Идет загрузка документа (947 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины

Национальный банк
Постановление от 15.12.2004 № 642
Утратил силу

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 15 грудня 2004 року N 642

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 січня 2005 р. за N 11/10291

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 1 березня 2016 року N 129)

Для забезпечення виконання регулятивних та наглядових функцій, складання грошової і банківської статистики і статистики платіжного балансу згідно із статтею 67 Закону України "Про Національний банк України" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674 (із змінами), що додаються.

2. Генеральному економічному департаменту (І. А. Шумило) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України, банків для використання в роботі.

3. Департаменту інформатизації (А. С. Савченко) унести потрібні зміни до програмного забезпечення.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови А. П. Яценюка та Генеральний економічний департамент (І. А. Шумило).

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

В. о. Голови 

А. П. Яценюк 

 

Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

1. У розділі 1 "Форми статистичної звітності територіальних управлінь і установ Національного банку України" додатка "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України":

1.1. Доповнити формою N 363-Н "Дані про залишки коштів за іншою заборгованістю (класифікація за секторами економіки)" та поясненням щодо її заповнення:

Дані про залишки коштів за іншою заборгованістю
 (класифікація за секторами економіки)
за станом на ____________ 200_ року

_________________________________________________________________
(назва територіального управління/установи Національного банку України) 

_______________________
(код валюти)

  

_________________________
(назва валюти) 

(копійки)

Код рядка 

Показники 

Усього 

У тому числі 

резиденти 

нерези-
денти 

усього 

у тому числі за секторами економіки* 

сектор 1 

сектор 2 

... 

сектор 0 

А 

Б 

5 - 11 

12 

Боргові цінні папери в портфелі Національного банку України 

  

  

  

Акції в портфелі Національного банку України та інші форми участі в капіталі 

Кредити, що надані Національним банком України 

Інша сумнівна заборгованість за нарахованими доходами 

Інша дебіторська заборгованість Національному банку України (комерційний кредит та аванси) 

Інша кредиторська заборгованість Національного банку України (комерційний кредит та аванси) 

____________
* Інституційні сектори економіки:

1 - фінансовий банківський;

2 - фінансовий небанківський;

3 - фізичні особи;

4 - інші суб'єкти домашніх господарств;

5 - органи державної влади;

6 - органи місцевого самоврядування;

7 - нефінансовий державний;

8 - нефінансовий недержавний;

9 - некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства;

0 - інший світ (нерезиденти).

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

_______
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

_______
(підпис)

_________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 363-Н
Дані про залишки коштів за іншою заборгованістю
 (класифікація за секторами економіки)

1. Звіт передбачає надання територіальними управліннями та установами Національного банку України даних про залишки коштів за іншою заборгованістю в розрізі секторів економіки. Під час складання звіту доцільно користуватися Методичними рекомендаціями щодо класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженими наказом Міністерства статистики України від 25.07.94 N 172.

2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.

3. Дані про залишки коштів за іншою заборгованістю Національного банку України складаються за даними балансу Національного банку України та даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валют R030, інституційних секторів економіки K071 та параметра аналітичного обліку R013.

4. Показники колонки 1 у рядках 1 - 6 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 12. Показники колонки 2 у рядках 1 - 6 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 3 - 11.

5. Показники форми складаються за таким розрахунком.

N
з/п 

Назва показника 

Розрахунок показника
(залишки коштів на кінець періоду за рахунками) 

Боргові цінні папери в портфелі Національного банку України* 

рахунки 1302, 1320, 1321, 1322, 1340, 1341, 1342
[1304, 1305АП, 1306КА, 1307, 1308, 1309, 1324, 1325АП 1326КА, 1327, 1328, 1329, 1344
(1346КА, 1347, 1348 і 1349 у частині 1340, 1341, 1342, 1344)
(1580 у частині боргових цінних паперів)
за аналітичним обліком] 

Акції в портфелі Національного банку України та інші форми участі в капіталі* 

рахунки 1330, 1331, 2100, 2101, 2110, 2111, 2120, 2121
[1334, 2107, 2117, 2127
(1335АП, 1338 у частині 1330, 1331, 1334)
(1580 у частині акцій)
(2108 у частині рахунків 2100, 2101, 2107)
(2128 у частині рахунків 2120, 2121, 2127)
за аналітичним обліком] 

Кредити, що надані Національним банком України* 

рахунки груп 140, 141, 142, 144
рахунки 1480, 1481, 1482, 1489
[рахунки групи 143, рахунки 1450, 1451, 1483, 1484
(1455КА, 1457, 1458, 1459 у частині 1450, 1451)
(1485КА у частині рахунків 1480, 1481, 1482, 1483, 1484)
(1580 у частині наданих кредитів)
за аналітичним обліком] 

Інша сумнівна заборгованість за нарахованими доходами* 

рахунок 1580 у частині депозитів
за аналітичним обліком 

Інша дебіторська заборгованість Національному банку України (комерційний кредит та аванси)* 

рахунки групи 276, рахунки 2731, 2732, 2734, 2737, 2739
(рахунки груп 271, 274, 277, 278, 298 за аналітичним обліком) 

Інша кредиторська заборгованість Національного банку України (комерційний кредит та аванси)* 

рахунки групи 476 (груп 471, 474, 477 за аналітичним обліком) 

____________
* У розрізі секторів економіки".

1.2. Пояснення щодо заповнення форми N 760 "Звіт про рух готівки" викласти в такій редакції:

"Пояснення щодо заповнення форми N 760
Звіт про рух готівки

Відповідно до вимог нормативно-правових актів з організації емісійно-касової роботи в системі Національного банку України та з метою регулювання готівково-грошового обігу територіальні управління Національного банку України подають звіт до Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України за підсистемою автоматизованого оброблення інформації "Емісійний день банку".

Під час визначення сум, що зазначаються у звіті, слід враховувати таке.

Рядок 1 (Залишок готівки у сховищі за станом на початок дня) має дорівнювати залишку коштів на балансовому рахунку 3009 на початок звітного дня.

Рядок 5 (Залишок готівки у сховищі за станом на кінець дня) має дорівнювати залишку рахунку 3009 на кінець звітного дня".

1.3. Пояснення щодо заповнення форми N 761 "Звіт про рух резервних фондів банкнот і монет" викласти в такій редакції:

"Пояснення щодо заповнення форми N 761
Звіт про рух резервних фондів банкнот і монет

Відповідно до вимог нормативно-правових актів з організації емісійно-касової роботи в системі Національного банку України та з метою регулювання готівково-грошового обігу Центральне сховище Національного банку України подає звіт до Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України за підсистемою автоматизованого оброблення інформації "Емісійний день банку".

Під час визначення сум, які зазначаються в звіті, слід враховувати таке.

Рядок 1 (Залишок резервних фондів банкнот і монет за станом на початок дня) має дорівнювати залишку позабалансового рахунку 9000 на початок звітного дня.

Рядок 4 (Залишок резервних фондів банкнот і монет за станом на кінець дня) має дорівнювати залишку позабалансового рахунку 9000 на кінець звітного дня.

Рядок 5 (Залишок зношених, значно зношених, з дефектом виробника банкнот і монет за станом на початок дня) має дорівнювати залишку позабалансового рахунку 9002 на початок звітного дня.

Рядок 11 (Залишок зношених, значно зношених, з дефектом виробника банкнот і монет за станом на кінець дня) має дорівнювати залишку позабалансового рахунку 9002 на кінець звітного дня.

Значення рядка 2.4 має дорівнювати значенню рядка 8.

Значення рядка 3.3 має дорівнювати значенню рядка 6.3".

1.4. У формі N 770 "Звіт про стан перерахування банкнот територіальними управліннями Національного банку України" та поясненні щодо її заповнення:

порядок подання форми після слів "Операційним управліннями" доповнити словами "Центральним сховищем";

назву форми викласти в такій редакції:

"Звіт про стан перерахування банкнот у системі Національного банку України";

у поясненні щодо заповнення форми:

назву викласти в такій редакції:

"Звіт про стан перерахування банкнот у системі Національного банку України";

перше речення абзацу першого викласти в такій редакції:

"Відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України територіальні управління, Операційне управління та Центральне сховище Національного банку України щоденно формують відомості про стан перерахування банкнот".

1.5. У формі N 771 "Звіт про стан перерахування монет територіальними управліннями Національного банку України" та поясненні щодо її заповнення:

порядок подання форми після слів "Операційним управліннями" доповнити словами "Центральним сховищем";

назву форми викласти в такій редакції:

"Звіт про стан перерахування монет у системі Національного банку України";

у поясненні щодо заповнення форми:

назву викласти в такій редакції:

"Звіт про стан перерахування монет у системі Національного банку України";

перше речення абзацу першого викласти в такій редакції:

"Відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України територіальні управління, Операційне управління та Центральне сховище Національного банку України щоденно формують відомості про стан перерахування монет".

2. У розділі 2 "Форми статистичної звітності банків та підприємств" додатка "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України":

2.1. Форму N 302 "Звіт про класифіковані кредитні операції за формами власності" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про класифіковані кредитні операції за формами власності
за станом на ____________ 200_ року

_____________________________
(назва банку) 

  

_____________________________
(місцезнаходження банку) 

  

_________________
(код валюти) 

___________________
(назва валюти) 

  

(копійки)

N
з/п 

Назва показника 

Усього 

У тому числі 

стан-
дартні 

нестандартні 

усього 

у тому числі 

під контролем 

субстан-
дартні 

сумнівні 

безна-
дійні 

I 

Операції на міжбанківському ринку 

1 

Кредити і фінансовий лізинг, надані гарантії та депозити 

  

  

  

  

  

  

  

1.1 

Банкам України 

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

Банкам країн СНД та Балтії  

  

  

  

  

  

  

  

1.3 

Банкам країн ОЕСР 

  

  

  

  

  

  

  

1.4 

Банкам інших країн 

  

  

  

  

  

  

  

II 

Операції з клієнтами 

1 

Кредити, що надані органам державної влади  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 

Кредити, що надані органам державної влади 

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

Кредити, що надані органам місцевого самоврядування 

  

  

  

  

  

  

  

2 

Кредити, що надані суб'єктам господарювання 

  

  

  

  

  

  

  

2.1 

Кредити, що надані за овердрафтом,

із них: 

  

  

  

  

  

  

  

2.1.1 

державним підприємствам 

  

  

  

  

  

  

  

2.1.2 

недержавним підприємствам 

  

  

  

  

  

  

  

2.2 

Кредити, що надані за операціями репо,

із них: 

  

  

  

  

  

  

  

2.2.1 

державним підприємствам 

  

  

  

  

  

  

  

2.2.2 

недержавним підприємствам 

  

  

  

  

  

  

  

2.3 

Кредити, що надані за врахованими векселями,

із них: 

  

  

  

  

  

  

  

2.3.1 

державним підприємствам 

  

  

  

  

  

  

  

2.3.2 

недержавним підприємствам 

  

  

  

  

  

  

  

2.4 

Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання,

із них: 

  

  

  

  

  

  

  

2.4.1 

державних підприємств 

  

  

  

  

  

  

  

2.4.2 

недержавних підприємств 

  

  

  

  

  

  

  

2.5 

Кредити в поточну діяльність,

із них: 

  

  

  

  

  

  

  

2.5.1 

державним підприємствам 

  

  

  

  

  

  

  

2.5.2 

недержавним підприємствам 

  

  

  

  

  

  

  

2.6 

Кредити в інвестиційну діяльність,

із них: 

  

  

  

  

  

  

  

2.6.1 

державним підприємствам 

  

  

  

  

  

  

  

2.6.2 

недержавним підприємствам 

  

  

  

  

  

  

  

3 

Кредити, що надані фізичним особам 

  

  

  

  

  

  

  

3.1 

Кредити на поточні потреби 

  

  

  

  

  

  

  

3.2 

Кредити в інвестиційну діяльність 

  

  

  

  

  

  

  

3.3 

Кредити, що надані за врахованими векселями 

  

  

  

  

  

  

  

4 

Позабалансові зобов'язання щодо наданих гарантій 

  

  

  

  

  

  

  

5 

Позабалансові зобов'язання з кредитування 

  

  

  

  

  

  

  

6 

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

_______
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

_______
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

 

Пояснення щодо заповнення форми N 302
Звіт про класифіковані кредитні операції за формами власності

Зазначена інформація банків використовується для визначення заборгованості за кредитними операціями, відповідно до яких нараховується резерв на можливі втрати. Інформація надається в розрізі наданих кредитів, гарантій та розміщених депозитів. Розподіл кредитної заборгованості за категоріями ризику здійснюється згідно з параметрами аналітичного обліку на підставі рішень кредитного комітету банку, який зобов'язаний розглядати кредитний портфель для оцінки кредитних ризиків за станом на перше число місяця.

У зв'язку з вимогою формування резерву в тій валюті, у якій враховується заборгованість, що передбачена пунктом 1.8 Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 N 279 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.08.2000 за N 474/4695, розподіл кредитної заборгованості здійснюється додатково за параметрами "код валюти", "резидентність".

Зазначена інформація використовується для розрахунку розміру резерву на можливі втрати за кредитними операціями банків за окремими видами валют та у зведеній формі за всіма валютами в гривневому еквіваленті.

I. Операції на міжбанківському ринку

Під час складання звіту за цією формою враховуються:

кредити та фінансовий лізинг, що надаються банками іншим банкам, і обліковуються на балансовому рахунку 1600А та на балансових рахунках розділу 15 групи 152 "Кредити, що надані іншим банкам" Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517, із змінами (далі - План рахунків), а саме: 1521 - 1525, 1526КА, 1527;

депозити, які розміщені в інших банках, що обліковуються на балансових рахунках розділу 15 "Кошти в інших банках" Плану рахунків, а саме: 1502, 1510, 1512, 1515, 1516, 1517;

сумнівна заборгованість інших банків за строковими депозитами, кредитами та виплаченими гарантіями, що обліковується на балансових рахунках розділу 15 групи 158 "Сумнівна заборгованість інших банків" Плану рахунків, а саме: 1580 - 1582, 1589.

Дані за кредитами з розподілом за групами країн надаються за параметрами клієнтів.

II. Операції з клієнтами

Під час складання звіту за кредитами та фінансовим лізингом, що надаються банками за операціями з клієнтами, ураховуються балансові рахунки розділів 20, 21, 22, 26А Плану рахунків.

Рядок 1.1 - 210 "Кредити, що надані органам державної влади" (2100, 2105, 2106КА, 2107) і 219 "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані органам державної влади" (2190, 2198).

Рядок 1.2 - 211 "Кредити, що надані органам місцевого самоврядування" (2110, 2115, 2116КА, 2117) і 219 "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані органам державної влади" (2191, 2199).

Рядок 2.1 - "Кошти, що надані за овердрафтом" (2600А, 2605А, 2650А, 2655А).

Рядок 2.2 - 201 "Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання" (2010).

Рядок 2.3 - 202 "Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання" (2020, 2026КА, 2027) і 209 "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані суб'єктам господарювання" (2092).

Рядок 2.4 - 203 "Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання" (2030, 2036КА, 2037) і 209 "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані суб'єктам господарювання" (2093).

Рядок 2.5 - 206 "Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання" (2062, 2063, 2066КА, 2067) і 209 "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані суб'єктам господарювання" (2096).

Рядок 2.6 - 207 "Кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання" (2072 - 2075, 2076КА, 2077) і 209 "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані суб'єктам господарювання" (2097, 2099).

Дані за кредитами з розподілом за правом власності суб'єктів господарювання, тобто на державні та недержавні підприємства, надаються за параметрами клієнта (К 081).

Рядок 3.1 - 220 "Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам" (2202, 2203, 2206КА, 2207), 262 "Кошти на вимогу фізичних осіб" (2620А, 2625А) і "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані фізичним особам" (2290).

Рядок 3.2 - 221 "Кредити в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам" (2212, 2213, 2215, 2216КА, 2217) і "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані фізичним особам" (2291, 2299).

Рядок 3.3 - 222 "Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам" (2220, 2226КА, 2227) і "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані фізичним особам" (2292).

Рядок 4 - позабалансові гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надані банкам (9000 - 9003, 9020, 9023, 9090, 9091).

Рядок 5 - надані позабалансові зобов'язання з кредитування (9100, 9122, 9129).

Таблиця розраховується за даними кредитної заборгованості за станом на перше число місяця, наступного за звітним. Підсумкові суми цієї таблиці використовуються для розрахунку резерву за формою N 604.

У кожному підрозділі цієї таблиці інформація про кредитну заборгованість надається з розподілом кредитів за групами ризику згідно з класифікацією, визначеною в розділах 4 - 8 Положення.

Колонка 3 - зазначається загальна сума кредитів відповідно до конкретної групи кредитів.

Дані колонки 3 дорівнюють сумі даних колонок 4, 5.

Колонка 4 - зазначається загальна сума стандартних кредитів.

Колонка 5 - зазначається загальна сума нестандартних кредитів.

Дані колонки 5 дорівнюють сумі даних колонок 6, 7, 8, 9.

Дані таблиці використовуються під час розрахунку розміру резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків.

Рядок 6 "Усього" - зазначаються суми фактичної кредитної заборгованості за ступенем ризику, щодо яких мають бути сформовані резерви з урахуванням установлених норм відрахувань. Ці суми мають відповідати таким показникам форми N 604:

форма N 302 

форма N 604 

рядки 

колонки 

рядки 

колонки 

6 "Усього" 

1 "Усього" 

- " - 

1.1 "Стандартні" 

- " - 

- " - 

1.2 "Під контролем" 

- " - 

- " - 

1.3 "Субстандартні" 

- " - 

- " - 

1.4 "Сумнівні" 

- " - 

- " - 

1.5 "Безнадійні" 

- " - 

2.2. Форму N 310Д "Звіт про суми і процентні ставки за кредитами" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про суми і процентні ставки за кредитами
за ____________ 200_ року

_____________________________
(назва банку) 

  

_____________________________
(місцезнаходження банку) 

  

_________________
(код валюти) 

___________________
(назва валюти) 

  

(копійки)

Рядок/
колонка 

Назва показника 

Усього наданих кредитів 

Із них пролонговані кредити 

У тому числі сума коштів та процентні ставки за ними, що надійшли на рахунки 

резидентів 

нерезидентів 

Сума 

Сума 

Сума 

Сума 

Код 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

Е 

Є 

Ж 

З 

I 

Операції на міжбанківському ринку 

  

  

  

  

  

  

  

  

1 

Кредити, що надані іншим банкам 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
1.1
 

у тому числі на строк:
овернайт 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

від 2 до 7 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3 

від 8 до 21 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.4 

від 22 до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.5 

від 32 до 92 днів  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.6 

понад 92 дні 

  

  

  

  

  

  

  

  

2 

Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
2.1
 

у тому числі на строк:
на 1 день 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2 

від 2 до 7 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.3 

від 8 до 21 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.4 

від 22 до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5 

від 32 до 92 днів  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6 

понад 92 дні 

  

  

  

  

  

  

  

  

3 

Кредити, що отримані від інших банків 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
3.1
 

у тому числі на строк:
овернайт 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2 

від 2 до 7 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.3 

від 8 до 21 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4 

від 22 до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.5 

від 32 до 92 днів  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.6 

понад 92 дні 

  

  

  

  

  

  

  

  

4 

Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
4.1
 

у тому числі на строк:
на 1 день 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2 

від 2 до 7 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.3 

від 8 до 21 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.4 

від 22 до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.5 

від 32 до 92 днів  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.6 

понад 92 дні 

  

  

  

  

  

  

  

  

II 

Операції з клієнтами 

  

  

  

  

  

  

  

  

0 

Кредити надані - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
0.0
 

у тому числі на строк:
овердрафт 

  

  

х 

х 

  

  

  

  

0.1 

до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

0.2 

від 32 до 92 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

0.3 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

0.4 

від 184 до 365 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
1
 

із загальної суми наданих кредитів:
Кредити, що надані суб'єктам господарювання
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі на строк: 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.0 

овердрафт 

  

  

х 

х 

  

  

  

  

1.1 

до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

від 32 до 92 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.4 

від 184 до 365 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.5 

понад 365 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі на строк: 

  

  

  

  

  

  

  

  

1р.1 

до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

1р.2 

від 32 до 92 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1р.3 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1р.4 

від 184 до 365 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1р.5 

понад 365 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі на строк:  

  

  

  

  

  

  

  

  

1в.1 

до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

1в.2 

від 32 до 92 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1в.3 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1в.4 

від 184 до 365 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1в.5 

понад 365 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

2 

Кредити, що надані небанківським фінансовим установам 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
2.0
 

у тому числі на строк:
овердрафт 

  

  

х 

х 

  

  

  

  

3 

Кредити, що надані органам державної влади 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
3.1
 

у тому числі на строк:
до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2 

від 32 до 92 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.3 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4 

від 184 до 365 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.5 

понад 365 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

4 

Кредити, що надані фізичним особам 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
4.0
 

у тому числі на строк:
овердрафт 

  

  

х 

х 

  

  

  

  

4.1 

до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2 

від 32 до 92 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.3 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.4 

від 184 до 365 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.5 

понад 365 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі на строк: 

  

  

  

  

  

  

  

  

4в.1 

до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

4в.2 

від 32 до 92 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

4в.3 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

4в.4 

від 184 до 365 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

4в.5 

понад 365 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

_______
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

_______
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

 

Пояснення щодо заповнення форми N 310Д
Звіт про суми і процентні ставки за кредитами

Під час надання інформації щодо кредитів в іноземній валюті відображаються:

суми наданих (отриманих на міжбанківському ринку) або пролонгованих протягом дня кредитів згідно з укладеними договорами (сума курсової різниці не включається);

суми і процентні ставки за кредитами, що надані банками юридичним та фізичним особам за день у гривневому еквіваленті з урахуванням офіційного валютного курсу, установленого Національним банком України за кожним кодом валют за кожний операційний день.

Інформація за пролонгованими договорами за операціями на міжбанківському кредитному ринку або за операціями з клієнтами не надається, якщо відбулося продовження строку за договором без зміни суми та процентної ставки.

Якщо за додатковим (пролонгованим) договором відбулася або зміна процентної ставки, або зміна суми, або суми та процентної ставки, то у звіті за формою відображаються сума, на яку укладається додатковий договір, строк та процентна ставка за ним. Під зміною суми мається на увазі наявність позитивної різниці між залишком за первинним кредитним договором та сумою кредиту за додатковим договором.

За рахунками, які включаються до форми (крім тих, за якими відображаються кредити овердрафт), облік оборотів за фактично наданими за день та пролонгованими кредитами слід вести за параметром Д020, який дає змогу розподілити обороти за балансовим рахунком таким чином:

обороти за кредитами, фактично наданими за день;

обороти за пролонгованими кредитами;

інші обороти за рахунком.

Якщо умовами договору з клієнтом платою за користування наданими коштами визначається не лише процентний дохід (процентна ставка), а і прирівняні до нього комісійні доходи (установлені у вигляді фіксованої суми або у відсотках до суми договору), то у звітності за формою відображається сукупний розмір винагороди (реальна плата за кредит), що визначений у кредитному договорі як плата за користування наданими коштами у вигляді процентної ставки та комісії у вигляді процентів річних.

У разі встановлення банками плати за користування наданим кредитом лише у фіксованій сумі у звітності за формою відображається плата за користування кредитом у перерахунку до суми кредиту, зазначеної в договорі, у процентах річних.

I. Операції на міжбанківському ринку

Під час складання звіту за цією формою враховуються суми та процентні ставки за кредитами (у національній валюті та за кодами валют у гривневому еквіваленті), що фактично надані (або пролонговані) іншим банкам за день, а також отримані (або пролонговані) від інших банків за день та обліковуються на рахунках класу 1 (розділи 15 "Кошти в інших банках" та 16 "Кошти інших банків") Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517, із змінами (далі - План рахунків), у тому числі за такими підрозділами:

1 (Кредити, що надані іншим банкам) - зазначаються суми, що надані або пролонговані іншим банкам за день і обліковуються на рахунках 1521, 1523, 1524, 1525;

2 (Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо) - зазначаються суми, що надані або пролонговані іншим банкам за день і обліковуються на рахунку 1522;

3 (Кредити, що отримані від інших банків) - зазначаються суми, що отримані або пролонговані банками від інших банків за день і обліковуються на рахунках 1621, 1623, 1624;

4 (Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо) - зазначаються суми, що отримані або пролонговані банками від інших банків за день і обліковуються на рахунку 1622.

Розрахунки за підрозділами здійснюються таким чином (алгоритм розрахунку): 

За підрозділом 1 (Кредити, що надані іншим банкам):

резидентам:

Е1 = Е1.1 + Е1.2 + Е1.3 + Е1.4 + Е1.5 + Е1.6,

Є1 = (Е1.1 · Є1.1 + Е1.2 · Є1.2 + Е1.3 · Є1.3 + Е1.4 · Є1.4 + Е1.5 · Є1.5 + Е1.6 · Є1.6) / Е1;

нерезидентам:

Ж1 = Ж1.1 + Ж1.2 + Ж1.3 + Ж1.4 + Ж1.5 + Ж1.6,

З1 = (Ж1.1 · З1.1 + Ж1.2 · З1.2 + Ж1.3 · З1.3 + Ж1.4 · З1.4 + Ж1.5 · З1.5 + Ж1.6 · З1.6) / Ж1;

усього:

Б1 = Е1 + Ж1,

контрольна перевірка:

Б1 = Б1.1 + Б1.2 + Б1.3 + Б1.4 + Б1.5 + Б1.6;

В1 = (Е1 · Є1 + Ж1 · З1) / Б1,

контрольна перевірка:

В1 = (Б1.1 · В1.1 + Б1.2 · В1.2 + Б1.3 · В1.3 + Б1.4 · В1.4 + Б1.5 · В1.5 + Б1.6 · В1.6) / Б1.

За підрозділами:

2 (Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо),

3 (Кредити, що отримані від інших банків),

4 (Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо) - показники розраховуються аналогічно до вищенаведеного (з індексами 2, 3 і 4 відповідно).

Під час складання звіту за цією формою інформація про суми і процентні ставки за пролонгованими кредитами на міжбанківському ринку надається довідково в колонках "Г" і "Д". Розрахунки здійснюються аналогічно до вищенаведеного порядку.

II. Операції з клієнтами

Під час складання звіту за цією формою враховуються суми і процентні ставки за кредитами (у національній валюті та за кодами валют у гривневому еквіваленті), що фактично надані або пролонговані банками за день суб'єктам господарювання, органам державної влади, небанківським фінансовим установам та фізичним особам і обліковуються на рахунках класу 2 (розділи 20 "Кредити, що надані суб'єктам господарювання", 21 "Кредити, що надані органам державної влади", 22 "Кредити, що надані фізичним особам", 26 "Кошти клієнтів банку" - лише за наданими кредитами овердрафт) Плану рахунків, у тому числі за такими підрозділами:

0 (Кредити надані - усього);

1 (Кредити, що надані суб'єктам господарювання) - зазначаються суми кредитів, що фактично надані або пролонговані суб'єктам господарювання за день і обліковуються на рахунках 2030, 2062, 2063, 2072 - 2075. Інформація про обсяги кредиту овердрафт, наданого за день суб'єктам господарювання, розраховується за кожним клієнтом (за рахунками 2600А, 2605А,) за кожним його рахунком як позитивна різниця між дебетовим сальдо на кінець операційного дня та дебетовим сальдо на початок операційного дня. Процентна ставка надається як середньозважена (розрахована на різницю дебетового сальдо). Якщо різниця дебетового сальдо за рахунками клієнта (2600А, 2605А), яка встановилася між кінцем і початком операційного дня, дорівнює нулю або від'ємна, то інформація за операціями овердрафт за цей день не надається;

1р (Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання) - зазначаються суми кредитів, що фактично надані або пролонговані суб'єктам господарювання за операціями репо за день і обліковуються на рахунку 2010;

1в (Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання) - зазначаються суми кредитів, що фактично надані або пролонговані за врахованими векселями суб'єктам господарювання за день і обліковуються на рахунку 2020;

2 (Кредити, що надані небанківським фінансовим установам) - інформація про обсяги кредиту овердрафт, наданого за день небанківським фінансовим установам, розраховується за кожним клієнтом (за рахунками 2650А, 2655А), за кожним його рахунком як позитивна різниця між дебетовим сальдо на кінець операційного дня та дебетовим сальдо на початок операційного дня. Процентна ставка надається як середньозважена (розрахована на різницю дебетового сальдо). Якщо різниця дебетового сальдо за рахунками клієнта (2650А, 2655А), яка встановилася між кінцем і початком операційного дня, дорівнює нулю або від'ємна, то інформація за операціями овердрафт за цей день не надається;

3 (Кредити, що надані органам державної влади) - зазначаються суми кредитів, що надані або пролонговані органам державної влади та місцевого самоврядування за день і обліковуються на рахунках 2100, 2105, 2110, 2115;

4 (Кредити, що надані фізичним особам) - зазначаються суми кредитів, що надані або пролонговані фізичним особам за день і обліковуються на рахунках 2202, 2203, 2212, 2213, 2215. Інформація про обсяги кредиту овердрафт, наданого за день фізичним особам, розраховується за кожним клієнтом (за рахунками 2620А, 2625А), за кожним його рахунком як позитивна різниця між дебетовим сальдо на кінець операційного дня та дебетовим сальдо на початок операційного дня. Процентна ставка надається як середньозважена (розрахована на різницю дебетового сальдо). Якщо різниця дебетового сальдо за рахунками клієнта (2620А, 2625А), яка встановилася між кінцем і початком операційного дня, дорівнює нулю або від'ємна, то інформація за операціями овердрафт за цей день не надається;

4в (Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам) - зазначаються суми кредитів, що надані або пролонговані фізичним особам за день і обліковуються на рахунку 2220.

Розрахунки за підрозділами здійснюються таким чином (алгоритм розрахунку).

Підрозділ 0 (Кредити надані - усього) розраховується як сума підрозділів 1, 1р, 1в, 2, 3, 4, 4в (усього та за кожним строком окремо). Процентна ставка розраховується як середньозважена.

За підрозділом 1 (Кредити, що надані суб'єктам господарювання):

резидентам:

Е1 = Е1.0 + Е1.1 + Е1.2 + Е1.3 + Е1.4 + Е1.5,

Є1 = (Е1.0 · Є1.0 + Е1.1 · Є1.1 + Е1.2 · Є1.2 + Е1.3 · Є1.3 + Е1.4 · Є1.4 + Е1.5 · Є1.5) / Е1;

нерезидентам:

Ж1 = Ж1.0 + Ж1.1 + Ж1.2 + Ж1.3 + Ж1.4 + Ж1.5,

З1 = (Ж1.0 · З1.0 + Ж1.1 · З1.1 + Ж1.2 · З1.2 + Ж1.3 · З1.3 + Ж1.4 · З1.4 + Ж1.5 · З1.5) / Ж1;

усього:

Б1 = Е1 + Ж1,

контрольна перевірка:

Б1 = Б1.0 + Б1.1 + Б1.2 + Б1.3 + Б1.4 + Б1.5;

В1 = (Е1 · Є1 + Ж1 · З1) / Б1,

контрольна перевірка:

 В1 = (Б1.0 · В1.0 + Б1.1 · В1.1 + Б1.2 · В1.2 + Б1.3 · В1.3 + Б1.4 · В1.4 + Б1.5 · В1.5) / Б1.

За підрозділами:

1р (Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання),

1в (Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання),

2 (Кредити, що надані небанківським фінансовим установам),

3 (Кредити, що надані органам державної влади),

4 (Кредити, що надані фізичним особам),

4в (Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам) - показники розраховуються аналогічно до вищенаведеного (з індексами 1р, 1в, 2, 3, 4 і 4в відповідно).

Під час складання звіту за цією формою інформація про суми і процентні ставки за пролонгованими кредитами клієнтам надається довідково в колонках "Г" і "Д". Розрахунки здійснюються аналогічно до вищенаведеного порядку.

У разі надання банком зведеної інформації за філіями розраховуються загальна сума договорів щодо наданих кредитів і середньозважена процентна ставка.

Приклад розрахунку. Припустимо, що банк має таку зведену інформацію за трьома філіями в національній валюті:

філія N 1:

3 договори на суму 10000 00 коп. - середньозважена процентна ставка 18,9 % річних на строк до 31 дня;

філія N 2:

5 договорів на суму 900000 00 коп. - середньозважена процентна ставка 16,7 % річних на строк до 31 дня;

філія N 3:

8 договорів на суму 500000 00 коп. - середньозважена процентна ставка 13,5 % річних на строк до 31 дня.

Отже, у цілому щодо банку матимемо таку інформацію:

на строк до 31 дня сума становитиме 1410000 00 коп. (10000 00 + 900000 00 + 500000 00), а середньозважена процентна ставка - 15,58 % річних і розраховуватиметься таким чином: 

(10000 00 · 18,9 + 900000 00 · 16,7 + 500000 00 · 13,5) / 1410000 00 = 15,58 %. 

Аналогічні розрахунки середньозваженої процентної ставки здійснюються за всіма видами валют на кожний строк окремо.

Приклад розрахунку за кредитами овердрафт

(копійки)

 

За станом на 05.08.2004 

За станом на 06.08.2004 

 
 
 
 
... 

За станом на 29.08.2004 

За станом на 30.08.2004 

за станом на початок операційного дня 

за станом на кінець операційного дня 

за станом на початок операційного дня 

за станом на кінець операційного дня 

за станом на початок операційного дня 

за станом на кінець операційного дня 

за станом на початок операційного дня 

за станом на кінець операційного дня 

Дебетове сальдо клієнта N 1 (транспорт) 

160 

180 

180 

160 

  

160 

160 

160 

170 

Різниця між початком і кінцем операційного дня 

  

20 

  

-20 

  

  

  

+10 

за кредитами овердрафт 

  

інформація надається в сумі 20 

  

інформація не надається 

  

  

інформація не надається 

  

інформація надається в сумі 10 

Процентна ставка за договором за кредитом овердрафт 

  

25 % річних 

  

  

  

  

  

  

18 % річних 

Дебетове сальдо клієнта N 2 (сільське господарство) 

50 

30 

30 

70 

  

70 

90 

90 

100 

Різниця між початком і кінцем операційного дня 

  

-20 

  

+40 

  

  

+20 

  

+10 

за кредитами овердрафт 

  

інформація не надається 

  

інформація надається в сумі 40 

  

  

інформація надається в сумі 20 

  

інформація надається в сумі 10 

Процентна ставка за договором за кредитом овердрафт 

  

  

  

15 % річних 

  

  

15 % річних 

  

15 % річних 

Дебетове сальдо клієнта N 3 (добувна промисловість) 

70 

60 

60 

80 

  

80 

120 

120 

100 

Різниця між початком і кінцем операційного дня 

  

-10 

  

+20 

  

  

+40 

  

-20 

за кредитами овердрафт 

  

інформація не надається 

  

інформація надається в сумі 20 

  

  

інформація надається в сумі 40 

  

інформація не надається 

Процентна ставка за договором за кредитом овердрафт 

  

  

  

20 % річних 

  

  

20 % річних 

  

  

Дебетове сальдо клієнта N 4 (будівництво) 

50 

10 

10 

60 

  

60 

110 

110 

150 

Різниця між початком і кінцем операційного дня 

  

-40 

  

+50 

  

  

+50 

  

+40 

за кредитами овердрафт 

  

інформація не надається 

  

інформація надається в сумі 50 

  

  

інформація надається в сумі 50 

  

інформація надається в сумі 40 

Процентна ставка за договором за кредитом овердрафт 

  

  

  

12 % річних 

  

  

12 % річних 

  

12 % річних 

Розрахунок середньозваженої процентної ставки за день 

(20 · 25 %)
-----------------
20
 

(40 · 15 % + 20 · 20 % + 50 · 12 %)
--------------------------------------------------
40+20+50
 

  

(20 · 15 % + 40 · 20 % + 50 · 12 %)
---------------------------------------------------
20+40+50
 

(10 · 18 % + 10 · 15 % + 40 · 12 %)
---------------------------------------------------
10 + 10 + 40
 

Аналогічні розрахунки середньозваженої процентної ставки за кредитами овердрафт здійснюються за всіма видами валют".

2.3. Форму N 310 "Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами (за видами економічної діяльності)" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами
(за видами економічної діяльності)
за ____________ 200_ року

_____________________________
(назва банку) 

  

_____________________________
(місцезнаходження банку) 

  

_________________
(код валюти) 

___________________
(назва валюти) 

  

(копійки)

Рядок/ колонка 

Назва показника 

Усього наданих кредитів 

Із них пролонговані кредити 

У тому числі сума коштів та процентні ставки за ними, що надійшли на рахунки 

резидентів 

нерезидентів 

Сума 

Сума 

Сума 

Сума 

Код 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

Е 

Є 

Ж 

З 

  

Операції з клієнтами 

  

  

  

  

  

  

  

  

1 

Кредити, що надані суб'єктам господарювання, - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
1.1
 

у тому числі:
державним 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

недержавним 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

крім того, за секціями видів економічної діяльності: 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.4 

рибне господарство 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.5 

добувна промисловість 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.6 

обробна промисловість 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.7 

виробництво електроенергії, газу та води 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.8 

будівництво 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.9 

оптова і роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.10 

готелі та ресторани 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.11 

транспорт 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.12 

фінансова діяльність 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.13 

операції з нерухомістю 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.14 

державне управління 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.15 

освіта 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.16 

охорона здоров'я та соціальна допомога 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.17 

колективні, громадські та особисті послуги 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.18 

послуги домашньої прислуги 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.19 

екстериторіальна діяльність 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

крім того: 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.20 

на поточні потреби 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.21 

в інвестиційну діяльність 

  

  

  

  

  

  

  

  

2 

Кредити, що надані небанківським фінансовим установам, - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

3 

Кредити, що надані органам державної влади, - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
3.1
 

у тому числі:
органам державної влади 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2 

органам місцевого самоврядування 

  

  

  

  

  

  

  

  

4 

Кредити, що надані фізичним особам, - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
4.1
 

у тому числі:
на поточні потреби 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2 

в інвестиційну діяльність 

  

  

  

  

  

  

  

  

5 

Усього наданих кредитів 

  

  

  

  

  

  

  

  

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

_______
(підпис)

_________________
(прізвище, ініціали) 

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

_______
(підпис)

_________________
(прізвище, ініціали) 

 

Пояснення щодо заповнення форми N 310
Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами
(за видами економічної діяльності)

Під час надання інформації за цією формою враховуються договори, які укладені протягом звітного місяця.

Якщо умови кредитного договору змінюються протягом звітного місяця, то у звіті за цією формою за таким договором зазначається середньозважена процентна ставка.

Під час надання інформації щодо кредитів в іноземній валюті відображаються:

суми наданих або пролонгованих протягом місяця кредитів згідно з укладеними договорами (сума курсової різниці не включається);

суми і процентні ставки за кредитами, що надані або пролонговані банками юридичним та фізичним особам за місяць у гривневому еквіваленті з урахуванням офіційного валютного курсу, установленого Національним банком України за кожним кодом валют за кожний операційний день.

Інформація за пролонгованими договорами за операціями з клієнтами не надається, якщо відбулося продовження строку за договором без зміни суми та процентної ставки.

Якщо за додатковим договором відбулася або зміна процентної ставки, або зміна суми, або суми та процентної ставки, то у звіті за формою відображаються сума, на яку укладається додатковий договір, строк та процентна ставка за ним. Під зміною суми мається на увазі наявність позитивної різниці між залишком за первинним кредитним договором та сумою кредиту за додатковим договором.

За рахунками, які включаються до форми (крім тих, за якими відображаються кредити овердрафт), облік оборотів за наданими (пролонгованими) кредитами слід вести за параметром Д020, який дає змогу розподілити обороти за балансовим рахунком таким чином:

обороти за кредитами, фактично наданими за день;

обороти за пролонгованими кредитами;

інші обороти за рахунком.

Якщо умовами договору з клієнтом платою за користування наданими коштами визначається не лише процентний дохід (процентна ставка), а і прирівняні до нього комісійні доходи (установлені у вигляді фіксованої суми або у відсотках до суми договору), то у звітності за формою відображається сукупний розмір винагороди (реальна плата за кредит), що визначений у кредитному договорі як плата за користування наданими коштами у вигляді процентної ставки та комісії у вигляді процентів річних.

У разі встановлення банками плати за користування наданим кредитом лише у фіксованій сумі у звітності за формою відображається плата за користування кредитом у перерахунку до суми кредиту, зазначеної в договорі, у процентах річних.

Операції з клієнтами

Під час складання звіту за цією формою враховуються суми і процентні ставки за кредитами (у національній валюті та за кодами валют у гривневому еквіваленті), що фактично надані або пролонговані банками юридичним та фізичним особам за місяць і обліковуються на рахунках класу 2 (розділи 20 "Кредити, що надані суб'єктам господарювання", 21 "Кредити, що надані органам державної влади", 22 "Кредити, що надані фізичним особам", 26 "Кошти клієнтів банку" - лише за наданими кредитами овердрафт) Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517 (із змінами), у тому числі за такими підрозділами:

1 (Кредити, що надані суб'єктам господарювання) - зазначаються суми кредитів, що обліковуються на рахунках:

у поточну діяльність, що надані або пролонговані суб'єктам господарювання, - 2010, 2020, 2030, 2062, 2063. Інформація про обсяги кредиту овердрафт, наданого за місяць суб'єктам господарювання, надається як сума обрахованих щоденно відповідно до форми N 310Д позитивних різниць дебетового сальдо за рахунками клієнтів (2600А, 2605А), яка встановилася за місяць. Процентна ставка надається як середньозважена;

в інвестиційну діяльність, що надані або пролонговані суб'єктам господарювання, - 2072 - 2075;

2 (Кредити, що надані небанківським фінансовим установам) - інформація про обсяги кредиту овердрафт, наданого за місяць небанківським фінансовим установам, надається як сума обрахованих щоденно відповідно до форми N 310Д позитивних різниць дебетового сальдо за рахунками клієнтів (2650А, 2655А), яка встановилася за місяць. Процентна ставка надається як середньозважена;

3 (Кредити, що надані органам державної влади) - зазначаються суми кредитів, що надані або пролонговані органам державної влади і обліковуються на рахунках:

органів державної влади - 2100, 2105;

органів місцевого самоврядування - 2110, 2115;

4 (Кредити, що надані фізичним особам) - зазначаються суми кредитів, що надані або пролонговані фізичним особам і обліковуються на рахунках:

на поточні потреби - 2220, 2202, 2203. Інформація про обсяги кредиту овердрафт, наданого за місяць фізичним особам, надається як сума обрахованих щоденно відповідно до форми N 310Д позитивних різниць дебетового сальдо за рахунками клієнтів (2620А, 2625А), яка встановилася за місяць. Процентна ставка надається як середньозважена;

в інвестиційну діяльність - 2212, 2213, 2215;

5 (Усього наданих кредитів) - відображається сума підрозділів 1 - 4. Процентна ставка розраховується як середньозважена.

Розрахунки здійснюються таким чином.

За підрозділом 1 (Кредити, що надані суб'єктам господарювання) відображається сума пунктів 1.1 + 1.2 = 1.3 + ... + 1.19 = 1.20 + 1.21. Процентна ставка розраховується як середньозважена.

Алгоритм розрахунку N 1.

Інформація надається за формами власності відповідно до аналітичного параметра 2.1.8 "Форма власності" і розраховується таким чином:

резидентам:

Е1 = Е1.1 + Е1.2,

 Є1 = (Е1.1 · Є1.1 + Е1.2 · Є1.2) / (Е1.1 + Е1.2);

нерезидентам:

Ж1 = Ж1.1 + Ж1.2,

З1 = (Ж1.1 · З1.1 + Ж1.2 · З1.2) / (Ж1.1 + Ж1.2);

усього:

Б1 = Е1 + Ж1,

контрольна перевірка:

Б1 = Б1.1 + Б1.2;

В1 = (Е1 · Є1 + Ж1 · З1) / Б1,

контрольна перевірка:

В1 = (Б1.1 · В1.1 + Б1.2 · В1.2) / (Б1.1 + Б1.2).

Алгоритм розрахунку N 2.

Інформація надається за секціями видів економічної діяльності відповідно до Державного класифікатора України ДК 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД), затвердженого наказом Держстандарту України від 22.10.96 N 441, наведених у формі (код рядка/колонки 1.3 + ... + 1.19), і розраховується таким чином:

резидентам:

Е1 = Е1.3 + ... + Е1.19,

Є1 = (Е1.3 · Є1.3 + ... + Е1.19 · Є1.19) / (Е1.3 + ... + Е1.19);

нерезидентам:

Ж1 = Ж1.3 + ... + Ж1.19,

З1 = (Ж1.3 · З1.3 + ... + Ж1.19 · З1.19) / (Ж1.3 + ... + Ж1.19);

усього:

Б1 = Е1 + Ж1,

контрольна перевірка:

Б1 = Б1.3 + ... + Б1.19;

В1 = (Е1 · Є1 + Ж1 · З1) / Б1,

контрольна перевірка:

 В1 = (Б1.3 · В1.3 + ... + Б1.19 · В1.19) / (Б1.3 + ... + Б1.19).

Алгоритм розрахунку N 3.

Інформація за кредитами в поточну та інвестиційну діяльність надається за рахунками, зазначеними в підрозділі 1 (Кредити, що надані суб'єктам господарювання), і розраховується таким чином:

резидентам:

Е1 = Е1.20 + Е1.21,

Є1 = (Е1.20 · Є1.20 + Е1.21 · Є1.21) / (Е1.20 + Е1.21);

нерезидентам:

Ж1 = Ж1.20 + Ж1.21,

З1 = (Ж1.20 · З1.20 + Ж1.21 · З1.21) / (Ж1.20 + Ж1.21);

усього:

Б1 = Е1 + Ж1,

контрольна перевірка:

Б1 = Б1.20 + Б1.21;

В1 = (Е1 · Є1 + Ж1 · З1) / Б1,

контрольна перевірка:

В1 = (Б1.20 · В1.20 + Б1.21 · В1.21) / (Б1.20 + Б1.21).

За підрозділом 2 (Кредити, що надані небанківським фінансовим установам) відображаються кредити, які надані небанківським фінансовим установам.

За підрозділом 3 (Кредити, що надані органам державної влади) відображається сума підрозділів 3.1 та 3.2, а процентна ставка розраховується як середньозважена.

За підрозділом 4 (Кредити, що надані фізичним особам) відображається сума підрозділів 4.1 та 4.2, а процентна ставка розраховується як середньозважена.

Під час складання звіту за цією формою інформація про суми і процентні ставки за пролонгованими кредитами клієнтам надається довідково в колонках "Г" і "Д". Розрахунки здійснюються аналогічно до вищенаведеного порядку.

Під час надання банком зведеної інформації за філіями розраховуються загальна сума наданих кредитів і середньозважена процентна ставка.

Приклад розрахунку. Припустимо, що банк має таку зведену інформацію за трьома філіями в національній валюті:

філія N 1:

10 договорів на суму 20000 00 коп. - середньозважена процентна ставка 23,8 % річних на строк до 31 дня;

філія N 2:

25 договорів на суму 100000 00 коп. - середньозважена процентна ставка 18,1 % річних на строк до 31 дня;

філія N 3:

15 договорів на суму 250000 00 коп. - середньозважена процентна ставка 15,5 % річних на строк до 31 дня.

Отже, у цілому щодо банку матимемо таку інформацію:

на строк до 31 дня сума становитиме 370000 00 коп. (20000 00 + 100000 00 + 250000 00), а середньозважена процентна ставка - 16,65 % річних і розраховуватиметься таким чином: 

(20000 00 · 23,8 + 100000 00 · 18,1 + 250000 00 · 15,5) / 370000 00 = 16,65 %. 

Аналогічні розрахунки середньозваженої процентної ставки здійснюються за всіма видами валют.

Приклад розрахунку за кредитами овердрафт

Інформація за даними, які надаються в щоденній інформації відповідно до форми N 310Д, з урахуванням аналітичних параметрів, форм власності, секції видів економічної діяльності, має накопичуватися в базі даних банку для подання в місячному звіті.

База щоденних даних, яка накопичується протягом місяця 

(20 · 25 %)
-------------
20
 

(40 · 15 % + 20 · 20 % + 50 · 12 %)
----------------------------------------------------
40 + 20 + 50
 

(20 · 15 % + 40 · 20 % + 50 · 12 %)
---------------------------------------------
20 + 40 + 50
 

(10 · 18 % + 10 · 15 % + 40 · 12 %)
------------------------------------------
10 + 10 + 40
 

Сума щоденних позитивних різниць за кредитом овердрафт - усього
20 + 40 + 20 + 50 + 20 + 40 + 50 + 10 + 10 + 40 = 300
 

Процентна ставка (розраховується як середньозважена) - усього 

20 · 25 + 40 · 15 + 20 · 20 + 50 · 12 + 20 · 15 + 40 · 20 + 50 · 12 + 10 · 18 + 10 · 15 + 40 · 12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = 14.87
300
 

У тому числі за видами економічної діяльності 

  

Транспорт 

20 · 25 + 10 · 18
----------------------------------------- = 22.67
30
 

Сільське господарство 

40 · 15 + 20 · 15 + 10 · 15
------------------------------------------------------ = 15.0
70
 

Добувна промисловість 

20 · 20 + 40 · 20
----------------------------------------------- = 20.0
60
 

Будівництво 

50 · 12 + 50 · 12 + 40 · 12
-------------------------------------------------------- = 12.0
140
 

Аналогічні розрахунки середньозваженої процентної ставки за кредитами овердрафт здійснюються за всіма видами валют".

2.4. Форму N 317 "Звіт про залишки заборгованості за кредитами, які надані суб'єктам господарської діяльності (класифікація за організаційно-правовими формами господарювання)" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про вимоги за кредитами, наданими в економіку України
(класифікація за організаційно-правовими формами господарювання),
за станом на ____________ 200_ року

_____________________________
(назва банку) 

  

_____________________________
(місцезнаходження банку) 

  

_________________
(код валюти) 

___________________
(назва валюти) 

  

(копійки)

Код рядка 

Код за КОПФГ 

Назва показника 

Усього 

У тому числі 

короткострокові 

довгострокові 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

стро-
кові 

простро-
чені 

сум-
нівні 

стро-
кові 

простро-
чені 

сум-
нівні 

А 

Б 

В 

  

Вимоги за кредитами, наданими в економіку України, - усього 

  

  

  

У тому числі: 

  

I. Вимоги за кредитами, наданими суб'єктам господарювання, - усього 

  

  

У тому числі: 

110 

фермерське господарство 

120 

приватне підприємство 

130 

колективне підприємство 

140, 145 

державне підприємство, у тому числі казенне 

150 

комунальне підприємство 

160 

дочірнє підприємство 

170 

іноземне підприємство 

10 

180 

підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) 

11 

185 

підприємство споживчої кооперації 

12 

190 

орендне підприємство 

13 

191 

індивідуальне підприємство 

14 

192 

сімейне підприємство 

15 

193 

спільне підприємство 

16 

200 

господарські товариства 

17 

310 

виробничий кооператив 

18 

320 

обслуговувальний кооператив 

19 

330 

споживчий кооператив 

20 

340 

сільськогосподарський виробничий кооператив 

21 

350 

сільськогосподарський обслуговувальний кооператив 

22 

390 

кооперативний банк 

23 

400 

організації (установи, заклади) 

24 

500 

об'єднання підприємств (юридичних осіб) 

25 

600 

відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи 

26 

810 

політична партія 

27 

815 

громадська організація 

28 

820 

спілка об'єднань громадян 

29 

825 

релігійна організація 

30 

830, 835 

профспілки та їх об'єднання 

31 

840 

творча спілка (інша професійна організація) 

32 

845 

благодійна організація 

33 

850 

організація роботодавців 

34 

855 

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

35 

860 

орган самоорганізації населення 

36 

910 

підприємець - фізична особа 

37 

915 

товарна біржа 

38 

920 

фондова біржа 

39 

925 

кредитна спілка 

40 

930 

споживче товариство (спілка) 

41 

995 

інші організаційно-правові форми 

42 

  

II. Вимоги за кредитами, наданими фізичним особам 

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

_______
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

_______
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

 

Пояснення щодо заповнення форми N 317
Звіт про вимоги за кредитами, наданими в економіку України
 (класифікація за організаційно-правовими формами господарювання)

1. Звіт передбачає надання банками даних про вимоги за кредитами, наданими в економіку України, у розрізі організаційно-правових форм господарювання. Під час складання звіту доцільно користуватися Державним класифікатором України "Класифікація організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004", затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.05.2004 N 97.

2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.

3. Дані про вимоги за кредитами, наданими резидентам - суб'єктам господарювання та фізичним особам, складаються за даними балансів банків та даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, строковості S181, організаційно-правових форм господарювання K051 та параметра аналітичного обліку R011. 

4. Показники колонки 1 у рядках 1 - 42 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 6. Показники колонок 2 і 6 у рядках 1 - 42 форми дорівнюють відповідно сумі показників колонок 3 - 5 і 7 - 9.

5. Показники колонок 1 - 9 у рядку 1 форми дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 2 і 42. Показники колонок 1 - 9 у рядку 2 дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 3 - 41.

6. Показники форми складаються за таким розрахунком.

N з/п 

Назва показника 

Розрахунок показника
(залишки коштів на кінець періоду за рахунками) 

Вимоги за кредитами, наданими в економіку України, - усього
У тому числі: 

рахунки розділів 20, 22, груп 248, 260А, 262А, 265А
за аналітичним обліком,
сума рядків 2 і 22 

I. Вимоги за кредитами, наданими суб'єктам господарювання*, - усього 

рахунки розділу 20, груп 248, 260А, 265А
за аналітичним обліком,
сума рядків 4 і 13 

У тому числі: 

  

1. Вимоги за короткостроковими кредитами* - усього 

сума рядків 5 і 9 

1) короткострокові кредити*: 

сума рядків 6, 7, 8 

строкові* 

рахунки 2010, 2030, 2036КА, 2062, 2072, 2600А, 2605А, 2650А, 2655А; рахунки 2020, 2026КА, 2066КА, 2076КА за аналітичним обліком 

прострочені* 

рахунок 2037; рахунки 2027, 2067, 2077 за аналітичним обліком 

сумнівні* 

рахунки 2092, 2093, 2099; рахунки 2096, 2097 за аналітичним обліком 

2) нараховані доходи за короткостроковими кредитами*: 

сума рядків 10, 11, 12 

10 

строковими* 

рахунки 2018, 2038, 2607, 2657; рахунки 2028, 2029, 2039, 2068, 2069, 2078, 2079 за аналітичним обліком 

11 

простроченими* 

рахунки 2028, 2029, 2039, 2069, 2079 за аналітичним обліком 

12 

сумнівними* 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

13 

2. Вимоги за довгостроковими кредитами* - усього 

сума рядків 14 і 18 

14 

1) довгострокові кредити*: 

сума рядків 15, 16, 17 

15 

строкові* 

рахунки 2063, 2073, 2074, 2075; рахунки 2020, 2026КА, 2066КА, 2076КА за аналітичним обліком 

16 

прострочені* 

рахунки 2027, 2067, 2077 за аналітичним обліком 

17 

сумнівні* 

рахунки 2096, 2097 за аналітичним обліком 

18 

2) нараховані доходи за довгостроковими кредитами*:  

сума рядків 19, 20, 21 

19 

строковими* 

рахунки 2028, 2029, 2068, 2069, 2078, 2079 за аналітичним обліком 

20 

простроченими* 

рахунки 2028, 2029, 2069, 2079 за аналітичним обліком 

21 

сумнівними* 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

22 

II. Вимоги за кредитами, наданими фізичним особам, - усього 

рахунки розділу 22, груп 248, 262А
за аналітичним обліком,
сума рядків 24 і 33 

23 

У тому числі: 

  

24 

1. Вимоги за короткостроковими кредитами - усього 

сума рядків 25 і 29 

25 

1) короткострокові кредити:  

сума рядків 26, 27, 28 

26 

строкові 

рахунки 2202, 2212, 2620А, 2625А; рахунки 2206КА, 2216КА, 2220, 2226КА за аналітичним обліком 

27 

прострочені 

рахунки 2207, 2217, 2227 за аналітичним обліком 

28 

сумнівні 

рахунки 2292, 2299; рахунки 2290, 2291 за аналітичним обліком 

29 

2) нараховані доходи за короткостроковими кредитами: 

сума рядків 30, 31, 32 

30 

строковими 

рахунок 2627; рахунки 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229 за аналітичним обліком 

31 

простроченими 

рахунки 2209, 2219, 2229 за аналітичним обліком 

32 

сумнівними 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

33 

2. Вимоги за довгостроковими кредитами - усього 

сума рядків 34 і 38 

34 

1) довгострокові кредити:  

сума рядків 35, 36, 37 

35 

строкові 

рахунки 2203, 2213, 2215; рахунки 2206КА, 2216КА, 2220, 2226КА за аналітичним обліком 

36 

прострочені 

рахунки 2207, 2217, 2227 за аналітичним обліком 

37 

сумнівні 

рахунки 2290, 2291 за аналітичним обліком 

38 

2) нараховані доходи за довгостроковими кредитами:  

сума рядків 39, 40, 41 

39 

строковими 

рахунки 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229 за аналітичним обліком 

40 

простроченими 

рахунки 2209, 2219, 2229 за аналітичним обліком 

41 

сумнівними 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

____________
* У розрізі організаційно-правових форм господарювання".

2.5. Форму N 320 "Звіт про залишки заборгованості за наданими кредитами (класифікація за видами економічної діяльності)" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про вимоги за кредитами, наданими в економіку України
 (класифікація за видами економічної діяльності),
за станом на ____________ 200_ року

_____________________________
(назва банку) 

  

_____________________________
(місцезнаходження банку) 

  

_________________
(код валюти) 

___________________
(назва валюти) 

  

(копійки)

Код рядка 

Код за КВЕД 

Назва показника 

Усього 

У тому числі 

короткострокові 

довгострокові 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

стро-
кові 

прост-
рочені 

сум-
нівні 

стро-
кові 

прост-
рочені 

сум-
нівні 

А 

Б 

В 

  

I. Вимоги за кредитами, наданими в економіку України, - усього 

  

  

  

У тому числі: 

  

1. Вимоги за кредитами, наданими суб'єктам господарювання, - усього 

  

  

У тому числі: 

01 

сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги 

02 

лісове господарство та пов'язані з ним послуги 

05 

риболовство; діяльність риборозплідників і рибних ферм; послуги, пов'язані з рибним господарством 

10 

видобування кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу 

11 

видобування вуглеводнів; допоміжні служби 

12 

видобування уранової руди 

13 

видобування металевих руд 

10 

14 

інші галузі добувної промисловості 

11 

15 

харчова промисловість 

12 

16 

тютюнова промисловість 

13 

17 

текстильна промисловість 

14 

18 

виробництво готового одягу та хутра 

15 

19 

виробництво шкіри та шкіряного взуття 

16 

20 

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини 

17 

21 

виробництво паперу та картону 

18 

22 

видавнича справа, поліграфічна промисловість, відтворення друкованих матеріалів 

19 

23 

виробництво коксу, продуктів нафтопереробки та ядерного палива 

20 

24 

хімічне виробництво 

21 

25 

гумова та пластмасова промисловість 

22 

26 

виробництво інших неметалевих мінеральних виробів 

23 

27 

металургія 

24 

28 

оброблення металу 

25 

29 

виробництво машин та устаткування 

26 

30 

виробництво канцелярських та електронно-обчислювальних машин 

27 

31 

виробництво електричних машин і апаратури 

28 

32 

виробництво устаткування для радіо, телебачення та зв'язку 

29 

33 

виробництво медичних приладів та інструментів; точних вимірювальних пристроїв, оптичних пристроїв та годинників 

30 

34 

виробництво автомобілів 

31 

35 

виробництво іншого транспортного устаткування 

32 

36 

виробництво меблів; інші види виробництва 

33 

37 

оброблення відходів 

34 

40 

виробництво електроенергії, газу та води 

35 

41 

збір, очищення та розподілення води 

36 

45 

будівництво 

37 

50 

торгівля транспортними засобами та їх ремонт 

38 

51 

оптова торгівля і посередництво в торгівлі 

39 

52 

роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт 

40 

55 

готелі 

41 

60 

наземний транспорт 

42 

61 

водний транспорт 

43 

62 

авіаційний транспорт 

44 

63 

допоміжні транспортні послуги 

45 

64 

пошта і зв'язок 

46 

65 

фінансове посередництво 

47 

66 

страхування 

48 

67 

допоміжна діяльність у сфері фінансів та страхування 

49 

70 

операції з нерухомістю 

50 

71 

здавання в найм без обслуговуючого персоналу 

51 

72 

діяльність у сфері інформатизації 

52 

73 

дослідження та розробки 

53 

74 

послуги, надані переважно юридичним особам 

54 

75 

державне управління 

55 

80 

освіта 

56 

85 

охорона здоров'я та соціальна допомога 

57 

90 

асенізація, прибирання вулиць та оброблення відходів 

58 

91 

громадська діяльність 

59 

92 

діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури та спорту 

60 

93 

індивідуальні послуги 

61 

95 

послуги домашньої прислуги 

62 

99 

екстериторіальна діяльність 

63 

  

2. Вимоги за кредитами, наданими фізичним особам 

64 

  

II. Із них нараховані доходи за кредитами, наданими в економіку України 

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

_______
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

_______
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

 

Пояснення щодо заповнення форми N 320
Звіт про вимоги за кредитами, наданими в економіку України
 (класифікація за видами економічної діяльності)

1. Звіт передбачає надання банками даних про вимоги за кредитами, наданими в економіку України, у розрізі видів економічної діяльності. Під час складання звіту доцільно користуватися Державним класифікатором України ДК 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Держстандарту України від 22.10.96 N 441.

2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.

3. Дані про вимоги за кредитами, наданими резидентам - суб'єктам господарювання та фізичним особам, складаються за даними балансів банків та даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, строковості S181, видів економічної діяльності K111 та параметра аналітичного обліку R011. 

4. Показники колонки 1 у рядках 1 - 64 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 6. Показники колонок 2 і 6 у рядках 1 - 64 форми дорівнюють відповідно сумі показників колонок 3 - 5 і 7 - 9.

5. Показники колонок 1 - 9 у рядку 1 форми дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 2 і 63. Показники колонок 1 - 9 у рядку 2 дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 3 - 62.

6. Показники форми складаються за таким розрахунком.

N
з/п  

Назва показника  

Розрахунок показника
(залишки коштів на кінець періоду за рахунками)  

I. Вимоги за кредитами, наданими в економіку України, - усього
У тому числі: 

рахунки розділів 20, 22, груп 248, 260А, 262А, 265А
за аналітичним обліком,
сума рядків 2 і 22 

Вимоги за кредитами, наданими суб'єктам господарювання*, - усього 

рахунки розділу 20, груп 248, 260А, 265А
за аналітичним обліком,
сума рядків 4 і 13 

У тому числі: 

  

1. Вимоги за короткостроковими кредитами* - усього 

сума рядків 5 і 9 

1) короткострокові кредити*: 

сума рядків 6, 7, 8 

строкові* 

рахунки 2010, 2030, 2036КА, 2062, 2072, 2600А, 2605А, 2650А, 2655А; рахунки 2020, 2026КА, 2066КА, 2076КА за аналітичним обліком 

прострочені* 

рахунок 2037; рахунки 2027, 2067, 2077 за аналітичним обліком 

сумнівні* 

рахунки 2092, 2093, 2099; рахунки 2096, 2097 за аналітичним обліком 

2) нараховані доходи за короткостроковими кредитами*: 

сума рядків 10, 11, 12 

10 

строковими* 

рахунки 2018, 2038, 2607, 2657; рахунки 2028, 2029, 2039, 2068, 2069, 2078, 2079 за аналітичним обліком 

11 

простроченими* 

рахунки 2028, 2029, 2039, 2069, 2079 за аналітичним обліком 

12 

сумнівними* 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

13 

2. Вимоги за довгостроковими кредитами* - усього 

сума рядків 14 і 18 

14 

1) довгострокові кредити*: 

сума рядків 15, 16, 17 

15 

строкові* 

рахунки 2063, 2073, 2074, 2075; рахунки 2020, 2026КА, 2066КА, 2076КА за аналітичним обліком 

16 

прострочені* 

рахунки 2027, 2067, 2077 за аналітичним обліком 

17 

сумнівні* 

рахунки 2096, 2097 за аналітичним обліком 

18 

2) нараховані доходи за довгостроковими кредитами*: 

сума рядків 19, 20, 21 

19 

строковими* 

рахунки 2028, 2029, 2068, 2069, 2078, 2079 за аналітичним обліком 

20 

простроченими* 

рахунки 2028, 2029, 2069, 2079 за аналітичним обліком 

21 

сумнівними* 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

22 

Вимоги за кредитами, наданими фізичним особам, - усього 

рахунки розділу 22, груп 248, 262А
за аналітичним обліком,
сума рядків 24 і 33 

23 

У тому числі: 

  

24 

1. Вимоги за короткостроковими кредитами - усього 

сума рядків 25 і 29 

25 

1) короткострокові кредити: 

сума рядків 26, 27, 28 

26 

строкові 

рахунки 2202, 2212, 2620А, 2625А; рахунки 2206КА, 2216КА, 2220, 2226КА за аналітичним обліком 

27 

прострочені 

рахунки 2207, 2217, 2227 за аналітичним обліком 

28 

сумнівні 

рахунки 2292, 2299; рахунки 2290, 2291 за аналітичним обліком 

29 

2) нараховані доходи за короткостроковими кредитами: 

сума рядків 30, 31, 32 

30 

строковими 

рахунок 2627; рахунки 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229 за аналітичним обліком 

31 

простроченими 

рахунки 2209, 2219, 2229 за аналітичним обліком 

32 

сумнівними 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

33 

2. Вимоги за довгостроковими кредитами - усього 

сума рядків 34 і 38 

34 

1) довгострокові кредити: 

сума рядків 35, 36, 37 

35 

строкові 

рахунки 2203, 2213, 2215; рахунки 2206КА, 2216КА, 2220, 2226КА за аналітичним обліком 

36 

прострочені 

рахунки 2207, 2217, 2227 за аналітичним обліком 

37 

сумнівні 

рахунки 2290, 2291 за аналітичним обліком 

38 

2) нараховані доходи за довгостроковими кредитами: 

сума рядків 39, 40, 41 

39 

строковими 

рахунки 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229 за аналітичним обліком 

40 

простроченими 

рахунки 2209, 2219, 2229 за аналітичним обліком 

41 

сумнівними 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

42 

II. Із них нараховані доходи за кредитами, наданими в економіку України, - усього 

сума рядків 44 і 48 

43 

У тому числі: 

  

44 

1) короткостроковими: 

сума рядків 9 і 29 

45 

строковими 

сума рядків 10 і 30 

46 

простроченими 

сума рядків 11 і 31 

47 

сумнівними 

сума рядків 12 і 32 

48 

2) довгостроковими: 

сума рядків 18 і 38 

49 

строковими 

сума рядків 19 і 39 

50 

простроченими 

сума рядків 20 і 40 

51 

сумнівними 

сума рядків 21 і 41 

____________
* У розрізі видів економічної діяльності".

2.6. Форму N 321 "Звіт про залишки заборгованості за наданими кредитами (класифікація за секторами економіки)" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про вимоги за наданими кредитами
 (класифікація за секторами економіки)
за станом на ____________ 200_ року

_____________________________
(назва банку) 

  

_____________________________
(місцезнаходження банку) 

  

_________________
(код валюти) 

___________________
(назва валюти) 

  

(копійки)

Код рядка 

Назва показника 

Усього 

У тому числі 

короткострокові 

довгострокові 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

стро-
кові 

прост-
рочені 

сумнівні 

стро-
кові 

прост-
рочені 

сумнівні 

А 

Б 

Вимоги за наданими кредитами - усього 

  

  

У тому числі за секторами економіки: 

фінансовий банківський 

фінансовий небанківський 

фізичні особи 

інші суб'єкти домашніх господарств 

органи державної влади 

органи місцевого самоврядування 

нефінансовий державний 

нефінансовий недержавний 

10 

некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства 

11 

інший світ (нерезиденти) 

12 

Із них нараховані доходи за наданими кредитами 

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

_______
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер 

_______
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

 

Пояснення щодо заповнення форми N 321
Звіт про вимоги за наданими кредитами
 (класифікація за секторами економіки)

1. Звіт передбачає надання банками даних про вимоги за наданими кредитами в розрізі секторів економіки. Під час складання звіту доцільно користуватися Методичними рекомендаціями щодо класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженими наказом Міністерства статистики України від 25.07.94 N 172.

2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.

3. Дані про вимоги за кредитами, наданими резидентам та нерезидентам, складаються за даними балансів банків та даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, строковості S181, інституційних секторів економіки K071 та параметра аналітичного обліку R011. 

4. Параметр інституційних секторів економіки K071 має такі значення:

1 - фінансовий банківський;

2 - фінансовий небанківський;

3 - фізичні особи;

4 - інші суб'єкти домашніх господарств;

5 - органи державної влади;

6 - органи місцевого самоврядування;

7 - нефінансовий державний;

8 - нефінансовий недержавний;

9 - некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства;

0 - інший світ (нерезиденти).

5. Показники колонки 1 у рядках 1 - 12 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 6. Показники колонок 2 і 6 у рядках 1 - 12 форми дорівнюють відповідно сумі показників колонок 3 - 5 і 7 - 9.

6. Показники колонок 1 - 9 у рядку 1 форми дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 2 - 11.

7. Показники форми складаються за таким розрахунком.

N з/п 

Назва показника 

Розрахунок показника
(залишки коштів на кінець періоду за рахунками) 

Вимоги за наданими кредитами* - усього 

рахунки розділів 20, 21, 22, груп 152, 178, 248, 260А, 262А, 265А, 1582, 1589 за аналітичним обліком,
сума рядків 3 і 12 

У тому числі: 

  

1. Вимоги за короткостроковими кредитами* - усього 

сума рядків 4 і 8 

1) короткострокові кредити*: 

сума рядків 5, 6, 7 

строкові* 

сектори 1, 0: рахунки 1521, 1522, 1523, 1600А; рахунок 1526КА за аналітичним обліком;
сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2010, 2030, 2036КА, 2062, 2072, 2600А, 2605А, 2650А, 2655А; рахунки 2020, 2026КА, 2066КА, 2076КА за аналітичним обліком;
сектори 3, 0: рахунки 2202, 2212, 2620А, 2625А; рахунки 2206КА, 2216КА, 2220, 2226КА за аналітичним обліком;
сектор 5: рахунок 2100; рахунок 2106КА за аналітичним обліком;
сектор 6: рахунок 2110; рахунок 2116КА за аналітичним обліком 

прострочені* 

сектори 1, 0: рахунок 1527 за аналітичним обліком;
сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунок 2037; рахунки 2027, 2067, 2077 за аналітичним обліком;
сектори 3, 0: рахунки 2207, 2217, 2227 за аналітичним обліком;
сектор 5: рахунок 2107 за аналітичним обліком;
сектор 6: рахунок 2117 за аналітичним обліком 

сумнівні* 

сектори 1, 0: рахунки 1582, 1589 за аналітичним обліком;
сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2092, 2093, 2099; рахунки 2096, 2097 за аналітичним обліком;
сектори 3, 0: рахунки 2292, 2299; рахунки 2290, 2291 за аналітичним обліком;
сектор 5: рахунки 2190, 2198 за аналітичним обліком;
сектор 6: рахунок 2199; рахунок 2191 за аналітичним обліком 

2) нараховані доходи за короткостроковими кредитами*: 

сума рядків 9, 10, 11 

строковими* 

сектори 1, 0: рахунок 1607; рахунки 1528, 1529 за аналітичним обліком;
сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2018, 2038, 2607, 2657; рахунки 2028, 2029, 2039, 2068, 2069, 2078, 2079 за аналітичним обліком;
сектори 3, 0: рахунок 2627; рахунки 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229 за аналітичним обліком;
сектор 5: рахунки 2108, 2109 за аналітичним обліком;
сектор 6: рахунки 2118, 2119 за аналітичним обліком 

10 

простроченими* 

сектори 1, 0: рахунок 1529 за аналітичним обліком;
сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2028, 2029, 2039, 2069, 2079 за аналітичним обліком;
сектори 3, 0: рахунки 2209, 2219, 2229 за аналітичним обліком;
сектор 5: рахунок 2109 за аналітичним обліком;
сектор 6: рахунок 2119 за аналітичним обліком 

11 

сумнівними* 

сектори 1, 0: рахунок 1780 за аналітичним обліком;
сектори 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0: рахунок 2480 за аналітичним обліком 

12 

2. Вимоги за довгостроковими кредитами* - усього 

сума рядків 13 і 17 

13 

1) довгострокові кредити*: 

сума рядків 14, 15, 16 

14 

строкові* 

сектори 1, 0: рахунки 1524, 1525; рахунок 1526КА за аналітичним обліком;
сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2063, 2073, 2074, 2075; рахунки 2020, 2026КА, 2066КА, 2076КА за аналітичним обліком;
сектори 3, 0: рахунки 2203, 2213, 2215; рахунки 2206КА, 2216КА, 2220, 2226КА за аналітичним обліком;
сектор 5: рахунок 2105; рахунок 2106КА за аналітичним обліком);
сектор 6: рахунок 2115; рахунок 2116КА за аналітичним обліком 

15 

прострочені* 

сектори 1, 0: рахунок 1527 за аналітичним обліком;
сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2027, 2067, 2077 за аналітичним обліком;
сектори 3, 0: рахунки 2207, 2217, 2227 за аналітичним обліком;
сектор 5: рахунок 2107 за аналітичним обліком;
сектор 6: рахунок 2117 за аналітичним обліком 

16 

сумнівні* 

сектори 1, 0: рахунки 1582, 1589 за аналітичним обліком;
сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2096, 2097 за аналітичним обліком;
сектори 3, 0: рахунки 2290, 2291 за аналітичним обліком;
сектор 5: рахунки 2190, 2198 за аналітичним обліком;
сектор 6: рахунок 2191 за аналітичним обліком 

17 

2) нараховані доходи за довгостроковими кредитами*: 

сума рядків 18, 19, 20 

18 

строковими* 

сектори 1, 0: рахунки 1528, 1529 за аналітичним обліком;
сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2028, 2029, 2068, 2069, 2078, 2079 за аналітичним обліком;
сектори 3, 0: рахунки 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229 за аналітичним обліком;
сектор 5: рахунки 2108, 2109 за аналітичним обліком;
сектор 6: рахунки 2118, 2119 за аналітичним обліком 

19 

простроченими* 

сектори 1, 0: рахунок 1529 за аналітичним обліком;
сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2028, 2029, 2069, 2079 за аналітичним обліком;
сектори 3, 0: рахунки 2209, 2219, 2229 за аналітичним обліком;
сектор 5: рахунок 2109 за аналітичним обліком;
сектор 6: рахунок 2119 за аналітичним обліком 

20 

сумнівними* 

сектори 1, 0: рахунок 1780 за аналітичним обліком;
сектори 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0: рахунок 2480 за аналітичним обліком 

21 

Із них нараховані доходи за наданими кредитами - усього 

сума рядків 23 і 27 

22 

У тому числі: 

  

23 

1) за короткостроковими кредитами: 

рядок 8 

24 

за строковими кредитами 

рядок 9 

25 

за простроченими кредитами 

рядок 10 

26 

за сумнівними кредитами 

рядок 11 

27 

2) за довгостроковими кредитами: 

рядок 17 

28 

за строковими кредитами 

рядок 18 

29 

за простроченими кредитами 

рядок 19 

30 

за сумнівними кредитами 

рядок 20 

____________
* У розрізі секторів економіки".

2.7. Форму N 322 "Звіт про залишки заборгованості за наданими кредитами (класифікація за цільовим спрямуванням)" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про вимоги за кредитами, наданими в економіку України
 (класифікація за цільовим спрямуванням),
за станом на ____________ 200_ року

_____________________________
(назва банку) 

  

_____________________________
(місцезнаходження банку) 

  

_________________
(код валюти) 

___________________
(назва валюти) 

  

(копійки)

Код рядка 

Назва показника 

Усього 

У тому числі 

короткострокові 

довгострокові 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

строкові 

прост-
рочені 

сумнівні 

строкові 

прост-
рочені 

сумнівні 

А 

Б 

Вимоги за кредитами, наданими в економіку України, - усього 

  

  

У тому числі: 

I. Вимоги за кредитами, наданими суб'єктам господарювання, - усього 

  

У тому числі: 

у поточну діяльність 

в інвестиційну діяльність 

  

із них: 

іпотечні кредити 

II. Вимоги за кредитами, наданими фізичним особам, - усього 

  

У тому числі: 

у поточну діяльність 

в інвестиційну діяльність 

  

із них: 

іпотечні кредити 

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

_______
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

_______
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

 

Пояснення щодо заповнення форми N 322
Звіт про вимоги за кредитами, наданими в економіку України
 (класифікація за цільовим спрямуванням)

1. Звіт передбачає надання банками даних про вимоги за кредитами, наданими в економіку України за цільовим спрямуванням, а саме кредити, що надані в поточну та в інвестиційну діяльність, у тому числі іпотечні кредити.

2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.

3. Дані про вимоги за кредитами, наданими резидентам - суб'єктам господарювання та фізичним особам, складаються за даними балансів банків і даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, строковості S181 та параметра аналітичного обліку R011.

4. Показники колонки 1 у рядках 1 - 9 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 6. Показники колонок 2 і 6 у рядках 1 - 9 форми дорівнюють відповідно сумі показників колонок 3 - 5 і 7 - 9.

5. Показники колонок 1 - 9 у рядку 1 форми дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 2 і 6. Показники колонок 1 - 9 у рядках 2 і 6 відповідно дорівнюють сумі показників у рядках 3 - 4 та 7 - 8.

6. Показники форми складаються за таким розрахунком.

N
з/п 

Назва показника 

Розрахунок показника
(залишки коштів на кінець періоду за рахунками) 

Вимоги за кредитами, наданими в економіку України, - усього
У тому числі: 

рахунки розділів 20, 22, груп 248, 260А, 262А, 265А за аналітичним обліком,
сума рядків 2 і 60 

I. Вимоги за кредитами, наданими суб'єктам господарювання, - усього 

рахунки розділу 20, груп 248, 260А, 265А за аналітичним обліком, сума рядків 4 і 32 

У тому числі: 

  

1. Вимоги за короткостроковими кредитами - усього 

сума рядків 5 і 14 

у поточну діяльність: 

сума рядків 6 і 10 

1) короткострокові кредити: 

сума рядків 7, 8 і 9 

строкові 

рахунки 2010, 2030, 2036КА, 2062, 2600А, 2605А, 2650А, 2655А; рахунки 2020, 2026КА, 2066КА за аналітичним обліком 

прострочені 

рахунок 2037; рахунки 2027, 2067 за аналітичним обліком 

сумнівні 

рахунки 2092, 2093, 2099; рахунок 2096 за аналітичним обліком 

10 

2) нараховані доходи за короткостроковими кредитами: 

сума рядків 11, 12 і 13 

11 

строковими 

рахунки 2018, 2038, 2607, 2657; рахунки 2028, 2029, 2039, 2068, 2069 за аналітичним обліком 

12 

простроченими 

рахунки 2028, 2029, 2039, 2069 за аналітичним обліком 

13 

сумнівними 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

14 

в інвестиційну діяльність: 

сума рядків 15 і 19 

15 

1) короткострокові кредити: 

сума рядків 16, 17 і 18 

16 

строкові 

рахунок 2072; рахунок 2076КА за аналітичним обліком 

17 

прострочені 

рахунок 2077 за аналітичним обліком 

18 

сумнівні 

рахунок 2097 за аналітичним обліком 

19 

2) нараховані доходи за короткостроковими кредитами: 

сума рядків 20, 21 і 22 

20 

строковими 

рахунки 2078, 2079 за аналітичним обліком 

21 

простроченими 

рахунок 2079 за аналітичним обліком 

22 

сумнівними 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

23 

із них іпотечні кредити: 

сума рядків 24 і 28 

24 

1) короткострокові кредити: 

сума рядків 25, 26 і 27 

25 

строкові 

рахунки 2072, 2076КА за аналітичним обліком 

26 

прострочені 

рахунок 2077 за аналітичним обліком 

27 

сумнівні 

рахунок 2097 за аналітичним обліком 

28 

2) нараховані доходи за короткостроковими кредитами: 

сума рядків 29, 30 і 31 

29 

строковими 

рахунки 2078, 2079 за аналітичним обліком 

30 

простроченими 

рахунок 2079 за аналітичним обліком 

31 

сумнівними 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

32 

2. Вимоги за довгостроковими кредитами - усього 

сума рядків 33 і 42 

33 

у поточну діяльність: 

сума рядків 34 і 38 

34 

1) довгострокові кредити: 

сума рядків 35, 36 і 37 

35 

строкові 

рахунок 2063; рахунки 2020, 2026КА, 2066КА за аналітичним обліком 

36 

прострочені 

рахунки 2027, 2067 за аналітичним обліком 

37 

сумнівні 

рахунок 2096 за аналітичним обліком 

38 

2) нараховані доходи за довгостроковими кредитами: 

сума рядків 39, 40 і 41 

39 

строковими 

рахунки 2028, 2029, 2068, 2069 за аналітичним обліком 

40 

простроченими 

рахунки 2028, 2029, 2069 за аналітичним обліком 

41 

сумнівними 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

42 

в інвестиційну діяльність: 

сума рядків 43 і 47 

43 

1) довгострокові кредити: 

сума рядків 44, 45 і 46 

44 

строкові 

рахунки 2073, 2074, 2075; рахунок 2076КА за аналітичним обліком 

45 

прострочені 

рахунок 2077 за аналітичним обліком 

46 

сумнівні 

рахунок 2097 за аналітичним обліком 

47 

2) нараховані доходи за довгостроковими кредитами: 

сума рядків 48, 49 і 50 

48 

строковими 

рахунки 2078, 2079 за аналітичним обліком 

49 

простроченими 

рахунок 2079 за аналітичним обліком 

50 

сумнівними 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

51 

із них іпотечні кредити: 

сума рядків 52 і 56 

52 

1) довгострокові кредити: 

сума рядків 53, 54 і 55 

53 

строкові 

рахунки 2073, 2076КА за аналітичним обліком 

54 

прострочені 

рахунок 2077 за аналітичним обліком 

55 

сумнівні 

рахунок 2097 за аналітичним обліком 

56 

2) нараховані доходи за довгостроковими кредитами: 

сума рядків 57, 58 і 59 

57 

строковими 

рахунки 2078, 2079 за аналітичним обліком 

58 

простроченими 

рахунок 2079 за аналітичним обліком 

59 

сумнівними 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

60 

II. Вимоги за кредитами, наданими фізичним особам, - усього 

рахунки розділу 22, груп 248, 262А
за аналітичним обліком, сума рядків 62 і 90 

61 

У тому числі: 

  

62 

1. Вимоги за короткостроковими кредитами - усього 

сума рядків 63 і 72 

63 

у поточну діяльність: 

сума рядків 64 і 68 

64 

1) короткострокові кредити: 

сума рядків 65, 66 і 67 

65 

строкові 

рахунки 2202, 2620А, 2625А; рахунки 2206КА, 2220, 2226КА за аналітичним обліком 

66 

прострочені 

рахунки 2207, 2227 за аналітичним обліком 

67 

сумнівні 

рахунки 2292, 2299; рахунок 2290 за аналітичним обліком 

68 

2) нараховані доходи за короткостроковими кредитами: 

сума рядків 69, 70 і 71 

69 

строковими 

рахунок 2627; рахунки 2208, 2209, 2228, 2229 за аналітичним обліком 

70 

простроченими 

рахунки 2209, 2229 за аналітичним обліком 

71 

сумнівними 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

72 

в інвестиційну діяльність: 

сума рядків 73 і 77 

73 

1) короткострокові кредити: 

сума рядків 74, 75 і 76 

74 

строкові 

рахунок 2212; рахунки 2216КА за аналітичним обліком 

75 

прострочені 

рахунок 2217 за аналітичним обліком 

76 

сумнівні 

рахунок 2291 за аналітичним обліком 

77 

2) нараховані доходи за короткостроковими кредитами: 

сума рядків 78, 79 і 80 

78 

строковими 

рахунки 2218, 2219 за аналітичним обліком 

79 

простроченими 

рахунок 2219 за аналітичним обліком 

80 

сумнівними 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

81 

із них іпотечні кредити: 

сума рядків 82 і 86 

82 

1) короткострокові кредити: 

сума рядків 83, 84 і 85 

83 

строкові 

рахунок 2212; рахунок 2216КА за аналітичним обліком 

84 

прострочені 

рахунок 2217 за аналітичним обліком 

85 

сумнівні 

рахунок 2291 за аналітичним обліком 

86 

2) нараховані доходи за короткостроковими кредитами: 

сума рядків 87, 88 і 89 

87 

строковими 

рахунки 2218, 2219 за аналітичним обліком 

88 

простроченими 

рахунок 2219 за аналітичним обліком 

89 

сумнівними 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

90 

2. Вимоги за довгостроковими кредитами - усього 

сума рядків 91 і 100 

91 

у поточну діяльність: 

сума рядків 92 і 96 

92 

1) довгострокові кредити: 

сума рядків 93, 94 і 95 

93 

строкові 

рахунок 2203; рахунки 2206КА, 2220, 2226КА за аналітичним обліком 

94 

прострочені 

рахунки 2207, 2227 за аналітичним обліком 

95 

сумнівні 

рахунок 2290 за аналітичним обліком 

96 

2) нараховані доходи за довгостроковими кредитами: 

сума рядків 97, 98 і 99 

97 

строковими 

рахунки 2208, 2209, 2228, 2229 за аналітичним обліком 

98 

простроченими 

рахунки 2209, 2229 за аналітичним обліком 

99 

сумнівними 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

100 

в інвестиційну діяльність: 

сума рядків 101 і 105 

101 

1) довгострокові кредити: 

сума рядків 102, 103 і 104 

102 

строкові 

рахунки 2213, 2215; рахунок 2216КА за аналітичним обліком 

103 

прострочені 

рахунок 2217 за аналітичним обліком 

104 

сумнівні 

рахунок 2291 за аналітичним обліком 

105 

2) нараховані доходи за довгостроковими кредитами: 

сума рядків 106, 107 і 108 

106 

строковими 

рахунки 2218, 2219 за аналітичним обліком 

107 

простроченими 

рахунок 2219 за аналітичним обліком 

108 

сумнівними 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

109 

із них іпотечні кредити: 

сума рядків 110 і 114 

110 

1) довгострокові кредити: 

сума рядків 111, 112 і 113 

111 

строкові 

рахунок 2213; рахунок 2216КА за аналітичним обліком 

112 

прострочені 

рахунок 2217 за аналітичним обліком 

113 

сумнівні 

рахунок 2291 за аналітичним обліком 

114 

2) нараховані доходи за довгостроковими кредитами: 

сума рядків 115, 116 і 117 

115 

строковими 

рахунки 2218, 2219 за аналітичним обліком 

116 

простроченими 

рахунок 2219 за аналітичним обліком 

117 

сумнівними 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

2.8. Форму N 323 "Звіт про залишки заборгованості за наданими кредитами (класифікація за формами власності)" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про вимоги за кредитами, наданими в економіку України
 (класифікація за формами власності),
за станом на ____________ 200_ року

_____________________________
(назва банку) 

  

_____________________________
(місцезнаходження банку) 

  

_________________
(код валюти) 

___________________
(назва валюти) 

  

(копійки)

Код рядка 

Назва показника 

Усього 

У тому числі 

короткострокові 

довгострокові 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

строкові 

прост-
рочені 

сумнівні 

строкові 

прост-
рочені 

сумнівні 

А 

Б 

Вимоги за кредитами, наданими в економіку України, - усього 

  

  

У тому числі: 

I. Вимоги за кредитами, наданими суб'єктам господарювання, - усього 

  

У тому числі за формами власності: 

приватна власність 

комунальна власність 

комунальна корпоративна власність 

державна власність 

державна корпоративна власність 

II. Вимоги за кредитами, наданими фізичним особам (приватна власність) 

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

_______
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

_______
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

 

Пояснення щодо заповнення форми N 323
Звіт про вимоги за кредитами, наданими в економіку України
(класифікація за формами власності)

1. Звіт передбачає надання банками даних про вимоги за кредитами, наданими в економіку України, у розрізі форм власності. Під час складання звіту доцільно користуватися Державним класифікатором України "Класифікація форм власності ДК 001:2004", затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.05.2004 N 97.

2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.

3. Дані про вимоги за кредитами, наданими резидентам - суб'єктам господарювання та фізичним особам, складаються за даними балансів банків і даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, строковості S181, форм власності K081 та параметра аналітичного обліку R011.

4. Показники колонки 1 у рядках 1 - 8 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 6. Показники колонок 2 і 6 у рядках 1 - 8 форми дорівнюють відповідно сумі показників колонок 3 - 5 і 7 - 9.

5. Показники колонок 1 - 9 у рядку 1 форми дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 2 і 8. Показники колонок 1 - 9 у рядку 2 дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 3 - 7.

6. Показники форми складаються за таким розрахунком.

N
з/п 

Назва показника 

Розрахунок показника
(залишки коштів на кінець періоду за рахунками) 

Вимоги за кредитами, наданими в економіку України, - усього
У тому числі: 

рахунки розділів 20, 22, груп 248, 260А, 262А, 265А
за аналітичним обліком,
сума рядків 2 і 22 

I. Вимоги за кредитами, наданими суб'єктам господарювання*, - усього 

рахунки розділу 20, груп 248, 260А, 265А
за аналітичним обліком,
сума рядків 4 і 13 

У тому числі: 

  

1. Вимоги за короткостроковими кредитами* - усього 

сума рядків 5 і 9 

1) короткострокові кредити*: 

сума рядків 6, 7, 8 

строкові* 

рахунки 2010, 2030, 2036КА, 2062, 2072, 2600А, 2605А, 2650А, 2655А; рахунки 2020, 2026КА, 2066КА, 2076КА за аналітичним обліком 

прострочені* 

рахунок 2037; рахунки 2027, 2067, 2077 за аналітичним обліком 

сумнівні* 

рахунки 2092, 2093, 2099; рахунки 2096, 2097 за аналітичним обліком 

2) нараховані доходи за короткостроковими кредитами*: 

сума рядків 10, 11, 12 

10 

строковими* 

рахунки 2018, 2038, 2607, 2657; рахунки 2028, 2029, 2039, 2068, 2069, 2078, 2079 за аналітичним обліком 

11 

простроченими* 

рахунки 2028, 2029, 2039, 2069, 2079 за аналітичним обліком 

12 

сумнівними* 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

13 

2. Вимоги за довгостроковими кредитами* - усього 

сума рядків 14 і 18 

14 

1) довгострокові кредити*: 

сума рядків 15, 16, 17 

15 

строкові* 

рахунки 2063, 2073, 2074, 2075; рахунки 2020, 2026КА, 2066КА, 2076КА за аналітичним обліком 

16 

прострочені* 

рахунки 2027, 2067, 2077 за аналітичним обліком 

17 

сумнівні* 

рахунки 2096, 2097 за аналітичним обліком 

18 

2) нараховані доходи за довгостроковими кредитами*: 

сума рядків 19, 20, 21 

19 

строковими* 

рахунки 2028, 2029, 2068, 2069, 2078, 2079 за аналітичним обліком 

20 

простроченими* 

рахунки 2028, 2029, 2069, 2079 за аналітичним обліком 

21 

сумнівними* 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

22 

II. Вимоги за кредитами, наданими фізичним особам, - усього 

рахунки розділу 22, груп 248, 262А
за аналітичним обліком,
сума рядків 24 і 33 

23 

У тому числі: 

  

24 

1. Вимоги за короткостроковими кредитами - усього 

сума рядків 25 і 29 

25 

1) короткострокові кредити: 

сума рядків 26, 27, 28 

26 

строкові 

рахунки 2202, 2212, 2620А, 2625А; рахунки 2206КА, 2216КА, 2220, 2226КА за аналітичним обліком 

27 

прострочені 

рахунки 2207, 2217, 2227 за аналітичним обліком 

28 

сумнівні 

рахунки 2292, 2299; рахунки 2290, 2291 за аналітичним обліком 

29 

2) нараховані доходи за короткостроковими кредитами: 

сума рядків 30, 31, 32 

30 

строковими 

рахунок 2627; рахунки 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229 за аналітичним обліком 

31 

простроченими 

рахунки 2209, 2219, 2229 за аналітичним обліком 

32 

сумнівними 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

33 

2. Вимоги за довгостроковими кредитами - усього 

сума рядків 34 і 38 

34 

1) довгострокові кредити: 

сума рядків 35, 36, 37 

35 

строкові 

рахунки 2203, 2213, 2215; рахунки 2206КА, 2216КА, 2220, 2226КА за аналітичним обліком 

36 

прострочені 

рахунки 2207, 2217, 2227 за аналітичним обліком 

37 

сумнівні 

рахунки 2290, 2291 за аналітичним обліком 

38 

2) нараховані доходи за довгостроковими кредитами: 

сума рядків 39, 40, 41 

39 

строковими 

рахунки 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229 за аналітичним обліком 

40 

простроченими 

рахунки 2209, 2219, 2229 за аналітичним обліком 

41 

сумнівними 

рахунок 2480 за аналітичним обліком 

____________
* У розрізі форм власності".

2.9. Форму N 350Д "Звіт про суми і процентні ставки за депозитами" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про суми і процентні ставки за депозитами
за ____________ 200_ року

_____________________________
(назва банку) 

  

_____________________________
(місцезнаходження банку) 

  

_________________
(код валюти) 

___________________
(назва валюти) 

  

(копійки)

Рядок/
колонка 

Назва показника 

Усього залучено депозитів 

Із них пролонговані депозити 

Операції за депозитами в розрізі 

резидентів 

нерезидентів 

Сума 

Сума 

Сума 

Сума 

Код 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

Е 

Є 

Ж 

З 

I 

Операції на міжбанківському ринку 

  

  

  

  

  

  

  

  

1 

Депозити, що розміщені в інших банках 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
1.1
 

у тому числі на строк:
овернайт 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3 

від 32 до 92 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.4 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.5 

від 184 до 365 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.6 

понад 365 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

2 

Депозити, що залучені від інших банків 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
2.1
 

у тому числі на строк:
овернайт 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2 

до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.3 

від 32 до 92 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.4 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5 

від 184 до 365 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6 

понад 365 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

II 

Операції з клієнтами 

  

  

  

  

  

  

  

  

0 

Строкові депозити - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
0.1
 

у тому числі на строк:
до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

0.2 

від 32 до 92 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

0.3 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

0.4 

від 184 до 365 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

0.5 

понад 365 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Із загальної суми залучених депозитів: 

  

  

  

  

  

  

  

  

1 

Депозити, що залучені за рахунок коштів бюджету 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
1.1
 

у тому числі на строк:
до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

від 32 до 92 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.4 

від 184 до 365 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.5 

понад 365 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

2 

Депозити суб'єктів господарювання 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
2.1
 

у тому числі на строк:
до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2 

від 32 до 92 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.3 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.4 

від 184 до 365 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5 

понад 365 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

3 

Депозити небанківських фінансових установ 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
3.1
 

у тому числі на строк:
до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2 

від 32 до 92 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.3 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4 

від 184 до 365 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

3.5 

понад 365 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

4 

Депозити фізичних осіб 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
4.1
 

у тому числі на строк:
до 31 дня 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2 

від 32 до 92 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.3 

від 93 до 183 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.4 

від 184 до 365 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

4.5 

понад 365 днів 

  

  

  

  

  

  

  

  

5 

Кошти до запитання (вклади) фізичних осіб 

  

  

х 

х 

  

  

  

  

6 

Депозити залучені - усього (0 + 5) 

  

  

  

  

  

  

  

  

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

_______
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

_______
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

 

Пояснення щодо заповнення форми N 350Д
Звіт про суми і процентні ставки за депозитами

Під час надання інформації за цією формою не включаються суми в національній та іноземній валютах за розрахунковими операціями (але не за депозитними (вкладними).

Під час надання інформації в іноземній валюті:

ураховуються суми залучених та пролонгованих протягом дня депозитів (вкладів) згідно з укладеними договорами (сума курсової різниці не включається);

відображаються суми і процентні ставки за депозитами (вкладами), що фактично залучені та пролонговані банками від юридичних і фізичних осіб за день у гривневому еквіваленті з урахуванням офіційного валютного курсу Національного банку України за кожним кодом валют за кожний операційний день.

Інформація за пролонгованими договорами за операціями на міжбанківському кредитному ринку або за операціями з клієнтами не надається, якщо відбулося продовження строку за договором без зміни суми та процентної ставки.

Якщо за додатковим договором відбулася або зміна процентної ставки, або зміна суми, або суми та процентної ставки, то у звіті за формою відображається сума, на яку укладається додатковий договір, строк та процентна ставка за ним відповідно до додаткового договору. Під зміною суми мається на увазі наявність позитивної різниці між сумою депозиту за первинним договором та сумою депозиту відповідно до додаткового договору.

За рахунками, які включаються до форми, облік оборотів за залученими депозитами слід вести за параметром Д020, який дає змогу розподілити обороти за балансовим рахунком таким чином:

обороти за депозитами (вкладами), фактично залученими за день;

обороти за пролонгованими депозитами;

інші обороти за рахунком.

I. Операції на міжбанківському ринку

Під час складання звіту за цією формою враховуються суми і процентні ставки за депозитами (у національній валюті та за кодами валют у гривневому еквіваленті), що фактично розміщені та пролонговані в інших банках за день, а також фактично залучені та пролонговані від інших банків за день і обліковуються на рахунках класу 1 (розділи 15 "Кошти в інших банках" та 16 "Кошти на вимогу інших банків") Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517, із змінами (далі - План рахунків), у тому числі за такими підрозділами:

1 (Депозити, що розміщені в інших банках) - зазначаються суми депозитів, що розміщені та пролонговані в інших банках за день і обліковуються на рахунках 1510, 1512, 1515;

2 (Депозити, що залучені від інших банків) - зазначаються суми депозитів, що залучені та пролонговані від інших банків за день і обліковуються на рахунках 1610, 1612, 1615.

Розрахунки за підрозділами здійснюються таким чином (алгоритм розрахунку).

За підрозділом 1 (Депозити, що розміщені в інших банках):

резидентах:

Е1 = Е1.1 + Е1.2 + Е1.3 + Е1.4 + Е1.5 + Е1.6,

Є1 = (Е1.1 · Є1.1 + Е1.2 · Є1.2 + Е1.3 · Є1.3 + Е1.4 · Є1.4 + Е1.5 · Є1.5 + Е1.6 · Є1.6) / Е1;

нерезидентах:

Ж1 = Ж1.1 + Ж1.2 + Ж1.3 + Ж1.4 + Ж1.5 + Ж1.6,

З1 = (Ж1.1 · З1.1 + Ж1.2 · З1.2 + Ж1.3 · З1.3 + Ж1.4 · З1.4 + Ж1.5 · З1.5 + Ж1.6 · З1.6) / Ж1;

усього:

Б1 = Е1 + Ж1,

контрольна перевірка:

Б1 = Б1.1 + Б1.2 + Б1.3 + Б1.4 + Б1.5 + Б1.6,

В1 = (Е1 · Є1 + Ж1 · З1) / Б1;

контрольна перевірка:

В1 = (Б1.1 · В1.1 + Б1.2 · В1.2 + Б1.3 · В1.3 + Б1.4 · В1.4 + Б1.5 · В1.5 + Б1.6 · В1.6) / Б1.

За підрозділом 2 (Депозити, що залучені від інших банків) суми і процентні ставки розраховуються аналогічно до вищенаведеного порядку (з індексом 2).

Під час складання звіту за цією формою інформація про суми і процентні ставки за пролонгованими депозитами надається довідково в колонках "Г" і "Д". Розрахунки здійснюються аналогічно до вищенаведеного порядку.

II. Операції з клієнтами

Під час складання звіту за цією формою враховуються суми і процентні ставки (у національній валюті та за кодами валют у гривневому еквіваленті) за строковими депозитами бюджету, небанківських фінансових установ, суб'єктів господарювання та фізичних осіб, а також коштами до запитання (вкладами) фізичних осіб, що фактично залучені та пролонговані за день банками і обліковуються на рахунках класу 2 (розділи 25 "Кошти бюджету та позабюджетних фондів України", 26 "Кошти клієнтів банку") Плану рахунків, у тому числі за такими підрозділами:

0 (Строкові депозити - усього);

1 (Депозити, що залучені за рахунок коштів бюджету) - зазначаються суми депозитів (вкладів), що залучені та пролонговані банком за день і обліковуються на рахунках 2525, 2546;

2 (Депозити суб'єктів господарювання) - зазначаються суми депозитів (вкладів), що залучені та пролонговані банком за день і обліковуються на рахунках 2610, 2611, 2615;

3 (Депозити небанківських фінансових установ) - зазначаються суми депозитів (вкладів), що залучені та пролонговані банком за день і обліковуються на рахунках 2651, 2652;

4 (Депозити фізичних осіб) - зазначаються суми депозитів (вкладів), що залучені та пролонговані банком за день і обліковуються на рахунках 2630, 2635;

5 (Кошти до запитання (вклади) фізичних осіб) - зазначаються суми депозитів (вкладів), що залучені банком за день і обліковуються на рахунках 2620П, 2625П. За цими рахунками облік щоденних оборотів слід вести за параметром R013, який дає змогу розподілити обороти за балансовим рахунком таким чином:

2620П/1 - вкладний (депозитний) рахунок;

2620П/2 - поточний рахунок;

2625П/1 - вкладний (депозитний) рахунок;

2625П/2 - поточний рахунок.

Інформація за поточними рахунками фізичних осіб під час складання звіту за цією формою не надається.

Під час складання звіту за цією формою інформація про суми і процентні ставки за пролонгованими депозитами за підрозділами 1, 2, 3, 4 надається довідково в колонках "Г" і "Д". Розрахунки здійснюються аналогічно до вищенаведеного порядку.

(Депозити залучені - усього).

Розрахунки за підрозділами здійснюються таким чином (алгоритм розрахунку).

Підрозділ 0 (Строкові депозити - усього) розраховується як сума підрозділів 1, 2, 3 та 4 (усього та за кожним строком окремо). Процентна ставка розраховується як середньозважена.

За підрозділом 1 (Депозити, що залучені за рахунок коштів бюджету):

резидентам:

Е1 = Е1.1 + Е1.2 + Е1.3 + Е1.4 + Е1.5,

Є1 = (Е1.1 · Є1.1 + Е1.2 · Є1.2 + ... + Е1.5 · Є1.5) / Е1;

нерезидентам:

Ж1 = Ж1.1 + Ж1.2 + Ж1.3 + Ж1.4 + Ж1.5,

З1 = (Ж1.1 · З1.1 + Ж1.2 · З1.2 + ... + Ж1.5 · З1.5) / Ж1;

усього:

Б1 = Е1 + Ж1,

контрольна перевірка:

Б1 = Б1.1 + Б1.2 + Б1.3 + Б1.4 + Б1.5,

В1 = (Е1 · Є1 + Ж1 · З1) / Б1;

контрольна перевірка:

В1 = (Б1.1 · В1.1 + Б1.2 · В1.2 + ... + Б1.5 · В1.5) / Б1.

За підрозділами:

2 (Депозити суб'єктів господарювання),

3 (Депозити небанківських фінансових установ),

4 (Депозити фізичних осіб) - показники розраховуються аналогічно до розрахунку підрозділу 1 (з індексами 2, 3 і 4 відповідно).

За підрозділом 5 (Кошти до запитання (вклади) фізичних осіб):

Б5 = Е5 + Ж5,

В5 = (Е5 · Є5 + Ж5 · З5) / Б5.

Підрозділ 6 (Депозити залучені - усього) розраховується як сума підрозділів 0 та 5. Процентна ставка розраховується як середньозважена.

Під час надання банком зведеної інформації за філіями розраховується сума залучених та пролонгованих депозитів (у національній валюті та за кодами іноземних валют у гривневому еквіваленті) і середньозважена процентна ставка.

Приклад розрахунку. Припустимо, що банк має таку інформацію щодо кожної з трьох філій за депозитами в національній валюті:

філія N 1:

20 договорів на суму 4000 00 коп. - середньозважена процентна ставка 3,51 % річних на строк до 31 дня;

філія N 2:

20 договорів на суму 50000 00 коп. - середньозважена процентна ставка 4,22 % річних на строк до 31 дня;

філія N 3:

30 договорів на суму 70000 00 коп. - середньозважена процентна ставка 5,40 % річних на строк до 31 дня.

Отже, у цілому щодо банку буде така інформація:

на строк до 31 дня сума становитиме 124000 00 коп., процентна ставка - 4,85 % річних і розраховуватиметься так:

(4000 00 · 3,51 + 50000 00 · 4,22 + 70000 00 · 5,40) / 124000 00 = 4,85 %. 

Аналогічні розрахунки середньозваженої процентної ставки здійснюються за всіма кодами валют за кожний строк окремо".

2.10. Форму N 354 "Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями (класифікація за організаційно-правовими формами господарювання)" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки
суб'єктів господарювання та фізичних осіб
(класифікація за організаційно-правовими формами господарювання),
за станом на ____________ 200_ року

_____________________________
(назва банку) 

  

_____________________________
(місцезнаходження банку)

  

_________________
(код валюти) 

___________________
(назва валюти) 

  

(копійки)

Код рядка 

Код за КОПФГ 

Назва показника 

Усього 

У тому числі 

на вимогу 

строкові 

усього 

у тому числі 

короткострокові 

довгострокові 

  

Зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб, - усього 

  

  

  

У тому числі: 

  

I. Зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання, - усього 

  

  

У тому числі: 

110 

фермерське господарство 

120 

приватне підприємство 

130 

колективне підприємство 

140, 145 

державне підприємство,
у тому числі казенне 

150 

комунальне підприємство 

160 

дочірнє підприємство 

170 

іноземне підприємство 

10 

180 

підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) 

11 

185 

підприємство споживчої кооперації 

12 

190 

орендне підприємство 

13 

191 

індивідуальне підприємство 

14 

192 

сімейне підприємство 

15 

193 

спільне підприємство 

16 

200 

господарські товариства 

17 

310 

виробничий кооператив 

18 

320 

обслуговувальний кооператив 

19 

330 

споживчий кооператив 

20 

340 

сільськогосподарський виробничий кооператив 

21 

350 

сільськогосподарський обслуговувальний кооператив 

22 

390 

кооперативний банк 

23 

400 

організації (установи, заклади) 

24 

500 

об'єднання підприємств (юридичних осіб) 

25 

600 

відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи 

26 

810 

політична партія 

27 

815 

громадська організація 

28 

820 

спілка об'єднань громадян 

29 

825 

релігійна організація 

30 

830, 835 

профспілки та їх об'єднання 

31 

840 

творча спілка (інша професійна організація) 

32 

845 

благодійна організація 

33 

850 

організація роботодавців 

34 

855 

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

35 

860 

орган самоорганізації населення 

36 

910 

підприємець - фізична особа 

37 

915 

товарна біржа 

38 

920 

фондова біржа 

39 

925 

кредитна спілка 

40 

930 

споживче товариство (спілка) 

41 

995 

інші організаційно-правові форми 

42 

  

II. Зобов'язання за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб 

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

_______
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

_______
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

 

Пояснення щодо заповнення форми N 354
Звіт про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб
(класифікація за організаційно-правовими формами господарювання)

1. Звіт передбачає надання банками даних про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб, у розрізі організаційно-правових форм господарювання. Під час складання звіту доцільно користуватися Державним класифікатором України "Класифікація організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004", затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.05.2004 N 97.

2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.

3. Дані про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки резидентів - суб'єктів господарювання та фізичних осіб, складаються за даними балансів банків і даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, строковості S181, організаційно-правових форм господарювання K051 та параметра аналітичного обліку R011.

4. Показники колонки 1 у рядках 1 - 42 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 3. Показники колонки 3 у рядках 1 - 42 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 4 і 5.

5. Показники колонок 1 - 5 у рядку 1 форми дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 2 і 42. Показники колонок 1 - 5 у рядку 2 дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 3 - 41.

6. Показники форми складаються за таким розрахунком.

N
з/п 

Назва показника 

Розрахунок показника
(залишки коштів на кінець періоду за рахунками) 

Зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб, - усього
У тому числі: 

рахунки розділу 26П, рахунки 3650, 3651, 3652, 3659,
сума рядків 2 і 14 

I. Зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання*, - усього 

рахунки груп 260П, 261, 264, 265П,
сума рядків 4 і 7 

У тому числі: 

  

1. Зобов'язання за коштами на вимогу*: 

сума рядків 5 і 6 

1) кошти на вимогу* 

рахунки 2600П, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605П, 2606, рахунки групи 264, рахунки 2650П, 2655П 

2) нараховані витрати за коштами на вимогу* 

рахунки 2608, 2658 за аналітичним обліком 

2. Зобов'язання за строковими коштами*: 

сума рядків 8 і 11 

1) строкові кошти*: 

сума рядків 9 і 10 

короткострокові* 

рахунки 2610, 2611, 2651 

10 

довгострокові* 

рахунки 2615, 2652 

11 

2) нараховані витрати за строковими коштами*: 

сума рядків 12 і 13 

12 

короткостроковими* 

рахунки 2618, 2658 за аналітичним обліком 

13 

довгостроковими* 

рахунки 2618, 2658 за аналітичним обліком 

14 

II. Зобов'язання за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб, - усього 

рахунки груп 262П, 263,
рахунки 3650, 3651, 3652, 3659,
сума рядків 16 і 19 

15 

У тому числі: 

  

16 

1. Зобов'язання за коштами на вимогу: 

сума рядків 17 і 18 

17 

1) кошти на вимогу 

рахунки 2620П, 2622, 2625П, 3650, 3651, 3652, 3659 

18 

2) нараховані витрати за коштами на вимогу 

рахунок 2628 за аналітичним обліком 

19 

2. Зобов'язання за строковими коштами: 

сума рядків 20 і 23 

20 

1) строкові кошти: 

сума рядків 21 і 22 

21 

короткострокові 

рахунок 2630 

22 

довгострокові 

рахунок 2635 

23 

2) нараховані витрати за строковими коштами: 

сума рядків 24 і 25 

24 

короткостроковими 

рахунок 2638 за аналітичним обліком 

25 

довгостроковими 

рахунок 2638 за аналітичним обліком 

____________
* У розрізі організаційно-правових форм господарювання".

2.11. Форму N 360 "Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями (класифікація за секторами економіки)" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про зобов'язання за залученими коштами
(класифікація за секторами економіки)
за станом на ____________ 200_ року

_____________________________
(назва банку) 

  

_____________________________
(місцезнаходження банку) 

  

_________________
(код валюти) 

___________________
(назва валюти) 

  

(копійки)

Код рядка 

Назва показника 

Усього 

У тому числі 

на вимогу 

строкові 

усього 

у тому числі 

короткострокові 

довгострокові 

Зобов'язання за залученими коштами - усього 

  

  

У тому числі за секторами економіки: 

фінансовий банківський 

фінансовий небанківський 

фізичні особи 

інші суб'єкти домашніх господарств 

нефінансовий державний 

нефінансовий недержавний 

некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства 

інший світ (нерезиденти) 

10 

Із них нараховані витрати за залученими коштами 

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

_______
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

_______
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

 

Пояснення щодо заповнення форми N 360
Звіт про зобов'язання за залученими коштами
(класифікація за секторами економіки)

1. Звіт передбачає надання банками даних про зобов'язання за залученими коштами в розрізі секторів економіки. Під час складання звіту доцільно користуватися Методичними рекомендаціями щодо класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженими наказом Міністерства статистики України від 25.07.94 N 172.

2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.

3. Дані про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки резидентів та нерезидентів, складаються за даними балансів банків та даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, строковості S181, інституційних секторів економіки K071 та параметра аналітичного обліку R011.

4. Параметр інституційних секторів економіки K071 у формі має такі значення:

1 - фінансовий банківський;

2 - фінансовий небанківський;

3 - фізичні особи;

4 - інші суб'єкти домашніх господарств;

7 - нефінансовий державний;

8 - нефінансовий недержавний;

9 - некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства;

0 - інший світ (нерезиденти).

5. Показники колонки 1 у рядках 1 - 10 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 3. Показники колонки 3 у рядках 1 - 10 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 4 і 5.

6. Показники колонок 1 - 5 у рядку 1 форми дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 2 - 9.

7. Показники форми складаються за таким розрахунком.

N
з/п 

Назва показника 

Розрахунок показника
(залишки коштів на кінець періоду за рахунками) 

Зобов'язання за залученими коштами*, - усього 

рахунки розділів 16П, 26П, рахунки 3650, 3651, 3652, 3659,
сума рядків 3 і 6 

У тому числі: 

  

1. Зобов'язання за коштами на вимогу*: 

сума рядків 4 і 5 

1) кошти на вимогу* 

сектор 1, 0: рахунки 1600П, 1602;
сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2600П, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605П, 2606, рахунки групи 264, рахунки 2650П, 2655П;
сектор 3, 0: рахунки 2620П, 2622, 2625П, 3650, 3651, 3652, 3659 

2) нараховані витрати за коштами на вимогу* 

сектор 1, 0: рахунок 1608 за аналітичним обліком;
сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2608, 2658 за аналітичним обліком;
сектор 3, 0: рахунок 2628 за аналітичним обліком 

2. Зобов'язання за строковими коштами*: 

сума рядків 7 і 10 

1) строкові кошти*: 

сума рядків 8 і 9 

короткострокові* 

сектор 1, 0: рахунки 1610, 1612; рахунок 1617 за аналітичним обліком;
сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2610, 2611, 2651;
сектор 3, 0: рахунок 2630 

довгострокові* 

сектор 1, 0: рахунок 1615; рахунок 1617 за аналітичним обліком;
сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2615, 2652;
сектор 3, 0: рахунок 2635 

10 

2) нараховані витрати за строковими коштами*: 

сума рядків 11 і 12 

11 

короткостроковими* 

сектор 1, 0: рахунок 1618 за аналітичним обліком;
сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2618, 2658 за аналітичним обліком;
сектор 3, 0: рахунок 2638 за аналітичним обліком 

12 

довгостроковими* 

сектор 1, 0: рахунок 1618 за аналітичним обліком;
сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2618, 2658 за аналітичним обліком;
сектор 3, 0: рахунок 2638 за аналітичним обліком 

13 

Із них нараховані витрати за залученими коштами - усього 

сума рядків 15 і 16 

14 

У тому числі: 

  

15 

1) нараховані витрати за коштами на вимогу 

рядок 5 

16 

2) нараховані витрати за строковими коштами: 

рядок 10 

17 

короткостроковими 

рядок 11 

18 

довгостроковими 

рядок 12 

____________
* У розрізі секторів економіки".

2.12. Форму N 361 "Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями (класифікація за видами економічної діяльності)" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки
суб'єктів господарювання та фізичних осіб
(класифікація за видами економічної діяльності),
за станом на ____________ 200_ року

_____________________________
(назва банку) 

  

_____________________________
(місцезнаходження банку) 

  

_________________
(код валюти) 

___________________
(назва валюти) 

  

(копійки)

Код рядка 

Код за КВЕД 

Назва показника 

Усього 

У тому числі 

на вимогу 

строкові 

усього 

у тому числі 

короткострокові 

довгострокові 

  

I. Зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб, - усього 

  

  

  

У тому числі: 

  

1. Зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання, - усього 

  

  

У тому числі: 

01 

сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги  

02 

лісове господарство та пов'язані з ним послуги 

05 

риболовство; діяльність риборозплідників і рибних ферм; послуги, пов'язані з рибним господарством 

10 

видобування кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу 

11 

видобування вуглеводнів; допоміжні служби 

12 

видобування уранової руди 

13 

видобування металевих руд 

10 

14 

інші галузі добувної промисловості 

11 

15 

харчова промисловість 

12 

16 

тютюнова промисловість 

13 

17 

текстильна промисловість  

14 

18 

виробництво готового одягу та хутра 

15 

19 

виробництво шкіри та шкіряного взуття 

16 

20 

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини 

17 

21 

виробництво паперу та картону 

18 

22 

видавнича справа, поліграфічна промисловість, відтворення друкованих матеріалів 

19 

23 

виробництво коксу, продуктів нафтопереробки та ядерного палива 

20 

24 

хімічне виробництво 

21 

25 

гумова та пластмасова промисловість 

22 

26 

виробництво інших неметалевих мінеральних виробів 

23 

27 

металургія 

24 

28 

оброблення металу 

25 

29 

виробництво машин та устаткування 

26 

30 

виробництво канцелярських та електронно-обчислювальних машин 

27 

31 

виробництво електричних машин і апаратури 

28 

32 

виробництво устаткування для радіо, телебачення та зв'язку 

29 

33 

виробництво медичних приладів та інструментів, точних вимірювальних пристроїв, оптичних пристроїв та годинників 

30 

34 

виробництво автомобілів 

31 

35 

виробництво іншого транспортного устаткування 

32 

36 

виробництво меблів, інші види виробництва  

33 

37 

оброблення відходів 

34 

40 

виробництво електроенергії, газу та води  

35 

41 

збір, очищення та розподілення води 

36 

45 

будівництво 

37 

50 

торгівля транспортними засобами та їх ремонт 

38 

51 

оптова торгівля і посередництво в торгівлі  

39 

52 

роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт 

40 

55 

готелі 

41 

60 

наземний транспорт 

42 

61 

водний транспорт 

43 

62 

авіаційний транспорт 

44 

63 

допоміжні транспортні послуги 

45 

64 

пошта і зв'язок  

46 

65 

фінансове посередництво 

47 

66 

страхування 

48 

67 

допоміжна діяльність у сфері фінансів та страхування 

49 

70 

операції з нерухомістю 

50 

71 

здавання під найм без обслуговуючого персоналу 

51 

72 

діяльність у сфері інформатизації 

52 

73 

дослідження та розробки 

53 

74 

послуги, надані переважно юридичним особам 

54 

75 

державне управління 

55 

80 

освіта 

56 

85 

охорона здоров'я та соціальна допомога 

57 

90 

асенізація, прибирання вулиць та оброблення відходів 

58 

91 

громадська діяльність 

59 

92 

діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури та спорту 

60 

93 

індивідуальні послуги 

61 

95 

послуги домашньої прислуги 

62 

99 

екстериторіальна діяльність 

63 

  

2. Зобов'язання за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб 

64 

  

II. Із них нараховані витрати за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб 

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

_______
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

_______
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

 

Пояснення щодо заповнення форми N 361
Звіт про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб
(класифікація за видами економічної діяльності)

1. Звіт передбачає надання банками даних про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб, у розрізі видів економічної діяльності. Під час складання звіту доцільно користуватися Державним класифікатором України ДК 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Держстандарту України від 22.10.96 N 441.

2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.

3. Дані про зобов'язання банків за коштами, залученими на рахунки резидентів - суб'єктів господарювання та фізичних осіб, складаються за даними балансів банків та даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, строковості S181, видів економічної діяльності K111 та параметра аналітичного обліку R011.

4. Показники колонки 1 у рядках 1 - 64 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 3. Показники колонки 3 у рядках 1 - 64 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 4 і 5.

5. Показники колонок 1 - 5 у рядку 1 форми дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 2 і 63. Показники колонок 1 - 5 у рядку 2 дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 3 - 62.

6. Показники форми складаються за таким розрахунком.

N
з/п 

Назва показника 

Розрахунок показника
(залишки коштів на кінець періоду за рахунками) 

I. Зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб, - усього
У тому числі: 

рахунки розділу 26П, рахунки 3650, 3651, 3652, 3659,
сума рядків 2 і 14 

1. Зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання*, - усього 

рахунки груп 260П, 261, 264, 265П,
сума рядків 4 і 7 

У тому числі: 

  

1. Зобов'язання за коштами на вимогу*: 

сума рядків 5 і 6 

1) кошти на вимогу* 

рахунки 2600П, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605П, 2606,
рахунки групи 264, рахунки 2650П, 2655П  

2) нараховані витрати за коштами на вимогу* 

рахунки 2608, 2658 за аналітичним обліком 

2. Зобов'язання за строковими коштами*: 

сума рядків 8 і 11 

1) строкові кошти*: 

сума рядків 9 і 10 

короткострокові* 

рахунки 2610, 2611, 2651 

10 

довгострокові* 

рахунки 2615, 2652 

11 

2) нараховані витрати за строковими коштами*: 

сума рядків 12 і 13 

12 

короткостроковими* 

рахунки 2618, 2658 за аналітичним обліком 

13 

довгостроковими* 

рахунки 2618, 2658 за аналітичним обліком 

14 

2. Зобов'язання за коштами фізичних осіб - усього 

рахунки груп 262П, 263, рахунки 3650, 3651, 3652, 3659,
сума рядків 16 і 19 

15 

У тому числі: 

  

16 

1. Зобов'язання за коштами на вимогу: 

сума рядків 17 і 18 

17 

1) кошти на вимогу 

рахунки 2620П, 2622, 2625П, 3650, 3651, 3652, 3659 

18 

2) нараховані витрати за коштами на вимогу 

рахунок 2628 за аналітичним обліком 

19 

2. Зобов'язання за строковими коштами: 

сума рядків 20 і 23 

20 

1) строкові кошти: 

сума рядків 21 і 22 

21 

короткострокові 

рахунок 2630  

22 

довгострокові 

рахунок 2635 

23 

2) нараховані витрати за строковими коштами: 

сума рядків 24 і 25 

24 

короткостроковими 

рахунок 2638 за аналітичним обліком 

25 

довгостроковими 

рахунок 2638 за аналітичним обліком 

26 

II. Із них нараховані витрати за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб, - усього 

сума рядків 28 і 29 

27 

У тому числі: 

  

28 

1) нараховані витрати за коштами на вимогу 

сума рядків 6 і 18 

29 

2) нараховані витрати за строковими коштами: 

сума рядків 11 і 23 

30 

короткостроковими 

сума рядків 12 і 24 

31 

довгостроковими 

сума рядків 13 і 25 

____________
* У розрізі видів економічної діяльності".

2.13. Форму N 362 "Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями (класифікація за формами власності)" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки
суб'єктів господарювання та фізичних осіб
(класифікація за формами власності),
за станом на ____________ 200_ року

_____________________________
(назва банку) 

  

_____________________________
(місцезнаходження банку) 

  

_________________
(код валюти) 

___________________
(назва валюти) 

  

(копійки)

Код рядка 

Назва показника 

Усього 

У тому числі 

на вимогу 

строкові 

усього 

у тому числі 

короткострокові 

довгострокові 

Зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб, - усього 

  

  

У тому числі: 

I. Зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання, - усього 

  

У тому числі: 

приватна власність 

комунальна власність 

комунальна корпоративна власність 

державна власність 

державна корпоративна власність 

II. Зобов'язання за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб (приватна власність) 

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

_______
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

_______
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

 

Пояснення щодо заповнення форми N 362
Звіт про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб
(класифікація за формами власності)

1. Звіт передбачає надання банками даних про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб, у розрізі форм власності. Під час складання звіту доцільно користуватися Державним класифікатором України "Класифікація форм власності ДК 001:2004", затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.05.2004 N 97.

2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.

3. Дані про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки резидентів - суб'єктів господарювання та фізичних осіб, складаються за даними балансів банків і даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, строковості S181, форм власності K081 та параметра аналітичного обліку R011.

4. Показники колонки 1 у рядках 1 - 8 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 3. Показники колонки 3 у рядках 1 - 8 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 4 і 5.

5. Показники колонок 1 - 5 у рядку 1 форми дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 2 і 8. Показники колонок 1 - 5 в рядку 2 дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 3 - 7.

6. Показники форми складаються за таким розрахунком.

N
з/п 

Назва показника 

Розрахунок показника
(залишки коштів на кінець періоду за рахунками) 

Зобов'язання за коштами суб'єктів, залученими на рахунки суб'єктів господарювання, - усього
У тому числі: 

рахунки розділу 26П, рахунки 3650, 3651, 3652, 3659,
сума рядків 2 і 14 

I. Зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання*, - усього 

рахунки груп 260П, 261, 264, 265П,
сума рядків 4 і 7 

У тому числі: 

  

1. Зобов'язання за коштами на вимогу*: 

сума рядків 5 і 6 

1) кошти на вимогу* 

рахунки 2600П, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605П, 2606, рахунки групи 264, рахунки 2650П, 2655П  

2) нараховані витрати за коштами на вимогу* 

рахунки 2608, 2658 за аналітичним обліком 

2. Зобов'язання за строковими коштами*: 

сума рядків 8 і 11 

1) строкові кошти*: 

сума рядків 9 і 10 

короткострокові* 

рахунки 2610, 2611, 2651 

10 

довгострокові* 

рахунки 2615, 2652 

11 

2) нараховані витрати за строковими коштами*: 

сума рядків 12 і 13 

12 

короткостроковими* 

рахунки 2618, 2658 за аналітичним обліком 

13 

довгостроковими* 

рахунки 2618, 2658 за аналітичним обліком 

14 

II. Зобов'язання за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб (приватна власність), - усього 

рахунки груп 262П, 263, рахунки 3650, 3651, 3652, 3659,
сума рядків 15 і 19 

15 

У тому числі: 

  

16 

1. Зобов'язання за коштами на вимогу: 

сума рядків 17 і 18 

17 

1) кошти на вимогу 

рахунки 2620П, 2622, 2625П, 3650, 3651, 3652, 3659 

18 

2) нараховані витрати за коштами на вимогу 

рахунок 2628 за аналітичним обліком 

19 

2. Зобов'язання за строковими коштами: 

сума рядків 20 і 23 

20 

1) строкові кошти: 

сума рядків 21 і 22 

21 

короткострокові 

рахунок 2630  

22 

довгострокові 

рахунок 2635 

23 

2) нараховані витрати за строковими коштами: 

сума рядків 24 і 25 

24 

короткостроковими 

рахунок 2638 за аналітичним обліком 

25 

довгостроковими 

рахунок 2638 за аналітичним обліком 

____________
* У розрізі форм власності".

2.14. Форму N 363 "Звіт про цінні папери, емітовані банком, та залишки за іншою заборгованістю (класифікація за секторами економіки)" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про цінні папери, емітовані банком, та залишки коштів за іншою заборгованістю
(класифікація за секторами економіки)
за станом на ____________ 200_ року

_____________________________
(назва банку) 

  

_____________________________
(місцезнаходження банку) 

  

_________________
(код валюти) 

___________________
(назва валюти) 

  

(копійки)

Код рядка 

Показники 

Усього 

У тому числі 

резиденти 

нерезиденти 

усього 

у тому числі за секторами економіки* 

сектор 1 

сектор 2 

... 

сектор 0 

А 

Б 

5 - 11 

12 

I. Цінні папери власного боргу, емітовані банком, - усього 

  

  

  

  

У тому числі: 

короткострокові 

довгострокові 

Із них нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, емітованими банком 

II. Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком, - усього 

  

У тому числі: 

1. Іменні - усього 

  

У тому числі: 

на вимогу 

строкові - усього 

  

у тому числі: 

короткострокові 

10 

довгострокові 

11 

2. На пред'явника - усього 

  

У тому числі: 

12 

на вимогу 

13 

строкові - усього 

  

у тому числі: 

14 

короткострокові 

15 

довгострокові 

16 

Із них нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком 

  

III. Залишки коштів за іншою заборгованістю 

17 

1. Інша дебіторська заборгованість банкам (комерційний кредит та аванси) 

18 

2. Інша кредиторська заборгованість банків (комерційний кредит та аванси) 

____________
* Інституційні сектори економіки:

1 - фінансовий банківський;

2 - фінансовий небанківський;

3 - фізичні особи;

4 - інші суб'єкти домашніх господарств;

5 - органи державної влади;

6 - органи місцевого самоврядування;

7 - нефінансовий державний;

8 - нефінансовий недержавний;

9 - некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства;

0 - інший світ (нерезиденти).

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

_______
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

_______
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

 

Пояснення щодо заповнення форми N 363
Звіт про цінні папери, емітовані банком, та залишки коштів за іншою заборгованістю
(класифікація за секторами економіки)

1. Звіт передбачає надання банками даних про цінні папери, емітовані банками, та залишки коштів за іншою заборгованістю в розрізі секторів економіки, у яких вони розміщені. Під час складання звіту доцільно користуватися Методичними рекомендаціями щодо класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженими наказом Міністерства статистики України від 25.07.94 N 172.

2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.

3. Дані про цінні папери, емітовані банками, та залишки коштів за іншою заборгованістю складаються за даними балансів банків та даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, інституційних секторів економіки K071 та параметра аналітичного обліку R013.

4. Показники колонки 1 у рядках 1 - 18 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 12. Показники колонки 2 у рядках 1 - 18 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 3 - 11.

5. Показники колонок 1 - 12 у рядках 1, 5, 6, 8, 11 і 13 форми дорівнюють відповідно сумі показників у рядках 2 і 3, 6 і 11, 7 і 8, 9 і 10, 12 і 13, 14 і 15.

6. Показники форми складаються за таким розрахунком.

N
з/п 

Назва показника 

Розрахунок показника
(залишки коштів на кінець періоду за рахунками) 

I. Цінні папери власного боргу, емітовані банком*, - усього
У тому числі: 

рахунки груп 330, 331
за аналітичним обліком,
сума рядків 2 і 5 

1) короткострокові*: 

сума рядків 3 і 4 

цінні папери власного боргу, емітовані банком* 

рахунки 3300, 3301, 3305, 3306КП, 3307 

нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, емітованими банком* 

рахунок 3308 

2) довгострокові*: 

сума рядків 6 і 7 

цінні папери власного боргу, емітовані банком* 

рахунки 3310, 3311, 3315, 3316КП, 3317 

нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, емітованими банком* 

рахунок 3318 

Із них нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, емітованими банком* 

сума рядків 4 і 7 

II. Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком*, - усього
У тому числі: 

рахунки груп 332, 333, 334
за аналітичним обліком,
сума рядків 10 і 21 

10 

1. Іменні* - усього
У тому числі: 

сума рядків 11 і 14 

11 

1) на вимогу*: 

сума рядків 12 і 13 

12 

ощадні (депозитні) сертифікати* 

рахунки 3340, 3346КП, 3347 за аналітичним обліком 

13 

нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами* 

рахунок 3348 за аналітичним обліком 

14 

2) строкові* - усього,
у тому числі: 

сума рядків 15 і 18 

15 

короткострокові*: 

сума рядків 16 і 17 

16 

ощадні (депозитні) сертифікати* 

рахунки 3320, 3326КП, 3327 за аналітичним обліком 

17 

нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами* 

рахунок 3328 за аналітичним обліком 

18 

довгострокові*: 

сума рядків 19 і 20 

19 

ощадні (депозитні) сертифікати* 

рахунки 3330, 3336КП, 3337 за аналітичним обліком 

20 

нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами* 

рахунок 3338 за аналітичним обліком 

21 

2. На пред'явника* - усього
У тому числі: 

сума рядків 22 і 25 

22 

1) на вимогу*: 

сума рядків 23 і 24 

23 

ощадні (депозитні) сертифікати* 

рахунки 3340, 3346КП, 3347 за аналітичним обліком 

24 

нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами* 

рахунок 3348 за аналітичним обліком 

25 

2) строкові* - усього,
у тому числі: 

сума рядків 26 і 29 

26 

короткострокові*: 

сума рядків 27 і 28 

27 

ощадні (депозитні) сертифікати* 

рахунки 3320, 3326КП, 3327 за аналітичним обліком 

28 

нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами* 

рахунок 3328 за аналітичним обліком 

29 

довгострокові*: 

сума рядків 30 і 31 

30 

ощадні (депозитні) сертифікати* 

рахунки 3330, 3336КП, 3337 за аналітичним обліком 

31 

нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами* 

рахунок 3338 за аналітичним обліком 

32 

Із них нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком* 

сума рядків 13, 17, 20, 24, 28, 31 

33 

III. Залишки коштів за іншою заборгованістю 

  

34 

Інша дебіторська заборгованість банкам (комерційний кредит та аванси)* 

рахунки груп 181, 188, 352, 355; рахунки груп 280, 288, 351, 354, 357, 358 за аналітичним обліком 

35 

Інша кредиторська заборгованість банків (комерційний кредит та аванси)* 

рахунки груп 191, 292; рахунки груп 290, 361, 363, 364, 367 за аналітичним обліком, рахунки 3653, 3654, 3658 

____________
* У розрізі секторів економіки".

2.15. У формі N 381 "Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку" і поясненні щодо її заповнення:

таблицю форми після рядка шостого доповнити новим рядком такого змісту:

Кількість випадків недорезервування коштів під час контролю за щоденними залишками 


 
". 

У зв'язку з цим рядок сьомий уважати рядком восьмим;

у частині 1 "Загальні положення щодо складання звіту за формою N 381" пояснення щодо заповнення форм N 381, N 381 А:

абзац тридцятий викласти в такій редакції:

"банк утримував на своєму кореспондентському рахунку в Національному банку України щоденно на початок операційного дня кошти в розмірі, установленому Національним банком України, з урахуванням визначеної граничної кількості випадків недотримання щоденних залишків обов'язкових резервів на кореспондентському рахунку в окремі дні звітного періоду резервування";

доповнити абзацами такого змісту:

"Під час визначення сум, які зазначаються в звіті за формою N 381, слід ураховувати те, що під час заповнення рядка 7, якщо банк:

утримав на своєму кореспондентському рахунку в Національному банку України на початок операційного дня кошти в розмірі, установленому Національним банком України, зазначається символ "0";

не утримав на своєму кореспондентському рахунку в Національному банку України на початок операційного дня кошти в розмірі, установленому Національним банком України, зазначається символ "1".

В останній колонці рядка 7 "Кількість випадків недорезервування коштів під час контролю за щоденними залишками" зазначається загальна кількість випадків недорезервування коштів за звітний період".

2.16. Форму N 391 "Звіт про стан портфеля цінних паперів (класифікація емітентів за секторами економіки)" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про стан портфеля цінних паперів
(класифікація емітентів за секторами економіки)
за станом на ____________ 200_ року

_____________________________
(назва банку) 

  

_____________________________
(місцезнаходження банку) 

  

_________________
(код валюти) 

___________________
(назва валюти) 

  

(копійки)

Код рядка 

Показники 

Усього 

У тому числі 

резиденти 

нерезиденти 

усього 

у тому числі за секторами економіки* 

НБУ 

сектор 1 

... 

сектор 0 

А 

Б 

5 - 9 

10 

I. Цінні папери, крім акцій у портфелі банку, - усього 

  

  

  

  

У тому числі: 

  

  

  

торговий портфель 

на продаж 

до погашення 

Із них нараховані доходи за цінними паперами, крім акцій у портфелі банку 

II. Акції в портфелі банку та інші форми участі в капіталі - усього 

  

У тому числі: 

1. Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком - усього 

  

У тому числі: 

торговий портфель 

на продаж 

10 

2. Інвестиції в асоційовані компанії 

11 

Із них нараховані доходи за акціями в портфелі банку 

12 

III. Резерв під знецінення цінних паперів - усього 

  

У тому числі: 

13 

на продаж 

14 

до погашення 

____________
* Інституційні сектори економіки емітентів:

1 - фінансовий банківський;

2 - фінансовий небанківський;

5 - органи державної влади;

6 - органи місцевого самоврядування;

7 - нефінансовий державний;

8 - нефінансовий недержавний;

0 - інший світ (нерезиденти).

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

_______
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

_______
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

 

Пояснення щодо заповнення форми N 391
Звіт про стан портфеля цінних паперів
(класифікація емітентів за секторами економіки)

1. Звіт передбачає надання банками даних про стан портфеля цінних паперів банків у розрізі секторів економіки емітентів. Під час складання звіту доцільно користуватися Методичними рекомендаціями щодо класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженими наказом Міністерства статистики України від 25.07.94 N 172.

2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.

3. Дані про цінні папери, емітовані резидентами та нерезидентами, складаються за даними балансів банків і даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, інституційних секторів економіки K071 та параметра аналітичного обліку R011.

4. Показники колонки 1 у рядках 1 - 14 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 10. Показники колонки 2 у рядках 1 - 14 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 3 - 9.

5. Показники колонок 1 - 10 у рядках 1, 6, 7 і 12 форми дорівнюють відповідно сумі показників у рядках 2 - 4, 7 і 10, 8 і 9, 13 і 14.

6. Для показників колонки 3 форми (цінні папери, емітовані Національним банком України) параметр інституційних секторів економіки K071 має значення 1.

7. Показники форми складаються за таким розрахунком.

N
з/п 

Назва показника 

Розрахунок показника
(залишки коштів на кінець періоду за рахунками) 

I. Цінні папери, крім акцій у портфелі банку*, - усього
У тому числі: 

рахунки груп 140 - 144, 301, 311, 321
за аналітичним обліком;
сума рядків 2, 5 і 8 

1) торговий портфель*: 

сума рядків 3 і 4 

боргові цінні папери* 

сектор 1: рахунок 3012; рахунки 1403, 1405АП, 1406КА, 1407, 3015АП, 3016КА, 3017 за аналітичним обліком;
сектор 2: рахунок 3013; рахунки 1403, 1405АП, 1406КА, 1407, 3015АП, 3016КА, 3017 за аналітичним обліком;
сектор 5: рахунки 1400, 1401, 3010; рахунки 1402, 1405АП, 1406КА, 1407, 3015АП, 3016КА, 3017 за аналітичним обліком;
сектор 6: рахунок 3011; рахунки 1402, 1405АП, 1406КА, 1407, 3015АП, 3016КА, 3017 за аналітичним обліком;
сектори 7 і 8: рахунки 1404, 1405АП, 1406КА, 1407, 3014, 3015АП, 3016КА, 3017 за аналітичним обліком;
сектор 0: рахунки 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015АП, 3016КА, 3017 

нараховані доходи за борговими цінними паперами* 

сектори 1, 2, 5, 6, 7, 8: рахунки 1408, 3018 за аналітичним обліком;
сектор 0: рахунок 3018 

2) на продаж*: 

сума рядків 6 і 7 

боргові цінні папери* 

НБУ: рахунки 1430, 1435АП, 1436КА, 1437;
сектор 1: рахунок 3112; рахунки 1413, 1415АП, 1416КА, 1417, 3115АП, 3116КА, 3117 за аналітичним обліком;
сектор 2: рахунок 3113; рахунки 1413, 1415АП, 1416КА, 1417, 3115АП, 3116КА, 3117 за аналітичним обліком;
сектор 5: рахунки 1410, 1411, 3110; рахунки 1412, 1415АП, 1416КА, 1417, 3115АП, 3116КА, 3117 за аналітичним обліком;
сектор 6: рахунок 3111; рахунки 1412, 1415АП, 1416КА, 1417, 3115АП, 3116КА, 3117 за аналітичним обліком;
сектори 7 і 8: рахунки 1414, 1415АП, 1416КА, 1417, 3114, 3115АП, 3116КА, 3117 за аналітичним обліком;
сектор 0: рахунки 3110 - 3114, 3115АП, 3116КА, 3117 

нараховані доходи за борговими цінними паперами* 

НБУ: рахунок 1438;
сектори 1, 2, 5, 6, 7, 8: рахунки 1418, 1419, 3118, 3119 за аналітичним обліком;
сектор 0: рахунки 3118, 3119 

3) до погашення*: 

сума рядків 9 і 10 

боргові цінні папери* 

НБУ: рахунки 1440, 1446КА, 1447;
сектор 1: рахунок 3212; рахунки 1423, 1426КА, 1427, 3216КА, 3217 за аналітичним обліком;
сектор 2: рахунок 3213; рахунки 1423, 1426КА, 1427, 3216КА, 3217 за аналітичним обліком;
сектор 5: рахунки 1420, 1421, 3210; рахунки 1422, 1426КА, 1427, 3216КА, 3217 за аналітичним обліком;
сектор 6: рахунок 3211; рахунки 1422, 1426КА, 1427, 3216КА, 3217 за аналітичним обліком;
сектори 7 і 8: рахунок 3214, рахунки 1424, 1426КА, 1427, 3216КА, 3217 за аналітичним обліком;
сектор 0: рахунки 3210 - 3214, 3216КА, 3217 

10 

нараховані доходи за борговими цінними паперами* 

НБУ: рахунок 1448;
сектори 1, 2, 5, 6, 7, 8: рахунки 1428, 1429, 3218, 3219 за аналітичним обліком;
сектор 0: рахунки 3218, 3219 

11 

Із них нараховані доходи за цінними паперами, крім акцій у портфелі банку* 

сума рядків 4, 7, 10 

12 

II. Акції в портфелі банку та інші форми участі в капіталі* - усього
У тому числі: 

рахунки груп 300, 310, 410, 420
за аналітичним обліком,
сума рядків 13 і 21 

13 

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком* - усього 

рахунки груп 300, 310, 410, 420
за аналітичним обліком,
сума рядків 15 і 18 

14 

У тому числі: 

  

15 

1) торговий портфель*: 

сума рядків 16 і 17 

16 

акції та інші цінні папери* 

сектор 1: рахунок 3002; рахунок 3007АП за аналітичним обліком;
сектор 2: рахунок 3003; рахунок 3007АП за аналітичним обліком;
сектори 7 і 8: рахунки 3005, 3007АП за аналітичним обліком;
сектор 0: рахунки 3002, 3003, 3005, 3007АП 

17 

нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами* 

сектори 1, 2, 7, 8, 0: рахунок 3008 за аналітичним обліком 

18 

2) на продаж*: 

сума рядків 19 і 20 

19 

акції та інші цінні папери* 

сектор 1: рахунок 3102; рахунок 3107АП за аналітичним обліком;
сектор 2: рахунок 3103; рахунок 3107АП за аналітичним обліком;
сектори 7 і 8: рахунки 3105, 3107АП за аналітичним обліком;
сектор 0: рахунки 3102, 3103, 3105, 3107АП 

20 

нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами* 

сектори 1, 2, 7, 8, 0: рахунок 3108 за аналітичним обліком 

21 

Інвестиції в асоційовані компанії* 

сектор 1: рахунки 4102, 4202;
сектор 2: рахунки 4103, 4203;
сектори 7 і 8: рахунки 4109, 4209;
сектор 0: рахунки 4102, 4103, 4109, 4202, 4203, 4209 

22 

Із них нараховані доходи за акціями в портфелі банку* 

сума рядків 17 і 20 

23 

III. Резерв під знецінення цінних
паперів - усього
У тому числі: 

рахунки груп 149КА, 319КА, 329КА
сума рядків 24 і 25 

24 

на продаж 

рахунки 1490КА, 1492КА, 3190КА, 3191КА 

25 

до погашення 

рахунки 1491КА, 1493КА, 3290КА, 3291КА 

____________
* У розрізі секторів економіки".

2.17. Доповнити формою N 528 "Дані про рух коштів на валютних рахунках, відкритих фінансовою установою в закордонних банках" та поясненням щодо її заповнення такого змісту:

Дані про рух коштів на валютних рахунках, відкритих небанківською фінансовою установою в закордонних банках,
за ____________ місяць 200_ року

_________________________________
(код небанківської фінансової установи) 

_________________________________
(назва небанківської фінансової установи) 

(соті частки одиниць валюти)

Код країни 

Код банку 

Назва банку 

Номер рахунку 

Тип рахунку 

Код валюти 

Залишок коштів на рахунку на початок звітного періоду 

Дата руху коштів 

Зараховано кошти на рахунок 

Списано кошти з рахунку 

Залишок коштів на рахунку на кінець звітного періоду 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

_______
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

_______
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

 

Пояснення щодо заповнення форми N 528
Дані про рух коштів на валютних рахунках, відкритих небанківською фінансовою установою в закордонних банках

Звіт відображає рух коштів за всіма валютними рахунками небанківської фінансової установи, відкритими в закордонних банках, у розрізі кодів іноземних валют згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73, у сотих частках одиниць валюти.

Звіт щомісячно подається небанківськими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення окремих банківських операцій або отримали Генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення операцій з валютними цінностями, у розрізі дат, у які здійснювалися валютні операції, за кожним рахунком, що відкритий у закордонному банку.

Колонка 1 (Код країни) - зазначається цифровий код країни згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73, (kl_k040.dbf), - 3 знаки.

Колонка 2 (Код банку) - зазначається десятизначний код закордонного банку згідно з довідником Rc_bnk.dbf (колонка B010) - 10 знаків.

Колонка 3 (Назва банку) - зазначається повна назва закордонного банку, у якому відкрито рахунок, згідно з довідником Rc_bnk.dbf (колонка Name) - 100 знаків.

Колонка 4 (Номер рахунку) - зазначається номер рахунку, відкритого в закордонному банку, - 30 знаків.

Колонка 5 (Тип рахунку) - зазначається цифрою тип рахунку, відкритого в закордонному банку, - 1 знак:

1 - поточний (розрахунковий);

2 - депозитний;

3 - інші.

Колонка 6 (Код валюти) - цифровий код валютного рахунку, що відкритий у закордонному банку, згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73, (kl_r030.dbf), - 3 знаки.

Колонка 7 (Залишок коштів на рахунку на початок звітного періоду) - залишок коштів в іноземній валюті на рахунку небанківської фінансової установи, відкритому в закордонному банку, на початок першого робочого дня звітного періоду - 12 знаків.

Колонка 8 (Дата руху коштів) - зазначається дата руху коштів в іноземній валюті на рахунку небанківської фінансової установи, відкритому в закордонному банку, протягом звітного періоду (ДД/ММ/РРРР) - 8 знаків.

Колонка 9 (Зараховано кошти на рахунок) - зазначається загальна сума іноземної валюти, зарахована за відповідну дату руху коштів на рахунку небанківської фінансової установи, відкритому в закордонному банку, - 12 знаків.

Колонка 10 (Списано кошти з рахунку) - зазначається загальна сума іноземної валюти, списана за відповідну дату руху коштів з рахунку небанківської фінансової установи, відкритого в закордонному банку, - 12 знаків.

Колонка 11 (Залишок коштів на рахунку на кінець звітного періоду) - залишок коштів в іноземній валюті на рахунку небанківської фінансової установи, відкритому в закордонному банку, на кінець останнього робочого дня звітного періоду, - 12 знаків".

2.18. Назву колонки 3 таблиці форми N 536 "Звіт про операції з банківськими металами у зливках, монетами та порошками банківських металів" викласти в такій редакції:

"банківських металів у стандартних і мірних зливках".

2.19. У порядку подання форми N 538 "Інформація про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку" слова "Департаменту валютного контролю та ліцензування" замінити словами "Генеральному департаменту банківського нагляду".

2.20. Форму N 604 "Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями
за станом на ____________ 200_ року

_________________________
(назва банку) 

  

_________________________
(місцезнаходження банку) 

_________________________
(код валюти) 

  

_________________________
(назва валюти) 

(копійки)

N
з/п 

Назва показника 

Забор-
гованість за кредитними операціями 

Заборгованість зменшується на 

Забор-
гованість, що береться до розрахунку, - чистий кредитний ризик (кол. 3  - 14) 

Коефіцієнт резерву-
вання (%) 

Розра-
хункова сума резерву (кол. 15 х кол. 16) 

Фактично сформо-
ваний резерв 

Відхилення (+), (-)
(кол. 18 - кол. 17) 

суму гарантій 

прийняту до розрахунку вартість застави у вигляді 

вартість об'єкта фінансового лізингу 

суму вкладень, що не включаються до розрахунку резерву 

Кабінету Міністрів України 

урядів країн категорії "А", міжна-
родних багато-
сторонніх банків та банків з рейтингом не нижче ніж "інвести-
ційний клас" та банків України 

майнових прав на грошові кошти 

банківських металів 

державних цінних паперів 

недер-
жавних цінних паперів, дорого-
цінних металів, рухомого майна 

нерухомого майна 

майнових прав на майбутнє нерухоме майно, що належить до житлового фонду 

інших майнових прав 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

  

I. Категорії кредитних операцій за ступенем ризику 

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

х 

  

  

  

1.1 

Стандартні 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

Під контролем 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3 

Субстандартні 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

  

  

  

1.4 

Сумнівні 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

50 

  

  

  

1.5 

Безнадійні 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

100 

  

  

  

II. Кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках 

Усього 

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

х 

  

  

  

у тому числі в банках за групами відповідно до рейтингу країни: 

  

2.1 

група 1 

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

  

2.2 

група 2 

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

  

2.3 

група 3 

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

10 

  

  

  

2.4 

група 4 

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

20 

  

  

  

2.5 

група 5 

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

30 

  

  

  

2.6 

група 6 

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

40 

  

  

  

2.7 

група 7 

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

50 

  

  

  

2.8 

група 8/1 

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

100 

  

  

  

2.9 

група 8/2 

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

100 

  

  

  

2.10 

група 8/3 

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

100 

  

  

  

2.11 

в інших банках-резидентах 

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

_______
(підпис) 

  

_________________
(прізвище, ініціали) 

  

  

  

М. П. 

  

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

_______
(підпис) 

  

_________________
(прізвище, ініціали) 

 

Пояснення щодо заповнення форми N 604
Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями

Розрахунок резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків розроблено відповідно до Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 N 279 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.08.2000 за N 474/4695, із змінами (далі - Положення).

Під час складання розділу І звіту "Категорії кредитних операцій за ступенем ризику" ураховується заборгованість за всіма видами кредитних операцій. Під час розрахунку резерву згідно з пунктом 1.5 Положення не здійснюється формування резерву: за бюджетними кредитами; за кредитними операціями між установами в системі одного банку; за операціями фінансового лізингу, якщо об'єктом цих операцій є нерухоме майно; за коштами, що розміщені банком на умовах субординованого боргу; за позабалансовими зобов'язаннями з кредитування, за якими банк не повинен надавати кошти за першою вимогою контрагента (тобто за тими, за якими банк не несе ризику).

Інформація про розрахунок резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями розглядається за додатковим параметром "код валюти" у гривневому еквіваленті з урахуванням офіційного валютного курсу Національного банку України за кожним кодом валют на звітну дату.

Уся заборгованість за кредитними операціями відповідно до Положення поділяється на категорії за ступенями ризику: стандартна, під контролем, субстандартна, сумнівна, безнадійна.

Опис параметрів заповнення форми.

Розділ I. "Категорії кредитних операцій за ступенем ризику".

Колонка 3 - зазначається сукупна заборгованість за кредитними операціями за станом на перше число місяця, наступного за звітним, що відповідає останньому рядку форми N 302 "Звіт про класифіковані кредитні операції за формами власності".

Колонки 4, 5 - зазначається відповідно до пункту 7.1 Положення сума гарантій Кабінету Міністрів України, урядів країн категорії "А", міжнародних багатосторонніх банків та банків з рейтингом не нижче ніж "інвестиційний клас", забезпечених гарантій банків України з урахуванням коефіцієнтів залежно від категорії кредитної операції, що береться до розрахунку резерву.

Колонки 6 - 12 - зазначається відповідно до пункту 7.1 Положення вартість застави, що береться до розрахунку резерву.

Колонка 13 - відображається відсоток вартості об'єкта фінансового лізингу, що береться до розрахунку чистого кредитного ризику за окремою кредитною операцією, залежно від строку його перебування в лізингоодержувача.

Колонка 14 - відображаються: сума кредитних ресурсів, що залучені провідним банком від банків - учасників банківського консорціуму; сума заборгованості за кредитними операціями з материнською компанією, якщо ця компанія має кредитний рейтинг не нижче ніж "інвестиційний клас"; сума заборгованості за фінансовим лізингом, об'єктом якого є нерухоме майно; сума бюджетних коштів, які розміщені банком у формі кредитів на підставі договору з розпорядником цих коштів; довгострокові депозити, розміщені на умовах субординованого боргу (рахунок 1516), та довгострокові кредити, розміщені на умовах субординованого боргу (рахунок 1524/2 береться за даними аналітичного обліку відповідно до файла 42), що зменшують регулятивний капітал.

Колонка 15 - зазначається сума чистого кредитного ризику, що розраховується шляхом зменшення сукупної заборгованості за кредитними операціями на суму прийнятного забезпечення (колонки 4 - 13) та на суму операцій, за якими не здійснюється формування резерву (колонка 14).

15  =  3  -  (4  +  5  +  6  +  7  +  8  +  9  +  10  +  11  +  12  +  13  +  14).

Дані колонки 15 не можуть бути від'ємними. Якщо сума прийнятного забезпечення (що зазначається в колонках 4 - 12) за кожною окремою кредитною операцією більша, ніж заборгованість за цією операцією (що зазначається в колонці 3), то до розрахунку береться величина забезпечення в розмірі, що не перевищує залишку заборгованості за кожною кредитною операцією окремо.

Колонка 16 - коефіцієнт резервування береться до розрахунку відповідно до глави 8 Положення залежно від категорії кредитної операції.

Колонка 17 - зазначається загальна сума резерву, яку банк має сформувати на перше число місяця, наступного за звітним. Визначається відповідно до пункту 8.1 Положення за кожною категорією кредитів шляхом множення суми заборгованості за кредитними операціями, що береться до розрахунку резерву (колонка 15), на коефіцієнт резервування (колонка 16).

Колонка 18 - зазначаються суми фактично сформованого за звітний місяць резерву, що обліковуються за балансовими рахунками 1590, 1591/1, 2400, 2401, 3690 (сума фактично сформованого резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями з іншими банками та за позабалансовими зобов'язаннями з кредитування береться з аналітичних даних: резерв під нестандартну заборгованість обліковується за аналітичними рахунками 1590/1, 3690/2; резерв під стандартну заборгованість обліковується за аналітичними рахунками 1591/1, 3690/1):

рядок "Стандартні" - зазначаються суми фактично сформованого резерву, що обліковуються за рахунками 1591/1, 2401, 3690/1;

рядки "Під контролем", "Субстандартні", "Сумнівні", "Безнадійні" - зазначаються суми фактично сформованого резерву, що обліковуються за рахунками 1590/1, 2400, 3690/2;

рядок "Усього" - зазначається загальна сума фактично сформованого резерву, що обліковується за рахунками 1590/1, 1591/1, 2400, 2401, 3690/1, 3690/2.

Колонка 19 - зазначається відхилення суми фактично сформованого резерву від розрахункової суми шляхом порівняння колонок 18 та 17.

Під час складання розділу II звіту "Кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках" ураховуються кошти, що містяться на кореспондентських рахунках, які відкриті в інших банках, депозити до запитання в інших банках і сумнівна заборгованість за коштами до запитання в інших банках.

Розділ II. "Кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках".

Колонка 3 - зазначається загальна сума коштів, розміщених на кореспондентських рахунках, за станом на перше число місяця, наступного за звітним:

рядок 2 - усього за рахунками 1500А, 1580;

рядки 2.1 - 2.7 - у банках, що віднесені до певної групи ризику, залежно від рейтингу країни;

рядок 2.8 - у банках, які віднесені до групи 8 відповідно до рейтингу країни;

рядок 2.9 - у банках, що зареєстровані в офшорних зонах;

рядок 2.10 - у банках, які визнані банкрутами або ліквідовуються (у яких відкликано банківську ліцензію);

рядок 2.11 - в інших банках-резидентах та в Національному банку України.

Колонка 15 - зазначається сума коштів, розміщених на кореспондентських рахунках, що береться до розрахунку резерву:

рядки 2.1 - 2.7 - у банках, що віднесені до певної групи ризику, залежно від рейтингу країни;

рядок 2.8 - у банках, які віднесені до групи 8 відповідно до рейтингу країни;

рядок 2.9 - у банках, що зареєстровані в офшорних зонах;

рядок 2.10 - у банках, які визнані банкрутами або ліквідовуються (у яких відкликано банківську ліцензію);

рядок 2.11 - в інших банках-резидентах та в Національному банку України.

Колонка 16 - зазначається коефіцієнт резервування відповідно до рейтингу країни.

Колонка 17 - зазначається загальна сума резерву, яку банк зобов'язаний сформувати на перше число місяця, наступного за звітним. Визначається шляхом множення суми коштів, зазначеної в колонці 15, на відповідний коефіцієнт резервування (колонка 16).

Колонка 18 - зазначається сума фактично сформованого за звітний місяць резерву, що береться за аналітичними рахунками 1591/2 "Резерв під стандартну заборгованість за коштами, що розміщені на кореспондентських рахунках" та 1590/2 "Резерв під нестандартну заборгованість за коштами, що розміщені на кореспондентських рахунках".

Колонка 19 - зазначається відхилення суми фактично сформованого резерву від розрахункової суми шляхом порівняння колонок 18 та 17.

Під час розрахунку регулятивного капіталу (Н1) недосформована сума резерву, що зазначається із знаком "-" у колонці 19 (у рядку 1 та рядках 2.1 - 2.10), вираховується з основного капіталу. У разі перевищення суми фактично сформованого резерву над його розрахунковою сумою до розрахунку береться нуль".

2.21. Пояснення щодо заповнення форми N 606 "Звіт про формування банками резерву за простроченими та сумнівними до отримання нарахованими доходами" викласти в такій редакції:

"Пояснення щодо заповнення форми N 606
Звіт про формування банками резерву за простроченими та сумнівними до отримання нарахованими доходами

Форма впроваджена для здійснення контролю за формуванням банками спеціального резерву, що створюється з метою відображення реального результату діяльності банків, та розроблена відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України.

Банки зобов'язані формувати резерв незалежно від їх фінансового стану на всю суму прострочених понад 31 день і сумнівних щодо отримання нарахованих доходів, що обліковуються за балансовими рахунками, зазначеними в цій формі.

Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 3 - зазначається загальна сума заборгованості за простроченими (балансові рахунки 1419, 1429, 1509, 1519, 1529, 2029, 2039, 2069, 2079, 2109, 2119, 2209, 2219, 2229, 3119, 3219, 3579) та сумнівними до отримання (балансові рахунки 1780, 2480, 3589) нарахованими доходами, що дорівнює сумі даних колонок 4 - 6.

Колонка 4 - зазначається сума заборгованості за простроченими до 31 дня нарахованими доходами, що береться з аналітичних даних за такими рахунками:

рядок 1 - 1509/1, 1519/1, 1529/1;

рядок 2 - 2029/1, 2039/1, 2069/1, 2079/1, 2109/1, 2119/1, 2209/1, 2219/1, 2229/1;

рядок 3 - 1419/1, 1429/1, 3119/1, 3219/1, 3579/1.

Колонка 5 - зазначається сума заборгованості за простроченими понад 31 день нарахованими доходами, що береться з аналітичних даних за такими рахунками:

рядок 1 - 1509/2, 1519/2, 1529/2;

рядок 2 - 2029/2, 2039/2, 2069/2, 2079/2, 2109/2, 2119/2, 2209/2, 2219/2, 2229/2;

рядок 3 - 1419/2, 1429/2, 3119/2, 3219/2, 3579/2.

Колонка 6 - зазначається сума заборгованості за сумнівними до отримання нарахованими доходами, що обліковуються за балансовими рахунками:

рядок 1 - 1780;

рядок 2 - 2480;

рядок 3 - 3589.

Колонка 7 - зазначається розрахункова сума резерву, яка дорівнює сумі даних колонок 5 і 6.

Колонка 8 - зазначається сума фактично сформованого резерву, що обліковується за балансовими рахунками:

рядок 1 - 1790;

рядок 2 - 2490;

рядок 3 - 1492, 1493, 3191, 3291, 3599.

Колонка 9 - зазначається відхилення суми фактично сформованого резерву від розрахункової суми шляхом порівняння даних колонок 8 та 7.

Під час розрахунку регулятивного капіталу (Н1) недосформована сума резерву, що зазначається із знаком мінус у колонці 9 (рядок 4), вираховується з основного капіталу банку. У разі перевищення суми фактично сформованого резерву над його розрахунковою сумою до розрахунку береться нуль".

2.22. Абзаци десятий - дев'ятнадцятий пояснення щодо заповнення форми N 611 "Звіт про дотримання економічних нормативів" замінити двома абзацами такого змісту:

"Колонка 4 - норматив адекватності регулятивного капіталу/платоспроможності (Н2), що розраховується відповідно до глави 1 розділу IV Інструкції.

Розрахунок нормативу адекватності регулятивного капіталу/платоспроможності (Н2) здійснюється за станом на 1, 11, 21 число кожного місяця як за балансовими рахунками, так і за аналітичними даними відповідно до файла 26 "Дані про залишки коштів, що розміщені в інших банках".

У зв'язку з цим абзаци двадцятий - п'ятдесят шостий уважати відповідно абзацами одинадцятим - сорок сьомим.

2.23. Пояснення щодо заповнення форми N 618 "Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків" викласти в такій редакції:

"Пояснення щодо заповнення форми N 618
Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків

Звіт подається уповноваженим банком у розрізі балансових рахунків (субрахунків).

У першій частині звіту відображаються дані про розміщені уповноваженим банком у банках-резидентах і банках-нерезидентах кошти, які обліковуються на таких балансових рахунках і субрахунках:

1500/1А "Кореспондентські рахунки, що відкриті в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижче ніж інвестиційний клас1";

____________
1 Інвестиційний клас - кредитний рейтинг, підтверджений у бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній (Fitch IBCA, Standart & Poor's, Moody's).

1500/2 А "Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках, які не належать до інвестиційного класу";

1502/1А "Кошти банків у розрахунках, що відкриті в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижче ніж інвестиційний клас";

1502/2А "Кошти банків у розрахунках, що відкриті в інших банках, які не належать до інвестиційного класу";

1508/1А "Нараховані доходи за коштами на вимогу, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижче ніж інвестиційний клас";

1508/2А "Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках, що не належать до інвестиційного класу";

1510/1А "Депозити овернайт, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижче ніж інвестиційний клас";

1510/2А "Депозити овернайт, які розміщені в інших банках, що не належать до інвестиційного класу";

1512/1А "Короткострокові вклади (депозити), що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижче ніж інвестиційний клас";

1512/2А "Короткострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, що не належать до інвестиційного класу";

1515А "Довгострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках";

1516А "Довгострокові вклади (депозити), що розміщені на умовах субординованого боргу";

1517А "Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках";

1518/1А "Нараховані доходи за депозитами овернайт, іншими короткостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижче ніж інвестиційний клас";

1518/2А "Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які не належать до інвестиційного класу";

1519А "Прострочені нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках";

1521/1А "Кредити овернайт, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижче ніж інвестиційний клас";

1521/2А "Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які не належать до інвестиційного класу";

1522А "Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо";

1523/1А "Короткострокові кредити, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижче ніж інвестиційний клас";

1523/2А "Короткострокові кредити, що надані іншим банкам, які не належать до інвестиційного класу";

1524А "Довгострокові кредити, що надані іншим банкам";

1525А "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам";

1526 КА "Неамортизований дисконт за кредитами, що наданий іншим банкам";

1527А "Прострочена заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам";

1528/1А "Нараховані доходи за кредитами овернайт та іншими короткостроковими кредитами, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижче ніж інвестиційний клас";

1528/2А "Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам, що не належать до інвестиційного класу";

1529А "Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам";

1580А "Сумнівна заборгованість за коштами на вимогу в інших банках";

1581А "Сумнівна заборгованість за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках";

1582А "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам";

1589А "Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими іншим банкам".

1600/1А "Кредити овердрафт, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижче ніж інвестиційний клас";

1600/2А "Кредити овердрафт, що надані іншим банкам, які не належать до інвестиційного класу";

1607/1А "Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижче ніж інвестиційний клас";

1607/2А "Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам, які не належать до інвестиційного класу;

9200/1А - валюта та банківські метали, що куплені за умовами спот у банку-контрагента, який має офіційний кредитний рейтинг не нижче ніж інвестиційний клас;

9200/2А - валюта та банківські метали, що куплені за умовами спот у банку-контрагента, які не належать до інвестиційного класу.

У другій частині звіту відображаються дані про залучені уповноваженим банком від банків-резидентів та банків-нерезидентів кошти, які обліковуються на таких балансових рахунках:

1600 П "Кореспондентські рахунки інших банків";

1602 П "Кошти в рахунках інших банків";

1500 П "Отримані кредити овердрафт";

1507 П "Нараховані витрати за отриманими кредитами овердрафт від інших банків";

1608 П "Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків";

1610 П "Депозити овернайт інших банків";

1612 П "Короткострокові вклади (депозити) інших банків";

1615 П "Довгострокові вклади (депозити) інших банків";

1617 П "Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами) інших банків";

1618 П "Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків";

1621 П "Кредити овернайт, що отримані від інших банків";

1622 П "Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо";

1623 П "Короткострокові кредити, що отримані від інших банків";

1624 П "Довгострокові кредити, що отримані від інших банків";

1626 КП "Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків";

1627 П "Прострочена заборгованість за кредитами, що отримані від інших банків";

1628 П "Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків".

Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 1 - зазначається цифровий код країни згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73.

Колонка 2 - зазначається повна назва країни.

Колонка 3 - зазначається цифровий код:

банку-резидента згідно з Довідником банківських установ України rcukru.dbf (поле GLB) - 3 знаки;

банку-нерезидента згідно з Довідником зарубіжних банків rc_bnk.dbf - 10 знаків.

Колонка 4 - зазначається повна назва банку-резидента/банку-нерезидента, у якому уповноважений банк розмістив кошти або від якого залучив кошти.

Назва банку-нерезидента має відповідати назві, зазначеній у Довіднику зарубіжних банків rc_bnk.dbf (поле NAME), - 60 знаків.

Колонка 5 - зазначається рейтингова оцінка, що встановлена банку і підтверджена в бюлетені однією з провідних рейтингових компаній (Fitch IBCA, Standart & Poor's, Moody's). Для банку-резидента (нерезидента) ця колонка заповнюється в разі наявності рейтингу.

Колонка 6 - зазначається належність банку до інвестиційного класу (визначається за даними колонки 5):

1 - банк, який має офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж інвестиційний клас (проставляється лише за банком-нерезидентом);

2 - інший банк, що не належить до інвестиційного класу.

Колонка 7 - зазначається номер балансового рахунку (субрахунку), на якому обліковуються розміщені/залучені уповноваженим банком кошти.

Колонка 8 - зазначається цифровий код валюти згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73.

Колонка 9 - зазначається сума залишку розміщених/залучених уповноваженим банком коштів у валюті (у сотих частках одиниць валюти) у розрізі балансових рахунків (субрахунків), на яких обліковуються кошти.

Колонка 10 - зазначається сума залишку розміщених/залучених уповноваженим банком коштів у гривневому еквіваленті (у копійках)".

2.24. У формі N 621 "Звіт про роботу ліквідатора (ліквідаційної комісії) банку" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми рядок 7.2 виключити;

у поясненні:

абзац двадцять четвертий викласти в такій редакції:

"Рядки 7, 7.1 - зазначається збільшення (зменшення) вартості застави, у тому числі застави, що залишається в заставодавця від початку роботи ліквідатора (ліквідаційної комісії) та за звітний місяць";

у рядку 3.3 таблиці пояснення групи рахунків 204, 205 виключити;

у рядку 3.6 таблиці пояснення після групи рахунків 221 доповнити групою рахунків 222;

рядок 7.2 виключити.

2.25. Перше речення абзацу третього пояснення щодо заповнення форми N 627 "Звіт про двадцять найбільших кредиторів банку" викласти в такій редакції:

"Для цілей цього звіту коштами кредиторів є залишки за рахунками 1500(П), 3660 та рахунків розділів 16(П), 25, 26(П), 27(П-A), 33(П-A), крім рахунків 1608, 1618, 1628, 2518, 2528, 2538, 2548, 2558, 2568, 2608, 2618, 2628, 2638, 2658, 2708, 3308, 3328, 3338 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517 (із змінами)".

2.26. Форму N 631 "Звіт про структуру активів та пасивів за строками" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про структуру активів та пасивів за строками
за ____________ 200_ року

_________________________
(назва банку) 

  

_________________________
(місцезнаходження банку) 

(копійки)

N
з/п 

Назва показника 

Короткострокові 

Довгострокові 

до 31 дня 

31 - 92 дні 

92 - 365 днів 

Усього 

> 365 днів 

у тому числі 

Усього 

до 31 дня 

31 - 365 днів 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

Н
В 

В
К
В 

Н
К
В 

Н
В 

В
К
В 

Н
К
В 

Н
В 

В
К
В 

Н
К
В 

Н
В 

В
К
В 

Н
К
В 

Н
В 

В
К
В 

Н
К
В 

Н
В 

В
К
В 

Н
К
В 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Готівкові кошти 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кошти в Національному банку України,

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1 

кошти на вимогу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2 

строкові вклади (депозити) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України,

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1 

боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2 

боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.3 

боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4 

боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.5 

боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кошти в інших банках,

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1 

кошти на вимогу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2 

депозити овернайт 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.3 

короткострокові вклади (депозити) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.4 

довгострокові вклади (депозити) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.5 

короткострокові кредити 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.6 

довгострокові кредити 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.7 

фінансовий лізинг (оренда) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Операції з клієнтами,

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.1 

кредити, що надані суб'єктам господарювання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.2 

кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.3 

кредити, що надані фізичним особам 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Операції з цінними паперами,

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.1 

боргові цінні папери в торговому портфелі банку 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.2 

боргові цінні папери в портфелі банку на продаж 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.3 

боргові цінні папери в портфелі банку до погашення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дебіторська заборгованість 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього
за активними операціями (I) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кошти Національного банку України,

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9.1 

короткострокові кредити 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9.2 

довгострокові кредити 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9.3 

короткострокові вклади (депозити) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9.4 

довгострокові вклади (депозити) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Кошти інших банків,

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10.1 

депозити овернайт 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10.2 

короткострокові вклади (депозити) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10.3 

довгострокові вклади (депозити) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10.4 

кредити овердрафт 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10.5 

кредити овернайт 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10.6 

короткострокові кредити 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10.7 

довгострокові кредити 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Залишки на поточних рахунках, 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11.1 

вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11.2 

вклади (депозити) місцевих бюджетів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11.3 

поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11.4 

короткострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11.5 

довгострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11.6 

короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11.7 

довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11.8 

короткострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11.9 

довгострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій,

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.1 

короткострокові кредити 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.2 

довгострокові кредити 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Цінні папери власного боргу, емітовані банком, у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13.1 

короткострокові цінні папери власного боргу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13.2 

довгострокові цінні папери власного боргу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

Субординований борг 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

Кредиторська заборгованість 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

Зобов'язання за всіма видами гарантій та з кредитування, 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19.1 

непокриті акредитиви 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

Вимоги щодо андеррайтингу цінних паперів, строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21 

Усього
за зобов'язаннями банку (II) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22 

Невідповідність (I) - (II) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

_______
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

_______
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

 

Пояснення щодо заповнення форми N 631 
Звіт про структуру активів та пасивів за строками

Форма складається щодекадно і містить інформацію про розміщення активів та зобов'язань банку залежно від кінцевого строку їх погашення, починаючи із звітної дати.

Віднесення до короткострокового або довгострокового терміну погашення визначається банком залежно від початкового строку укладення договору.

Форма використовується для забезпечення управління активами/пасивами за строками їх розміщення/залучення, а також для розрахунку нормативів поточної та короткострокової ліквідності.

Під час розрахунку нормативу поточної ліквідності береться співвідношення суми коштів за активними короткостроковими та довгостроковими операціями з кінцевим строком погашення до 31 дня включно до всіх короткострокових та довгострокових зобов'язань банку з кінцевим строком погашення до 31 дня включно [тобто співвідношення суми даних рядка 8 "Усього за активними операціями" (за мінусом даних рядка 7 "Дебіторська заборгованість") колонок 3 і 20 до суми даних рядка 21 "Усього за зобов'язаннями банку" (за мінусом даних рядка 18 "Кредиторська заборгованість") колонок 3 і 20].

Під час розрахунку короткострокової ліквідності береться співвідношення ліквідних короткострокових активів із строком погашення до одного року до короткострокових зобов'язань банку із строком погашення до одного року (тобто співвідношення суми даних колонки 15 рядків 1, 2.1, 2.2, 4.1 - 4.5 до колонки 15 рядків 9.1, 9.3, 10.1, 10.2, 10.4 - 10.6, 11.1 - 11.4, 11.6, 11.8, 12.1, 13.1, 14, 16, 19, 19.1, 20).

Форма заповнюється за таким алгоритмом.

Код рядка 

Назва показника 

Рахунки 

Строковість 

Готівкові кошти 

1001 + 1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1007 + 1011 + 1012 + 1013 + 1017 + 1101 + 1102 + 1107 

на вимогу 

Кошти в Національному банку України,

у тому числі: 

  

  

2.1 

кошти на вимогу 

1200 + 1203 

на вимогу 

2.2 

строкові депозити 

1211 + 1212 

на вимогу 

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України,

у тому числі: 

  

  

3.1 

боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку 

(1400 + 1401 + 1402 + 1403 + 1404) + (1405А - 1405П) - 1406КА + 1407 

за аналітичним обліком (якщо строк погашення не визначено, то береться як кошти на вимогу1

3.2 

боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж 

(1410 + 1411 + 1412 + 1413 + (1415А - 1415П) + 1414) - 1416КА + 1417 

за аналітичним обліком (якщо строк погашення не визначено, то береться як кошти на вимогу) 

3.3 

боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення 

(1420 + 1421 + 1422 + 1423 + 1424) - 1426КА + 1427 

за аналітичним обліком 

3.4 

боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж 

(1430 - 1436КА) + 1437 + (1435А - 1435П) 

за аналітичним обліком (якщо строк погашення не визначено, то береться як кошти на вимогу) 

3.5 

боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення 

(1440 - 1446 КА) + 1447 

за аналітичним обліком 

Кошти в інших банках,

у тому числі: 

  

  

4.1 

кошти на вимогу 

1500А + 1502 

на вимогу 

4.2 

депозити овернайт 

1510 

за аналітичним обліком 

4.3 

короткострокові вклади (депозити) 

1512 

за аналітичним обліком 

4.4 

довгострокові вклади (депозити) 

1515 

за аналітичним обліком 

4.5 

короткострокові кредити 

1600А + (1521 + 1522 + 1523) - 1526КА/12 

за аналітичним обліком 

4.6 

довгострокові кредити 

1524 - 1526КА/23 

за аналітичним обліком 

4.7 

фінансовий лізинг (оренда) 

1525 - 1526КА/34 

за аналітичним обліком 

Операції з клієнтами,

у тому числі: 

  

  

5.1 

кредити, що надані суб'єктам господарювання 

2010 + (2020А - 2026КА) + (2030 - 2036КА) + (2062 + 2063) - 2066КА + (2072 + 2073 + 2074 + 2075) - 2076КА + 2600А + 2605А + 2650А + 2655А 

за аналітичним обліком 

5.2 

кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування 

(2100 + 2105) - 2106КА), (2110 + 2115) - 2116КА 

за аналітичним обліком 

5.3 

кредити, що надані фізичним особам 

(2202 + 2203) - 2206КА + (2212 + 2213 + 2215) - 2216КА + (2220 - 2226КА) + 2620А + 2625А 

за аналітичним обліком 

Операції з цінними паперами,

у тому числі: 

  

  

6.1 

боргові цінні папери в торговому портфелі банку 

(3010 + 3011 + 3012 + 3013 + 3014) + (3015А - 3015П) - 3016КА + 3017 

за аналітичним обліком (якщо строк погашення не визначено, то береться на вимогу1

6.2 

боргові цінні папери в портфелі банку на продаж 

(3110 + 3111 + 3112 + 3113 + 3114) + (3115А - 3115П) - 3116КА + 3117 

за аналітичним обліком (якщо строк погашення не визначено, то береться на вимогу1

6.3 

боргові цінні папери в портфелі банку до погашення 

(3210 + 3211 + 3212 + 3213 + 3214) - 3216КА + 3217 

за аналітичним обліком 

Дебіторська заборгованість 

1811 + 1819 + 2800 + 2801 + 2805 + 2806 + 2809 

за аналітичним обліком 

Усього за активними операціями 

х 

х 

Кошти Національного банку України,

у тому числі: 

  

  

9.1 

короткострокові кредити 

(1310 + 1311 + 1312 + 1313) - 1316КП 

за аналітичним обліком 

9.2 

довгострокові кредити 

(1322 + 1323 + 1325) - 1326КП 

за аналітичним обліком 

9.3 

короткострокові вклади (депозити) 

1332 

за аналітичним обліком 

9.4 

довгострокові вклади (депозити) 

1335 

за аналітичним обліком 

10 

Кошти інших банків,

у тому числі: 

  

  

10.1 

депозити овернайт 

1610 

за аналітичним обліком 

10.2 

короткострокові вклади (депозити) 

1612 

за аналітичним обліком 

10.3 

довгострокові вклади (депозити) 

1615 

за аналітичним обліком 

10.4 

кредити овердрафт 

1500П 

за аналітичним обліком 

10.5 

кредити овернайт 

1621 

за аналітичним обліком 

10.6 

короткострокові кредити 

(1622 + 1623) - 1626/1КП 

за аналітичним обліком (за короткостроковими кредитами) 

10.7 

довгострокові кредити 

1624 - 1626/2КП 

за аналітичним обліком (за довгостроковими кредитами) 

11 

Залишки на поточних рахунках,

у тому числі: 

1300 + 1600П + 1602 + 2512 + 2513 + 2520 + 2523 + 2526 + 2530 + 2531 + 2541 + 2542 + 2544 + 2545 + 2552 + 2553 + 2554 + 2555 + 2560 + 2561 + 2562 + 2565 + 2570 + 2571 + 2572 + 2600П + 2602 + 2603 + 2604 + 2605П + 2606 + 2620П + 2622 + 2625П + 2650П + 2655П + (2920П - 2920А) + (2924П - 2924А) + 3720 + (3739П - 3739А) 

на вимогу 

11.1 

вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України 

2525 

за аналітичним обліком 

11.2 

вклади (депозити) місцевих бюджетів 

2546 

за аналітичним обліком 

11.3 

поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління 

2601 

за аналітичним обліком 

11.4 

короткострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 

2610 + 2611 

за аналітичним обліком 

11.5 

довгострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 

2615 

за аналітичним обліком 

11.6 

короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб 

2630 

за аналітичним обліком (якщо неотримано вклад у строк - до розрахунку береться на вимогу1

11.7 

довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб 

2635 

за аналітичним обліком (якщо неотримано вклад у строк - до розрахунку береться на вимогу2

11.8 

короткострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ 

2651 

за аналітичним обліком 

11.9 

довгострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ 

2652 

за аналітичним обліком 

12 

Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій,

у тому числі: 

  

  

12.1 

короткострокові кредити 

2700 - 2706/1КП5 

за аналітичним обліком 

12.2 

довгострокові кредити 

2701 - 2706/2КП6 

за аналітичним обліком 

13 

Цінні папери власного боргу, емітовані банком, у тому числі: 

  

  

13.1 

короткострокові цінні папери власного боргу 

(3300 + 3301 + 3305) - 3306КП + 3307 

за аналітичним обліком 

13.2 

довгострокові цінні папери власного боргу 

(3310 + 3311 + 3315) - 3316КП + 3317 

за аналітичним обліком 

14 

Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати 

(3320 - 3326КП) + 3327 

за аналітичним обліком 

15 

Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати 

(3330 - 3336КП) + 3337 

за аналітичним обліком 

16 

Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу 

(3340 - 3346КП) + 3347 

за аналітичним обліком 

17 

Субординований борг банку 

3660 

за аналітичним обліком 

18 

Кредиторська заборгованість 

1911 + 1919 + 2900 + 2901 + 2902 + 2903 + 2905 + 2906 + 2907 + 2908 + 2909 

за аналітичним обліком 

19 

Зобов'язання за всіма видами гарантій та з кредитування,

у тому числі: 

9000 + 9001 + 9002 + 9003 + 9020 + 9023 + 9090 + 9091 + 9100 + 9129/17 

за аналітичним обліком 

19.1 

непокриті акредитиви 

9122 

за аналітичним обліком 

20 

Вимоги щодо андеррайтингу цінних паперів, строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну 

9300 + 9350 + 9351 + 9352 + 9353 + 9354 + 9390 

за аналітичним обліком (якщо строк погашення не визначено, то береться як кошти на вимогу1

____________
1 Суми коштів зазначаються в колонках 3 - 6, 20 - 23 "до 31 дня".

2 Сума за рахунком 1526КА/1 "Неамортизований дисконт за короткостроковими кредитами, що надані іншим банкам".

3 Сума за рахунком 1526КА/2 "Неамортизований дисконт за довгостроковими кредитами, що надані іншим банкам".

4 Сума за рахунком 1526КА/3 "Неамортизований дисконт за фінансовим лізингом, що наданий іншим банкам".

5 Сума за рахунком 2706/1КП "Неамортизований дисконт за короткостроковими кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій".

6 Сума за рахунком 2706/2КП "Неамортизований дисконт за довгостроковими кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій".

7 Сума за рахунком 9129/1 заповнюється в частині обліку зобов'язань з фінансування клієнтів за кредитними лініями, за якими кошти надаватимуться за першою вимогою контрагентів, тобто є безвідкличними або ризиковими.

Узагальнений код строку "до погашення" активів/пасивів банку має розраховуватися на дату звітного періоду, тобто, якщо звітність подається 01.01.2005, то до розрахунку беруться дані за станом на 01.01.2005 (на початкову дату звітного періоду).

У разі непогашення в строк ощадних (депозитних) сертифікатів, що обліковуються за балансовими рахунками 3320, 3330, до розрахунку приймається строк погашення "до запитання" після дати настання строку погашення.

Якщо фізична особа не отримала вклад у передбачений договором строк, то до розрахунку береться строк погашення "на вимогу", починаючи з наступного дня після закінчення того строку, на який розміщено депозит за договором.

Якщо дата погашення активу (S050)* або пасиву (S100)* збігається з датою, відповідно до якої розраховується узагальнений код строку "до погашення" (S242)*, то до розрахунку береться строк до погашення (S242)* плюс один день.

____________
* Відповідно до файла А7".

2.27. У поясненні щодо заповнення форми N 691 "Звіт про формування резерву під активи у вигляді цінних паперів":

абзац третій викласти в такій редакції:

"Банки відображають суму фактично визнаного зменшення корисності (суму фактично сформованих резервів) за балансовими рахунками відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517 (із змінами)";

абзац шостий після рахунку 1402 доповнити рахунками 1403 і 1404;

абзац десятий після рахунку 1412 доповнити рахунками 1413 і 1414;

абзац п'ятнадцятий після рахунку 1412 доповнити рахунками 1413 і 1414;

абзац шістнадцятий після рахунку 1422 доповнити рахунками 1423 і 1424.

2.28. У формі N 1-ПБ "Звіт банку про фінансові операції з нерезидентами України" та поясненні щодо її заповнення:

у порядку подання форми слова "управлінню платіжного балансу Економічного департаменту" замінити словами "Департаменту платіжного балансу";

пояснення щодо заповнення форми викласти в такій редакції:

"Пояснення щодо заповнення форми N 1-ПБ
Звіт банку про фінансові операції з нерезидентами України

I. Основні вимоги до складання звіту

1. Форма є основою для складання платіжного балансу України.

2. Звіт за формою складається уповноваженими банками.

Банки подають звіти після встановлення прямих кореспондентських відносин з банками-нерезидентами або на початку проведення операцій з готівковою іноземною валютою.

Якщо у звітному періоді відсутній рух коштів на кореспондентських рахунках або не здійснювалися операції з готівковою іноземною валютою, то слід подати звіт, який відображає сальдо на початок та на кінець звітного періоду.

3. Банк подає звіт не пізніше 10 числа місяця, наступного після звітного періоду, до Департаменту платіжного балансу Національного банку України.

На вимогу працівників Департаменту платіжного балансу (на їх письмовий запит) банк подає копії банківських документів (платіжного доручення, SWIFT-повідомлення або інших), які підтверджують окремі платежі.

4. Форма N 1-ПБ подається:

за кожною іноземною валютою, за якою проводяться операції з готівкою;

за кожним рахунком ностро в закордонному банку або рахунком лоро банку-нерезидента в українському банку - окремо за кожною валютою.

Якщо рахунок лоро банку-нерезидента відкритий у національній валюті України, то операції на цьому рахунку також підлягають звітуванню.

У звітах за рахунками ностро та звітах за готівковою іноземною валютою сальдо на початок періоду слід зазначати з кодом 9111, на кінець періоду - з кодом 9112, у звітах за рахунками лоро відповідно - 9221 та 9222.

5. Операції відображаються у звіті в тому самому звітному періоді, у якому вони проведені за балансом банку.

6. Сума залишків коштів на початок (кінець) звітного періоду за коррахунками ностро за кожною іноземною валютою має відповідати сальдо на початок першого операційного дня (кінець останнього операційного дня) місяця за рахунком 1500 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517, із змінами (далі - План рахунків), за операціями з нерезидентами.

Сума залишків коштів на початок (кінець) звітного періоду за коррахунками лоро за кожною валютою має дорівнювати сальдо на початок першого операційного дня (кінець останнього операційного дня) місяця за рахунком 1600 Плану рахунків за операціями з нерезидентами.

У звіті за готівковою іноземною валютою сума залишків коштів на початок (кінець) звітного періоду за кожною валютою має дорівнювати сальдо на початок першого операційного дня (кінець останнього операційного дня) місяця за рахунками групи 100 Плану рахунків.

Оскільки суми залишків та операції у звіті відображаються з точністю до цілих одиниць валюти (приклад відображення операцій зазначений у розділі II цих Пояснень), невідповідність залишку на кінець періоду сальдо за рахунками 1500, 1600 чи підсумковому сальдо за рахунками групи 100 Плану рахунків, що може виникнути внаслідок округлення, не вважається помилкою.

7. Інформація про рух коштів за кореспондентськими рахунками та рух готівкової іноземної валюти надається за всіма здійсненими операціями. Для кодування операцій згідно з класифікацією статей платіжного балансу банк використовує перелік кодів, наведених у таблиці "Коди операцій за стандартною класифікацією платіжного балансу та їх застосування" (далі - "Коди операцій").

8. Дані слід відображати таким чином: у звітах за рахунками ностро та звітах за готівковою іноземною валютою - надходження коштів за кредитом, за дебетом - їх вибуття; у звітах за рахунками лоро: за кредитом - вибуття коштів з рахунку, за дебетом - надходження.

9. Усі операції на суму, що дорівнює або перевищує 50 тис. дол. США в перерахунку, які відображаються у звітах за кореспондентськими рахунками, за винятком нейтральних операцій та операцій "спеціальні коди", підлягають декларуванню (згідно з пунктами 4 - 6 розділу III цих Пояснень).

10. Повернення застави для участі в тендері коштів, що надходили на інвестиційні рахунки, але не були інвестовані, помилково зарахованих коштів, а також повернення платежів у зв'язку з розірванням договору або невиконанням умов контракту потрібно відображати з тим самим кодом, що і їх отримання, зазначаючи в тій самій колонці зі знаком мінус.

II. Опис параметрів заповнення форми

У колонці 1 (Код операції) за кожною операцією проставляється її тип у закодованій формі. Для того, щоб визначити відповідний код операції, слід звернутися до переліку кодів, наведених у таблиці "Коди операцій".

У колонці 2 (Код країни) слід зазначати код країни платника або одержувача платежу, але в жодному разі не країну банку-кореспондента.

У колонці 3 (Кредит) та колонці 4 (Дебет) зазначається сума операції згідно з пунктом 8 розділу I цих Пояснень.

У колонці 5 (Операція) зазначається назва операції, яка має відображати економічний зміст конкретної операції, а не повторювати назви операцій за стандартною класифікацією платіжного балансу. Це потрібно для здійснення контролю за правильністю кодування операцій. Такі пояснення, як "фінансові послуги", "нейтральна операція" або "інші ділові послуги" не відповідають вимогам щодо повноти звітності.

В окремих випадках у колонці 5 зазначається додаткова інформація (відповідно до пунктів 4 - 7 розділу III цих Пояснень).

Однакові операції можуть об'єднуватися в один запис. У колонці 5 у цьому разі потрібно, крім пояснення характеру таких операцій, зазначити їх кількість.

Не підлягають об'єднанню:

операції, які потребують декларування (відповідно до пунктів 4 - 6 розділу III цих Пояснень);

операції, які не потребують декларування, однак їх сума дорівнює або перевищує 250 тис. дол. США в перерахунку.

Колонка 6 (Банк-учасник) обов'язково заповнюється для нейтральних операцій. У цій колонці зазначається код (за класифікатором банків, що використовується в роботі програмного комплексу "ASPLA") українського банку, з яким здійснюються розрахунки, або умовний код іноземного банку (999).

У звітах за рахунками лоро банків-нерезидентів в іноземній валюті колонка 6 заповнюється для всіх операцій з метою перевірки та усунення можливого дублювання операцій платіжного балансу у звітах банку клієнта-резидента, що здійснює розрахунки з нерезидентом через зазначені рахунки лоро (відповідно до пункту 3 розділу III цих Пояснень).

Оскільки мета заповнення колонки 6 - порівняння операцій у звітах різних банків, у разі перерахування коштів на рахунок лоро (як резидента, так і нерезидента) банк, що здійснює переказ, у цій колонці зазначає код банку, у якому відкрито рахунок лоро. Те саме правило діє і в разі надходження коштів з рахунку лоро (як резидента, так і нерезидента): у колонці 6 банк, що відображає у своєму звіті зарахування коштів, зазначає код банку, у якому відкрито рахунок лоро.

Наведемо приклад відображення операцій:

Найменування валюти - тис. рос. рублів

Код операції 

Код країни 

Кредит 

Дебет 

Операція 

Банк-
учасник 

1221 

RUS 

4000.005 

  

Експорт металу 

  

8424 

LVA 

  

20000.050 

Розрахунки між нерезидентами за рахунком лоро банку-нерезидента 

999 

8443 

UKR 

10000.000 

  

Купівля валюти на МВРУ 

1722 

RUS 

  

5120.999 

Попередня оплата за імпорт лікарських засобів 

  

III. Особливості відображення окремих категорій операцій

1. Операції, зміст яких полягає в переміщенні коштів між двома рахунками одного й того самого банку (резидента чи нерезидента), у розрахунках між резидентами чи між нерезидентами, усі операції із ввезення-вивезення готівкової іноземної валюти та купівлі-продажу валюти юридичними особами (крім купівлі-продажу іноземної валюти за гривні між резидентами та нерезидентами), а також деякі інші види розрахунків (відповідно до таблиці "Коди операцій") розглядаються як нейтральні для платіжного балансу. Такі операції вносяться до звіту з кодами, передбаченими для нейтральних операцій.

2. Оскільки операції відображаються у звіті відповідно до їх економічної суті, в окремих випадках надходження коштів на рахунки нерезидентів із-за кордону та перерахування коштів резидентами України на рахунки резидентів України за кордоном відображається з кодами платіжного балансу, а не з кодами, передбаченими для нейтральних операцій.

Якщо кошти від нерезидента для здійснення інвестиції надходять на рахунок нерезидента-інвестора в іноземній валюті в українському банку (кошти, отримані нерезидентом унаслідок повернення інвестиції, переказуються з рахунку нерезидента-інвестора в українському банку на його рахунок за кордоном), а власне інвестиція здійснюється в національній валюті України, то надходження (переказ валютних коштів за межі України) відображається у звіті з відповідним кодом, передбаченим для такої інвестиції.

Якщо кошти надходять на рахунки представництв юридичних осіб - нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю, іноземних дипломатичних, консульських, торговельних та інших офіційних представництв, установ (груп управління програмами або проектами міжнародної допомоги та міжнародної технічної допомоги), представництв міжнародних організацій, військових частин Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (переказуються на рахунки дипломатичних, консульських, торговельних та інших офіційних представництв, консульських установ України за кордоном), то операція відображається у звіті з відповідним кодом платіжного балансу, а не як нейтральна операція.

3. У разі здійснення розрахунків між резидентом та нерезидентом за участю рахунку лоро банку-нерезидента в іноземній валюті операція за переліком кодів платіжного балансу (товари, послуги тощо) відображається у звіті за рахунком лоро нерезидента (відповідно до прикладів 2 - 4 пункту 2 розділу VII цих Пояснень).

4. Операції на суму, що дорівнює або перевищує 50 тис. дол. США в перерахунку, які відображаються у звітах за кореспондентськими рахунками, підлягають декларуванню, що полягає у внесенні до колонки 5 (Операція) звіту додаткової інформації.

Цей додатковий блок інформації зазначається в колонці 5 (Операція) як доповнення до визначення змісту операції і містить такі реквізити: код банку (за класифікатором банків програмного комплексу "ASPLA"), що обслуговує клієнта або здійснює розрахунки за своїми власними операціями; статус: B (латинська літера) - банк, U - юридична особа, що не є банком, F - фізична особа, S - фізична особа - підприємець; ідентифікаційний код або номер: для банків та інших юридичних осіб - ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України (далі - ЄДРПОУ), для фізичних - ідентифікаційний номер платника податків та інших обов'язкових платежів, якщо він присвоєний органами Державної податкової служби; назва (лише для банків та інших юридичних осіб).

Якщо код ЄДРПОУ юридичній особі не присвоєно (наприклад, рахунок відкрито для формування статутного фонду за договором про сумісну (спільну) діяльність тощо) або платник та бенефіціар є нерезидентами (згідно з пунктом 2 цього розділу), то у відповідній позиції замість коду ЄДРПОУ зазначається умовний код клієнта, що починається із знака мінус, містить не менше 5 і не більше 9 цифр, однозначно ідентифікує цього клієнта за звітом цього банку і є зручним для використання під час складання звіту. Знак мінус зазначається, щоб відрізняти такі умовні коди від кодів ЄДРПОУ.

Якщо ідентифікаційний номер платника податків та інших обов'язкових платежів фізичній особі не присвоєно, то у відповідній позиції замість нього зазначається число "нуль".

Ці реквізити вносяться у вищезазначеному порядку, відділяючись один від одного спеціальним символом. Таким чином, для операцій, що підлягають декларуванню, у колонці 5 (Операція) міститься така інформація: зміст операції, код банку, статус, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер або умовний код клієнта, назва (лише для юридичних осіб).

Для того, щоб визначити, чи підлягає операція декларуванню, сума в будь-якій валюті перераховується в долари США за офіційним курсом, установленим Національним банком України на останній операційний день місяця, що передує звітному.

5. Відображені у звіті операції інших українських банків (як власні, так і операції клієнтів) за коррахунками банку, який звітує, підлягають декларуванню на загальних підставах.

6. Декларуванню не підлягають операції з готівковою іноземною валютою, нейтральні операції та операції, для яких використовуються спеціальні коди.

7. Банк, у звітах якого за кореспондентськими рахунками відображаються операції іншого українського банку, що відкрив у банку, який звітує, рахунок лоро, кодує операції цього банку та його клієнтів, користуючись переліком кодів. За всіма такими операціями, крім нейтральних та операцій за розділом "Спеціальні коди", у колонці 5 (Операція) звіту додатково зазначається код банку, що відкрив рахунок лоро.

8. Працівники Департаменту платіжного балансу Національного банку України мають право на отримання усної інформації про зміст усіх операцій, відображених у звіті.

9. Працівники банків, у звітах яких відображаються операції інших українських банків та їх клієнтів, мають право на отримання від цих банків усієї потрібної інформації для складання звітів.

Банк, що надає звіти, кодує такі операції на підставі документів і одержаної від клієнтів та інших банків інформації.

10. Спеціальний код операції 8273 застосовується лише для відображення операцій, стосовно яких немає змоги з'ясувати призначення платежу, і лише в тому випадку, якщо сума такої операції не перевищує 20 тис. дол. США в перерахунку. Якщо такі операції об'єднуються в одну, то в колонці 5 зазначається їх кількість.

11. Якщо здійснюються розрахунки, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань за договором гарантії або поручительства, за яким резидент є гарантом або поручителем виконання будь-яких платіжних зобов'язань іншого резидента перед нерезидентом або нерезидент є гарантом або поручителем виконання будь-яких платіжних зобов'язань іншого нерезидента перед резидентом, то така операція кодується відповідно до виду платіжного зобов'язання (розрахунки за товари чи послуги, повернення кредиту тощо).

12. Операції, зміст яких полягає в оплаті (погашенні) векселів, виданих (акцептованих, індосованих) резидентом як забезпечення платіжних зобов'язань перед нерезидентом за зовнішньоторговельними контрактами, відображаються з кодами, передбаченими для платежів за імпорт відповідних категорій товарів чи послуг.

Операції, зміст яких полягає в оплаті (погашенні) векселів, виданих (акцептованих, індосованих) нерезидентом як забезпечення платіжних зобов'язань перед резидентом України за зовнішньоторговельними контрактами, відображаються з кодами, передбаченими для надходжень за експорт відповідних категорій товарів чи послуг.

IV. Відображення операцій з готівковою іноземною валютою

1. Звіт за готівковою іноземною валютою має таку саму форму, як і звіт за безготівковими розрахунками. У реквізитах звіту замість назви банку-кореспондента зазначається слово "Готівка", у рядку (країна) верхньої частини звіту умовно прийнято зазначати код країни, для якої валюта, що зазначається у звіті, є національною.

У звітах про операції з євро в рядку (країна) верхньої частини звіту вміщується умовний код зони євро (EUZ).

Для якісного автоматизованого оброблення звітів потрібна наявність спеціального символу (маленька українська літера "к") у відповідному полі бази даних, який визначає звіт за готівкою.

2. Видачу або повернення коштів на відрядження за межі України слід кваліфікувати як подорожі (код 2314 для видачі та 2314 із знаком мінус для повернення).

За операціями з купівлі-продажу готівки населенням (2343 - 2344) у колонці 2 (Код країни) потрібно зазначати код країни, для якої валюта, що зазначається у звіті, є національною.

У звітах про операції з євро в цій колонці зазначається умовний код зони євро (EUZ).

3. Дані касових звітів щодо купівлі-продажу готівкової іноземної валюти населенням повинні обов'язково вміщувати операції з готівкою обмінних пунктів, у тому числі таких, що діють на підставі агентських угод. Операції, що проводяться в касах відділень банку, мають відображатися в повному обсязі.

Авансування обмінних пунктів та повернення авансів відображається з кодом операції 8446 (із знаком плюс для видачі авансів та знаком мінус - для їх повернення).

V. Деякі аспекти кодування операцій фінансового рахунку

1. Під час кодування операцій за статтями "Портфельні інвестиції" та "Інші інвестиції" потрібно враховувати те, чи є резидент України інвестором, чи реципієнтом (отримувачем) інвестицій.

Якщо інвестором є резидент України, то здійснюється операція з активами (наприклад, купівля-продаж резидентом зарубіжних цінних паперів, надання міжбанківського кредиту (далі - МБК) українським банком банку-нерезиденту та його повернення).

Якщо резидент України є реципієнтом (отримувачем) інвестицій, то здійснюється операція з пасивами (наприклад, купівля нерезидентом вітчизняних цінних паперів та їх погашення або зворотний викуп, розміщення на депозит в українському банку коштів банку-нерезидента та зняття їх з депозиту).

2. Операції за статтями "Портфельні інвестиції" та "Інші інвестиції" відображаються з урахуванням секторів економіки України, фінансових інструментів та термінів, на які залучаються кошти.

3. Використання різних кодів операцій під час надання (залучення) та повернення коштів за одним і тим самим договором - кредитним, депозитним, про купівлю облігацій внутрішньої державної позики (далі - ОВДП) тощо є неприпустимим.

4. Надходження коштів, що кваліфікується як застава для участі в тендері, аукціоні з продажу акцій, кодується так само, як надходження коштів на купівлю акцій, а саме: за кодом цінних паперів, що дають право на участь у капіталі, за статтею "Портфельні інвестиції", якщо в разі купівлі пакета акцій частка участі становитиме менше 10 відсотків; або за кодом акціонерного капіталу за статтею "Прямі інвестиції", якщо в разі купівлі пакета акцій частка участі становитиме не менше 10 відсотків.

Якщо здійснюється повернення такої застави, то операція відображається за тим самим кодом, але із знаком мінус.

Надходження в Україну (повернення) коштів, що кваліфікується як отримання (повернення) застави для участі в тендері на виконання робіт, послуг, здійснення поставок продукції тощо, відображається з кодом операції "Інші пасиви - короткострокові" за статтею "Інші інвестиції".

Переказ з України (повернення) коштів, що кваліфікується як унесення (повернення) застави для участі в тендері на виконання робіт, послуг, здійснення поставок продукції тощо, відображається з кодом операції "Інші активи - короткострокові" за статтею "Інші інвестиції".

5. Отриманий (сплачений) дохід за інвестиціями обов'язково слід відображати окремою операцією за відповідною статтею "Доходи" поточного рахунку, як це зазначено в таблиці "Коди операцій".

6. Операції надання (отримання) та повернених кредитів овернайт та депозитів овернайт подаються в повному обсязі.

7. Кредити овердрафт за кореспондентськими рахунками відображаються у звіті з кодом 6245 за рахунками ностро та кодом 6246 за рахунками лоро, якщо вони залучаються в останній день місяця і повертаються в перший день наступного місяця. Кредити овердрафт, що надаються та повертаються протягом одного звітного періоду, не відображаються.

8. Надходження в Україну коштів від нерезидента на виконання гарантійних зобов'язань за договором гарантії або поручительства, за яким нерезидент є гарантом або поручителем виконання будь-яких платіжних зобов'язань одного резидента перед іншим резидентом (наприклад, за кредитним договором), відносять до статті "Інші інвестиції" ("Інші інвестиції - інші пасиви", код 6025).

Якщо резидент на виконання регресивних вимог за цим договором гарантії або поручительства розраховується з поручителем-нерезидентом, то такі платежі кваліфікуються як повернення інвестицій і відображаються з тим самим кодом (6025).

9. Якщо у звіті відображаються операції за статтями "Портфельні інвестиції" та "Інші інвестиції", то в колонці 5 потрібно обов'язково зазначати, що саме відбувається: надання (залучення) чи повернення коштів (наприклад, "надання МБК", "повернення МБК", "продаж ОВДП", "погашення ОВДП", "повернення коштів на купівлю ОВДП").

10. Якщо здійснюється повернення пролонгованого кредиту (депозиту) або дострокове повернення коштів, то така операція відображається у звіті з тим самим кодом, з яким було відображено надання чи отримання кредиту (депозиту).

11. Якщо кредит овернайт, отриманий (наданий) у звітному періоді, було пролонговано, то операція отримання (надання) та повернення такого кредиту відображається у звіті з кодом операції 6245 (6246) як отримання (надання) короткострокового кредиту.

Те саме стосується і депозитів овернайт.

VI. Кодування операцій з використанням кодів операцій розділу "Спеціальні коди"

Кодом 8272 позначається надходження на кореспондентські рахунки коштів, які на час надходження не можуть бути зараховані на відповідні рахунки за призначенням та обліковуються за рахунком "Кредитові суми до з'ясування" Плану рахунків.

Повернення помилково зарахованих коштів банку - відправнику платежу має бути відображене з тим самим кодом із знаком мінус. Якщо кошти після визначення їх призначення списуються з рахунку сум до з'ясування, але не повертаються банку - відправнику платежу, то вони відображаються спочатку із знаком мінус за кодом 8272, а потім за тим кодом, який відповідає призначенню платежу.

VII. Розрахунки з нерезидентами, що здійснюються за участю кількох українських банків

Система розрахунків в іноземній валюті вимагає правильного розуміння змісту кожної операції. Розглянемо деякі можливі варіанти.

1. Наведемо кілька прикладів розрахунків через рахунки ностро.

Приклад 1. Український банк А одержав на свій закордонний кореспондентський рахунок кошти на користь українського банку Б (разом з тим банк Б не має коррахунку в банку А). У цьому разі банк А (посередник) відображає у звіті нейтральні операції за кодом 8441 за кредитом (надходження коштів з-за кордону) та дебетом (перерахування коштів на користь банку Б) із зазначенням у колонці 6 звіту коду банку - умовного коду закордонного банку 999 за операцією зарахування коштів на рахунок банку А та коду банку Б, якщо кошти переказуються в банк Б. Комісійна винагорода від банку-нерезидента має бути виділена окремою операцією за кодом фінансових послуг.

Банк Б, отримавши цей платіж, кодує його згідно з Класифікатором операцій платіжного балансу (товари, послуги тощо), зазначає країну, з якої він отриманий через посередництво банку А, а в поясненні зазначає характер операції і обов'язково найменування банку-посередника А. У цій операції можуть брати участь три і більше банків, але завжди посередники звітують як за нейтральні операції.

Приклад 2. Український банк Б має рахунок в іншому українському банку А і банк А одержує на свій рахунок в іноземному банку кошти для банку Б або його клієнта (списує з нього кошти за дорученням банку Б або його клієнта). У цьому разі банк А звітує про такі операції як про власні, а саме - за кодами операцій платіжного балансу, зазначаючи країну іноземного партнера, а в колонці 5 після пояснення деталей платежу - код українського банку Б, на користь якого надійшли чи за дорученням якого списуються кошти.

Якщо операція підлягає декларуванню, то воно здійснюється на загальних підставах.

Приклад 3. У разі розрахунків в іноземній валюті, що проводяться між двома українськими банками А і Б через їх рахунки ностро, але за умови, що клієнтом одного з банків (Б) є нерезидент, операція за стандартною класифікацією платіжного балансу (товари, послуги тощо) кодується банком клієнта-резидента (А). Банк клієнта-нерезидента (Б) звітує про таку операцію як про нейтральну (код 8430), а в колонці 6 обов'язково зазначає код банку, з якого надходять чи в який переказуються кошти.

Приклад 4. Клієнт українського банку А (експортер) здійснює продаж товарів нерезиденту за посередництвом клієнта іншого українського банку Б. Тоді кошти, що надходять на рахунок посередника від нерезидента, відображаються за звітом банку Б як надходження за експорт товарів, а розрахунки між експортером та посередником відображаються у звітах банків А і Б з кодом нейтральної операції 8444 із зазначенням у колонці 6 звіту коду банку, з якого надходять чи в який переказуються кошти.

2. Наведемо кілька прикладів розрахунків із нерезидентами, що здійснюються через рахунки лоро в іноземній валюті банків-нерезидентів в українських банках.

Приклад 1. Кошти надходять на рахунок лоро банку-нерезидента з-за кордону або переказуються з нього за кордон. Такі операції відображаються паралельно у звіті за рахунком ностро (за кредитом за кодом 8424 - "розрахунки за рахунком лоро з нерезидентами за межами України") та рахунком лоро (за дебетом за кодом 8424 - "розрахунки з нерезидентами за межами України"). У колонці 6 зазначається умовний код іноземного банку (999).

Приклад 2. Кошти за товар на рахунок лоро в банку А банку-нерезидента в іноземній валюті надходять від резидента, що має рахунок в іншому українському банку Б. У цьому разі банк А також відображає операцію паралельно у звітах за рахунками ностро та лоро і зазначає в колонці 6 звіту код банку-платника, тобто банку Б:

ностро: за кредитом за кодом 8430 - "надходження на рахунок лоро нерезидента <назва банку-нерезидента > від резидента"/ <код банку Б>;

лоро: за дебетом відображається операція за відповідним кодом за стандартною класифікацією платіжного балансу, наприклад: 1222 <країна> "товари загального користування"/ <код банку Б>;

банк Б у звіті за рахунком ностро (дебет) відображає нейтральну операцію 8430 із зазначенням в колонці 6 звіту коду банку - одержувача платежу, наприклад:

8430 "товари загального користування, рахунок лоро нерезидента"/ <код банку А>;

(Звертаємо увагу на те, що код операції 8430 за рахунком ностро банку Б, тобто банку клієнта-резидента, використовується з метою уникнення подвійного врахування імпорту).

Приклад 3. Кошти (за товар) в іноземній валюті на рахунок лоро нерезидента в банку А надходять від резидента, що має рахунок у тому самому банку А чи в іншому українському банку Б, який, у свою чергу, має рахунок у банку А. Оскільки руху коштів на рахунках ностро за кордоном не відбувається, у звіті за рахунком лоро банк А відображає таку операцію:

1222 "товари загального користування"/ <код банку А>.

(У цьому разі зазначення в колонці 6 звіту коду свого банку свідчить про те, що ця операція не відображається за рахунками ностро, отже її подвійного врахування не може бути).

Приклад 4. Кошти (за товар) у доларах США надходять на рахунок лоро нерезидента в банку А від резидента, що має рахунок в іншому українському банку Б. Крім того, банк А має рахунок у доларах США в банку Б, на який і зараховуються кошти, тобто відбувається паралельне зарахування коштів на рахунок лоро нерезидента в банку А та на рахунок банку А в банку Б. Оскільки руху коштів на рахунках ностро за кордоном не відбувається, операція відображається лише у звіті банку А за рахунком лоро нерезидента:

1222 "за товари загального користування від клієнта <назва банку Б>"/ <код банку А>.

VIII. Приклади використання спеціальних кодів операцій

Розрахунки між резидентами, розрахунки між нерезидентами та деякі інші види розрахунків за участю нерезидентів (згідно з "Таблицею кодів") для платіжного балансу є нейтральними операціями. Однак правильне використання спеціальних кодів, зокрема кодів нейтральних операцій, повне й чітке визначення коментарів та зазначення там, де це потрібно в колонці "Банк-учасник" коду іншого українського банку чи умовного коду іноземного банку (платника чи бенефіціара), є необхідними умовами правильного складання звітів.

1. У разі перерахування коштів з коррахунку українського банку А за кордоном на інший закордонний рахунок цього самого банку (поповнення коррахунку) використовується код нейтральної операції (код 8442, країна Україна) та зазначається, на який коррахунок чи з якого коррахунку переказано кошти, наприклад:

8442 UKR "поповнення коррахунку з Bank of N.Y."/ <код банку А>.

У колонці "Банк-учасник" банк А зазначає свій власний код.

2. На відміну від попереднього випадку в разі перерахування коштів із коррахунку українського банку А за кордоном на коррахунок в іншому українському банку Б у колонці 6 звіту банк А зазначає код українського банку Б.

За цією операцією банк Б у колонці 6 звіту зазначає код банку А, на рахунок лоро якого надходять кошти.

3. У разі перерахування коштів банком-нерезидентом N з рахунку в одному українському банку (А) на його рахунок в іншому українському банку (Б) застосовується код нейтральної операції 8424 і зазначається країна цього банку-нерезидента, а в колонці 6 - код іншого українського банку, наприклад:

8424 <країна банку N> "поповнення коррахунку"/<код українського банку>.

Якщо переказуються кошти між рахунками лоро в іноземній валюті, то операція паралельно відображається за рахунками ностро обох українських банків:

8424 <країна банку N> "поповнення коррахунку <назва банку N>"/<код українського банку>".

4. Якщо відбувається поповнення рахунку лоро нерезидента N в іноземній валюті в українському банку А з його рахунку за кордоном, то у звіті за рахунком лоро відображається така операція:

8424 USA "поповнення коррахунку з-за кордону"/ 999;

у звіті за рахунком ностро банку А, на який надходять кошти для зарахування на рахунок лоро нерезидента, відображається операція:

8424 USA "поповнення лоро <назва банку N> з-за кордону"/ 999.

За цією операцією банк, що отримує з-за кордону кошти на рахунок лоро банку-нерезидента, у колонці 6 звіту зазначає умовний код закордонного банку (999).

5. Купівля (продаж) безготівкових коштів в іноземній валюті за безготівкові кошти в національній валюті, що здійснюється між юридичною особою - резидентом та юридичною особою - нерезидентом, відображається за кодом 8336. Наприклад, у звіті за рахунком лоро латвійського банку N в українському банку А в гривнях купівля доларів США в українському банку Б відображається за кредитом:

8336 LVA "купівля валюти у <назва банку Б>".

Якщо долари США зараховуються на рахунок лоро нерезидента N у банку А, то ця операція паралельно відображається за дебетом цього рахунку:

8336 LVA "купівля валюти у <назва банку Б>";

та за кредитом рахунку ностро банку А в доларах США в іноземному банку:

8336 LVA "купівля валюти, лоро <назва банку N> / <назва банку Б>".

Банк Б відображає операцію з продажу доларів США за дебетом рахунку ностро:

8336 LVA "продаж валюти <назва банку N> / <назва банку А>".

6. Операції конверсії між двома резидентами відображаються за кодом 8443.

Цим самим кодом кодують операції з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за національну безготівкову валюту, що здійснюються між резидентами, наприклад:

8443 UKR "конверсія USD/EUR"/<код українського банку>;

8443 UKR "міжбанківський продаж валюти"/<код українського банку>.

Для операцій з купівлі-продажу однієї іноземної валюти за іншу використовується термін "конверсія" у колонці коментарів, щоб відрізнити ці операції від операцій з купівлі-продажу за гривні.

7. Для розрахунків (у тому числі за конверсійними операціями з купівлі-продажу однієї іноземної валюти за іншу) між банками-нерезидентами N та N1, що здійснюються за рахунками лоро в різних українських банках А і Б, використовують код 8424, обов'язково зазначаючи назву іншого українського банку. Так само кодують операції з купівлі-продажу іноземної валюти за національну, що здійснюються між нерезидентами. Наприклад, операції конверсії відображаються так:

у звіті банку А за рахунком лоро банку N:

8424 <країна банку N1> "конверсія USD/EUR з нерезидентом <назва банку N1> / <назва банку Б>";

у звіті банку Б за рахунком лоро банку N1:

8424 <країна банку N> "конверсія EUR/USD з нерезидентом <назва банку N> / <назва банку А>".

Паралельно ці операції обліковуються за рахунками ностро банків А та Б в обох валютах, що конвертуються, і зазначаються за кодом 8424 з наведенням рахунків лоро, за якими провадяться розрахунки, та назви іншого українського банку.

8. Для операцій конверсії між резидентом та нерезидентом (купівля-продаж однієї іноземної валюти за іншу) використовується код 8426 як у звітах за рахунками ностро, так і у звітах за рахунками лоро (для того, щоб одній операції відповідав той самий код). Наприклад, якщо український банк А здійснює конверсію доларів США в євро з латвійським банком N, що має рахунки лоро в доларах США та євро в українському банку Б, то операція за рахунками ностро в доларах США та євро банку А, за рахунками ностро в доларах США та євро банку Б та рахунками лоро банку N в банку Б відображається за кодом 8426.

Звіт А (ностро): за кредитом рахунку в EUR та за дебетом рахунку в USD операція:

8426 LVA "конверсія USD/EUR з банком <назва банку N>/<назва банку Б>".

Звіт Б (ностро): за кредитом рахунку в USD та за дебетом рахунку в EUR операція:

8426 UKR "конверсія EUR/USD, лоро <назва банку N>/<назва банку А>".

Звіт Б (за рахунком лоро банку N): за кредитом рахунку в EUR та за дебетом рахунку в USD операція:

8426 UKR "конверсія EUR/USD з резидентом /<назва банку А>".

Коди операцій за стандартною класифікацією платіжного балансу та їх застосування
(до пункту 7 розділу I Пояснень до форми N 1-ПБ)

I. ПОТОЧНИЙ РАХУНОК

N
з/п 

Стаття 

Коди 

Пояснення кодів 

Товари 

Кредит
(експорт)
 

Дебет
(імпорт)
 

За кредитом: надходження в Україну за експорт товарів
За дебетом: платежі з України за імпорт товарів 

Товари загального користування: 

  

  

  

1.1 

звичайна форма оплати 

1221 

1222 

Усі види товарів, за винятком наведених у пунктах 2 - 5 

1.2 

попередня оплата та акредитиви 

1721 

1722 

- " - 

Енергоносії: 

  

  

  

2.1 

звичайна форма оплати 

1251 

1252 

Природний газ, газовий концентрат, нафта, бензин, мазут, нафтококс, дизельне паливо, електроенергія, ядерне паливо;
авіаційне пальне, кам'яне вугілля та його похідні, кокс, торф, буре вугілля тощо 

2.2 

попередня оплата та акредитиви 

1751 

1752 

- " - 

Ремонт товарів 

1441 

1442 

Вартість ремонту пересувного обладнання та інших товарів, який виконується нерезидентом або для нерезидента. До цієї статті не належать такі види ремонту: ремонт будівель та споруд (будівельні послуги), ремонт комп'ютерної техніки (комп'ютерні та інформаційні послуги) та технічне обслуговування транспортних засобів у морських та повітряних портах (інші послуги на транспорті) 

Товари, придбані в портах транспортними організаціями 

1551 

1552 

Пальне, продовольство, матеріальні запаси, допоміжні матеріали, придбані в портах транспортними організаціями. Не належить до цієї статті надання супутніх послуг (технічне обслуговування транспортних засобів, лоцманські послуги тощо) 

Немонетарне золото та інші банківські метали 

1661 

1662 

Банківські метали як засіб накопичення та банківські метали промислового призначення 

  

Послуги 

Кредит
(експорт)
 

Дебет
(імпорт)
 

За кредитом: надходження в Україну за експорт послуг
За дебетом: платежі з України за імпорт послуг 

Морський транспорт 

  

  

  

1.1 

пасажирський 

2133 

2134 

Пасажирські перевезення; оренда транспортних засобів разом з екіпажами для здійснення пасажирських перевезень 

1.2 

вантажний 

2135 

2136 

Вантажні перевезення; оренда транспортних засобів разом з екіпажами для здійснення вантажних перевезень 

1.3 

інше 

2137 

2138 

Допоміжні послуги, у тому числі складування, навантажування, розвантажування, технічне обслуговування транспортних засобів, лоцманські послуги, комісійні виплати, агентські послуги, пов'язані з пасажирськими та вантажними перевезеннями 

2. 

Повітряний транспорт 

  

  

  

2.1 

пасажирський 

2153 

2154 

Пасажирські перевезення; оренда транспортних засобів разом з екіпажами для здійснення пасажирських перевезень 

2.2 

вантажний 

2155 

2156 

Вантажні перевезення; оренда транспортних засобів разом з екіпажами для здійснення вантажних перевезень 

2.3 

інше 

2157 

2158 

Допоміжні послуги (відповідно до пункту 1.3 статті "Послуги", крім лоцманських послуг) 

Автомобільний транспорт 

  

  

  

3.1 

пасажирський 

2173 

2174 

Пасажирські перевезення; оренда транспортних засобів разом з екіпажами для здійснення пасажирських перевезень 

3.2 

вантажний 

2175 

2176 

Вантажні перевезення; оренда транспортних засобів разом з екіпажами для здійснення вантажних перевезень 

3.3 

інше 

2177 

2178 

Допоміжні послуги (відповідно до пункту 1.3 статті "Послуги", крім лоцманських послуг) 

Водний внутрішній транспорт 

  

  

  

4.1 

пасажирський 

2193 

2194 

Пасажирські перевезення; оренда транспортних засобів разом з екіпажами для здійснення пасажирських перевезень 

4.2 

вантажний 

2195 

2196 

Вантажні перевезення; оренда транспортних засобів разом з екіпажами для здійснення вантажних перевезень 

4.3 

інше 

2197 

2198 

Допоміжні послуги (відповідно до пункту 1.3 статті "Послуги") 

Залізничний транспорт 

  

  

  

5.1 

пасажирський 

2223 

2224 

Пасажирські перевезення; оренда транспортних засобів разом з екіпажами для здійснення пасажирських перевезень 

5.2 

вантажний 

2225 

2226 

Вантажні перевезення; оренда транспортних засобів разом з екіпажами для здійснення вантажних перевезень 

5.3 

інше 

2227 

2228 

Допоміжні послуги (відповідно до пункту 1.3 статті "Послуги", крім лоцманських послуг) 

6 

Трубопровідний 

2247 

2248 

Послуги з транспортування трубопроводами газу, сирої нафти та нафтопродуктів; обслуговування трубопроводів 

7 

Інші допоміжні транспортні послуги 

2249 

2250 

Інші транспортні послуги, які неможливо віднести до будь-якого компоненту транспортних послуг, що наведені вище 

Подорожі 

  

  

Усі види товарів та послуг, придбаних приїжджими 

8.1 

розрахунки за картками міжнародних (банківських та небанківських) платіжних систем 

2303 

2304 

Покриття за платіжними картками банківських та небанківських міжнародних платіжних систем (VISA International, EUROPAY International, AMERICAN EXPRESS тощо) 

8.2 

розрахунки за дорожніми чеками 

2305 

2306 

Розрахунки за дорожніми чеками 

8.3 

подорожі - інше 

2313 

2314 

Платежі за туристичні путівки, за проживання в готелі та інших місцях для короткотермінового проживання, приватні перекази з-за кордону на користь нерезидентів (у тому числі іноземних студентів), приватні перекази за кордон на користь резидентів (у тому числі студентів), видана на відрядження готівкова валюта тощо 

Продаж або купівля готівкової валюти в населення 

2343 

2344 

Операції з купівлі-продажу та конверсії готівкової іноземної валюти фізичним особам у касі банку та обмінних пунктах 

10 

Комунікаційні послуги 

2351 

2352 

Телекомунікаційні: забезпечення телефонного, телексного, телеграфного, супутникового, факсимільного зв'язку, радіо- і телевізійного кабельного і трансляційного мовлення, електронної пошти, послуги Інтернет;
послуги поштового та кур'єрського зв'язку 

11 

Будівельні послуги 

2371 

2372 

Будівництво об'єктів, монтаж обладнання, ремонт будівель та споруд за межами економічної території 

12 

Страхові послуги 

2427 

2428 

Виплати страхових внесків (страхових премій) за різними видами страхування та перестрахування (наприклад, страхування зовнішньоторговельних вантажів) 

13 

Фінансові послуги 

  

  

  

13.1 

фінансові послуги 

2443 

2444 

Послуги фінансових посередників (наприклад, у зв'язку з наданням кредитних ліній);
комісійні за операціями з акредитивами, банківськими акцептами, фінансовим лізингом;
комісійні за проведення операцій з іноземною валютою, цінними паперами, управління активами, обслуговування кореспондентських рахунків, переказ коштів тощо 

13.2 

комісійні за надання гарантії 

2445 

2446 

Комісійні за договорами гарантії або поручительства 

14 

Комп'ютерні та інформаційні послуги 

2459 

2460 

Оброблення баз даних;
створення та впровадження програмного забезпечення, уключаючи розроблення і програмування конкретних систем замовника;
управління обчислювальними комплексами;
консультаційні послуги з питань інформатизації; технічне обслуговування, експлуатація та ремонт обчислювальної техніки;
послуги інформаційних агентств, послуги SWIFT та REUTERS;
пряма (індивідуальна) передплата на періодичні видання 

15 

Роялті та ліцензійні послуги 

2475 

2476 

Платежі за офіційно дозволене використання нематеріальних активів (патентів, ліцензій, авторських прав, торговельних знаків, технологій тощо) 

16 

Інші ділові послуги 

  

  

  

16.1 

перероблення давальницької сировини 

2481 

2482 

Перероблення продукції, що надійшла за імпортом та підлягає подальшому вивезенню або тієї, що експортується з України і підлягає подальшому ввезенню 

16.2 

операційний лізинг 

2483 

2484 

Оренда обладнання без персоналу, здавання в найм (чартер) морських і повітряних суден та іншого транспортного обладнання без команди або екіпажу 

16.3 

юридичні, консультаційні, аудиторські послуги 

2485 

2486 

Гонорари за виконані адвокатом дії з надання правової допомоги, послуги з надання юридичних порад та консультацій, підготовки документів, консалтинг та аудит у сфері бухгалтерського обліку, податкового законодавства та інших галузях, консультаційні послуги у сфері управління, менеджмент, надання оперативної допомоги фірмам 

16.4 

реклама, маркетинг 

2487 

2488 

Послуги з реклами та маркетингу, створення і розміщення реклами в засобах масової інформації, купівля та продаж рекламного часу; організація та проведення виставок та торговельних ярмарків, участь у виставках та торговельних ярмарках, вивчення ринку 

16.5 

науково-дослідні та конструкторські розробки 

2489 

2490 

Науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, розроблення технічної документації, а також інші роботи, пов'язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання 

16.6 

архітектурні, інженерні та інші технічні послуги 

2493 

2494 

Послуги з розроблення архітектурних проектів, геологічна розвідка, картографія, перевірка і сертифікація якості продукції, технічний контроль, пусконалагоджування тощо 

16.7 

послуги представництв 

2495 

2496 

Оплата на утримання компаніями їх закордонних представництв; оплата послуг осіб, що представляють інтереси компанії за кордоном 

16.8 

послуги в галузі сільського господарства і переробки продукції на місцях 

2501 

2502 

Вирощування с/г культур (захист рослин від хвороб та шкідників); лісівництво; послуги, пов'язані з видобутком корисних копалин; перероблення на місцях тієї продукції, що надійшла за імпортом і не підлягає реекспорту і навпаки;
перероблення відходів ядерного палива 

16.9 

посередництво в торгівлі 

2503 

2504 

Послуги посередників - оптовиків, брокерів, дилерів та торгових агентів, що пов'язані із зовнішньоторговельними операціями, у тому числі перепродажем товарів (придбанням товарів у нерезидента та подальшим перепродажем їх іншому нерезиденту) 

16.10 

інші ділові послуги - інше 

2497 

2498 

Інші види ділових, професійних послуг, які не ввійшли до вищезазначених категорій інших ділових послуг:
поліграфічні послуги, графічні роботи, фото- та відеозйомка;
послуги з добору кадрів (наприклад, екіпажів суден), письмового та усного перекладу;
робота служби охорони;
оренда приміщень, здавання в найм власної нерухомості 

17 

Послуги приватним особам та послуги у сфері культури та відпочинку 

  

  

  

17.1 

аудіовізуальні програми та пов'язані з ними послуги 

2505 

2506 

Платежі, пов'язані зі створенням художніх фільмів, радіо- і телевізійних програм;
надходження від прокату, платежі за право на показ програм;
платежі за використання ефірного часу, трансляцію радіо- та телепередач, показ теле- та кінофільмів 

17.2 

інші послуги приватним особам і послуги у сфері культури та відпочинку 

2507 

2508 

Оплата послуг, пов'язаних з роботою музеїв, бібліотек, архівів, проведенням спортивних, культурних та оздоровчих заходів;
послуги, пов'язані з навчанням чи лікуванням за кордоном;
трансфери спортсменів;
послуги шлюбних агенцій, ритуальні послуги;
оплата за участь у семінарах, конференціях тощо 

18 

Урядові послуги 

2591 

2592 

Усі види товарів та послуг, придбаних посольствами, консульствами, офіційними торговельними, військовими та іншими представництвами (у тому числі міжнародних організацій) на території тієї країни, у якій вони розташовані;
платежі, пов'язані із забезпеченням багатостороннього врегулювання воєнних конфліктів та з розташуванням на території відповідної країни миротворчих підрозділів, наприклад, військ ООН 

  

Дохід 

Кредит 

Дебет 

За кредитом: дохід, отриманий резидентами України від нерезидентів
За дебетом: дохід, сплачений резидентами України на користь нерезидентів
 

Оплата праці 

2611 

2612 

Переказування юридичною особою на користь фізичної особи заробітної плати та інших виплат, отриманих робітниками та службовцями за межами країни, резидентами якої вони є (у тому числі переказування в Україну заробітної плати моряків, сезонних робітників, жителів прикордонних областей, що тимчасово працюють за кордоном).
До цієї категорії не відносять перекази працівників дипломатичних представництв, міжнародних організацій, військового контингенту тощо.
Грошові перекази осіб, які працюють за кордоном менше одного року 

Дохід від прямих інвестицій 

  

  

  

2.1 

дохід від участі в капіталі компаній 

2623 

2624 

Дохід від пайової участі в капіталі компаній (дивіденди за простими та привілейованими акціями), розподілений прибуток закордонних відділень 

2.2 

відсотки за кредитами від прямого інвестора 

2625 

2626 

Дохід за кредитами (відсотки), який сплачують один одному прямий інвестор та підприємство прямого інвестування, у тому числі відсотки за субординованим боргом та поворотною фінансовою допомогою від прямого інвестора (згідно з пунктами 1.2 та 2.2 статті "Прямі інвестиції" цієї таблиці) 

2.3 

інший дохід від прямих інвестицій 

2627 

2628 

Дохід, сплачений (отриманий) за договором про спільну діяльність;
інші доходи від прямих інвестицій, зазначених у пунктах 1.3 та 2.3 статті "Прямі інвестиції" цієї таблиці 

Дохід від портфельних інвестицій 

  

  

  

3.1 

дохід від участі в капіталі компаній 

2645 

2646 

Дохід за цінними паперами, які дають право на участь у капіталі (акції; сертифікати участі, пайові цінні папери; усі види капіталовкладень у довірчі товариства та інвестиційні фонди (згідно з пунктами 1.1 та 2.1 статті "Портфельні інвестиції" цієї таблиці) 

3.2 

відсотки за борговими зобов'язаннями 

  

  

Відсотки, отримані (сплачені) за борговими цінними паперами (згідно з пунктами 1.2.1, 1.2.2, 2.2.1 та 2.2.2 статті "Портфельні інвестиції" цієї таблиці) 

3.2.1 

відсотки за борговими зобов'язаннями - державний сектор 

2651 

2652 

Відсотки за борговими цінними паперами, отримані (сплачені) органами державного управління України, у тому числі муніципальними 

3.2.2 

відсотки за борговими зобов'язаннями - банківський сектор 

2653 

2654 

Відсотки за борговими цінними паперами, отримані (сплачені) українськими банками 

3.2.3 

відсотки за борговими зобов'язаннями - інші сектори 

2655 

2656 

Відсотки за борговими цінними паперами, отримані (сплачені) іншими секторами економіки України 

Дохід від інших інвестицій 

  

  

  

4.1 

відсотки за довгостроковими кредитами 

  

  

Відсотки за довгостроковими кредитами та позиками (згідно з пунктами 2.1 статті "Інші інвестиції - активи" та 2.1 статті "Інші інвестиції - пасиви" цієї таблиці) 

4.1.1 

відсотки за довгостроковими кредитами - державний сектор 

2663 

2664 

Відсотки, сплачені за довгостроковими кредитами та позиками, залученими органами державного управління України (у тому числі муніципальними) або гарантованими до повернення Кабінетом Міністрів України (отримані за довгостроковими кредитами, наданими органами державного управління України нерезидентам) 

4.1.2 

відсотки за довгостроковими кредитами - банківський сектор 

2665 

2666 

Відсотки, сплачені за довгостроковими кредитами та позиками, залученими українськими банками (отримані за довгостроковими кредитами, наданими українськими банками) 

4.1.3 

відсотки за довгостроковими кредитами - інші сектори 

2667 

2668 

Відсотки за довгостроковими кредитами, залученими іншими секторами економіки України (отримані за довгостроковими кредитами, наданими іншими секторами економіки України)
 

4.2 

інші доходи від інших інвестицій 

  

  

Відсотки за іншими фінансовими вимогами/зобов'язаннями розділу "Інші інвестиції" - кредитами (крім довгострокових), депозитами тощо 

4.2.1 

Інші доходи від інших інвестицій - банківський сектор 

2673 

2674 

Доходи за зазначеними в пункті 4.2 статті "Інші доходи від інших інвестицій" вимогами (зобов'язаннями), отримані (сплачені) українськими банками;
відсотки за користування залишками коштів на коррахунку 

4.2.2 

інші доходи від інших інвестицій - інші сектори 

2675 

2676 

Доходи за зазначеними в пункті 4.2 вимог