Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил лицензирования подготовки персонала для эксплуатации ядерной установки

Государственный комитет ядерного регулирования
Приказ, Правила от 13.12.2004 № 186
действует с 15.01.2005

Про затвердження Правил ліцензування підготовки персоналу для експлуатації ядерної установки

Наказ Державного комітету ядерного регулювання України
від 13 грудня 2004 року N 186

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 січня 2005 р. за N 2/10282

Відповідно до Законів України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" і Положення про Державний комітет ядерного регулювання України, затвердженого Указом Президента України від 6 березня 2001 року N 155, з метою ліцензування діяльності у сфері підготовки персоналу для експлуатації ядерної установки НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила ліцензування підготовки персоналу для експлуатації ядерної установки, що додаються.

2. Центральному інспекційному управлінню (Усков А. Г.) у п'ятиденний строк після підписання наказу забезпечити його подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Державному науково-технічному центру з ядерної та радіаційної безпеки (Васильченко В. М.) у місячний строк після державної реєстрації наказу забезпечити тиражування у необхідній кількості Правил ліцензування підготовки персоналу для експлуатації ядерної установки.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови - Головного державного інспектора з ядерної безпеки України Дем'яненка А. І.

 

Голова 

В. В. Грищенко 

 

ПРАВИЛА
ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЯДЕРНОЇ УСТАНОВКИ

Ці Правила розроблені відповідно до Законів України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", Положення про Державний комітет ядерного регулювання України, затвердженого Указом Президента України від 06.03.2001 N 155, з урахуванням Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2000 N 1782.

Правила визначають обов'язкову для виконання усіма учасниками ліцензійного процесу сукупність регулюючих вимог і процедур щодо здійснення діяльності з підготовки певних посад персоналу для експлуатації ядерної установки та проведення ліцензування цієї діяльності; конкретизують порядок розгляду, обліку та зберігання документації, пов'язаної з ліцензійним процесом.

1 Загальні положення

1.1 Підготовка персоналу для експлуатації ядерної установки проводиться відповідно до вимог нормативних документів органу державного управління у сфері використання ядерної енергії, галузевих стандартів і стандартів експлуатуючої організації.

1.2 Заявнику для одержання ліцензії на право проведення підготовки персоналу для експлуатації ядерної установки (за Переліком посад та спеціальностей персоналу для експлуатації ядерних установок, підготовка якого підлягає ліцензуванню, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 N 1683), необхідно:

мати фінансові, матеріальні та інші ресурси, відповідну організаційну структуру і відповідних фахівців для якісного навчання персоналу;

розробити і запровадити систему професійної підготовки і підтримання кваліфікації для кожної посади персоналу, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 N 1683 (далі - Постанова);

розробити для всіх посад персоналу, визначених Постановою, типові програми підготовки, що враховують особливості проектів ядерних установок, відповідно до прийнятої системи підготовки;

установити в посадових інструкціях персоналу вимоги до освіти, обсягу знань, умінь та навичок із зазначенням переліку попередніх посад за зростаючою відповідальністю при виконанні посадових обов'язків та стажем роботи на них;

запровадити програму забезпечення якості підготовки і підтримання кваліфікації персоналу, яку необхідно розробити на підставі Вимог до програми забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок, затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 11.03.99 N 53 та зареєстрованих у Мін'юсті України 07.05.99 за N 294/3587;

розробити та запровадити систему документування результатів навчального процесу.

1.3 Вимоги до системи підтримання кваліфікації персоналу встановлює експлуатуюча організація.

1.4 Навчально-тренувальні центри (підрозділи) експлуатуючої організації, які здійснюють підготовку персоналу (далі - навчальні центри), повинні мати узгоджене та затверджене в установленому порядку положення про навчальний центр, що визначає структуру, взаємовідносини з іншими структурними підрозділами підприємства і вищими органами, а також установлює мету, завдання, функції, права і відповідальність навчального центру.

1.5 У разі зміни статусу або структури навчального центру положення про навчальний центр після його перегляду та затвердження необхідно в установленому порядку надати до Держатомрегулювання України.

1.6 Відповідно до вимог галузевого стандарту України ГСТУ 95.1.07.04.047-2000 "Система підготовки персоналу атомних електростанцій України", затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.08.2000 N 331 (далі - ГСТУ 95.1.07.04.047-2000), навчальному центру для якісного проведення навчання запланованої чисельності посад персоналу, визначених Постановою, необхідно мати:

типові програми підготовки посад персоналу, визначених Постановою;

комплект діючої експлуатаційної документації відповідно до затвердженого переліку для кожного робочого місця персоналу, що навчається;

навчально-методичні матеріали, технічні засоби навчання згідно з типовими програмами підготовки персоналу;

програми підготовки інструкторського (викладацького) персоналу;

кваліфікований інструкторський (викладацький) персонал у кількості, достатній для навчання;

обладнані навчальні приміщення (аудиторії);

технічні приміщення (комп'ютерні, макетні тощо);

обладнані робочі місця інструкторів (викладачів);

навчальну та офісну техніку.

1.7 Для підготовки персоналу, який здійснює функції з безпосереднього управління реакторною установкою на етапі її уведення в експлуатацію та експлуатації, навчальний центр повинен бути оснащений повномасштабним тренажером (далі - ПМТ) енергоблока.

1.8 У разі відсутності в навчальному центрі ПМТ допускається проводити тренажерну підготовку на інших аналогічних ПМТ, у тому числі - іноземних. За цієї умови на ліцензіата, що проводить тренажерну підготовку посад персоналу, визначених Постановою, поширюються вимоги цих Правил.

1.9 В окремих випадках (за відсутності ПМТ), за погодженням з Держатомрегулювання України, допускається використовувати тренажери графічного інтерфейсу (багатофункціональні, аналітичні, базових принципів тощо). При цьому ліцензіат повинен обґрунтувати використання таких тренажерів і розробити заходи, що компенсують їх спрощеність та відмінність від підготовки на ПМТ.

2 Вимоги до програм підготовки

2.1 Професійну підготовку посад персоналу, визначених Постановою, необхідно вести за індивідуальними програмами підготовки, які розробляють на підставі відповідних типових програм підготовки персоналу для кожної посади залежно від рівня знань спеціаліста, його освіти і досвіду роботи та затверджують у порядку, який встановлює експлуатуюча організація.

2.2 Типову програму підготовки необхідно розробляти на основі аналізу професійної діяльності персоналу, проведеного експлуатуючою організацією, з урахуванням його відповідальності за безпечну експлуатацію ядерної установки.

2.3 Типова програма підготовки оформлюється у вигляді документа, у якому встановлено порядок одержання кандидатом комплексу професійних знань, умінь та навичок відповідно до вимог посадової інструкції, і затверджується керівником експлуатуючої організації.

2.4 У типових програмах підготовки визначаються:

проведення вхідного контролю знань кандидата на рівні, необхідному для того, щоб розпочати його підготовку. Процедура та обсяг вхідного контролю знань кандидата на посаду визначаються експлуатуючою організацією;

навчання безпечним прийомам праці при виконанні посадових обов'язків та методам захисту від іонізуючого випромінювання;

цілі навчання (проміжні та кінцеві);

складові частини підготовки (етапи, курси, теми), їхня послідовність і тривалість;

навчально-методичні матеріали;

методи та засоби підготовки, включаючи використання технічних засобів навчання;

проміжні та підсумкові контрольні процедури (тести, іспити тощо).

2.5 Вимоги до змісту типових та індивідуальних програм підготовки, терміни перегляду типових програм підготовки визначаються ГСТУ 95.1.07.04.047-2000.

2.6 Типові програми підготовки посад персоналу, визначених Постановою, необхідно в установленому порядку погодити з Держатомрегулювання України.

2.7 Типові програми підготовки переглядаються у разі:

зміни специфіки ядерної установки або переходу ядерної установки в інший етап життєвого циклу (наприклад, припинення експлуатації);

унесення змін у навчальний процес;

запровадження нових правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки;

модернізації обладнання ядерної установки;

принципових змін в експлуатаційній документації;

запровадження нової системи (елементів системи) підготовки;

неефективності існуючих програм.

2.8 Зміни та доповнення до типових програм підготовки вносяться у встановленому порядку на підставі рішення всіх посадових осіб, які погоджували та затверджували типові програми підготовки.

2.9 В індивідуальній програмі підготовки визначаються:

тривалість, послідовність і терміни складових частин навчання конкретного спеціаліста;

навчально-методичні матеріали, які використовуватимуться, методи та засоби залежно від результатів вхідного контролю знань спеціаліста;

особи, які відповідають за підготовку конкретного спеціаліста з адміністративно-технічного персоналу експлуатуючої організації та персоналу навчального центру.

2.10 Зменшення обсягу підготовки кожного фахівця порівняно з типовою програмою підготовки повинно бути обґрунтовано. Причини скорочення обсягу підготовки необхідно відзначити в індивідуальній програмі підготовки.

2.11 Підтримання кваліфікації персоналу необхідно вести за програмами відповідно до системи професійної підготовки і підтримання кваліфікації персоналу.

2.12 У типовій програмі підготовки інструкторського (викладацького) персоналу необхідно визначити мету, тривалість, послідовність навчання, використовувані методи та засоби, проміжні та підсумкові контрольні процедури, а також передбачити психолого-педагогічну та методичну підготовку, у тому числі оволодіння передовими методами навчання.

3 Вимоги до інструкторського (викладацького) персоналу

3.1 Вимоги до інструкторського (викладацького) персоналу навчального центру щодо його кваліфікації (освіти, стажу роботи на попередніх посадах), допуску до роботи на ядерних установках, періодичності складання іспитів, проведення інструктажів та інших форм роботи з ним визначаються ГСТУ 95.1.07.04.047-2000.

3.2 Інструкторському (викладацькому) персоналу навчального центру необхідно:

мати рівень освіти, не нижчий за рівень, який визначений посадовими інструкціями тих, хто навчається;

мати досвід у тому виді діяльності, щодо якого він здійснює навчання з практичної частини програм підготовки персоналу;

пройти підготовку на посаду інструктора за індивідуальною програмою, розробленою на основі типової програми підготовки інструктора;

пройти в установленому порядку перевірку знань.

3.3 Експлуатуюча організація та навчальний центр організовують систематичне, не рідше 1 разу на 3 роки, підтримання кваліфікації інструкторського (викладацького) персоналу навчального центру для збереження та вдосконалення його технічних і педагогічних знань, умінь та навичок.

3.4 Підтримання кваліфікації інструкторського (викладацького) персоналу навчального центру проводиться за програмою підтримання кваліфікації, розробленою навчальним центром, у тому числі в спеціалізованих організаціях, що мають відповідну акредитацію.

4 Вимоги до навчально-методичних матеріалів

4.1 До навчально-методичних матеріалів належать:

навчально-методичні посібники інструкторського (викладацького) персоналу;

посібники з проведення навчально-тренувальних занять на тренажерних системах і системах для навчання та тестування;

навчальні посібники для персоналу, який навчає та який навчається;

наочні посібники (макети) систем та обладнання.

4.2 Комплект навчально-методичних матеріалів повинен забезпечувати досягнення проміжної і кінцевої мети навчання, що встановлена типовою програмою підготовки персоналу.

4.3 Комплект навчально-методичних матеріалів містить:

необхідні демонстраційні матеріали (креслення, схеми, макети) та інші наочні посібники, використання яких під час навчання передбачено навчально-методичними посібниками інструкторського (викладацького) персоналу;

матеріали (посібники) з тем, що вивчаються, відповідно до програм підготовки.

4.4 Навчально-методичні матеріали варто зберігати в технічній бібліотеці навчального центру. Фонди і час роботи технічної бібліотеки повинні задовольняти абонентів і забезпечувати підготовку, у тому числі самопідготовку, відповідно до графіка навчання.

5 Вимоги до технічних засобів навчання навчального центру

5.1 Технічні засоби навчання навчального центру повинні забезпечувати здійснення навчального процесу відповідно до типових програм підготовки персоналу.

5.2 Технічні засоби навчання мають бути атестовані як навчальні засоби, прийняті в установленому порядку в експлуатацію, та постійно підтримуватися в робочому стані для реалізації всіх передбачених типовими програмами підготовки персоналу режимів навчання.

5.3 Технічні засоби тренажерної підготовки повинні забезпечувати можливість надбання умінь та навичок управління ядерною установкою у режимах нормальної експлуатації, відхилень від нормальної експлуатації, аварійних ситуацій та аварій.

5.4 Тренажерні системи розробляються відповідно до стандарту експлуатуючої організації ДП НАЕК "Енергоатом": СТП 0.18.023-2003 "Требования к техническим средствам обучения персонала АЭС", затвердженого наказом ДП НАЕК "Енергоатом" від 22.08.2003 N 487.

5.5 Кількість ПМТ повинна бути достатньою для забезпечення потреби експлуатуючої організації в підготовці та підтриманні кваліфікації посад персоналу, визначених Постановою.

6 Умови та порядок видачі ліцензій

6.1 Заявник за наявності умов для підготовки посад персоналу, визначених Постановою, направляє до Держатомрегулювання України:

заяву про видачу (переоформлення) ліцензії на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії за формою, установленою в додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 06.12.2000 N 1782 "Про затвердження Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії" (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 06.12.2000 N 1782);

заявні документи, що є невід'ємною частиною заяви;

документ (копію платіжного доручення) про оплату здійснення дозвільних процедур відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 N 440 "Про затвердження Порядку справляння та розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії".

6.2 До заявних документів належать:

засновницькі документи заявника;

положення про навчальний центр;

інформація про перспективні плани діяльності навчального центру на 2 роки;

довідка експлуатуючої організації, що включає такі розділи:

а) заплановані потреби експлуатуючої організації у підготовці посад персоналу, визначених Постановою, у навчальному центрі на кожний рік з наступних двох років за кожною посадою персоналу;

б) наявність, кількість і обладнання приміщень (класів) навчального центру для проведення теоретичної підготовки персоналу, комп'ютерних та тренажерних занять;

в) наявність технічної бібліотеки;

г) наявність узгодженої у встановленому порядку типової програми (програм) підготовки персоналу;

ґ) наявність інструкторського (викладацького) персоналу, що відповідає вимогам цих Правил;

д) наявність комплекту експлуатаційної документації та навчально-методичних матеріалів, які відповідають вимогам розділу 4 цих Правил;

е) наявність технічних засобів навчання, що відповідають вимогам розділу 5 цих Правил.

Інформація за пунктами "г", "ґ" "д" "е" надається щодо кожної заявленої посади персоналу.

6.3 Документи, які зазначені в пунктах 6.1, 6.2, готуються у двох примірниках, з яких перший направляється до Держатомрегулювання України; другий - залишається у заявника.

6.4 Заява підписується керівником організації-заявника та засвідчується печаткою.

6.5 Інформація та довідка за пунктом 6.2 підписуються керівником експлуатуючої організації.

6.6 Держатомрегулювання України протягом 10 робочих днів з дня надходження заявних документів здійснює їх попередній розгляд та дає оцінку в частині виконання заявником вимог щодо переліку і змісту поданих документів.

6.7 У разі виявлення невідповідності документів установленим вимогам Держатомрегулювання України письмово повідомляє заявника про результати попереднього розгляду комплекту документів із зазначенням невідповідностей.

6.8 Заявник має право в ході розгляду самостійно відкликати заявні документи за підписом особи, яка направила їх на первинний розгляд.

6.9 Держатомрегулювання України перевіряє комплект поданих документів щодо повноти, достовірності, однозначності та відповідності вимогам правил, норм і стандартів з безпеки, а в разі потреби - шляхом проведення інспекційного обстеження заявника.

6.10 Конкретний термін, мета інспекційного обстеження, персональний склад комісії визначаються наказом Держатомрегулювання України.

6.11 Інформація про терміни проведення інспекційного обстеження, склад комісії, інспекційний план проведення перевірки (процедури), а також про ступінь технічного сприяння проведенню перевірки заздалегідь надається заявнику.

6.12 Інспекційне обстеження необхідно проводити відповідно до інспекційного плану, затвердженого в установленому Держатомрегулювання України порядку.

6.13 За підсумками інспекційного обстеження заявника комісія Держатомрегулювання України оформляє акт, у якому викладає результати, висновки і пропозиції про можливість видачі ліцензії на підготовку заявлених посад.

6.14 Документи за пунктами 6.1, 6.2, акт інспекційного обстеження (за наявності), заходи та звіти заявника щодо усунення зауважень формуються Держатомрегулювання України в ліцензійну справу, яка надається до Ліцензійної комісії Держатомрегулювання України (далі - Ліцензійна комісія).

6.15 Ліцензійна комісія на підставі детального обговорення документів ліцензійної справи складає висновок про можливість видачі ліцензії, який оформлюється протоколом.

6.16 Рішення про видачу ліцензії на підготовку посад персоналу, визначених Постановою, приймає відповідальна за видачу ліцензії посадова особа Держатомрегулювання України на підставі пропозицій Ліцензійної комісії.

6.17 Термін перевірки та оцінка поданих документів (за пунктами 6.1, 6.2), прийняття рішення про видачу ліцензії не повинні перевищувати двох місяців від дати одержання всіх необхідних документів, включаючи проведення інспекційного обстеження.

6.18 Рішення про видачу ліцензії надсилається заявнику протягом трьох робочих днів після його прийняття.

6.19 Ліцензія підписується відповідальною за видачу ліцензії посадовою особою Держатомрегулювання України та засвідчується печаткою.

6.20 Термін дії ліцензії встановлює Держатомрегулювання України, але він не повинен бути менше трьох років і може бути продовжений за заявою ліцензіата відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 06.12.2000 N 1782.

6.21 Ліцензія оформляється в одному примірнику за встановленою формою та надається керівнику експлуатуючої організації або його довіреній особі з дотриманням установлених вимог.

6.22 Ліцензія є документом суворої звітності, зразок та опис бланка ліцензії затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2000 N 1719 "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності".

6.23 Ліцензійна комісія направляє копії ліцензії у відповідні структурні підрозділи Держатомрегулювання України, що здійснюють державний нагляд за дотриманням умов ліцензії, ліцензіат - відповідним навчальним центрам.

7 Відмова у видачі ліцензії

7.1 Держатомрегулювання України має право відмовити у видачі ліцензії у разі:

виявлення неможливості заявника забезпечити дотримання умов і правил, установлених для провадження діяльності з підготовки посад персоналу, визначених Постановою (наприклад, при негативних висновках інспекційного обстеження);

неподання окремих документів або подання останніх з неповною інформацією, що не дає змоги скласти позитивний висновок про здатність заявника здійснювати підготовку посад персоналу, визначених Постановою;

виявлення недостовірної або перекрученої інформації в документах, поданих заявником.

7.2 Рішення про відмову у видачі ліцензії надсилається заявникові протягом трьох робочих днів після його ухвалення із зазначенням причин відмови.

7.3 Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржене заявником у судовому порядку.

7.4 Повторне подання документів для одержання ліцензії можливе після повного усунення причин відмови.

7.5 У разі відмови у видачі ліцензії плата за здійснення дозвільних процедур не повертається.

7.6 Рішення про необхідність виконання повторних контрольних процедур ліцензування у кожному конкретному випадку приймає відповідальна за видачу ліцензії посадова особа Держатомрегулювання України.

8 Умови дії ліцензії

8.1 Умовами дії ліцензії є:

відповідність ліцензіата вимогам цих Правил;

відсутність систематичних порушень у роботі ядерної установки (не більше двох за 12 місяців підряд), пов'язаних з недоліками підготовки персоналу ліцензіатом та зафіксованих у звітах про розслідування порушень;

подання ліцензіатом Держатомрегулюванню України щорічних звітів про проведену підготовку посад персоналу, визначених Постановою;

усунення порушень та виконання заходів, розроблених ліцензіатом з усунення недоліків, що були виявлені Держатомрегулюванням України при інспекційних перевірках або обстеженнях, у встановлені строки.

8.2 За 30 днів до закінчення кожного календарного року протягом дії ліцензії ліцензіат подає до Держатомрегулювання України звіт, у якому за звітний рік міститься така інформація:

кількість підготовленого та такого, який проходить підготовку, персоналу за кожною посадою, на підготовку якого видана ліцензія, його персональний склад, календарні строки та тривалість етапів підготовки за кожною індивідуальною програмою із зазначенням відповідної тривалості за типовою програмою підготовки;

дата допуску та номер наказу (розпорядження) про допуск до самостійної роботи підготовленого персоналу (наявність ліцензії - для персоналу, який здійснює безпосереднє управління реакторною установкою);

порушення в роботі ядерної установки за звітний період, які зафіксовані у звітах про розслідування порушень та пов'язані з недоліками підготовки посад персоналу, визначених Постановою;

виконання інструкторським (викладацьким) персоналом ліцензіата програм підтримання кваліфікації відповідно до встановлених вимог;

робота, яка здійснена за звітний період ліцензіатом, навчальним центром ліцензіата з удосконалення навчального процесу підготовки посад персоналу, визначених Постановою.

8.3 За результатами розгляду щорічних звітів ліцензіата про виконання підготовки посад персоналу, визначених Постановою, Держатомрегулювання України може прийняти рішення про проведення у ліцензіата перевірки дотримання умов дії ліцензії. Порядок і строки проведення такої перевірки визначає Держатомрегулювання України.

9 Порядок унесення змін до ліцензії та переоформлення ліцензії

Унесення змін до ліцензії, переоформлення ліцензії здійснюються відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 06.12.2000 N 1782.

10 Порядок зупинення дії та анулювання ліцензії

10.1 Зупинення дії та анулювання ліцензії здійснюються відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 06.12.2000 N 1782.

10.2 Держатомрегулювання України може також зупинити дію або анулювати ліцензію у разі неодноразового (три та більше разів протягом 12 календарних місяців) порушення правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, які зафіксовані у звітах про розслідування порушень у роботі ядерної установки і пов'язані з недоліками підготовки персоналу, навчання якого здійснювалося ліцензіатом на підставі виданої ліцензії.

11 Облік виданих ліцензій

11.1 Держатомрегулювання України здійснює облік виданих ліцензій, контроль за дотриманням умов ліцензії відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 06.12.2000 N 1782.

11.2 Ліцензіат здійснює облік виданих йому ліцензій відповідно до встановленого ним порядку.

 

Начальник Центрального
інспекційного управління
 

 
А. Г. Усков
 

Опрос