено (вид транспорту, для авіаперевезень - перевізник)*

* тільки для експорту 

Номер та дата сертифіката підтвердження доставки (у випадках, передбачених законодавством) 

фактично відвантажено (отримано)або (надано/отримано послуг) 

залишилося за дозвільним документом 

фактично відвантаженого (отриманого)або (наданих/отриманих послуг) товару 

залишилося за дозвільним документом 

  

  

  

  

  

  

  

  

Керівник (заступник керівника) підприємства 

________
(підпис) 

  

Прізвище, ініціали 

  

  

М. П. 

  

Особа, що відповідає за дотримання вимог
експортного контролю на підприємстві 

 
________
(підпис) 

  

 
Прізвище, ініціали 

 

Начальник відділу 

Т. В. Відзіговська 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної служби експортного контролю України від 11.06.2007 р. N 87)

 

ЗВІТ

від ____________ 200_ р.

про використання генерального ___________________________
                                                                             (найменування дозвільного документа)
Держекспортконтролю від __________ N__________
на право здійснення
_________________________________
                                                 (найменування міжнародної передачі) 
товарів, що підлягають державному експортному контролю

Найменування товару
(у повній відповідності з найменуванням товару в дозвільному документі) 

Номер та дата зовнішньо-
економічного договору (контракту) та дата та вихідний номер листа, яким надіслано до Держекспорт-
контролю договір (контракт)
 

Кількість фактично відвантаженого (отриманого) товару, одиниці виміруабо наданих (отриманих) послуг 

Вартість у валюті, у якій визначена загальна сума за зовнішньоекономічним договором (контрактом)

Дата митного оформлення, номер митної деклараціїабо (дата акта про надання/отримання послуг, виконання робіт) 

Перевезення здійснено (вид транспорту, для авіаперевезень - перевізник)*

* тільки для експорту 

Номер та дата сертифіката кінцевого споживача (далі - СКС), дата та вихідний номер листа, яким надіслано до Держекспорт-
контролю оригінал СКС
 

Номер та дата сертифіката підтвердження доставки (далі - СПД) (у випадках, передбачених законодавством), дата та вихідний номер листа, яким СПД надіслано до Держекспорт-
контролю
 

  

  

  

  

  

  

  

  

Керівник (заступник керівника) підприємства 

________
(підпис) 

  

Прізвище, ініціали 

  

  

М. П. 

  

Особа, що відповідає за дотримання вимог
експортного контролю на підприємстві 

 
________
(підпис) 

  

 
Прізвище, ініціали 

 

Начальник відділу 

Т. В. Відзіговська 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної служби експортного контролю України від 11.06.2007 р. N 87)

 

ЗВІТ

від ____________ 200_ р.

про використання відкритого ______________________________
                                                                       (найменування дозвільного документа)
Держекспортконтролю від __________ N __________
на право здійснення
___________________________
                                                 (найменування міжнародної передачі)
товарів, що підлягають державному експортному контролю

Найменування товару
 (у повній відповідності з найменуванням товару в дозвільному документі) 

Номер та дата зовнішньо-
економічного договору (контракту) та дата та вихідний номер листа, яким надіслано до Держекспорт-
контролю договір (контракт)
 

Кількість фактично відвантаженого (отриманого) товару, одиниці виміруабо (наданих/отриманих послуг) 

Вартість у валюті, у якій визначена загальна сума за зовнішньоекономічним договором (контрактом)

Дата митного оформлення, номер митної деклараціїабо (дата акта про надання/отримання послуг, виконання робіт) 

Перевезення здійснено (вид транспорту, для авіаперевезень - перевізник)*

* тільки для експорту 

Кінцевий споживач 

Номер та дата сертифіката кінцевого споживача (далі - СКС), дата та вихідний номер листа, яким надіслано до Держекспорт-
контролю оригінал СКС
 

Номер та дата сертифіката підтвердження доставки (далі - СПД) (у випадках, передбачених законодавством), дата та вихідний номер листа, яким СПД надіслано до Держекспорт-
контролю
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Керівник (заступник керівника) підприємства 

________
(підпис) 

  

Прізвище, ініціали 

  

  

М. П. 

  

Особа, що відповідає за дотримання вимог
експортного контролю на підприємстві 

 
________
(підпис) 

  

 
Прізвище, ініціали 

 

Начальник відділу 

Т. В. Відзіговська 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної служби експортного контролю України від 11.06.2007 р. N 87)

 

Строки
подання звітів до Держекспортконтролю України, які визначаються у дозвільних документах Держекспортконтролю України

1. Строки подання звітів до Держекспортконтролю України повинні бути внесені в графу 9 "Зміст висновку" відповідного висновку про можливість проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення експорту товарів, або в графу 17 "Особливі умови використання дозволу та додаткова інформація" відповідного дозволу і графу 14 "Особливі умови використання висновку та додаткова інформація" відповідного висновку на міжнародну передачу.

1.1. Установити, що в графу 9 "Зміст висновку" відкритих, генеральних та разових висновків про можливість проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення експорту товарів, повинна бути внесена така умова:

"Звіти про підсумки проведення зазначених у цьому висновку переговорів надаються до Держекспортконтролю України разом із заявою про надання дозволу на право здійснення експорту товарів.

(абзац другий пункту 1 додатка 6 у редакції наказу Державної
 служби експортного контролю України від 27.02.2006 р. N 52)

У разі, якщо на підставі цього висновку зовнішньоекономічні договори (контракти) не укладені, документ, який містить інформацію про використання цього висновку, подається до Держекспортконтролю України у місячний термін з дня закінчення дії висновку".

1.2. Установити, що в графу 17 "Особливі умови використання дозволу та додаткова інформація" дозволів* на право здійснення міжнародних передач товарів повинна бути внесена така умова:

а) для разових дозволів:

"Звіт про використання (невикористання, часткове використання) дозволу надається протягом трьох місяців з дати закінчення строку дії дозволу".

Примітка. В окремих випадках, виходячи з міжнародних зобов'язань України, Держекспортконтроль України може вносити до графи 17 "Особливі умови використання дозволу та додаткова інформація" дозволів* інші терміни надання звітів;

б) для відкритих та генеральних дозволів:

"Звіт про використання (невикористання, часткове використання) дозволу надається протягом трьох місяців за кожний рік з дати видачі дозволу. Разом із звітом подаються копії укладених контрактів та оригінали документів про зобов'язання та гарантії іноземного суб'єкта - кінцевого споживача стосовно імпортованих товарів".

(пункт 1.2 додатка 6 у редакції наказу Державної
 служби експортного контролю України від 11.06.2007 р. N 87)

1.3. Установити, що в графу 14 "Особливі умови використання висновку та додаткова інформація" висновків* на право здійснення міжнародних передач товарів повинна бути внесена така умова:

"Звіт про використання (невикористання, часткове використання) висновку надається протягом трьох місяців з дати закінчення строку дії висновку".

(пункт 1.3 додатка 6 у редакції наказу Державної
 служби експортного контролю України від 11.06.2007 р. N 87)

____________
* Форми відповідних дозволів чи висновків на право здійснення міжнародних передач товарів затверджені наказом Держекспортконтролю України від 29.11.2004 N 355 "Про затвердження Інструкції про порядок оформлення і використання дозвільних документів у галузі державного експортного контролю", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.12.2004 за N 1576/10175.

 

Начальник відділу 

Т. В. Відзіговська 

Опрос